Thông tin truyện

Phàm Nhân Tu Tiên

Tác giả:

Vong Ngữ

Thể loại:

Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

23516

Phàm Nhân Tu Tiên

Phàm Nhân Tu Tiên là một câu chuyện Tiên Hiệp kể về Hàn Lập - Một người bình thường nhưng lại gặp vô vàn cơ duyên để bước đi trên con đường tu tiên, không phải anh hùng - cũng chẳng phải tiểu nhân, Hàn Lập từng bước khẳng định mình... Liệu Hàn Lập và người yêu có thể cùng bước trên con đường tu tiên và có một cái kết hoàn mỹ? Những thử thách nào đang chờ đợi bọn họ? - Truyện kết cấu khá hợp lý, tình tiết không quá chậm, không quá nhanh, diễn tả khá đặc biệt, lời văn trôi chảy, nhân vật tính cách đặc thù. Nhân vật chính, Hàn Lập, mang hơi hướng khá cô độc. Bạn nào thích đọc Tru Tiên hoặc Thương Thiên chắc sẽ thích Phàm Nhân Tu Tiên Truyện. Mời bạn đọc cùng thưởng thức và dõi theo bước chân của Hàn Lập! - Tags: pham nhan tu tien prc full, truyen tien hiep

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 1: Sơn biên tiểu thôn 20/12/2023
2 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 2: Thanh ngưu trấn 20/12/2023
3 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 3: Thất huyền môn 20/12/2023
4 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 4: Luyện cốt nhai 20/12/2023
5 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 5: Mặc đại phu 20/12/2023
6 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 6: Vô danh khẩu quyết 20/12/2023
7 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 7: Tu luyện nan 20/12/2023
8 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 8: Nhập môn đệ tử 20/12/2023
9 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 9: Tượng giáp công 20/12/2023
10 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 10: Thần bí bình tử 20/12/2023
11 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 11: Bình nan khai (Cái bình khó mở) 20/12/2023
12 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 12: Đập bình tử 20/12/2023
13 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 13: Dị tượng khởi 21/12/2023
14 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 14: Thần bí dịch 21/12/2023
15 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 15: Tứ niên hậu 21/12/2023
16 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 16: Tiểu toán bàn 21/12/2023
17 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 17: Lệ sư huynh(1) 21/12/2023
18 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 18: Lệ sư huynh(2) 21/12/2023
19 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 19: Giang hồ đấu 21/12/2023
20 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 20: Trừu tủy hoàn 21/12/2023
21 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 21: Chỉ thống dược 21/12/2023
22 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 22: Tâm ma sanh 21/12/2023
23 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 23: Thí dược thỏ 21/12/2023
24 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 24: Kinh hồn định 21/12/2023
25 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 25: Sáp liễu thành 21/12/2023
26 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 26: thôi dược sanh 21/12/2023
27 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 27: Phối linh dược 21/12/2023
28 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 28: Mặc lão hồi cốc 21/12/2023
29 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 29: Xung đột khởi 21/12/2023
30 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 30: Kiêu hùng mạt lộ 21/12/2023
31 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 31: Thi Trùng Hoàn 21/12/2023
32 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 32: Hào khí sinh 21/12/2023
33 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 33: Tư hạ giao dịch 21/12/2023
34 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 34: Trát nhãn kiếm pháp 21/12/2023
35 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 35: Thâu bí tịch 21/12/2023
36 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 36: Giật mình 21/12/2023
37 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 37: Tam bất luyện 21/12/2023
38 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 38: Đêm gặp gian tế 21/12/2023
39 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 39: Điều kiện biến thái 21/12/2023
40 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 40: Bí kỹ uyên nguyên 21/12/2023
41 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 41: Lưu ngôn dạ xuất 21/12/2023
42 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 42: Vân sí điểu 21/12/2023
43 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 43: Vạn sự cụ bị 21/12/2023
44 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 44: Vô nhan đề 21/12/2023
45 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 45: Ám toán dữ lão nha 22/12/2023
46 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 46: Phá thang nhất kiếm 22/12/2023
47 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 47: Ma Ngân thủ đối La Yên bộ 22/12/2023
48 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 48: Trá ngữ 22/12/2023
49 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 49: Sáo trung sáo 22/12/2023
50 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 50: Triền hương ti 22/12/2023
51 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 51: Cự hán hiển uy 22/12/2023
52 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 52: Thất quỷ phệ hồn 22/12/2023
53 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 53: Mỹ nam tử 22/12/2023
54 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 54: Định thần phù 22/12/2023
55 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 55: Đệ tam nhân 22/12/2023
56 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 56: Quang cầu chi chiến 22/12/2023
57 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 57: Thân tỉnh địch vong 22/12/2023
58 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 58: Tu tiên giả 22/12/2023
59 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 59: Tam đại thiết tắc 22/12/2023
60 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 60: Thí độc 22/12/2023
61 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 61: Thần diệt 22/12/2023
62 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 62: Giao dịch 22/12/2023
63 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 63: Chân dung 22/12/2023
64 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 64: Khúc hồn 22/12/2023
65 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 65: Hàn thần y 22/12/2023
66 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 66: Cổ quái quy định 22/12/2023
67 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 67: Hỏa đạn thuật 22/12/2023
68 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 68: Trúng độc 22/12/2023
69 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 69: Lệ Phi Vũ dữ thiếu nữ 22/12/2023
70 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 70: Thiêu bát 23/12/2023
71 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 71: Thanh linh tán 23/12/2023
72 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 72: Bạt độc 23/12/2023
73 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 73: Lệ phi Vũ đích tâm tư 23/12/2023
74 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 74: Ngự phong quyết 23/12/2023
75 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 75: Pháp vũ tịnh dụng 23/12/2023
76 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 76: Đàm phán dữ hoả khởi 23/12/2023
77 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 77: Đối sách 23/12/2023
78 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 78: Lâm trung sát lục 23/12/2023
79 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 79: Vô đề 23/12/2023
80 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 80: Ngộ địch 23/12/2023
81 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 81: Cổ Thiên Long 23/12/2023
82 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 82: Kim Quang thượng nhân 23/12/2023
83 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 83: Đại hãm tịnh 23/12/2023
84 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 84: Địa động sơn diêu 23/12/2023
85 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 85: Tử khế huyết đấu 23/12/2023
86 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 86: Đột biến 23/12/2023
87 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 87: Lược hiển thân thủ 23/12/2023
88 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 88: Kim quang tráo 23/12/2023
89 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 89: Mâu dữ thuẫn 23/12/2023
90 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 90: Phi kiếm? 23/12/2023
91 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 91: Thưởng bảo 23/12/2023
92 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 92: Kiếm phù 23/12/2023
93 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 93: Liệt hỏa phần địch 23/12/2023
94 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 94: Hoàn thắng 24/12/2023
95 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 95: Ma danh hách khởi 24/12/2023
96 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 96: Khuyết hãm 24/12/2023
97 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 97: Bối hậu giao dịch 24/12/2023
98 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 98: Hồi thôn 24/12/2023
99 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 99: Ly khai 24/12/2023
100 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 100: Gia Nguyên thành 24/12/2023
101 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 101: Tiền tài nhạ hoạ 24/12/2023
102 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 102: Cách sát 24/12/2023
103 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 103: Thu phục 24/12/2023
104 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 104: Tình báo 24/12/2023
105 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 105: Kinh tín 24/12/2023
106 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 106: Lam y nhân 24/12/2023
107 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 107: Mặc Ngọc Châu 24/12/2023
108 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 108: Dạ nhập Mặc phủ 24/12/2023
109 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 109: Đăng môn 24/12/2023
110 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 110: Hồ mị 24/12/2023
111 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 111: Mỹ phụ 24/12/2023
112 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 112: Ám tín 24/12/2023
113 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 113: Oanh hương hoàn 25/12/2023
114 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 114: Yến Ca si tình 25/12/2023
115 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 115: Kinh biến 25/12/2023
116 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 116: Phiên kiểm (Trở mặt) 25/12/2023
117 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 117: Ngôn hòa 25/12/2023
118 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 118: Nhị tuyển nhất 25/12/2023
119 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 119: Ý ngoại tiêu tức 25/12/2023
120 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 120: Định kế đoạt bang 25/12/2023
121 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 121: Tiêu Tương viện 25/12/2023
122 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 122: Độc sát 25/12/2023
123 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 123: Giao dịch 25/12/2023
124 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 124: Mặc Phượng Vũ 25/12/2023
125 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 125: An bài 25/12/2023
126 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 126: Thái Nam sơn, Thái Nam cốc, thiếu niên 25/12/2023
127 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 127: Linh căn chi thuyết 25/12/2023
128 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 128: Thái Nam tiểu hội 25/12/2023
129 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 129: Thanh Nhan chân nhân 25/12/2023
130 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 130: Nhập hỏa 25/12/2023
131 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 131: Linh thạch dữ linh phù 25/12/2023
132 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 132: Thu hoạch 25/12/2023
133 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 133: Thâu kỹ 25/12/2023
134 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 134: Thăng tiên đại hội 25/12/2023
135 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 135: Kinh văn 25/12/2023
136 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 136: Yến gia 25/12/2023
137 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 137: Kim trúc bút 25/12/2023
138 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 138: Chế phù chi đạo 25/12/2023
139 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 139: Pháp bảo Tàn Phiến 25/12/2023
140 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 140: Thế tại tất đắc 25/12/2023
141 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 141: Thăng tiên lệnh 25/12/2023
142 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 142: Tập sát 25/12/2023
143 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 143: Trảm sát 25/12/2023
144 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 144: Trúc cơ đan chi tranh 25/12/2023
145 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 145: Bất tốc chi khách 26/12/2023
146 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 146: Thành giao 26/12/2023
147 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 147: Cốc nội tường tình 26/12/2023
148 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 148: Hôi y lão giả 26/12/2023
149 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 149: Tạp vụ 26/12/2023
150 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 150: Hối nặc 26/12/2023
151 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 151: Bách dược viên 26/12/2023
152 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 152: Lưỡng niên hậu 26/12/2023
153 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 153: Nhạc Lộc điện 26/12/2023
154 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 154: Hứa lão dữ tàng thất 26/12/2023
155 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 155: Úc muộn 26/12/2023
156 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 156: Địa phế chi hỏa 26/12/2023
157 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 157: Mộ Dung huynh đệ 26/12/2023
158 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 158: Lam y nữ tử 26/12/2023
159 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 159: Thiên địa linh dược 26/12/2023
160 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 160: Huyết cấm thí luyện 26/12/2023
161 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 161: Phường thị 26/12/2023
162 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 162: Vạn Bảo lâu 26/12/2023
163 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 163: Cẩm hạp chi bảo (Bảo vật trong hộp gấm) 26/12/2023
164 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 164: Phù bảo chi bí 26/12/2023
165 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 165: Dạ ngộ 26/12/2023
166 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 166: Ngoan độc 26/12/2023
167 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 167: Ác đấu (thượng) 26/12/2023
168 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 168: Ác đấu (trung) 26/12/2023
169 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 169: Ác đấu (hạ) 26/12/2023
170 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 170: Chiến lợi phẩm và hương diễm 26/12/2023
171 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 171: Phản hồi 26/12/2023
172 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 172: Tuyển trạch 26/12/2023
173 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 173: Tụ tập 26/12/2023
174 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 174: Lý sư tổ 26/12/2023
175 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 175: Thanh Hư môn 26/12/2023
176 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 176: Đổ ước 27/12/2023
177 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 177: Tu tiên giới dữ chánh tà 27/12/2023
178 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 178: Yểm Nguyệt tông 27/12/2023
179 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 179: Phá cấm 27/12/2023
180 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 180: Ô Long đàm 27/12/2023
181 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 181: Thải điệp dữ tử chiến 27/12/2023
182 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 182: Thiểu nữ dữ ti tuyến 27/12/2023
183 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 183: Dung linh phù 27/12/2023
184 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 184: Kim quang chuyên chi uy 27/12/2023
185 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 185: Cường giả 27/12/2023
186 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 186: Xuất thủ 27/12/2023
187 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 187: Hoàng tước “Phong Nhạc” 27/12/2023
188 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 188: Ác danh 27/12/2023
189 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 189: Lôi diệt 27/12/2023
190 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 190: Ô ngoa 27/12/2023
191 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 191: Dị tâm dữ cô linh 27/12/2023
192 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 192: Phi Xà 27/12/2023
193 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 193: Địch hữu chi phân 27/12/2023
194 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 194: Trung tâm khu bí văn 27/12/2023
195 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 195: “Nguyệt dương bảo châu” chi uy 27/12/2023
196 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 196: Kế hoạch của Hàn Lập 27/12/2023
197 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 197: Yêu thú cự ngô công 27/12/2023
198 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 198: Xung đột 27/12/2023
199 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 199: Trần thị huynh muội 27/12/2023
200 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 200: Thiểu nữ dữ thiểu nữ 27/12/2023
201 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 201: Vũ si 27/12/2023
202 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 202: Diệt khẩu 27/12/2023
203 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 203: Vô ưu châm dữ Vong trần đan 27/12/2023
204 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 204: Thạch điện dữ địa đạo 27/12/2023
205 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 205: Quan chiến 27/12/2023
206 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 206: Ý ngoại 27/12/2023
207 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 207: Đồ giao dữ chiến lợi phẩm 28/12/2023
208 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 208: Hợp hoan 28/12/2023
209 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 209: Hồi quy 28/12/2023
210 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 210: Đổ cục 28/12/2023
211 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 211: Doanh gia 28/12/2023
212 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 212: Hoảng nhiên 28/12/2023
213 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 213: Chuẩn bị 28/12/2023
214 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 214: Địa hỏa chi ốc 28/12/2023
215 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 215: Luyện đan dữ Trúc Cơ 28/12/2023
216 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 216: Dược lực 28/12/2023
217 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 217: Kiếm quyết 28/12/2023
218 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 218: Khuyết hãm dữ ưu thế 28/12/2023
219 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 219: Hội đàm 28/12/2023
220 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 220: Linh nhãn chi tuyền 28/12/2023
221 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 221: Thiên tinh tông dữ pháp trận 28/12/2023
222 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 222: Luyện khí cao thủ 28/12/2023
223 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 223: Bí điếm, cạnh mại hội 28/12/2023
224 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 224: Khôi lỗi ky quan thú 28/12/2023
225 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 225: Thiết tinh, linh dược 28/12/2023
226 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 226: Điên Đảo Ngũ Hành Trận 28/12/2023
227 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 227: Kết Giao Chi Tâm 28/12/2023
228 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 228: Khôi lỗi và tu sĩ 28/12/2023
229 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 229: Cự hổ 28/12/2023
230 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 230: Khuyên Sáo 28/12/2023
231 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 231: Nhạ họa thượng môn 28/12/2023
232 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 232: Đại diễn quyết 28/12/2023
233 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 233: Lôi Vạn Hạc 28/12/2023
234 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 234: Cấm chế, linh dược 28/12/2023
235 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 235: Hàn Lập đích tâm tư 28/12/2023
236 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 236: Cổ phương 28/12/2023
237 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 237: Tham kiến 28/12/2023
238 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 238: Vu Khôn đích khả phạ 28/12/2023
239 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 239: Quyết trạch 28/12/2023
240 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 240: Thư hiệt 28/12/2023
241 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 241: Tam chuyển trọng nguyên công 28/12/2023
242 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 242: Chế phù 28/12/2023
243 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 243: Dược hiệu 29/12/2023
244 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 244: Song tu 29/12/2023
245 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 245: Viễn hành dữ ý ngoại 29/12/2023
246 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 246: Đổng Huyên Nhi 29/12/2023
247 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 247: Yến thị huynh muội 29/12/2023
248 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 248: Tranh phong 29/12/2023
249 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 249: Bỉ thí 29/12/2023
250 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 250: Cố nhân ngộ 29/12/2023
251 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 251: Hủy diệt 29/12/2023
252 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 252: Phân ly 29/12/2023
253 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 253: Quỷ linh môn 29/12/2023
254 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 254: Yến gia Lão tổ 29/12/2023
255 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 255: Mật hội 29/12/2023
256 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 256: Mưu hoa 29/12/2023
257 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 257: Huyết tế dữ diễm lệ nam tử 29/12/2023
258 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 258: Mê hồn 29/12/2023
259 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 259: Phong động 29/12/2023
260 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 260: Quyển sáo 29/12/2023
261 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 261: Huyết Linh Đại Pháp 29/12/2023
262 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 262: Thoát thân 29/12/2023
263 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 263: Thực lực 29/12/2023
264 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 264: Cơ Quan Khôi Lỗi và Đại Diễn Quyết 29/12/2023
265 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 265: Chiến huống 29/12/2023
266 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 266: Kích đấu 29/12/2023
267 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 267: Ma hỏa sính uy 29/12/2023
268 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 268: Bạch tri thù 29/12/2023
269 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 269: Huyết sắc 29/12/2023
270 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 270: Trảm sát 29/12/2023
271 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 271: Đại na di lệnh hòa cổ truyện tống trận 29/12/2023
272 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 272: Một năm 29/12/2023
273 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 273: Xảo ngộ 29/12/2023
274 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 274: Phó ước 29/12/2023
275 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 275: Trà hương 30/12/2023
276 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 276: Xuất thủ 30/12/2023
277 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 277: Tân Như Âm 30/12/2023
278 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 278: Bán niên chi ước 30/12/2023
279 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 279: Đại phú Tần trạch 30/12/2023
280 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 280: Tiếp kiến 30/12/2023
281 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 281: Tần trạch chúng nhân, Biểu tiểu thư 30/12/2023
282 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 282: Cải biến 30/12/2023
283 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 283: Cựu tình 30/12/2023
284 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 284: Tư ngữ 30/12/2023
285 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 285: Lãnh mạc dữ dao ngôn 30/12/2023
286 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 286: Vương phủ 30/12/2023
287 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 287: Tiên sư 30/12/2023
288 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 288: Mê hồn giao phong 30/12/2023
289 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 289: Tiên thuật 30/12/2023
290 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 290: Tiểu Vương gia 30/12/2023
291 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 291: Tiêu gia 30/12/2023
292 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 292: Cường thế 30/12/2023
293 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 293: Tiềm nhập 30/12/2023
294 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 294: Lộng diễm quyết 30/12/2023
295 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 295: Phó ước 30/12/2023
296 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 296: Bái sư 30/12/2023
297 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 297: Liệt ngân hung tấn 30/12/2023
298 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 298: Sanh cầm 30/12/2023
299 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 299: Các hoài tâm tư 30/12/2023
300 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 300: Huyết chú 30/12/2023
301 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 301: Khu độc, giải chú 30/12/2023
302 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 302: Đối sách 30/12/2023
303 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 303: Khiếp sợ 30/12/2023
304 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 304: Nội ứng 31/12/2023
305 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 305: Hậu thủ 31/12/2023
306 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 306: Nguy cơ 31/12/2023
307 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 307: Huyết thị 31/12/2023
308 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 308: Đại triển thân thủ 31/12/2023
309 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 309: Yêu hóa 31/12/2023
310 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 310: Hoàng thất 31/12/2023
311 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 311: Huyết tế bí ẩn 31/12/2023
312 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 312: Bình tĩnh dữ viện binh 31/12/2023
313 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 313: Quyết định 31/12/2023
314 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 314: Hội hòa 31/12/2023
315 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 315: Hậu thủ, hoài nghi 31/12/2023
316 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 316: Thất tung 31/12/2023
317 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 317: Tứ tượng trận 31/12/2023
318 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 318: Thanh Văn trọng hiện 31/12/2023
319 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 319: Tứ đại huyết thị 31/12/2023
320 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 320: Phá kiển 31/12/2023
321 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 321: Ẩn đấu 31/12/2023
322 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 322: Lưu Tĩnh dữ “Chân bảo” 31/12/2023
323 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 323: Trảm Yêu 31/12/2023
324 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 324: Hắc Sát Giáo Chủ 01/01/2024
325 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 325: Quỷ dị 01/01/2024
326 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 326: Huyết Linh Toản 01/01/2024
327 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 327: Nhập Trận 01/01/2024
328 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 328: Hắc huyết đao 01/01/2024
329 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 329: Diệt Địch 01/01/2024
330 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 330: Sát Đan 01/01/2024
331 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 331: Mệnh lệnh 01/01/2024
332 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 332: Cựu địa 01/01/2024
333 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 333: Tôn bang chủ 01/01/2024
334 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 334: Dị biến 01/01/2024
335 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 335: Kinh ngạc 01/01/2024
336 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 336: Anh Trữ 01/01/2024
337 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 337: Ám thủ, Khúc Hồn 01/01/2024
338 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 338: Bức cung 01/01/2024
339 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 339: Khiếp sợ 01/01/2024
340 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 340: Quyển sáo 01/01/2024
341 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 341: Chật vật 01/01/2024
342 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 342: Kinh nghi 02/01/2024
343 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 343: Lục Hoàng Kiếm 02/01/2024
344 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 344: Đại trận diệt yêu 02/01/2024
345 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 345: Tiểu lão đầu dữ chung thanh 02/01/2024
346 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 346: Lệnh Hồ lão tổ 02/01/2024
347 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 347: Triệt ly 02/01/2024
348 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 348: Thiên Hỏa thuật 02/01/2024
349 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 349: Độn tẩu Nguyên Vũ 02/01/2024
350 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 350: Thuấn sát 02/01/2024
351 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 351: Tề Vân Tiêu chi tử 02/01/2024
352 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 352: Hứa hẹn 02/01/2024
353 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 353: Tinh Trần các 02/01/2024
354 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 354: Lam phu nhân 02/01/2024
355 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 355: Hồng tuyến độn quang châm 02/01/2024
356 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 356: Họa phúc tương y 02/01/2024
357 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 357: Bạch Trì sơn 02/01/2024
358 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 358: Vô biên hải, Mộ Lan nhân 02/01/2024
359 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 359: Kinh ngộ cựu nhân 02/01/2024
360 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 360: Bán lộ kiếp nhân nhân 02/01/2024
361 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 361: Ô Long 02/01/2024
362 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 362: Nam Cung Bình 02/01/2024
363 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 363: Truyền tống 02/01/2024
364 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 364: Cô đảo, cự chu 02/01/2024
365 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 365: Vương Trường Thanh 02/01/2024
366 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 366: Sinh ý của Cố đông chủ 02/01/2024
367 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 367: Bảo nhân dữ định cư 03/01/2024
368 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 368: Trang viên 03/01/2024
369 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 369: Khiêu chiến (Thượng) 03/01/2024
370 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 370: Khiêu chiến (Hạ) 03/01/2024
371 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 371: Đăng Tiên Các 03/01/2024
372 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 372: Tiểu Hoàn Đảo 03/01/2024
373 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 373: Thân Ngoại Hóa Thân 03/01/2024
374 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 374: Tu luyện vô tuế nguyệt 03/01/2024
375 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 375: Song Kiều 03/01/2024
376 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 376: Tuyết Linh Thủy và Thiên Hỏa Dịch 03/01/2024
377 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 377: Đan Phương và Yêu Đan 03/01/2024
378 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 378: Xuất hải (Thượng) 03/01/2024
379 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 379: Xuất hải (Hạ) 03/01/2024
380 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 380: Anh Lý Thú 03/01/2024
381 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 381: Dị bảo phục yêu 03/01/2024
382 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 382: Ô Sửu 03/01/2024
383 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 383: Đấu Kết đan 03/01/2024
384 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 384: Trảm sát cao giai 03/01/2024
385 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 385: Hải Viên đảo 03/01/2024
386 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 386: Tứ niên kết đan 03/01/2024
387 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 387: Phệ kim trùng 03/01/2024
388 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 388: Khúc Hồn ma uy 03/01/2024
389 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 389: Thiên Tinh thành dữ Tinh cung 03/01/2024
390 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 390: Cự thành 03/01/2024
391 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 391: Tân cư 03/01/2024
392 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 392: Dục trùng 04/01/2024
393 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 393: Ngưng Thúy Đảo 04/01/2024
394 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 394: Tu sĩ, yêu thú, tiểu đảo 04/01/2024
395 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 395: Nghê Thường Thảo 04/01/2024
396 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 396: Sát yêu thủ đan 04/01/2024
397 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 397: Bế phủ khổ tu 04/01/2024
398 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 398: Kết đan dữ pháp bảo 04/01/2024
399 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 399: Diệu Âm Môn 04/01/2024
400 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 400: Đạo mạo ngạn nhiên 04/01/2024
401 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 401: Thiên lôi trúc 04/01/2024
402 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 402: Tả hữu song sứ 04/01/2024
403 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 403: Xích Hỏa lão quái 04/01/2024
404 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 404: Quỷ cục 04/01/2024
405 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 405: Phụ thân đại pháp 04/01/2024
406 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 406: Thiên đô thi hỏa 04/01/2024
407 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 407: Đảo qua 04/01/2024
408 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 408: Yêu Thi 04/01/2024
409 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 409: Chân dung 04/01/2024
410 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 410: Trưởng lão 04/01/2024
411 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 411: Bồi trúc 04/01/2024
412 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 412: Thanh Trúc tiểu hiên 04/01/2024
413 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 413: Luyện hóa 04/01/2024
414 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 414: Thành hình 05/01/2024
415 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 415: Châu trung 05/01/2024
416 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 416: Thổ Sơn 05/01/2024
417 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 417: Dĩ trận phá trận 05/01/2024
418 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 418: Phá Trận 05/01/2024
419 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 419: Hồng hoang cổ bảo 05/01/2024
420 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 420: Phệ Kim Trùng đích uy lực 05/01/2024
421 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 421: Phong Linh Trụ 05/01/2024
422 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 422: Thất Hà Liên 05/01/2024
423 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 423: Kịch độc 05/01/2024
424 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 424: Yêu Xà 05/01/2024
425 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 425: Chi Dương Điểu 05/01/2024
426 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 426: Quỷ trá 05/01/2024
427 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 427: Huyền hồn luyện yêu 05/01/2024
428 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 428: Tiêu Sá 05/01/2024
429 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 429: Tàn đồ tái hiện 05/01/2024
430 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 430: Văn Tư Nguyệt 05/01/2024
431 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 431: Hư Thiên điện 05/01/2024
432 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 432: Cực Âm tổ sư 05/01/2024
433 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 433: Cửu khúc linh tham 05/01/2024
434 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 434: Tụ tập 06/01/2024
435 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 435: Hư Thiên đỉnh, Bổ Thiên đan 06/01/2024
436 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 436: Tử Linh tái ngộ 06/01/2024
437 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 437: Đề Hồn 06/01/2024
438 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 438: Quỷ vụ di hài 06/01/2024
439 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 439: Quỷ vương (1) 06/01/2024
440 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 440: Quỷ vương (2) 06/01/2024
441 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 441: Quỷ Vương (3) 06/01/2024
442 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 442: Quỷ Vương (4) 06/01/2024
443 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 443: Quỷ vương (5) 06/01/2024
444 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 444: Hắc bào 06/01/2024
445 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 445: Nguyên Dao 06/01/2024
446 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 446: Tề tụ 06/01/2024
447 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 447: Không gian 06/01/2024
448 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 448: Tiểu thạch sơn 06/01/2024
449 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 449: Ám kế 06/01/2024
450 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 450: Hiện hình 06/01/2024
451 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 451: Phiên kiểm 07/01/2024
452 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 452: Lôi đình chi kích 07/01/2024
453 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 453: Cực Âm lai tập 07/01/2024
454 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 454: Dụ hoặc 07/01/2024
455 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 455: Ý ngoại tần sinh 07/01/2024
456 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 456: Cực Âm môn đồ 07/01/2024
457 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 457: Băng Hỏa đạo, Bộ bộ duy gian 07/01/2024
458 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 458: Sinh Tử lộ 07/01/2024
459 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 459: Hắc sa mạc 07/01/2024
460 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 460: Thiết Hoả Kiến 07/01/2024
461 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 461: Xảo ngộ 11/01/2024
462 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 462: Minh Hồn Châu 11/01/2024
463 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 463: Ám lưu hung dũng 11/01/2024
464 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 464: Luyện tinh 11/01/2024
465 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 465: Trọng bảo ở lầu các 11/01/2024
466 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 466: Bảo Quang Các 11/01/2024
467 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 467: Được bảo vật 11/01/2024
468 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 468: Hắc giáp quỷ dị 12/01/2024
469 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 469: Yêu dị cổ bảo 12/01/2024
470 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 470: Huyễn cảnh hắc điện 12/01/2024
471 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 471: Nội điện khai khải 12/01/2024
472 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 472: Đường lang, Hoàng tước 12/01/2024
473 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 473: Lang thủ Khôi Lỗi 12/01/2024
474 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 474: Nhị tầng 12/01/2024
475 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 475: Ý ngoại 12/01/2024
476 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 476: Kim Tằm thủ bảo 12/01/2024
477 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 477: Kim Ti Tằm dữ Thiên Thanh Hoa 13/01/2024
478 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 478: Thủ bảo 13/01/2024
479 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 479: Khứ nhi phục phản 13/01/2024
480 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 480: Đại chiến khởi 13/01/2024
481 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 481: Hóa hình chi bảo 13/01/2024
482 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 482: Cổ bảo chi tranh 13/01/2024
483 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 483: Băng phong 13/01/2024
484 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 484: Hóa Thân phù dữ Bổ Thiên đan 13/01/2024
485 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 485: Nguyên Anh hiện 13/01/2024
486 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 486: Đan dược chi tranh 14/01/2024
487 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 487: Ô Sửu chi tử 14/01/2024
488 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 488: Bảo đỉnh tái hiện 14/01/2024
489 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 489: Thu đỉnh 14/01/2024
490 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 490: Ích Tà Thần Lôi và Tu La thánh hỏa 14/01/2024
491 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 491: Huyền Cốt chi tử 14/01/2024
492 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 492: Kiền lam châu 14/01/2024
493 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 493: Họa trục chi mê 15/01/2024
494 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 494: Diễm nữ và linh tuyền 15/01/2024
495 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 495: Linh nhũ và Dưỡng Hồn mộc 15/01/2024
496 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 496: Chân giả nan biện 15/01/2024
497 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 497: Lang hình khí linh 15/01/2024
498 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 498: Nghịch Tinh minh 15/01/2024
499 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 499: Nam Minh đảo 15/01/2024
500 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 500: Bàn tra 15/01/2024
501 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 501: Trùng đột tái khởi 16/01/2024
502 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 502: Cổ bảo chi uy 16/01/2024
503 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 503: Lăng Ngọc Linh 16/01/2024
504 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 504: Truyện tống dữ điều kiện 16/01/2024
505 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 505: Liễu Ám Hoa Minh 16/01/2024
506 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 506: Định kế 16/01/2024
507 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 507: Hỗn nhập 16/01/2024
508 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 508: Yếu hiệp 17/01/2024
509 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 509: Tái lâm ngoại hải 17/01/2024
510 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 510: Hắc Thạch thành 17/01/2024
511 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 511: Hải uyên yêu thú 17/01/2024
512 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 512: Nữ tu lô đỉnh 17/01/2024
513 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 513: Thốn Kim các 17/01/2024
514 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 514: Bạn Yêu Thảo 18/01/2024
515 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 515: Vụ trung đảo 18/01/2024
516 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 516: Huyễn Diễm Nga 18/01/2024
517 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 517: Huyền Âm Kinh 18/01/2024
518 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 518: Hóa hình chi kiếp 18/01/2024
519 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 519: Độc Giao 18/01/2024
520 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 520: Ngũ sắc châu dữ tân Phệ Kim Trùng 18/01/2024
521 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 521: Trừu hồn thủ đan 19/01/2024
522 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 522: Thâu khuy 19/01/2024
523 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 523: Hung danh thao thiên 19/01/2024
524 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 524: Bàn vấn 19/01/2024
525 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 525: Chân giả Trùng Ma 19/01/2024
526 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 526: Ám lưu dũng động 19/01/2024
527 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 527: Bất tốc chi khách 20/01/2024
528 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 528: Thanh Linh Môn 20/01/2024
529 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 529: Lãnh mạc dữ khổ cầu 20/01/2024
530 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 530: Trĩ nữ lô đỉnh 20/01/2024
531 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 531: Tặng Bảo 20/01/2024
532 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 532: Viện thủ diệt yêu 21/01/2024
533 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 533: Giao hoán hội 21/01/2024
534 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 534: Thân cận nữ sắc 21/01/2024
535 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 535: Tiêu tức 21/01/2024
536 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 536: Kiếm uy sơ hiện 21/01/2024
537 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 537: Chấn nhiếp quần tu 22/01/2024
538 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 538: Thị thiếp chi ngôn 22/01/2024
539 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 539: Ba đầu sáu tay 22/01/2024
540 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 540: Cửu cấp yêu tộc 22/01/2024
541 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 541: Bích Diễm tửu 22/01/2024
542 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 542: Hậu kỳ đại thành 22/01/2024
543 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 543: Phong Lôi Sí 23/01/2024
544 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 544: Phạm Thánh Chân Phiến 23/01/2024
545 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 545: Lôi bằng chi cốt 23/01/2024
546 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 546: Phong lôi hợp 24/01/2024
547 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 547: Ám toán 24/01/2024
548 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 548: Thúc thủ vô sách 24/01/2024
549 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 549: Phệ Giao 24/01/2024
550 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 550: Đào nặc dữ truy sát 24/01/2024
551 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 551: Lôi độn thuật 25/01/2024
552 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 552: Tái sấm Diệu Âm Môn 25/01/2024
553 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 553: Thức phá 25/01/2024
554 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 554: Cầu trợ dữ giao dịch 25/01/2024
555 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 555: Xuất thủ dữ Truyền Tống trận 25/01/2024
556 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 556: Dụ phục 26/01/2024
557 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 557: Ý ngoại sậu khởi 26/01/2024
558 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 558: Liệt phong tái hiện 26/01/2024
559 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 559: Quỷ dị thác nhận 26/01/2024
560 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 560: Nguyên Dao dữ Thanh Dương Môn 27/01/2024
561 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 561: Mượn cái đầu 27/01/2024
562 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 562: Tặng vật 27/01/2024
563 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 563: Bí tân 27/01/2024
564 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 564: Hoàn hồn thuật 28/01/2024
565 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 565: Thiên triệu 28/01/2024
566 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 566: Kinh thối 28/01/2024
567 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 567: Tiềm nhập 28/01/2024
568 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 568: Cường địch 29/01/2024
569 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 569: Lục Đạo truyền nhân 29/01/2024
570 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 570: Khổ đấu 29/01/2024
571 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 571: Âm Ma Trảm dữ Lục Cực Chân Ma 29/01/2024
572 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 572: Bát môn kim quang kính 30/01/2024
573 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 573: Kim quang thần diễm 30/01/2024
574 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 574: Quỷ vụ hiện 30/01/2024
575 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 575: Mạc danh hung hiểm 31/01/2024
576 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 576: Hắc ám kỳ ngộ 31/01/2024
577 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 577: Vô danh chi địa 31/01/2024
578 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 578: Cao tường thôn lạc 31/01/2024
579 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 579: Cự thú lai tập 01/02/2024
580 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 580: Âm minh chi địa 01/02/2024
581 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 581: La Hầu dữ Đại Tấn hoàng triều 01/02/2024
582 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 582: Thạch phù dữ thú tinh, yêu văn tái hiện 01/02/2024
583 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 583: Dĩ nha hoàn nha 02/02/2024
584 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 584: Thông linh chi khí 02/02/2024
585 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 585: Hương vẫn tiêu hồn 02/02/2024
586 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 586: Lai khách 02/02/2024
587 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 587: Cốt hạp 03/02/2024
588 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 588: Hàng Linh Phù 03/02/2024
589 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 589: Đạm hồn 03/02/2024
590 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 590: Bạo Phong Sơn 15/02/2024
591 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 591: Âm dương luân hồi quyết 16/02/2024
592 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 592: Thoát ly 16/02/2024
593 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 593: Ủy thân chi cử 17/02/2024
594 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 594: Lạc Vân Tông 18/02/2024
595 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 595: Bốn thế lực lớn 19/02/2024
596 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 596: Nhập môn (Thượng) 19/02/2024
597 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 597: Nhập môn (Trung) 20/02/2024
598 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 598: Nhập môn (Hạ) 21/02/2024
599 Phàm Nhân Tu Tiên – Phàm Nhân Tu Tiên – Chương 599: Đoán kim chi thể 22/02/2024

Bình luận