Thông tin truyện

Chỉ Muốn Ở Bên Bạn

Tác giả:

Công Chủ

Thể loại:

Khác , Ngôn Tình , Ngược

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

223441

Chỉ Muốn Ở Bên Bạn

Cố Thanh Hà yêu Phó Nhi Thương rất nhiều năm, vì muốn bước cùng anh, cô bất chấp tất cả. Cô cho rằng, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, người đàn ông này sẽ thấy được lòng mình. Thế nhưng đến cuối cùng, cô biết mình sai. Người đàn ông này, đến tận khi cô chết vẫn còn hận cô...

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 1 21/11/2023
2 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 2 21/11/2023
3 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 3 21/11/2023
4 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 4 22/11/2023
5 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 5 22/11/2023
6 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 6 22/11/2023
7 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 7 22/11/2023
8 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 8 22/11/2023
9 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 9 22/11/2023
10 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 10 22/11/2023
11 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 11 22/11/2023
12 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 12 22/11/2023
13 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 13 22/11/2023
14 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 14 22/11/2023
15 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 15 22/11/2023
16 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 16 22/11/2023
17 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 17 22/11/2023
18 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 18 22/11/2023
19 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 19 22/11/2023
20 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 20 23/11/2023
21 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 21 23/11/2023
22 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 22 25/11/2023
23 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 23 25/11/2023
24 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 24 25/11/2023
25 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 25 25/11/2023
26 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 26 26/11/2023
27 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 27 26/11/2023
28 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 28 26/11/2023
29 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 29 26/11/2023
30 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 30 26/11/2023
31 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 31 26/11/2023
32 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 32 26/11/2023
33 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 33 26/11/2023
34 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 34 26/11/2023
35 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 35 26/11/2023
36 Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chỉ Muốn Ở Bên Bạn – Chương 36 26/11/2023

Bình luận