Thông tin truyện

Linh Vũ Thiên Hạ

Tác giả:

Vũ Phong

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

17524

Linh Vũ Thiên Hạ

Nhóm dịch: Sói Già Đả tự: Bựa Thập Ngũ BLH Lục Thiếu Du, linh hồn bị xuyên qua đến thế giới khác, nhập vào thân thể của một thiếu gia không có địa vị phải trải qua cuộc sống không khác gì nô bộc. Thế giới này lấy Vũ vi cường, lấy Linh vi tôn, nghe đồn khi võ đạo đỉnh phong, linh đạo đạt đến cực hạn có thể phá toái hư không. Lục Thiếu Du mang theo ký ức từ kiếp trước tái sinh, không cam lòng làm một thiếu gia chẳng khác gì củi mục. Trong thế giới xa lạ, Say - nằm trên gối mỹ nhân, Tỉnh - nắm quyền thiên hạ. Đây mới là cuộc sống đáng mơ ước. Linh - Vũ song tu Bá chủ kiêu hùng Đã đến, ta sẽ lưu lại một huyền thoại...... Hệ Thống Tu Luyện: - Vũ giả: Vũ khí, Vũ đồ, Vũ sĩ, Vũ sư, Vũ phách, Vũ tướng, Vũ suất, Vũ vương, Vũ tôn, Vũ đế. - Linh giả: Linh khí, Linh đồ, Linh sĩ, Linh sư, Linh phách, Linh tướng, Linh suất, Linh vương, Linh tôn, Linh đế. Mỗi cấp được chia làm cửu trọng (chín tầng). Ngoài ra còn có Yêu thú, Linh thú các thể loại, chia làm nhất giai, nhị giai,... mỗi giai chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. - Công pháp: chia làm sáu loại, từ cao đến thấp: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, Tinh, Thần Tất nhiên là vẫn tồn tại một số công pháp đặc biệt bí ẩn khác. - Ngũ hệ: Vũ giả, Vũ kỹ (công pháp cho vũ giả) được chia thành năm loại Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 1: Nhân phẩm có vấn đề (1) 20/12/2023
2 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 2: Nhân phẩm có vấn đề (2) 20/12/2023
3 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 3: Băng hỏa lưỡng trọng thiên 20/12/2023
4 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 4: Lục gia 20/12/2023
5 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 5: Thiếu gia mệnh khổ 20/12/2023
6 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 6: Mật thất trong kho củi 20/12/2023
7 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 7: Âm dương Linh – Vũ quyết (1) 20/12/2023
8 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 8: Âm dương Linh – Vũ quyết (2) 20/12/2023
9 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 9: Luyện hóa linh đan 20/12/2023
10 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 10: Đột phá 20/12/2023
11 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 11: Tuyển chọn vũ kỹ 20/12/2023
12 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 12: Vũ kỹ phòng ngự 20/12/2023
13 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 13: Thanh Linh khải giáp biến hóa 21/12/2023
14 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 14: Lặng nghe phồn hoa khúc, không làm chủ phồn hoa (1) 21/12/2023
15 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 15: Lặng nghe phồn hoa khúc, không làm chủ phồn hoa (2) 21/12/2023
16 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 16: Nhìn ngươi có chút tiền đồ 21/12/2023
17 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 17: Lục Vô Song 21/12/2023
18 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 18: Mua dược liệu 21/12/2023
19 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 19: Gặp lại Độc Cô Băng Lan (1) 21/12/2023
20 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 20: Gặp lại Độc Cô Băng Lan (2) 21/12/2023
21 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 21: Luyện chế quán đỉnh đan 21/12/2023
22 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 22: Tam trọng Vũ đồ 21/12/2023
23 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 23: Bán đan 21/12/2023
24 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 24: Bị đánh 21/12/2023
25 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 25: Tẩy tủy đan (1) 21/12/2023
26 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 26: Tẩy tủy đan (2) 21/12/2023
27 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 27: Luyện đan thất bại 21/12/2023
28 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 28: Tăng cường thực lực 21/12/2023
29 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 29: Mỹ nam nhân trong bồn tắm 21/12/2023
30 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 30: Đột phá 21/12/2023
31 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 31: Con đường về sau 21/12/2023
32 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 32: Cùng mỹ nữ đồng hành 21/12/2023
33 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 33: Ném ra tám ngàn sáu trăm kim tệ 21/12/2023
34 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 34: Vân Dương Tông 21/12/2023
35 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 35: Tiện tỳ, ngươi cho rằng ta không dám sao? 21/12/2023
36 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 36: Cẩu nô tài muốn chết (1) 21/12/2023
37 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 37: Cẩu nô tài muốn chết (2) 21/12/2023
38 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 38: Ta xông tới là được rồi 21/12/2023
39 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 39: Một mình đối địch 21/12/2023
40 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 40: An bài 21/12/2023
41 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 41: Bình luận tranh 21/12/2023
42 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 42: Tăng Nguyên Đan 21/12/2023
43 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 43: Bế quan luyện đan 21/12/2023
44 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 44: Tỷ thí năm sau 21/12/2023
45 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 45: Từ đường Lục gia 22/12/2023
46 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 46: Chuẩn bị tế tổ 22/12/2023
47 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 47: Kiểm tra 22/12/2023
48 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 48: Thiên phú thật tốt (1) 22/12/2023
49 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 49: Thiên phú thật tốt (2) 22/12/2023
50 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 50: Bỗng nhiên nổi tiếng 22/12/2023
51 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 51: Lục Vân đấu Lục Thiếu Hổ 22/12/2023
52 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 52: Lục Thiếu Du đấu Chu Hải Minh 22/12/2023
53 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 53: Thắng 22/12/2023
54 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 54: Hài tử không may 22/12/2023
55 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 55: Ám sát! 22/12/2023
56 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 56: Tiểu Long hiển uy 22/12/2023
57 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 57: Một điều kiện (1) 22/12/2023
58 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 58: Một điều kiện (2) 22/12/2023
59 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 59: Có chút khó coi 22/12/2023
60 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 60: Một trăm lẻ tám viên Quán Đính Đan 22/12/2023
61 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 61: Vũ Sĩ tứ trọng 22/12/2023
62 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 62: Không mặc nội y 22/12/2023
63 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 63: Nộ Diễm Quyền 22/12/2023
64 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 64: Vũ kỹ thần bí 22/12/2023
65 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 65: Tứ Thần Quyết 22/12/2023
66 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 66: Đặt cược 22/12/2023
67 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 67: Thực lực Lục Vô Song 22/12/2023
68 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 68: Dương gia, Vương gia 22/12/2023
69 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 69: Xuất phát (1) 22/12/2023
70 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 70: Xuất phát (2) 23/12/2023
71 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 71: Thiên tài hội tụ 23/12/2023
72 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 72: Hắc mã xuất hiện 23/12/2023
73 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 73: Biến cố 23/12/2023
74 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 74: Khống chế hoàn mỹ 23/12/2023
75 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 75: Thực lực Độc Cơ Băng Lan 23/12/2023
76 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 76: Lục Thiếu Hổ thắng 23/12/2023
77 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 77: Tinh Hỏa Liệu Nguyên Đao 23/12/2023
78 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 78: Thực lực cường hãn 23/12/2023
79 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 79: Còn có thực lực chống lại không? 23/12/2023
80 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 80: Uy lực Chu Tước Quyết 23/12/2023
81 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 81: Bảo vật Lục gia 23/12/2023
82 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 82: Vạn Niên Xích Đồng 23/12/2023
83 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 83: Thân pháp Phù Quang Lược Ảnh 23/12/2023
84 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 84: Người dạ hành 23/12/2023
85 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 85: Lần đầu tiên thôn phệ chân khí 23/12/2023
86 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 86: Âm Dương Linh Vũ Quyết cường hãn 23/12/2023
87 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 87: Xuất phát đi Vân Dương Tông 23/12/2023
88 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 88: Yêu thú phi hành 23/12/2023
89 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 89: Đệ tử thân truyền 23/12/2023
90 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 90: Không cẩn thận đột phá 23/12/2023
91 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 91: Nướng lợn rừng 23/12/2023
92 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 92: Tiểu tử ngươi đúng là một tay đầu bếp 23/12/2023
93 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 93: Sơn mạch Vụ Đô 23/12/2023
94 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 94: Thiên Tàm Bảo Giáp 24/12/2023
95 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 95: Kịch chiến, uy hiếp 24/12/2023
96 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 96: Chịu khổ bị bắt 24/12/2023
97 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 97: Thừa cơ đánh lén 24/12/2023
98 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 98: Rơi xuống vách núi 24/12/2023
99 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 99: Động thiên khác lạ 24/12/2023
100 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 100: Tiểu Long ra tay 24/12/2023
101 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 101: Có động thiên khác 24/12/2023
102 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 102: Cơ duyên trong động (1) 24/12/2023
103 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 103: Cơ duyên trong động (2) 24/12/2023
104 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 104: Tuyệt học Thiên Linh (1) 24/12/2023
105 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 105: Tuyệt học Thiên Linh (2) 24/12/2023
106 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 106: Linh kỹ bá đạo (1) 24/12/2023
107 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 107: Linh kỹ bá đạo (2) 24/12/2023
108 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 108: Linh kỹ bá đạo (3) 24/12/2023
109 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 109: Cản đường ăn cướp (1) 24/12/2023
110 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 110: Cản đường ăn cướp (2) 24/12/2023
111 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 111: Vây công yêu thú (1) 24/12/2023
112 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 112: Vây công yêu thú (2) 24/12/2023
113 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 113: Ngự Thú Ấn Quyết (1) 25/12/2023
114 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 114: Ngự Thú Ấn Quyết (2) 25/12/2023
115 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 115: Lam Linh cường hãn (1) 25/12/2023
116 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 116: Lam Linh cường hãn (2) 25/12/2023
117 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 117: Trên Vân Dương Tông (1) 25/12/2023
118 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 118: Trên Vân Dương Tông (2) 25/12/2023
119 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 119: Trên Vân Dương Tông (3) 25/12/2023
120 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 120: Hồng nhan họa thủy (1) 25/12/2023
121 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 121: Hồng nhan họa thủy (2) 25/12/2023
122 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 122: Địa điểm bảo tàng (1) 25/12/2023
123 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 123: Địa điểm bảo tàng (2) 25/12/2023
124 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 124: Địa điểm bảo tàng (3) 25/12/2023
125 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 125: Tranh đoạt bảo vật (1) 25/12/2023
126 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 126: Tranh đoạt bảo vật (2) 25/12/2023
127 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 127: Bị nữ nhân ám toán (1) 25/12/2023
128 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 128: Bị nữ nhân ám toán (2) 25/12/2023
129 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 129: Ma luyện trong sơn mạch (1) 25/12/2023
130 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 130: Ma luyện trong sơn mạch (2) 25/12/2023
131 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 131: Ma luyện trong sơn mạch (3) 25/12/2023
132 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 132: Nộ hải cuồng khiếu (1) 25/12/2023
133 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 133: Nộ hải cuồng khiếu (2) 25/12/2023
134 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 134: Gặp ám toán (1) 25/12/2023
135 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 135: Gặp ám toán (2) 25/12/2023
136 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 136: Trả thù huyết tinh (1) 25/12/2023
137 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 137: Trả thù huyết tinh (2) 25/12/2023
138 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 138: Trả thù huyết tinh (3) 25/12/2023
139 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 139: Lực lượng đột phá (1) 25/12/2023
140 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 140: Lực lượng đột phá (2) 25/12/2023
141 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 141: Rơi vào vây công (1) 25/12/2023
142 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 142: Rơi vào vây công (2) 25/12/2023
143 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 143: Cô nương nóng bỏng (1) 25/12/2023
144 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 144: Cô nương nóng bỏng (2) 25/12/2023
145 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 145: Ngươi xui xẻo (1) 26/12/2023
146 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 146: Ngươi xui xẻo (2) 26/12/2023
147 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 147: Ngươi xui xẻo (3) 26/12/2023
148 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 148: Cắn nuốt Vũ Sư (1) 26/12/2023
149 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 149: Cắn nuốt Vũ Sư (2) 26/12/2023
150 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 150: Mỹ nữ ra khỏi nước (1) 26/12/2023
151 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 151: Mỹ nữ ra khỏi nước (2) 26/12/2023
152 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 152: Lạt thủ tồi thảo (1) 26/12/2023
153 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 153: Lạt thủ tồi thảo (2) 26/12/2023
154 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 154: Lại vào miệng cọp (1) 26/12/2023
155 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 155: Lại vào miệng cọp (2) 26/12/2023
156 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 156: Đan dược ngũ phẩm (1) 26/12/2023
157 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 157: Đan dược ngũ phẩm (2) 26/12/2023
158 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 158: Đi Cổ vực (1) 26/12/2023
159 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 159: Đi Cổ vực (2) 26/12/2023
160 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 160: Ai không ‘đi lớn’? (1) 26/12/2023
161 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 161: Ai không ‘đi lớn’? (2) 26/12/2023
162 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 162: Ai không ‘đi lớn’? (3) 26/12/2023
163 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 163: Thạch viên yêu vương (1) 26/12/2023
164 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 164: Thạch viên yêu vương (2) 26/12/2023
165 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 165: Số khổ (1) 26/12/2023
166 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 166: Số khổ (2) 26/12/2023
167 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 167: Hắn lại là nữ (1) 26/12/2023
168 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 168: Hắn lại là nữ (2) 26/12/2023
169 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 169: Quyết sờ ngươi (1) 26/12/2023
170 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 170: Quyết sờ ngươi (2) 26/12/2023
171 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 171: Chưởng môn ấn phù (1) 26/12/2023
172 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 172: Chưởng môn ấn phù (2) 26/12/2023
173 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 173: Chớp mắt giết chết 26/12/2023
174 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 174: Ra tay cứu người 26/12/2023
175 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 175: Vào phi linh môn (1) 26/12/2023
176 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 176: Vào phi linh môn (2) 27/12/2023
177 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 177: Ba vị trưởng lão 27/12/2023
178 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 178: Dây vào rắc rối 27/12/2023
179 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 179: Đơn độc khiêu chiến Vũ Sư 27/12/2023
180 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 180: Làm thịt nó (1) 27/12/2023
181 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 181: Làm thịt nó (2) 27/12/2023
182 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 182: Bóng đen mật mưu 27/12/2023
183 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 183: Bị đánh lén trong sơn cốc 27/12/2023
184 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 184: Xem coi ai chết 27/12/2023
185 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 185: Bế quan tu luyện (1) 27/12/2023
186 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 186: Bế quan tu luyện (2) 27/12/2023
187 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 187: Đau nhức cháy người 27/12/2023
188 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 188: Bách luyện thành ấn 27/12/2023
189 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 189: Khôi lỗi Lang Nhân 27/12/2023
190 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 190: Đề cử chưởng môn (1) 27/12/2023
191 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 191: Đề cử chưởng môn (2) 27/12/2023
192 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 192: Vinh đăng chưởng môn 27/12/2023
193 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 193: Bí mật trong môn 27/12/2023
194 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 194: Chợ ngầm 27/12/2023
195 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 195: Vưu vật nhà ai (1) 27/12/2023
196 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 196: Vưu vật nhà ai (2) 27/12/2023
197 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 197: Thiên Sí Tuyết Sư 27/12/2023
198 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 198: Gặp yêu trong sơn cốc 27/12/2023
199 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 199: Khí tức giao phong 27/12/2023
200 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 200: Bày huyết hồn ấn (1) 27/12/2023
201 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 201: Bày huyết hồn ấn (2) 27/12/2023
202 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 202: Đồ ăn cướp! 27/12/2023
203 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 203: Nam nhiều nữ ít 27/12/2023
204 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 204: Cắn nuốt Vũ Sư 27/12/2023
205 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 205: Cửu trọng đỉnh phong (1) 27/12/2023
206 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 206: Cửu trọng đỉnh phong (2) 27/12/2023
207 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 207: Rình ngó 28/12/2023
208 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 208: Gặp lại Độc Suất 28/12/2023
209 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 209: Điên cuồng chạy trốn 28/12/2023
210 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 210: Mời nhập môn (1) 28/12/2023
211 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 211: Mời nhập môn (2) 28/12/2023
212 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 212: Lục Tâm Đồng bái sư 28/12/2023
213 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 213: Đột phá Linh Sư 28/12/2023
214 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 214: Đột phá Vũ Sư (1) 28/12/2023
215 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 215: Đột phá Vũ Sư (2) 28/12/2023
216 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 216: Độc Suất chấn nhiếp 28/12/2023
217 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 217: Độc Suất ra tay 28/12/2023
218 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 218: Người chống cự, chết (1) 28/12/2023
219 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 219: Người chống cự, chết (2) 28/12/2023
220 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 220: Chỉ là con kiến 28/12/2023
221 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 221: Tranh bá thiên hạ 28/12/2023
222 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 222: Kho báu kếch sù trong mật thất (1) 28/12/2023
223 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 223: Kho báu kếch sù trong mật thất (2) 28/12/2023
224 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 224: Hậu thiên độc thể 28/12/2023
225 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 225: Vũ kỹ phi hành 28/12/2023
226 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 226: Mặt mũi bầm dập 28/12/2023
227 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 227: Lại lần nữa đột phá (1) 28/12/2023
228 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 228: Lại lần nữa đột phá (2) 28/12/2023
229 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 229: Có kẻ thù tấn công 28/12/2023
230 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 230: Trịnh Anh ra tay 28/12/2023
231 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 231: Đối kháng vượt cấp (1) 28/12/2023
232 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 232: Đối kháng vượt cấp (2) 28/12/2023
233 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 233: Mộc lao gia tỏa 28/12/2023
234 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 234: Rơi vào thế yếu 28/12/2023
235 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 235: Vượt cấp đánh chết 28/12/2023
236 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 236: Vũ Giả tứ hệ? 28/12/2023
237 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 237: Một chiêu tiêu diệt (1) 28/12/2023
238 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 238: Một chiêu tiêu diệt (2) 28/12/2023
239 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 239: Tuyết Sư đột phá 28/12/2023
240 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 240: Siêu biến thái 28/12/2023
241 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 241: Giao phong trong đại điện (1) 28/12/2023
242 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 242: Giao phong trong đại điện (2) 28/12/2023
243 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 243: Diệt la sát môn 29/12/2023
244 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 244: Đạo dùng người 29/12/2023
245 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 245: Đại hội tông môn (1) 29/12/2023
246 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 246: Đại hội tông môn (2) 29/12/2023
247 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 247: Đánh lén lúc nửa đêm 29/12/2023
248 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 248: Không gian thú nang 29/12/2023
249 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 249: Thị huyết yêu lang (1) 29/12/2023
250 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 250: Thị huyết yêu lang (2) 29/12/2023
251 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 251: Yêu thú mộc hệ 29/12/2023
252 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 252: Hoàng cấp cao giai 29/12/2023
253 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 253: Thiểm điện hắc báo 29/12/2023
254 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 254: Vũ Sư tứ trọng (1) 29/12/2023
255 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 255: Vũ Sư tứ trọng (2) 29/12/2023
256 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 256: Có rắc rối 29/12/2023
257 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 257: Giết ngay lập tức 29/12/2023
258 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 258: Đối chiến Linh Sư 29/12/2023
259 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 259: Đột phá linh lực (1) 29/12/2023
260 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 260: Đột phá linh lực (2) 29/12/2023
261 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 261: Thì ra là cố nhân 29/12/2023
262 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 262: Khôi lỗi phi hành 29/12/2023
263 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 263: Gặp gỡ trong thành (1) 29/12/2023
264 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 264: Gặp gỡ trong thành (2) 29/12/2023
265 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 265: Phù dung trồi lên mặt nước 29/12/2023
266 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 266: Ta thích ngươi 29/12/2023
267 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 267: Theo ta trở về (1) 29/12/2023
268 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 268: Theo ta trở về (2) 29/12/2023
269 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 269: Không biết làm sao 29/12/2023
270 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 270: Quỷ Vũ tông chủ 29/12/2023
271 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 271: Đại hội tông môn 29/12/2023
272 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 272: Bất luận sinh tử (1) 29/12/2023
273 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 273: Bất luận sinh tử (2) 29/12/2023
274 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 274: Buông tay giết chóc 29/12/2023
275 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 275: Khí sát phạt 30/12/2023
276 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 276: Lục Thiếu Du lên sân 30/12/2023
277 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 277: Giết chết trong một chiêu (1) 30/12/2023
278 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 278: Giết chết trong một chiêu (2) 30/12/2023
279 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 279: Tiến vào trong trận 30/12/2023
280 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 280: Khiến người kinh thán 30/12/2023
281 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 281: Đột phá trong trận 30/12/2023
282 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 282: Mạnh mẽ phá trận (1) 30/12/2023
283 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 283: Mạnh mẽ phá trận (2) 30/12/2023
284 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 284: Nguy hiểm trong bóng tối 30/12/2023
285 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 285: Lừa gạt thiếu nữ 30/12/2023
286 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 286: Gặp đánh lén 30/12/2023
287 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 287: Liều mạng đối kháng 30/12/2023
288 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 288: Tài liệu thượng hảo (1) 30/12/2023
289 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 289: Tài liệu thượng hảo (2) 30/12/2023
290 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 290: Mở đường đi khác 30/12/2023
291 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 291: Hai phần thần dịch 30/12/2023
292 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 292: Khôi lỗi cường đại (1) 30/12/2023
293 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 293: Khôi lỗi cường đại (2) 30/12/2023
294 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 294: Âm mưu quỷ kế 30/12/2023
295 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 295: Hùng hổ giết tới 30/12/2023
296 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 296: Tàn sát máu me 30/12/2023
297 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 297: Hắn là yêu nghiệt (1) 30/12/2023
298 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 298: Hắn là yêu nghiệt (2) 30/12/2023
299 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 299: Chỉ bằng vào các ngươi? 30/12/2023
300 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 300: Độc Suất phát uy 30/12/2023
301 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 301: Thu phục Linh Phách (1) 30/12/2023
302 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 302: Thu phục Linh Phách (2) 30/12/2023
303 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 303: Hộ pháp quy hàng 30/12/2023
304 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 304: Một nữ nhân 31/12/2023
305 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 305: Phi Linh thương hành (1) 31/12/2023
306 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 306: Phi Linh thương hành (2) 31/12/2023
307 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 307: Lại đột phá 31/12/2023
308 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 308: Cảnh giới giả đò 31/12/2023
309 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 309: Ta là nam hài (1) 31/12/2023
310 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 310: Ta là nam hài (2) 31/12/2023
311 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 311: Mai hoa tam lộng 31/12/2023
312 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 312: Ấy ấy 31/12/2023
313 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 313: Hoa ngôn xảo ngữ (1) 31/12/2023
314 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 314: Hoa ngôn xảo ngữ (2) 31/12/2023
315 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 315: Thật nhiều nam nhân 31/12/2023
316 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 316: Không từ thủ đoạn 31/12/2023
317 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 317: Tạm rời khỏi Cổ vực (1) 31/12/2023
318 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 318: Tạm rời khỏi Cổ vực (2) 31/12/2023
319 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 319: Yêu thú vây công 31/12/2023
320 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 320: Dốc hết thủ đoạn 31/12/2023
321 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 321: Đẳng cấp của Tiểu Long 31/12/2023
322 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 322: Chạy trốn trong sơn mạch 31/12/2023
323 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 323: Trốn thoát truy sát (1) 31/12/2023
324 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 324: Trốn thoát truy sát (2) 01/01/2024
325 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 325: Lão nhân áo lam 01/01/2024
326 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 326: Giao dịch ngoài ý muốn 01/01/2024
327 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 327: Trong Vân Dương tông (1) 01/01/2024
328 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 328: Trong Vân Dương tông (2) 01/01/2024
329 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 329: Gặp lại Bạch Mi 01/01/2024
330 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 330: Số tám lẻ sáu 01/01/2024
331 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 331: Hắn còn sống? 01/01/2024
332 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 332: Một đám phế vật (1) 01/01/2024
333 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 333: Một đám phế vật (2) 01/01/2024
334 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 334: Khiêu chiến Hổ Bảng 01/01/2024
335 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 335: Bài danh trên Hổ Bảng (1) 01/01/2024
336 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 336: Bài danh trên Hổ Bảng (2) 01/01/2024
337 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 337: Không ngừng đùa giỡn 01/01/2024
338 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 338: Đánh bại 01/01/2024
339 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 339: Đêm tối tính kế (1) 01/01/2024
340 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 340: Đêm tối tính kế (2) 01/01/2024
341 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 341: Ai đối phó ai? 01/01/2024
342 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 342: Lục gia (1) 02/01/2024
343 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 343: Lục gia (2) 02/01/2024
344 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 344: Đại khai sát giới 02/01/2024
345 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 345: Giết người diệt khẩu 02/01/2024
346 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 346: Vũ suất hôm qua (1) 02/01/2024
347 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 347: Vũ suất hôm qua (2) 02/01/2024
348 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 348: Tam lão tranh đồ 02/01/2024
349 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 349: Cuồng vọng tới cùng (1) 02/01/2024
350 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 350: Cuồng vọng tới cùng (2) 02/01/2024
351 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 351: Cường ngạnh chống lại 02/01/2024
352 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 352: Địa ảnh kiếm quyết 02/01/2024
353 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 353: Đồ vạn vi hùng (*) (1) 02/01/2024
354 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 354: Đồ vạn vi hùng (*) (2) 02/01/2024
355 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 355: Cường giả Vũ Vương 02/01/2024
356 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 356: Tông chủ Vân Dương tông (1) 02/01/2024
357 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 357: Tông chủ Vân Dương tông (2) 02/01/2024
358 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 358: Không kiêu ngạo, không siểm nịnh 02/01/2024
359 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 359: Lại gặp lần thứ hai (1) 02/01/2024
360 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 360: Lại gặp lần thứ hai (2) 02/01/2024
361 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 361: Song tam chi chiến 02/01/2024
362 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 362: Cường giả chân chính 02/01/2024
363 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 363: Nhuyễn ngọc vào lòng (1) 02/01/2024
364 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 364: Nhuyễn ngọc vào lòng (2) 02/01/2024
365 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 365: Đại phát (1) 02/01/2024
366 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 366: Đại phát (2) 02/01/2024
367 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 367: Bộ ngực quá nhỏ 03/01/2024
368 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 368: Lạt thủ tồi hoa 03/01/2024
369 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 369: Một điều kiện (1) 03/01/2024
370 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 370: Một điều kiện (2) 03/01/2024
371 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 371: Ảo cảnh Vũ Linh 03/01/2024
372 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 372: Thứ tự trên Long bảng (1) 03/01/2024
373 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 373: Thứ tự trên Long bảng (2) 03/01/2024
374 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 374: Tiểu tử điên cuồng 03/01/2024
375 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 375: Thiên Ba kiếm quyết 03/01/2024
376 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 376: Khí tức quỷ dị (1) 03/01/2024
377 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 377: Khí tức quỷ dị (2) 03/01/2024
378 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 378: Có dám ứng chiến? 03/01/2024
379 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 379: Tên hề nhảy nhót (1) 03/01/2024
380 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 380: Tên hề nhảy nhót (2) 03/01/2024
381 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 381: Một chiêu đánh bại 03/01/2024
382 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 382: Lần đầu gần nữ sắc (1) 03/01/2024
383 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 383: Lần đầu gần nữ sắc (2) 03/01/2024
384 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 384: Trong vạn vũ lâu 03/01/2024
385 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 385: Đệ tam Long bảng (1) 03/01/2024
386 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 386: Đệ tam Long bảng (2) 03/01/2024
387 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 387: Hồng Lăng bức hôn 03/01/2024
388 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 388: Kia là cái gì? (1) 03/01/2024
389 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 389: Kia là cái gì? (2) 03/01/2024
390 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 390: Mãnh hổ, nghịch long 03/01/2024
391 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 391: Bắt đầu đột phá (1) 03/01/2024
392 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 392: Bắt đầu đột phá (2) 04/01/2024
393 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 393: Ngưng tụ hồn đan 04/01/2024
394 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 394: Động tĩnh cuồng bạo (1) 04/01/2024
395 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 395: Động tĩnh cuồng bạo (2) 04/01/2024
396 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 396: Dị biến khi đột phá 04/01/2024
397 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 397: Lột xác chân chính (1) 04/01/2024
398 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 398: Lột xác chân chính (2) 04/01/2024
399 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 399: Đột phá Vũ Phách 04/01/2024
400 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 400: Bí mật Vũ đan (1) 04/01/2024
401 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 401: Bí mật Vũ đan (2) 04/01/2024
402 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 402: Tiên cảnh (1) 04/01/2024
403 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 403: Tiên cảnh (2) 04/01/2024
404 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 404: Hoàng Sa yêu mãng 04/01/2024
405 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 405: Đầu tháng ứng chiến (1) 04/01/2024
406 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 406: Đầu tháng ứng chiến (2) 04/01/2024
407 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 407: Thân phận của Tiểu Long 04/01/2024
408 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 408: Đồ chơi gì vậy? (1) 04/01/2024
409 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 409: Đồ chơi gì vậy? (2) 04/01/2024
410 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 410: Dùng yêu đan 04/01/2024
411 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 411: Phù quang lược ảnh (1) 04/01/2024
412 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 412: Phù quang lược ảnh (2) 04/01/2024
413 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 413: Cường giả hội tụ 04/01/2024
414 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 414: Đối chọi gay gắt (1) 05/01/2024
415 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 415: Đối chọi gay gắt (2) 05/01/2024
416 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 416: Chúng nhân chú mục 05/01/2024
417 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 417: Xem ai phế ai (1) 05/01/2024
418 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 418: Xem ai phế ai (2) 05/01/2024
419 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 419: Phòng ngự kinh khủng 05/01/2024
420 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 420: Chiến thắng tuyệt đối (1) 05/01/2024
421 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 421: Chiến thắng tuyệt đối (2) 05/01/2024
422 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 422: Tỏ tỉnh trước công chúng 05/01/2024
423 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 423: Dung túng đồ đệ (1) 05/01/2024
424 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 424: Dung túng đồ đệ (2) 05/01/2024
425 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 425: Tiên cảnh 05/01/2024
426 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 426: Chỗ tốt của tiên cảnh (1) 05/01/2024
427 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 427: Chỗ tốt của tiên cảnh (2) 05/01/2024
428 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 428: Thành tựu một tháng 05/01/2024
429 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 429: Bảo vật mật địa 05/01/2024
430 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 430: Thế cục biến hóa (1) 05/01/2024
431 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 431: Thế cục biến hóa (2) 05/01/2024
432 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 432: Đóng ảo cảnh 05/01/2024
433 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 433: Vân Hành vũ thi (1) 05/01/2024
434 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 434: Vân Hành vũ thi (2) 06/01/2024
435 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 435: Long bảng cường hãn 06/01/2024
436 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 436: Thi đấu bắt đầu (1) 06/01/2024
437 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 437: Thi đấu bắt đầu (2) 06/01/2024
438 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 438: Bát trảo yêu giáp 06/01/2024
439 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 439: Nhất trọng tầng năm (1) 06/01/2024
440 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 440: Nhất trọng tầng năm (2) 06/01/2024
441 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 441: Lai lịch của mật địa 06/01/2024
442 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 442: Trước khi đi vào mật địa (1) 06/01/2024
443 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 443: Trước khi đi vào mật địa (2) 06/01/2024
444 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 444: Tu luyện nhanh chóng 06/01/2024
445 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 445: Trong mật địa (1) 06/01/2024
446 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 446: Trong mật địa (2) 06/01/2024
447 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 447: Mật địa nguy hiểm 06/01/2024
448 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 448: Cho ngươi ê răng (1) 06/01/2024
449 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 449: Cho ngươi ê răng (2) 06/01/2024
450 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 450: Có chút mờ ám 06/01/2024
451 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 451: Bị tập kích (1) 07/01/2024
452 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 452: Bị tập kích (2) 07/01/2024
453 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 453: Chống lại Vũ Tướng 07/01/2024
454 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 454: Linh hồn ngưng vật 07/01/2024
455 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 455: Thượng cổ đại trận (1) 07/01/2024
456 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 456: Thượng cổ đại trận (2) 07/01/2024
457 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 457: Cường giả thần bí 07/01/2024
458 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 458: Năng lượng thần bí (1) 07/01/2024
459 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 459: Năng lượng thần bí (2) 07/01/2024
460 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 460: Song song đột phá 07/01/2024
461 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 461: Tiểu đao thần bí (1) 11/01/2024
462 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 462: Tiểu đao thần bí (2) 11/01/2024
463 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 463: Yêu vương thần bí 11/01/2024
464 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 464: Cửu vĩ yêu hồ (1) 11/01/2024
465 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 465: Cửu vĩ yêu hồ (2) 11/01/2024
466 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 466: Hai điều kiện 11/01/2024
467 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 467: Nàng là yêu nghiệt 11/01/2024
468 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 468: Trong thánh trì (1) 12/01/2024
469 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 469: Trong thánh trì (2) 12/01/2024
470 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 470: Thôn phệ năng lượng 12/01/2024
471 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 471: Thúy Ngọc đột phá 12/01/2024
472 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 472: Bắt đầu đột phá 12/01/2024
473 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 473: Thánh quả chín (1) 12/01/2024
474 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 474: Thánh quả chín (2) 12/01/2024
475 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 475: Yêu thú ngũ giai 12/01/2024
476 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 476: Ngươi muốn cướp sao? 12/01/2024
477 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 477: Không còn như xưa (1) 13/01/2024
478 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 478: Không còn như xưa (2) 13/01/2024
479 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 479: Huyền cấp trung giai 13/01/2024
480 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 480: Bế quan luyện hóa 13/01/2024
481 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 481: Chuẩn bị đột phá (1) 13/01/2024
482 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 482: Chuẩn bị đột phá (2) 13/01/2024
483 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 483: Cửu trọng đỉnh phong 13/01/2024
484 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 484: Vũ kỹ 13/01/2024
485 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 485: Ảm Nhiên Tiêu Linh chưởng (1) 13/01/2024
486 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 486: Ảm Nhiên Tiêu Linh chưởng (2) 14/01/2024
487 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 487: Uy lực khủng bố 14/01/2024
488 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 488: Biến thành người 14/01/2024
489 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 489: Rời khỏi mật địa (1) 14/01/2024
490 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 490: Rời khỏi mật địa (2) 14/01/2024
491 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 491: Mọi người kinh ngạc 14/01/2024
492 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 492: Tam tông Tứ môn 14/01/2024
493 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 493: Chỉ là một cái nhấc tay (1) 15/01/2024
494 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 494: Chỉ là một cái nhấc tay (2) 15/01/2024
495 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 495: Yêu đương vụng trộm 15/01/2024
496 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 496: Mọi người chờ mong (1) 15/01/2024
497 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 497: Mọi người chờ mong (2) 15/01/2024
498 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 498: Đấu tốc độ 15/01/2024
499 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 499: Một chiêu đánh bại (1) 15/01/2024
500 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 500: Một chiêu đánh bại (2) 15/01/2024
501 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 501: Mạnh mẽ đánh bại 16/01/2024
502 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 502: Quyết đấu cường hãn (1) 16/01/2024
503 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 503: Quyết đấu cường hãn (2) 16/01/2024
504 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 504: Cha ta tìm ngươi 16/01/2024
505 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 505: Thân phận bị vạch trần (1) 16/01/2024
506 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 506: Thân phận bị vạch trần (2) 16/01/2024
507 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 507: Nói chuyện về chỗ tốt 16/01/2024
508 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 508: Tu luyện Hàn Băng Ấn (1) 17/01/2024
509 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 509: Tu luyện Hàn Băng Ấn (2) 17/01/2024
510 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 510: Cường giả Vũ Vương 17/01/2024
511 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 511: Đột phá Vũ Tướng (1) 17/01/2024
512 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 512: Đột phá Vũ Tướng (2) 17/01/2024
513 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 513: Kim đao đột biến 17/01/2024
514 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 514: Sát khí ngập trời (1) 18/01/2024
515 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 515: Đến thiên kiếm thành (1) 18/01/2024
516 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 516: Đến thiên kiếm thành (2) 18/01/2024
517 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 517: Cổ Phong trưởng lão (1) 18/01/2024
518 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 518: Cổ Phong trưởng lão (2) 18/01/2024
519 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 519: Chỗ tốt của quán quân 18/01/2024
520 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 520: Trên đường đi gặp đùa giỡn (1) 18/01/2024
521 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 521: Trên đường đi gặp đùa giỡn (2) 19/01/2024
522 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 522: Tái ngộ cố nhân 19/01/2024
523 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 523: Hai nàng phân cao thấp 19/01/2024
524 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 524: Một chiêu đánh bại (1) 19/01/2024
525 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 525: Một chiêu đánh bại (2) 19/01/2024
526 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 526: Đại hội khai mạc 19/01/2024
527 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 527: Thiên Kiếm môn (1) 20/01/2024
528 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 528: Thiên Kiếm môn (2) 20/01/2024
529 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 529: Tông chủ Vạn Thú Tông 20/01/2024
530 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 530: Đại hội bắt đầu (1) 20/01/2024
531 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 531: Đại hội bắt đầu (2) 20/01/2024
532 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 532: Yêu thú bản mạng 21/01/2024
533 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 533: Chơi đùa yêu thú sao? (1) 21/01/2024
534 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 534: Chơi đùa yêu thú sao? (2) 21/01/2024
535 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 535: Bắt đầu 21/01/2024
536 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 536: Mạnh mẽ tấn cấp (1) 21/01/2024
537 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 537: Mạnh mẽ tấn cấp (2) 22/01/2024
538 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 538: Phi vân kiếm quyết 22/01/2024
539 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 539: Tiền đặt cược lớn (1) 22/01/2024
540 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 540: Tiền đặt cược lớn (2) 22/01/2024
541 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 541: Thi triển con bài chưa lật 22/01/2024
542 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 542: Thu tiền đặt cược 22/01/2024
543 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 543: Đấu với Lam Linh (1) 23/01/2024
544 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 544: Đấu với Lam Linh (2) 23/01/2024
545 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 545: Ngũ giai trung kỳ 23/01/2024
546 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 546: Khắc chế yêu thú (1) 24/01/2024
547 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 547: Khắc chế yêu thú (2) 24/01/2024
548 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 548: Thanh niên gày gò 24/01/2024
549 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 549: Trực tiếp tấn cấp (1) 24/01/2024
550 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 550: Trực tiếp tấn cấp (2) 24/01/2024
551 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 551: Linh khí trong người 25/01/2024
552 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 552: Thực lực của hai nữ nhân (1) 25/01/2024
553 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 553: Thực lực của hai nữ nhân (2) 25/01/2024
554 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 554: Vũ giả tứ hệ 25/01/2024
555 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 555: Chiến vì top hai (1) 25/01/2024
556 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 556: Chiến vì top hai (2) 26/01/2024
557 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 557: Lấy hai đổ một 26/01/2024
558 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 558: Ta cũng là tứ hệ (1) 26/01/2024
559 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 559: Ta cũng là tứ hệ (2) 26/01/2024
560 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 560: Bộc lộ con bài ẩn giấu 27/01/2024
561 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 561: Đánh bại (1) 27/01/2024
562 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 562: Đánh bại (2) 27/01/2024
563 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 563: Đánh bại (3) 27/01/2024
564 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 564: Đánh bại (4) 28/01/2024
565 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 565: Vũ giả tam hệ? (1) 28/01/2024
566 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 566: Vũ giả tam hệ? (2) 28/01/2024
567 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 567: Vũ giả toàn hệ 28/01/2024
568 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 568: Con bài chưa lật cuối cùng (1) 29/01/2024
569 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 569: Con bài chưa lật cuối cùng (2) 29/01/2024
570 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 570: Lục Thiếu Du thua? 29/01/2024
571 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 571: Hóa ra là nàng 29/01/2024
572 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 572: Huyền vũ quyết (1) 30/01/2024
573 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 573: Huyền vũ quyết (2) 30/01/2024
574 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 574: Điều kiện kết minh 30/01/2024
575 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 575: Nửa đường gặp ám sát (1) 31/01/2024
576 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 576: Nửa đường gặp ám sát (2) 31/01/2024
577 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 577: Không biết lượng sức 31/01/2024
578 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 578: Thực lực Triệu gia 31/01/2024
579 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 579: Cho ngươi một cây búa (1) 01/02/2024
580 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 580: Cho ngươi một cây búa (2) 01/02/2024
581 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 581: Gặp mặt mẹ chồng 01/02/2024
582 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 582: Gặp lại Nam thúc (1) 01/02/2024
583 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 583: Gặp lại Nam thúc (2) 02/02/2024
584 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 584: Ngươi muốn nhẹ một chút sao? 02/02/2024
585 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 585: Khách tới Lục gia (1) 02/02/2024
586 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 586: Khách tới Lục gia (2) 02/02/2024
587 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 587: Hồng Lăng động thủ 03/02/2024
588 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 588: Đối phó Chu gia (1) 03/02/2024
589 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 589: Đối phó Chu gia (2) 03/02/2024
590 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 590: Phụ tử nói chuyện 15/02/2024
591 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 591: Bản mạng linh khí (1) 16/02/2024
592 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 592: Bản mạng linh khí (2) 16/02/2024
593 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 593: Bức luyện máu huyết 17/02/2024
594 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 594: Hồn huyền tụ đao (1) 18/02/2024
595 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 595: Hồn huyền tụ đao (2) 19/02/2024
596 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 596: Mạch nước ngầm bắt đầu khởi động 19/02/2024
597 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 597: Tuyệt thế bảo đao (1) 20/02/2024
598 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 598: Tuyệt thế bảo đao (2) 21/02/2024
599 Linh Vũ Thiên Hạ – Linh Vũ Thiên Hạ – Chương 599: Gọi là Huyết Lục 22/02/2024

Bình luận