Truyện hot

Truyện mới cập nhật

Lược Thiên Ký
Lược Thiên Ký – Chương 214: Sở Vực thiên kiêu
Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu
Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu – Chương 119
Quân Lâm Binh Vương
Quân Lâm Binh Vương – Chương 301: Ngươi giỡn mặt ta sao?
Chồng Mù Vợ Ngốc
Chồng Mù Vợ Ngốc – Chương 216: Chương 216
Đỉnh Phong Thiên Hạ
Đỉnh Phong Thiên Hạ – Chương 124: Địa điểm bảo tàng (3)
Toàn Cầu Xâm Nhập
Toàn Cầu Xâm Nhập – Chương 193: 193: Chương 195
Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân – Chương 217
Huyết Thần Lộ
Huyết Thần Lộ – Chương 125: Pháo nổ trên mặt đất
Thần Vương Lệnh
Thần Vương Lệnh – Chương 195: 195: Truy Phong
Vợ Trước Đừng Kiêu Ngạo
Vợ Trước Đừng Kiêu Ngạo – Chương 218
Sinh Cục Cưng Cho Bạo Quân Phản Diện Rồi Phải Làm Sao Đây?
Sinh Cục Cưng Cho Bạo Quân Phản Diện Rồi Phải Làm Sao Đây? – Chương 126: Chương 126
Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế
Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế – Chương 195: Chương 195
Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi
Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi – Chương 229
Tuyệt Thế Cường Long
Tuyệt Thế Cường Long – Chương 130
Tiên Võ Đế Vương
Tiên Võ Đế Vương – Chương 197
(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu
(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu – Chương 431: Đi học đi
Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả
Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả – Chương 130
Tiên Võ Truyền Kỳ
Tiên Võ Truyền Kỳ – Chương 198: Đấu Với Tề Dương
Hậu Duệ Kiếm Thần
Hậu Duệ Kiếm Thần – Chương 267
Con Rể Quyền Quý
Con Rể Quyền Quý – Chương 137: Vạch trần ông ta thôi

Truyện đã hoàn thành