Thông tin truyện

Khờ Nữ Thổ Hệ

Tác giả:

Mộc Mộc Mộc Tử Đầu

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

23349

Khờ Nữ Thổ Hệ

Tác giả: Mộc Mộc Mộc Tử Đầu Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Xuyên Không, Huyền huyễn Giới thiệu: Một chuyên viên giao dịch chứng khoán vẻ ngoài thành thật, ngốc nghếch, nhưng thật ra bên trong lại không phải dạng vừa, vô tình xuyên vào tiểu thuyết tu chân. Thê thảm hơn nữa là Hàn Mục Vi trở thành người qua đường trong tiểu thuyết, xuất hiện một lần duy nhất, Cảnh giới cao nhất của người qua đường là gì? Hàn Mục Vi: Làm lơ nữ chính, làm lơ nam chính, làm lơ nam nữ chính; nỗ lực tu tiên mà tránh mặt; ai cản đường ta, ta đào hố chôn người đó.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 1: Chương 1 22/11/2023
2 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 2: Chương 2 22/11/2023
3 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 3: Chương 3 22/11/2023
4 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 4: Chương 4 23/11/2023
5 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 5: Chương 5 23/11/2023
6 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 6: Chương 6 23/11/2023
7 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 7: Chương 7 25/11/2023
8 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 8: Chương 8 25/11/2023
9 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 9: Chương 9 25/11/2023
10 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 10: Chương 10 25/11/2023
11 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 11: Chương 11 25/11/2023
12 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 12: Chương 12 25/11/2023
13 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 13: Chương 13 25/11/2023
14 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 14: Chương 14 25/11/2023
15 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 15: Chương 15 25/11/2023
16 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 16: Chương 16 26/11/2023
17 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 17: Chương 17 26/11/2023
18 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 18: Chương 18 26/11/2023
19 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 19: Chương 19 26/11/2023
20 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 20: Chương 20 26/11/2023
21 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 21: Chương 21 26/11/2023
22 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 22: Chương 22 26/11/2023
23 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 23: Chương 23 26/11/2023
24 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 24: Chương 24 26/11/2023
25 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 25: Chương 25 26/11/2023
26 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 26: Chương 26 26/11/2023
27 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 27: Chương 27 26/11/2023
28 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 28: 28: Chương 27-2 26/11/2023
29 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 29: 29: Chương 28 26/11/2023
30 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 30: 30: Chương 28-2 26/11/2023
31 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 31: 31: Chương 29 27/11/2023
32 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 32: 32: Chương 29-2 27/11/2023
33 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 33: 33: Chương 30 27/11/2023
34 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 34: 34: Chương 30-2 27/11/2023
35 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 35: 35: Chương 31 27/11/2023
36 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 36: 36: Chương 31-2 27/11/2023
37 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 37: 37: Chương 32 27/11/2023
38 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 38: 38: Chương 37-2 27/11/2023
39 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 39: 39: Chương 38 27/11/2023
40 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 40: 40: Chương 39 27/11/2023
41 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 41: 41: Chương 39-2 27/11/2023
42 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 42: 42: Chương 40 27/11/2023
43 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 43: 43: Chương 41 27/11/2023
44 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 44: 44: Chương 41-2 27/11/2023
45 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 45: 45: Chương 42 27/11/2023
46 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 46: 46: Chương 42-2 27/11/2023
47 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 47: 47: Chương 43 28/11/2023
48 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 48: 48: Chương 43-2 28/11/2023
49 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 49: 49: Chương 44 28/11/2023
50 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 50: 50: Chương 49-2 28/11/2023
51 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 51: 51: Chương 50 28/11/2023
52 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 52: 52: Chương 51 28/11/2023
53 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 53: 53: Chương 52 28/11/2023
54 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 54: 54: Chương 53 28/11/2023
55 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 55: 55: Chương 54 28/11/2023
56 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 56: 56: Chương 55 28/11/2023
57 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 57: 57: Chương 55-2 28/11/2023
58 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 58: 58: Chương 56 29/11/2023
59 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 59: 59: Chương 56-2 29/11/2023
60 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 60: 60: Chương 57 29/11/2023
61 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 61: 61: Chương 58 29/11/2023
62 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 62: 62: Chương 58-2 29/11/2023
63 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 63: 63: Chương 58-3 29/11/2023
64 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 64: 64: Chương 59 29/11/2023
65 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 65: 65: Chương 60 29/11/2023
66 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 66: 66: Chương 61 29/11/2023
67 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 67: 67: Chương 61-2 29/11/2023
68 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 68: 68: Chương 62 29/11/2023
69 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 69: 69: Chương 62-2 29/11/2023
70 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 70: 70: Chương 63 29/11/2023
71 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 71: 71: Chương 63-2 29/11/2023
72 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 72: 72: Chương 63-3 29/11/2023
73 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 73: 73: Chương 64 29/11/2023
74 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 74: 74: Chương 64-2 29/11/2023
75 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 75: 75: Chương 65 29/11/2023
76 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 76: 76: Chương 65-2 29/11/2023
77 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 77: 77: Chương 66 29/11/2023
78 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 78: 78: Chương 67 29/11/2023
79 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 79: 79: Chương 67-2 29/11/2023
80 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 80: 80: Chương 68 30/11/2023
81 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 81: 81: Chương 68-2 30/11/2023
82 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 82: 82: Chương 69 30/11/2023
83 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 83: 83: Chương 69-2 30/11/2023
84 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 84: 84: Chương 70 30/11/2023
85 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 85: 85: Chương 71 30/11/2023
86 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 86: 86: Chương 71-2 30/11/2023
87 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 87: 87: Chương 72 30/11/2023
88 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 88: 88: Chương 73 30/11/2023
89 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 89: 89: Chương 73-2 30/11/2023
90 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 90: 90: Chương 74 30/11/2023
91 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 91: 91: Chương 75 30/11/2023
92 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 92: 92: Chương 75-2 30/11/2023
93 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 93: 93: Chương 76 30/11/2023
94 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 94: 94: Chương 76-2 30/11/2023
95 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 95: 95: Chương 77 30/11/2023
96 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 96: 96: Chương 78 30/11/2023
97 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 97: 97: Chương 78-2 30/11/2023
98 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 98: 98: Chương 79 30/11/2023
99 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 99: 99: Chương 79-2 30/11/2023
100 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 100: 100: Chương 80 30/11/2023
101 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 101: 101: Chương 80-2 30/11/2023
102 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 102: 102: Chương 81 30/11/2023
103 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 103: 103: Chương 81-2 30/11/2023
104 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 104: 104: Chương 82 01/12/2023
105 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 105: 105: Chương 82-2 01/12/2023
106 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 106: 106: Chương 83 01/12/2023
107 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 107: 107: Chương 83-2 01/12/2023
108 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 108: 108: Chương 84 01/12/2023
109 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 109: 109: Chương 84-2 01/12/2023
110 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 110: 110: Chương 85 01/12/2023
111 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 111: 111: Chương 85-2 01/12/2023
112 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 112: 112: Chương 86 01/12/2023
113 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 113: 113: Chương 86-2 01/12/2023
114 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 114: 114: Chương 87 01/12/2023
115 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 115: 115: Chương 87-2 01/12/2023
116 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 116: 116: Chương 88 01/12/2023
117 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 117: 117: Chương 88-2 01/12/2023
118 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 118: 118: Chương 89 01/12/2023
119 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 119: 119: Chương 89-2 01/12/2023
120 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 120: 120: Chương 90 01/12/2023
121 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 121: 121: Chương 90-2 01/12/2023
122 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 122: 122: Chương 91 01/12/2023
123 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 123: 123: Chương 91-2 01/12/2023
124 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 124: 124: Chương 92 01/12/2023
125 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 125: 125: Chương 93 01/12/2023
126 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 126: 126: Chương 94 01/12/2023
127 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 127: 127: Chương 95 01/12/2023
128 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 128: 128: Chương 96 02/12/2023
129 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 129: 129: Chương 96-2 02/12/2023
130 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 130: 130: Chương 97 02/12/2023
131 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 131: 131: Chương 97-2 02/12/2023
132 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 132: 132: Chương 98 02/12/2023
133 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 133: 133: Chương 98-2 02/12/2023
134 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 134: 134: Chương 99 02/12/2023
135 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 135: 135: Chương 99-2 02/12/2023
136 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 136: 136: Chương 100 02/12/2023
137 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 137: 137: Chương 100-2 02/12/2023
138 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 138: 138: Chương 101 02/12/2023
139 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 139: 139: Chương 101-2 02/12/2023
140 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 140: 140: Chương 102 02/12/2023
141 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 141: 141: Chương 102-2 02/12/2023
142 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 142: 142: Chương 103 02/12/2023
143 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 143: 143: Chương 103-2 02/12/2023
144 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 144: 144: Chương 104 02/12/2023
145 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 145: 145: Chương 104-2 02/12/2023
146 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 146: 146: Chương 105 02/12/2023
147 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 147: Chương 147 02/12/2023
148 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 148: Chương 148 02/12/2023
149 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 149: Chương 149 02/12/2023
150 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 150: Chương 150 02/12/2023
151 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 151: Chương 151 02/12/2023
152 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 152: Chương 152 02/12/2023
153 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 153: Chương 153 02/12/2023
154 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 154: Chương 154 02/12/2023
155 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 155: Chương 155 02/12/2023
156 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 156: Chương 156 02/12/2023
157 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 157: Chương 157 02/12/2023
158 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 158: Chương 158 02/12/2023
159 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 159: Chương 159 02/12/2023
160 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 160: Chương 160 02/12/2023
161 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 161: Chương 161 02/12/2023
162 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 162: Chương 162 02/12/2023
163 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 163: Chương 163 02/12/2023
164 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 164: Chương 164 02/12/2023
165 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 165: C165: Chương 165 02/12/2023
166 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 166: C166: Chương 166 02/12/2023
167 Khờ Nữ Thổ Hệ – Khờ Nữ Thổ Hệ – Chương 167: C167: Chương 167 02/12/2023

Bình luận