Thông tin truyện

Tiên Nghịch

Tác giả:

Nhĩ Căn

Thể loại:

Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

23471

Tiên Nghịch

Giới Thiệu Truyện Tiên Nghịch là câu chuyện Tiên Hiệp kể về Vương Lâm - một thiếu niên bình thường, may mắn được gia nhập vào một môn phái tu tiên xuống dốc của nước Triệu, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được một "Thần Bí Hạt Châu". Vương Lâm đã bước lên con đường tu tiên và trên con đường này, hắn sẽ đối mặt với chuyện gì? - Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình? Hãy cùng dõi theo bước chân của Vương Lâm qua 1976 chương Truyện Tiên Nghịch> để biết rõ những điều này bạn nhé!

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1: Ly hương 20/12/2023
2 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 2: Tiên Nhân 20/12/2023
3 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 3: Trắc thí 20/12/2023
4 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 4: Vô tình 20/12/2023
5 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 5: Đường về 20/12/2023
6 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 6: Lợi thế 20/12/2023
7 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 7: Lưu thư 20/12/2023
8 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 8: Thạch châu 20/12/2023
9 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 9: Hạ nhai 20/12/2023
10 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 10: Nhập môn 20/12/2023
11 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 11: Trương Hổ 20/12/2023
12 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 12: Tiên phù 20/12/2023
13 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 13: Trưởng lão 21/12/2023
14 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 14: Dị biến 21/12/2023
15 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 15: Hoài nghi 21/12/2023
16 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 16: Đệ tử 21/12/2023
17 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 17: Tu tiên 21/12/2023
18 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 18: Hồ lô 21/12/2023
19 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 19: Trục môn 21/12/2023
20 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 20: Cửu vân 21/12/2023
21 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 21: Linh đan 21/12/2023
22 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 22: Tán công 21/12/2023
23 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 23: Thập Vân 21/12/2023
24 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 24: Tu Luyện 21/12/2023
25 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 25: Ngưng Khí 21/12/2023
26 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 26: Sát Ý 21/12/2023
27 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 27: Tới Chơi 21/12/2023
28 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 28: Tạp Vụ 21/12/2023
29 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 29: Dâng Tới tận Cửa 21/12/2023
30 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 30: Vương Hạo 21/12/2023
31 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 31: Tuyết thủy 21/12/2023
32 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 32: Giao Dịch 21/12/2023
33 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 33: Khẩu Quyết 21/12/2023
34 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 34: Tập Huấn 21/12/2023
35 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 35: Hậu Sơn 21/12/2023
36 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 36: Thị Phi 21/12/2023
37 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 37: 4 Năm 21/12/2023
38 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 38: Quang Ban 21/12/2023
39 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 39: Cự Phú 21/12/2023
40 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 40: Khách Đến 21/12/2023
41 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 41: Ngô Công 21/12/2023
42 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 42: Ngô công độc dịch 21/12/2023
43 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 43: Bạn cũ 21/12/2023
44 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 44: Lý Sơn 21/12/2023
45 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 45: Đê Tiện 22/12/2023
46 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 46: Lão Quái Vật 22/12/2023
47 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 47: Tỷ Thí 22/12/2023
48 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 48: Xuất Trận 22/12/2023
49 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 49: Kết Thúc 22/12/2023
50 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 50: Chất Vấn 22/12/2023
51 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 51: Trưởng Lão 22/12/2023
52 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 52: Sư Tổ 22/12/2023
53 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 53: Lai Kiếp 22/12/2023
54 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 54: Cường thế 22/12/2023
55 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 55: Rời Phái 22/12/2023
56 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 56: Tang Môn 22/12/2023
57 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 57: 800 Phiếu 22/12/2023
58 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 58: Âm Mưu 22/12/2023
59 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 59: Trảm Sát 22/12/2023
60 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 60: Khôi Lỗi Thuật 22/12/2023
61 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 61: Hồi Gia 22/12/2023
62 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 62: Lại 4 Năm 22/12/2023
63 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 63: Đoạt Cơ Pháp 22/12/2023
64 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 64: Thiên Thủy Thành 22/12/2023
65 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 65: Tai ương xì máu 22/12/2023
66 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 66: Tái ngộ cố nhân 22/12/2023
67 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 67: Phi kiếm cổ quái 22/12/2023
68 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 68: Tức Mặc Lã Nhân 22/12/2023
69 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 69: Đằng Gia Thành 22/12/2023
70 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 70: Tế luyện phi kiếm 23/12/2023
71 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 71: Huyết Luyện Pháp 23/12/2023
72 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 72: Đoạt cơ 23/12/2023
73 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 73: Đống hoang tàn trong rừng 23/12/2023
74 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 74: Hoàng tuyền hàn đan 23/12/2023
75 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 75: Lam phu quái nhân 23/12/2023
76 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 76: Pháp bảo kinh nhân 23/12/2023
77 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 77: Sơ lộ dấu vết 23/12/2023
78 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 78: Cực âm linh lực 23/12/2023
79 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 79: Thi Âm tông 23/12/2023
80 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 80: Tiến vào tông 23/12/2023
81 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 81: Lô đỉnh 23/12/2023
82 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 82: Đại biến 23/12/2023
83 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 83: Vực ngoại chiến trường 23/12/2023
84 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 84: Thạch châu biến 23/12/2023
85 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 85: Tế luyện vỏ kiếm 23/12/2023
86 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 86: Ngọc giản hồn phách 23/12/2023
87 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 87: Điệu kiếp 23/12/2023
88 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 88: Cực cảnh lâm thế 23/12/2023
89 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 89: Lô đỉnh 23/12/2023
90 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 90: Mễ Lạp chi quang 23/12/2023
91 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 91: Cố nhân 23/12/2023
92 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 92: Vô Đề 23/12/2023
93 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 93: Liễu Mi 23/12/2023
94 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 94 24/12/2023
95 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 95 24/12/2023
96 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 96 24/12/2023
97 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 97 24/12/2023
98 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 98 24/12/2023
99 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 99: Khiên cưỡng 24/12/2023
100 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 100: Vương Lâm bỏ mạng 24/12/2023
101 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 101: Ngoại Vực chiến trường 24/12/2023
102 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 102: Thần Long thức tỉnh 24/12/2023
103 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 103: Vương Lâm trở về 24/12/2023
104 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 104: Không biết sống chết 24/12/2023
105 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 105: Đi giết hắn 24/12/2023
106 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 106: Ma đầu 24/12/2023
107 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 107: Pháp tắc giới luật 24/12/2023
108 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 108: Thần thức cực cảnh 24/12/2023
109 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 109: Tha hương ngoại quốc 24/12/2023
110 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 110: Bế quan tại núi lửa 24/12/2023
111 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 111: Phần Kim sơn mạch 24/12/2023
112 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 112: Tự chế ma đầu 24/12/2023
113 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 113: Nguyên anh hốt lai 25/12/2023
114 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 114: Hắn là dê béo? 25/12/2023
115 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 115: Hỏa Phần quốc kịch biến 25/12/2023
116 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 116: Kịch biến Hỏa Phần Quốc 25/12/2023
117 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 117: Cử quốc thiên di 25/12/2023
118 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 118: Phong Vân biến sắc 25/12/2023
119 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 119: Trung niên văn sĩ 25/12/2023
120 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 120: Tỏa Quốc đại trận 25/12/2023
121 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 121: Thiên Ly đan 25/12/2023
122 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 122: Giả đan cảnh giới 25/12/2023
123 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 123: Tu Ma hải 25/12/2023
124 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 124: Đấu Tà phái 25/12/2023
125 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 125: Một thân bảo vật 25/12/2023
126 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 126: Ba viên hàn đan 25/12/2023
127 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 127: Kết Đan 25/12/2023
128 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 128: Sát 25/12/2023
129 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 129: Vạn Ma Bách Nhật Tru Sát Lệnh 25/12/2023
130 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 130: Sát phạt huyết lộ 25/12/2023
131 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 131: Dương oai Nam Đấu thành 25/12/2023
132 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 132: Đấu Long đại trận 25/12/2023
133 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 133: Kiếm tu tàn ảnh 25/12/2023
134 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 134: Liều mạng với hắn 25/12/2023
135 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 135: Vẻ đẹp thê lương 25/12/2023
136 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 136: Sương mù thành biển 25/12/2023
137 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 137: Lão nhân mặc thanh bào 25/12/2023
138 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 138: Tu đan 25/12/2023
139 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 139: Bát trảo thần thức 25/12/2023
140 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 140: Đạt thành hiệp nghị 25/12/2023
141 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 141: Thần Đạo chi thuật 25/12/2023
142 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 142: Thi hài thần bí 25/12/2023
143 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 143: Phanh nhiên tâm động 25/12/2023
144 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 144: Cổ truyền tống trận 25/12/2023
145 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 145: Tề tụ 26/12/2023
146 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 146: Cổ thần chi địa 26/12/2023
147 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 147: Thủ tủy 26/12/2023
148 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 148: Thoát ly đội ngũ 26/12/2023
149 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 149: Ngọc giản của Lý Mộ Uyển 26/12/2023
150 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 150: Hành Thổ chi địa 26/12/2023
151 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 151: Đệ nhị ma đầu 26/12/2023
152 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 152: Ma đầu dị biến 26/12/2023
153 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 153: Đoạt bảo 26/12/2023
154 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 154: Cướp đoạt cơn lốc 26/12/2023
155 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 155: Độc vương đỉnh 26/12/2023
156 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 156: Cấm Sơn 26/12/2023
157 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 157: Học tập cấm chế 26/12/2023
158 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 158: Vận đen của Cổ Đế 26/12/2023
159 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 159: Vố số cấm chế bạo phát 26/12/2023
160 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 160: Cổ thần Đồ Ti 26/12/2023
161 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 161: Dị biến xảy ra 26/12/2023
162 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 162: Yêu thần huyết hải 26/12/2023
163 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 163: Kẻ đứng đầu huyết hải 26/12/2023
164 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 164: Bên ngoài khí hải 26/12/2023
165 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 165: Cổ Thần truyền thừa 26/12/2023
166 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 166: Cổ thần truyền thừa ( tam 26/12/2023
167 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 167: Cổ thẩn truyền thừa (tứ) 26/12/2023
168 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 168: Thần thức tử hải 26/12/2023
169 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 169: Ngoài ý liệu 26/12/2023
170 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 170: Huyết hải phong ấn 26/12/2023
171 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 171: Mở phong ấn 26/12/2023
172 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 172: Tử hải nghi điểm 26/12/2023
173 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 173: Lật lọng 26/12/2023
174 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 174: Chân chánh truyền thừa 26/12/2023
175 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 175: Trọng tổ thân thể 26/12/2023
176 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 176: Cổ thần chi địa (chung) 27/12/2023
177 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 177: Nữ tử Vân Phi 27/12/2023
178 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 178: Hai trăm năm 27/12/2023
179 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 179: Giết người diệt khẩu 27/12/2023
180 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 180: Kỳ Lân thú thành 27/12/2023
181 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 181: Cổ kính và Cấm phiên 27/12/2023
182 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 182: Nguyên Anh Quy Tức 27/12/2023
183 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 183: Thiên kiếp 27/12/2023
184 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 184: Giết người lấy đan 27/12/2023
185 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 185: Điểm cuối của cực cảnh 27/12/2023
186 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 186: Phương pháp không tán công 27/12/2023
187 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 187: Ngưng luyện phân thân 27/12/2023
188 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 188: Vân Thiên tông 27/12/2023
189 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 189: Xa xỉ 27/12/2023
190 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 190: Cố nhân 27/12/2023
191 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 191: Phiền muộn 27/12/2023
192 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 192: Bổn tôn, hiện 27/12/2023
193 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 193: Va chạm 27/12/2023
194 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 194: Kiên quyết 27/12/2023
195 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 195: Hai tháng 27/12/2023
196 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 196: Đan dược 27/12/2023
197 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 197: Tu vi tiêu thăng 27/12/2023
198 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 198: Đoạt Thiên Thất đỉnh 27/12/2023
199 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 199: Giải trừ phong ấn 27/12/2023
200 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 200: Kết Anh 27/12/2023
201 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 201: Cầm mà luyện đan 27/12/2023
202 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 202: Rời khỏi Sở quốc 27/12/2023
203 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 203: Tái ngộ cố nhân 27/12/2023
204 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 204: Thu sủng 27/12/2023
205 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 205: Văn thú (Yêu thú hình con muỗi) 27/12/2023
206 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 206: Sát nhân đoạt lệnh 27/12/2023
207 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 207: Vị trí Triệu quốc 28/12/2023
208 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 208: Vỏ kiếm 28/12/2023
209 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 209: Dừng tay 28/12/2023
210 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 210: Đằng Hóa Nguyên 28/12/2023
211 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 211: Bởi vì hắn họ Đằng 28/12/2023
212 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 212: Chém nghìn người 28/12/2023
213 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 213: Vương … Vương Lâm 28/12/2023
214 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 214: Hạch tâm tộc nhân 28/12/2023
215 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 215: Đại thụ sắp ngã 28/12/2023
216 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 216: Đằng Tam 28/12/2023
217 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 217: Vương Trác 28/12/2023
218 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 218: Phác Nam Tử 28/12/2023
219 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 219: Đằng Nhất 28/12/2023
220 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 220: Diệt Đằng 28/12/2023
221 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 221: Diệt Đằng gia (nhị) 28/12/2023
222 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 222: Diệt Đằng gia(Cuối) 28/12/2023
223 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 223: Nam tử tà dị 28/12/2023
224 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 224: Tu tinh chi tinh 28/12/2023
225 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 225: Hóa phàm 28/12/2023
226 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 226: Ngưng sát 28/12/2023
227 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 227: Quy ẩn 28/12/2023
228 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 228: Pháp bảo 28/12/2023
229 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 229: Tượng khắc gỗ giao long 28/12/2023
230 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 230: Chưa gặp bao giờ 28/12/2023
231 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 231: Đạo tặc 28/12/2023
232 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 232: Lạnh giá! 28/12/2023
233 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 233: Là ngươi! 28/12/2023
234 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 234: Thích tông 28/12/2023
235 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 235: Ý cảnh 28/12/2023
236 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 236: Tổ linh bài 28/12/2023
237 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 237: Tuổi già 28/12/2023
238 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 238: Đồ chơi làm bằng đường 28/12/2023
239 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 239: Trăm năm hẳn là phải chết 28/12/2023
240 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 240: Thiên đạo luân hồi 28/12/2023
241 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 241: Tuyết biến 28/12/2023
242 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 242: Tu sĩ Tuyết Vực 28/12/2023
243 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 243: Giết người 29/12/2023
244 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 244: Vũ Đỉnh 29/12/2023
245 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 245: Thiên đạo vô tình 29/12/2023
246 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 246: Thiên chi kiều nữ 29/12/2023
247 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 247: Thập niên Hóa Thần 29/12/2023
248 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 248: Đại Ngưu 29/12/2023
249 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 249: Tuyết Vực giáng lâm 29/12/2023
250 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 250: Tượng băng dưới lòng đất 29/12/2023
251 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 251: Thương Long 29/12/2023
252 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 252: Đoạt Thổ linh 29/12/2023
253 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 253: Hồng Điệp 29/12/2023
254 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 254: Thiên kiếp 29/12/2023
255 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 255: Thiên nghịch thay đổi 29/12/2023
256 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 256: Sư tôn 29/12/2023
257 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 257: Vinh dự 29/12/2023
258 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 258: Triệu hồi Hóa Thần 29/12/2023
259 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 259: Đốn ngộ 29/12/2023
260 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 260: Bác Cực 29/12/2023
261 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 261: Xử hóa 29/12/2023
262 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 262: Bắt đầu thay đổi 29/12/2023
263 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 263: Chuyển thế 29/12/2023
264 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 264: Vỏ kiếm đầu tiên 29/12/2023
265 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 265: Cổ Thần tế bảo 29/12/2023
266 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 266: Vô danh 29/12/2023
267 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 267: Trở về 29/12/2023
268 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 268: Thiên đạo mở ra 29/12/2023
269 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 269: Khiếp sợ 29/12/2023
270 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 270: Tiên giới bị phá nát 29/12/2023
271 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 271: Tiên giới chi khí 29/12/2023
272 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 272: Chết trong trứng nước 29/12/2023
273 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 273: Ảo ảnh 29/12/2023
274 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 274: Chiến Hồng Điệp 29/12/2023
275 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 275: Tiên ngọc 30/12/2023
276 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 276: Lục sư đệ gật đầu, nhìn hồ lô nọ nói: 30/12/2023
277 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 277: Tái tham : 30/12/2023
278 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 278: Lòng mang tâm tư : 30/12/2023
279 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 279: Tiên giới toái phiến sụp đổ : 30/12/2023
280 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 280: Du hồn đãng uy : 30/12/2023
281 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 281: Nơi động phủ : 30/12/2023
282 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 282: Xạ Thần chiến xa : 30/12/2023
283 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 283: Luyến nữ thi (*) : 30/12/2023
284 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 284: Chiến! : 30/12/2023
285 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 285: Mảnh nhỏ trọng điệp (*) : 30/12/2023
286 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 286: Tinh la bàn : 30/12/2023
287 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 287: Tự chuốc lấy phiền nhiễu : 30/12/2023
288 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 288: Nữ thi rất tốt : 30/12/2023
289 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 289: Phụ thể : 30/12/2023
290 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 290: Đoạt thi : 30/12/2023
291 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 291: Tằng Ngưu, ngươi dám giết ta! : 30/12/2023
292 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 292: Người theo đạo : 30/12/2023
293 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 293: Hai lễ vật : 30/12/2023
294 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 294: Phản chủ : 30/12/2023
295 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 295: La Bàn : 30/12/2023
296 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 296: Kiếm cuồng : 30/12/2023
297 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 297: Sư huynh tương lai : 30/12/2023
298 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 298: Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu : 30/12/2023
299 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 299: Pháp thuật tiên ý không thể che đậy người ngàn năm si tình : 30/12/2023
300 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 300: Đột phá : 30/12/2023
301 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 301: Ngôi sao mới ở Chu Tước quốc : 30/12/2023
302 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 302: Trở về : 30/12/2023
303 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 303: Tâm động : 30/12/2023
304 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 304: Ta chính là Vương Lâm : 31/12/2023
305 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 305: Lỗ mãng? : 31/12/2023
306 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 306: Ở ẩn : 31/12/2023
307 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 307: Nhà mới 31/12/2023
308 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 308: Bạt sơn 31/12/2023
309 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 309: Tu sĩ Hóa Thần của Luyện Khí Các 31/12/2023
310 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 310: Phương thuốc lục phẩm 31/12/2023
311 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 311: Không tha 31/12/2023
312 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 312: Lý Mộ Uyển 31/12/2023
313 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 313: Đầu thai sống lại 31/12/2023
314 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 314: Sứ giả Chu Tước quốc 31/12/2023
315 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 315: Chu Tước sơn ba lần đưa tin 31/12/2023
316 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 316: Dã Nhân dư nghiệt 31/12/2023
317 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 317: Chu Tước quốc 31/12/2023
318 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 318: Còn nhớ rõ Cự Phú sao 31/12/2023
319 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 319: Dã Nhân 31/12/2023
320 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 320: Thuật Chú Sư 31/12/2023
321 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 321: Tiên Di tộc 31/12/2023
322 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 322: Luân Hồi Thụ 31/12/2023
323 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 323: Nửa canh giờ 31/12/2023
324 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 324: Uy lực của Xạ Thần Xa 01/01/2024
325 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 325: Chạy trốn! 01/01/2024
326 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 326: Phù khôi 01/01/2024
327 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 327: Thuộc tính mộc 01/01/2024
328 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 328: Cắt đứt đường lui của ngươi 01/01/2024
329 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 329: Dư nhân 01/01/2024
330 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 330: Ly khai 01/01/2024
331 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 331: Thúc thúc 01/01/2024
332 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 332: Tư Đồ Nam 01/01/2024
333 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 333: Chủ nhân Băng Tuyết Thần Điện (*) 01/01/2024
334 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 334: Ước định mười năm 01/01/2024
335 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 335: Chu Tước quốc 01/01/2024
336 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 336: Trận chiến với Hồng Điệp 01/01/2024
337 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 337: Côn Cực Tiên 01/01/2024
338 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 338: Chiến xa nộ 01/01/2024
339 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 339: Uy lực của ý cảnh 01/01/2024
340 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 340: Âm mưu sơ hiện 01/01/2024
341 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 341: Liễu Mi và Kiền Phong 01/01/2024
342 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 342: Đại kiếp 02/01/2024
343 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 343: Nguyên nhân 02/01/2024
344 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 344: Lưỡng bại câu thương 02/01/2024
345 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 345: Phàm nhân 02/01/2024
346 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 346: Hỏa Vân trại 02/01/2024
347 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 347: Văn thú 02/01/2024
348 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 348: Vật dưới nước 02/01/2024
349 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 349: Luyện Hồn tông 02/01/2024
350 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 350: Ngày tất niên 02/01/2024
351 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 351: Tụ linh 02/01/2024
352 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 352: Điên cuồng khôi phục 02/01/2024
353 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 353: Truy tìm 02/01/2024
354 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 354: Lần đầu giao phong 02/01/2024
355 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 355: Cực Cảnh và Tử chú thuật 02/01/2024
356 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 356: Nội môn Luyện Hồn Tông 02/01/2024
357 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 357: Hồn Phiên tam pháp! 02/01/2024
358 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 358: Kim sắc Hồn Phiên 02/01/2024
359 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 359: Gặp lại Liễu Mi lần thứ hai 02/01/2024
360 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 360: Chiến Chủ hồn 02/01/2024
361 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 361: Thu Kỳ Lân hồn phiên 02/01/2024
362 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 362: Tiểu hữu! 02/01/2024
363 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 363: Ba phần đại lễ 02/01/2024
364 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 364: Vân Tước 02/01/2024
365 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 365: Lục cấp tu chân quốc 02/01/2024
366 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 366: Nhất tự ra oai 02/01/2024
367 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 367: Anh Biến kỳ và Vương Lâm chân chính 02/01/2024
368 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 368: Người có thiên tư cao nhất Chu Tước tinh 03/01/2024
369 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 369: Thập ức tôn hồn phiên 03/01/2024
370 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 370: Cự Ma tộc 03/01/2024
371 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 371: Sự lựa chọn của Sất Hổ 03/01/2024
372 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 372: Lão tổ xuất hiện 03/01/2024
373 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 373: Hứa Lập Quốc 03/01/2024
374 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 374: Chu Vũ Thái 03/01/2024
375 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 375: Diệt lão tổ 03/01/2024
376 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 376: Mị cơ 03/01/2024
377 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 377: Chu Như 03/01/2024
378 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 378: Tiểu Bạch 03/01/2024
379 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 379: Kinh biến 03/01/2024
380 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 380: Thiên đạo lai lâm 03/01/2024
381 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 381: Thiên ý trêu người 03/01/2024
382 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 382: Đạo tâm 03/01/2024
383 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 383: Anh Biến 03/01/2024
384 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 384: Cố nhân 03/01/2024
385 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 385: Dư bảo 03/01/2024
386 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 386: Thuỷ tổ 03/01/2024
387 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 387: Cự Phú 03/01/2024
388 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 388: Truyền thống 03/01/2024
389 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 389: Cuộc chiến thứ hai của Tiên Di Tộc bắt đầu 03/01/2024
390 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 390: Uy lực thật sự của Thập Ức Tôn Hồn Phiên 03/01/2024
391 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 391: Đệ nhị Chu Tước? 03/01/2024
392 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 392: Kiền Phong 04/01/2024
393 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 393: Anh Biến (chung) 04/01/2024
394 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 394: Chu Tước Tử 04/01/2024
395 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 395: Thông minh sao bằng bậc đế vương 04/01/2024
396 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 396: Tư Đồ Nam 04/01/2024
397 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 397: Đồng tử 04/01/2024
398 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 398: Tu Tinh Chi Tinh 04/01/2024
399 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 399: Tổ linh thụ 04/01/2024
400 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 400: Tiểu Bắc Viêm Cực 04/01/2024
401 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 401: Bí mật của Tu Tinh Chi Tinh 04/01/2024
402 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 402: Chấp hành giả – Kẻ chấp hành 04/01/2024
403 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 403: Cưu chiếm thước sào 04/01/2024
404 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 404: Tổ phù đầu cốt 04/01/2024
405 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 405: Tam tổ là nàng 04/01/2024
406 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 406: Ngươi đồng ý, xuân phong nhất độ 04/01/2024
407 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 407: Người khổng lồ bên dưới Thi Âm Tông 04/01/2024
408 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 408: Tào Nhất Đấu 04/01/2024
409 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 409: Cứu ta 04/01/2024
410 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 410: Lôi Cát 04/01/2024
411 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 411: Bất đồng 04/01/2024
412 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 412: Trên Vấn Đỉnh 04/01/2024
413 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 413: Sự điên cuồng của Chu Tước Tử 04/01/2024
414 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 414: Người này là ai? 05/01/2024
415 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 415: Linh hồn trên vùng đất khô cằn 05/01/2024
416 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 416: Mộ Dung Vân 05/01/2024
417 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 417: Tế Đàn 05/01/2024
418 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 418: Xinh không thể tả được! 05/01/2024
419 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 419: Gặp Liễu Mi lần thứ ba 05/01/2024
420 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 420: Một huyễn cuối cùng 05/01/2024
421 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 421: Thiên huyễn tình dục đạo 05/01/2024
422 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 422: Mệnh hồn của Lý Mộ Uyển 05/01/2024
423 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 423: Đoạt hồn 05/01/2024
424 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 424: Sứ giả của Thác Lâm 05/01/2024
425 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 425: Kỳ bảo! 05/01/2024
426 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 426: Hồng Điệp 05/01/2024
427 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 427: Đỏ bừng 05/01/2024
428 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 428: Như điệp 05/01/2024
429 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 429: Tề tụ 05/01/2024
430 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 430: Người lòng dạ sắt đá 05/01/2024
431 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 431: Kim giáp đại hán 05/01/2024
432 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 432: Sát khí 05/01/2024
433 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 433: Diệp Vô Ưu 05/01/2024
434 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 434: Cướp đoạt 06/01/2024
435 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 435: Kế thừa Chu Tước 06/01/2024
436 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 436: Chiến Kiền Phong 06/01/2024
437 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 437: Sát khí của Thác Sâm 06/01/2024
438 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 438: Sứ Giả Tu Chân Liên Minh 06/01/2024
439 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 439: Bức màn Chu Tước 06/01/2024
440 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 440: Một năm 06/01/2024
441 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 441: Duyên phận đã hết 06/01/2024
442 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 442: Luyện bảo 06/01/2024
443 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 443: Chu Tước tinh 06/01/2024
444 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 444: Giao Dịch Tinh 06/01/2024
445 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 445: Khôn Mộc Thạch 06/01/2024
446 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 446: Bạch Vi 06/01/2024
447 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 447: Hành trình một mình 06/01/2024
448 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 448: Tới Thiên Vận Tinh 06/01/2024
449 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 449: Vấn đạo 06/01/2024
450 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 450: Đạo! 06/01/2024
451 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 451: Tiểu đệ ra tay trước 07/01/2024
452 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 452: Ương ngạnh 07/01/2024
453 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 453: Tử Lâm Các 07/01/2024
454 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 454: Hóa ma chỉ 07/01/2024
455 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 455: Thiên Vận Tử 07/01/2024
456 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 456: Tiên thuật 07/01/2024
457 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 457: Thiên Vận Thất Tử 07/01/2024
458 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 458: Kiếm ý 07/01/2024
459 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 459: Khốn địa tu luyện 07/01/2024
460 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 460: Thọ yến 07/01/2024
461 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 461: Tử khí đông lai 11/01/2024
462 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 462: Xông vào yến tiệc 11/01/2024
463 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 463: Cổ yêu 11/01/2024
464 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 464: Cửu chuyển luyện tiên quyết 11/01/2024
465 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 465: Tôn trưởng lão! 11/01/2024
466 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 466: Hắn! 11/01/2024
467 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 467: Gặp lại Lăng Thiên Hầu 11/01/2024
468 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 468: Dẫn Tiên thuật! 12/01/2024
469 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 469: Triệu Hân Mộng 12/01/2024
470 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 470: Tử hệ Lão Lục 12/01/2024
471 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 471: Chiến Vấn Đỉnh! 12/01/2024
472 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 472: Toái Tiên chi địa 12/01/2024
473 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 473: Ý cảnh nhập thể! 12/01/2024
474 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 474: Hơn một người! 12/01/2024
475 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 475: Sát Lục Tiên quyết 12/01/2024
476 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 476: Huyền Uyên Phái 12/01/2024
477 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 477: Sứ giả 13/01/2024
478 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 478: Địa Ma Bắc Giới 13/01/2024
479 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 479: Văn thú tiến hoá! 13/01/2024
480 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 480: Cửu Lê Trùng 13/01/2024
481 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 481: Vỡ! 13/01/2024
482 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 482: Chiến! 13/01/2024
483 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 483: Giết! 13/01/2024
484 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 484: Kim linh 13/01/2024
485 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 485: Mục tiêu – Đông Hải! 13/01/2024
486 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 486: Vì sao Đông Hải 14/01/2024
487 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 487: Hành trình của Tham Lang 14/01/2024
488 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 488: Tâm tư của Tham Lang 14/01/2024
489 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 489: Thủy triều 14/01/2024
490 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 490: Lệnh bài 14/01/2024
491 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 491: Đông Hải yêu linh 14/01/2024
492 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 492: Sơn cốc 14/01/2024
493 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 493: Trưởng lão trong cốc 14/01/2024
494 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 494: Phá trận 15/01/2024
495 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 495: Hoàng Long 15/01/2024
496 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 496: Thiên Yêu quận 15/01/2024
497 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 497: Hắc y nam tử 15/01/2024
498 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 498: Sinh chi lạc ấn 15/01/2024
499 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 499: Ma Cấm 15/01/2024
500 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 500: Gạt Bỏ 15/01/2024
501 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 501: Sưu hồn thuật 16/01/2024
502 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 502: Thủy cảnh 16/01/2024
503 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 503: Luyện Hồn tân tông 16/01/2024
504 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 504: Yêu lực kết tinh 16/01/2024
505 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 505: Thập tam 16/01/2024
506 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 506: Tán hồn dưỡng phách 16/01/2024
507 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 507: Chiến thư 16/01/2024
508 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 508 17/01/2024
509 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 509 17/01/2024
510 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 510 17/01/2024
511 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 511: Rời đi 17/01/2024
512 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 512: Khảo nghiệm của Yêu Tương 17/01/2024
513 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 513: Ngộ trong chiến đấu 17/01/2024
514 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 514: Ma niệm 18/01/2024
515 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 515: Thống lĩnh 18/01/2024
516 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 516: Yêu binh 18/01/2024
517 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 517: Doanh trại Hắc Giáp quân 18/01/2024
518 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 518: Sự im lặng đáng sợ 18/01/2024
519 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 519: Lập uy 18/01/2024
520 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 520: Diêu Tích Tuyết 18/01/2024
521 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 521: Giao dịch 19/01/2024
522 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 522: Huyết Hồn đan 19/01/2024
523 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 523: Tiên tinh 19/01/2024
524 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 524: Sáu nét kim phù 19/01/2024
525 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 525: Ba ký tự hợp làm một 19/01/2024
526 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 526: Xoay chuyển càn khôn 19/01/2024
527 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 527: Khu vườn 20/01/2024
528 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 528: Ngủ say 20/01/2024
529 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 529: Thu hoạch 20/01/2024
530 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 530: Thực lực của Anh Biến Kỳ đại viên mãn 20/01/2024
531 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 531: Cứu Thập Tam 20/01/2024
532 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 532: Một chưởng 21/01/2024
533 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 533: Hổ Bào, lão già và áo giáp 21/01/2024
534 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 534: Hỏi Diêu Tích Tuyết 21/01/2024
535 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 535: Người quen 21/01/2024
536 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 536: Loạn kinh đô 21/01/2024
537 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 537: Cố cười 22/01/2024
538 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 538: Đế Kiếm ủy khuất 22/01/2024
539 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 539: Hoạt động ngầm 22/01/2024
540 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 540: Sát lục đạo! 22/01/2024
541 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 541: Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu 22/01/2024
542 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 542: Cuộc chiến Yêu Tướng 22/01/2024
543 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 543: Ngươi, bước ra khỏi hàng 23/01/2024
544 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 544: Nụ cười dâm đãng của Hứa Lập Quốc 23/01/2024
545 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 545: Kế hoạch làm phản của Hứa Lập Quốc thất bại! 23/01/2024
546 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 546: Đánh cuộc 24/01/2024
547 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 547: Ngôn xuất pháp tùy 24/01/2024
548 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 548: Thiên soái động dung 24/01/2024
549 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 549: Ta phải Vấn Đỉnh 24/01/2024
550 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 550: Nghịch 24/01/2024
551 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 551: Kim giáp đã chết! 25/01/2024
552 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 552: Thiên kiếp đơn giản nhất 25/01/2024
553 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 553: Thiên uy 25/01/2024
554 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 554: Yêu Cổ 25/01/2024
555 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 555: Vấn Đỉnh Chi Tinh 25/01/2024
556 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 556: Vấn Đỉnh sơ kỳ 26/01/2024
557 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 557: Thăng Tiên Quả 26/01/2024
558 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 558 26/01/2024
559 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 559: Chiến Ý 26/01/2024
560 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 560: Có sát khí 27/01/2024
561 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 561: Mười năm giác ngộ, mười năm ngộ đạo hóa hoàng tuyền 27/01/2024
562 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 562: Yêu vệ 27/01/2024
563 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 563: Thanh tỉnh 27/01/2024
564 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 564: Ngưng hóa tuyền hồn 28/01/2024
565 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 565: Huyết Hồn đan 28/01/2024
566 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 566: Cổ Yêu huyết ảnh 28/01/2024
567 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 567: Đại công cáo thành 28/01/2024
568 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 568: Chu Tước đệ nhất mạc 29/01/2024
569 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 569: Đệ nhị nguyên thần 29/01/2024
570 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 570: Kiếm khí của Tử Thử 29/01/2024
571 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 571: Ba đạo kiếm khí 29/01/2024
572 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 572: Hướng đi của Tham Lang 30/01/2024
573 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 573: Tiên đế Thanh Lâm 30/01/2024
574 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 574: Đạo phong ấn thứ hai 30/01/2024
575 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 575: Biến hóa, Ngân Giác Lôi Thú 31/01/2024
576 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 576: Xuống dưới cho ta! 31/01/2024
577 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 577: Vật của tiên giới 31/01/2024
578 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 578: Nhất đại tông sư! 31/01/2024
579 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 579: Tiên thú chi lương 01/02/2024
580 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 580: Van ngươi Khốn Tiên võng 01/02/2024
581 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 581: Trói hắn! 01/02/2024
582 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 582: Thanh Sương 01/02/2024
583 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 583: Thân phận của nữ thi áo trắng 02/02/2024
584 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 584: Xuất quan 02/02/2024
585 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 585: Trăm vạn đạo Sát Lục khí! 02/02/2024
586 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 586: Cuộc chiến với Cổ Yêu! 02/02/2024
587 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 587: Thân ảnh màu xám 03/02/2024
588 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 588: Phát sinh rạn nứt với Thiên Vận Tử 03/02/2024
589 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 589: Phát sinh rạn nứt với Thiên Vận Tử 03/02/2024
590 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 590: Tên nhà quê 15/02/2024
591 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 591: Tự tìm đau khổ 16/02/2024
592 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 592: Vị trí của Chu Dật 16/02/2024
593 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 593: Vị trí phong ấn 17/02/2024
594 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 594: Cứu Chu Dật 18/02/2024
595 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 595: Tâm tử 19/02/2024
596 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 596: Bản mệnh kiếm khí của Chu Dật 19/02/2024
597 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 597: Đại lễ! 20/02/2024
598 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 598: Vân Tiên đạo lữ 21/02/2024
599 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 599: Sương tím! 22/02/2024

Bình luận