Thông tin truyện

Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân

Tác giả:

Cẩm Lí Già Phê

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

1124

Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân

(quân hôn + niên đại + trước cưới yêu sau) Nhóm dịch: Tiểu Mộc Văn án: Diệp Ninh xuyên không, không chỉ trở thành cô gái mập nặng hai trăm cân mà còn hết ăn lại nằm, hèn hạ vô sỉ. Nhìn người đàn ông lạnh lùng bị đè, cô theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Người có thể xem anh chồng danh chính ngôn thuận nhà mình như là công việc đặt biệt thì cô tuyệt đối là người đầu tiên. Ban đầu thực sự có chút hỏng bét. Để tỏ lòng mình sẽ phụ trách, Diệp Ninh nghĩa chính nghiêm từ muốn ly hôn. Giảm béo, lập nghiệp, thiện chí giúp người, bên nào Diệp Ninh cũng làm rất tốt, từ cô vợ diêm dúa ai gặp cũng ghét biến thân trở thành một quân tẩu xinh đẹp, nhưng duy chỉ có con đường ly hôn là quanh co gập ghềnh. Diệp Ninh cường thế tỏ thái độ: “Ly hôn đi, dưa hái xanh không ngọt.” Lần này đến phiên Cố Phong bá khí đặt cô dưới thân, "Ngọt hay không thì phải thử mới biết được."

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 23: 08/12/2023
2 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 24: 08/12/2023
3 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 25: 08/12/2023
4 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 26: 08/12/2023
5 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 27: 09/12/2023
6 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 28: 09/12/2023
7 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 29: 09/12/2023
8 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 30: 09/12/2023
9 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 31: Trở Mặt 1 10/12/2023
10 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 32: Trở Mặt 2 10/12/2023
11 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 33: Thử Thì Sẽ Biết Thôi 1 10/12/2023
12 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 34: Thử Thì Sẽ Biết Thôi 2 10/12/2023
13 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 35: Đánh Một Cái Cũng Là Đánh 1 11/12/2023
14 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 36: Đánh Một Cái Cũng Là Đánh 2 11/12/2023
15 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 37: Phòng Ca Múa 1 11/12/2023
16 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 38: Phòng Ca Múa 2 11/12/2023
17 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 39: Anh Muốn Làm Gì Cũng Được 1 11/12/2023
18 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 40: Anh Muốn Làm Gì Cũng Được 2 11/12/2023
19 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 41: Muốn Toàn Bộ Thông Tin Về Diệp Ninh! 1 11/12/2023
20 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 42: Muốn Toàn Bộ Thông Tin Về Diệp Ninh! 2 11/12/2023
21 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 43: Chuyện Cô Lo Lắng Sẽ Không Xảy Ra 1 11/12/2023
22 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 44: Chuyện Cô Lo Lắng Sẽ Không Xảy Ra 2 11/12/2023
23 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 45: Ý Tưởng Mới 1 11/12/2023
24 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 46: Ý Tưởng Mới 2 11/12/2023
25 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 47: Lập Uy 1 11/12/2023
26 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 48: Lập Uy 2 11/12/2023
27 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 49: Lên Sân Khấu 1 11/12/2023
28 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 1: 15/12/2023
29 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 2: 15/12/2023
30 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 3: 15/12/2023
31 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 4: 15/12/2023
32 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 5: 15/12/2023
33 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 6: 15/12/2023
34 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 7: 15/12/2023
35 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 8: 15/12/2023
36 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 9: 15/12/2023
37 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 10: 15/12/2023
38 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 11: 15/12/2023
39 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 12: 15/12/2023
40 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 13: 15/12/2023
41 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 14: 15/12/2023
42 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 15: 16/12/2023
43 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 16: 16/12/2023
44 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 17: 16/12/2023
45 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 18: 16/12/2023
46 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 19: 16/12/2023
47 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 20: 16/12/2023
48 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 21: 16/12/2023
49 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 22: 16/12/2023
50 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 50: Lên Sân Khấu 2 18/12/2023
51 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 51: 18/12/2023
52 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 52: 18/12/2023
53 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 53: Lại Đến Phòng Ca Múa Lần Nữa 1 18/12/2023
54 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 54: Lại Đến Phòng Ca Múa Lần Nữa 2 18/12/2023
55 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 55: Ca Khúc Thành Công 1 18/12/2023
56 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 56: Ca Khúc Thành Công 2 18/12/2023
57 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 57: Say Rượu 1 18/12/2023
58 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 58: Say Rượu 2 18/12/2023
59 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 59: Hiếp Bức 1 18/12/2023
60 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 60: Hiếp Bức 2 18/12/2023
61 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 61: Không Bằng Để Tôi Thử Xem Đi 1 18/12/2023
62 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 62: Không Bằng Để Tôi Thử Xem Đi 2 18/12/2023
63 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 63: Âm Thầm Tranh Cao Thấp 1 18/12/2023
64 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 64: Âm Thầm Tranh Cao Thấp 2 18/12/2023
65 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 65: Mắt Sáng Phát Hiện Người Tài 1 18/12/2023
66 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 66: Mắt Sáng Phát Hiện Người Tài 2 18/12/2023
67 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 67: Muốn Một Đôi Tay Của Cô 1 18/12/2023
68 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 68: Muốn Một Đôi Tay Của Cô 2 18/12/2023
69 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 69: Ra Tay Kịp Lúc 1 18/12/2023
70 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 70: Ra Tay Kịp Lúc 2 18/12/2023
71 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 71: Tôi Cõng Cô 1 18/12/2023
72 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 72: Tôi Cõng Cô 2 18/12/2023
73 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 73: Thất Thường 1 18/12/2023
74 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 74: Thất Thường 2 18/12/2023
75 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 75: Cô Ta Thích Anh 1 18/12/2023
76 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 76: Cô Ta Thích Anh 2 18/12/2023
77 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 77: Thay Đổi Thành Một Người Khác 1 18/12/2023
78 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 78: Thay Đổi Thành Một Người Khác 2 18/12/2023
79 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 79: Cảnh Cáo 1 18/12/2023
80 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 80: Cảnh Cáo 2 18/12/2023
81 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 81: Người Theo Đuổi 1 18/12/2023
82 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 82: Người Theo Đuổi 2 19/12/2023
83 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 83: Lột Sạch Quần Áo, Quăng Ra Ngoài! 1 19/12/2023
84 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 84: Lột Sạch Quần Áo, Quăng Ra Ngoài! 2 19/12/2023
85 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 85: Trang Điểm 1 19/12/2023
86 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 86: Trang Điểm 2 19/12/2023
87 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 87: Cảm Giác Thần Bí 1 19/12/2023
88 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 88: Cảm Giác Thần Bí 2 19/12/2023
89 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 89: Một Ca Khúc Đã Nổi Tiếng 1 19/12/2023
90 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 90: Một Ca Khúc Đã Nổi Tiếng 2 19/12/2023
91 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 91: Cố Phong Đã Xảy Ra Chuyện 1 19/12/2023
92 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 92: Cố Phong Đã Xảy Ra Chuyện 2 19/12/2023
93 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 93: Khóc Nhầm Rồi 1 19/12/2023
94 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 94: Khóc Nhầm Rồi 2 19/12/2023
95 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 95: Cố Phong Chủ Động Phân Rõ Giới Hạn 1 19/12/2023
96 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 96: Cố Phong Chủ Động Phân Rõ Giới Hạn 2 19/12/2023
97 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 97: Bắt Đầu Có Hảo Cảm 1 19/12/2023
98 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 98: Bắt Đầu Có Hảo Cảm 2 19/12/2023
99 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 99: Coi Như Cô Thiếu Nợ Anh 1 19/12/2023
100 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 100: Coi Như Cô Thiếu Nợ Anh 2 19/12/2023
101 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 101: Năm Tháng Yên Bình? 1 19/12/2023
102 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 102: Năm Tháng Yên Bình? 2 19/12/2023
103 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 103: Hiểu Lầm Hoàn Mỹ 1 19/12/2023
104 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 104: Hiểu Lầm Hoàn Mỹ 2 19/12/2023
105 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 105: Gạo Nấu Thành Cơm 1 19/12/2023
106 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 106: Gạo Nấu Thành Cơm 2 19/12/2023
107 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 107: Rút Củi Dưới Đáy Nồi 1 19/12/2023
108 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 108: Rút Củi Dưới Đáy Nồi 2 19/12/2023
109 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 109: Bị Thay Thế 1 19/12/2023
110 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 110: Bị Thay Thế 2 19/12/2023
111 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 111: Điểm Đáng Sợ Của Diệp Ninh 1 19/12/2023
112 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 112: Điểm Đáng Sợ Của Diệp Ninh 2 19/12/2023
113 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 113: 19/12/2023
114 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 114: 19/12/2023
115 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 115: 19/12/2023
116 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 116: 19/12/2023
117 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 117: Anh Thích Tôi Sao? 1 19/12/2023
118 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 118: Anh Thích Tôi Sao? 2 19/12/2023
119 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 119: Danh Tiếng Của Diệp Tử 1 19/12/2023
120 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 120: Danh Tiếng Của Diệp Tử 2 19/12/2023
121 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 121: Cô Ta Cũng Đến 1 19/12/2023
122 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 122: Cô Ta Cũng Đến 2 19/12/2023
123 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 123: Pk Trực Diện 1 19/12/2023
124 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 124: Pk Trực Diện 2 19/12/2023
125 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 125: Có Thể Làm Bất Cứ Kẻ Nào Nổi Tiếng! 1 19/12/2023
126 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 126: Có Thể Làm Bất Cứ Kẻ Nào Nổi Tiếng! 2 19/12/2023
127 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 127: Chiến Thắng Tuyệt Đối 1 19/12/2023
128 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 128: Chiến Thắng Tuyệt Đối 2 19/12/2023
129 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 129: Đột Nhiên Nảy Ra Linh Cảm 1 19/12/2023
130 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 130: Đột Nhiên Nảy Ra Linh Cảm 2 19/12/2023
131 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 131: Ở Lại Với Em 1 19/12/2023
132 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 132: Ở Lại Với Em 2 19/12/2023
133 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 133: Tôi Đút Anh 1 19/12/2023
134 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 134: Tôi Đút Anh 2 19/12/2023
135 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 135: Ánh Đèn Đang Đợi Cô 1 19/12/2023
136 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 136: Ánh Đèn Đang Đợi Cô 2 19/12/2023
137 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 137: Làm Vợ Chồng Chân Chính 1 19/12/2023
138 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 138: Làm Vợ Chồng Chân Chính 2 19/12/2023
139 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 139: Ý Loạn Tình Mê 1 19/12/2023
140 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 140: Ý Loạn Tình Mê 2 19/12/2023
141 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 141: Bèo Nước Gặp Nhau 1 19/12/2023
142 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 142: Bèo Nước Gặp Nhau 2 20/12/2023
143 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 143: Vả Mặt Bôm Bốp 1 20/12/2023
144 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 144: Vả Mặt Bôm Bốp 2 20/12/2023
145 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 145: Hình Ảnh Thú Vị 1 20/12/2023
146 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 146: Hình Ảnh Thú Vị 2 20/12/2023
147 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 147: Hai Vợ Chồng Cãi Nhau 1 20/12/2023
148 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 148: Hai Vợ Chồng Cãi Nhau 2 20/12/2023
149 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 149: Cánh Cửa Địa Ngục Mở Ra 1 20/12/2023
150 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 150: Cánh Cửa Địa Ngục Mở Ra 2 20/12/2023
151 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 151: Sự Cố Diễn Xuất 1 20/12/2023
152 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 152: Sự Cố Diễn Xuất 2 20/12/2023
153 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 153: Lại Gặp Nhau Rồi 1 20/12/2023
154 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 154: Lại Gặp Nhau Rồi 2 20/12/2023
155 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 155: Gậy Ông Đập Lưng Ông 1 20/12/2023
156 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 156: Gậy Ông Đập Lưng Ông 2 20/12/2023
157 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 157: Diệp Ninh Có Biết Đàn Dương Cầm Không? 1 20/12/2023
158 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 158: Diệp Ninh Có Biết Đàn Dương Cầm Không? 2 20/12/2023
159 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 159: Ca Này Rất Khó Mà Được Cả Hai 1 20/12/2023
160 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 160: Ca Này Rất Khó Mà Được Cả Hai 2 20/12/2023
161 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 161: Cố Phong Khiếp Sợ 1 21/12/2023
162 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 162: Cố Phong Khiếp Sợ 2 21/12/2023
163 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 163: Lý Do Hoàn Mỹ 1 21/12/2023
164 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 164: Lý Do Hoàn Mỹ 2 21/12/2023
165 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 165: Ngượng Ngùng? 1 21/12/2023
166 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 166: Ngượng Ngùng? 2 21/12/2023
167 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 167: Chúng Tôi Là Vợ Chồng Hợp Pháp 1 21/12/2023
168 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 168: Chúng Tôi Là Vợ Chồng Hợp Pháp 2 21/12/2023
169 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 169: Tự Mình Đa Tình? 1 21/12/2023
170 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 170: Tự Mình Đa Tình? 2 22/12/2023
171 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 171: Mối Quan Hệ Rơi Xuống Điểm Đóng Băng 1 22/12/2023
172 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 172: Mối Quan Hệ Rơi Xuống Điểm Đóng Băng 2 22/12/2023
173 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 173: Cô Đừng Có Mà Đắc Ý! 1 22/12/2023
174 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 174: Cô Đừng Có Mà Đắc Ý! 2 22/12/2023
175 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 175: Vũ Hội Liên Hoan 1 22/12/2023
176 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 176: Vũ Hội Liên Hoan 2 22/12/2023
177 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 177: Là Tôi Có Mắt Không Tròng 1 22/12/2023
178 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 178: Là Tôi Có Mắt Không Tròng 2 22/12/2023
179 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 179: Không Có Ý Tốt 1 22/12/2023
180 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 180: Không Có Ý Tốt 2 23/12/2023
181 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 181: Đến Cũng Đến Rồi, Đi Cái Gì Mà Đi 1 23/12/2023
182 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 182: Đến Cũng Đến Rồi, Đi Cái Gì Mà Đi 2 23/12/2023
183 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 183: Nhảy Một Bài Đi 1 23/12/2023
184 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 184: Nhảy Một Bài Đi 2 23/12/2023
185 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 185: Muốn Đánh Một Người Tơi Bời 1 23/12/2023
186 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 186: Muốn Đánh Một Người Tơi Bời 2 23/12/2023
187 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 187: Vừa Ăn Cướp Vừa La Làng 1 23/12/2023
188 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 188: Vừa Ăn Cướp Vừa La Làng 2 23/12/2023
189 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 189: Như Thế Thì Không Vui Cho Lắm 1 23/12/2023
190 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 190: Như Thế Thì Không Vui Cho Lắm 2 24/12/2023
191 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 191: Tự Do Tài Vụ 1 24/12/2023
192 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 192: Tự Do Tài Vụ 2 24/12/2023
193 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 193: Bị Leo Lên Đầu Ăn Hiếp 1 24/12/2023
194 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 194: Bị Leo Lên Đầu Ăn Hiếp 2 24/12/2023
195 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 195: Cô Cũng Cần Mặt Mũi 1 24/12/2023
196 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 196: Cô Cũng Cần Mặt Mũi 2 24/12/2023
197 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 197: Gầy Đi Nhiều Quá 1 24/12/2023
198 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 198: Gầy Đi Nhiều Quá 2 24/12/2023
199 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 199: Ngươi Tình Ta Nguyện 1 24/12/2023
200 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 200: Ngươi Tình Ta Nguyện 2 24/12/2023
201 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 201: Ôn Thần Lại Về Rồi 1 25/12/2023
202 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 202: Ôn Thần Lại Về Rồi 2 25/12/2023
203 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 203: Sao Có Thể Không Muốn Chứ? 1 25/12/2023
204 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 204: Sao Có Thể Không Muốn Chứ? 2 25/12/2023
205 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 205: Có Phải Anh Ấy Bị Yếu Không? 1 25/12/2023
206 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 206: Có Phải Anh Ấy Bị Yếu Không? 2 25/12/2023
207 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 207: Dựa Vào Người Khác Còn Không Bằng Tự Dựa Vào Chính Mình 1 25/12/2023
208 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 208: Dựa Vào Người Khác Còn Không Bằng Tự Dựa Vào Chính Mình 2 25/12/2023
209 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 209: Không Phải Đã Nói Là Không Đưa Tiền Sao? 1 25/12/2023
210 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 210: Không Phải Đã Nói Là Không Đưa Tiền Sao? 2 25/12/2023
211 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 211: Ông Trời Mở Mắt 1 25/12/2023
212 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 212: Ông Trời Mở Mắt 2 25/12/2023
213 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 213: Đêm Khuya Vắng Lặng 1 25/12/2023
214 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 214: Đêm Khuya Vắng Lặng 2 25/12/2023
215 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 215: Kiếm Được Nhiều Tiền 1 26/12/2023
216 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 216: Kiếm Được Nhiều Tiền 2 26/12/2023
217 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 217: Cưới Vợ Cho Em 1 26/12/2023
218 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 218: Cưới Vợ Cho Em 2 26/12/2023
219 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 219: Mẹ Vợ Xem Con Rể 1 26/12/2023
220 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 220: Mẹ Vợ Xem Con Rể 2 26/12/2023
221 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 221: Cố Phong Say Rượu 1 26/12/2023
222 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 222: Cố Phong Say Rượu 2 26/12/2023
223 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 223: Suy Nghĩ Của Phụ Nữ Như Kim Dưới Đáy Biển 1 26/12/2023
224 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 224: Suy Nghĩ Của Phụ Nữ Như Kim Dưới Đáy Biển 2 26/12/2023
225 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 225: Đánh Nhau Rồi 1 26/12/2023
226 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 226: Đánh Nhau Rồi 2 26/12/2023
227 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 227: Khác Biệt Một Trời Một Vực 1 27/12/2023
228 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 228: Khác Biệt Một Trời Một Vực 2 27/12/2023
229 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 229: Lập Trường Của Cố Phong 1 27/12/2023
230 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 230: Lập Trường Của Cố Phong 2 27/12/2023
231 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 231: Hai Vợ Chồng Sóng Vai 1 27/12/2023
232 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 232: Hai Vợ Chồng Sóng Vai 2 27/12/2023
233 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 233: Người So Với Người, Hàng So Với Hàng 1 27/12/2023
234 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 234: Người So Với Người, Hàng So Với Hàng 2 27/12/2023
235 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 235: Xem Mắt 1 27/12/2023
236 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 236: Xem Mắt 2 27/12/2023
237 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 237: Có Đồng Ý Gả Cho Nó Không? 1 27/12/2023
238 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 238: Có Đồng Ý Gả Cho Nó Không? 2 27/12/2023
239 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 239: Lời Cảnh Tỉnh Của Diệp Ninh 1 27/12/2023
240 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 240: Lời Cảnh Tỉnh Của Diệp Ninh 2 28/12/2023
241 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 241: Cho Cậu Một Sự Lựa Chọn Khác 1 28/12/2023
242 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 242: Cho Cậu Một Sự Lựa Chọn Khác 2 28/12/2023
243 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 243: Ý Trời 1 28/12/2023
244 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 244: Ý Trời 2 28/12/2023
245 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 245: Chuyện Trong Dự Kiến Đã Phát Sinh 1 28/12/2023
246 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 246: Chuyện Trong Dự Kiến Đã Phát Sinh 2 28/12/2023
247 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 247: Nay Đã Khác Xưa 1 28/12/2023
248 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 248: Nay Đã Khác Xưa 2 28/12/2023
249 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 249: Mọi Chuyện Đều Nằm Trong Lòng Bàn Tay 1 28/12/2023
250 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 250: Mọi Chuyện Đều Nằm Trong Lòng Bàn Tay 2 28/12/2023
251 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 251: Trả Lại Gấp Mười Lần 1 28/12/2023
252 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 252: Trả Lại Gấp Mười Lần 2 29/12/2023
253 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 253: Chuyện Tốt Đã Thành Công 1 29/12/2023
254 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 254: Chuyện Tốt Đã Thành Công 2 29/12/2023
255 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 255: Trong Lòng Có Con 1 29/12/2023
256 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 256: Trong Lòng Có Con 2 29/12/2023
257 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 257: Thanh Mai Trúc Mã 1 29/12/2023
258 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 258: Thanh Mai Trúc Mã 2 30/12/2023
259 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 259: Hiểu Lầm Lớn 1 30/12/2023
260 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 260: Hiểu Lầm Lớn 2 30/12/2023
261 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 261: Ảnh Cưới 1 30/12/2023
262 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 262: Ảnh Cưới 2 30/12/2023
263 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 263: Diệp Ninh Đánh Người Rồi! 1 30/12/2023
264 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 264: Diệp Ninh Đánh Người Rồi! 2 30/12/2023
265 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 265: Bây Giờ Đã Hài Lòng Chưa? 1 30/12/2023
266 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 266: Bây Giờ Đã Hài Lòng Chưa? 2 30/12/2023
267 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 267: Thường Xuyên Về Nhà Thăm 1 30/12/2023
268 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 268: Thường Xuyên Về Nhà Thăm 2 30/12/2023
269 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 269: Sóng Gió Trên Sân Khấu 1 30/12/2023
270 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 270: Sóng Gió Trên Sân Khấu 2 30/12/2023
271 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 271: Bại Lộ Công Phu 1 30/12/2023
272 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 272: Bại Lộ Công Phu 2 30/12/2023
273 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 273: Buổi Biểu Diễn Liên Hợp 1 30/12/2023
274 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 274: Buổi Biểu Diễn Liên Hợp 2 30/12/2023
275 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 275: Thử Buộc Bản Thân Một Lần 1 30/12/2023
276 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 276: Thử Buộc Bản Thân Một Lần 2 30/12/2023
277 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 277: Một Bài Hát Khó Cầu 1 30/12/2023
278 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 278: Một Bài Hát Khó Cầu 2 30/12/2023
279 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 279: Mời Làm Khách 1 31/12/2023
280 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 280: Mời Làm Khách 2 31/12/2023
281 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 281: Làm Trong Lòng Cô Hoảng Loạn 1 31/12/2023
282 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 282: Làm Trong Lòng Cô Hoảng Loạn 2 31/12/2023
283 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 283: Muốn Gặp Cô Diệp Tử 1 31/12/2023
284 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 284: Muốn Gặp Cô Diệp Tử 2 31/12/2023
285 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 285: Muốn Quang Minh Chính Đại Đứng Ở Trên Sân Khấu 1 31/12/2023
286 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 286: Muốn Quang Minh Chính Đại Đứng Ở Trên Sân Khấu 2 31/12/2023
287 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 287: Nhiệm Vụ Bất Ngờ 1 31/12/2023
288 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 288: Nhiệm Vụ Bất Ngờ 2 31/12/2023
289 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 289: Sự Quan Tâm Của Cô 1 31/12/2023
290 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 290: Sự Quan Tâm Của Cô 2 31/12/2023
291 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 291: Có Cưới Tôi Hay Không? 1 01/01/2024
292 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 292: Có Cưới Tôi Hay Không? 2 01/01/2024
293 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 293: Ca Khúc Mới Làm Người Chấn Động! 1 01/01/2024
294 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 294: Ca Khúc Mới Làm Người Chấn Động! 2 01/01/2024
295 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 295: Cô Gái Này Cũng Rất Biết Cách Giấu Nghề 1 01/01/2024
296 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 296: Cô Gái Này Cũng Rất Biết Cách Giấu Nghề 2 01/01/2024
297 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 297: Vả Mặt Bôm Bốp 1 01/01/2024
298 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 298: Vả Mặt Bôm Bốp 2 01/01/2024
299 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 299: Vô Tình Gặp Được Mục Văn Hạo 1 01/01/2024
300 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 300: Vô Tình Gặp Được Mục Văn Hạo 2 01/01/2024
301 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 301: Chơi Chiêu Tình Cảm 1 02/01/2024
302 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 302: Chơi Chiêu Tình Cảm 2 02/01/2024
303 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 303: Thời Khắc Nguy Hiểm 1 02/01/2024
304 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 304: Thời Khắc Nguy Hiểm 2 02/01/2024
305 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 305: Mục Văn Hạo Bị Thương Nặng 1 02/01/2024
306 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 306: Mục Văn Hạo Bị Thương Nặng 2 02/01/2024
307 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 307: Anh Không Nhớ Rõ Chuyện Tối Hôm Qua Sao? 1 02/01/2024
308 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 308: Anh Không Nhớ Rõ Chuyện Tối Hôm Qua Sao? 2 02/01/2024
309 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 309: Cô Không Có Sự Lựa Chọn Khác 1 02/01/2024
310 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 310: Cô Không Có Sự Lựa Chọn Khác 2 02/01/2024
311 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 311: Thích Nhìn Dáng Vẻ Cô Nhượng Bộ 1 04/01/2024
312 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 312: Thích Nhìn Dáng Vẻ Cô Nhượng Bộ 2 04/01/2024
313 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 313: Ghen Tị Đến Phát Điên 1 04/01/2024
314 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 314: Ghen Tị Đến Phát Điên 2 04/01/2024
315 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 315: Là Quan Hệ Mà Cô Nhìn Đến 1 04/01/2024
316 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 316: Là Quan Hệ Mà Cô Nhìn Đến 2 04/01/2024
317 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 317: Đến Nhà Của Mục Văn Hạo 1 04/01/2024
318 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 318: Đến Nhà Của Mục Văn Hạo 2 04/01/2024
319 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 319: Mục Văn Hạo Thay Đổi 1 04/01/2024
320 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 320: Mục Văn Hạo Thay Đổi 2 04/01/2024
321 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 321: Phụ Nữ Như Quần Áo 1 04/01/2024
322 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 322: Phụ Nữ Như Quần Áo 2 04/01/2024
323 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 323: Chờ Mong Cô Giảm Béo Thành Công 1 04/01/2024
324 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 324: Chờ Mong Cô Giảm Béo Thành Công 2 04/01/2024
325 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 325: Gầy Đi 1 04/01/2024
326 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 326: Gầy Đi 2 04/01/2024
327 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 327: Sắp Sửa Cuối Năm 1 04/01/2024
328 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 328: Sắp Sửa Cuối Năm 2 04/01/2024
329 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 329: Lời Đề Nghị Của Diệp Ninh 1 04/01/2024
330 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 330: Lời Đề Nghị Của Diệp Ninh 2 05/01/2024
331 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 331: Có Hứng Thú Gia Nhập Chúng Tôi Không? 1 05/01/2024
332 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 332: Có Hứng Thú Gia Nhập Chúng Tôi Không? 2 05/01/2024
333 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 333: Đẹp Đến Trí Mạng 1 05/01/2024
334 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 334: Đẹp Đến Trí Mạng 2 05/01/2024
335 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 335: Đừng Giảm Cân Nữa 1 05/01/2024
336 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 336: Đừng Giảm Cân Nữa 2 05/01/2024
337 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 337: Đúng Là Một Người Phụ Nữ Máu Lạnh 1 05/01/2024
338 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 338: Đúng Là Một Người Phụ Nữ Máu Lạnh 2 05/01/2024
339 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 339: Bình Chọn Giấu Tên 1 05/01/2024
340 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 340: Bình Chọn Giấu Tên 2 05/01/2024
341 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 341: Anh Giúp Tôi Được Không? 1 05/01/2024
342 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 342: Anh Giúp Tôi Được Không? 2 05/01/2024
343 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 343: Anh Đang Ghen Sao? 1 05/01/2024
344 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 344: Anh Đang Ghen Sao? 2 05/01/2024
345 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 345: Hậu Quả Của Việc Phản Bội 1 05/01/2024
346 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 346: Hậu Quả Của Việc Phản Bội 2 05/01/2024
347 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 347: Kinh Thành Phồn Hoa 1 05/01/2024
348 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 348: Kinh Thành Phồn Hoa 2 05/01/2024
349 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 349: Hai Đoàn Văn Công 1 05/01/2024
350 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 350: Hai Đoàn Văn Công 2 06/01/2024
351 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 351: Bị Xem Thường 1 06/01/2024
352 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 352: Bị Xem Thường 2 06/01/2024
353 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 353: Bắt Chuyện 1 06/01/2024
354 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 354: Bắt Chuyện 2 06/01/2024
355 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 355: Cổ Họng Của Tôi 1 06/01/2024
356 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 356: Cổ Họng Của Tôi 2 06/01/2024
357 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 357: Mượn Đề Tài Để Kiếm Chuyện 1 06/01/2024
358 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 358: Mượn Đề Tài Để Kiếm Chuyện 2 06/01/2024
359 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 359: Sự Sắc Bén Của Diệp Ninh 1 06/01/2024
360 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 360: Sự Sắc Bén Của Diệp Ninh 2 06/01/2024
361 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 361: Không Thể Nào Từ Chối 1 07/01/2024
362 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 362: Không Thể Nào Từ Chối 2 07/01/2024
363 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 363: Diệp Ninh Là Cục Cưng Của Dàn Nhạc 1 07/01/2024
364 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 364: Diệp Ninh Là Cục Cưng Của Dàn Nhạc 2 07/01/2024
365 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 365: Trở Thành Trò Cười 1 07/01/2024
366 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 366: Trở Thành Trò Cười 2 07/01/2024
367 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 367: Tìm Đại Một Người Hát Chính? 1 11/01/2024
368 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 368: Tìm Đại Một Người Hát Chính? 2 11/01/2024
369 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 369: Diệp Ninh Lại Sáng Tạo Kỳ Tích Lần Nữa 1 11/01/2024
370 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 370: Diệp Ninh Lại Sáng Tạo Kỳ Tích Lần Nữa 2 11/01/2024
371 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 371: Bại Lộ Thân Phận?! 1 11/01/2024
372 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 372: Bại Lộ Thân Phận?! 2 11/01/2024
373 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 373: Có Người Còn Giống Người, Huống Chi Là Giọng Hát 1 12/01/2024
374 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 374: Có Người Còn Giống Người, Huống Chi Là Giọng Hát 2 12/01/2024
375 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 375: Ý Đồ Của La Nghị 1 12/01/2024
376 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 376: Ý Đồ Của La Nghị 2 12/01/2024
377 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 377: Cố Phong, Thật Sự Là Anh! 1 12/01/2024
378 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 378: Cố Phong, Thật Sự Là Anh! 2 12/01/2024
379 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 379: Tôi Nhận Sai Người! 1 12/01/2024
380 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 380: Tôi Nhận Sai Người! 2 12/01/2024
381 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 381: Sở Mục 1 12/01/2024
382 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 382: Sở Mục 2 12/01/2024
383 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 383: Bởi Vì Tôi Đã Kết Hôn Rồi 1 13/01/2024
384 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 384: Bởi Vì Tôi Đã Kết Hôn Rồi 2 13/01/2024
385 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 385: Quả Nhiên Vẫn Còn Ở Kinh Thành 1 13/01/2024
386 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 386: Quả Nhiên Vẫn Còn Ở Kinh Thành 2 13/01/2024
387 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 387: Muốn Nghe Cô Nói Chúc Mừng Năm Mới 1 13/01/2024
388 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 388: Muốn Nghe Cô Nói Chúc Mừng Năm Mới 2 13/01/2024
389 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 389: Làm Hay Không Làm 1 13/01/2024
390 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 390: Làm Hay Không Làm 2 13/01/2024
391 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 391: Tôi Đồng Ý! 1 14/01/2024
392 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 392: Tôi Đồng Ý! 2 14/01/2024
393 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 393: Lời Cảnh Cáo Đến Từ Người Đàn Ông Xa Lạ 1 14/01/2024
394 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 394: Lời Cảnh Cáo Đến Từ Người Đàn Ông Xa Lạ 2 14/01/2024
395 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 395: Diệp Ninh Khó Đối Phó! 1 14/01/2024
396 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 396: Diệp Ninh Khó Đối Phó! 2 14/01/2024
397 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 397: Phủ Nhận Anh Là Cố Phong Lần Thứ Hai 1 14/01/2024
398 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 398: Phủ Nhận Anh Là Cố Phong Lần Thứ Hai 2 14/01/2024
399 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 399: Cậu Cũng Để Mặc Nó Quậy 1 15/01/2024
400 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 400: Cậu Cũng Để Mặc Nó Quậy 2 15/01/2024
401 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 401: Sở Mục Là Gián Điệp 1 15/01/2024
402 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 402: Sở Mục Là Gián Điệp 2 15/01/2024
403 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 403: Kẻ Bắt Cóc Đã Sa Lưới?! 1 15/01/2024
404 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 404: Kẻ Bắt Cóc Đã Sa Lưới?! 2 15/01/2024
405 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 405: Diệp Ninh Bị Bắt 1 15/01/2024
406 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 406: Diệp Ninh Bị Bắt 2 15/01/2024
407 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 407: Diệp Ninh Và Sở Mục Giằng Co! 1 16/01/2024
408 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 408: Diệp Ninh Và Sở Mục Giằng Co! 2 16/01/2024
409 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 409: Anh Phải Bình An 1 16/01/2024
410 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 410: Anh Phải Bình An 2 16/01/2024
411 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 411: Đến Đón Cô Về! 1 16/01/2024
412 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 412: Đến Đón Cô Về! 2 16/01/2024
413 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 413: Phúc Lợi Cho Cô 1 16/01/2024
414 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 414: Phúc Lợi Cho Cô 2 17/01/2024
415 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 415: Cảm Giác Động Lòng 1 17/01/2024
416 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 416: Cảm Giác Động Lòng 2 17/01/2024
417 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 417: Lấy Được Lòng Tin 1 17/01/2024
418 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 418: Lấy Được Lòng Tin 2 17/01/2024
419 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 419: Có Ý Định Nhờ Diệp Ninh 1 17/01/2024
420 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 420: Có Ý Định Nhờ Diệp Ninh 2 18/01/2024
421 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 421: Giữ Lại Nhân Tài 1 18/01/2024
422 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 422: Giữ Lại Nhân Tài 2 18/01/2024
423 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 423: Tường Ngã Mọi Người Cùng Đẩy 1 18/01/2024
424 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 424: Tường Ngã Mọi Người Cùng Đẩy 2 18/01/2024
425 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 425: Bởi Vì Để Ý Đến Cô Đó 1 18/01/2024
426 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 426: Bởi Vì Để Ý Đến Cô Đó 2 18/01/2024
427 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 427: Vậy Cho Cô Thân Phận Này Là Được 1 19/01/2024
428 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 428: Vậy Cho Cô Thân Phận Này Là Được 2 19/01/2024
429 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 429: Mục Văn Hạo Thích Cô! 1 19/01/2024
430 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 430: Mục Văn Hạo Thích Cô! 2 19/01/2024
431 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 431: Cuộc Chiến Tại Biên Cảnh 1 19/01/2024
432 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 432: Cuộc Chiến Tại Biên Cảnh 2 19/01/2024
433 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 433: Anh Thua 1 20/01/2024
434 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 434: Anh Thua 2 20/01/2024
435 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 435: Phải Về Nhà Rồi 1 20/01/2024
436 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 436: Phải Về Nhà Rồi 2 20/01/2024
437 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 437: Đoàn Văn Công Cùng Nhau Tập Hợp Tại Hồng Hải 1 20/01/2024
438 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 438: Đoàn Văn Công Cùng Nhau Tập Hợp Tại Hồng Hải 2 21/01/2024
439 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 439: Có Phải Cô Ta Hay Không, Cứ Nhìn Là Biết Ngay Thôi 1 21/01/2024
440 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 440: Có Phải Cô Ta Hay Không, Cứ Nhìn Là Biết Ngay Thôi 2 21/01/2024
441 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 441: Xung Đột Trở Nên Vô Cùng Căng Thẳng 1 21/01/2024
442 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 442: Xung Đột Trở Nên Vô Cùng Căng Thẳng 2 21/01/2024
443 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 443: Diệp Tử Lộ Mặt 1 22/01/2024
444 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 444: Diệp Tử Lộ Mặt 2 22/01/2024
445 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 445: Ngược Lại Còn Giúp Diệp Ninh 1 22/01/2024
446 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 446: Ngược Lại Còn Giúp Diệp Ninh 2 22/01/2024
447 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 447: Cơ Hội Duy Nhất, Cô Ta Lại Không Trân Trọng 1 22/01/2024
448 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 448: Cơ Hội Duy Nhất, Cô Ta Lại Không Trân Trọng 2 23/01/2024
449 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 449: Cố Phong Không Chết? 1 23/01/2024
450 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 450: Cố Phong Không Chết? 2 23/01/2024
451 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 451: Cố Phong Đã Về 1 23/01/2024
452 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 452: Cố Phong Đã Về 2 24/01/2024
453 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 453: Chúc Mừng 1 24/01/2024
454 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 454: Chúc Mừng 2 24/01/2024
455 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 455: Tình Địch Gặp Mặt 1 24/01/2024
456 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 456: Tình Địch Gặp Mặt 2 24/01/2024
457 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 457: Cảm Giác Không Giống Nhau 1 25/01/2024
458 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 458: Cảm Giác Không Giống Nhau 2 25/01/2024
459 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 459: Vô Cùng Tò Mò Về Anh 1 25/01/2024
460 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 460: Vô Cùng Tò Mò Về Anh 2 25/01/2024
461 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 461: Cố Phong Thật Sự Muốn Điên Rồi 1 25/01/2024
462 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 462: Cố Phong Thật Sự Muốn Điên Rồi 2 26/01/2024
463 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 463: Không Sợ Bị Trộm, Chỉ Sợ Bị Kẻ Trộm Nhớ Thương 1 26/01/2024
464 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 464: Không Sợ Bị Trộm, Chỉ Sợ Bị Kẻ Trộm Nhớ Thương 2 26/01/2024
465 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 465: Tín Hiệu Nguy Hiểm 1 26/01/2024
466 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 466: Tín Hiệu Nguy Hiểm 2 27/01/2024
467 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 467: Lòng Nghi Ngờ Của Cố Phong 1 27/01/2024
468 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 468: Lòng Nghi Ngờ Của Cố Phong 2 27/01/2024
469 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 469: Nghĩa Bất Dung Từ 1 27/01/2024
470 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 470: Nghĩa Bất Dung Từ 2 28/01/2024
471 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 471: Tôi Không Thích Anh 1 28/01/2024
472 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 472: Tôi Không Thích Anh 2 28/01/2024
473 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 473: Vợ Của Anh 1 28/01/2024
474 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 474: Vợ Của Anh 2 29/01/2024
475 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 475: Nhất Định Không Được Tự Cao 1 29/01/2024
476 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 476: Nhất Định Không Được Tự Cao 2 29/01/2024
477 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 477: Người Sùng Bái Diệp Ninh 1 29/01/2024
478 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 478: Người Sùng Bái Diệp Ninh 2 30/01/2024
479 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 479: Tham Dự Hôn Lễ 1 30/01/2024
480 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 480: Tham Dự Hôn Lễ 2 30/01/2024
481 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 481: Tỉnh Lại 1 31/01/2024
482 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 482: Tỉnh Lại 2 31/01/2024
483 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 483: Anh Yêu Cô Ấy Sao? 1 31/01/2024
484 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 484: Anh Yêu Cô Ấy Sao? 2 31/01/2024
485 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 485: Tôi Và Anh Ấy, Ai Tốt Hơn? 1 01/02/2024
486 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 486: Tôi Và Anh Ấy, Ai Tốt Hơn? 2 01/02/2024
487 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 487: Cố Phong: Như Thế Nào Mới Coi Như Là Thích Một Người? 1 01/02/2024
488 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 488: Cố Phong: Như Thế Nào Mới Coi Như Là Thích Một Người? 2 01/02/2024
489 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 489: Diệp Ninh Nổi Giận 1 02/02/2024
490 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 490: Diệp Ninh Nổi Giận 2 02/02/2024
491 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 491: Người Phụ Nữ Đầu Tiên Làm Anh Ta Chịu Thua 1 02/02/2024
492 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 492: Người Phụ Nữ Đầu Tiên Làm Anh Ta Chịu Thua 2 02/02/2024
493 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 493: Cố Phong Tự Mình Đa Tình 1 03/02/2024
494 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 494: Cố Phong Tự Mình Đa Tình 2 03/02/2024
495 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 495: Đến Đây Vì Diệp Ninh 1 03/02/2024
496 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 496: Đến Đây Vì Diệp Ninh 2 15/02/2024
497 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 497: Mang Đến Bất Ngờ 1 16/02/2024
498 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 498: Mang Đến Bất Ngờ 2 16/02/2024
499 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 499: Tình Cảm Tốt Thật Đó 1 17/02/2024
500 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 500: Tình Cảm Tốt Thật Đó 2 18/02/2024
501 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 501: Không Có Đầu Óc 1 19/02/2024
502 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 502: Không Có Đầu Óc 2 19/02/2024
503 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 503: Cố Gắng Hết Sức Là Được 1 20/02/2024
504 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 504: Cố Gắng Hết Sức Là Được 2 21/02/2024
505 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 505: Muốn Đính Hôn 1 22/02/2024
506 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 506: Muốn Đính Hôn 2 23/02/2024
507 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 507: Anh Hút Thuốc Hả? 1 24/02/2024
508 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 508: Anh Hút Thuốc Hả? 2 25/02/2024
509 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 509: Chúng Ta Rất Không Bình Thường 1 26/02/2024
510 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 510: Chúng Ta Rất Không Bình Thường 2 27/02/2024
511 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 511: Đây Là Có Chuyện Gì Thế Này 1 28/02/2024
512 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 512: Đây Là Có Chuyện Gì Thế Này 2 28/02/2024
513 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 513: Nếu Tôi Hi Vọng Cô Đi Thì Sao? 1 29/02/2024
514 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 514: Nếu Tôi Hi Vọng Cô Đi Thì Sao? 2 01/03/2024
515 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 515: Kiêu Ngạo 1 02/03/2024
516 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 516: Kiêu Ngạo 2 02/03/2024
517 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 517: Rất Khó Làm Cho Người Ta Không Thích 1 04/03/2024
518 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 518: Rất Khó Làm Cho Người Ta Không Thích 2 05/03/2024
519 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 519: Cố Phong Bực Bội 1 05/03/2024
520 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 520: Cố Phong Bực Bội 2 06/03/2024
521 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 521: Tương Lai Có Khả Năng Vô Hạn 1 07/03/2024
522 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 522: Tương Lai Có Khả Năng Vô Hạn 2 08/03/2024
523 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 523: Rốt Cuộc Anh Bị Làm Sao Thế? 1 09/03/2024
524 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 524: Rốt Cuộc Anh Bị Làm Sao Thế? 2 10/03/2024
525 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 525: Thích Cô Đó 1 11/03/2024
526 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 526: Thích Cô Đó 2 12/03/2024
527 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 527: Cảm Giác Ghen Tuông 1 13/03/2024
528 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 528: Cảm Giác Ghen Tuông 2 14/03/2024
529 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 529: Cố Phong Rất Nghe Lời 1 15/03/2024
530 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 530: Cố Phong Rất Nghe Lời 2 16/03/2024
531 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 531: Cố Phong Tỏ Tình 1 16/03/2024
532 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 532: Cố Phong Tỏ Tình 2 17/03/2024
533 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 533: Cô Đừng Hối Hận 1 18/03/2024
534 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 534: Cô Đừng Hối Hận 2 19/03/2024
535 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 535: Trong Lòng Thật Sự Không Hề Nắm Chắc Chút Nào 1 20/03/2024
536 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 536: Trong Lòng Thật Sự Không Hề Nắm Chắc Chút Nào 2 21/03/2024
537 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 537: Chuyện Này Không Đúng Lắm 1 22/03/2024
538 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 538: Chuyện Này Không Đúng Lắm 2 23/03/2024
539 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 539: Không Nên Tiếp Xúc Quá Nhiều Với Anh Ta 1 23/03/2024
540 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 540: Không Nên Tiếp Xúc Quá Nhiều Với Anh Ta 2 24/03/2024
541 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 541: Có Thể Cho Anh Câu Trả Lời Sao? 1 25/03/2024
542 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 542: Có Thể Cho Anh Câu Trả Lời Sao? 2 26/03/2024
543 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 543: Thích Em Là Suy Nghĩ Của Anh 1 26/03/2024
544 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 544: Thích Em Là Suy Nghĩ Của Anh 2 27/03/2024
545 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 545: Tôi Sẽ Chăm Sóc Cho Cô Ấy 1 27/03/2024
546 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 546: Tôi Sẽ Chăm Sóc Cho Cô Ấy 2 28/03/2024
547 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 547: Khác Thường 1 28/03/2024
548 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 548: Khác Thường 2 28/03/2024
549 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 549: Cũng Là Cục Cưng Của Tôi 1 29/03/2024
550 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 550: Cũng Là Cục Cưng Của Tôi 2 29/03/2024
551 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 551: Đừng Có Trêu Chọc Cô Ấy 1 30/03/2024
552 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 552: Đừng Có Trêu Chọc Cô Ấy 2 30/03/2024
553 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 553: Tiệc Đính Hôn Làm Chấn Động Toàn Bộ Thành Phố 1 31/03/2024
554 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 554: Tiệc Đính Hôn Làm Chấn Động Toàn Bộ Thành Phố 2 31/03/2024
555 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 555: Bắt Đầu Thật Sự Đối Đầu Nhau 1 01/04/2024
556 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 556: Bắt Đầu Thật Sự Đối Đầu Nhau 2 01/04/2024
557 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 557: Anh Đang Tự Tìm Đường Chết! 1 02/04/2024
558 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 558: Anh Đang Tự Tìm Đường Chết! 2 02/04/2024
559 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 559: Không Có Sự Lựa Chọn 1 02/04/2024
560 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 560: Không Có Sự Lựa Chọn 2 03/04/2024
561 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 561: Sao Có Thể Không Tính Là Hẹn Hò Chứ 1 03/04/2024
562 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 562: Sao Có Thể Không Tính Là Hẹn Hò Chứ 2 04/04/2024
563 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 563: Cố Phong Tặng Hoa 1 04/04/2024
564 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 564: Cố Phong Tặng Hoa 2 05/04/2024
565 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 565: Thật Ra Cô Rất Dễ Thỏa Mãn 1 05/04/2024
566 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 566: Thật Ra Cô Rất Dễ Thỏa Mãn 2 06/04/2024
567 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 567: Nhất Định Phải Đi Sao? 1 06/04/2024
568 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 568: Nhất Định Phải Đi Sao? 2 07/04/2024
569 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 569: Độ Cao Khác Nhau 1 07/04/2024
570 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 570: Độ Cao Khác Nhau 2 08/04/2024
571 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 571: Không Còn Đường Lui 1 08/04/2024
572 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 572: Không Còn Đường Lui 2 08/04/2024
573 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 573: Kéo Đồng Minh 1 09/04/2024
574 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 574: Kéo Đồng Minh 2 09/04/2024
575 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 575: Hai Loại Cảm Giác Hoàn Toàn Khác Nhau 1 10/04/2024
576 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 576: Hai Loại Cảm Giác Hoàn Toàn Khác Nhau 2 22/04/2024
577 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 577: Vấn Đề Thật Sự Rất Nghiêm Trọng 1 23/04/2024
578 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 578: Vấn Đề Thật Sự Rất Nghiêm Trọng 2 24/04/2024
579 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 579: Hiệu Ứng Cá Da Trơn 1 25/04/2024
580 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 580: Hiệu Ứng Cá Da Trơn 2 03/05/2024
581 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 581: Tri Kỷ Cùng Nhau Uống Rượu Tâm Sự Suốt Đêm 1 04/05/2024
582 Thập Niên 80: Vợ Béo Của Anh Chàng Quân Nhân – Chương 582: Tri Kỷ Cùng Nhau Uống Rượu Tâm Sự Suốt Đêm 2 05/05/2024

Bình luận