Truyện hot

Truyện mới cập nhật

Quân Lâm Binh Vương
Quân Lâm Binh Vương – Chương 244
Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi
Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi – Chương 131: C131: Nguyên Nhân Thu Nhỏ
Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu
Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu – Chương 85
Toàn Cầu Xâm Nhập
Toàn Cầu Xâm Nhập – Chương 136: 136: Chương 138
Lược Thiên Ký
Lược Thiên Ký – Chương 133: Kim ô quái đỉnh
Đỉnh Phong Thiên Hạ
Đỉnh Phong Thiên Hạ – Chương 90: Không cẩn thận đột phá
Thần Vương Lệnh
Thần Vương Lệnh – Chương 137: 137: Muốn Chơi Thì Chơi Cho Lớn
Chồng Mù Vợ Ngốc
Chồng Mù Vợ Ngốc – Chương 134: Chương 134
Huyết Thần Lộ
Huyết Thần Lộ – Chương 91: Viêm Nhất
Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế
Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế – Chương 138: Chương 138
Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân – Chương 135
Trộm Gió Chẳng Trộm Trăng
Trộm Gió Chẳng Trộm Trăng – Chương 98
Tiên Võ Đế Vương
Tiên Võ Đế Vương – Chương 140
Vợ Trước Đừng Kiêu Ngạo
Vợ Trước Đừng Kiêu Ngạo – Chương 136
Sinh Cục Cưng Cho Bạo Quân Phản Diện Rồi Phải Làm Sao Đây?
Sinh Cục Cưng Cho Bạo Quân Phản Diện Rồi Phải Làm Sao Đây? – Chương 91: Chương 91
Tiên Võ Truyền Kỳ
Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 141: Cuồng Long Thiên Nộ
Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi
Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 147
Tuyệt Thế Cường Long
Tuyệt Thế Cường Long – Chương 95
Khôn Ninh
Khôn Ninh – Chương 140: Ám sát
(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu – Chương 349: Sơ yếu lí lịch của A Tể

Truyện đã hoàn thành