Thông tin truyện

Tiên Nghịch

Tác giả:

Nhĩ Căn

Thể loại:

Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

23637

Tiên Nghịch

Giới Thiệu Truyện Tiên Nghịch là câu chuyện Tiên Hiệp kể về Vương Lâm - một thiếu niên bình thường, may mắn được gia nhập vào một môn phái tu tiên xuống dốc của nước Triệu, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được một "Thần Bí Hạt Châu". Vương Lâm đã bước lên con đường tu tiên và trên con đường này, hắn sẽ đối mặt với chuyện gì? - Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên, là vô tình hay hữu tình? Hãy cùng dõi theo bước chân của Vương Lâm qua 1976 chương Truyện Tiên Nghịch> để biết rõ những điều này bạn nhé!

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1: Ly hương 20/12/2023
2 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 2: Tiên Nhân 20/12/2023
3 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 3: Trắc thí 20/12/2023
4 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 4: Vô tình 20/12/2023
5 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 5: Đường về 20/12/2023
6 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 6: Lợi thế 20/12/2023
7 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 7: Lưu thư 20/12/2023
8 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 8: Thạch châu 20/12/2023
9 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 9: Hạ nhai 20/12/2023
10 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 10: Nhập môn 20/12/2023
11 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 11: Trương Hổ 20/12/2023
12 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 12: Tiên phù 20/12/2023
13 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 13: Trưởng lão 21/12/2023
14 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 14: Dị biến 21/12/2023
15 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 15: Hoài nghi 21/12/2023
16 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 16: Đệ tử 21/12/2023
17 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 17: Tu tiên 21/12/2023
18 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 18: Hồ lô 21/12/2023
19 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 19: Trục môn 21/12/2023
20 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 20: Cửu vân 21/12/2023
21 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 21: Linh đan 21/12/2023
22 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 22: Tán công 21/12/2023
23 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 23: Thập Vân 21/12/2023
24 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 24: Tu Luyện 21/12/2023
25 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 25: Ngưng Khí 21/12/2023
26 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 26: Sát Ý 21/12/2023
27 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 27: Tới Chơi 21/12/2023
28 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 28: Tạp Vụ 21/12/2023
29 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 29: Dâng Tới tận Cửa 21/12/2023
30 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 30: Vương Hạo 21/12/2023
31 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 31: Tuyết thủy 21/12/2023
32 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 32: Giao Dịch 21/12/2023
33 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 33: Khẩu Quyết 21/12/2023
34 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 34: Tập Huấn 21/12/2023
35 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 35: Hậu Sơn 21/12/2023
36 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 36: Thị Phi 21/12/2023
37 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 37: 4 Năm 21/12/2023
38 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 38: Quang Ban 21/12/2023
39 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 39: Cự Phú 21/12/2023
40 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 40: Khách Đến 21/12/2023
41 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 41: Ngô Công 21/12/2023
42 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 42: Ngô công độc dịch 21/12/2023
43 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 43: Bạn cũ 21/12/2023
44 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 44: Lý Sơn 21/12/2023
45 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 45: Đê Tiện 22/12/2023
46 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 46: Lão Quái Vật 22/12/2023
47 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 47: Tỷ Thí 22/12/2023
48 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 48: Xuất Trận 22/12/2023
49 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 49: Kết Thúc 22/12/2023
50 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 50: Chất Vấn 22/12/2023
51 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 51: Trưởng Lão 22/12/2023
52 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 52: Sư Tổ 22/12/2023
53 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 53: Lai Kiếp 22/12/2023
54 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 54: Cường thế 22/12/2023
55 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 55: Rời Phái 22/12/2023
56 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 56: Tang Môn 22/12/2023
57 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 57: 800 Phiếu 22/12/2023
58 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 58: Âm Mưu 22/12/2023
59 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 59: Trảm Sát 22/12/2023
60 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 60: Khôi Lỗi Thuật 22/12/2023
61 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 61: Hồi Gia 22/12/2023
62 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 62: Lại 4 Năm 22/12/2023
63 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 63: Đoạt Cơ Pháp 22/12/2023
64 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 64: Thiên Thủy Thành 22/12/2023
65 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 65: Tai ương xì máu 22/12/2023
66 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 66: Tái ngộ cố nhân 22/12/2023
67 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 67: Phi kiếm cổ quái 22/12/2023
68 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 68: Tức Mặc Lã Nhân 22/12/2023
69 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 69: Đằng Gia Thành 22/12/2023
70 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 70: Tế luyện phi kiếm 23/12/2023
71 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 71: Huyết Luyện Pháp 23/12/2023
72 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 72: Đoạt cơ 23/12/2023
73 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 73: Đống hoang tàn trong rừng 23/12/2023
74 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 74: Hoàng tuyền hàn đan 23/12/2023
75 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 75: Lam phu quái nhân 23/12/2023
76 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 76: Pháp bảo kinh nhân 23/12/2023
77 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 77: Sơ lộ dấu vết 23/12/2023
78 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 78: Cực âm linh lực 23/12/2023
79 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 79: Thi Âm tông 23/12/2023
80 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 80: Tiến vào tông 23/12/2023
81 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 81: Lô đỉnh 23/12/2023
82 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 82: Đại biến 23/12/2023
83 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 83: Vực ngoại chiến trường 23/12/2023
84 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 84: Thạch châu biến 23/12/2023
85 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 85: Tế luyện vỏ kiếm 23/12/2023
86 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 86: Ngọc giản hồn phách 23/12/2023
87 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 87: Điệu kiếp 23/12/2023
88 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 88: Cực cảnh lâm thế 23/12/2023
89 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 89: Lô đỉnh 23/12/2023
90 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 90: Mễ Lạp chi quang 23/12/2023
91 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 91: Cố nhân 23/12/2023
92 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 92: Vô Đề 23/12/2023
93 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 93: Liễu Mi 23/12/2023
94 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 94 24/12/2023
95 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 95 24/12/2023
96 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 96 24/12/2023
97 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 97 24/12/2023
98 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 98 24/12/2023
99 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 99: Khiên cưỡng 24/12/2023
100 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 100: Vương Lâm bỏ mạng 24/12/2023
101 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 101: Ngoại Vực chiến trường 24/12/2023
102 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 102: Thần Long thức tỉnh 24/12/2023
103 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 103: Vương Lâm trở về 24/12/2023
104 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 104: Không biết sống chết 24/12/2023
105 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 105: Đi giết hắn 24/12/2023
106 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 106: Ma đầu 24/12/2023
107 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 107: Pháp tắc giới luật 24/12/2023
108 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 108: Thần thức cực cảnh 24/12/2023
109 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 109: Tha hương ngoại quốc 24/12/2023
110 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 110: Bế quan tại núi lửa 24/12/2023
111 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 111: Phần Kim sơn mạch 24/12/2023
112 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 112: Tự chế ma đầu 24/12/2023
113 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 113: Nguyên anh hốt lai 25/12/2023
114 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 114: Hắn là dê béo? 25/12/2023
115 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 115: Hỏa Phần quốc kịch biến 25/12/2023
116 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 116: Kịch biến Hỏa Phần Quốc 25/12/2023
117 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 117: Cử quốc thiên di 25/12/2023
118 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 118: Phong Vân biến sắc 25/12/2023
119 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 119: Trung niên văn sĩ 25/12/2023
120 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 120: Tỏa Quốc đại trận 25/12/2023
121 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 121: Thiên Ly đan 25/12/2023
122 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 122: Giả đan cảnh giới 25/12/2023
123 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 123: Tu Ma hải 25/12/2023
124 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 124: Đấu Tà phái 25/12/2023
125 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 125: Một thân bảo vật 25/12/2023
126 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 126: Ba viên hàn đan 25/12/2023
127 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 127: Kết Đan 25/12/2023
128 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 128: Sát 25/12/2023
129 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 129: Vạn Ma Bách Nhật Tru Sát Lệnh 25/12/2023
130 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 130: Sát phạt huyết lộ 25/12/2023
131 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 131: Dương oai Nam Đấu thành 25/12/2023
132 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 132: Đấu Long đại trận 25/12/2023
133 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 133: Kiếm tu tàn ảnh 25/12/2023
134 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 134: Liều mạng với hắn 25/12/2023
135 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 135: Vẻ đẹp thê lương 25/12/2023
136 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 136: Sương mù thành biển 25/12/2023
137 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 137: Lão nhân mặc thanh bào 25/12/2023
138 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 138: Tu đan 25/12/2023
139 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 139: Bát trảo thần thức 25/12/2023
140 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 140: Đạt thành hiệp nghị 25/12/2023
141 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 141: Thần Đạo chi thuật 25/12/2023
142 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 142: Thi hài thần bí 25/12/2023
143 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 143: Phanh nhiên tâm động 25/12/2023
144 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 144: Cổ truyền tống trận 25/12/2023
145 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 145: Tề tụ 26/12/2023
146 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 146: Cổ thần chi địa 26/12/2023
147 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 147: Thủ tủy 26/12/2023
148 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 148: Thoát ly đội ngũ 26/12/2023
149 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 149: Ngọc giản của Lý Mộ Uyển 26/12/2023
150 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 150: Hành Thổ chi địa 26/12/2023
151 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 151: Đệ nhị ma đầu 26/12/2023
152 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 152: Ma đầu dị biến 26/12/2023
153 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 153: Đoạt bảo 26/12/2023
154 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 154: Cướp đoạt cơn lốc 26/12/2023
155 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 155: Độc vương đỉnh 26/12/2023
156 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 156: Cấm Sơn 26/12/2023
157 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 157: Học tập cấm chế 26/12/2023
158 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 158: Vận đen của Cổ Đế 26/12/2023
159 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 159: Vố số cấm chế bạo phát 26/12/2023
160 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 160: Cổ thần Đồ Ti 26/12/2023
161 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 161: Dị biến xảy ra 26/12/2023
162 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 162: Yêu thần huyết hải 26/12/2023
163 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 163: Kẻ đứng đầu huyết hải 26/12/2023
164 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 164: Bên ngoài khí hải 26/12/2023
165 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 165: Cổ Thần truyền thừa 26/12/2023
166 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 166: Cổ thần truyền thừa ( tam 26/12/2023
167 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 167: Cổ thẩn truyền thừa (tứ) 26/12/2023
168 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 168: Thần thức tử hải 26/12/2023
169 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 169: Ngoài ý liệu 26/12/2023
170 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 170: Huyết hải phong ấn 26/12/2023
171 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 171: Mở phong ấn 26/12/2023
172 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 172: Tử hải nghi điểm 26/12/2023
173 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 173: Lật lọng 26/12/2023
174 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 174: Chân chánh truyền thừa 26/12/2023
175 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 175: Trọng tổ thân thể 26/12/2023
176 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 176: Cổ thần chi địa (chung) 27/12/2023
177 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 177: Nữ tử Vân Phi 27/12/2023
178 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 178: Hai trăm năm 27/12/2023
179 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 179: Giết người diệt khẩu 27/12/2023
180 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 180: Kỳ Lân thú thành 27/12/2023
181 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 181: Cổ kính và Cấm phiên 27/12/2023
182 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 182: Nguyên Anh Quy Tức 27/12/2023
183 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 183: Thiên kiếp 27/12/2023
184 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 184: Giết người lấy đan 27/12/2023
185 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 185: Điểm cuối của cực cảnh 27/12/2023
186 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 186: Phương pháp không tán công 27/12/2023
187 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 187: Ngưng luyện phân thân 27/12/2023
188 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 188: Vân Thiên tông 27/12/2023
189 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 189: Xa xỉ 27/12/2023
190 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 190: Cố nhân 27/12/2023
191 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 191: Phiền muộn 27/12/2023
192 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 192: Bổn tôn, hiện 27/12/2023
193 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 193: Va chạm 27/12/2023
194 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 194: Kiên quyết 27/12/2023
195 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 195: Hai tháng 27/12/2023
196 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 196: Đan dược 27/12/2023
197 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 197: Tu vi tiêu thăng 27/12/2023
198 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 198: Đoạt Thiên Thất đỉnh 27/12/2023
199 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 199: Giải trừ phong ấn 27/12/2023
200 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 200: Kết Anh 27/12/2023
201 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 201: Cầm mà luyện đan 27/12/2023
202 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 202: Rời khỏi Sở quốc 27/12/2023
203 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 203: Tái ngộ cố nhân 27/12/2023
204 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 204: Thu sủng 27/12/2023
205 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 205: Văn thú (Yêu thú hình con muỗi) 27/12/2023
206 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 206: Sát nhân đoạt lệnh 27/12/2023
207 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 207: Vị trí Triệu quốc 28/12/2023
208 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 208: Vỏ kiếm 28/12/2023
209 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 209: Dừng tay 28/12/2023
210 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 210: Đằng Hóa Nguyên 28/12/2023
211 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 211: Bởi vì hắn họ Đằng 28/12/2023
212 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 212: Chém nghìn người 28/12/2023
213 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 213: Vương … Vương Lâm 28/12/2023
214 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 214: Hạch tâm tộc nhân 28/12/2023
215 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 215: Đại thụ sắp ngã 28/12/2023
216 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 216: Đằng Tam 28/12/2023
217 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 217: Vương Trác 28/12/2023
218 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 218: Phác Nam Tử 28/12/2023
219 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 219: Đằng Nhất 28/12/2023
220 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 220: Diệt Đằng 28/12/2023
221 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 221: Diệt Đằng gia (nhị) 28/12/2023
222 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 222: Diệt Đằng gia(Cuối) 28/12/2023
223 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 223: Nam tử tà dị 28/12/2023
224 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 224: Tu tinh chi tinh 28/12/2023
225 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 225: Hóa phàm 28/12/2023
226 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 226: Ngưng sát 28/12/2023
227 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 227: Quy ẩn 28/12/2023
228 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 228: Pháp bảo 28/12/2023
229 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 229: Tượng khắc gỗ giao long 28/12/2023
230 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 230: Chưa gặp bao giờ 28/12/2023
231 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 231: Đạo tặc 28/12/2023
232 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 232: Lạnh giá! 28/12/2023
233 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 233: Là ngươi! 28/12/2023
234 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 234: Thích tông 28/12/2023
235 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 235: Ý cảnh 28/12/2023
236 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 236: Tổ linh bài 28/12/2023
237 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 237: Tuổi già 28/12/2023
238 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 238: Đồ chơi làm bằng đường 28/12/2023
239 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 239: Trăm năm hẳn là phải chết 28/12/2023
240 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 240: Thiên đạo luân hồi 28/12/2023
241 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 241: Tuyết biến 28/12/2023
242 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 242: Tu sĩ Tuyết Vực 28/12/2023
243 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 243: Giết người 29/12/2023
244 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 244: Vũ Đỉnh 29/12/2023
245 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 245: Thiên đạo vô tình 29/12/2023
246 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 246: Thiên chi kiều nữ 29/12/2023
247 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 247: Thập niên Hóa Thần 29/12/2023
248 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 248: Đại Ngưu 29/12/2023
249 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 249: Tuyết Vực giáng lâm 29/12/2023
250 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 250: Tượng băng dưới lòng đất 29/12/2023
251 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 251: Thương Long 29/12/2023
252 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 252: Đoạt Thổ linh 29/12/2023
253 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 253: Hồng Điệp 29/12/2023
254 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 254: Thiên kiếp 29/12/2023
255 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 255: Thiên nghịch thay đổi 29/12/2023
256 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 256: Sư tôn 29/12/2023
257 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 257: Vinh dự 29/12/2023
258 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 258: Triệu hồi Hóa Thần 29/12/2023
259 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 259: Đốn ngộ 29/12/2023
260 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 260: Bác Cực 29/12/2023
261 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 261: Xử hóa 29/12/2023
262 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 262: Bắt đầu thay đổi 29/12/2023
263 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 263: Chuyển thế 29/12/2023
264 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 264: Vỏ kiếm đầu tiên 29/12/2023
265 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 265: Cổ Thần tế bảo 29/12/2023
266 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 266: Vô danh 29/12/2023
267 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 267: Trở về 29/12/2023
268 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 268: Thiên đạo mở ra 29/12/2023
269 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 269: Khiếp sợ 29/12/2023
270 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 270: Tiên giới bị phá nát 29/12/2023
271 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 271: Tiên giới chi khí 29/12/2023
272 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 272: Chết trong trứng nước 29/12/2023
273 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 273: Ảo ảnh 29/12/2023
274 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 274: Chiến Hồng Điệp 29/12/2023
275 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 275: Tiên ngọc 30/12/2023
276 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 276: Lục sư đệ gật đầu, nhìn hồ lô nọ nói: 30/12/2023
277 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 277: Tái tham : 30/12/2023
278 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 278: Lòng mang tâm tư : 30/12/2023
279 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 279: Tiên giới toái phiến sụp đổ : 30/12/2023
280 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 280: Du hồn đãng uy : 30/12/2023
281 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 281: Nơi động phủ : 30/12/2023
282 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 282: Xạ Thần chiến xa : 30/12/2023
283 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 283: Luyến nữ thi (*) : 30/12/2023
284 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 284: Chiến! : 30/12/2023
285 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 285: Mảnh nhỏ trọng điệp (*) : 30/12/2023
286 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 286: Tinh la bàn : 30/12/2023
287 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 287: Tự chuốc lấy phiền nhiễu : 30/12/2023
288 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 288: Nữ thi rất tốt : 30/12/2023
289 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 289: Phụ thể : 30/12/2023
290 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 290: Đoạt thi : 30/12/2023
291 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 291: Tằng Ngưu, ngươi dám giết ta! : 30/12/2023
292 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 292: Người theo đạo : 30/12/2023
293 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 293: Hai lễ vật : 30/12/2023
294 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 294: Phản chủ : 30/12/2023
295 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 295: La Bàn : 30/12/2023
296 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 296: Kiếm cuồng : 30/12/2023
297 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 297: Sư huynh tương lai : 30/12/2023
298 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 298: Kiếm tôn Lăng Thiên Hậu : 30/12/2023
299 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 299: Pháp thuật tiên ý không thể che đậy người ngàn năm si tình : 30/12/2023
300 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 300: Đột phá : 30/12/2023
301 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 301: Ngôi sao mới ở Chu Tước quốc : 30/12/2023
302 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 302: Trở về : 30/12/2023
303 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 303: Tâm động : 30/12/2023
304 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 304: Ta chính là Vương Lâm : 31/12/2023
305 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 305: Lỗ mãng? : 31/12/2023
306 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 306: Ở ẩn : 31/12/2023
307 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 307: Nhà mới 31/12/2023
308 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 308: Bạt sơn 31/12/2023
309 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 309: Tu sĩ Hóa Thần của Luyện Khí Các 31/12/2023
310 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 310: Phương thuốc lục phẩm 31/12/2023
311 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 311: Không tha 31/12/2023
312 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 312: Lý Mộ Uyển 31/12/2023
313 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 313: Đầu thai sống lại 31/12/2023
314 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 314: Sứ giả Chu Tước quốc 31/12/2023
315 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 315: Chu Tước sơn ba lần đưa tin 31/12/2023
316 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 316: Dã Nhân dư nghiệt 31/12/2023
317 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 317: Chu Tước quốc 31/12/2023
318 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 318: Còn nhớ rõ Cự Phú sao 31/12/2023
319 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 319: Dã Nhân 31/12/2023
320 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 320: Thuật Chú Sư 31/12/2023
321 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 321: Tiên Di tộc 31/12/2023
322 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 322: Luân Hồi Thụ 31/12/2023
323 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 323: Nửa canh giờ 31/12/2023
324 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 324: Uy lực của Xạ Thần Xa 01/01/2024
325 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 325: Chạy trốn! 01/01/2024
326 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 326: Phù khôi 01/01/2024
327 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 327: Thuộc tính mộc 01/01/2024
328 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 328: Cắt đứt đường lui của ngươi 01/01/2024
329 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 329: Dư nhân 01/01/2024
330 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 330: Ly khai 01/01/2024
331 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 331: Thúc thúc 01/01/2024
332 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 332: Tư Đồ Nam 01/01/2024
333 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 333: Chủ nhân Băng Tuyết Thần Điện (*) 01/01/2024
334 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 334: Ước định mười năm 01/01/2024
335 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 335: Chu Tước quốc 01/01/2024
336 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 336: Trận chiến với Hồng Điệp 01/01/2024
337 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 337: Côn Cực Tiên 01/01/2024
338 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 338: Chiến xa nộ 01/01/2024
339 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 339: Uy lực của ý cảnh 01/01/2024
340 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 340: Âm mưu sơ hiện 01/01/2024
341 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 341: Liễu Mi và Kiền Phong 01/01/2024
342 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 342: Đại kiếp 02/01/2024
343 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 343: Nguyên nhân 02/01/2024
344 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 344: Lưỡng bại câu thương 02/01/2024
345 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 345: Phàm nhân 02/01/2024
346 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 346: Hỏa Vân trại 02/01/2024
347 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 347: Văn thú 02/01/2024
348 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 348: Vật dưới nước 02/01/2024
349 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 349: Luyện Hồn tông 02/01/2024
350 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 350: Ngày tất niên 02/01/2024
351 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 351: Tụ linh 02/01/2024
352 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 352: Điên cuồng khôi phục 02/01/2024
353 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 353: Truy tìm 02/01/2024
354 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 354: Lần đầu giao phong 02/01/2024
355 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 355: Cực Cảnh và Tử chú thuật 02/01/2024
356 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 356: Nội môn Luyện Hồn Tông 02/01/2024
357 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 357: Hồn Phiên tam pháp! 02/01/2024
358 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 358: Kim sắc Hồn Phiên 02/01/2024
359 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 359: Gặp lại Liễu Mi lần thứ hai 02/01/2024
360 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 360: Chiến Chủ hồn 02/01/2024
361 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 361: Thu Kỳ Lân hồn phiên 02/01/2024
362 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 362: Tiểu hữu! 02/01/2024
363 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 363: Ba phần đại lễ 02/01/2024
364 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 364: Vân Tước 02/01/2024
365 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 365: Lục cấp tu chân quốc 02/01/2024
366 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 366: Nhất tự ra oai 02/01/2024
367 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 367: Anh Biến kỳ và Vương Lâm chân chính 02/01/2024
368 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 368: Người có thiên tư cao nhất Chu Tước tinh 03/01/2024
369 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 369: Thập ức tôn hồn phiên 03/01/2024
370 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 370: Cự Ma tộc 03/01/2024
371 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 371: Sự lựa chọn của Sất Hổ 03/01/2024
372 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 372: Lão tổ xuất hiện 03/01/2024
373 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 373: Hứa Lập Quốc 03/01/2024
374 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 374: Chu Vũ Thái 03/01/2024
375 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 375: Diệt lão tổ 03/01/2024
376 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 376: Mị cơ 03/01/2024
377 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 377: Chu Như 03/01/2024
378 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 378: Tiểu Bạch 03/01/2024
379 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 379: Kinh biến 03/01/2024
380 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 380: Thiên đạo lai lâm 03/01/2024
381 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 381: Thiên ý trêu người 03/01/2024
382 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 382: Đạo tâm 03/01/2024
383 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 383: Anh Biến 03/01/2024
384 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 384: Cố nhân 03/01/2024
385 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 385: Dư bảo 03/01/2024
386 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 386: Thuỷ tổ 03/01/2024
387 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 387: Cự Phú 03/01/2024
388 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 388: Truyền thống 03/01/2024
389 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 389: Cuộc chiến thứ hai của Tiên Di Tộc bắt đầu 03/01/2024
390 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 390: Uy lực thật sự của Thập Ức Tôn Hồn Phiên 03/01/2024
391 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 391: Đệ nhị Chu Tước? 03/01/2024
392 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 392: Kiền Phong 04/01/2024
393 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 393: Anh Biến (chung) 04/01/2024
394 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 394: Chu Tước Tử 04/01/2024
395 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 395: Thông minh sao bằng bậc đế vương 04/01/2024
396 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 396: Tư Đồ Nam 04/01/2024
397 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 397: Đồng tử 04/01/2024
398 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 398: Tu Tinh Chi Tinh 04/01/2024
399 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 399: Tổ linh thụ 04/01/2024
400 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 400: Tiểu Bắc Viêm Cực 04/01/2024
401 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 401: Bí mật của Tu Tinh Chi Tinh 04/01/2024
402 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 402: Chấp hành giả – Kẻ chấp hành 04/01/2024
403 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 403: Cưu chiếm thước sào 04/01/2024
404 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 404: Tổ phù đầu cốt 04/01/2024
405 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 405: Tam tổ là nàng 04/01/2024
406 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 406: Ngươi đồng ý, xuân phong nhất độ 04/01/2024
407 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 407: Người khổng lồ bên dưới Thi Âm Tông 04/01/2024
408 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 408: Tào Nhất Đấu 04/01/2024
409 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 409: Cứu ta 04/01/2024
410 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 410: Lôi Cát 04/01/2024
411 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 411: Bất đồng 04/01/2024
412 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 412: Trên Vấn Đỉnh 04/01/2024
413 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 413: Sự điên cuồng của Chu Tước Tử 04/01/2024
414 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 414: Người này là ai? 05/01/2024
415 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 415: Linh hồn trên vùng đất khô cằn 05/01/2024
416 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 416: Mộ Dung Vân 05/01/2024
417 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 417: Tế Đàn 05/01/2024
418 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 418: Xinh không thể tả được! 05/01/2024
419 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 419: Gặp Liễu Mi lần thứ ba 05/01/2024
420 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 420: Một huyễn cuối cùng 05/01/2024
421 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 421: Thiên huyễn tình dục đạo 05/01/2024
422 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 422: Mệnh hồn của Lý Mộ Uyển 05/01/2024
423 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 423: Đoạt hồn 05/01/2024
424 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 424: Sứ giả của Thác Lâm 05/01/2024
425 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 425: Kỳ bảo! 05/01/2024
426 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 426: Hồng Điệp 05/01/2024
427 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 427: Đỏ bừng 05/01/2024
428 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 428: Như điệp 05/01/2024
429 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 429: Tề tụ 05/01/2024
430 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 430: Người lòng dạ sắt đá 05/01/2024
431 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 431: Kim giáp đại hán 05/01/2024
432 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 432: Sát khí 05/01/2024
433 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 433: Diệp Vô Ưu 05/01/2024
434 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 434: Cướp đoạt 06/01/2024
435 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 435: Kế thừa Chu Tước 06/01/2024
436 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 436: Chiến Kiền Phong 06/01/2024
437 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 437: Sát khí của Thác Sâm 06/01/2024
438 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 438: Sứ Giả Tu Chân Liên Minh 06/01/2024
439 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 439: Bức màn Chu Tước 06/01/2024
440 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 440: Một năm 06/01/2024
441 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 441: Duyên phận đã hết 06/01/2024
442 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 442: Luyện bảo 06/01/2024
443 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 443: Chu Tước tinh 06/01/2024
444 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 444: Giao Dịch Tinh 06/01/2024
445 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 445: Khôn Mộc Thạch 06/01/2024
446 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 446: Bạch Vi 06/01/2024
447 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 447: Hành trình một mình 06/01/2024
448 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 448: Tới Thiên Vận Tinh 06/01/2024
449 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 449: Vấn đạo 06/01/2024
450 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 450: Đạo! 06/01/2024
451 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 451: Tiểu đệ ra tay trước 07/01/2024
452 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 452: Ương ngạnh 07/01/2024
453 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 453: Tử Lâm Các 07/01/2024
454 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 454: Hóa ma chỉ 07/01/2024
455 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 455: Thiên Vận Tử 07/01/2024
456 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 456: Tiên thuật 07/01/2024
457 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 457: Thiên Vận Thất Tử 07/01/2024
458 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 458: Kiếm ý 07/01/2024
459 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 459: Khốn địa tu luyện 07/01/2024
460 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 460: Thọ yến 07/01/2024
461 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 461: Tử khí đông lai 11/01/2024
462 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 462: Xông vào yến tiệc 11/01/2024
463 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 463: Cổ yêu 11/01/2024
464 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 464: Cửu chuyển luyện tiên quyết 11/01/2024
465 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 465: Tôn trưởng lão! 11/01/2024
466 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 466: Hắn! 11/01/2024
467 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 467: Gặp lại Lăng Thiên Hầu 11/01/2024
468 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 468: Dẫn Tiên thuật! 12/01/2024
469 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 469: Triệu Hân Mộng 12/01/2024
470 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 470: Tử hệ Lão Lục 12/01/2024
471 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 471: Chiến Vấn Đỉnh! 12/01/2024
472 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 472: Toái Tiên chi địa 12/01/2024
473 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 473: Ý cảnh nhập thể! 12/01/2024
474 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 474: Hơn một người! 12/01/2024
475 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 475: Sát Lục Tiên quyết 12/01/2024
476 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 476: Huyền Uyên Phái 12/01/2024
477 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 477: Sứ giả 13/01/2024
478 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 478: Địa Ma Bắc Giới 13/01/2024
479 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 479: Văn thú tiến hoá! 13/01/2024
480 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 480: Cửu Lê Trùng 13/01/2024
481 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 481: Vỡ! 13/01/2024
482 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 482: Chiến! 13/01/2024
483 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 483: Giết! 13/01/2024
484 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 484: Kim linh 13/01/2024
485 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 485: Mục tiêu – Đông Hải! 13/01/2024
486 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 486: Vì sao Đông Hải 14/01/2024
487 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 487: Hành trình của Tham Lang 14/01/2024
488 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 488: Tâm tư của Tham Lang 14/01/2024
489 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 489: Thủy triều 14/01/2024
490 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 490: Lệnh bài 14/01/2024
491 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 491: Đông Hải yêu linh 14/01/2024
492 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 492: Sơn cốc 14/01/2024
493 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 493: Trưởng lão trong cốc 14/01/2024
494 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 494: Phá trận 15/01/2024
495 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 495: Hoàng Long 15/01/2024
496 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 496: Thiên Yêu quận 15/01/2024
497 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 497: Hắc y nam tử 15/01/2024
498 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 498: Sinh chi lạc ấn 15/01/2024
499 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 499: Ma Cấm 15/01/2024
500 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 500: Gạt Bỏ 15/01/2024
501 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 501: Sưu hồn thuật 16/01/2024
502 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 502: Thủy cảnh 16/01/2024
503 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 503: Luyện Hồn tân tông 16/01/2024
504 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 504: Yêu lực kết tinh 16/01/2024
505 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 505: Thập tam 16/01/2024
506 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 506: Tán hồn dưỡng phách 16/01/2024
507 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 507: Chiến thư 16/01/2024
508 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 508 17/01/2024
509 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 509 17/01/2024
510 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 510 17/01/2024
511 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 511: Rời đi 17/01/2024
512 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 512: Khảo nghiệm của Yêu Tương 17/01/2024
513 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 513: Ngộ trong chiến đấu 17/01/2024
514 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 514: Ma niệm 18/01/2024
515 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 515: Thống lĩnh 18/01/2024
516 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 516: Yêu binh 18/01/2024
517 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 517: Doanh trại Hắc Giáp quân 18/01/2024
518 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 518: Sự im lặng đáng sợ 18/01/2024
519 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 519: Lập uy 18/01/2024
520 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 520: Diêu Tích Tuyết 18/01/2024
521 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 521: Giao dịch 19/01/2024
522 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 522: Huyết Hồn đan 19/01/2024
523 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 523: Tiên tinh 19/01/2024
524 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 524: Sáu nét kim phù 19/01/2024
525 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 525: Ba ký tự hợp làm một 19/01/2024
526 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 526: Xoay chuyển càn khôn 19/01/2024
527 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 527: Khu vườn 20/01/2024
528 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 528: Ngủ say 20/01/2024
529 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 529: Thu hoạch 20/01/2024
530 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 530: Thực lực của Anh Biến Kỳ đại viên mãn 20/01/2024
531 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 531: Cứu Thập Tam 20/01/2024
532 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 532: Một chưởng 21/01/2024
533 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 533: Hổ Bào, lão già và áo giáp 21/01/2024
534 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 534: Hỏi Diêu Tích Tuyết 21/01/2024
535 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 535: Người quen 21/01/2024
536 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 536: Loạn kinh đô 21/01/2024
537 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 537: Cố cười 22/01/2024
538 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 538: Đế Kiếm ủy khuất 22/01/2024
539 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 539: Hoạt động ngầm 22/01/2024
540 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 540: Sát lục đạo! 22/01/2024
541 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 541: Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu 22/01/2024
542 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 542: Cuộc chiến Yêu Tướng 22/01/2024
543 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 543: Ngươi, bước ra khỏi hàng 23/01/2024
544 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 544: Nụ cười dâm đãng của Hứa Lập Quốc 23/01/2024
545 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 545: Kế hoạch làm phản của Hứa Lập Quốc thất bại! 23/01/2024
546 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 546: Đánh cuộc 24/01/2024
547 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 547: Ngôn xuất pháp tùy 24/01/2024
548 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 548: Thiên soái động dung 24/01/2024
549 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 549: Ta phải Vấn Đỉnh 24/01/2024
550 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 550: Nghịch 24/01/2024
551 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 551: Kim giáp đã chết! 25/01/2024
552 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 552: Thiên kiếp đơn giản nhất 25/01/2024
553 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 553: Thiên uy 25/01/2024
554 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 554: Yêu Cổ 25/01/2024
555 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 555: Vấn Đỉnh Chi Tinh 25/01/2024
556 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 556: Vấn Đỉnh sơ kỳ 26/01/2024
557 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 557: Thăng Tiên Quả 26/01/2024
558 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 558 26/01/2024
559 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 559: Chiến Ý 26/01/2024
560 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 560: Có sát khí 27/01/2024
561 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 561: Mười năm giác ngộ, mười năm ngộ đạo hóa hoàng tuyền 27/01/2024
562 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 562: Yêu vệ 27/01/2024
563 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 563: Thanh tỉnh 27/01/2024
564 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 564: Ngưng hóa tuyền hồn 28/01/2024
565 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 565: Huyết Hồn đan 28/01/2024
566 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 566: Cổ Yêu huyết ảnh 28/01/2024
567 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 567: Đại công cáo thành 28/01/2024
568 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 568: Chu Tước đệ nhất mạc 29/01/2024
569 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 569: Đệ nhị nguyên thần 29/01/2024
570 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 570: Kiếm khí của Tử Thử 29/01/2024
571 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 571: Ba đạo kiếm khí 29/01/2024
572 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 572: Hướng đi của Tham Lang 30/01/2024
573 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 573: Tiên đế Thanh Lâm 30/01/2024
574 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 574: Đạo phong ấn thứ hai 30/01/2024
575 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 575: Biến hóa, Ngân Giác Lôi Thú 31/01/2024
576 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 576: Xuống dưới cho ta! 31/01/2024
577 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 577: Vật của tiên giới 31/01/2024
578 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 578: Nhất đại tông sư! 31/01/2024
579 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 579: Tiên thú chi lương 01/02/2024
580 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 580: Van ngươi Khốn Tiên võng 01/02/2024
581 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 581: Trói hắn! 01/02/2024
582 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 582: Thanh Sương 01/02/2024
583 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 583: Thân phận của nữ thi áo trắng 02/02/2024
584 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 584: Xuất quan 02/02/2024
585 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 585: Trăm vạn đạo Sát Lục khí! 02/02/2024
586 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 586: Cuộc chiến với Cổ Yêu! 02/02/2024
587 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 587: Thân ảnh màu xám 03/02/2024
588 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 588: Phát sinh rạn nứt với Thiên Vận Tử 03/02/2024
589 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 589: Phát sinh rạn nứt với Thiên Vận Tử 03/02/2024
590 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 590: Tên nhà quê 15/02/2024
591 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 591: Tự tìm đau khổ 16/02/2024
592 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 592: Vị trí của Chu Dật 16/02/2024
593 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 593: Vị trí phong ấn 17/02/2024
594 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 594: Cứu Chu Dật 18/02/2024
595 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 595: Tâm tử 19/02/2024
596 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 596: Bản mệnh kiếm khí của Chu Dật 19/02/2024
597 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 597: Đại lễ! 20/02/2024
598 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 598: Vân Tiên đạo lữ 21/02/2024
599 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 599: Sương tím! 22/02/2024
600 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 600: Cơ trí của Vương Lâm 23/02/2024
601 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 601: Quyết đoán 24/02/2024
602 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 602: Thần thông của Tham Lang 25/02/2024
603 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 603: Đỉnh 26/02/2024
604 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 604: Thái cổ Lôi Long 27/02/2024
605 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 605: Thiên soái động dung 28/02/2024
606 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 606: Nguyên thần biến dị 28/02/2024
607 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 607: Áo xám 29/02/2024
608 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 608: Luyện chế Tiên Vệ 01/03/2024
609 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 609: Khôi lỗi hùng mạnh 02/03/2024
610 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 610: Tai họa ngầm của Sát Lục Tiên Quyết 02/03/2024
611 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 611: Đệ tam thức 03/03/2024
612 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 612: Gỡ bỏ bí mật của bức tranh 05/03/2024
613 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 613: Lão quái hàng lâm 05/03/2024
614 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 614: Rời đi 06/03/2024
615 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 615: Sơ nhập La Vân 07/03/2024
616 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 616: Mi nhi 08/03/2024
617 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 617: Mưu Ngọc 09/03/2024
618 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 618: Tôn lão 10/03/2024
619 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 619: Bỏ Qua 11/03/2024
620 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 620: Cảnh Báo 12/03/2024
621 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 621: Nữ giả nam 13/03/2024
622 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 622: Pháp bảo đặc biệt nhằm vào Vương Lâm 14/03/2024
623 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 623: Người bốn năm trước 15/03/2024
624 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 624: Tôn Thái 16/03/2024
625 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 625: Trên sinh tử chính là nhân quả 16/03/2024
626 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 626: Tiên phong khinh phất, thụ dục bất tĩnh 17/03/2024
627 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 627: Nhân quả tuần hoàn, tầm sinh tầm tử 18/03/2024
628 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 628: Vân hà hữu kim, ngũ hành khuyết nhất 19/03/2024
629 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 629: Thính vũ, hồi ức tri mi 20/03/2024
630 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 630: Tư Đồ Nam lại bế quan 21/03/2024
631 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 631: Huyễn Mi tới gần 22/03/2024
632 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 632: Lang yên khởi 23/03/2024
633 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 633: Tới rồi 23/03/2024
634 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 634: Vạn Huyễn Thiên Ma Đạo 24/03/2024
635 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 635: Pháp bảo đặc thù của Liễu Mi 25/03/2024
636 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 636: Vương Bình 26/03/2024
637 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 637: Đạo nghĩa 26/03/2024
638 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 638: Kinh thối Thiên Quỳ Tử 27/03/2024
639 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 639: Huyễn gia phân liệt ! 27/03/2024
640 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 640: Trảm La Quyết ! 28/03/2024
641 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 641: Tán Ma xuất hiện 28/03/2024
642 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 642: Cắn nuốt 28/03/2024
643 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 643: Cát bụi trở về với cát bụi 29/03/2024
644 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 644: Cả đời không cần tu đạo 29/03/2024
645 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 645: Tháo giáp 30/03/2024
646 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 646: Rời đi 30/03/2024
647 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 647: Thăng hoa 31/03/2024
648 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 648: Thanh Nghi 31/03/2024
649 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 649: Chỉ một lần thôi 01/04/2024
650 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 650: yêu cầu của Vương Bình 01/04/2024
651 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 651: Chia lìa 02/04/2024
652 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 652: Năm tháng 02/04/2024
653 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 653: Mẫu thân 02/04/2024
654 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 654: Sứ giả Lôi Tiên Điện chân chính 03/04/2024
655 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 655: Kinh biến 03/04/2024
656 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 656: Tu vi 04/04/2024
657 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 657: Im mồm 04/04/2024
658 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 658: Thần thông bước thứ hai 05/04/2024
659 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 659: Một đời luân hồi, chấm dứt… 05/04/2024
660 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 660: Tiên vệ thứ hai 06/04/2024
661 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 661: Tham Lang đáng thương 06/04/2024
662 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 662: Bản tiên thuật thiếu của Vương Lâm 07/04/2024
663 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 663: Bản tôn, Thác Sâm, Chu Như 07/04/2024
664 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 664: Tu đạo bước thứ bốn… 08/04/2024
665 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 665: Phụ thuộc 08/04/2024
666 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 666: Bài tiết 08/04/2024
667 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 667: Tiểu bảo vật của Tham Lang 09/04/2024
668 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 668: Rút xương cốt của Vọng Nguyệt 09/04/2024
669 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 669: Vọng Nguyệt thức tỉnh 10/04/2024
670 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 670: Trốn trốn trốn! 22/04/2024
671 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 671: Trốn trốn trốn! 23/04/2024
672 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 672: Vọng Nguyệt phẫn nộ như một chỉ của Cổ Thần 24/04/2024
673 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 673: Chạy đằng trời! 25/04/2024
674 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 674: Lôi ngục 03/05/2024
675 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 675: Thiên nghịch hấp thu và bảo vật của Tham Lang! 04/05/2024
676 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 676: Thiên Nghịch viên mãn 05/05/2024
677 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 677: Thiên Nghịch triệu tập 06/05/2024
678 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 678: Thiên Nghịch kinh biến 06/05/2024
679 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 679: Tầm đạo giả, vong sinh tri tử, hám nhĩ… 06/05/2024
680 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 680: Thấy được bước thứ ba 07/05/2024
681 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 681: Người thứ nhất dựa vào 07/05/2024
682 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 682: Lôi nguyên ngưng tụ 08/05/2024
683 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 683: Quy luật của sấm sét 08/05/2024
684 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 684: Nghi ngờ bên tai 09/05/2024
685 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 685: Lão tử rất lợi hại đấy 13/05/2024
686 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 686: Lão tử rất lợi hại đấy 14/05/2024
687 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 687: Tu chân tinh của ta 14/05/2024
688 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 688: Pháp khí đại diện cho nhân quả ý cảnh 14/05/2024
689 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 689: Đại viên mãn và ác thú Hứa Lập Quốc 15/05/2024
690 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 690: Đoạt Lôi Đỉnh 15/05/2024
691 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 691: Có lợi hơn rất nhiều 15/05/2024
692 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 692: Chưa ai từng làm 15/05/2024
693 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 693: Lôi Tiên Giới 15/05/2024
694 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 694: Người có duyên 16/05/2024
695 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 695: Muốn giết người ! 16/05/2024
696 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 696: Đông Lâm Hứa gia 16/05/2024
697 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 697: Tuyệt luân, đạo niệm chi chiến 16/05/2024
698 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 698: Cưu chiếm thước sào 16/05/2024
699 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 699: Ma Liên 16/05/2024
700 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 700: Lý Nguyên! 16/05/2024
701 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 701: Mũi kiếm 16/05/2024
702 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 702: Rất tốt, rất tốt 16/05/2024
703 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 703: Bao nhiêu thành 16/05/2024
704 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 704: Thiêu đốt 16/05/2024
705 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 705: Gây khó dễ 16/05/2024
706 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 706: Chuôi kiếm và mũi kiếm 16/05/2024
707 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 707: Nô ấn 16/05/2024
708 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 708: Huyết Tổ tới 16/05/2024
709 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 709: Nhân quả 16/05/2024
710 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 710: Bộ giáp bằng da Cổ Thần 16/05/2024
711 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 711: Kinh biến 16/05/2024
712 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 712: Cạm bẫy 16/05/2024
713 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 713: Thú cốt 16/05/2024
714 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 714: Tiên nhân di vật 16/05/2024
715 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 715: Sắp xếp chuẩn xác 16/05/2024
716 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 716: Rốt cục đến đây 16/05/2024
717 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 717: Thí Tiên 16/05/2024
718 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 718: Cơ duyên 16/05/2024
719 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 719: Thức tỉnh 16/05/2024
720 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 720: Huyết tinh 16/05/2024
721 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 721: Bảo vật thiên luyện 16/05/2024
722 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 722: Âm Hư 16/05/2024
723 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 723: Phản kích 16/05/2024
724 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 724: Lòng tin 16/05/2024
725 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 725: Diêu gia 16/05/2024
726 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 726: Mười ba ngày! 16/05/2024
727 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 727: Tử Mẫu Đạo Khô 16/05/2024
728 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 728: Hắc động 16/05/2024
729 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 729: Cấm địa nghìn trượng, người vào – chết! 16/05/2024
730 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 730: Hứa Mộc! 16/05/2024
731 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 731: Kịch biến ! 16/05/2024
732 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 732: Cực Cảnh lại xuất hiện 16/05/2024
733 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 733: Chiến Không Liệt 16/05/2024
734 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 734: Tư cách 16/05/2024
735 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 735: Tư cách Cửu Phẩm Tiên Quân 16/05/2024
736 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 736: Thần thông của Tiên Đế 16/05/2024
737 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 737: Thu Tàng Phẩm Các 16/05/2024
738 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 738: Sống lại 16/05/2024
739 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 739: Ai cũng không thể rời khỏi! 16/05/2024
740 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 740: Tôn chủ, ra tay đi 16/05/2024
741 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 741: Ra tay 16/05/2024
742 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 742: Hỏa, viêm, diễm 16/05/2024
743 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 743: Mục đích 16/05/2024
744 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 744: Vùng đất gần viễn cổ tiên vực nhất 16/05/2024
745 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 745: Viêm Lôi Tử 16/05/2024
746 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 746: Tiên Quân Thanh Thủy 16/05/2024
747 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 747: Hiệp định 16/05/2024
748 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 748: Sư huynh? 16/05/2024
749 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 749: Lao ra! 16/05/2024
750 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 750: Lao ra! 16/05/2024
751 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 751: Lao ra! 16/05/2024
752 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 752: Lực lượng cầu sinh 16/05/2024
753 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 753: Đại ân không bao giờ quên 16/05/2024
754 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 754: Cuối ranh giới 16/05/2024
755 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 755: Thượng tiên 16/05/2024
756 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 756: Tộc tiên tuyển 16/05/2024
757 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 757: Vụ thú 16/05/2024
758 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 758: Huyền Âm đỉnh 16/05/2024
759 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 759: Tiểu truyền tống trận 16/05/2024
760 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 760: Bẩy cái ký hiệu 16/05/2024
761 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 761: Bộ tộc thấp hèn 16/05/2024
762 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 762: Cánh bướm 16/05/2024
763 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 763: Cổ thần bì giáp 16/05/2024
764 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 764: Toái Tiên ấn, xuất thế! 16/05/2024
765 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 765: Tháp Sơn, tiên vệ 16/05/2024
766 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 766: Quan tài pha lê 16/05/2024
767 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 767: Cốt 16/05/2024
768 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 768: Tị Thiên Quan 16/05/2024
769 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 769: Hai sự kiện lớn 16/05/2024
770 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 770: Hứa Mộc! 16/05/2024
771 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 771: Hai nén hương 16/05/2024
772 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 772: Diêu Trường Không 16/05/2024
773 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 773: Tâm tư Huyết Thần Tử 16/05/2024
774 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 774: Diêu Băng Vân 16/05/2024
775 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 775: Ma Đạo Tử 16/05/2024
776 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 776: Cửu Tuyệt Tổn Thần trận! 16/05/2024
777 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 777: Kế hoạch lớn 16/05/2024
778 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 778: Vọng Nguyệt 16/05/2024
779 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 779: Sự hưng phấn của Vọng Nguyệt 16/05/2024
780 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 780: Thức tỉnh 16/05/2024
781 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 781: Viêm Lôi Tử tái hiện! 16/05/2024
782 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 782: Khí tức Bì giáp 16/05/2024
783 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 783: Bí mật của Vọng Nguyệt ! 16/05/2024
784 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 784: Đỉnh 16/05/2024
785 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 785: Băng Vân 16/05/2024
786 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 786: Phong ấn hoàn mỹ 16/05/2024
787 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 787: Kêu gọi trong cơ thể Vọng Nguyệt 16/05/2024
788 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 788: Cổ Thần toái tinh 16/05/2024
789 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 789: Phong ấn Vọng Nguyệt 16/05/2024
790 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 790: Trở lại Thanh Linh Tinh 16/05/2024
791 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 791: Thôn phệ 16/05/2024
792 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 792: Mộng đạo 16/05/2024
793 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 793: Ngươi đã minh ngộ? 16/05/2024
794 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 794: Thay đổi 16/05/2024
795 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 795: Đạo của Diêu Băng Vân 16/05/2024
796 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 796: Lui một bước 16/05/2024
797 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 797: Nguyên lực thay đổi 16/05/2024
798 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 798: Khuy Niết 16/05/2024
799 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 799: Huyết Thần Tử! 16/05/2024
800 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 800: Huyết Yến 16/05/2024
801 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 801: Ngươi không có tư cách 16/05/2024
802 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 802: Phong thanh hạc lệ thảo mộc giai binh 16/05/2024
803 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 803: Vãi đậu thành binh 16/05/2024
804 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 804: Bước thứ ba 16/05/2024
805 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 805: Mục tiêu một trăm lẻ tám tiên 16/05/2024
806 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 806: Tiến đến 16/05/2024
807 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 807: Cái ta muốn là vị trí thứ nhất 16/05/2024
808 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 808: Đền ơn 16/05/2024
809 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 809: Cửu Khúc Thiên Đao 16/05/2024
810 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 810: Lão tử thua rồi 16/05/2024
811 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 811: Người cuối cùng 16/05/2024
812 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 812: Hứa gia ở Đông Lâm Tinh 16/05/2024
813 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 813: Tây Tử Phượng 16/05/2024
814 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 814: Không đủ tư cách 16/05/2024
815 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 815: Thần Thức Thuật 16/05/2024
816 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 816: Thanh Thủy bênh vực 16/05/2024
817 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 817: Hài đồng 16/05/2024
818 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 818: Mèo nào cắn mỉu nào 16/05/2024
819 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 819: Quyền lực sử dụng sấm sét 16/05/2024
820 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 820: Thiên Chi Quan 16/05/2024
821 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 821: Con mắt thứ ba tiến hóa 16/05/2024
822 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 822: Nhất Đường Thiên 16/05/2024
823 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 823: Lôi diệt 16/05/2024
824 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 824: Con mắt thứ ba 16/05/2024
825 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 825: Phong Tiên 16/05/2024
826 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 826: Uyển Nhi 16/05/2024
827 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 827: Ta đồng ý 16/05/2024
828 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 828: Bức tường không gian mở ra 16/05/2024
829 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 829: Đông Lâm tinh 16/05/2024
830 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 830: Sinh cơ 16/05/2024
831 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 831: Món quà của Thanh Thủy 16/05/2024
832 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 832: Tư Đồ Nam xuất quan 16/05/2024
833 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 833: Chu Tước Tinh 16/05/2024
834 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 834: Pho tượng Vương Lâm 16/05/2024
835 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 835: Trở về 16/05/2024
836 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 836: Đồng tử đầu to 16/05/2024
837 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 837: Tôi tớ 16/05/2024
838 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 838: Về nhà 16/05/2024
839 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 839: Cảm ơn các ngươi 16/05/2024
840 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 840: Đại Vương triều 16/05/2024
841 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 841: Nổi giận 16/05/2024
842 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 842: Thi Âm Tông 16/05/2024
843 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 843: Phong tảo tàn diệp 16/05/2024
844 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 844: Lôi Cát 16/05/2024
845 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 845: Phó điện chủ của Oán Điện 16/05/2024
846 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 846: Giải quyết nhân quả 16/05/2024
847 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 847: Tìm bí mật của Tiên Di tộc 16/05/2024
848 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 848: Hình phạt tiên nhân 16/05/2024
849 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 849: Hoàng Long tiến đến 16/05/2024
850 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 850: Danh sách Chu Tước 16/05/2024
851 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 851: Bỏ đi 16/05/2024
852 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 852: Cho ngươi một kỳ tích 16/05/2024
853 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 853: Hợp thể cực mạnh 16/05/2024
854 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 854: Sát Vực Giới 16/05/2024
855 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 855: Hỏi tội 16/05/2024
856 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 856: Hoán Vũ 16/05/2024
857 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 857: Đồ la kế hoạch 16/05/2024
858 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 858: Mười tám tầng địa ngục 16/05/2024
859 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 859: Cái giá lớn của liên minh 16/05/2024
860 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 860: La Thiên phản kích 16/05/2024
861 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 861: Chu Thiên 16/05/2024
862 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 862: Ngọc giản màu xanh 16/05/2024
863 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 863: Cực Hiền Thiên 16/05/2024
864 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 864: Đầu danh trạng 16/05/2024
865 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 865: Công lớn 16/05/2024
866 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 866: Bách vạn thú huyết tỏa thiên thần 16/05/2024
867 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 867: Cự ma ngàn trượng nổ tung 16/05/2024
868 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 868: Chàng không nhận ra thiếp 16/05/2024
869 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 869: Ngũ hành Kim Thi 16/05/2024
870 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 870: Của Vương Lâm ta! 16/05/2024
871 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 871: Liên Minh Trưởng lão đoàn 16/05/2024
872 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 872: Thứ Không Niết! 16/05/2024
873 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 873: Cổ Thần khí 16/05/2024
874 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 874: Thanh Thuỷ tới 16/05/2024
875 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 875: Tiến nhập Nguyệt khẩu 16/05/2024
876 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 876: Lôi Thú uất ức 16/05/2024
877 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 877: Ngư ông 16/05/2024
878 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 878: Hoạ địa vi lao 16/05/2024
879 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 879: Cổ Thần Khôi lỗi thuật 16/05/2024
880 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 880: Lực lượng truyền thừa 16/05/2024
881 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 881: Vương tộc Cổ Thần 16/05/2024
882 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 882: Pháp khí của vương tộc 16/05/2024
883 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 883: Nghịch Thiên Châu chấn động 16/05/2024
884 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 884: Thiên đạo? 16/05/2024
885 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 885: Nghịch Thiên Châu lại tái hiện 16/05/2024
886 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 886: Bí ẩn 16/05/2024
887 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 887: Mục đồng tay chỉ Hạnh Hoa Thôn 16/05/2024
888 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 888: Tư cách 16/05/2024
889 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 889: Bức tranh chữ “chiến” huyền bí 16/05/2024
890 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 890: U Minh Dẫn Lộ 16/05/2024
891 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 891: Sát Vực Giới 16/05/2024
892 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 892: Khuất phục cho ta 16/05/2024
893 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 893: Tung tích Tịch Niết 16/05/2024
894 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 894: Trâm cài tóc 16/05/2024
895 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 895: Thiếu gia 16/05/2024
896 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 896: Đệ tử nội tông Thi Âm tông 16/05/2024
897 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 897: Phấn y nữ tử 16/05/2024
898 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 898: Tiến tới 16/05/2024
899 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 899: Tán thành 16/05/2024
900 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 900: Bí mật Thiên Vận Tử 16/05/2024
901 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 901: Căn nguyên ban đầu 16/05/2024
902 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 902: Vương Lâm xấu hổ 16/05/2024
903 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 903: Hứa Lập Quốc thích nhất 16/05/2024
904 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 904: Trần đạo tam tử 16/05/2024
905 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 905: Hóa thù thành bạn 16/05/2024
906 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 906: Linh Nhi 16/05/2024
907 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 907: Hiểu ra chân tướng 16/05/2024
908 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 908: Làm Thiên Vận Tử sai lầm một lần 16/05/2024
909 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 909: Nhất chỉ soán thiên vận 16/05/2024
910 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 910: Tiến tới 16/05/2024
911 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 911: phá chỉ 16/05/2024
912 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 912: Bế tắc 16/05/2024
913 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 913: Thiên Vận Tử áo xám 16/05/2024
914 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 914: Nghịch âm dương 16/05/2024
915 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 915: Côn Hư thánh nữ 16/05/2024
916 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 916: Kinh hồn 16/05/2024
917 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 917: Thiên Nghịch lại mở ra (P1) 16/05/2024
918 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 918: Thiên Nghịch lại mở ra (P2) 16/05/2024
919 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 919: Đường hẹp 16/05/2024
920 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 920: Phù Phong Tử (P1) 16/05/2024
921 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 921: Phù Phong Tử (P2) 16/05/2024
922 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 922: Còn nhớ Linh nhi? 16/05/2024
923 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 923: Thanh quang thuẫn 16/05/2024
924 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 924: Thần thông bảo mệnh của Cổ Thần 16/05/2024
925 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 925: Mộng như luân hồi 16/05/2024
926 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 926: Bảo Bình 16/05/2024
927 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 927: Thủy Cảnh 16/05/2024
928 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 928: Thần thông Tàn Dạ 16/05/2024
929 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 929: Tàn dạ chi lực 16/05/2024
930 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 930: Một khắc tối cường 16/05/2024
931 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 931: Cướp người 16/05/2024
932 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 932: Gặp lại (P1) 16/05/2024
933 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 933: Gặp lại (P2) 16/05/2024
934 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 934: Độc 16/05/2024
935 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 935: Say 16/05/2024
936 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 936: Hồn 16/05/2024
937 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 937: Đã đến 16/05/2024
938 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 938: Hư Không Tử 16/05/2024
939 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 939: Sự thù hận của Diêu Tích Huyết 16/05/2024
940 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 940: Tượng đá màu đen quỷ dị 16/05/2024
941 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 941: Phân thân thứ hai 16/05/2024
942 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 942: Ủy thác của Đế Quân 16/05/2024
943 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 943: Sâu bên trong Tiên phủ 16/05/2024
944 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 944: Hoa Tiên 16/05/2024
945 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 945: Nguy cơ 16/05/2024
946 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 946: Cảnh cáo 16/05/2024
947 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 947: Táng hoa 16/05/2024
948 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 948: Pho tượng của ai 16/05/2024
949 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 949: Hoa Phi 16/05/2024
950 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 950: Tiên Linh Thiên Cảnh 16/05/2024
951 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 951: Cửu Long 16/05/2024
952 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 952: Cửu Long 16/05/2024
953 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 953: Ma ảnh 16/05/2024
954 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 954: Truy 16/05/2024
955 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 955: Truy 16/05/2024
956 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 956: Đại mạc cô yên 16/05/2024
957 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 957: Phạm Thiên(P1) 16/05/2024
958 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 958: Phạm Thiên (P2) 16/05/2024
959 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 959: Phạm Thiên(P3) 16/05/2024
960 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 960: Thanh Lâm? 16/05/2024
961 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 961: Chu Tước thức tỉnh 16/05/2024
962 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 962: Sụp đổ! 16/05/2024
963 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 963: Phá bình lao ra 16/05/2024
964 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 964: Nơi ấy chôn tiên 16/05/2024
965 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 965: Thánh tổ của Phù Tộc 16/05/2024
966 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 966: Thanh Lâm, ngươi gạt ta 16/05/2024
967 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 967: Chu Tước Thánh Tinh 16/05/2024
968 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 968: Định thân thuật 16/05/2024
969 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 969: Điểu tán 16/05/2024
970 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 970: Thật giả vĩnh hằng 16/05/2024
971 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 971: Khô Phù 16/05/2024
972 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 972: Sai lầm rồi 16/05/2024
973 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 973: Ngọn nguồn nhân quả đại thành 16/05/2024
974 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 974: Tên gọi của ngươi 16/05/2024
975 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 975: Gặp lại 16/05/2024
976 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 976: Khuy Niết đỉnh phong 16/05/2024
977 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 977: Liễu Mi 16/05/2024
978 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 978: Dưới hố sâu 16/05/2024
979 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 979: Thiết Kiếm 16/05/2024
980 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 980: Hiểm trung thủ kiếm 16/05/2024
981 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 981: Thử Không Niết  16/05/2024
982 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 982: Sát Khí Của Hư Không Tử 16/05/2024
983 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 983: Phản Kháng 16/05/2024
984 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 984: Chí Bảo 16/05/2024
985 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 985: Bảo vật của Vương Mỗ, có giỏi thì tới 16/05/2024
986 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 986: Đệ lục tầng 16/05/2024
987 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 987: Chu Dật tái hiện 16/05/2024
988 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 988: Thân phận của Vân Tiên đạo lữ 16/05/2024
989 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 989: Hư Không Tử đổ mồ hôi lạnh 16/05/2024
990 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 990: Bức áp Hư Không Tử 16/05/2024
991 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 991: Sơn băng  16/05/2024
992 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 992: Biến cố tầng thứ tám 16/05/2024
993 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 993: Thiên Hồn đạo 16/05/2024
994 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 994: Một quyền kinh thiên 16/05/2024
995 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 995: Cổ Ma Tháp Già 16/05/2024
996 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 996: Cổ Ma Chi Uy  16/05/2024
997 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 997: Một câu trước đoạt xá 16/05/2024
998 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 998: Thân phận của người áo đen 16/05/2024
999 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 999: Cổ chi tam tộc đoàn tụ 16/05/2024
1000 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1000: Vô đề 16/05/2024
1001 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1001: Tiến đến 16/05/2024
1002 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1002: Tàn dạ, thần thông mạnh nhất 16/05/2024
1003 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1003: Liều mạng 16/05/2024
1004 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1004: Lực lượng chưởng tôn 16/05/2024
1005 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1005: Chân linh dung hợp 16/05/2024
1006 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1006: Quyết chiến bắt đầu 16/05/2024
1007 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1007: Sư đồ chi chiến 16/05/2024
1008 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1008: Tháp Sơn hiện thân 16/05/2024
1009 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1009: Mộc Băng Mi 16/05/2024
1010 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1010: Không cần nàng cứu 16/05/2024
1011 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1011: Mộng hồi viễn cổ 16/05/2024
1012 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1012: Mộng hồi viễn cổ 16/05/2024
1013 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1013: Tứ thánh khí 16/05/2024
1014 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1014: Nghiệt duyên 16/05/2024
1015 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1015: Hai năm 16/05/2024
1016 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1016: Tin tức về Thanh Thủy 16/05/2024
1017 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1017: Cửu Huyền đệ nhất biến 16/05/2024
1018 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1018: Tân Thánh Hoàng 16/05/2024
1019 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1019: Tân Thánh Hoàng 16/05/2024
1020 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1020: Mặc Trí tái hiện 16/05/2024
1021 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1021: Oai lực ba thế hỏa nguyên lực! 16/05/2024
1022 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1022: Tính toán của Vương Lâm 16/05/2024
1023 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1023: Ngươi muốn Vương Lâm? 16/05/2024
1024 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1024: Nhận lỗi! 16/05/2024
1025 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1025: Không biết thi này có thể thứ mấy? 16/05/2024
1026 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1026: Bí mật kinh thiên 16/05/2024
1027 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1027: Bí mật kinh thiên 16/05/2024
1028 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1028: Đoạn Kiếm 16/05/2024
1029 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1029: Ngoại Nhân 16/05/2024
1030 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1030: Ngươi có thể nhìn thấu? 16/05/2024
1031 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1031: Thần thông Sơn Băng 16/05/2024
1032 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1032: Sát khí 16/05/2024
1033 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1033: Vân Hải 16/05/2024
1034 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1034: Thiên kiếp 16/05/2024
1035 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1035: Sơn Băng 16/05/2024
1036 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1036: Nhất Sơn Nhị Băng 16/05/2024
1037 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1037: Tranh đoạt với Thiên 16/05/2024
1038 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1038: Khí tức của viễn cổ tiên vực 16/05/2024
1039 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1039: Thánh Hoàng qua đời 16/05/2024
1040 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1040: Vũ giới mở ra 16/05/2024
1041 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1041: Tác Sâm 16/05/2024
1042 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1042: Vũ giới kêu cứu 16/05/2024
1043 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1043: Phá phong 16/05/2024
1044 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1044: Máu thiên đạo 16/05/2024
1045 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1045: Tôn điện 16/05/2024
1046 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1046: Thanh Sương 16/05/2024
1047 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1047: Truyền đạo 16/05/2024
1048 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1048: Cổ Ma đạo văn 16/05/2024
1049 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1049: Yên lặng 16/05/2024
1050 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1050: Tân Vũ giới 16/05/2024
1051 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1051: Nỗi lo không chốn dung thân 16/05/2024
1052 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1052: Chu Như 16/05/2024
1053 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1053: Xin lỗi 16/05/2024
1054 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1054: Ly Biệt 16/05/2024
1055 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1055: Cát Cùng 16/05/2024
1056 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1056: Chiến Đấu Với Cát Cùng 16/05/2024
1057 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1057: Một Đầu 16/05/2024
1058 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1058: Cái Chết Của Phân Thân 16/05/2024
1059 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1059: Thượng Tôn 16/05/2024
1060 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1060: Thi Âm Bát Vương 16/05/2024
1061 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1061: Bị thương 16/05/2024
1062 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1062: Vô Cực Tử 16/05/2024
1063 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1063: Tam tổn thất kiếp 16/05/2024
1064 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1064: Thác Sâm xuất hiện 16/05/2024
1065 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1065: Sức mạnh của Cổ Thần 16/05/2024
1066 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1066: Trốn tới nơi đất khách 16/05/2024
1067 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1067: Tuyết 16/05/2024
1068 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1068: Mưa 16/05/2024
1069 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1069: Tằng ngưu 16/05/2024
1070 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1070: Quy nguyên tông 16/05/2024
1071 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1071: Lữ yên phi 16/05/2024
1072 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1072: Tinh hồn 16/05/2024
1073 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1073: Tử khí tây lai 16/05/2024
1074 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1074: Cầu vồng 16/05/2024
1075 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1075: Một sợi lông 16/05/2024
1076 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1076: Hy vọng nghịch thiên viên mãn lần thứ hai 16/05/2024
1077 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1077: Sự đau lòng của tôn vân 16/05/2024
1078 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1078: Man hoang đại lục 16/05/2024
1079 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1079: điều động và điều khiển 16/05/2024
1080 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1080: Kinh biến 16/05/2024
1081 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1081: Tới nhanh lắm! 16/05/2024
1082 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1082: Trong sơn cốc 16/05/2024
1083 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1083: Làm chuyện đại sự phải bình tĩnh 16/05/2024
1084 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1084: Hết sức căng thẳng 16/05/2024
1085 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1085: Liên trảm 16/05/2024
1086 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1086: Rời khỏi vòng xoáy 16/05/2024
1087 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1087: Nhất tổn lưỡng kiếp 16/05/2024
1088 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1088: Ngưng tụ thần cốt 16/05/2024
1089 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1089: Uy! 16/05/2024
1090 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1090: Lý Thiến Mai 16/05/2024
1091 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1091: Nuốt đan mà đạo lại mờ mịt 16/05/2024
1092 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1092: Kẻ bị đánh sẽ trúng thương 16/05/2024
1093 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1093: Tha tội 16/05/2024
1094 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1094: Ba vấn đề 16/05/2024
1095 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1095: Lô Vân Tòng không thể bằng! 16/05/2024
1096 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1096: Thiên chỉ là lời bịa đặt 16/05/2024
1097 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1097: Quay đầu mỉm cười 16/05/2024
1098 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1098: Tinh vực cấp chín thần bí ở phía sau 16/05/2024
1099 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1099: Ngươi là ai? 16/05/2024
1100 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1100: Chuyện gì? 16/05/2024
1101 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1101: Khó hiểu 16/05/2024
1102 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1102: Toái Niết hội tụ 16/05/2024
1103 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1103: Gió muốn bùng lên 16/05/2024
1104 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1104: Ngươi tới chậm 16/05/2024
1105 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1105: đệ tử môn phái thần tông 16/05/2024
1106 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1106: Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ 16/05/2024
1107 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1107: Thần Ma Giáp 16/05/2024
1108 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1108: Tư Cách 16/05/2024
1109 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1109: Quần ma tụ hội 16/05/2024
1110 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1110: Cao chót vót 16/05/2024
1111 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1111: Vân Hồn Tử đâu rồi 16/05/2024
1112 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1112: Thế giới bảy màu 16/05/2024
1113 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1113: Đừng cử động 16/05/2024
1114 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1114: Dâng tặng tu chân hành 16/05/2024
1115 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1115: Cửu Bộ Phong Tiên Trận 16/05/2024
1116 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1116: Nên làm như thế 16/05/2024
1117 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1117: Thu hoạch 16/05/2024
1118 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1118: Đạo Kinh 16/05/2024
1119 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1119: Thương Tùng Tử quá nhiều bảo vật 16/05/2024
1120 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1120: Bình ngọc dưới bộ hài cốt 16/05/2024
1121 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1121: Thiên Vận lại tái hiện 16/05/2024
1122 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1122: Tam Xoa Kích 16/05/2024
1123 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1123: Huyết chiến với Thương Tùng Tử 16/05/2024
1124 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1124: Phá La Bàn 16/05/2024
1125 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1125: Đinh bảy màu 16/05/2024
1126 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1126: Bí mật của Tư Mã Đặc 16/05/2024
1127 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1127: Chưởng Tôn 16/05/2024
1128 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1128: Đan dược 16/05/2024
1129 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1129: Nghe đạo 16/05/2024
1130 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1130: Đạo tán 16/05/2024
1131 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1131: Thủ hộ 16/05/2024
1132 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1132: Loại đạo 16/05/2024
1133 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1133: Đạo tủy 16/05/2024
1134 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1134: Thiên Đạo Kế 16/05/2024
1135 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1135: Ngạo 16/05/2024
1136 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1136: Ta là tu sĩ, vì sao phải ngại một trận chiến? 16/05/2024
1137 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1137: Lôi? 16/05/2024
1138 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1138: Quy ước Thái Cổ 16/05/2024
1139 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1139: Có thể sao? 16/05/2024
1140 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1140: Chu Tước lam sắc 16/05/2024
1141 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1141: Thanh Long Thánh Hoàng 16/05/2024
1142 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1142: Phong Diệt tộc 16/05/2024
1143 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1143: Đạo thuật 16/05/2024
1144 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1144: Thiết Trụ 16/05/2024
1145 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1145: Hương vị tuyệt vời 16/05/2024
1146 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1146: Những cây hoa bảy màu 16/05/2024
1147 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1147: Thức tỉnh 16/05/2024
1148 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1148: Trận pháp phong giới 16/05/2024
1149 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1149: Bát Linh tái hiện 16/05/2024
1150 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1150: Chủ nhân của Thiên Nghịch 16/05/2024
1151 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1151: Thân phận chủ nhân của Phong Giới 16/05/2024
1152 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1152: Sự kính sợ của Vân Hồn Tử 16/05/2024
1153 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1153: Kinh biến 16/05/2024
1154 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1154: Lòng bàn tay 16/05/2024
1155 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1155: Ngón tay vỡ 16/05/2024
1156 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1156: Ngươi là chưởng tôn 16/05/2024
1157 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1157: Phúc hữu trăm năm trước 16/05/2024
1158 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1158: Lão phu Lưu Kim Bưu! 16/05/2024
1159 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1159: Phong Tiên Giới 16/05/2024
1160 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1160: Mạnh mẽ! 16/05/2024
1161 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1161: Con rết lửa 16/05/2024
1162 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1162: Kinh sợ 16/05/2024
1163 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1163: Phong động 16/05/2024
1164 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1164: Nghênh đón 16/05/2024
1165 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1165: Tập hợp Văn Thú màu đỏ thẫm 16/05/2024
1166 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1166: Một Văn Thú Vương khác (1) 16/05/2024
1167 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1167: Một Văn Thú Vương khác (2) 16/05/2024
1168 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1168: Tới gần 16/05/2024
1169 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1169: Tân vương! 16/05/2024
1170 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1170: Quy Nguyên Tông 16/05/2024
1171 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1171: Lý Thiến Mai 16/05/2024
1172 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1172: Hắn đến đây sao? 16/05/2024
1173 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1173: Sau Tàn Dạ 16/05/2024
1174 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1174: Chín luồng quy tắc 16/05/2024
1175 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1175: Lưu Nguyệt 16/05/2024
1176 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1176: Một mạch một trăm năm 16/05/2024
1177 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1177: Nghịch Văn Thú 16/05/2024
1178 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1178: Văn Vương biến dị 16/05/2024
1179 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1179: Thu hoạch 16/05/2024
1180 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1180: Mộc Băng Mi 16/05/2024
1181 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1181: Tung hoành Vô Cực (1) 16/05/2024
1182 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1182: Tung hoành Vô Cực (2) 16/05/2024
1183 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1183: Tung hoành Vô Cực (3) 16/05/2024
1184 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1184: Tung hoành Vô Cực (4) 16/05/2024
1185 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1185: Tung hoành Vô Cực (5) 16/05/2024
1186 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1186: Tung hoành Vô Cực (6) 16/05/2024
1187 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1187: Tung hoành Vô Cực (7) 16/05/2024
1188 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1188: Tung hoành Vô Cực (8) 16/05/2024
1189 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1189: Tung hoành Vô Cực (9) 16/05/2024
1190 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1190: Tung hoành Vô Cực (10) 16/05/2024
1191 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1191: Ẩn hiện sinh tử kiếp 16/05/2024
1192 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1192: Sát kiếp đến từ Thần Tông 16/05/2024
1193 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1193: Ta đã trở lại 16/05/2024
1194 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1194: Cá và chim 16/05/2024
1195 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1195: Ta hiểu 16/05/2024
1196 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1196: Kinh biến! 16/05/2024
1197 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1197: Một đường sinh cơ 16/05/2024
1198 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1198: Ngươi là Lưu Kim Bưu sao? 16/05/2024
1199 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1199: Thiên Nghịch biến mất 16/05/2024
1200 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1200: Không còn nhà  16/05/2024
1201 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1201: Đợi ngươi đến 16/05/2024
1202 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1202: Xạ Thần Xa lại tái hiện! 16/05/2024
1203 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1203: Tiến đến 16/05/2024
1204 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1204: Bốn cảnh giới của Đệ Tam Bộ 16/05/2024
1205 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1205: Phản kích 16/05/2024
1206 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1206: Sống lại 16/05/2024
1207 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1207: Một trăm quyền 16/05/2024
1208 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1208: Một trăm quyền! 16/05/2024
1209 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1209: Ba luồng bản nguyên 16/05/2024
1210 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1210: Ngọc của Phong giới 16/05/2024
1211 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1211: Đại tạo hóa bắt đầu 16/05/2024
1212 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1212: Phong giới Tôn sư 16/05/2024
1213 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1213: Lai lịch hạt châu Thiên Nghịch 16/05/2024
1214 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1214: Thức tỉnh!  16/05/2024
1215 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1215: Ngàn vạn người không ngăn nổi! 16/05/2024
1216 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1216: Uy danh mười năm trước 16/05/2024
1217 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1217: Cường giả vi tôn! 16/05/2024
1218 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1218: Một câu nói 16/05/2024
1219 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1219: Cái khe Yêu Tông 16/05/2024
1220 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1220: Thân ảnh áo trắng trong hồng quang 16/05/2024
1221 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1221: Trở thành vật cưỡi của ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi! 16/05/2024
1222 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1222: Đạo thuật 16/05/2024
1223 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1223: Manh mối của Lý Thiến Mai 16/05/2024
1224 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1224: Tiếng kêu dài! 16/05/2024
1225 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1225: Xông ra! 16/05/2024
1226 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1226: Mở ra phong ấn! 16/05/2024
1227 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1227: Cấp mười ba 16/05/2024
1228 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1228: Tế đàn của Cổ Thần 16/05/2024
1229 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1229: Thiên kiếp giáng xuống 16/05/2024
1230 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1230: Một tay che trời 16/05/2024
1231 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1231: Phong giới đại trận 16/05/2024
1232 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1232: Cửu Cung Bát Quái 16/05/2024
1233 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1233: Thiên Kiếp là kiếp, chỉ vì tạo hóa 16/05/2024
1234 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1234: Cực Cảnh sinh ra 16/05/2024
1235 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1235: Thôn Linh Phệ Thể Tuyệt Thiên đại pháp! 16/05/2024
1236 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1236: Thác Sâm 16/05/2024
1237 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1237: Truy sát 16/05/2024
1238 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1238: Liên hệ 16/05/2024
1239 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1239: Trận chiến định mệnh  16/05/2024
1240 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1240: Đưa nàng cho ta 16/05/2024
1241 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1241: Nối lại… 16/05/2024
1242 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1242: Bạch y nữ tử 16/05/2024
1243 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1243: Lựa chọn 16/05/2024
1244 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1244: Dung 16/05/2024
1245 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1245: Bức tường ngăn cách bước thứ ba 16/05/2024
1246 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1246: Dị biến! 16/05/2024
1247 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1247: Hương hỏa 16/05/2024
1248 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1248: Ra khỏi Lam Ti! 16/05/2024
1249 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1249: Hình chiếu phân thân 16/05/2024
1250 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1250: Truy sát 16/05/2024
1251 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1251: Âm mưu 16/05/2024
1252 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1252: Đoạt xá 16/05/2024
1253 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1253: Thiểm Lôi Bảng  16/05/2024
1254 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1254: Vì tiền bối 16/05/2024
1255 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1255: Kình địch 16/05/2024
1256 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1256: Thế này mới là sống chứ! 16/05/2024
1257 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1257: Một suy đoán đáng sợ 16/05/2024
1258 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1258: Lôi Tinh Điện 16/05/2024
1259 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1259: Chính thức tiến lên Thiểm Lôi Bảng 16/05/2024
1260 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1260: Bí mật Thiểm Lôi Tộc 16/05/2024
1261 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1261: Giết Chu Thiên Tử 16/05/2024
1262 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1262: Không có ý tốt 16/05/2024
1263 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1263: Đây là thiên kiếp sao? 16/05/2024
1264 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1264: Ta chính là thiên kiếp 16/05/2024
1265 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1265: Con đường lôi tu đại năng 16/05/2024
1266 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1266: Mồi nhử 16/05/2024
1267 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1267: Tán Linh Thượng Nhân 16/05/2024
1268 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1268: Tận cùng thiên địa 16/05/2024
1269 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1269: Chủ nhân ở đâu! 16/05/2024
1270 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1270: Cuộc chiến trên Thiểm Lôi Tộc  16/05/2024
1271 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1271: Thất kiếm trảm thiên sơn  16/05/2024
1272 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1272: Thất kiếm trảm thiên sơn (cuối) 16/05/2024
1273 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1273: Truyền thuyết 16/05/2024
1274 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1274: Trụ tinh thần sụp đổ 16/05/2024
1275 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1275: Xuống cho ta 16/05/2024
1276 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1276: Sứ giả thiên đạo xuất hiện 16/05/2024
1277 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1277: Thời gian yên bình 16/05/2024
1278 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1278: Thái Cổ Tinh Thần Lệnh 16/05/2024
1279 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1279: Ba hình ảnh 16/05/2024
1280 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1280: Cực cảnh năm màu 16/05/2024
1281 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1281: Tư Mặc Tử 16/05/2024
1282 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1282: Cánh cửa Không Chi 16/05/2024
1283 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1283: Sấm sét vang trời 16/05/2024
1284 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1284: Nhận lầm người 16/05/2024
1285 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1285: Ta không thể nhịn! 16/05/2024
1286 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1286: Viêm hỏa dị tinh  16/05/2024
1287 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1287: Tư Mặc Tử tới rồi 16/05/2024
1288 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1288: Sơ ngộ Hỏa tước 16/05/2024
1289 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1289: Có dám đánh một trận!  16/05/2024
1290 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1290: Đại tông sư 16/05/2024
1291 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1291: Đại đế! 16/05/2024
1292 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1292: Bốn nhịp thở! 16/05/2024
1293 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1293: Thiếu đế 16/05/2024
1294 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1294: Cố nhân 16/05/2024
1295 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1295: Tham Lang 16/05/2024
1296 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1296: Chim sợ cành cong  16/05/2024
1297 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1297: Thu bảo 16/05/2024
1298 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1298: Đầu mối 16/05/2024
1299 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1299: Không phải sợ! 16/05/2024
1300 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1300: Thân phận và lai lịch pho tượng 16/05/2024
1301 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1301: Lừa đảo 16/05/2024
1302 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1302: Chu Tước đời thứ sáu 16/05/2024
1303 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1303: Lại là bảy màu!  16/05/2024
1304 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1304: Gió nổi 16/05/2024
1305 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1305: Sóng dâng 16/05/2024
1306 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1306: Thình thịch 16/05/2024
1307 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1307: Hoàng mao nha đầu 16/05/2024
1308 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1308: Cổ hồn cấm ! 16/05/2024
1309 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1309: Hồ tâm tàng nguyệt 16/05/2024
1310 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1310: Câu rồng 16/05/2024
1311 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1311: Chu Tước lão tổ 16/05/2024
1312 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1312: Dùng lực chứng đạo 16/05/2024
1313 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1313: Lão Chu Tước bao che 16/05/2024
1314 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1314: Phù sinh nhược mộng 16/05/2024
1315 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1315: Nhược hồn bi 16/05/2024
1316 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1316: Ta không muốn 16/05/2024
1317 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1317: Nghiệp hỏa hồn trung khởi 16/05/2024
1318 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1318: Lang yên thương hương nhiên 16/05/2024
1319 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1319: Kinh biến 16/05/2024
1320 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1320: Tỉnh giấc lần thứ tư! 16/05/2024
1321 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1321: Chín màu hợp nhất! 16/05/2024
1322 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1322: Thiên Nghịch chi biến! 16/05/2024
1323 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1323: Vang dội Điên Lạc 16/05/2024
1324 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1324: Cổ mộ chi địa 16/05/2024
1325 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1325: Tam đại nghiệt tước 16/05/2024
1326 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1326: Tu hành như chưởng 16/05/2024
1327 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1327: Cũng có thể 16/05/2024
1328 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1328: Tới đây 16/05/2024
1329 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1329: Chiến! 16/05/2024
1330 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1330: Hương hỏa nhất bái! 16/05/2024
1331 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1331: Phong hương hỏa giới! 16/05/2024
1332 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1332: Nhân tài! 16/05/2024
1333 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1333: Mộng đạo chủng ma 16/05/2024
1334 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1334: Có lẽ sẽ có một ngày 16/05/2024
1335 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1335: Chia tay 16/05/2024
1336 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1336: Quyết tâm! 16/05/2024
1337 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1337: Ý tưởng điên cuồng 16/05/2024
1338 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1338: Mò trăng đáy giếng 16/05/2024
1339 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1339: Mở ô diệt thế 16/05/2024
1340 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1340: Ngày này đã tới! 16/05/2024
1341 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1341: Tình và ân 16/05/2024
1342 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1342: Hắn có phải là Chưởng Tôn không? 16/05/2024
1343 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1343: Phụng Thiên Lang 16/05/2024
1344 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1344: Vương Lâm phục kích! 16/05/2024
1345 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1345: Cổ mộ mở ra 16/05/2024
1346 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1346: Âm mưu đáng sợ! 16/05/2024
1347 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1347: Tam tỷ, tứ muội 16/05/2024
1348 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1348: Tình ngữ, sát kiếp 16/05/2024
1349 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1349: Ba người, ba người lại ba người 16/05/2024
1350 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1350: Nghe đồn nghe đồn lại nghe đồn 16/05/2024
1351 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1351: Cơ hội trị thương! 16/05/2024
1352 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1352: Tu sĩ hư hỏa! 16/05/2024
1353 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1353: Địch tới 16/05/2024
1354 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1354: Nhị giai mộ thai 16/05/2024
1355 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1355: Bọ ngựa rình ve sầu 16/05/2024
1356 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1356: Ai là hoàng tước 16/05/2024
1357 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1357: Thừa dịp giết người! 16/05/2024
1358 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1358: Bí mật của ngôi mộ 16/05/2024
1359 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1359: Bí mật của ngôi mộ (2) 16/05/2024
1360 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1360: Ban cho tên Cổ Nô Tử 16/05/2024
1361 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1361: Ban cho tên Cổ Nô Tử (2) 16/05/2024
1362 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1362: Câu trả lời! 16/05/2024
1363 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1363: Đại Hoang Lão Độc 16/05/2024
1364 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1364: Lạnh lùng nhìn trời! 16/05/2024
1365 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1365: Chia rẽ! 16/05/2024
1366 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1366: Đòn sát thủ! 16/05/2024
1367 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1367: Bàn tay khổng lồ tái hiện! 16/05/2024
1368 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1368: Ba lần sát cơ 16/05/2024
1369 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1369: Thêm một cái? 16/05/2024
1370 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1370: Giả thiết 16/05/2024
1371 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1371: Ban thưởng đạo 16/05/2024
1372 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1372: Bốn niềm vui 16/05/2024
1373 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1373: Chế địch! 16/05/2024
1374 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1374: Phá vỡ quy tắc 16/05/2024
1375 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1375: Gian lận 16/05/2024
1376 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1376: Người nào nhanh hơn! 16/05/2024
1377 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1377: Cổ Yêu còn sống 16/05/2024
1378 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1378: Một cái vỗ tay 16/05/2024
1379 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1379: Kịch biến trong cổ mộ 16/05/2024
1380 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1380: Mượn khí thế! 16/05/2024
1381 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1381: Truyền thừa 16/05/2024
1382 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1382: Thất Tinh Cổ Thần 16/05/2024
1383 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1383: Sức Mạnh Của Một Tiếng Rống 16/05/2024
1384 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1384: Chủ động 16/05/2024
1385 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1385: Trận Chiến Định Mệnh Thứ 2 16/05/2024
1386 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1386: Đạo Cổ truyền thừa 16/05/2024
1387 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1387: Về nhà! 16/05/2024
1388 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1388: La Thiên chuẩn bị cho cuộc chiến 16/05/2024
1389 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1389: Gặp lại cố nhân 16/05/2024
1390 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1390: Hôm nay mây giăng mưa đổ 16/05/2024
1391 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1391: Đông Lâm Tinh Hướng gia! 16/05/2024
1392 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1392: Việc này không ngại! 16/05/2024
1393 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1393: Sai lầm của Lỗ Phu Tử! 16/05/2024
1394 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1394: Viễn cổ chiếu viết 16/05/2024
1395 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1395: Thần trưởng lão! 16/05/2024
1396 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1396: Vãng tích hồng nhan mộng 16/05/2024
1397 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1397: Sớm mai mông lung lệ 16/05/2024
1398 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1398: Sớm mai mông lung lệ (2) 16/05/2024
1399 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1399: Tây Tử quên mong tình 16/05/2024
1400 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1400: Nhằm vào Lỗ Phu Tử! 16/05/2024
1401 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1401: Hôm nay mây giăng mưa đổ 16/05/2024
1402 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1402: Văn đấu 16/05/2024
1403 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1403: Không ngại thử một lần 16/05/2024
1404 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1404: Linh Động hiện 16/05/2024
1405 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1405: Không phải chỉ có một 16/05/2024
1406 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1406: Những Người Đó 16/05/2024
1407 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1407: Vương Tộc Yêu Đao 16/05/2024
1408 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1408: Một Chém Hết Ân Oán 16/05/2024
1409 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1409: Tai Hoạ Ngầm Của Thất Thải Giới 16/05/2024
1410 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1410: Tuổi Già Thoái Chí 16/05/2024
1411 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1411: Săn U Minh Thú 16/05/2024
1412 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1412: Luyện! 16/05/2024
1413 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1413: Bổn mệnh thú 16/05/2024
1414 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1414: Tế đàn của phong diệt tộc 16/05/2024
1415 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1415: Hèn hạ 16/05/2024
1416 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1416: Một trận chiến này 16/05/2024
1417 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1417: Vinh quang của vân hải 16/05/2024
1418 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1418: Yếu Yếu Yếu! 16/05/2024
1419 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1419: Chiếc chuông vàng 16/05/2024
1420 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1420: Cơn lốc màu vàng 16/05/2024
1421 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1421: Phong Tôn! 16/05/2024
1422 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1422: Phong Tôn! 16/05/2024
1423 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1423: Một trận chiến nhập giới 16/05/2024
1424 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1424: Phá trận 16/05/2024
1425 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1425: Không thể lui 16/05/2024
1426 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1426: Phản kích 16/05/2024
1427 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1427: Linh thần 16/05/2024
1428 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1428: Thử sam, phi sam! 16/05/2024
1429 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1429: Ba đạo phong ấn! 16/05/2024
1430 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1430: Thất bại! 16/05/2024
1431 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1431: Nắm lấy Khai Thiên Phủ! 16/05/2024
1432 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1432: Chôn cất không có người thương tiếc! 16/05/2024
1433 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1433: Nam Chiếu Vong 16/05/2024
1434 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1434: La Thiên, Triệu Hà Động 16/05/2024
1435 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1435: Nữ tu Triệu Hà 16/05/2024
1436 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1436: Trận chiến kết thúc 16/05/2024
1437 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1437: Cây cung của Lý Quảng 16/05/2024
1438 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1438: Cung ở nơi này 16/05/2024
1439 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1439: Chiến lão quỷ! 16/05/2024
1440 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1440: U Minh thức tỉnh 16/05/2024
1441 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1441: Tìm kiếm 16/05/2024
1442 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1442: Người điên! 16/05/2024
1443 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1443: Bổn vương nghỉ thôi 16/05/2024
1444 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1444: Thân thể bất diệt của Tiên Tộc 16/05/2024
1445 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1445: Kim thiên hắc địa 16/05/2024
1446 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1446: Cổ Quốc tam tính 16/05/2024
1447 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1447: Thần thông 16/05/2024
1448 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1448: Hơi vô sỉ rồi 16/05/2024
1449 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1449: Kinh hãi 16/05/2024
1450 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1450: Nhận ta làm đồ đệ đi 16/05/2024
1451 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1451: Rời đi 16/05/2024
1452 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1452: Ba bảo vật 16/05/2024
1453 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1453: Biến hóa trong vài thập niên 16/05/2024
1454 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1454: Dư uy của Vương Lâm 16/05/2024
1455 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1455: Hỏi thiên hạ ai nắm quyền sinh sát 16/05/2024
1456 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1456: Long Bàn Tử 16/05/2024
1457 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1457: Sơn Hà Đồ 16/05/2024
1458 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1458: Ngươi nói cái gì 16/05/2024
1459 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1459: Trọng Huyền Tử 16/05/2024
1460 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1460: Huyền Vũ 16/05/2024
1461 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1461: Thanh Thủy 16/05/2024
1462 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1462: Ánh mắt cổ quái 16/05/2024
1463 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1463: Rút cọc 16/05/2024
1464 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1464: Thân ảnh bảy màu 16/05/2024
1465 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1465: Đa tạ 16/05/2024
1466 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1466: Rượu mạnh 16/05/2024
1467 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1467: Rượu mạnh 16/05/2024
1468 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1468: Triệu Hà 16/05/2024
1469 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1469: Đạo quả thứ ba! 16/05/2024
1470 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1470: Thập Tam 16/05/2024
1471 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1471: Ngươi là Chu Tử Hồng 16/05/2024
1472 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1472: Tiếng gào thét của người điên 16/05/2024
1473 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1473: Ta không làm gì hết! 16/05/2024
1474 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1474: Thu thập ác nô 16/05/2024
1475 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1475: Chu Tước Tinh 16/05/2024
1476 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1476: Lá rụng về cội 16/05/2024
1477 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1477: Ôn lại chuyện xưa 16/05/2024
1478 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1478: Thanh ti hồn 16/05/2024
1479 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1479: Bí mật tầng mười chín 16/05/2024
1480 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1480: Khởi đầu 16/05/2024
1481 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1481: Nguyên nhân 16/05/2024
1482 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1482: Vực ngoại 16/05/2024
1483 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1483: Thiên biến 16/05/2024
1484 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1484: Sát kiếp của Phong Tôn 16/05/2024
1485 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1485: Kịch chiến 16/05/2024
1486 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1486: Giết một người 16/05/2024
1487 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1487: Âm nguyệt hữu tình 16/05/2024
1488 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1488: Tiên nhân bất diệt thể 16/05/2024
1489 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1489: Thiên Tôn đoạt xá 16/05/2024
1490 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1490: Uy lực của một tiễn 16/05/2024
1491 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1491: Tiên, cổ phân 16/05/2024
1492 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1492: Ân đoạn 16/05/2024
1493 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1493: Sinh tử 16/05/2024
1494 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1494: Mộng tiên hay là tiên mộng 16/05/2024
1495 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1495: Mộng như nhân sinh 16/05/2024
1496 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1496: Vẫn chưa tỉnh lại 16/05/2024
1497 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1497: Nhân sinh như trò đùa, ta là ai? 16/05/2024
1498 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1498: Cổ miếu dạ vũ quy hồn lai 16/05/2024
1499 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1499: Quay đầu nhìn lại luân hồi tại 16/05/2024
1500 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1500: Người của Luyện Hồn Tông 16/05/2024
1501 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1501: Quả của Luyện Hồn tông 16/05/2024
1502 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1502: Một câu nói mấy trăm năm trước 16/05/2024
1503 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1503: Một lần ước hẹn 16/05/2024
1504 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1504: Tô Đạo 16/05/2024
1505 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1505: Mười năm 16/05/2024
1506 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1506: Thư nhà 16/05/2024
1507 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1507: Ngươi dám 16/05/2024
1508 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1508: Nhà dưới Hằng Nhạc Sơn 16/05/2024
1509 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1509: Hoài trung lão phụ minh 16/05/2024
1510 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1510: Liễu Mi, Mi nghĩa là lông mày 16/05/2024
1511 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1511: Khách đến từ Tuyết Vực 16/05/2024
1512 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1512: Lý Mộ Uyển 16/05/2024
1513 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1513: Một ánh mắt 16/05/2024
1514 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1514: Mộng hỏi bản thân 16/05/2024
1515 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1515: Duyên khởi không 16/05/2024
1516 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1516: Hồng nhan 16/05/2024
1517 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1517: Hội ngộ với bản thân 16/05/2024
1518 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1518: Mộng tỉnh (hóa phàm chung) 16/05/2024
1519 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1519: Nhân Quả ấn 16/05/2024
1520 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1520: Trước mặt chúng tu không môn hiện 16/05/2024
1521 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1521: Bổn nguyên xuất, vạn nhân kinh 16/05/2024
1522 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1522: Nơi đây là Tiên Cương đại lục 16/05/2024
1523 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1523: Mở cửa chính là bậc toàn năng 16/05/2024
1524 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1524: Một tiếng lôi đình bốn biển ầm vang 16/05/2024
1525 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1525: Mở cửa một bước thành danh 16/05/2024
1526 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1526: Vạn Không Cốt Môn 16/05/2024
1527 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1527: Xuất thủ đại đạo 16/05/2024
1528 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1528: Hư Thần Thiên Tôn 16/05/2024
1529 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1529: Bước thứ ba giương cung 16/05/2024
1530 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1530: Khôi phục bảo vật cũ 16/05/2024
1531 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1531: Người thứ ba 16/05/2024
1532 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1532: Kiếp của ta! 16/05/2024
1533 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1533: Huyễn Chân Kiếp 16/05/2024
1534 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1534: Không chịu nổi một đòn 16/05/2024
1535 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1535: Phong Mệnh Hoàn 16/05/2024
1536 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1536: Viễn cổ tiên vực 16/05/2024
1537 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1537: Bổn ngã kiếp 16/05/2024
1538 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1538: Trảm bổn ngã 16/05/2024
1539 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1539: Một động phủ 16/05/2024
1540 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1540: Chúa tể vận mệnh 16/05/2024
1541 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1541: Tàn tiên chữa thương 16/05/2024
1542 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1542: Định Không Thuật 16/05/2024
1543 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1543: Phong ấn hiện 16/05/2024
1544 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1544: Ký ức tiên nhân 16/05/2024
1545 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1545: Thất Đạo Tông 16/05/2024
1546 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1546: Tiên nhân là phải như vậy 16/05/2024
1547 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1547: Hổ khiếu sơn hà 16/05/2024
1548 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1548: Kỵ hổ bất hạ 16/05/2024
1549 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1549: Tĩnh! 16/05/2024
1550 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1550: Giao dịch 16/05/2024
1551 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1551: Cùng Tư Đồ say một trận 16/05/2024
1552 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1552: Đảm đương 16/05/2024
1553 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1553: Rất yên tĩnh 16/05/2024
1554 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1554: Còn chưa đủ 16/05/2024
1555 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1555: Chém bước thứ ba 16/05/2024
1556 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1556: Phương pháp 16/05/2024
1557 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1557: Mạnh mẽ 16/05/2024
1558 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1558: Hướng về La Thiên 16/05/2024
1559 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1559: Nữ nhi của Thanh Thủy 16/05/2024
1560 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1560: Chưởng Tôn hiện ! 16/05/2024
1561 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1561: Đại bộc phát! 16/05/2024
1562 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1562: Quyết chiến (nhất) 16/05/2024
1563 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1563: Quyết chiến (nhị) 16/05/2024
1564 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1564: Quyết chiến (tam) 16/05/2024
1565 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1565: Quyết chiến (tứ) 16/05/2024
1566 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1566: Hồi phục 16/05/2024
1567 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1567: Bát phi 16/05/2024
1568 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1568: Hủy trận 16/05/2024
1569 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1569: Tân kỷ nguyên 16/05/2024
1570 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1570: Khai ích 16/05/2024
1571 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1571: Tế bái 16/05/2024
1572 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1572: Lập lại thế giới 16/05/2024
1573 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1573: Thuộc về Tây Tử một năm 16/05/2024
1574 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1574: Rượu còn chưa đủ ấm 16/05/2024
1575 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1575: Viễn cổ mãnh thú 16/05/2024
1576 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1576: Là mắt trái sao 16/05/2024
1577 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1577: Cổ tộc chiến ấn 16/05/2024
1578 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1578: Diệp Mịch không có con trai ! 16/05/2024
1579 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1579: Tê thiên 16/05/2024
1580 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1580: Một năm 16/05/2024
1581 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1581: Lý Thiến Mai gầy gò 16/05/2024
1582 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1582: Hai năm lại sáu tháng 16/05/2024
1583 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1583: Hay là tiếp nhận đi 16/05/2024
1584 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1584: Gặp lại Văn thú 16/05/2024
1585 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1585: Phát hiện ngoài ý muốn 16/05/2024
1586 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1586: Mũi kiếm tiến vào Tiên Cương 16/05/2024
1587 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1587: Người từ bên ngoài tới 16/05/2024
1588 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1588: Tiến bước nghịch tiên 16/05/2024
1589 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1589: Tiên long hiển đạo 16/05/2024
1590 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1590: Một con rắn 16/05/2024
1591 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1591: Tiểu Hồng 16/05/2024
1592 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1592: Viễn Cổ tiên vực mở ra 16/05/2024
1593 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1593: Cút ra mau 16/05/2024
1594 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1594: Lực lượng hai cung 16/05/2024
1595 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1595: Tuyệt đối không sai 16/05/2024
1596 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1596: Tuyệt đối không sai 16/05/2024
1597 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1597: Ước định năm đó 16/05/2024
1598 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1598: Đạo nhân bảy màu đã tới 16/05/2024
1599 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1599: Phàn San Mộng 16/05/2024
1600 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1600: Ba hồn bảy phách 16/05/2024
1601 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1601: Phản khách 16/05/2024
1602 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1602: Mặt quỷ trên cánh buồm 16/05/2024
1603 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1603: Giả dối sao ! 16/05/2024
1604 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1604: Huyễn trung huyễn 16/05/2024
1605 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1605: Quyết định 16/05/2024
1606 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1606: Nguyên nhân 16/05/2024
1607 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1607: Rống chấn Thất Thải 16/05/2024
1608 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1608: Tham Lang tái hiện 16/05/2024
1609 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1609: Ký ức đau lòng hiện ra 16/05/2024
1610 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1610: Bát tinh Đạo Cổ hiện ra 16/05/2024
1611 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1611: Cổ Mạch Thương Khung Huyết 16/05/2024
1612 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1612: Chờ mong tại Tiên Cương 16/05/2024
1613 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1613: Người đầu tiên 16/05/2024
1614 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1614: Hoàng Tôn đố kỵ 16/05/2024
1615 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1615: Một tia hồn phách 16/05/2024
1616 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1616: Cổ Đạo nghịch 16/05/2024
1617 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1617: Tam mệnh thuật 16/05/2024
1618 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1618: Trảm tam thân 16/05/2024
1619 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1619: Cấm chế bổn nguyên 16/05/2024
1620 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1620: Mộc ti như tắc 16/05/2024
1621 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1621: Tính Thiên Vận Tử 16/05/2024
1622 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1622: Thiên Vận Tử 16/05/2024
1623 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1623: Luân hồi nhất thể 16/05/2024
1624 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1624: Quỷ dị 16/05/2024
1625 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1625: Thiên Vận Tử ngươi có thể sao 16/05/2024
1626 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1626: Thiên Vận Tử Trúng kế 16/05/2024
1627 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1627: Thân phận của hắn 16/05/2024
1628 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1628: Thiên Đạo 16/05/2024
1629 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1629: Bổn tôn của Thiên Vận Tử 16/05/2024
1630 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1630: Tư cách trục lộc 16/05/2024
1631 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1631: Ngưng tụ bổn nguyên 16/05/2024
1632 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1632: Ngăn trở 16/05/2024
1633 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1633: Huyền La nhập phủ 16/05/2024
1634 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1634: Ngũ hành tinh 16/05/2024
1635 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1635: Đại địa bổn nguyên 16/05/2024
1636 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1636: Quân Hỏa như gia 16/05/2024
1637 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1637: Hóa ra hắn tên là Vương Lâm 16/05/2024
1638 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1638: Càn khôn nhất tích 16/05/2024
1639 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1639: Đại ân như vậy 16/05/2024
1640 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1640: Bộ đạp tí đoạn 16/05/2024
1641 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1641: Cửu chuyển tâm luân 16/05/2024
1642 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1642: Duy tâm cố động 16/05/2024
1643 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1643: Thân tình dẫn tâm 16/05/2024
1644 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1644: Tai vách mạch rừng 16/05/2024
1645 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1645: Song hành khải 16/05/2024
1646 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1646: Huyền La Đại Thiên Tôn 16/05/2024
1647 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1647: Một ngày đặc biệt 16/05/2024
1648 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1648: Hạnh phúc trong mộng ảo 16/05/2024
1649 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1649: Tìm kiếm hồn thứ ba 16/05/2024
1650 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1650: Thất phách tương ứng 16/05/2024
1651 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1651: Tam hồn quy vị 16/05/2024
1652 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1652: Hồn thứ ba là hắn 16/05/2024
1653 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1653: Hồn thứ ba là hắn 16/05/2024
1654 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1654: Không Diệt sơ hiện 16/05/2024
1655 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1655: Động phủ mở ra 16/05/2024
1656 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1656: Nhân tụ 16/05/2024
1657 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1657: Cuộc săn 16/05/2024
1658 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1658: Ba trăm tàn giới 16/05/2024
1659 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1659: Định quy tắc 16/05/2024
1660 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1660: Tử Hà 16/05/2024
1661 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1661: Đánh cuộc 16/05/2024
1662 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1662: Ván cờ 16/05/2024
1663 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1663: Một đao chờ sẵn 16/05/2024
1664 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1664: Bảy màu đã tới 16/05/2024
1665 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1665: Tâm cơ 16/05/2024
1666 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1666: Thất phục sát 16/05/2024
1667 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1667: Tiểu quyết chiến 16/05/2024
1668 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1668: Phục sát động 16/05/2024
1669 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1669: Thất thải kiếp 16/05/2024
1670 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1670: Đạo Phi xuất hiện 16/05/2024
1671 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1671: Đông Lâm tông 16/05/2024
1672 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1672: Tàn thần dục đoạt 16/05/2024
1673 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1673: Cánh tay trái của Diệp Mịch 16/05/2024
1674 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1674: Lại tới cổ mộ 16/05/2024
1675 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1675: Dĩ ti chi khôi 16/05/2024
1676 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1676: Ngươi có dám đường đường đánh một trận 16/05/2024
1677 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1677: Huyền La xuất thủ 16/05/2024
1678 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1678: Con thú cùng đường 16/05/2024
1679 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1679: Hồn Chưởng Tôn 16/05/2024
1680 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1680: Cổ mộ truyền thừa 16/05/2024
1681 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1681: Quần chiến Chiến lão quỷ 16/05/2024
1682 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1682: Tâm động lôi âm 16/05/2024
1683 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1683: Đạo cổ vô tiên 16/05/2024
1684 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1684: Vũ lạc đông lâm thanh yên khởi 16/05/2024
1685 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1685: Vân Đạo càn khôn nghịch! 16/05/2024
1686 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1686: Thôn vân thổ vụ nhất môn hiện 16/05/2024
1687 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1687: Càn khôn đệ nhất quan 16/05/2024
1688 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1688: Tô Đạo nhất biến thiên địa băng 16/05/2024
1689 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1689: Đông Lâm Trì nội ngư long biến! 16/05/2024
1690 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1690: Phần sí dục tầm Tiên Cương mộng (l) 16/05/2024
1691 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1691: Ôm quyền nhất bái trần thổ tán 16/05/2024
1692 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1692: Ta và thê tử quyết không rời nhau 16/05/2024
1693 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1693: Vô hối hệt năm xưa 16/05/2024
1694 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1694: Tâm trạng lúc biệt ly 16/05/2024
1695 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1695: Long hoàng nhất hiện Tiên Cương khai 16/05/2024
1696 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1696: Tứ linh mở đường Mộng Đạo 16/05/2024
1697 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1697: Hôm nay Vương mỗ tới nơi này đưa ngươi đi đầu thai! 16/05/2024
1698 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1698: Gặp nhau ở Tiên Cương đại lục 16/05/2024
1699 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1699: Một tiếng sư tôn bảo vệ Đạo Cổ nhất mạch 16/05/2024
1700 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1700: Hoàng tông nhất niệm họa căn hiện 16/05/2024
1701 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1701: Ý chí quật cường! 16/05/2024
1702 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1702: Bạch quang kỳ dị 16/05/2024
1703 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1703: Phân thân mạnh nhất! 16/05/2024
1704 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1704: Tiên Cương rung động! 16/05/2024
1705 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1705: Tiên Cương đại lục, ta tới rồi! 16/05/2024
1706 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1706: Có điều cổ quái, có vấn đề, có bảo bối 16/05/2024
1707 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1707: Mang hung thần về phủ 16/05/2024
1708 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1708: Địa hỏa biến 16/05/2024
1709 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1709: Trận chiến đầu tiên ở Tiên Cương đại lục! 16/05/2024
1710 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1710: Lão Tổ trở về! 16/05/2024
1711 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1711: Vấn đề Không Gian trữ vật 16/05/2024
1712 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1712: Nhớ tới Tham Lang! 16/05/2024
1713 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1713: Đại bổ! 16/05/2024
1714 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1714: Đỗ Thanh hoảng sợ! 16/05/2024
1715 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1715: Quần long nhất tước thôn địa mạch! 16/05/2024
1716 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1716: Khiến Đỗ Thanh kinh hãi! 16/05/2024
1717 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1717: Vương Lâm so bổn nguyên 16/05/2024
1718 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1718: Quá gian xảo! 16/05/2024
1719 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1719: Cảm ứng của Huyền La 16/05/2024
1720 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1720: Ngưng tụ bổn nguyên chân thân! 16/05/2024
1721 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1721: Nuối tiếc chân thân 16/05/2024
1722 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1722: Thanh Ngưu chân nhân 16/05/2024
1723 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1723: Không biết lượng sức? 16/05/2024
1724 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1724: Tuyết trên Thiên Sơn 16/05/2024
1725 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1725: Đại Hồn Môn 16/05/2024
1726 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1726: Tha hương gặp cố nhân 16/05/2024
1727 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1727: Địa hỏa chủ mạch! 16/05/2024
1728 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1728: Thiếu phụ tính sai! 16/05/2024
1729 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1729: Tỏ rõ ý chí! 16/05/2024
1730 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1730: Tiên Tổ bát cực! 16/05/2024
1731 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1731: Phân thân kinh khủng! 16/05/2024
1732 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1732: Bốn chữ! 16/05/2024
1733 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1733: Trưởng lão Đại Hồn Môn! 16/05/2024
1734 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1734: Thiên Ngưu tử hồn! 16/05/2024
1735 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1735: Khắc chết hắn đi! 16/05/2024
1736 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1736: Hồn diễn đạo lôi! 16/05/2024
1737 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1737: Tàn hồn! 16/05/2024
1738 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1738: Đánh cuộc! 16/05/2024
1739 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1739: Muốn đạp bước tận trời xanh 16/05/2024
1740 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1740: Lại đánh cuộc một lần! 16/05/2024
1741 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1741: Phân thân trấn áp! 16/05/2024
1742 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1742: Hồn Diễn Đạo! 16/05/2024
1743 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1743: Ba phần lễ vật 16/05/2024
1744 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1744: Bổn nguyên thứ tám! 16/05/2024
1745 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1745: Cực Thiên thảo nguyên 16/05/2024
1746 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1746: Kinh biến! 16/05/2024
1747 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1747: Tu sĩ Lục Ma! 16/05/2024
1748 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1748: Đột phá! 16/05/2024
1749 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1749: Gặp lại cố nhân! 16/05/2024
1750 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1750: Thiên tài Đông Châu Vân Không! 16/05/2024
1751 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1751: Lần đầu gặp mặt! 16/05/2024
1752 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1752: Hồi mã thương! 16/05/2024
1753 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1753: Ẩn nấp 16/05/2024
1754 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1754: Đan Hải tiên đan 16/05/2024
1755 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1755: Tiên đan băng! 16/05/2024
1756 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1756: Hồn Nhất Lệnh 16/05/2024
1757 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1757: Dự đoán 16/05/2024
1758 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1758: Quỷ ám 16/05/2024
1759 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1759: Lữ Văn Nhiễm 16/05/2024
1760 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1760: Thiên Ngưu tam huyệt 16/05/2024
1761 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1761: Giết tới! 16/05/2024
1762 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1762: Lưu Chi Nguyên 16/05/2024
1763 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1763: Phục kiếp! 16/05/2024
1764 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1764: Người tên Vương Lâm 16/05/2024
1765 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1765: Khách không mời! 16/05/2024
1766 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1766: Tâm trạng trong đêm 16/05/2024
1767 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1767: Hứa Đức Tài 16/05/2024
1768 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1768: Thôn Thiên Đạo! 16/05/2024
1769 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1769: Kim thiền thoát xác 16/05/2024
1770 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1770: Vây Hứa! 16/05/2024
1771 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1771: Đèn lồng! 16/05/2024
1772 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1772: Tốc Thần Quyết 16/05/2024
1773 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1773: Trương Đạo Tông! 16/05/2024
1774 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1774: Kịch biến! 16/05/2024
1775 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1775: Hồn Khải! 16/05/2024
1776 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1776: Ta không đồng ý! 16/05/2024
1777 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1777: Đầu lâu! 16/05/2024
1778 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1778: Thẹn quá hóa giận! 16/05/2024
1779 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1779: Hồn Khải nhận chủ 16/05/2024
1780 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1780: Giết Lữ Văn Nhiễm! 16/05/2024
1781 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1781: Thất Thải tam biến! 16/05/2024
1782 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1782: Tàn Dạ biến! 16/05/2024
1783 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1783: Tín thuật! 16/05/2024
1784 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1784: Hồn Khải tán 16/05/2024
1785 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1785: Kế hoạch tuyệt mật! 16/05/2024
1786 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1786: Kẻ hư hỏng 16/05/2024
1787 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1787: Bất công! 16/05/2024
1788 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1788: Phản bội Thiên Ngưu Châu! 16/05/2024
1789 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1789: Thiên Ngưu đỉnh dương 16/05/2024
1790 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1790: Câu nói kia! 16/05/2024
1791 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1791: Bồi thường, ban thưởng 16/05/2024
1792 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1792: Ngăn trở 16/05/2024
1793 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1793: Lời thề! 16/05/2024
1794 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1794: Đạo Ma Tông chủ! 16/05/2024
1795 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1795: Kiếp nạn? 16/05/2024
1796 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1796: Tá lôi mạt thần 16/05/2024
1797 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1797: Tích mộng thành chân! 16/05/2024
1798 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1798: Có mưu đồ! 16/05/2024
1799 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1799: Nhất tràng tuế nguyệt niên hoa 16/05/2024
1800 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1800: Bản nguyên thứ chín 16/05/2024
1801 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1801: Cơ duyên điên cuồng! 16/05/2024
1802 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1802: Lục Ma Lô! 16/05/2024
1803 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1803: Khí tuyệt! 16/05/2024
1804 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1804: Dâng hiến! 16/05/2024
1805 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1805: Tu vi bạo tăng! 16/05/2024
1806 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1806: Lôi! 16/05/2024
1807 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1807: Trên đài nhìn Huyền Kiếp! 16/05/2024
1808 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1808: Yếu! 16/05/2024
1809 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1809: Huyền Kiếp làm gì được! 16/05/2024
1810 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1810: Hồn tam kiếp! 16/05/2024
1811 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1811: Không Kiếp! 16/05/2024
1812 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1812: Đại môn Thiên Nghịch! 16/05/2024
1813 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1813: Thiếu một! 16/05/2024
1814 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1814: Kim, thiên, dược! 16/05/2024
1815 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1815: Kiếp nạn của Đạo Ma Tông! 16/05/2024
1816 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1816: Hai châu quyết chiến 16/05/2024
1817 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1817: Thánh chỉ tới! 16/05/2024
1818 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1818: Lão tổ Hải Long! 16/05/2024
1819 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1819: Dám nghịch chỉ? 16/05/2024
1820 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1820: Trước mắt tối sầm! 16/05/2024
1821 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1821: Thiên Tôn tới! 16/05/2024
1822 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1822: Tiên Tộc Đại Thiên Tôn 16/05/2024
1823 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1823: Thân thể chính là đạo! 16/05/2024
1824 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1824: Mặc Hồn Khải! 16/05/2024
1825 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1825: Ta còn chưa chết thì ngươi cũng không thể chết! 16/05/2024
1826 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1826: Nơi Thiên Tôn thí luyện 16/05/2024
1827 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1827: Một cố nhân 16/05/2024
1828 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1828: Gặp lại 16/05/2024
1829 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1829: Đợi được thu phong 16/05/2024
1830 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1830: Thiên Môn 16/05/2024
1831 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1831: Năm mươi năm 16/05/2024
1832 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1832: Thiên Tôn Niết 16/05/2024
1833 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1833: Xông lên 16/05/2024
1834 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1834: Hải Tử 16/05/2024
1835 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1835: Không phải sinh linh Tiên Cương! 16/05/2024
1836 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1836: Khuôn mặt! 16/05/2024
1837 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1837: Đoạn chưởng! 16/05/2024
1838 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1838: Chuyển biến! 16/05/2024
1839 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1839: Một nam một nữ 16/05/2024
1840 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1840: Bàn tay này của ai! 16/05/2024
1841 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1841: Nửa trượng 16/05/2024
1842 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1842: Cho Đại Thiên Tôn nhìn thấy! 16/05/2024
1843 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1843: Cố chấp bất hối 16/05/2024
1844 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1844: Kim Bưu đại tiên! 16/05/2024
1845 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1845: Man thiên quá hải! 16/05/2024
1846 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1846: Chủ nhân nhà ta 16/05/2024
1847 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1847: Ngươi là ai! 16/05/2024
1848 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1848: Dưới màn mưa 16/05/2024
1849 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1849: Mộng chướng luân hồi 16/05/2024
1850 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1850: Tử Tông 16/05/2024
1851 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1851: Khí tức của Thiên Vận Tử! 16/05/2024
1852 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1852: Bong bóng tan biến 16/05/2024
1853 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1853: Đông Lâm Trì 16/05/2024
1854 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1854: Thái Sơ và Mặc Diệt 16/05/2024
1855 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1855: Lại tới! 16/05/2024
1856 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1856: Một lần hành động, thiên hạ chấn kinh 16/05/2024
1857 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1857: Không xông lên nữa sao! 16/05/2024
1858 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1858: Quay ngược lại! 16/05/2024
1859 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1859: Là ai! 16/05/2024
1860 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1860: Đuổi lại! 16/05/2024
1861 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1861: Đệ nhất nhân dưới Đại Thiên Tôn! 16/05/2024
1862 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1862: Nhìn thấy chưa? 16/05/2024
1863 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1863: Đại Thiên Tôn mời chào 16/05/2024
1864 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1864: Tiểu Vương Lâm! 16/05/2024
1865 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1865: Giả, giả đó 16/05/2024
1866 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1866: Âm mưu của Tiên Hoàng! 16/05/2024
1867 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1867: Tiên Tộc đệ nhất thành! 16/05/2024
1868 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1868: Lý Phủ! 16/05/2024
1869 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1869: Tên! 16/05/2024
1870 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1870: Bạch Phát Dược Thiên Tôn! 16/05/2024
1871 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1871: Nếp nhăn năm tháng 16/05/2024
1872 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1872: Tiên Hoàng tứ bảo! 16/05/2024
1873 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1873: Người điên! 16/05/2024
1874 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1874: Giết chóc ẩn trong gió tuyết! 16/05/2024
1875 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1875: Giết chóc ẩn trong gió tuyết! (2) 16/05/2024
1876 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1876: Phố dài! 16/05/2024
1877 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1877: Huyết chiến! 16/05/2024
1878 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1878: Không đi! 16/05/2024
1879 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1879: Vương Lâm tóc đen! 16/05/2024
1880 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1880: Hải Tử trầm mặc 16/05/2024
1881 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1881: Trên núi có hổ! 16/05/2024
1882 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1882: Đi tới! 16/05/2024
1883 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1883: Quốc sư! 16/05/2024
1884 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1884: Tin ta một lần! 16/05/2024
1885 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1885: Tiên lô hóa sơn! 16/05/2024
1886 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1886: Tiên sơn! 16/05/2024
1887 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1887: Hắn, Liên Vân Quyết! 16/05/2024
1888 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1888: Giải phong ấn Điệu Vong tộc! 16/05/2024
1889 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1889: Sự tự tin của tiên hoàng! 16/05/2024
1890 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1890: Năm Đại Thiên Tôn! 16/05/2024
1891 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1891: Quốc sư thật sự! 16/05/2024
1892 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1892: Trớ thuật! 16/05/2024
1893 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1893: Vật này, người này, Vương mỗ đều muốn! 16/05/2024
1894 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1894: Làm càn! 16/05/2024
1895 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1895: Đại Thiên Tôn chi dương! 16/05/2024
1896 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1896: Lưu lại Đạo Phi! 16/05/2024
1897 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1897: Khúc chung nhân tán không sầu mạc! 16/05/2024
1898 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1898: Lời khẩn cầu tới từ năm tháng vạn cổ! 16/05/2024
1899 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1899: Biển 16/05/2024
1900 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1900: Đường lối 16/05/2024
1901 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1901: Sứ đoàn Đạo cổ 16/05/2024
1902 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1902: Kế Đô hoàng tử 16/05/2024
1903 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1903: Người con gái tên Tống Trí! 16/05/2024
1904 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1904: Một chiếc lá che mắt 16/05/2024
1905 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1905: Đường lui! 16/05/2024
1906 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1906: Một vái lư hương, hoàng tôn biến sắc 16/05/2024
1907 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1907: Nhất bôi nhiệt trà noàn như gia 16/05/2024
1908 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1908: Sư tôn như cha! 16/05/2024
1909 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1909: Tiếng chuông trên đỉnh Cổ Đạo Sơn 16/05/2024
1910 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1910: Nhất bộ đoạn tuyệt nhiên! 16/05/2024
1911 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1911: Hắn là ai 16/05/2024
1912 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1912: Ngàn năm một thuở! 16/05/2024
1913 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1913: Cửu Khúc Tam Tướng 16/05/2024
1914 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1914: Yêu cầu tới từ hoàng cung 16/05/2024
1915 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1915: Một chỉ của Cổ Tổ 16/05/2024
1916 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1916: Phong khởi Đạo Cổ! 16/05/2024
1917 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1917: Dạ yến 16/05/2024
1918 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1918: Yên lặng quay đầu! 16/05/2024
1919 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1919: Trùng quan nhất nộ! 16/05/2024
1920 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1920: Trùng quan nhất nộ! 16/05/2024
1921 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1921: Cái chết của hoàng tôn! 16/05/2024
1922 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1922: Cố nhân 16/05/2024
1923 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1923: Hoàng tôn tương lai 16/05/2024
1924 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1924: Đạo Cổ quốc sư 16/05/2024
1925 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1925: Phá giới 16/05/2024
1926 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1926: Thái Cổ Thần Cảnh 16/05/2024
1927 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1927: Định đoạt 16/05/2024
1928 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1928: Không nói ra miệng 16/05/2024
1929 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1929: Ngày mai 16/05/2024
1930 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1930: Hồn hoàn chỉnh 16/05/2024
1931 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1931: Thời gian 16/05/2024
1932 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1932: Thiên địa dị tượng! 16/05/2024
1933 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1933: Chân thân dung hợp! 16/05/2024
1934 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1934: Hình Phạt Lục Mặc! 16/05/2024
1935 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1935: Đạp Thiên Lộ, Không Diệt Đạo! 16/05/2024
1936 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1936: Một trăm linh tám sinh linh khẩn cầu! 16/05/2024
1937 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1937: Dừng bước! 16/05/2024
1938 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1938: Hắc, bạch, kim! 16/05/2024
1939 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1939: Mười mặt trời! 16/05/2024
1940 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1940: Chiến Tống Thiên! 16/05/2024
1941 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1941: Thành toàn! 16/05/2024
1942 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1942: Tam Tổn nhị kiếp 16/05/2024
1943 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1943: Cổ Đạo tam phân thần! 16/05/2024
1944 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1944: Hoàn mỹ! 16/05/2024
1945 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1945: Thất bại 16/05/2024
1946 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1946: Thân ảnh kia 16/05/2024
1947 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1947: Từng thấy 16/05/2024
1948 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1948: Thiên địa 16/05/2024
1949 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1949: Rời khỏi 16/05/2024
1950 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1950: Trận chiến đầu tiên của tiên cương! 16/05/2024
1951 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1951: Khu vụ 16/05/2024
1952 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1952: Đạp Thiên Nhất Bộ 16/05/2024
1953 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1953: Toàn bộ Cửu Khúc Tam Tướng 16/05/2024
1954 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1954: Ước định 16/05/2024
1955 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1955: Tìm không được 16/05/2024
1956 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1956: Vui sướng và trách nhiệm 16/05/2024
1957 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1957: Ti Nam! 16/05/2024
1958 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1958: Ngươi là Tư Đồ Nam! 16/05/2024
1959 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1959: Thanh hồng trong mưa 16/05/2024
1960 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1960: Tâm vong, tất vong 16/05/2024
1961 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1961: Động phủ giới 16/05/2024
1962 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1962: Xích Hồn Tử! 16/05/2024
1963 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1963: Ước định 16/05/2024
1964 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1964: Nằm mơ 16/05/2024
1965 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1965: Quen biết Đạo Nhất! 16/05/2024
1966 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1966: Hai điểm 16/05/2024
1967 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1967: Khi lại mở mắt ra 16/05/2024
1968 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1968: Cái gì là chân tướng 16/05/2024
1969 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1969: Tới biển 16/05/2024
1970 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1970: Kinh biến 16/05/2024
1971 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1971: Tư cách bước vào 16/05/2024
1972 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1972: Nữ tử Đông Mai 16/05/2024
1973 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1973: Thiếu một người 16/05/2024
1974 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1974: Luân hồi ở chỗ này 16/05/2024
1975 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1975: Uyển nhi, tinh lại đi! 16/05/2024
1976 Tiên Nghịch – Tiên Nghịch – Chương 1976: Bỗng nhiên quay đầu (kết cục) 16/05/2024

Bình luận