Thông tin truyện

Tiên Võ Truyền Kỳ

Tác giả:

Lục Giới

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

13616

Tiên Võ Truyền Kỳ

Truyện Tiên Võ Truyền Kỳ của tác giả Lục Giới kể về Diệp Thành chỉ là một ngoại môn đệ tử tầm thường của Chính Dương Tông, nhưng hắn làm người trung thực, lại tuân thủ rõ bổn phận của mình, chỉ dốc lòng tu luyện và làm vụ. Ai ngờ chính vì bản tính của mình, một lòng gìn giữ linh dược cho môn phái, dù bị người môn phái đối địch hạ thủ vẫn không buông tay, trải qua nguy hiểm trùng trùng mới có thể bảo vệ linh dược về tông môn. Thế nhưng lòng trung thành của hắn bị xem như rác rưởi, tông môn lập tức từ bỏ một kẻ vô dụng, bị phá hủy đan điền như hắn, không chút xót thương. Hắn không nhà không cửa, không cha không mẹ, lang thang lưu lạc và cơ duyên gặp được phần chân hoả sót lại chốn nhân gian, từ đó, hắn bước vào con đường tu luyện tiên võ... Nếu yêu thích truyện tiên hiệp, bạn có thể đọc thêm Thần Khống Thiên Hạ hoặc Vô Tận Đan Điền​

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1: Đồ Đệ Bị Ruồng Bỏ 21/11/2023
2 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 2: Ngọn Lửa Từ Trên Trời Giáng Xuống 21/11/2023
3 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 3: Diệp Thành Dũng Mãnh 22/11/2023
4 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 4: Không Ai Cần 22/11/2023
5 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 5: Kiếm Thiên Khuyết 22/11/2023
6 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 6: Mật Thuật Phấn Thiên 22/11/2023
7 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 7: Gây Sự 22/11/2023
8 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 8: Bứt Phá Chốn Đường Cùng 22/11/2023
9 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 9: Thú Tâm Nộ 22/11/2023
10 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 10: Động Phòng Hoa Chúc 22/11/2023
11 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 11: Nổi Giận Đùng Đùng 22/11/2023
12 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 12: Khiêu Chiến Triệu Long Của Địa Dương Phong 22/11/2023
13 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 13: Cược Mạng 22/11/2023
14 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 14: Bẩn 22/11/2023
15 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 15: Khiêu Chiến Công Khai 22/11/2023
16 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 16: Lời Mời Từ Hai Thủ Toạ 22/11/2023
17 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 17: Vạn Bảo Các 22/11/2023
18 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 18: Có Thể Bớt Cho Con Một Chút Không 22/11/2023
19 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 19: Luyện Chế Ngọc Linh Dịch 23/11/2023
20 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 20: Có Thể Kiếm Tiền 23/11/2023
21 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 21: Thua Một Cách Nhục Nhã 25/11/2023
22 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 22: Mua Linh Thảo 25/11/2023
23 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 23: Sở Huyên Ngạc Nhiên 25/11/2023
24 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 24: Kế Hoạch 26/11/2023
25 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 25: Hình Phạt Với Roi 26/11/2023
26 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 26: Kẻ Đánh Lén 26/11/2023
27 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 27: Giương Đông Kích Tây 26/11/2023
28 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 28: Hai Con Cá Lớn 26/11/2023
29 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 29: Xích Tiêu 26/11/2023
30 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 30: Ngọn Núi Náo Nhiệt 26/11/2023
31 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 31: Xung Phá 26/11/2023
32 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 32: Tàng Thư Các 26/11/2023
33 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 33: Hùng Nhị 26/11/2023
34 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 34: Trộm Linh Thảo 26/11/2023
35 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 35: Sự Thay Đổi Của Bình Hồ Lô Tử Kim 26/11/2023
36 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 36: Lên Linh Sơn 26/11/2023
37 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 37: Ô Thiết Côn 26/11/2023
38 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 38: Cuộc Cá Cược Bên Ngoài Phong Vân Đài 26/11/2023
39 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 39: Trắng Đen Lẫn Lộn 26/11/2023
40 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 40: Phản Công 26/11/2023
41 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 41: Mạnh Mẽ Bá Đạo 26/11/2023
42 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 42: Tốc Ảnh Thiên Hoan 26/11/2023
43 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 43: Đại Phù Chú Của Hằng Nhạc Tông 26/11/2023
44 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 44: Gừng Càng Già Càng Cay 26/11/2023
45 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 45: Hai Tên Súc Sinh 26/11/2023
46 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 46: Chợ Đen U Minh 26/11/2023
47 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 47: Huyền Cơ Trong Vạc 26/11/2023
48 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 48: Khí Thế Sục Sôi 26/11/2023
49 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 49: Đấu Giá 26/11/2023
50 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 50: Tranh Giành 27/11/2023
51 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 51: Khuynh Gia Bại Sản 27/11/2023
52 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 52: Lão Già Mặc Đồ Tím 27/11/2023
53 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 53: Vu Chú 27/11/2023
54 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 54: Côn Sắt Không Phản Ứng 27/11/2023
55 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 55: Đấu Giá Mật Pháp Huyền Thuật 27/11/2023
56 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 56: Thiên Canh Côn Trận 27/11/2023
57 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 57: Lại Một Lần Điên Rồ 27/11/2023
58 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 58: Những Ánh Mắt Dèm Pha 27/11/2023
59 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 59: Lời Mời Của Thiên Huyền Môn 27/11/2023
60 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 60: Ngộ Kiếm 27/11/2023
61 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 61: Đấu Giá Đan Dược 27/11/2023
62 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 62: Thiên Tịch Đan 27/11/2023
63 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 63: Quần Hùng Hợp Lại 27/11/2023
64 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 64: Hỗn Chiến Tứ Phương 27/11/2023
65 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 65: Diệu Kế 27/11/2023
66 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 66: Cứu Người 27/11/2023
67 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 67: Quyết Đấu Với Cảnh Giới Chân Dương 27/11/2023
68 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 68: Ma Đạo 27/11/2023
69 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 69: Ma Đạo 27/11/2023
70 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 70: Lã Chí 27/11/2023
71 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 71: Gạt Đi Tình Xưa 27/11/2023
72 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 72: Phẫn Nộ 27/11/2023
73 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 73: Chống Lại Thiên Lôi Chú 27/11/2023
74 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 74: Ăn To Nói Lớn 27/11/2023
75 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 75: Xót Xa 27/11/2023
76 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 76: Nhất Dương Chỉ 27/11/2023
77 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 77: Ứng Chiến 27/11/2023
78 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 78: Lời Khiêu Chiến Của Đệ Tử Hai Ngọn Núi 27/11/2023
79 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 79: Cùng Xông Lên 28/11/2023
80 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 80: Thay Nhau Chiến Đấu 28/11/2023
81 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 81: Độc Độc Gì Cơ 28/11/2023
82 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 82: Rút 28/11/2023
83 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 83: Đổi Trắng Thay Đen 28/11/2023
84 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 84: Tội Chết 28/11/2023
85 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 85: Từ Phúc 28/11/2023
86 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 86: Linh Đan Các 28/11/2023
87 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 87: Giúp Ta Luyện Đan 28/11/2023
88 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 88: Vợ Của Hùng Nhị 28/11/2023
89 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 89: Ngươi Chạy Làm Gì 28/11/2023
90 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 90: Luyện Đan 28/11/2023
91 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 91: Không Thể Tĩnh Tâm 28/11/2023
92 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 92: Luyện Thành Hồi Huyền Đan 28/11/2023
93 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 93: Văn Tự Kỳ Lạ 28/11/2023
94 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 94: Hàng Long 28/11/2023
95 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 95: Xác Nhận Lại 28/11/2023
96 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 96: Huyền Cơ Trong Linh Thảo Viên 28/11/2023
97 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 97: Thử Thách 28/11/2023
98 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 98: Thắng 28/11/2023
99 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 99: Nói Lời Giữ Lời 28/11/2023
100 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 100: Ngưng Khí Tầng Thứ Chín 28/11/2023
101 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 101: Giấu Đan Dược 28/11/2023
102 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 102: Tụ Họp 29/11/2023
103 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 103: Hình Nộm 29/11/2023
104 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 104: Vay Tiền 29/11/2023
105 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 105: Chọn Hình Nộm 29/11/2023
106 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 106: Hình Nộm Nữ Nhân Một Tay Tử Huyên 29/11/2023
107 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 107: Giao Đấu Với Hình Nộm 29/11/2023
108 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 108: Mắt Gấu Trúc 29/11/2023
109 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 109: Dung Nhan Tuyệt Sắc 29/11/2023
110 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 110: Cuộc So Tài Ở Ngoại Môn 29/11/2023
111 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 111: Hổ Oa Và Tề Vân 29/11/2023
112 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 112: Sục Sôi 29/11/2023
113 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 113: Kẻ Thù Không Đội Trời Chung 29/11/2023
114 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 114: Kinh Lôi Trảm Đao 29/11/2023
115 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 115: Hàng Long Thần Uy 29/11/2023
116 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 116: Vòng Đấu Thứ Hai Bắt Đầu 29/11/2023
117 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 117: Đứng Dậy Chiến Tiếp 29/11/2023
118 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 118: Lại Bại 29/11/2023
119 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 119: Nằm Không Cũng Trúng Thương 29/11/2023
120 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 120: Ngươi Không Biết À 29/11/2023
121 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 121: Huyền Linh Trong Truyền Thuyết 29/11/2023
122 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 122: Trận Phục Hoạt 29/11/2023
123 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 123: Biến Cố Đột Nhiên Tới 29/11/2023
124 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 124: Luồng Chân Khí Lạ Kỳ 29/11/2023
125 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 125: Bạo Cốt Đan 29/11/2023
126 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 126: Trợ Chiến 29/11/2023
127 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 127: Bại 29/11/2023
128 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 128: Đặt Cược Mọi Thứ 29/11/2023
129 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 129: Kiên Cường Bất Khuất 29/11/2023
130 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 130: Cuộc So Tài Kết Thúc 29/11/2023
131 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 131: Se Duyên 29/11/2023
132 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 132: Người Cổ Bên Dưới Vực Sâu 29/11/2023
133 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 133: Ma Vật 29/11/2023
134 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 134: Tiên Luân Nhãn 29/11/2023
135 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 135: Nữ Sư Phụ Hung Hãn 29/11/2023
136 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 136: Niềm Vui Bất Ngờ 29/11/2023
137 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 137: Con Mắt Phục Chế 29/11/2023
138 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 138: Giang Sơn Có Nhân Tài Xuất Hiện 29/11/2023
139 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 139: Gặp Chuyện 29/11/2023
140 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 140: Đều Do Bị Ép 29/11/2023
141 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 141: Cuồng Long Thiên Nộ 29/11/2023
142 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 142: Ngươi Nhìn Gì 30/11/2023
143 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 143: Đội Ngũ Chẳng Ra Gì 30/11/2023
144 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 144: Còn Muốn Chạy 30/11/2023
145 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 145: Lộ Phí 30/11/2023
146 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 146: Nhất Loạt Bỏ Đi 30/11/2023
147 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 147: Vây Đánh 30/11/2023
148 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 148: Uy Lực Của Roi Sắt 30/11/2023
149 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 149: Đào Đất Chôn Người 30/11/2023
150 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 150: Liên Tiếp Bị Vây Bắt 30/11/2023
151 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 151: Gài Bẫy 30/11/2023
152 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 152: Chẳng Chết Nổi Đâu 30/11/2023
153 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 153: Đánh Trực Diện 30/11/2023
154 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 154: Sử Dụng Binh Khí Bản 30/11/2023
155 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 155: Phong Cảnh Tuyệt Đẹp 30/11/2023
156 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 156: Ta Giết Ngươi 30/11/2023
157 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 157: Kết Thúc Thử Thách 30/11/2023
158 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 158: Nguyệt Cảnh Thất Tinh Hoàn 30/11/2023
159 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 159: Phá Quan Thất Bại 30/11/2023
160 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 160: Không Ngẩng Mặt Lên Được 30/11/2023
161 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 161: Điểm Yếu 30/11/2023
162 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 162: Đống Sắt Vụn 30/11/2023
163 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 163: Mua Nguyên Liệu 30/11/2023
164 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 164: Ai Là Sở Linh Ạ 30/11/2023
165 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 165: Trút Giận 30/11/2023
166 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 166: Trả Thù 30/11/2023
167 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 167: Cướp Nhiều Quen Tay 30/11/2023
168 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 168: Bỏ Chạy 30/11/2023
169 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 169: Cả Bọn Ăn Đòn 30/11/2023
170 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 170: Nâng Cấp Hình Nộm 30/11/2023
171 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 171: Bắc Đẩu Thất Tinh Bàn 30/11/2023
172 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 172: Giới Hạn Tối Thiểu 30/11/2023
173 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 173: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc 30/11/2023
174 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 174: Tử Huyên Mạnh Khủng Khiếp 30/11/2023
175 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 175: Phi Tiêu Kiếm Quyết 30/11/2023
176 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 176: Phản Công 30/11/2023
177 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 177: Mạnh Lại Thành Yếu 30/11/2023
178 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 178: Chia Chiến Lợi Phẩm 30/11/2023
179 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 179: Sở Huyên Sở Linh 30/11/2023
180 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 180: Đe Doạ 30/11/2023
181 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 181: Bát Hoang Trảm 30/11/2023
182 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 182: Sự Lo Lắng Của Sở Huyên 30/11/2023
183 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 183: Tốc Chi Đạo 01/12/2023
184 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 184: Da Thô Thịt Dày 01/12/2023
185 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 185: Ngươi Có Chân Hoả 01/12/2023
186 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 186: Kết Hợp Tốc Độ Và Sức Mạnh 01/12/2023
187 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 187: Phá Quan 01/12/2023
188 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 188: Bị Sét Đánh Trúng 01/12/2023
189 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 189: Sở Huyên Kinh Ngạc 01/12/2023
190 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 190: Thiên Lôi 01/12/2023
191 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 191: Bia Linh Hồn 01/12/2023
192 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 192: Trêu Đùa 01/12/2023
193 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 193: Lảm Nhảm 01/12/2023
194 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 194: Ôm Chân 01/12/2023
195 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 195: Ba Vân 01/12/2023
196 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 196: Linh Hồn Cảnh Giới Huyền 01/12/2023
197 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 197: Có Bảo Bối 01/12/2023
198 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 198: Đấu Với Tề Dương 01/12/2023
199 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 199: Chân Truyền Hằng Nhạc 01/12/2023
200 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 200: Súc Sinh 01/12/2023
201 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 201: Sở Huyên Mạnh Mẽ 01/12/2023
202 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 202: Đế Giác 01/12/2023
203 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 203: Một Chiêu 01/12/2023
204 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 204: A Lê 01/12/2023
205 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 205: Động Tác Của Diệp Thành 01/12/2023
206 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 206: Huyết Vu 01/12/2023
207 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 207: Ma Đạo Lại Mở 01/12/2023
208 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 208: Tác Chiến 01/12/2023
209 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 209: Cái Chết Vô Nghĩa 01/12/2023
210 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 210: Nhận Đồ Nhi 01/12/2023
211 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 211: Thoát Chết 01/12/2023
212 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 212: Giải Cho Ta 01/12/2023
213 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 213: Tiến Giới Nhanh Chóng 01/12/2023
214 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 214: Bỏ Trốn 01/12/2023
215 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 215: Hết Đường Chạy Trốn 01/12/2023
216 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 216: Dốc Hết Sức Lực Cuối Cùng 01/12/2023
217 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 217: Tiên Luân Cấm Thuật Thiên Chiếu 01/12/2023
218 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 218: Bao Vây Giết Chết 01/12/2023
219 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 219: Mũi Tên Viễn Cổ 02/12/2023
220 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 220: Gia Cát Vũ 02/12/2023
221 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 221: Quy Luật Khó Hiểu 02/12/2023
222 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 222: Phục Linh 02/12/2023
223 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 223: Muội Muội Của Đao Hoàng 02/12/2023
224 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 224: Không Được Nhìn Ta 02/12/2023
225 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 225: Quay Lại Chính Dương Tông 02/12/2023
226 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 226: Một Chưởng Đánh Bại 02/12/2023
227 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 227: Ngươi Vẫn Còn Sống 02/12/2023
228 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 228: Khách Đến Thăm Dồn Dập 02/12/2023
229 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 229: Đại Địa Linh Mạch 02/12/2023
230 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 230: Phong Ấn 02/12/2023
231 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 231: Thái Hư Cổ Long Hồn 02/12/2023
232 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 232: Bí Thuật Phân Thân 02/12/2023
233 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 233: Ngắm Sao 02/12/2023
234 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 234: Tìm Thấy Gia Cát Vũ 02/12/2023
235 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 235: Muôn Người Chú Ý 02/12/2023
236 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 236: Như Trời Với Đất 02/12/2023
237 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 237: Người Thừa 02/12/2023
238 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 238: Học Mót 02/12/2023
239 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 239: Lục Mạch Thần Thông 02/12/2023
240 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 240: Cơ Tuyết Băng Ra Trận 02/12/2023
241 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 241: Cửu U Chi Khúc 02/12/2023
242 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 242: Cửu U Chi Khúc 02/12/2023
243 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 243: Những Đòn Chí Mạng 02/12/2023
244 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 244: Trận Chiến Quyết Định 02/12/2023
245 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 245: Cấm Pháp Thiên Tế 02/12/2023
246 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 246: Sỉ Nhục 02/12/2023
247 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 247: Tâm Sự Đêm Khuya 02/12/2023
248 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 248: Vẫn Là Khúc Nhạc Đó 02/12/2023
249 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 249: Diệp Thành Ra Trận 02/12/2023
250 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 250: Lôi Kéo 02/12/2023
251 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 251: Một Cái Tát 02/12/2023
252 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 252: Chiến Thắng Một Trận 02/12/2023
253 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 253: Diệp Thành Đấu Với Bạch Dực 02/12/2023
254 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 254: Tất Cả Kinh Ngạc 02/12/2023
255 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 255: Phân Thân Ảo Ảnh 02/12/2023
256 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 256: Khiến Ngươi Hao Kiệt Đến Chết 02/12/2023
257 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 257: Lại Một Tên Thảm Hại 03/12/2023
258 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 258: Đòi Tiền Trước Mặt Mọi Người 03/12/2023
259 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 259: Vẫn Là Đàn 03/12/2023
260 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 260: Huyền Linh Chi Thể Mạnh Mẽ 03/12/2023
261 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 261: Ai Bảo Người Là Thánh Chủ Chứ 03/12/2023
262 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 262: Người Lại Lừa Con” 03/12/2023
263 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 263: Hay Lắm Tiếp Tục” 03/12/2023
264 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 264: Con Biết Rồi” 03/12/2023
265 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 265: Sức Mạnh Nguyên Thần” 03/12/2023
266 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 266: Sao Sợ À” 03/12/2023
267 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 267: Đã Biết Sao Còn Hỏi Nhiều 03/12/2023
268 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 268: Đến Muộn 03/12/2023
269 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 269: Đối Thủ Hoa Vân 03/12/2023
270 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 270: Bát Hoang Chưởng 03/12/2023
271 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 271: Trận Đồ Bát Quái 03/12/2023
272 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 272: Tiểu Tử Ngươi Biết Nhiều Đấy 03/12/2023
273 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 273: Việc Này Rất Dị Thường 03/12/2023
274 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 274: Yêu Nghiệt 03/12/2023
275 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 275: Đừng Nói Năng Bậy Bạ Nữa 03/12/2023
276 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 276: Bị Áp Chế 03/12/2023
277 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 277: Vậy Bổn Toạ Lực Bất Tòng Tâm Thôi 03/12/2023
278 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 278: Thái Cực Âm Dương 03/12/2023
279 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 279: Thái Cực Diễn Thiên 03/12/2023
280 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 280: C280: Không gì là không thể 03/12/2023
281 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 281: C281: Đừng nói tới việc này nữa 03/12/2023
282 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 282: C282: Cố gắng là được 03/12/2023
283 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 283: 283: Diệp Thành Hỗn Xược 03/12/2023
284 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 284: 284: Nhìn Biểu Cảm Của Ta Là Biết Mà 03/12/2023
285 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 285: 285: Chuyện…chuyện Gì Thế Này 03/12/2023
286 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 286: C286: Mở cho ta 03/12/2023
287 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 287: C287: Thánh chủ à đã qua ba hiệp 03/12/2023
288 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 288: C288: Sức chiến đấu đỉnh phong bùng nổ 03/12/2023
289 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 289: 289: Huynh Khiến Muội Rất Bất Ngờ Đấy 03/12/2023
290 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 290: 290: Gì Cũng Biết 03/12/2023
291 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 291: C291: Nhất niệm hoa khai 03/12/2023
292 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 292: C292: Phong thần quyết 03/12/2023
293 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 293: C293: Nhất khí hoá tam thanh 03/12/2023
294 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 294: 294: Ba Đại Cấm Pháp Của Huyền Linh 03/12/2023
295 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 295: 295: Giết Ta Cô Ta Xứng Sao 03/12/2023
296 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 296: 296: Lại Phá Bỏ Được Trói Buộc 03/12/2023
297 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 297: C297: Sắp điên rồi 03/12/2023
298 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 298: C298: Linh gương cửu thiên huyền 03/12/2023
299 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 299: C299: Thiên lôi trợ chiến 03/12/2023
300 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 300: 300: Đả Thần Tiên 03/12/2023
301 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 301: 301: Đáp Án Là Không! 04/12/2023
302 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 302: 302: Cửu Thiên Huyền Linh Nhãn 04/12/2023
303 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 303: 303: Tiên Luân Cấm Thuật Tái Hiện Thần Uy 04/12/2023
304 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 304: Chương 304 04/12/2023
305 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 305: 305: Ngọn Lửa Màu Vàng Kim 04/12/2023
306 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 306: C306: Thần hoả sấm sét một mũi tên cách một đời 04/12/2023
307 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 307: C307: Ta biết ngươi sẽ thắng mà 04/12/2023
308 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 308: C308: Khí thế suy bại 04/12/2023
309 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 309: 309: Biến Cố Đột Nhiên Xảy Ra 04/12/2023
310 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 310: 310: Cảnh Giới Chuẩn Thiên 04/12/2023
311 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 311: 311: Sóng Gió Ập Đến Rồi 04/12/2023
312 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 312: 312: Thành Côn Ta Lấy Mạng Ông 04/12/2023
313 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 313: 313: Đây Chính Là Cái Giá Phải Trả Khi Đụng Vào Chính Dương Tông 04/12/2023
314 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 314: 314: Mọi Chuyện Sẽ Ổn Thôi 04/12/2023
315 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 315: 315: Đúng Là Hắn Đã Chết 04/12/2023
316 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 316: C316: Dốc hết sức 04/12/2023
317 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 317: C317: Trận so tài tam tông kết thúc 04/12/2023
318 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 318: C318: Đệ tử của chính dương tông 04/12/2023
319 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 319: 319: Tàn Phế 04/12/2023
320 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 320: 320: Mình Vẫn Còn Sống 04/12/2023
321 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 321: 321: Trời Không Tuyệt Đường Sống Của Con Người 04/12/2023
322 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 322: 322: Nhảy Nhót Tung Tăng 04/12/2023
323 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 323: 323: Ngủ Một Giấc Tỉnh Dậy Là Lành Ạ 04/12/2023
324 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 324: 324: Đó Là Ngoài Ý Muốn Thôi 04/12/2023
325 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 325: 325: Ý Của Chưởng Môn Sư Bá Con Hiểu 04/12/2023
326 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 326: 326: Người Nói Vậy Là Không Đúng Rồi 04/12/2023
327 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 327: 327: Tiền Đồ Của Hằng Nhạc Tông 04/12/2023
328 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 328: 328: Cảm Ơn Vì Ngươi Vẫn Còn Sống 04/12/2023
329 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 329: 329: Uống Rượu Thôi 04/12/2023
330 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 330: 330: Tạo Hoá Chưởng 04/12/2023
331 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 331: 331: Có Quá Nhiều Bí Thuật 04/12/2023
332 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 332: 332: Lẽ Nào Là Tên Tiểu Tử Đó” 04/12/2023
333 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 333: 333: Mọi Người Tới Đây Từ Bao Giờ Vậy 04/12/2023
334 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 334: 334: Hắn Đánh Lén Đấy 04/12/2023
335 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 335: 335: Về Nhà Thôi 04/12/2023
336 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 336: 336: Ta Đang Khen Ngươi Mà! 04/12/2023
337 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 337: 337: Đây Là Một Quá Trình Chậm Rãi 04/12/2023
338 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 338: Chương 338 04/12/2023
339 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 339: 339: Lát Nữa Ông Sẽ Thu Dọn Đồ Đạc 04/12/2023
340 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 340: Chương 340 04/12/2023
341 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 341: Chương 341 04/12/2023
342 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 342: Chương 342 04/12/2023
343 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 343: Chương 343 04/12/2023
344 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 344: 344: Chín Phần Có Nghĩa Là Chín Trăm Năm 04/12/2023
345 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 345: 345: Mạnh Vậy Sao Ạ 04/12/2023
346 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 346: C346: Uy thế và áp lực thật mạnh 04/12/2023
347 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 347: C347: Thật sự khiến ta ngạc nhiên 04/12/2023
348 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 348: C348: Đây là chuyện không có gì phải bàn cãi 04/12/2023
349 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 349: 349: Địa Cung Của Hằng Nhạc Tông 04/12/2023
350 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 350: Chương 350 05/12/2023
351 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 351: C351: Cũng khó nói 05/12/2023
352 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 352: C352: Sao trưởng lão lại đưa cho con thứ này ạ 05/12/2023
353 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 353: Chương 353 05/12/2023
354 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 354: 354: Linh Đan Bốn Vân 05/12/2023
355 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 355: 355: Sao Phải Rắc Rối Vậy Ạ 05/12/2023
356 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 356: 356: Trưởng Lão Đừng Trêu Đùa Con 05/12/2023
357 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 357: 357: Giới Luật Đường! 05/12/2023
358 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 358: 358: Khốn Khiếp! 05/12/2023
359 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 359: 359: Gào Cái Gì Mà Gào 05/12/2023
360 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 360: 360: Huynh Quá Béo Trông Không Đẹp 05/12/2023
361 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 361: 361: Đại Ca Cô Ấy Là Ai Ạ 05/12/2023
362 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 362: 362: Vậy Tốt Quá Rồi 05/12/2023
363 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 363: 363: Đây Là Con Đường Con Tự Chọn 05/12/2023
364 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 364: 364: Xứng Với Danh Xưng Sư Phụ 05/12/2023
365 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 365: 365: Hay Là Để Ta Bù Cho Ngươi 05/12/2023
366 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 366: 366: Ta Thật Thích Đồ Nhi Như Con 05/12/2023
367 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 367: 367: Ta Nói Rồi Các Ngươi Không Giống Nhau 05/12/2023
368 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 368: 368: Người Cứ Nói Thừa 05/12/2023
369 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 369: Chương 369 05/12/2023
370 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 370: 370: Thôi Đi Đăng Ký Trước Đã 05/12/2023
371 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 371: Chương 371 05/12/2023
372 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 372: Chương 372 05/12/2023
373 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 373: Chương 373 05/12/2023
374 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 374: 374: Vậy Vòng Tổng Kết Thì Sao 05/12/2023
375 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 375: 375: Đương Nhiên Hoàn Thành Rồi Ạ 05/12/2023
376 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 376: Chương 376 05/12/2023
377 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 377: C377: Hắn ta sao vậy chứ 05/12/2023
378 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 378: Chương 378 05/12/2023
379 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 379: 379: Đúng Là Kinh Nghiệm Lâu Năm 05/12/2023
380 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 380: 380: Thiếu Niên Này Trông Thật Kỳ Lạ 05/12/2023
381 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 381: 381: Thật Sự Là Nhìn Không Ra! 05/12/2023
382 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 382: 382: Vậy Mà Cũng Không Chết” 05/12/2023
383 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 383: Chương 383 05/12/2023
384 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 384: Chương 384 05/12/2023
385 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 385: Chương 385 05/12/2023
386 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 386: 386: Đó Là Thánh Nữ Của Thất Tịch Cung 05/12/2023
387 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 387: Chương 387 05/12/2023
388 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 388: 388: Ta Chỉ Là Đi Tiểu Thôi Mà 05/12/2023
389 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 389: 389: Chân Hoả Màu Đen 05/12/2023
390 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 390: Chương 390 05/12/2023
391 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 391: 391: Ngọn Lửa Màu Đen Này Quả Là Đặc Biệt 05/12/2023
392 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 392: 392: Ngươi Quả Quyết Mình Sẽ Chiến Thắng Sao 05/12/2023
393 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 393: C393: Thật trùng hợp 05/12/2023
394 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 394: C394: Thứ bốn mươi sáu 06/12/2023
395 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 395: C395: Nữ cải trang nam 06/12/2023
396 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 396: 396: Cơ Tuyết Băng 06/12/2023
397 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 397: 397: Số Sáu Mươi Mốt 06/12/2023
398 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 398: Chương 398 06/12/2023
399 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 399: 399: Sao Lại Có Nhiều Người Nổ Lư Thế 06/12/2023
400 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 400: 400: Trần Dạ Huynh Cũng Phát Hiện Ra Rồi Sao 06/12/2023
401 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 401: 401: Xem Ra Con Đã Đánh Giá Hắn Thấp Rồi” 06/12/2023
402 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 402: 402: Người Thương Của Tỷ Chạy Rồi Kìa” 06/12/2023
403 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 403: 403: Có Bảo Bối! 06/12/2023
404 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 404: 404: Và Quả Thật Đúng Ý 06/12/2023
405 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 405: 405: Lại Hết Tiền Rồi 06/12/2023
406 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 406: 406: Không Nghe Thấy Cũng Đúng Thôi 06/12/2023
407 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 407: Chương 407 06/12/2023
408 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 408: Chương 408 06/12/2023
409 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 409: Chương 409 06/12/2023
410 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 410: 410: Đa Tạ Đạo Hữu 06/12/2023
411 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 411: 411: Lại Kiếm Được Hai Triệu Linh Thạch Rồi 06/12/2023
412 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 412: 412: Tại Hạ Cơ Vô Trần 06/12/2023
413 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 413: 413: Đừng Nhỏ Mọn Vậy Mà! 06/12/2023
414 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 414: Chương 414 06/12/2023
415 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 415: Chương 415 06/12/2023
416 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 416: 416: Có Món Ngon Để Ăn Rồi 06/12/2023
417 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 417: 417: Không Ăn Thì Chúng Ta Ăn 06/12/2023
418 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 418: 418: Không Có Hứng 06/12/2023
419 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 419: Chương 419 06/12/2023
420 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 420: 420: Chỉ Sợ Hoa Rơi Hữu Ý Nước Chảy Vô Tình Thôi! 06/12/2023
421 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 421: 421: Nửa Thật Nửa Giả 06/12/2023
422 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 422: 422: Bị Người Ta Đánh Mà 06/12/2023
423 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 423: Chương 423 06/12/2023
424 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 424: Chương 424 06/12/2023
425 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 425: 425: Rất Giống Người Đó 06/12/2023
426 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 426: 426: Kí Chủ Xuất Quan Rồi 06/12/2023
427 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 427: 427: Cố Gắng Hết Sức Là Được 06/12/2023
428 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 428: 428: Con Cũng Tin Như Vậy 06/12/2023
429 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 429: 429: Có Thể Dẫn Ra Ba Đạo Linh Hồn Liền 06/12/2023
430 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 430: 430: Bại Một Cách Thảm Hại 06/12/2023
431 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 431: 431: Hắn Là Quái Thai Gì Chứ 06/12/2023
432 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 432: 432: Lúc Này Ai Nấy Đều Thót Tim 06/12/2023
433 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 433: 433: Đáng Tiếc Thật Đáng Tiếc 06/12/2023
434 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 434: Chương 434 06/12/2023
435 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 435: Chương 435 06/12/2023
436 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 436: 436: Bái Kiến Đan Tổ 06/12/2023
437 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 437: 437: Chúng Ta Thật Sự Già Rồi 06/12/2023
438 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 438: 438: Cũng Có Một Khả Năng Khác 06/12/2023
439 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 439: 439: Nói Như Vậy Thì Đúng Là Tạo Hoá Tình Cờ Rồi! 06/12/2023
440 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 440: 440: Năm Triệu Cũng Phải Đưa! 06/12/2023
441 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 441: 441: Ta Phát Hiện Ta Lại Có Thể Huênh Hoang Rồi 06/12/2023
442 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 442: 442: Chút Thành Ý Thôi 06/12/2023
443 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 443: 443: Đúng Là Tạo Hoá Mà 06/12/2023
444 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 444: 444: Xin Một Phong Hiệu 07/12/2023
445 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 445: 445: Trần Dạ Ca Ca Thật Là Giỏi 07/12/2023
446 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 446: 446: Cũng Thần Bí Thật Đấy 07/12/2023
447 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 447: 447: Sao Lại Khóc Chứ 07/12/2023
448 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 448: 448: Cả Hai Đã Vào Trong Rồi 07/12/2023
449 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 449: 449: Cả Hai Hợp Tác Rất Ăn Ý 07/12/2023
450 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 450: C450: Tiểu hữu cũng thật khiêm tốn 07/12/2023
451 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 451: C451: Con muốn rời khỏi đan thành sao 07/12/2023
452 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 452: C452: Nói linh tinh ta chung tình lắm đấy 07/12/2023
453 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 453: 453: Tiền Cũng Đã Nhận Rồi Ta Đi Đây 07/12/2023
454 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 454: 454: Chiêu Này Hay Thật 07/12/2023
455 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 455: 455: Kẻ Tám Lạng Người Nửa Cân!” 07/12/2023
456 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 456: 456: Ai Bảo Ngươi Quá Vô Dụng! 07/12/2023
457 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 457: 457: Chẳng Trách Hắn Lại Căm Thù Đan Thành Như Thế 07/12/2023
458 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 458: Chương 458 07/12/2023
459 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 459: Chương 459 07/12/2023
460 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 460: 460: Phá Cho Ta! 07/12/2023
461 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 461: 461: Ngươi Chạy Được Sao 07/12/2023
462 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 462: 462: Thiên Kiếp Này Đúng Là Thứ Hay Ho 07/12/2023
463 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 463: 463: Vậy Ta Lại May Mắn Rồi” 07/12/2023
464 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 464: 464: Cố Gắng Trụ Vững! 07/12/2023
465 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 465: C465: Phong thần quyết 07/12/2023
466 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 466: C466: Lục mạch thần thông 07/12/2023
467 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 467: C467: Bát hoang chưởng 07/12/2023
468 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 468: 468: Đôi Mắt Vô Hồn 07/12/2023
469 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 469: 469: Bảo Bối Đúng Là Bảo Bối 07/12/2023
470 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 470: 470: Không Thể Phá Vỡ Thế Cân Bằng Được 07/12/2023
471 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 471: 471: Vậy Thì Cùng Chết 07/12/2023
472 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 472: 472: Ta Lấy Mạng Ngươi 07/12/2023
473 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 473: C473: Nhưng con không đồng ý 07/12/2023
474 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 474: C474: Ký chủ hay cho một ký chủ 07/12/2023
475 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 475: C475: Vậy sư phụ có thưởng gì không ạ 07/12/2023
476 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 476: 476: Sư Phụ Có Nhớ Con Không 07/12/2023
477 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 477: 477: Ta Không Nghe Thấy Gì Cả 07/12/2023
478 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 478: 478: Sư Tôn Minh Giám 07/12/2023
479 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 479: 479: Hoá Ra Các Người Có Ý Này À 07/12/2023
480 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 480: 480: Đúng Là Được Đà Lấn Tới 07/12/2023
481 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 481: 481: Không Được Xuống Núi 07/12/2023
482 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 482: 482: Chỉ Cần Học Là Biết Ạ 07/12/2023
483 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 483: 483: Ngươi Có Gì Ngạc Nhiên À 07/12/2023
484 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 484: Chương 484 07/12/2023
485 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 485: Chương 485 07/12/2023
486 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 486: 486: Bát Hoang! 07/12/2023
487 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 487: 487: Tịch Nhan Hiểu Rồi Ạ 07/12/2023
488 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 488: 488: Mẹ Kiếp Còn Dám Giảo Biện 07/12/2023
489 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 489: 489: Ta Hiểu Rồi Ta Đích Thân Đi Điều Tra” 07/12/2023
490 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 490: 490: Mắt Nhìn Của Tiểu Tử Này Cũng Không Tồi 07/12/2023
491 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 491: 491: Xuống Núi Đi Dạo Một Vòng Nhỉ 07/12/2023
492 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 492: 492: Sao Đệ Lại Xuống Núi 07/12/2023
493 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 493: 493: Vẫn Giả Vờ Sao 08/12/2023
494 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 494: 494: Theo Ta Về Đi” 08/12/2023
495 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 495: 495: Sao Lại Có Thể Lên Trời Như Vậy Chứ 08/12/2023
496 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 496: 496: Hàng Long Bát Hoang! 08/12/2023
497 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 497: 497: Đó Là Thái Hư Động 08/12/2023
498 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 498: C498: Bát hoang 08/12/2023
499 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 499: C499: Phá cho ta 08/12/2023
500 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 500: C500: Tiên thiên canh khí mở 08/12/2023
501 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 501: 501: Phong Thần Quyết! 08/12/2023
502 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 502: 502: Muội Lại Dạy Hắn Bí Pháp Gì Vậy 08/12/2023
503 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 503: 503: Trận Đồ Bát Quái Mở! 08/12/2023
504 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 504: 504: Chúng Cũng Có Âm Dương Vô Cực Trận 08/12/2023
505 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 505: C505: Bát hoang trảm 08/12/2023
506 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 506: C506: Thái hư long cấm 08/12/2023
507 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 507: C507: U mê không chịu tỉnh ngộ 08/12/2023
508 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 508: 508: Đan Tổ Long Hồn 08/12/2023
509 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 509: 509: Âm Dương Vô Cực Thái Đạo Diễn Thiên! 08/12/2023
510 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 510: 510: Chư Thiên Vạn Kính Thái Hư Quy Nhất! 08/12/2023
511 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 511: 511: Đúng Là Một Trận Chiến Đặc Sắc 08/12/2023
512 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 512: Chương 512 08/12/2023
513 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 513: C513: Chưởng môn sư huynh doãn chí bình đâu 08/12/2023
514 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 514: C514: Con đang oán trách ta đấy à 08/12/2023
515 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 515: C515: Còn chưa dung hoà hoàn toàn sao 08/12/2023
516 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 516: 516: Càng Nói Càng Khốn Khiếp 08/12/2023
517 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 517: Chương 517 08/12/2023
518 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 518: 518: Ngươi Đang Giễu Cợt Ta Đấy À 08/12/2023
519 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 519: 519: Ta Ra Ngoài Cho Khuây Khoả” 08/12/2023
520 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 520: Chương 520 08/12/2023
521 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 521: Chương 521 08/12/2023
522 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 522: C522: Đệ tử diệp thành bái kiến tiêu sư bá 08/12/2023
523 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 523: 523: Đệ Tử Của Tình Báo Các 08/12/2023
524 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 524: 524: Chuyện Này Thì Ta Tin 08/12/2023
525 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 525: 525: Có Thể Coi Là Như Vậy 08/12/2023
526 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 526: 526: Nghe Nói Ngươi Đánh Đấm Giỏi Lắm 08/12/2023
527 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 527: C527: Linh thiên phá thuẫn 08/12/2023
528 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 528: C528: Ta cũng dùng 08/12/2023
529 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 529: C529: Thực lực của tên tiểu tử này quá mạnh 08/12/2023
530 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 530: 530: Vậy Thì Hơi Tiếc 08/12/2023
531 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 531: 531: Nói Hàm Hồ Ta Tới Đây Để Cọ Sát Mà” 08/12/2023
532 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 532: Chương 532 08/12/2023
533 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 533: Chương 533 08/12/2023
534 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 534: 534: Lí Do Này Không Chê Được 08/12/2023
535 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 535: C535: Lần này số người tới không ít 08/12/2023
536 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 536: C536: Cảm ơn tiền bối đã coi trọng 08/12/2023
537 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 537: C537: Chuẩn bị xong hết chưa 08/12/2023
538 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 538: 538: Có Phải Vẫn Có Thể Chấp Nhận Không 08/12/2023
539 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 539: 539: Ta Muốn Thỉnh Giáo Một Chuyện 08/12/2023
540 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 540: 540: Tiểu Tử Ngươi Tự Cầu Phúc Cho Mình Đi 08/12/2023
541 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 541: C541: Người có phải thành tâm không vậy chứ 08/12/2023
542 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 542: C542: Giám định con đẻ 08/12/2023
543 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 543: C543: Kết quả này thật là tốt 08/12/2023
544 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 544: 544: Sao Như Trò Đùa Vậy Chứ 08/12/2023
545 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 545: 545: Đây Đều Là Báo Ứng” 09/12/2023
546 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 546: 546: Trời Đất Chìm Vào Im Ắng 09/12/2023
547 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 547: 547: Tiên Luân Thiên Đạo Mở! 09/12/2023
548 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 548: Chương 548 09/12/2023
549 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 549: Chương 549 09/12/2023
550 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 550: C550: Tiên luân thiên đạo mở 09/12/2023
551 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 551: 551: Vẫn Cần Luyện Tập Lâu Dài! 09/12/2023
552 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 552: Chương 552 09/12/2023
553 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 553: 553: Ta Muốn Có Trăng Trên Trời Mua Cho Ta Đi 09/12/2023
554 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 554: 554: Vậy Ngươi Có Ngăn Ta Không 09/12/2023
555 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 555: C555: Ta cảm thấy hắn vẫn không thể ra tay được 09/12/2023
556 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 556: Chương 556 09/12/2023
557 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 557: C557: Tịch nhan 09/12/2023
558 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 558: 558: Bỏ Bàn Tay Ngươi Ra 09/12/2023
559 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 559: 559: Cảm Giác Này Thật Thú Vị 09/12/2023
560 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 560: 560: Tiếng Ác Quỷ Gào Thét 09/12/2023
561 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 561: 561: Ta Lấy Mạng Ngươi 09/12/2023
562 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 562: 562: Diệp Thành Sao Có Thể Thành Ma Được 09/12/2023
563 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 563: 563: Trừ Ma! 09/12/2023
564 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 564: 564: Ngươi Đúng Là Đáng Chết 09/12/2023
565 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 565: Chương 565 09/12/2023
566 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 566: 566: Chết Trong Vòng Tay Người Thật Tốt 09/12/2023
567 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 567: 567: Cho Dù Chết Cũng Không Thể Giữ Lại Trên Đời 09/12/2023
568 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 568: 568: Ngươi Nghĩ Ta Sợ Ngươi Chắc 09/12/2023
569 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 569: Chương 569 09/12/2023
570 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 570: 570: Có Lẽ Đây Là Tạo Hoá Của Hắn! 09/12/2023
571 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 571: 571: Chết Tiệt Lão Tử Vẫn Sống Tốt 09/12/2023
572 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 572: Chương 572 09/12/2023
573 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 573: Chương 573 09/12/2023
574 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 574: C574: Thế nào là chính thế nào là ma 09/12/2023
575 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 575: C575: Ngươi coi như ta không tồn tại sao 09/12/2023
576 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 576: 576: Chúng Ta Sẽ Bảo Vệ Con 09/12/2023
577 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 577: Chương 577 09/12/2023
578 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 578: 578: Bí Pháp Này Quả Không Tồi 09/12/2023
579 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 579: 579: Đúng Là Cảm Động Thật Sự 09/12/2023
580 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 580: C580: Hai vị sư muội đừng quá đau buồn 09/12/2023
581 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 581: C581: Có những huynh đệ như các ngươi thật đáng 09/12/2023
582 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 582: C582: Vậy sư điệt xin cáo lui 09/12/2023
583 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 583: 583: Đúng Là Chân Lí 09/12/2023
584 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 584: Chương 584 09/12/2023
585 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 585: Chương 585 09/12/2023
586 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 586: C586: Nhưng hắn đã chịu thiệt một lần sẽ không có lần thứ hai 10/12/2023
587 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 587: Chương 587 10/12/2023
588 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 588: Chương 588 10/12/2023
589 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 589: Chương 589 10/12/2023
590 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 590: Chương 590 10/12/2023
591 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 591: Chương 591 10/12/2023
592 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 592: C592: Đuổi theo 10/12/2023
593 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 593: C593: Trả đồ đệ lại cho ta 10/12/2023
594 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 594: Chương 594 10/12/2023
595 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 595: 595: Linh Hồn Của Diệp Thành Quy Vị 10/12/2023
596 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 596: 596: Đây Là Thế Giới U Ám 10/12/2023
597 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 597: Chương 597 10/12/2023
598 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 598: 598: Ma Huyết! 10/12/2023
599 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 599: 599: Huyết Ma! 10/12/2023
600 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 600: Chương 600 10/12/2023
601 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 601: 601: Không Vội! Vẫn Chưa Hết! 10/12/2023
602 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 602: 602: Hắn Thực Sự Đã Học Theo Tiêu Tương 10/12/2023
603 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 603: Chương 603 10/12/2023
604 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 604: Chương 604 10/12/2023
605 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 605: Chương 605 10/12/2023
606 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 606: Chương 606 10/12/2023
607 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 607: C607: Trúng đạo thương không thể xoá được 10/12/2023
608 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 608: Chương 608 10/12/2023
609 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 609: C609: Đúng là khiến ta bất ngờ 10/12/2023
610 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 610: Chương 610 10/12/2023
611 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 611: 611: Phi Kiếm Khỏng Lồ Đã Bay Vào Linh Sơn 10/12/2023
612 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 612: Chương 612 10/12/2023
613 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 613: Chương 613 10/12/2023
614 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 614: Chương 614 10/12/2023
615 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 615: Chương 615 10/12/2023
616 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 616: Chương 616 10/12/2023
617 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 617: C617: Được đà lấn tới 10/12/2023
618 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 618: Chương 618 10/12/2023
619 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 619: Chương 619 10/12/2023
620 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 620: Chương 620 10/12/2023
621 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 621: Chương 621 10/12/2023
622 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 622: Chương 622 11/12/2023
623 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 623: C623: Không biết lại tốn bao nhiêu tiền đây 11/12/2023
624 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 624: C624: Ngươi chính là tần vũ à 11/12/2023
625 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 625: C625: Hay là chúng ta đổi đi 11/12/2023
626 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 626: 626: Bị Phát Hiện Rồi!” 11/12/2023
627 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 627: 627: Xem Ra Là Lý Tưởng Lớn Gặp Nhau 11/12/2023
628 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 628: 628: Bầu Không Khí Hết Sức Dị Thường 11/12/2023
629 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 629: 629: “ngươi Nói Xem Lần Này Gia Tộc Nào Sẽ Thắng” 11/12/2023
630 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 630: 630: “tám Phần Là Một Tản Tu” 11/12/2023
631 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 631: 631: “cố Gắng Là Được” 11/12/2023
632 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 632: Chương 632 11/12/2023
633 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 633: Chương 633 11/12/2023
634 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 634: Chương 634 11/12/2023
635 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 635: Chương 635 11/12/2023
636 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 636: Chương 636 11/12/2023
637 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 637: 637: Chết Đi! 11/12/2023
638 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 638: 638: Trên Chiến Đài Đầy Máu Tươi 11/12/2023
639 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 639: Chương 639 11/12/2023
640 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 640: 640: Ông Ta Thật Sự Đã Dừng Lại 11/12/2023
641 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 641: Chương 641 11/12/2023
642 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 642: C642: Chắc chắn là hắn che giấu thực lực 11/12/2023
643 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 643: Chương 643 11/12/2023
644 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 644: Chương 644 11/12/2023
645 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 645: Chương 645 11/12/2023
646 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 646: Chương 646 11/12/2023
647 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 647: 647: Con Muốn Tới Nam Sở” 11/12/2023
648 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 648: 648: Phải Xem Mình Ở Đâu Cái Đã 11/12/2023
649 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 649: 649: Thị Huyết Điện 11/12/2023
650 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 650: C650: Tinh nguyên đại địa 11/12/2023
651 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 651: Chương 651 11/12/2023
652 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 652: C652: Một trăm nghìn linh thạch 11/12/2023
653 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 653: Chương 653 11/12/2023
654 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 654: 654: Hắn Chẳng Phải Là Diệp Thành Sao 11/12/2023
655 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 655: Chương 655 11/12/2023
656 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 656: 656: Cố Ý Khiêu Khích Ta Đúng Không 11/12/2023
657 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 657: 657: Không Ngăn Được Diệp Thành 11/12/2023
658 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 658: 658: Xích Diệm Ăn Thịt Hắn Sao 11/12/2023
659 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 659: Chương 659 11/12/2023
660 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 660: Chương 660 11/12/2023
661 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 661: Chương 661 11/12/2023
662 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 662: 662: Ông Ta Lập Tức Thu Lại Sát Kiếm 11/12/2023
663 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 663: Chương 663 11/12/2023
664 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 664: Chương 664 11/12/2023
665 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 665: 665: Sát Khí Ngút Trời 11/12/2023
666 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 666: 666: Linh Lực Len Lỏi Vào Vùng Đan Hải 11/12/2023
667 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 667: C667: Diệp thành như một đạo thần mang bay tới 11/12/2023
668 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 668: C668: Phía bắc chấn thương nguyên có người độ kiếp 11/12/2023
669 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 669: C669: Ta quên mất 11/12/2023
670 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 670: 670: Bọn Họ Sợ Thật Rồi 11/12/2023
671 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 671: 671: “phong Nguyệt Cổ Thành Ạ” 11/12/2023
672 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 672: 672: “ngươi Cũng Có Cảm Giác Này À” 12/12/2023
673 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 673: 673: “ngươi Bị Điên À” 12/12/2023
674 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 674: 674: Không Đánh Không Quen Biết” 12/12/2023
675 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 675: 675: Quả Linh Sâm Năm Màu 12/12/2023
676 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 676: C676: Tên này phải nói sao nhỉ 12/12/2023
677 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 677: Chương 677 12/12/2023
678 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 678: Chương 678 12/12/2023
679 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 679: Chương 679 12/12/2023
680 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 680: Chương 680 12/12/2023
681 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 681: 681: Phong Thần Quyết! 12/12/2023
682 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 682: Chương 682 12/12/2023
683 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 683: 683: Thái Cực Diễn Thiên! 12/12/2023
684 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 684: Chương 684 12/12/2023
685 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 685: C685: Ngươi là tên lừa đảo 12/12/2023
686 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 686: C686: Thần hoả thiên lôi nhất tiễn cách thế 12/12/2023
687 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 687: Chương 687 12/12/2023
688 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 688: 688: Đồ Của Ta Mà Dám Cướp Sao 12/12/2023
689 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 689: Chương 689 12/12/2023
690 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 690: Chương 690 12/12/2023
691 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 691: Chương 691 12/12/2023
692 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 692: C692: nơi này quá quỷ dị 12/12/2023
693 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 693: Chương 693 12/12/2023
694 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 694: Chương 694 12/12/2023
695 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 695: 695: Ngất Xỉu Trên Trận Pháp 12/12/2023
696 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 696: Chương 696 12/12/2023
697 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 697: 697: Hy Vọng Có Thể Tìm Thấy Ngôi Sao Sáng Nhất 12/12/2023
698 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 698: 698: Đây Là Người Sống Sao 12/12/2023
699 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 699: Chương 699 12/12/2023
700 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 700: C700: Ta là ân nhân cứu mạng của cô ta đấy 12/12/2023
701 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 701: Chương 701 12/12/2023
702 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 702: 702: Nếu Cứu Thì Cứ Chặt Tay Ta Đi” 12/12/2023
703 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 703: 703: Xem Ra Dự Liệu Của Ta Không Tồi 12/12/2023
704 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 704: Chương 704 12/12/2023
705 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 705: Chương 705 12/12/2023
706 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 706: C706: Giết không để lại dù chỉ một tên 12/12/2023
707 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 707: Chương 707 12/12/2023
708 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 708: Chương 708 12/12/2023
709 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 709: Chương 709 12/12/2023
710 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 710: Chương 710 12/12/2023
711 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 711: 711: Bát Hoang! 12/12/2023
712 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 712: Chương 712 12/12/2023
713 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 713: Chương 713 12/12/2023
714 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 714: Chương 714 12/12/2023
715 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 715: Sao Tóc Lại Màu Trắng” 12/12/2023
716 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 716: Khí tức cũng hỗn loạn hơn 12/12/2023
717 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 717: Hôm nay phải phân cao thấp 12/12/2023
718 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 718 12/12/2023
719 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 719: Ngự Kiếm Phi Tiên! 12/12/2023
720 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 720: Bát Hoang Chưởng! 12/12/2023
721 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 721 12/12/2023
722 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 722 12/12/2023
723 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 723: Hồn Lìa Khỏi Xác Là Sao Ạ” 12/12/2023
724 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 724 12/12/2023
725 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 725: Không biết tiểu hữu đã cưới vợ chưa 12/12/2023
726 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 726: Đúng là thần kì 12/12/2023
727 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 727: Nhiều nhất là ba canh giờ 12/12/2023
728 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 728: “tất Cả Đều Do Trời Cao Ưu Ái” 13/12/2023
729 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 729: Quan Điểm Của Con Cũng Giống Tiền Bối 13/12/2023
730 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 730: “tiên Thiên Canh Khí” 13/12/2023
731 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 731: “chuyện Nhỏ Thôi” 13/12/2023
732 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 732: “lâm Thương Ưng Là Nội Gián” 13/12/2023
733 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 733 13/12/2023
734 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 734: “đến Rồi Còn Muốn Đi” 13/12/2023
735 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 735: Đáng Chết! 13/12/2023
736 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 736: Cấm Cho Ta! 13/12/2023
737 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 737: Càn Khôn Thiên Địa Nhất Chỉ Âm Dương 13/12/2023
738 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 738: “tiễn Ngươi Về Tây Thiên” 13/12/2023
739 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 739: “đúng Là Ngông Cuồng” 13/12/2023
740 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 740 13/12/2023
741 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 741: Chỉ sợ bị thương 13/12/2023
742 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 742 13/12/2023
743 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 743 13/12/2023
744 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 744 13/12/2023
745 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 745 13/12/2023
746 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 746 13/12/2023
747 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 747 13/12/2023
748 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 748: Hư không tuyệt diệt 13/12/2023
749 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 749 13/12/2023
750 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 750 13/12/2023
751 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 751 13/12/2023
752 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 752 13/12/2023
753 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 753 13/12/2023
754 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 754 13/12/2023
755 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 755 13/12/2023
756 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 756 13/12/2023
757 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 757 13/12/2023
758 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 758: Cắn một miếng có tác dụng gì 13/12/2023
759 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 759 13/12/2023
760 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 760 13/12/2023
761 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 761 13/12/2023
762 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 762: Có ánh sáng có ánh sáng 13/12/2023
763 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 763: Hai người họ có thù chứ sao 13/12/2023
764 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 764 13/12/2023
765 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 765: “thật Sự Có Bảo Bối” 13/12/2023
766 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 766: “thật Sự Có Bảo Bối” 13/12/2023
767 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 767: Vì Thế Rất Nhiều Người Ra Giá 13/12/2023
768 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 768: Một Lớp Hai Lớp Ba Lớp… 13/12/2023
769 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 769: Bắt Đầu Đấu Giá” 13/12/2023
770 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 770: Ai chết còn chưa biết đâu 13/12/2023
771 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 771: Chín triệu linh thạch 14/12/2023
772 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 772: Hiểu ý đấy 14/12/2023
773 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 773: Hiểu Ý Đấy! 14/12/2023
774 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 774: “còn Ai Trả Giá Nữa Không” 14/12/2023
775 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 775: Không Biết Ém Lâu Chưa” 14/12/2023
776 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 776 14/12/2023
777 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 777 14/12/2023
778 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 778: Như vậy có lẽ không tồi 14/12/2023
779 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 779: Như Vậy Có Lẽ Không Tồi” 14/12/2023
780 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 780: Chương 779 14/12/2023
781 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 781: Chương 780 14/12/2023
782 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 782: Chương 781 14/12/2023
783 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 783 14/12/2023
784 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 784: Ngọc linh sâm ba màu 14/12/2023
785 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 785 14/12/2023
786 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 786: Chương 785 14/12/2023
787 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 787: Chương 786 14/12/2023
788 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 788: Đúng Thế Là Một Trăm Nghìn 14/12/2023
789 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 789: Chương 788 14/12/2023
790 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 790 14/12/2023
791 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 791 14/12/2023
792 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 792 14/12/2023
793 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 793: Chương 792 14/12/2023
794 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 794: Chương 793 14/12/2023
795 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 795: Chương 794 14/12/2023
796 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 796: Chương 795 14/12/2023
797 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 797: Chương 796 14/12/2023
798 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 798: Chương 797 14/12/2023
799 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 799: Ta lấy ra từ trong tảng đá 14/12/2023
800 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 800: Đúng là được mở mang tầm mắt 14/12/2023
801 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 801: Không quên được 14/12/2023
802 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 802: “không Quên Được” 14/12/2023
803 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 803: “chính Là Nơi Đó” 14/12/2023
804 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 804: “không Thành Vấn Đề” 14/12/2023
805 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 805: Ngày Đêm Cứ Thế Luân Phiên 14/12/2023
806 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 806: “cút Lão Tử Không Muốn Nói Chuyện Với Ngươi” 14/12/2023
807 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 807 14/12/2023
808 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 808 14/12/2023
809 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 809: Làm sao gọi là trả thù 14/12/2023
810 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 810: Làm Sao Gọi Là Trả Thù” 15/12/2023
811 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 811: Chương 810 15/12/2023
812 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 812: Chương 811 15/12/2023
813 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 813: Chương 812 15/12/2023
814 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 814: Phía Trước Có Không Gian Hỗn Loạn” 15/12/2023
815 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 815: Chương 814 15/12/2023
816 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 816: Tìm kiếm là biết 15/12/2023
817 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 817: Cô biết âm minh tử tướng 15/12/2023
818 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 818: Tám phần là chính dương tông 15/12/2023
819 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 819: “tám Phần Là Chính Dương Tông” 15/12/2023
820 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 820: Đại Sở Đúng Là Ngoạ Hổ Tàng Long!” 15/12/2023
821 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 821: “âm Hồn Không Tan” 15/12/2023
822 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 822: “có Lẽ Chúng Ta Đã Tới Khu Chôn Cất” 15/12/2023
823 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 823: Diệp Thành Nôn Ra Máu Gắng Gượng Đứng Lên 15/12/2023
824 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 824 15/12/2023
825 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 825 15/12/2023
826 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 826 15/12/2023
827 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 827: Chương 826 15/12/2023
828 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 828: Đều Là Ma Quỷ” 15/12/2023
829 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 829: Ta Đưa Cô Về Thiên Long Cổ Thành Trước 15/12/2023
830 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 830: Chương 829 15/12/2023
831 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 831: Chương 830 15/12/2023
832 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 832 15/12/2023
833 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 833 15/12/2023
834 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 834 15/12/2023
835 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 835: Chương 834 15/12/2023
836 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 836: Ngươi Đang Lừa Ta Đúng Không” 15/12/2023
837 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 837: Chương 836 15/12/2023
838 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 838: Chương 837 15/12/2023
839 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 839: Đại Sở Thật Sự Là Nơi Tàng Long Ngoạ Hổ! 15/12/2023
840 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 840: Ai tin lời nói vớ vẩn của ngươi 15/12/2023
841 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 841: Chắc chắn là người nhà họ dương 15/12/2023
842 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 842: Nhất định phải cứu rồi 15/12/2023
843 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 843: Nhất Định Phải Cứu Rồi” 15/12/2023
844 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 844: “hoá Ra Là Vậy” 15/12/2023
845 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 845: “viêm Hoàng Thánh Chủ” 15/12/2023
846 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 846: “nghe Ý Của Tiền Bối Nghĩa Là Nhà Họ Tô Đang Yếu Thế” 15/12/2023
847 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 847: “sư Phụ Của Chung Viêm” 15/12/2023
848 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 848 15/12/2023
849 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 849 15/12/2023
850 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 850: Thứ hạng cũng không tồi 15/12/2023
851 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 851: Thứ Hạng Cũng Không Tồi” 16/12/2023
852 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 852: Chương 851 16/12/2023
853 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 853: Chương 852 16/12/2023
854 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 854: “rốt Cục Là Ai” 16/12/2023
855 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 855 16/12/2023
856 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 856 16/12/2023
857 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 857 16/12/2023
858 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 858: Chương 857 16/12/2023
859 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 859: Chương 858 16/12/2023
860 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 860: Những Người Tới Xem Đều Tái Mặt 16/12/2023
861 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 861: Chương 860 16/12/2023
862 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 862: Chương 861 16/12/2023
863 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 863 16/12/2023
864 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 864 16/12/2023
865 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 865 16/12/2023
866 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 866: Chương 865 16/12/2023
867 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 867: Chương 866 16/12/2023
868 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 868: Chương 867 16/12/2023
869 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 869: Chương 868 16/12/2023
870 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 870: Bát hoang 17/12/2023
871 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 871: Giết cho ta 17/12/2023
872 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 872 17/12/2023
873 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 873: Chương 872 17/12/2023
874 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 874: Chương 873 17/12/2023
875 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 875: Thiên Canh Kiếm Trận! 17/12/2023
876 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 876: Chương 875 17/12/2023
877 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 877: Chương 876 17/12/2023
878 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 878: Thái âm tạo hoá 17/12/2023
879 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 879 17/12/2023
880 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 880 17/12/2023
881 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 881: Chương 880 17/12/2023
882 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 882: Chương 881 17/12/2023
883 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 883: Chương 882 17/12/2023
884 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 884: “đến Hố Thần Bảo Vệ Bích Du” 17/12/2023
885 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 885 17/12/2023
886 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 886 17/12/2023
887 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 887: Đại sở đúng là nơi tàng long ngoạ hổ 17/12/2023
888 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 888: Đại Sở Đúng Là Nơi Tàng Long Ngoạ Hổ 17/12/2023
889 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 889: Chương 888 17/12/2023
890 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 890: Chương 889 17/12/2023
891 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 891: Chương 890 17/12/2023
892 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 892: Linh Khí Ở Đây Vô Cùng Dày Đặc 17/12/2023
893 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 893: Diệp thành nhanh trí tạo thủ ấn 17/12/2023
894 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 894: Sát trận 17/12/2023
895 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 895: Tần vũ đấu với nam cung thiếu 17/12/2023
896 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 896: “tần Vũ Đấu Với Nam Cung Thiếu” 17/12/2023
897 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 897: “ngươi Đi Theo Ta Suốt Đấy À” 17/12/2023
898 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 898: “không Thể Kéo Dài Quá Lâu” 17/12/2023
899 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 899: “không Tồi Quả Là Không Tồi” 17/12/2023
900 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 900: “đây Là Cái Thứ Gì Vậy Chứ” 17/12/2023
901 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 901: Diệp Thành Bất Lực Đành Đi Vào Sâu Hơn Tìm Kiếm 17/12/2023
902 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 902 17/12/2023
903 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 903 17/12/2023
904 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 904 17/12/2023
905 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 905: Chương 904 17/12/2023
906 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 906: Chương 905 17/12/2023
907 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 907: Chương 906 17/12/2023
908 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 908: Chương 907 17/12/2023
909 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 909: Chương 908 17/12/2023
910 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 910 17/12/2023
911 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 911: Đánh phá trận pháp từ bên ngoài 17/12/2023
912 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 912 17/12/2023
913 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 913: Chương 912 17/12/2023
914 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 914: Tên Này Tới Gây Chuyện À 17/12/2023
915 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 915: Không Thù Không Oán 17/12/2023
916 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 916: Chẳng Phải Là Vì Những Chữ Vàng Kia Sao 17/12/2023
917 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 917: Chương 916 17/12/2023
918 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 918: Hai Người Cứ Tận Hưởng Đi” 17/12/2023
919 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 919 17/12/2023
920 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 920 17/12/2023
921 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 921: Cửu thiên huyền linh chỉ 17/12/2023
922 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 922: Cửu Thiên Huyền Linh Chỉ! 17/12/2023
923 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 923: Đúng Là Không Ngờ” 17/12/2023
924 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 924: Khí Thế Mạnh Quá 17/12/2023
925 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 925: Chương 924 17/12/2023
926 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 926: Chương 925 17/12/2023
927 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 927: Lão Thiên Hà Oán 17/12/2023
928 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 928 17/12/2023
929 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 929 17/12/2023
930 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 930 18/12/2023
931 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 931: Chương 930 18/12/2023
932 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 932: Chương 931 18/12/2023
933 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 933 18/12/2023
934 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 934 18/12/2023
935 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 935 18/12/2023
936 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 936: Chương 935 18/12/2023
937 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 937: Chương 936 18/12/2023
938 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 938: Chương 937 18/12/2023
939 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 939: Tu Sĩ Ở Cảnh Giới Không Minh 18/12/2023
940 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 940: Bị truy sát 18/12/2023
941 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 941: Đại suất bi thủ 18/12/2023
942 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 942: Ta tận mắt chứng kiến mà 18/12/2023
943 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 943: “ta Tận Mắt Chứng Kiến Mà” 18/12/2023
944 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 944: Người Thường Căn Bản Không Nhận Ra 18/12/2023
945 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 945: “còn Có Cả Chuyện Này Nữa À” 18/12/2023
946 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 946 18/12/2023
947 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 947 18/12/2023
948 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 948 18/12/2023
949 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 949: Chương 948 18/12/2023
950 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 950: Chương 949 18/12/2023
951 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 951: Vẻ Mặt Mỗi Người Một Khác 18/12/2023
952 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 952: Chương 951 18/12/2023
953 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 953: Chương 952 18/12/2023
954 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 954: Nhất Niệm Hoa Khai! 18/12/2023
955 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 955: Thái âm long đằng hoá thiên quyết 18/12/2023
956 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 956: Giết giết giết 18/12/2023
957 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 957 18/12/2023
958 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 958: Chương 957 18/12/2023
959 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 959: Còn Ai Có Thể Ngăn Cản Hắn” 18/12/2023
960 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 960: Cửu Chuyển Linh Thiên Ấn! 18/12/2023
961 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 961: Chương 960 18/12/2023
962 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 962: Khí Tức Mạnh Mẽ Dâng Trào 18/12/2023
963 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 963: Người Sắp Về Với Đất 18/12/2023
964 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 964: Có Cần Phải Mạnh Tới Mức Này Không” 18/12/2023
965 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 965: Chức Thánh Chủ Này Hay Là Người Làm Đi” 18/12/2023
966 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 966: Chương 965 18/12/2023
967 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 967: Ta Cũng Rất Tin Tưởng Năng Lực Của Ngươi” 18/12/2023
968 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 968: Chương 967 18/12/2023
969 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 969: Vậy ông cứ gọi là thánh chủ đi 18/12/2023
970 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 970: Tu vi chỉ ở cảnh giới linh hư thôi 18/12/2023
971 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 971: Đúng là có đeo mặt nạ 18/12/2023
972 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 972: “đúng Là Có Đeo Mặt Nạ” 18/12/2023
973 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 973: “sao Lợi Hại Quá Vậy” 18/12/2023
974 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 974: “hấp Thu Được Trong Hố Thần Đấy” 18/12/2023
975 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 975: “thần Tàng Của Hoang Cổ Thánh Thể 18/12/2023
976 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 976: “tin Tức Này Thật Sự Khiến Ta Bất Ngờ Đó!” 18/12/2023
977 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 977: Ta chỉ nghe chứ không nhìn 18/12/2023
978 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 978 18/12/2023
979 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 979: Cái này mà cũng trùng hợp sao 18/12/2023
980 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 980: Cái Này Mà Cũng Trùng Hợp Sao 18/12/2023
981 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 981: Bị Người Ta Dùng Chú Ấn” 18/12/2023
982 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 982: Chương 981 18/12/2023
983 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 983: Chương 982 18/12/2023
984 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 984: Chương 983 18/12/2023
985 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 985: Chương 984 18/12/2023
986 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 986: Cách ba mươi trượng về phía đông nam 18/12/2023
987 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 987: Có gan thì một đấu một đi 18/12/2023
988 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 988: Thánh chủ viêm hoàng 18/12/2023
989 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 989: Thánh Chủ Viêm Hoàng 18/12/2023
990 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 990: Lá Gan Không Lớn Lắm 19/12/2023
991 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 991: “ngươi Có Thể Nhìn Ra Sao 19/12/2023
992 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 992: Tiên nữ cửu thiên hạ phàm 19/12/2023
993 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 993 19/12/2023
994 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 994 19/12/2023
995 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 995: Chương 994 19/12/2023
996 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 996: Khai Chiến! 19/12/2023
997 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 997: Khắp Nơi Chìm Trong Biển Máu 19/12/2023
998 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 998 19/12/2023
999 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 999 19/12/2023
1000 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1000 20/12/2023
1001 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1001: Chương 1000 20/12/2023
1002 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1002: Chương 1001 20/12/2023
1003 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1003: Hằng Nhạc Tông 20/12/2023
1004 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1004: Chương 1003 20/12/2023
1005 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1005: Chương 1004 20/12/2023
1006 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1006: Nhưng Đây Là Giới Hạn Của Nhà Họ Tô Rồi” 20/12/2023
1007 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1007: Chương 1006 20/12/2023
1008 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1008: Đây Là Cả Một Quá Trình Hết Sức Lâu Dài 20/12/2023
1009 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1009: Chương 1008 21/12/2023
1010 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1010: Đêm Khuya Yên Tĩnh 21/12/2023
1011 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1011: Cao Hứng 21/12/2023
1012 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1012: Huyết Linh Thánh Tử Phải Không” 21/12/2023
1013 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1013: Chương 1012 21/12/2023
1014 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1014: Các người tiếp tục đi 22/12/2023
1015 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1015: Phá cho ta 22/12/2023
1016 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1016: Vùng đất huyền châu ngoạ hổ tàng long 22/12/2023
1017 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1017: Vùng Đất Huyền Châu Ngoạ Hổ Tàng Long 22/12/2023
1018 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1018: Chuồn Thôi! 23/12/2023
1019 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1019: Diệp thành sục sôi khí thế 23/12/2023
1020 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1020 23/12/2023
1021 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1021: linh đan này tuyệt thật 24/12/2023
1022 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1022: “linh Đan Này Tuyệt Thật” 24/12/2023
1023 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1023: Chương 1022 24/12/2023
1024 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1024: Lão Tử Chờ Mệt Lắm Rồi Đấy!” 25/12/2023
1025 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1025: Chương 1024 25/12/2023
1026 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1026: Chúng ta nói chuyện liên minh đi 25/12/2023
1027 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1027: Đúng là chữ tình của nhân gian 26/12/2023
1028 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1028: Si hồn bái kiến viêm tôn 26/12/2023
1029 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1029: Si Hồn Bái Kiến Viêm Tôn 26/12/2023
1030 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1030: “sát Thủ Thần Triều” 26/12/2023
1031 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1031: ”chuẩn Bị Đi Thôi” 27/12/2023
1032 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1032 27/12/2023
1033 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1033: thiên lôi màu đen 27/12/2023
1034 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1034 27/12/2023
1035 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1035: Chương 1034 28/12/2023
1036 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1036: Chương 1035 28/12/2023
1037 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1037: Chương 1036 28/12/2023
1038 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1038: Chương 1037 28/12/2023
1039 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1039: Nó lại chẳng là gì 28/12/2023
1040 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1040 29/12/2023
1041 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1041 29/12/2023
1042 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1042: Chương 1041 29/12/2023
1043 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1043: Bát Hoang Quyền! 29/12/2023
1044 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1044: Đáng Chết! 29/12/2023
1045 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1045: Chương 1044 30/12/2023
1046 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1046: Chương 1045 30/12/2023
1047 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1047: Chương 1046 30/12/2023
1048 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1048 30/12/2023
1049 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1049: Quả thực có thể trị được đạo thương 31/12/2023
1050 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1050 31/12/2023
1051 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1051: Chương 1050 31/12/2023
1052 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1052: Chương 1051 01/01/2024
1053 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1053: “thánh Địa Của Viêm Hoàng” 01/01/2024
1054 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1054 01/01/2024
1055 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1055 02/01/2024
1056 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1056: Đây không phải là do may mắn đâu 02/01/2024
1057 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1057: Đây Không Phải Là Do May Mắn Đâu 02/01/2024
1058 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1058: Chương 1057 02/01/2024
1059 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1059: Chương 1058 03/01/2024
1060 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1060: Chương 1059 03/01/2024
1061 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1061: Chương 1060 03/01/2024
1062 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1062: Sát Khí Ngút Trời 03/01/2024
1063 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1063: Chương 1062 04/01/2024
1064 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1064: Chương 1063 04/01/2024
1065 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1065: Chương 1064 04/01/2024
1066 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1066: Khốn Khiếp! 05/01/2024
1067 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1067: Chương 1066 05/01/2024
1068 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1068: Chương 1067 05/01/2024
1069 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1069: Còn Có Kẻ Mạnh Ở Cảnh Giới Chuẩn Thiên 05/01/2024
1070 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1070: Một Kiếm Đâm Xuyên Cơ Thể Huyết Đồ 06/01/2024
1071 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1071: Chiến tích như vậy quả là yêu nghiệt 06/01/2024
1072 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1072: Không một kẻ nào sống sót 07/01/2024
1073 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1073: Mọi người trở về trong tâm trạng vui tươi 07/01/2024
1074 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1074: Mọi Người Trở Về Trong Tâm Trạng Vui Tươi 11/01/2024
1075 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1075: Ông Ta Không Thể Không Tức Giận 12/01/2024
1076 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1076: Cứ Thế Một Ngày Lặng Lẽ Trôi Qua 12/01/2024
1077 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1077: “con Đã Đánh Giá Thấp Người Rồi” 13/01/2024
1078 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1078: Hơn Nữa Toà Thành Cổ Này Cực Kỳ Hỗn Loạn 14/01/2024
1079 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1079: Cổ tam thông bước vào truyền tống trận 14/01/2024
1080 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1080 15/01/2024
1081 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1081: Có đi nổi không 16/01/2024
1082 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1082: Có Đi Nổi Không” 17/01/2024
1083 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1083: Chương 1082 18/01/2024
1084 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1084: Đây Chính Là Khoảng Cách Về Tu Vi 19/01/2024
1085 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1085: Tên tiểu tử này là súc sinh sao 20/01/2024
1086 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1086: Làm tốt lắm 21/01/2024
1087 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1087: Trấn áp cho ta 22/01/2024
1088 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1088: Trấn Áp Cho Ta! 24/01/2024
1089 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1089: “ngươi Đang Tìm Hắn Ta Sao 25/01/2024
1090 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1090: “đối Thủ Của Ngươi Là Ta” 26/01/2024
1091 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1091: “hiện Giờ Không Ai Cứu Nổi Ngươi Nữa Đâu” 28/01/2024
1092 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1092: Một toà thành cổ hùng vĩ đã hiện ra trước mắt 29/01/2024
1093 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1093 31/01/2024
1094 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1094: Nữ nhân này mạnh quá 01/02/2024
1095 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1095: Nữ Nhân Này Mạnh Quá!” 03/02/2024
1096 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1096: Phong Ấn! 19/02/2024
1097 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1097: Chương 1096 25/02/2024
1098 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1098: Chương 1097 02/03/2024
1099 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1099: Đây Là Một Quá Trình Rất Dài 08/03/2024
1100 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1100: Chương 1099 15/03/2024
1101 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1101: Ta tặng cho ngươi cái tên hoả chân 22/03/2024
1102 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1102: Xuất đan 27/03/2024
1103 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1103: Tên tiểu tử này điên rồi sao 31/03/2024
1104 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1104: “tên Tiểu Tử Này Điên Rồi Sao” 03/04/2024
1105 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1105: “ta Chưa Bao Giờ Đánh Giá Hắn Thấp Cả” 08/04/2024
1106 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1106: Cứ Gọi Con Là Tần Vũ Là Được 24/04/2024
1107 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1107: Kế Hoạch Này Chính Là Thống Nhất Viêm Hoàng 05/05/2024
1108 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1108: “còn Nói Không Có” 05/05/2024
1109 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1109 05/05/2024
1110 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1110 05/05/2024
1111 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1111 05/05/2024
1112 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1112: Chương 1111 05/05/2024
1113 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1113: Chương 1112 05/05/2024
1114 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1114: Chính là con bé 05/05/2024
1115 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1115: Thật sự không thể tin được 05/05/2024
1116 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1116: Đánh chết ta cũng không xin 05/05/2024
1117 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1117: “đánh Chết Ta Cũng Không Xin” 05/05/2024
1118 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1118: “cầu Xin Ta Thì Hai Chúng Ta Xong Chuyện” 05/05/2024
1119 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1119: Cửu Chuyển Hỗn Nguyên Đan 05/05/2024
1120 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1120: “đa Tạ Tiền Bối” 05/05/2024
1121 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1121: “ngươi Gọi Chúng Ta Tới Rốt Cục Có Chuyện Gì” 05/05/2024
1122 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1122 05/05/2024
1123 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1123 05/05/2024
1124 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1124: Nhiều đoạn xương trong cơ thể đã bị gãy 05/05/2024
1125 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1125: Nhiều Đoạn Xương Trong Cơ Thể Đã Bị Gãy 05/05/2024
1126 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1126: Sau Đó Như Có Thứ Gì Vỡ Ra 05/05/2024
1127 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1127: Sự Thật Đúng Như Ông Ấy Đoán 05/05/2024
1128 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1128: Chương 1127 05/05/2024
1129 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1129: Trông Cũng Rất Ra Dáng 05/05/2024
1130 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1130 05/05/2024
1131 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1131: Trong mắt hiện lên vẻ vô cùng kiên định 05/05/2024
1132 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1132 05/05/2024
1133 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1133: Chương 1132 05/05/2024
1134 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1134: Chương 1133 05/05/2024
1135 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1135: Chương 1134 05/05/2024
1136 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1136: Chương 1135 05/05/2024
1137 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1137: Chương 1136 05/05/2024
1138 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1138: Không ngờ tên tiểu tử này còn có khả năng này 05/05/2024
1139 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1139: Hỗn thiên tạo hoá liệt trận kỳ tiên 05/05/2024
1140 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1140: Thánh chủ uy vũ 05/05/2024
1141 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1141: Thánh Chủ Uy Vũ! 05/05/2024
1142 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1142: Không Gian Lúc Này Vẫn Rất Yên Tĩnh 05/05/2024
1143 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1143: “tiền Bối Không Tin Thì Thôi” 05/05/2024
1144 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1144: “ta Cũng Nghĩ Vậy” 05/05/2024
1145 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1145: Thiên Kiếm Thần Phạt! 05/05/2024
1146 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1146: Ai Mạnh Ai Yếu! 05/05/2024
1147 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1147: Tiểu tử này không đơn giản 05/05/2024
1148 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1148: Viêm hoàng lại thống nhất rồi 05/05/2024
1149 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1149: Thánh chủ chúng ta sai rồi 05/05/2024
1150 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1150: “thánh Chủ Chúng Ta Sai Rồi” 05/05/2024
1151 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1151: “chẳng Trách Mà Bọn Họ Quỳ Xuống” 05/05/2024
1152 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1152: “đây Là Lần Đầu Tiên Chúng Ta Giấu Tin Tình Báo” 05/05/2024
1153 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1153: “có Gì Khác Nhau Sao” 05/05/2024
1154 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1154: “con Là Diệp Thành Đây” 05/05/2024
1155 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1155: “người Cứ Đợi Là Được” 05/05/2024
1156 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1156: “đưa Trưởng Lão Về Cổ Thành Thiên Thu” 05/05/2024
1157 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1157: Ta Không Nhẫn Tâm Ra Tay” 05/05/2024
1158 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1158: Còn Có Điều Thú Vị Hơn Nữa Đấy 05/05/2024
1159 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1159 05/05/2024
1160 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1160: Cô ấy bị cưỡng ép 05/05/2024
1161 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1161: Âm minh tử tướng 05/05/2024
1162 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1162: Âm Minh Tử Tướng 05/05/2024
1163 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1163: Chương 1162 05/05/2024
1164 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1164: Chương 1163 05/05/2024
1165 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1165: Chương 1164 05/05/2024
1166 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1166: Chương 1165 05/05/2024
1167 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1167: Chương 1166 05/05/2024
1168 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1168: Xong Rồi Sao 05/05/2024
1169 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1169: Chương 1168 05/05/2024
1170 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1170: Chương 1169 05/05/2024
1171 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1171 05/05/2024
1172 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1172 05/05/2024
1173 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1173 05/05/2024
1174 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1174: Chương 1173 05/05/2024
1175 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1175: Mọi Thứ Đang Diễn Ra Một Cách Có Trật Tự 05/05/2024
1176 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1176: Sư Muội Có Phải Ta Tới Không Đúng Lúc Không” 05/05/2024
1177 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1177: Chương 1176 05/05/2024
1178 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1178: Đúng là thủ đoạn thông thiên 05/05/2024
1179 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1179 05/05/2024
1180 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1180 05/05/2024
1181 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1181: Chương 1180 05/05/2024
1182 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1182: Chẳng Thấy Nữ Chính Đâu Cả 05/05/2024
1183 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1183: Đêm Nay Là Lại Là Một Đêm Mất Ngủ 05/05/2024
1184 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1184: Rất được là đằng khác 05/05/2024
1185 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1185: Đây chính là nhân phẩm 05/05/2024
1186 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1186: Là ta hại huynh 05/05/2024
1187 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1187: “là Ta Hại Huynh” 05/05/2024
1188 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1188 05/05/2024
1189 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1189 05/05/2024
1190 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1190: Là ý của chưởng giáo ạ 05/05/2024
1191 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1191: Là Ý Của Chưởng Giáo Ạ” 05/05/2024
1192 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1192: Chính Là Lúc Này Hành Động! 05/05/2024
1193 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1193: Đáng Chết! 05/05/2024
1194 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1194 05/05/2024
1195 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1195 05/05/2024
1196 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1196: Tuyệt vời 05/05/2024
1197 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1197: Tuyệt Vời! 05/05/2024
1198 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1198: Những kẻ không nghe lời 05/05/2024
1199 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1199 05/05/2024
1200 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1200 05/05/2024
1201 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1201 05/05/2024
1202 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1202: Buổi sáng của chín ngày nữa 05/05/2024
1203 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1203: Vậy thì xử lần lượt từng người thôi 05/05/2024
1204 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1204: Ghê chưa ghê chưa 05/05/2024
1205 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1205: Ghê Chưa Ghê Chưa” 05/05/2024
1206 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1206: “tới Phân Điện Thứ Bảy Đi” 05/05/2024
1207 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1207: “lần Này Suôn Sẻ Đến Bất Ngờ” 05/05/2024
1208 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1208: “hai Cái Có Khác Biệt Gì Không” 05/05/2024
1209 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1209: “nghe Hay Đấy” 05/05/2024
1210 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1210: Đến nhanh mà đi cũng rất nhanh 05/05/2024
1211 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1211: Một lão bối truyền lại cho ta 05/05/2024
1212 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1212: Ta làm việc thì ngươi cứ yên tâm 05/05/2024
1213 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1213: “ta Làm Việc Thì Ngươi Cứ Yên Tâm” 05/05/2024
1214 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1214: Ta cũng đồng tình như vậy 05/05/2024
1215 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1215: Cách thì lúc nào cũng có 05/05/2024
1216 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1216: Cực kỳ nguy hiểm 05/05/2024
1217 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1217: Cực Kỳ Nguy Hiểm 05/05/2024
1218 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1218: Không Thù Không Oán 05/05/2024
1219 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1219 05/05/2024
1220 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1220 05/05/2024
1221 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1221 05/05/2024
1222 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1222 05/05/2024
1223 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1223: Thái cực diễn thiên 05/05/2024
1224 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1224 05/05/2024
1225 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1225: Quan tuyệt thần thông 05/05/2024
1226 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1226: Quan Tuyệt Thần Thông! 05/05/2024
1227 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1227: Chưởng Giáo Muốn Đích Thân Đi Sao 05/05/2024
1228 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1228: Hay Là Chúng Ta Cùng Đi Xem Xem 05/05/2024
1229 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1229: Tiên Luân Thiên Đạo! 05/05/2024
1230 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1230: Không Phục Không Được! 05/05/2024
1231 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1231: Nó là ác ma 05/05/2024
1232 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1232: Chết phải thấy xác 05/05/2024
1233 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1233: Đại nhật như lai tịnh thế chú 05/05/2024
1234 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1234: “đại Nhật Như Lai Tịnh Thế Chú 05/05/2024
1235 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1235: “lại Là Nô Lệ Cho Chiến Tranh” 05/05/2024
1236 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1236 05/05/2024
1237 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1237 05/05/2024
1238 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1238 05/05/2024
1239 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1239 05/05/2024
1240 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1240 05/05/2024
1241 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1241 05/05/2024
1242 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1242 05/05/2024
1243 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1243 05/05/2024
1244 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1244: Ta lên giường với ngươi nhé 05/05/2024
1245 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1245: Bây giờ không trách ta nữa hả 05/05/2024
1246 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1246: Tạm thời vẫn chưa có 05/05/2024
1247 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1247: “tạm Thời Vẫn Chưa Có” 05/05/2024
1248 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1248: “đức Phật Từ Bi Lắm” 05/05/2024
1249 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1249: Chúng Ta Nói Chuyện Chính Trước Đi!” 05/05/2024
1250 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1250 05/05/2024
1251 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1251: Đúng là mãnh tướng 05/05/2024
1252 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1252 05/05/2024
1253 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1253 05/05/2024
1254 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1254 05/05/2024
1255 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1255: Chẳng phải con đã chết rồi sao 05/05/2024
1256 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1256: Đứa trẻ này ăn gì mà lớn lên thế nhỉ 05/05/2024
1257 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1257: Thương lượng một chuyện thế nào 05/05/2024
1258 Tiên Võ Truyền Kỳ – Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 1258: “thương Lượng Một Chuyện Thế Nào” 05/05/2024

Bình luận