Thông tin truyện

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả:

Thanh Tử

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

40057

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Số chương: 1041 chương Dịch: Rjnpenho, Thanhmai3883, Thành Đạt, Hoàng Mạnh, truyennhanh2018 Biên: Rjnpenho, Thành Đạt Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ... Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu. Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,... Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả!

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 1: Mẫu tử sát thi 20/12/2023
2 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 2: Khai quan 20/12/2023
3 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 3: Hỏa thiêu sát thi 20/12/2023
4 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 4: Miêu cương cổ sư 20/12/2023
5 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 5: Quan môn đệ tử 20/12/2023
6 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 6: Thành tài tung hoành thiên hạ 20/12/2023
7 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 7: Cao nhân 20/12/2023
8 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 8: Quỷ đập tường 20/12/2023
9 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 9: Xét nhà 20/12/2023
10 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 10: Nước đọng 20/12/2023
11 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 11: Thủy thi 21/12/2023
12 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 12: Nụ hôn đầu tiên hiến cho quỷ 21/12/2023
13 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 13: Lamborghini 21/12/2023
14 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 14: Giúp mặc quần 21/12/2023
15 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 15: Mời đi vào giấc mộng 21/12/2023
16 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 16: Tà linh 21/12/2023
17 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 17: Thi ma 21/12/2023
18 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 18: Oán linh thị nữ 21/12/2023
19 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 19: Cổ mộ 21/12/2023
20 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 20: Tứ huyết diệt thi hoàn 21/12/2023
21 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 21: Dũng cảm đấu thi ma 21/12/2023
22 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 22: Thủ linh đồng tử 21/12/2023
23 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 23: Siêu độ oán linh 21/12/2023
24 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 24: Lần thứ hai đi vào giấc mộng 21/12/2023
25 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 25: Quỷ ký giả 21/12/2023
26 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 26: Lầu bốn ký túc xá 21/12/2023
27 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 27: Nạo xương 21/12/2023
28 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 28: Huyết tinh phù 21/12/2023
29 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 29: Thẩm vấn quỷ 21/12/2023
30 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 30: Hẹn hò 21/12/2023
31 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 31: Vũ nương (1) 21/12/2023
32 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 32: Vũ nương (2) 21/12/2023
33 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 33: Do thám quỷ lâu vào ban đêm 21/12/2023
34 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 34: Nỗi buồn của nữ cảnh sát 21/12/2023
35 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 35: Trá thi 21/12/2023
36 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 36: Bánh bao thịt heo 21/12/2023
37 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 37: Quỷ oa 21/12/2023
38 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 38: Nữ sinh 21/12/2023
39 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 39: Thất Tinh Long Tuyền Kiếm 21/12/2023
40 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 40: Hợp tác 21/12/2023
41 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 41: Chiêu hồn (1) 21/12/2023
42 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 42: Chiêu hồn (2) 21/12/2023
43 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 43: Kẻ lừa đảo 22/12/2023
44 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 44: Trục xuất liệt đồ 22/12/2023
45 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 45: Huyền âm huyệt 22/12/2023
46 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 46: Tà ma thiên hạ không dám cản 22/12/2023
47 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 47: Quỷ Oa Quốc 22/12/2023
48 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 48: Minh Minh Tỳ Hưu Ấn 22/12/2023
49 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 49: Tiên cảnh bấm huyệt 22/12/2023
50 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 50: Nữ quỷ tên là Phùng Tâm Vũ 22/12/2023
51 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 51: Thi sống 22/12/2023
52 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 52: Rết ba đuôi 22/12/2023
53 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 53: Lục mao cương thi 22/12/2023
54 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 54: Âm Dương Ngũ Hành đạo 22/12/2023
55 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 55: Plants vs. zombies 22/12/2023
56 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 56: Quỷ oa tái hiện 22/12/2023
57 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 57: Mỹ nữ thông linh sư 22/12/2023
58 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 58: Mối tình nhân quỷ chưa dứt (1) 22/12/2023
59 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 59: Mối tình nhân quỷ chưa dứt (2) 22/12/2023
60 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 60: Inception 22/12/2023
61 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 61: Nhất niệm thành ma 1 22/12/2023
62 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 62: Nhất niệm thành ma 2 22/12/2023
63 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 63: Nhất niệm thành ma 3 22/12/2023
64 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 64: Ái tình nghìn năm 22/12/2023
65 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 65: Vẫn cứ thích em 22/12/2023
66 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 66: Đi tới tháp nước 22/12/2023
67 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 67: Nuôi dưỡng nhân huyết 22/12/2023
68 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 68: Gặp nạn trong ống bơm 23/12/2023
69 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 69: Quái lông vàng 23/12/2023
70 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 70: Kappa 23/12/2023
71 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 71: Mật đạo 23/12/2023
72 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 72: Đạt Ma thiền trượng 23/12/2023
73 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 73: Cừu nhân gặp mặt 23/12/2023
74 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 74: Phụng Nhãn Quyền 23/12/2023
75 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 75: Mỹ nữ kungfu 23/12/2023
76 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 76: Quỷ mua mệnh 23/12/2023
77 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 77: Quỷ mua mệnh 2 23/12/2023
78 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 78: Quỷ mua mệnh 3 23/12/2023
79 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 79: Tróc quỷ thế gia 23/12/2023
80 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 80: Tam tiền định mệnh 23/12/2023
81 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 81: Bát môn sinh tử trận 23/12/2023
82 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 82: Thi vương xuất hiện 23/12/2023
83 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 83: Huyết thi 23/12/2023
84 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 84: Kế hoạch B tróc quỷ 23/12/2023
85 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 85: Bất ngờ nhập hồn 23/12/2023
86 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 86: Tôi phải cứu cô 23/12/2023
87 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 87: Thập phương câu diệt 23/12/2023
88 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 88: Giấc mộng sau cùng 23/12/2023
89 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 89: Chỉ ước làm uyên ương, không ước làm tiên 23/12/2023
90 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 90: Âm đức và bài vị 23/12/2023
91 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 91: Người giấy 23/12/2023
92 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 92: Bạn bè bình thường 24/12/2023
93 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 93: Lần đầu tỏ tình 24/12/2023
94 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 94: Ban đêm xông vào phòng chứa xác 24/12/2023
95 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 95: Say rượu đấu nữ quỷ 24/12/2023
96 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 96: Lục nhãn quỷ đồng 24/12/2023
97 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 97: Cuối cùng cũng được ăn bánh bao thịt heo 24/12/2023
98 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 98: Điều tra khu biệt thự 24/12/2023
99 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 99: Ngũ hành tiệt âm trận 24/12/2023
100 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 100: Thất bà bà bị vỡ 24/12/2023
101 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 101: Ai mặc áo liệm, ai muốn lột da 24/12/2023
102 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 102: Sát khí nhà trưởng thôn 24/12/2023
103 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 103: Song thai quỷ anh 24/12/2023
104 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 104: Lục phủ ngũ tạng đều chảy mủ 1 24/12/2023
105 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 105: Lục phủ ngũ tạng đều chảy mủ 2 24/12/2023
106 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 106: Ban đêm xông vào nghĩa trang 24/12/2023
107 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 107: Kể cho quỷ nghe cố sự của quỷ 24/12/2023
108 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 108: Đầu lưỡi quỷ 24/12/2023
109 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 109: Nữ quỷ bên dưới thụ yêu 24/12/2023
110 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 110: Địa thi 24/12/2023
111 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 111: Trong cây có người 25/12/2023
112 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 112: Uống máu quỷ 25/12/2023
113 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 113: Băng Tằm Cực Bắc 25/12/2023
114 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 114: Thiếu Dương ca cũng trúng kế 25/12/2023
115 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 115: Nhân Huyết Cổ 25/12/2023
116 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 116: Nhân Huyết Cổ 2 25/12/2023
117 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 117: Đánh cho bốc khói 25/12/2023
118 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 118: Đánh cho bốc khói 2 25/12/2023
119 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 119: Quỷ thổi khí 25/12/2023
120 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 120: Khai quan nghiệm yêu 25/12/2023
121 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 121: Yêu linh chiếm thân 25/12/2023
122 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 122: Bím tóc đuôi sam 25/12/2023
123 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 123: Ảo giác tường quỷ 25/12/2023
124 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 124: Thiên địa sinh tử khấu 25/12/2023
125 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 125: Tính nhầm quỷ phó 25/12/2023
126 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 126: Thi thể trong chum 25/12/2023
127 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 127: Một màn kinh hồn 25/12/2023
128 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 128: Vân cấp thiên thư 25/12/2023
129 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 129: Quỷ đồng tái hiện 25/12/2023
130 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 130: Ma quỷ ghê tởm 25/12/2023
131 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 131: Rết ba đuôi hi sinh thân mình 25/12/2023
132 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 132: Ngũ quỷ địa đồ 25/12/2023
133 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 133: Thi thể bị ăn mất 25/12/2023
134 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 134: Quỷ ăn thi 25/12/2023
135 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 135: Đèn dẫn hồn trên người 25/12/2023
136 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 136: Quỷ kinh khủng 25/12/2023
137 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 137: Dẫn quỷ xuất động 25/12/2023
138 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 138: Ngũ quỷ bàn sơn trận 25/12/2023
139 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 139: Tiếng khóc trong WC 25/12/2023
140 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 140: Một mực chờ người (1) 25/12/2023
141 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 141: Một mực chờ người (2) 25/12/2023
142 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 142: Một mực chờ người (3) 25/12/2023
143 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 143: Quỷ khí bao phủ bệnh viện 26/12/2023
144 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 144: Đồ tôn 26/12/2023
145 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 145: Tiếp Âm Sanh Bà 26/12/2023
146 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 146: Quái nhân phòng chứa xác 26/12/2023
147 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 147: Quỷ hóa trang 26/12/2023
148 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 148: Ai đưa tôi giấy (1) 26/12/2023
149 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 149: Ai đưa tôi giấy (2) 26/12/2023
150 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 150: Hóa trang cho nữ thi 26/12/2023
151 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 151: Tiếp Âm Sanh Bà xuất hiện (1) 26/12/2023
152 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 152: Tiếp Âm Sanh Bà xuất hiện (2) 26/12/2023
153 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 153: Tìm người bị nhập thân 26/12/2023
154 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 154: Tìm người bị nhập thân (2) 26/12/2023
155 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 155: Bày binh bố trận 26/12/2023
156 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 156: Bắt giữ quỷ bà (1) 26/12/2023
157 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 157: Bắt giữ quỷ bà (2) 26/12/2023
158 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 158: Chém 26/12/2023
159 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 159: Tặng em bùa hộ mệnh 26/12/2023
160 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 160: Chiến đấu mới 26/12/2023
161 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 161: Nam nhân trúng tà 26/12/2023
162 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 162: Tươi đẹp 26/12/2023
163 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 163: Cho cô một cơ hội 26/12/2023
164 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 164: Quỷ cô nương 26/12/2023
165 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 165: Thảo khẩu thái 26/12/2023
166 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 166: Cá cương thi 26/12/2023
167 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 167: Trận chiến mở màn với Hà Cơ 26/12/2023
168 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 168: Quỷ lên thuyền 26/12/2023
169 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 169: Một mình xông vào động phủ 26/12/2023
170 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 170: Thiên Sư bài 26/12/2023
171 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 171: Nuôi thi (1) 26/12/2023
172 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 172: Nuôi thi (2) 26/12/2023
173 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 173: Nuôi thi (3) 26/12/2023
174 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 174: Nuôi thi (4) 26/12/2023
175 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 175: Lấy máu 27/12/2023
176 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 176: Giết chết Mao Nhân Cổ (1) 27/12/2023
177 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 177: Giết chết Mao Nhân Cổ (2) 27/12/2023
178 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 178: Thái tuế 27/12/2023
179 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 179: Dây câu hồn 27/12/2023
180 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 180: Tạ Vũ Tình xảy ra chuyện! 27/12/2023
181 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 181: Tuyệt đối không cho cô chết (1) 27/12/2023
182 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 182: Tuyệt đối không cho cô chết (2) 27/12/2023
183 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 183: Tuyệt đối không cho cô chết (3) 27/12/2023
184 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 184: Tuyệt đối không cho cô chết (4) 27/12/2023
185 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 185: Thất bà bà hiện thân 27/12/2023
186 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 186: Cải tử hoàn sinh 27/12/2023
187 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 187: Băng tằm cứu chủ 27/12/2023
188 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 188: Chân tướng của quỷ sai 27/12/2023
189 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 189: Huyết cổ thi vương 27/12/2023
190 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 190: Thiệt Tâm Cổ 27/12/2023
191 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 191: Chuẩn bị xuất phát 27/12/2023
192 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 192: Tiểu thử ngưu đao* 27/12/2023
193 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 193: Quỷ trong hố phân 27/12/2023
194 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 194: Trúng kế 27/12/2023
195 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 195: So tài 27/12/2023
196 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 196: Thu đồ đệ 27/12/2023
197 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 197: Quách đại tẩu 27/12/2023
198 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 198: Cố sự của Thất cô (1) 27/12/2023
199 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 199: Cố sự của Thất cô (2) 27/12/2023
200 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 200: Tái đấu Hà cơ (1) 27/12/2023
201 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 201: Tái đấu Hà cơ (2) 27/12/2023
202 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 202: Kim tiễn khóa lệ quỷ 27/12/2023
203 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 203: Vô tướng pháp ấn, phá! 27/12/2023
204 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 204: Thu quỷ phó 27/12/2023
205 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 205: Người đáng ghét 28/12/2023
206 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 206: Thế giới trong Thiên Sư Bài 28/12/2023
207 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 207: Thành thần rồi??? 28/12/2023
208 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 208: Thiên thư 28/12/2023
209 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 209: Mặt quỷ trên vai 28/12/2023
210 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 210: Thực mộng quỷ 28/12/2023
211 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 211: Đừng khinh quỷ thần 28/12/2023
212 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 212: Hướng đến Tử Nhân Câu 28/12/2023
213 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 213: Xe tang 28/12/2023
214 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 214: Cương thi trở về (1) 28/12/2023
215 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 215: Cương thi trở về (2) 28/12/2023
216 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 216: Thi thần 28/12/2023
217 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 217: Phong yêu (1) 28/12/2023
218 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 218: Phong yêu (2) 28/12/2023
219 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 219: Rắn mào gà* 28/12/2023
220 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 220: Tiến vào Tử Nhân Câu 28/12/2023
221 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 221: Tế sống bốn loài gia súc, bốn loài gia cầm 28/12/2023
222 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 222: Quan tài lớn 28/12/2023
223 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 223: Máu chó đen 28/12/2023
224 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 224: Ong lột da 28/12/2023
225 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 225: Tam Đầu Xà Hạ 28/12/2023
226 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 226: Tim của kẻ thù 28/12/2023
227 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 227: Tát đậu thành binh 28/12/2023
228 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 228: Huyết Tỳ Hưu 28/12/2023
229 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 229: Thi vương xuất quan 28/12/2023
230 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 230: Thi vương bị thông ass rồi 28/12/2023
231 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 231: Giết địch trong ảo cảnh 28/12/2023
232 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 232: Thần lực chu tước 28/12/2023
233 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 233: Phần thiên diệt địa 28/12/2023
234 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 234: Tứ đại linh thú 28/12/2023
235 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 235: Ngưu Đầu Tướng Quân 28/12/2023
236 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 236: Thông qua khảo nghiệm 28/12/2023
237 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 237: Hồng Tinh Bách Hoa Hoàn 28/12/2023
238 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 238: Giải Trừ Cổ Linh 28/12/2023
239 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 239: Nghĩa Trang Anh Đào (1) 28/12/2023
240 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 240: Nghĩa Trang Anh Đào (2) 28/12/2023
241 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 241: Nghĩa trang anh đào (3) 29/12/2023
242 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 242: Nghĩa Trang Anh Đào (4) 29/12/2023
243 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 243: Xương người dưới gốc cây 29/12/2023
244 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 244: Mai Hoa Điểm Đăng Thuật 29/12/2023
245 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 245: Nhục thi 29/12/2023
246 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 246: Mã Thiếu Gia 29/12/2023
247 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 247: Mao Sơn Câu Hồn Thuật 29/12/2023
248 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 248: Đâm chết nhục thi 29/12/2023
249 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 249: Âm mưu của kim soái 29/12/2023
250 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 250: Huyết hòe treo đầu 29/12/2023
251 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 251: Thêm một người 29/12/2023
252 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 252: Đàm Tiểu Tuệ Là Ai (1) 29/12/2023
253 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 253: Đàm Tiểu Tuệ Là Ai (2) 29/12/2023
254 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 254: Đàm Tiểu Tuệ Là Ai (3) 29/12/2023
255 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 255: Chân thân kim thiền 29/12/2023
256 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 256: Gặp Nạn Ở Âm Giới 29/12/2023
257 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 257: Hung Tâm Quỷ 29/12/2023
258 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 258: Quỷ hài mất tích 29/12/2023
259 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 259: Huyết Tứ Hắc Thú 29/12/2023
260 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 260: Huyền Không Quan 29/12/2023
261 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 261: Nhân gian thật đẹp 29/12/2023
262 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 262: Quyết Chiến Thất Bà Bà (1) 29/12/2023
263 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 263: Quyết Chiến Thất Bà Bà (2) 29/12/2023
264 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 264: Quyết Chiến Thất Bà Bà (3) 29/12/2023
265 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 265: Mãn Thiên Hoa Vũ 29/12/2023
266 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 266: Anh đào tịch mịch 29/12/2023
267 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 267: Thi thể không chân 29/12/2023
268 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 268: Lão bà mặt quỷ (1) 29/12/2023
269 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 269: Lão bà mặt quỷ (2) 29/12/2023
270 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 270: Lão bà mặt quỷ (3) 29/12/2023
271 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 271: Chuột tinh (1) 29/12/2023
272 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 272: Chuột tinh (2) 29/12/2023
273 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 273: Bầy chuột đấu cương thi (1) 30/12/2023
274 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 274: Bầy chuột đấu cương thi (2) 30/12/2023
275 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 275: Tiếng cười dưới cổ mộ 30/12/2023
276 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 276: Tứ bảo pháp sư 30/12/2023
277 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 277: Âm Huyết Linh Chi 30/12/2023
278 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 278: Lệ quỷ quấn thân (1) 30/12/2023
279 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 279: Lệ quỷ quấn thân (2) 30/12/2023
280 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 280: Quỷ ký tới chơi 30/12/2023
281 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 281: Sắc phong thiên sư 30/12/2023
282 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 282: Đạo tâm 30/12/2023
283 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 283: Căn biệt thự bí ẩn 30/12/2023
284 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 284: Quỷ tới đêm mưa (1) 30/12/2023
285 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 285: Quỷ tới đêm mưa (2) 30/12/2023
286 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 286: Quỷ tới đêm mưa (3) 30/12/2023
287 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 287: Quỷ tới đêm mưa (4) 30/12/2023
288 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 288: Cửa xoay đoạt mệnh (1) 30/12/2023
289 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 289: Cửa xoay đoạt mệnh (2) 30/12/2023
290 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 290: Lai lịch quỷ đồng 30/12/2023
291 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 291: Nuôi tiểu quỷ (1) 30/12/2023
292 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 292: Nuôi tiểu quỷ (2) 30/12/2023
293 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 293: Huyết dưỡng  30/12/2023
294 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 294: Quỷ Khí Hóa Điệp 30/12/2023
295 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 295: Tiểu quỷ làm phiền  30/12/2023
296 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 296: Quỷ trên cổ 30/12/2023
297 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 297: Hầm xương quỷ 30/12/2023
298 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 298: Sau khi tỉnh lại 30/12/2023
299 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 299: Quỷ cá (1) 30/12/2023
300 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 300: Quỷ cá (2) 30/12/2023
301 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 301: Quái tai trong truyền thuyết 30/12/2023
302 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 302: Khu vui chơi của tiểu quỷ (1) 30/12/2023
303 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 303: Khu vui chơi của tiểu quỷ (2) 31/12/2023
304 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 304: Tiểu quỷ đánh nhau 31/12/2023
305 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 305: Tiểu quỷ về nhà (1) 31/12/2023
306 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 306: Tiểu quỷ về nhà (2) 31/12/2023
307 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 307: Tiểu quỷ về nhà (3) 31/12/2023
308 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 308: Huyết ô và Đại nhãn quỷ* (1) 31/12/2023
309 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 309: Huyết ô và Đại nhãn quỷ (2) 31/12/2023
310 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 310: Huyết Ô và Đại nhãn quỷ (3) 31/12/2023
311 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 311: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (1) 31/12/2023
312 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 312: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (2) 31/12/2023
313 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 313: Tiệm thuốc đông y quỷ dị (3) 31/12/2023
314 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 314: Tầng hầm đáng sợ (1) 31/12/2023
315 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 315: Tầng hầm đáng sợ (2) 31/12/2023
316 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 316: Cái bọc da người 31/12/2023
317 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 317: Búp bê tà linh 31/12/2023
318 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 318: Thi thể sống lại 31/12/2023
319 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 319: Bạch y nhân thần bí 31/12/2023
320 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 320: Huyết thi vẩy cá (1) 31/12/2023
321 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 321: Bạch Tà Linh 31/12/2023
322 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 322: Quỷ thi phản chiến (1) 01/01/2024
323 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 323: Quỷ thi phản chiến (2)  01/01/2024
324 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 324: Thiên địa tam tài trận  01/01/2024
325 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 325: Ý nghĩ xấu  01/01/2024
326 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 326: Thi sát xuất hiện  01/01/2024
327 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 327: Thi sát xuất hiện (2)  01/01/2024
328 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 328: Thi du cao  01/01/2024
329 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 329: Tứ quý bách hoa tương vọng cục   01/01/2024
330 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 330: Thuật dịch dung  01/01/2024
331 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 331: Quỷ sinh tiền  01/01/2024
332 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 332: Lại là đồng môn?  01/01/2024
333 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 333: Bát quái sinh nhị tượng  01/01/2024
334 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 334: Một chọi bốn  01/01/2024
335 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 335: Mộc phù tiểu nhân  01/01/2024
336 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 336: Vô nguyệt đạo trưởng  01/01/2024
337 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 337: Ngôi nhà cũ thần bí  01/01/2024
338 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 338: Cương thi trong phòng  01/01/2024
339 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 339: Kho hàng Cổ Mạn Đồng  01/01/2024
340 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 340: Ánh sáng đom đóm tìm âm thuật  02/01/2024
341 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 341: Đại chùy đập cương thi  02/01/2024
342 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 342: Mao sơn khốn thi thuật  02/01/2024
343 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 343: Dầu nóng tưới thủy thi  02/01/2024
344 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 344: Con đường Âm Dương.  02/01/2024
345 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 345: Tiểu quỷ khủng bố  02/01/2024
346 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 346: Trận chiến kinh hồn  02/01/2024
347 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 347: Bách biến chi linh  02/01/2024
348 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 348: Thì ra là kẻ thù truyền kiếp.  02/01/2024
349 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 349: Bạch y nhân là ai?  02/01/2024
350 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 350: Hồ Uy là kẻ thù truyền kiếp.  02/01/2024
351 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 351: Tiểu quỷ nứt đầu (1)  02/01/2024
352 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 352: Tiểu quỷ nứt đầu (2)  02/01/2024
353 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 353: Nhi tử tương lai.  02/01/2024
354 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 354: Ấn ký của Diệp Thiếu Dương   02/01/2024
355 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 355: Thu quỷ phó (1)  02/01/2024
356 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 356: Thu quỷ phó (2)  02/01/2024
357 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 357: Thiên sư quy vị  02/01/2024
358 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 358: Tẩy linh tiểu quỷ  02/01/2024
359 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 359: Khai nhãn tiểu quỷ  02/01/2024
360 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 360: Biệt thự kinh hồn   02/01/2024
361 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 361: Thế giới của tiểu quỷ.  02/01/2024
362 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 362: Trốn khỏi biệt thự (1)  02/01/2024
363 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 363: Trốn khỏi biệt thự (2)  02/01/2024
364 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 364: Sự hy sinh cuối cùng.  02/01/2024
365 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 365: Nứt đầu quỷ tử  02/01/2024
366 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 366: Sự hiểu lầm của Tạ Vũ Tình  03/01/2024
367 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 367: Kỹ năng đặc biệt của Qua qua   03/01/2024
368 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 368: Người thần bí đến thăm  03/01/2024
369 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 369: Lực lượng khế ước  03/01/2024
370 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 370: Cường giả Thái Âm Sơn  03/01/2024
371 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 371: Lão Quách hy sinh  03/01/2024
372 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 372: Đại chiến đối thủ thần bí  03/01/2024
373 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 373: Chém nát nguyên hồn  03/01/2024
374 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 374: Thực lực của Tứ bảo  03/01/2024
375 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 375: Ai tới ta cũng chém  03/01/2024
376 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 376: Cô gái trong bệnh viện tâm thần  03/01/2024
377 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 377: Không phá được trận pháp  03/01/2024
378 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 378: Tìm kiếm quỷ mẫu (1)  03/01/2024
379 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 379: Tìm kiếm quỷ mẫu (2)  03/01/2024
380 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 380: Tìm kiếm quỷ mẫu (3)  03/01/2024
381 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 381: Quỷ hút trùng  03/01/2024
382 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 382: Bạch cốt sinh huyết nhục  03/01/2024
383 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 383: Quỷ ước  03/01/2024
384 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 384: Tìm được Quỷ mẫu  03/01/2024
385 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 385: Quỷ mẫu có sữa  03/01/2024
386 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 386: Sự trả giá của Quỷ mẫu  03/01/2024
387 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 387: Chu tước phá dơi quỷ  03/01/2024
388 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 388: Thiên sư đấu thiên sư (1)  03/01/2024
389 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 389: Thiên sư đấu thiên sư (2)  03/01/2024
390 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 390: Nụ hôn đầu tiên của Diệp thiên sư  04/01/2024
391 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 391: Xét nhà, giết quỷ  04/01/2024
392 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 392: Thiên phong lôi hỏa kỳ  04/01/2024
393 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 393: Thiên địa hỗn độn  04/01/2024
394 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 394: Nguyên thần xuất khiếu  04/01/2024
395 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 395: Huyết hồn tường  04/01/2024
396 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 396: Thi thủy hà  04/01/2024
397 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 397: Địa ngục dung quỷ trụ  04/01/2024
398 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 398: Thái ất phất trần  04/01/2024
399 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 399: Thiên địa làm phù  04/01/2024
400 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 400: Hỗn độn đại đế   04/01/2024
401 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 401: Lời phán của Diệp Thiếu Dương   04/01/2024
402 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 402: Thầy trò gặp mặt  04/01/2024
403 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 403: Trước khi quyết chiến (1)  04/01/2024
404 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 404: Trước khi quyết chiến (2)  04/01/2024
405 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 405: Phá trận  04/01/2024
406 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 406: Đại diện cho pháp sư nhân gian  04/01/2024
407 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 407: Tà thần chiến Quỷ quân sư  04/01/2024
408 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 408: Diệt ác linh  04/01/2024
409 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 409: Hỗn độn buông xuống  04/01/2024
410 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 410: Báo ứng   04/01/2024
411 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 411: Giá y thần thuật  04/01/2024
412 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 412: Hỗn độn chi tử  05/01/2024
413 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 413: Thiên địa quy nguyên  05/01/2024
414 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 414: Cuối cùng đã kết thúc  05/01/2024
415 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 415: Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn   05/01/2024
416 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 416: Mỹ nhân ngư (1)  05/01/2024
417 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 417: Mỹ nhân ngư (2)  05/01/2024
418 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 418: Mỹ nữ yêu phó  05/01/2024
419 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 419: Công chúa Mỹ Nhân Ngư  05/01/2024
420 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 420: Thế giới trong gương.  05/01/2024
421 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 421: Gia thế của Diệp Thiếu Dương (1)  05/01/2024
422 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 422: Gia thế của Diệp Thiếu Dương (2)  05/01/2024
423 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 423: Lần đầu tiên chia ly  05/01/2024
424 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 424: Làm một mảnh lá của anh (1).  05/01/2024
425 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 425: Làm một mảnh lá của anh (2).  05/01/2024
426 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 426: Quê nhà gặp nạn hạn hán.  05/01/2024
427 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 427: Ra Na  05/01/2024
428 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 428: Địa Thủy Bà mượn nước.  05/01/2024
429 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 429: Ngưu đầu sơn  05/01/2024
430 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 430: Lão Lưu chết thảm  05/01/2024
431 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 431: Chân tướng của hồng thủy  05/01/2024
432 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 432: Lão quỷ đánh lén  06/01/2024
433 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 433: Giun mắt người  06/01/2024
434 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 434: Quái miêu  06/01/2024
435 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 435: Cương thi trong hầm (1)  06/01/2024
436 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 436: Cương thi trong hầm (2)  06/01/2024
437 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 437: Nước sôi tưới hạn thi  06/01/2024
438 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 438: Kế hoạch diệt thi  06/01/2024
439 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 439: Phân loại cương thi  06/01/2024
440 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 440: Đào mồ Quật mả  06/01/2024
441 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 441: Sát khí kinh quỷ thần  06/01/2024
442 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 442: Lạc thất tử  06/01/2024
443 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 443: Lại ra thêm một đệ tử Mao Sơn  06/01/2024
444 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 444: Thành lập đồng minh.  06/01/2024
445 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 445: Đệ tử Mao Sơn  06/01/2024
446 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 446: Người chết vẫn sống  06/01/2024
447 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 447: Thất tâm nhân  06/01/2024
448 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 448: Con giun trong bụng  06/01/2024
449 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 449: Cương thi thích ăn đậu hũ não  07/01/2024
450 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 450: Diệp Thiếu Dương là ca ca của ngươi.  07/01/2024
451 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 451: Dụ bắt quái trùng  07/01/2024
452 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 452: Huyết địa long  07/01/2024
453 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 453: Huyết ô trì  07/01/2024
454 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 454: Ban đêm xông vào quỷ trạch  07/01/2024
455 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 455: Thần tượng trong phòng nhỏ.  07/01/2024
456 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 456: Huyết chiến đàn thi  07/01/2024
457 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 457: Đuổi giết nữ quỷ  07/01/2024
458 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 458: Người đốt vàng mã đêm khuya  07/01/2024
459 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 459: Cái chết thần bí của pháp sư  11/01/2024
460 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 460: Đồng tử quỷ  11/01/2024
461 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 461: Người say gặp quỷ  11/01/2024
462 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 462: Quỷ mười năm trước trở về  11/01/2024
463 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 463: Diệp Thu Linh đã chết  11/01/2024
464 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 464: Tấm ảnh chảy máu (1)  11/01/2024
465 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 465: Tấm ảnh chảy máu (2)  11/01/2024
466 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 466: Lệ Quỷ hiếm thấy.  12/01/2024
467 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 467: Lệ quỷ nguyền rủa  12/01/2024
468 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 468: Quỷ nhân thi sinh  12/01/2024
469 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 469: Tam nương chờ đợi  12/01/2024
470 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 470: Thiên tử Đại Minh (1)  12/01/2024
471 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 471: Thiên tử Đại Minh (2)  12/01/2024
472 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 472: Chư thần Địa Phủ  12/01/2024
473 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 473: Câu hồn, soát hồn  12/01/2024
474 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 474: Đã tìm ra Hạn Bạt  12/01/2024
475 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 475: Hạn Bạt tam biến  13/01/2024
476 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 476: Hạn Bạt xuất hiện  13/01/2024
477 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 477: Lại ra thêm một Hạn Bạt  13/01/2024
478 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 478: Thiên sư động thủ  13/01/2024
479 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 479: Ta là Diệp Thiếu Dương  13/01/2024
480 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 480: Truyền nhân Thiên sư  13/01/2024
481 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 481: Tổ tiên Diệp gia  13/01/2024
482 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 482: Ngọc trần chủ  13/01/2024
483 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 483: Quỷ đèn lồng  13/01/2024
484 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 484: Cỏ oan hồn  14/01/2024
485 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 485: Thiên la địa võng trận  14/01/2024
486 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 486: Quỷ thân thích  14/01/2024
487 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 487: Quỷ Tiên thôn  14/01/2024
488 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 488: Quỷ sinh con  14/01/2024
489 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 489: Quỷ nháo hôn  14/01/2024
490 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 490: Ta là thiên sư của nhân gian (1)  14/01/2024
491 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 491: Ta là thiên sư của nhân gian (2)  14/01/2024
492 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 492: Kim đồng ngọc nữ  15/01/2024
493 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 493: Tiên nương giá lâm  15/01/2024
494 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 494: Nữ quỷ ma kính  15/01/2024
495 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 495: Vượt nóc băng tường cứu muội tử  15/01/2024
496 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 496: Nuốt than mà chết 15/01/2024
497 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 497: Người chết thứ hai  15/01/2024
498 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 498: Chuyện cũ của Diệp Tiểu Thước (1) 15/01/2024
499 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 499: Chuyện cũ của Diệp Tiểu Thước (2)  16/01/2024
500 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 500: Tâm đầu huyết.  16/01/2024
501 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 501: Quỷ mẫu  16/01/2024
502 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 502: Nhân tâm quỷ ngẫu (1)  16/01/2024
503 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 503: Nhân tâm quỷ ngẫu (2)  16/01/2024
504 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 504: Nước mắt oán quỷ  16/01/2024
505 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 505: Hành Thi xuất hiện  16/01/2024
506 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 506: Chân tướng của Quỷ Tiên Thôn (1)  17/01/2024
507 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 507: Chân tướng của Quỷ Tiên Thôn (2)  17/01/2024
508 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 508: Vương thánh nhân  17/01/2024
509 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 509: Ngũ hành trấn hồn trận (1)  17/01/2024
510 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 510: Ngũ hành trấn hồn trận (2)  17/01/2024
511 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 511: Lại đến Quỷ Tiên Thôn  17/01/2024
512 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 512: Tiên thiên bát quái  18/01/2024
513 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 513: Không mở ra được Thạch thư  18/01/2024
514 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 514: Tà thần đã đến  18/01/2024
515 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 515: Đánh lên Long Hổ Sơn  18/01/2024
516 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 516: Xà yêu đấu thiên sư   18/01/2024
517 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 517: Địa tiên trấn yêu (1)  18/01/2024
518 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 518: Địa tiên trấn yêu (2)  18/01/2024
519 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 519: Mã thiên sư  19/01/2024
520 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 520: Âm binh mở đường (1)  19/01/2024
521 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 521: Âm binh mở đường (2)  19/01/2024
522 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 522: Độc kế của quỷ mẫu.  19/01/2024
523 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 523: Ngũ canh đoạn hồn khúc (1)  19/01/2024
524 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 524: Ngũ canh đoạn hồn khúc (2)  19/01/2024
525 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 525: Đi âm phủ cứu phụ thân  20/01/2024
526 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 526: Bờ sông âm thủy hà  20/01/2024
527 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 527: Niềm vui gặp cha (Cha tương lai)  20/01/2024
528 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 528: Uổng Tử Thành  20/01/2024
529 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 529: Tự tiện xông vào luân hồi ty  20/01/2024
530 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 530: Bỉ ngạn hoa khai hoàng tuyền lộ  21/01/2024
531 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 531: Độc đấu với Diệp Tiểu Thước  21/01/2024
532 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 532: Trên cầu Nại Hà  21/01/2024
533 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 533: Đại chiến Pháp Vương (1)  21/01/2024
534 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 534: Đại chiến Pháp Vương (2)  21/01/2024
535 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 535: Long Tuyền tru ma lệnh  21/01/2024
536 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 536: Bị muội muội hôn  22/01/2024
537 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 537: Tiểu bạch kiểm Tiêu lang quân  22/01/2024
538 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 538: Đạo khả đạo phi thường đạo  22/01/2024
539 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 539: Âm ty chư thần phổ  22/01/2024
540 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 540: Cửu biệt trùng phùng  22/01/2024
541 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 541: Nhị long hí châu tiễn cơ duyên  23/01/2024
542 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 542: Lục giáp bí chúc  23/01/2024
543 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 543: Sư huynh đáng ghét  23/01/2024
544 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 544: Vẽ bùa tìm tà thần (1)  24/01/2024
545 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 545: Vẽ bùa tìm tà thần (2)  24/01/2024
546 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 546: Chân tướng ở trong đó  24/01/2024
547 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 547: Diệp Tiểu Thước không đơn giản  24/01/2024
548 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 548: Cánh dơi song hoàn  24/01/2024
549 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 549: Tà thần là hắn  25/01/2024
550 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 550: Anh sát xuất hiện  25/01/2024
551 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 551: Bao vây tiêu diệt Anh sát  25/01/2024
552 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 552: Huyết ma nhãn  25/01/2024
553 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 553: Tà thần thì ra là hắn (1)  25/01/2024
554 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 554: Tà thần thì ra là hắn (2)  26/01/2024
555 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 555: Tà thần đương lập  26/01/2024
556 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 556: Chúng pháp đấu tà thần  26/01/2024
557 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 557: Sức mạnh chu tước  26/01/2024
558 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 558: Tu la Quỷ Mẫu  27/01/2024
559 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 559: Tử khí vây thôn (1)  27/01/2024
560 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 560: Tử khí vây thôn (2)  27/01/2024
561 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 561: Cái xác không hồn (Hành thi)  27/01/2024
562 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 562: Quỷ Mẫu giá lâm  28/01/2024
563 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 563: Quả táo nhỏ phá thiên âm  28/01/2024
564 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 564: Viện binh  28/01/2024
565 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 565: Thời đại mạt pháp  28/01/2024
566 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 566: Chó cương thi  29/01/2024
567 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 567: Tâm ma Diệp Tiểu Thước  29/01/2024
568 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 568: Quỷ Mẫu tập kích (1)  29/01/2024
569 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 569: Quỷ Mẫu tập kích (2)  29/01/2024
570 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 570: Nữ yêu cứu chủ  30/01/2024
571 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 571: Xà yêu nhận chủ  30/01/2024
572 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 572: Hương nang chi tình  30/01/2024
573 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 573: Cao nhân hay là kẻ ngốc  31/01/2024
574 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 574: Đập nồi dìm thuyền  31/01/2024
575 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 575: Sinh tử khó giải thích  31/01/2024
576 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 576: Siêu độ vong linh  31/01/2024
577 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 577: Lâm vào nguy cơ  01/02/2024
578 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 578: Sinh mệnh chi đèn (1)  01/02/2024
579 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 579: Sinh mệnh chi đèn (2)  01/02/2024
580 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 580: Mao sơn huyết quy thuật  01/02/2024
581 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 581: Diệp Tiểu Thước thức tỉnh  02/02/2024
582 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 582: Hồn bạo chi thuật  02/02/2024
583 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 583: Quỷ Mẫu vô địch  02/02/2024
584 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 584: Bắc phong sát quỷ ấn  02/02/2024
585 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 585: Thất thương độn huyết thuật  03/02/2024
586 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 586: Bước cuối cùng của sát tinh  03/02/2024
587 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 587: Nữ quỷ nhập sai thân  03/02/2024
588 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 588: Đạo của mình là gi?  15/02/2024
589 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 589: Khánh công  16/02/2024
590 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 590: Tùng văn cổ định kiếm  16/02/2024
591 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 591: Ước định Dương công tử  17/02/2024
592 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 592: Chưa từng gặp qua cương thi (1)  18/02/2024
593 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 593: Chưa từng gặp qua cương thi (2)  19/02/2024
594 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 594: Thi quỷ  19/02/2024
595 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 595: Đồng giáp thi (1)  20/02/2024
596 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 596: Đồng giáp thi (2)  21/02/2024
597 Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân – Chương 597: Đồng giáp thi (3)  22/02/2024

Bình luận