Thông tin truyện

Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo

Tác giả:

Tửu Nhưỡng Đại Ly Tử

Nhóm dịch:

ND Tiểu Mộc

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

4567

Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo

[niên đại + quân hôn + trọng sinh+ ngọt sủng] Nhóm dịch: Tiểu Mộc Văn án: Xí nghiệp gia Đường Tiêu Tiêu sống đến 80 tuổi, sau khi chết lại được thông báo nhân viên cứu hỏa sau khi cứu cô ở trận động đất năm xưa đã bị tàn tật ở chân cả một đời. Hỏi cô là muốn đi giúp ân nhân cứu mạng chữa chân hay là đầu thai? Nói nhảm, đương nhiên là chữa chân rồi! Sau khi sống lại, Đường Tiêu Tiêu xuống nông thôn đến quê hương của ân nhân cứu mạng. Tống Cảnh Chi: Đồng chí Đường, tôi không cần cô báo ơn, cô trở về đi. Đường Tiêu Tiêu: Anh không cho tôi tới thì ngày mai tôi sẽ ra ngoài nói anh và tôi có tiếp xúc da thịt, anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Tống Cảnh Chi: . . .

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 1: 19/12/2023
2 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 2: 19/12/2023
3 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 3: 19/12/2023
4 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 4: 19/12/2023
5 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 5: 19/12/2023
6 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 6: 19/12/2023
7 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 7: Đến Thôn Ngọc Hồ 1 11/01/2024
8 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 8: Đến Thôn Ngọc Hồ 2 11/01/2024
9 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 9: Lần Đầu Tới Thăm Nhà Họ Tống 1 11/01/2024
10 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 10: Lần Đầu Tới Thăm Nhà Họ Tống 2 11/01/2024
11 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 11: Ơn Cứu Mạng, Lấy Thân Báo Đáp? 1 11/01/2024
12 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 12: Ơn Cứu Mạng, Lấy Thân Báo Đáp? 2 11/01/2024
13 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 13: Điểm Thanh Niên Trí Thức Đầu Tiên 1 11/01/2024
14 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 14: Điểm Thanh Niên Trí Thức Đầu Tiên 2 12/01/2024
15 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 15: Vào Thành Phố 1 12/01/2024
16 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 16: Vào Thành Phố 2 12/01/2024
17 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 17: Đưa Canh Cho Tống Cảnh Chi 1 12/01/2024
18 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 18: Đưa Canh Cho Tống Cảnh Chi 2 12/01/2024
19 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 19: Kết Nhóm Ăn Cơm 1 12/01/2024
20 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 20: Kết Nhóm Ăn Cơm 2 12/01/2024
21 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 21: Nấu Canh Thịt Viên 1 12/01/2024
22 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 22: Nấu Canh Thịt Viên 2 12/01/2024
23 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 23: Chúng Ta Là Bạn Bè Cùng Trải Qua Hoạn Nạn 1 13/01/2024
24 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 24: Chúng Ta Là Bạn Bè Cùng Trải Qua Hoạn Nạn 2 13/01/2024
25 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 25: Lần Đầu Đi Chợ Đen 1 13/01/2024
26 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 26: Lần Đầu Đi Chợ Đen 2 13/01/2024
27 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 27: Tôi Thấy Hôm Nay Anh Nói Hơi Nhiều 1 13/01/2024
28 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 28: Tôi Thấy Hôm Nay Anh Nói Hơi Nhiều 2 13/01/2024
29 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 29: Ngày Đầu Tiên Đi Làm 1 13/01/2024
30 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 30: Ngày Đầu Tiên Đi Làm 2 13/01/2024
31 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 31: Chú Họ Là Ai? 1 14/01/2024
32 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 32: Chú Họ Là Ai? 2 14/01/2024
33 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 33: Có Phải Đàn Ông Hay Không? 1 14/01/2024
34 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 34: Có Phải Đàn Ông Hay Không? 2 14/01/2024
35 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 35: Dạy Dỗ Tào Huy 1 14/01/2024
36 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 36: Dạy Dỗ Tào Huy 2 14/01/2024
37 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 37: Tôi Không Muốn Tiền, Tôi Muốn Báo Công An 1 14/01/2024
38 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 38: Tôi Không Muốn Tiền, Tôi Muốn Báo Công An 2 14/01/2024
39 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 39: Nếu Cô Tức Giận Thì Cô Đánh Tôi Mấy Cái Được Không? 1 15/01/2024
40 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 40: Nếu Cô Tức Giận Thì Cô Đánh Tôi Mấy Cái Được Không? 2 15/01/2024
41 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 41: Tống Cảnh Chi Thẳng Thắn 1 15/01/2024
42 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 42: Tống Cảnh Chi Thẳng Thắn 2 15/01/2024
43 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 43: Em Là Người Yêu Của Anh 1 15/01/2024
44 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 44: Em Là Người Yêu Của Anh 2 15/01/2024
45 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 45: Đứng Lên 1 15/01/2024
46 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 46: Đứng Lên 2 15/01/2024
47 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 47: Cô Ấy Là Vợ Tương Lai Của Tôi 1 16/01/2024
48 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 48: Cô Ấy Là Vợ Tương Lai Của Tôi 2 16/01/2024
49 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 49: Tưởng Tống Lão Nhị Tôi Là Bùn Đất Để Nặn À? 1 16/01/2024
50 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 50: Tưởng Tống Lão Nhị Tôi Là Bùn Đất Để Nặn À? 2 16/01/2024
51 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 51: Tiệc Đính Hôn 1 16/01/2024
52 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 52: Tiệc Đính Hôn 2 16/01/2024
53 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 53: Làm Báo Cáo Kết Hôn 1 16/01/2024
54 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 54: Làm Báo Cáo Kết Hôn 2 17/01/2024
55 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 55: Em Có Thể Ngủ Được, Còn Anh Thì Không 1 17/01/2024
56 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 56: Em Có Thể Ngủ Được, Còn Anh Thì Không 2 17/01/2024
57 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 57: Hái Nấm Trên Núi 1 17/01/2024
58 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 58: Hái Nấm Trên Núi 2 17/01/2024
59 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 59: Nhớ Chưa? Thế Mới Gọi Là Chui Vào Rừng Cây 17/01/2024
60 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 60: Thu Hoạch Vụ Thu 18/01/2024
61 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 61: Chè Đậu Xanh Cũng Không Ngọt Bằng Em 1 18/01/2024
62 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 62: Chè Đậu Xanh Cũng Không Ngọt Bằng Em 2 18/01/2024
63 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 63: Thế Này Không Phải Đưa Cơm, Là Đưa Tiền Sao? 1 18/01/2024
64 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 64: Thế Này Không Phải Đưa Cơm, Là Đưa Tiền Sao? 2 18/01/2024
65 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 65: Tống Cảnh Chi, Anh Bị Nghiện Hôn Sao? 1 18/01/2024
66 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 66: Tống Cảnh Chi, Anh Bị Nghiện Hôn Sao? 2 18/01/2024
67 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 67: Xe Quân Dụng Tới Thôn 1 19/01/2024
68 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 68: Xe Quân Dụng Tới Thôn 2 19/01/2024
69 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 69: Cậu Ấy Nhường Con À? 1 19/01/2024
70 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 70: Cậu Ấy Nhường Con À? 2 19/01/2024
71 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 71: Vợ Ơi, Anh Tới Cưới Em 1 19/01/2024
72 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 72: Vợ Ơi, Anh Tới Cưới Em 2 19/01/2024
73 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 73: Tiêu Tiêu Gọi Tôi Là Mẹ Rồi 1 20/01/2024
74 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 74: Tiêu Tiêu Gọi Tôi Là Mẹ Rồi 2 20/01/2024
75 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 75: Đêm Tân Hôn 1 20/01/2024
76 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 76: Đêm Tân Hôn 2 20/01/2024
77 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 77: Mẹ Tống Dạy Con Trai 1 20/01/2024
78 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 78: Mẹ Tống Dạy Con Trai 2 21/01/2024
79 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 79: Xe Đạp Sang Tay 1 21/01/2024
80 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 80: Xe Đạp Sang Tay 2 21/01/2024
81 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 81: Chia Thịt Heo 1 21/01/2024
82 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 82: Chia Thịt Heo 2 21/01/2024
83 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 83: Làm Hàng Tết 1 22/01/2024
84 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 84: Làm Hàng Tết 2 22/01/2024
85 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 85: Bữa Cơm Đoàn Viên 1 22/01/2024
86 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 86: Bữa Cơm Đoàn Viên 2 22/01/2024
87 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 87: Mùng Một Tết Cha, Mùng Hai Tết Mẹ 1 22/01/2024
88 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 88: Mùng Một Tết Cha, Mùng Hai Tết Mẹ 2 22/01/2024
89 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 89: Xuất Phát 1 23/01/2024
90 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 90: Xuất Phát 2 23/01/2024
91 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 91: Đến Tân Thị 1 23/01/2024
92 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 92: Đến Tân Thị 2 24/01/2024
93 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 93: Đến Khu Gia Đình 1 24/01/2024
94 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 94: Đến Khu Gia Đình 2 24/01/2024
95 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 95: Thăm Hỏi Hàng Xóm 1 24/01/2024
96 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 96: Thăm Hỏi Hàng Xóm 2 24/01/2024
97 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 97: Ngày Đầu Tiên Tùy Quân 1 25/01/2024
98 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 98: Ngày Đầu Tiên Tùy Quân 2 25/01/2024
99 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 99: Tống Cảnh Chi Bắt Đầu Huấn Luyện 1 25/01/2024
100 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 100: Tống Cảnh Chi Bắt Đầu Huấn Luyện 2 25/01/2024
101 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 101: Viện Gia Chúc Giống Như Một Sân Chung Lớn 1 25/01/2024
102 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 102: Viện Gia Chúc Giống Như Một Sân Chung Lớn 2 26/01/2024
103 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 103: Ra Hải Cảng Đổi Hải Sản 1 26/01/2024
104 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 104: Ra Hải Cảng Đổi Hải Sản 2 26/01/2024
105 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 105: Lý Mẫn Tới Cửa Học Thầy 1 26/01/2024
106 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 106: Lý Mẫn Tới Cửa Học Thầy 2 27/01/2024
107 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 107: Lý Do Lý Mẫn Không Sinh Con 1 27/01/2024
108 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 108: Lý Do Lý Mẫn Không Sinh Con 2 27/01/2024
109 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 109: Phó Chủ Nhiệm Kim Ngọc Mai Bị Cách Chức 1 27/01/2024
110 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 110: Phó Chủ Nhiệm Kim Ngọc Mai Bị Cách Chức 2 28/01/2024
111 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 111: Hóng Hớt Gặp Phải Người Hóng Hớt 1 28/01/2024
112 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 112: Hóng Hớt Gặp Phải Người Hóng Hớt 2 28/01/2024
113 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 113: Anh Đừng Có Tự Mình Tiến Công Được Không? 1 28/01/2024
114 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 114: Anh Đừng Có Tự Mình Tiến Công Được Không? 2 29/01/2024
115 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 115: Bệnh Viện Thành Phố Cứu Viện 1 29/01/2024
116 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 116: Bệnh Viện Thành Phố Cứu Viện 2 29/01/2024
117 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 117: Kiếp Trước Em Có Thích Ai Không? 1 29/01/2024
118 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 118: Kiếp Trước Em Có Thích Ai Không? 2 30/01/2024
119 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 119: Tiêu Kiệt Minh Xin So Tài 1 30/01/2024
120 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 120: Tiêu Kiệt Minh Xin So Tài 2 30/01/2024
121 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 121: Tống Tiểu Chi Bán Ga Trải Giường 1 31/01/2024
122 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 122: Tống Tiểu Chi Bán Ga Trải Giường 2 31/01/2024
123 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 123: Kim Ngọc Mai Lại Gây Chuyện 1 31/01/2024
124 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 124: Kim Ngọc Mai Lại Gây Chuyện 2 31/01/2024
125 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 125: Thật May Mắn, Đời Này Có Thể Lấy Em Làm Vợ 1 01/02/2024
126 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 126: Thật May Mắn, Đời Này Có Thể Lấy Em Làm Vợ 2 01/02/2024
127 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 127: Đường Tiêu Tiêu Từ Chối Công Việc Của Hội Ủy Viên Gia Đình 1 01/02/2024
128 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 128: Đường Tiêu Tiêu Từ Chối Công Việc Của Hội Ủy Viên Gia Đình 2 01/02/2024
129 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 129: Hay Là Chúng Ta Cũng Có Con Đi 1 02/02/2024
130 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 130: Hay Là Chúng Ta Cũng Có Con Đi 2 02/02/2024
131 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 131: Đội Trưởng Tống, Rốt Cuộc Anh Muốn Hỏi Gì? 1 02/02/2024
132 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 132: Đội Trưởng Tống, Rốt Cuộc Anh Muốn Hỏi Gì? 2 02/02/2024
133 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 133: Mang Đồ Ăn Đêm Cho Tống Cảnh Chi 1 03/02/2024
134 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 134: Mang Đồ Ăn Đêm Cho Tống Cảnh Chi 2 03/02/2024
135 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 135: Anh Có Muốn Về Kinh Thị Không 03/02/2024
136 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 136: Nguyện Vì Sự Phồn Vinh, Hưng Thịnh Của Đất Nước 1 15/02/2024
137 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 137: Nguyện Vì Sự Phồn Vinh, Hưng Thịnh Của Đất Nước 2 16/02/2024
138 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 138: Mua, Nhất Định Phải Mua! 1 16/02/2024
139 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 139: Mua, Nhất Định Phải Mua! 2 17/02/2024
140 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 140: Tôi Và Cô Không Quen Nhau 1 18/02/2024
141 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 141: Tôi Và Cô Không Quen Nhau 2 19/02/2024
142 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 142: Thêm Gia Vị Cho Cuộc Sống 1 19/02/2024
143 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 143: Thêm Gia Vị Cho Cuộc Sống 2 20/02/2024
144 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 144: Em Chờ Anh Về 1 21/02/2024
145 Quân Hôn 70: Đội Trưởng Đội Cứu Hỏa Sủng Thê Như Bảo – Chương 145: Em Chờ Anh Về 2 22/02/2024

Bình luận