Thông tin truyện

Độc Tôn Tam Giới

Tác giả:

Lê Thiên

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

4050

Độc Tôn Tam Giới

Nhóm dịch: Sói Già Thiên Đế Chi Tử Giang Trần chuyển sinh lên thân thể một thiếu niên bị chư hầu khi dễ bắt đầu trên con đường đuổi giết máu tanh dần dần đi lên. Trước mặt Giang Trần ai dám xưng là thiên tài? Không ai có thể hiểu Thiên bằng Thiên Đế Chi Tử. Thiên tài? Kẻ thuận ta là thiên, kẻ nghịch ta phải giết!! Mạch truyện luôn bình thản nhưng không kém phần gay cấn, tình tiết logic xuyên suốt từ đầu đến cuối, các tình tiết đan xen lẫn nhau luôn được đẩy lên cao trào khiến độc giả bị cuốn vào mạch truyện. Đương nhiên vẫn như các bộ truyện khác kết thúc của Lê Thiên rất có hậu

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1: Thiên Đế chi tử chuyển thế trùng sinh 1 20/12/2023
2 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2: Thiên Đế chi tử chuyển thế trùng sinh 2 20/12/2023
3 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3: Phụ thân bao che khuyết điểm bạn bè nghĩa khí 1 20/12/2023
4 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 4: Phụ thân bao che khuyết điểm bạn bè nghĩa khí 2 20/12/2023
5 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 5: Đưa mặt đến cửa hung hăng mà đánh 20/12/2023
6 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 6: Cái mặt này vẫn là chính ngươi đánh đi 1 20/12/2023
7 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 7: Cái mặt này vẫn là chính ngươi đánh đi 2 20/12/2023
8 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 8: Trị không hết ta chết cùng công chúa 1 20/12/2023
9 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 9: Trị không hết ta chết cùng công chúa 2 20/12/2023
10 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 10: Quản gia Giang Chính buồn rầu 1 20/12/2023
11 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 11: Quản gia Giang Chính buồn rầu 2 21/12/2023
12 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 12: Giang Chính phát uy! Hãnh diện 1 21/12/2023
13 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 13: Giang Chính phát uy! Hãnh diện 2 21/12/2023
14 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 14: Khiếp sợ Dược Sư Điện 21/12/2023
15 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 15: Thật sự phát tài 1 21/12/2023
16 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 16: Thật sự phát tài 2 21/12/2023
17 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 17: Đột phá, bốn mạch chân khí 1 21/12/2023
18 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 18: Đột phá, bốn mạch chân khí 2 21/12/2023
19 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 19: Mua dược tạo phong ba 1 21/12/2023
20 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 20: Mua dược tạo phong ba 2 21/12/2023
21 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 21: Thiên tài mỹ nữ? Giang Trần bỏ qua 1 21/12/2023
22 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 22: Thiên tài mỹ nữ? Giang Trần bỏ qua 2 21/12/2023
23 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 23: Giang Trần ta so với các ngươi càng mang thù 21/12/2023
24 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 24: Lần thứ hai vẽ mặt 1 21/12/2023
25 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 25: Lần thứ hai vẽ mặt 2 21/12/2023
26 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 26: Ba hạng khảo hạch trụ cột 1 21/12/2023
27 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 27: Ba hạng khảo hạch trụ cột 2 21/12/2023
28 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 28: Tiến cung hội chẩn 21/12/2023
29 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 29: Công chúa? Chiếu mắng không lầm! 1 21/12/2023
30 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 30: Công chúa? Chiếu mắng không lầm! 2 21/12/2023
31 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 31: Câu Ngọc công chúa tâm lý mâu thuẫn 1 21/12/2023
32 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 32: Câu Ngọc công chúa tâm lý mâu thuẫn 2 21/12/2023
33 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 33: Giang gia tiềm ẩn nguy cơ 21/12/2023
34 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 34: Yến hội là cái lừa bịp? Ta không sợ! 1 21/12/2023
35 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 35: Yến hội là cái lừa bịp? Ta không sợ! 2 21/12/2023
36 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 36: Long gia kiêu ngạo 1 21/12/2023
37 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 37: Long gia kiêu ngạo 2 21/12/2023
38 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 38: Ngươi rất ngưu bức? Một ngón tay chấn bay 1 21/12/2023
39 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 39: Ngươi rất ngưu bức? Một ngón tay chấn bay 2 21/12/2023
40 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 40: Câu Ngọc công chúa đề nghị 21/12/2023
41 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 41: Giang Trần ra tay tất cả kinh 1 21/12/2023
42 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 42: Giang Trần ra tay tất cả kinh 2 21/12/2023
43 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 43: Cảnh giới truyền thuyết 1 22/12/2023
44 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 44: Cảnh giới truyền thuyết 2 22/12/2023
45 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 45: Giang Phong bộc phát 22/12/2023
46 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 46: Thống mạ quyền quý 1 22/12/2023
47 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 47: Thống mạ quyền quý 2 22/12/2023
48 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 48: Thế cục Vương đô gợn sóng 1 22/12/2023
49 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 49: Thế cục Vương đô gợn sóng 2 22/12/2023
50 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 50: Khắp nơi thái độ biến hóa 1 22/12/2023
51 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 51: Khắp nơi thái độ biến hóa 2 22/12/2023
52 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 52: Lại hành hạ Yến Nhất Minh 22/12/2023
53 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 53: Trụ cột khảo hạch bắt đầu 1 22/12/2023
54 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 54: Trụ cột khảo hạch bắt đầu 2 22/12/2023
55 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 55: Biểu hiện kinh người, đổi mới kỷ lục 22/12/2023
56 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 56: Khảo hạch chấm dứt, huynh đệ thổ lộ tình cảm 1 22/12/2023
57 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 57: Khảo hạch chấm dứt, huynh đệ thổ lộ tình cảm 2 22/12/2023
58 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 58: Cửu tiếu thương hải quyết 1 22/12/2023
59 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 59: Cửu tiếu thương hải quyết 2 22/12/2023
60 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 60: Không tìm đường chết, sẽ không chết! 22/12/2023
61 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 61: Ngự tiền cáo trạng 1 22/12/2023
62 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 62: Ngự tiền cáo trạng 2 22/12/2023
63 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 63: Thế cục đại biến, chinh phục giám khảo 1 22/12/2023
64 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 64: Thế cục đại biến, chinh phục giám khảo 2 22/12/2023
65 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 65: Chân tướng rõ ràng, đầu người rơi xuống đất 22/12/2023
66 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 66: Chỉ điểm Câu Ngọc, trả nàng nhân tình 1 22/12/2023
67 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 67: Chỉ điểm Câu Ngọc, trả nàng nhân tình 2 22/12/2023
68 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 68: Phụ thân bị tập kích, phong ba tái khởi 1 23/12/2023
69 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 69: Phụ thân bị tập kích, phong ba tái khởi 2 23/12/2023
70 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 70: Dư luận xôn xao 23/12/2023
71 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 71: Giang Trần động sát cơ, trực chỉ Đan Vương Uyển 1 23/12/2023
72 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 72: Giang Trần động sát cơ, trực chỉ Đan Vương Uyển 2 23/12/2023
73 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 73: Ba loại đan dược 1 23/12/2023
74 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 74: Ba loại đan dược 2 23/12/2023
75 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 75: Xét nhà, tang vật tùy tiện chọn! 23/12/2023
76 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 76: Đao khí trùng thiên 1 23/12/2023
77 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 77: Đao khí trùng thiên 2 23/12/2023
78 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 78: Đan Vương Uyển đắc ý 1 23/12/2023
79 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 79: Đan Vương Uyển đắc ý 2 23/12/2023
80 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 80: Ngoài ý muốn thay nhau nổi lên 23/12/2023
81 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 81: Vẽ mặt thăng cấp 1 23/12/2023
82 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 82: Vẽ mặt thăng cấp 2 23/12/2023
83 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 83: Triệt để đánh bại 1 23/12/2023
84 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 84: Triệt để đánh bại 2 23/12/2023
85 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 85: Kiều Bạch Thạch bái sư 23/12/2023
86 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 86: Trọng vũ phi đao 1 23/12/2023
87 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 87: Trọng vũ phi đao 2 23/12/2023
88 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 88: Tuyên Bàn tử cầu cứu 1 23/12/2023
89 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 89: Tuyên Bàn tử cầu cứu 2 23/12/2023
90 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 90: Bàn tử nghịch tập 23/12/2023
91 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 91: Phi đao tuyệt kỹ 1 23/12/2023
92 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 92: Phi đao tuyệt kỹ 2 24/12/2023
93 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 93: Tiềm Long thi hội 1 24/12/2023
94 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 94: Tiềm Long thi hội 2 24/12/2023
95 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 95: Vẽ mặt 24/12/2023
96 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 96: Mục tiêu trực chỉ Nhất phẩm chư hầu 1 24/12/2023
97 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 97: Mục tiêu trực chỉ Nhất phẩm chư hầu 2 24/12/2023
98 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 98: Tinh Loan Cung thi đấu 1 24/12/2023
99 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 99: Tinh Loan Cung thi đấu 2 24/12/2023
100 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 100: Manh mối truy tung 24/12/2023
101 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 101: Xuân quang cùng sát ý 1 24/12/2023
102 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 102: Xuân quang cùng sát ý 2 24/12/2023
103 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 103: Tao ngộ chặn đánh 1 24/12/2023
104 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 104: Tao ngộ chặn đánh 2 24/12/2023
105 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 105: Sắc bén phản kích Long gia 24/12/2023
106 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 106: Ăn miếng trả miếng 1 24/12/2023
107 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 107: Ăn miếng trả miếng 2 24/12/2023
108 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 108: Nhiệm vụ thứ hai 1 24/12/2023
109 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 109: Nhiệm vụ thứ hai 2 24/12/2023
110 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 110: Chọn lựa đệ nhất thân vệ 24/12/2023
111 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 111: Trở về Giang Hãn Lĩnh 1 25/12/2023
112 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 112: Trở về Giang Hãn Lĩnh 2 25/12/2023
113 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 113: Khiêu khích Tiểu Hầu gia ? 1 25/12/2023
114 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 114: Khiêu khích Tiểu Hầu gia ? 2 25/12/2023
115 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 115: Cho ngươi tăng kiến thức 25/12/2023
116 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 116: Thái độ biến hóa 1 25/12/2023
117 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 117: Thái độ biến hóa 2 25/12/2023
118 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 118: Nô nức tấp nập báo danh 1 25/12/2023
119 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 119: Nô nức tấp nập báo danh 2 25/12/2023
120 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 120: Chấn nhiếp bộ lạc 25/12/2023
121 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 121: Cho thân vệ đại lễ 1 25/12/2023
122 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 122: Cho thân vệ đại lễ 2 25/12/2023
123 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 123: Truyền thừa trận pháp 1 25/12/2023
124 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 124: Truyền thừa trận pháp 2 25/12/2023
125 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 125: Việc lạ ở Linh Dược viên 25/12/2023
126 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 126: Ngươi chọn lựa hấn ta? 1 25/12/2023
127 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 127: Ngươi chọn lựa hấn ta? 2 25/12/2023
128 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 128: Cạo chết bọn hắn! 1 25/12/2023
129 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 129: Cạo chết bọn hắn! 2 25/12/2023
130 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 130: Danh tiếng áp đảo Tứ đại chư hầu 25/12/2023
131 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 131: Nhiệm vụ thứ ba 1 25/12/2023
132 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 132: Nhiệm vụ thứ ba 2 25/12/2023
133 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 133: Vô tận địa quật thí luyện 1 25/12/2023
134 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 134: Vô tận địa quật thí luyện 2 25/12/2023
135 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 135: Việc lạ liên tục 25/12/2023
136 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 136: Luật rừng trong Địa quật 1 25/12/2023
137 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 137: Luật rừng trong Địa quật 2 25/12/2023
138 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 138: Đột nhiên bị ám toán 1 25/12/2023
139 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 139: Đột nhiên bị ám toán 2 25/12/2023
140 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 140: Trong động sinh tử chém giết 25/12/2023
141 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 141: Đẩy vào tuyệt cảnh? 1 25/12/2023
142 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 142: Đẩy vào tuyệt cảnh? 2 25/12/2023
143 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 143: Nhập cấm địa 1 26/12/2023
144 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 144: Nhập cấm địa 2 26/12/2023
145 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 145: Cấm địa, Linh cấp hung thú 26/12/2023
146 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 146: Ngoài ý muốn giao dịch 1 26/12/2023
147 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 147: Ngoài ý muốn giao dịch 2 26/12/2023
148 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 148: Thôn phệ sát thủ Huyết Sát 1 26/12/2023
149 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 149: Thôn phệ sát thủ Huyết Sát 2 26/12/2023
150 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 150: Tuyên Bàn tử tao ngộ hiếm thấy 26/12/2023
151 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 151: Vây quanh Giang Hãn Hầu phủ 1 26/12/2023
152 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 152: Vây quanh Giang Hãn Hầu phủ 2 26/12/2023
153 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 153: Giang Trần, Thần Binh trời giáng! 1 26/12/2023
154 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 154: Giang Trần, Thần Binh trời giáng! 2 26/12/2023
155 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 155: Sát nhân chém đầu thị uy 26/12/2023
156 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 156: Long Đằng Hầu mất trật tự rồi 1 26/12/2023
157 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 157: Long Đằng Hầu mất trật tự rồi 2 26/12/2023
158 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 158: Kế sách ứng đối 1 26/12/2023
159 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 159: Kế sách ứng đối 2 26/12/2023
160 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 160: Ngọc kỳ quả 26/12/2023
161 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 161: Đông Phương Lộc, trả lại ngươi Chư Hầu Lệnh 1 26/12/2023
162 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 162: Đông Phương Lộc, trả lại ngươi Chư Hầu Lệnh 2 26/12/2023
163 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 163: Đông Phương nhất tộc vào tuyệt cảnh 1 26/12/2023
164 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 164: Đông Phương nhất tộc vào tuyệt cảnh 2 26/12/2023
165 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 165: Giang Trần ra tay 26/12/2023
166 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 166: Dược Sư Điện biến hóa 1 26/12/2023
167 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 167: Dược Sư Điện biến hóa 2 26/12/2023
168 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 168: Long Chiếu Phong, ta chờ ngươi đã lâu 1 26/12/2023
169 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 169: Long Chiếu Phong, ta chờ ngươi đã lâu 2 26/12/2023
170 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 170: Long gia, run rẩy a! 26/12/2023
171 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 171: Nghiền áp, nghiền áp 1 26/12/2023
172 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 172: Nghiền áp, nghiền áp 2 26/12/2023
173 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 173: Long gia vùng vẫy giãy chết 1 26/12/2023
174 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 174: Long gia vùng vẫy giãy chết 2 26/12/2023
175 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 175: Diệt Long Chiếu Phong, người tông môn tới 27/12/2023
176 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 176: Không ai bì nổi 1 27/12/2023
177 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 177: Không ai bì nổi 2 27/12/2023
178 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 178: Một đao cường thế 1 27/12/2023
179 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 179: Một đao cường thế 2 27/12/2023
180 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 180: Thương Linh giai cường giả 1 27/12/2023
181 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 181: Thương Linh giai cường giả 2 27/12/2023
182 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 182: Kiếm Điểu bố trí đại trận 27/12/2023
183 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 183: Chém giết Linh cảnh 1 27/12/2023
184 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 184: Chém giết Linh cảnh 2 27/12/2023
185 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 185: Dư Giới sợ hãi 1 27/12/2023
186 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 186: Dư Giới sợ hãi 2 27/12/2023
187 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 187: Tinh Hán sư huynh 27/12/2023
188 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 188: Giang Trần, ta bảo vệ rồi 1 27/12/2023
189 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 189: Giang Trần, ta bảo vệ rồi 2 27/12/2023
190 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 190: Thủy nguyệt đại sư 1 27/12/2023
191 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 191: Thủy nguyệt đại sư 2 27/12/2023
192 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 192: Cao tầng Dược Sư Điện đắc ý 27/12/2023
193 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 193: Nguy cơ sau lưng đắc ý 1 27/12/2023
194 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 194: Nguy cơ sau lưng đắc ý 2 27/12/2023
195 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 195: Tổ tôn hai người thần bí 1 27/12/2023
196 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 196: Tổ tôn hai người thần bí 2 27/12/2023
197 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 197: Giang Trần ngộ đạo 27/12/2023
198 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 198: Giang Trần xuất quan 1 27/12/2023
199 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 199: Giang Trần xuất quan 2 27/12/2023
200 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 200: Điều kiện đàm phán 1 27/12/2023
201 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 201: Điều kiện đàm phán 2 27/12/2023
202 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 202: Cường thế trấn áp mang đến tin tức ngoài ý muốn 27/12/2023
203 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 203: Nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng 1 27/12/2023
204 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 204: Nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng 2 27/12/2023
205 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 205: Tình cảm Câu Ngọc công chúa phức tạp 1 28/12/2023
206 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 206: Tình cảm Câu Ngọc công chúa phức tạp 2 28/12/2023
207 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 207: Ngươi về sau sẽ lấy Nhược Nhi sao? 28/12/2023
208 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 208: Địa bàn của ta ta làm chủ 1 28/12/2023
209 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 209: Địa bàn của ta ta làm chủ 2 28/12/2023
210 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 210: Khách đến thăm thần bí 1 28/12/2023
211 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 211: Khách đến thăm thần bí 2 28/12/2023
212 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 212: Vàng giấu trong cát 28/12/2023
213 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 213: Trêu đùa đại quân Hắc Nguyệt Quốc 1 28/12/2023
214 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 214: Trêu đùa đại quân Hắc Nguyệt Quốc 2 28/12/2023
215 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 215: Bắn chết đệ nhất tướng tinh 28/12/2023
216 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 216: Câu Ngọc quyết định kinh người 1 28/12/2023
217 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 217: Câu Ngọc quyết định kinh người 2 28/12/2023
218 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 218: Giang Trần ra tay hào phóng 1 28/12/2023
219 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 219: Giang Trần ra tay hào phóng 2 28/12/2023
220 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 220: Đệ tử Càn Lam Bắc Cung hung hăng càn quấy 28/12/2023
221 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 221: Muốn điệu thấp, thật sự rất khó 1 28/12/2023
222 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 222: Muốn điệu thấp, thật sự rất khó 2 28/12/2023
223 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 223: Đối kháng nửa bước Tiên cảnh 1 28/12/2023
224 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 224: Đối kháng nửa bước Tiên cảnh 2 28/12/2023
225 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 225: Nửa bước Tiên cảnh chịu thiệt 28/12/2023
226 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 226: Độc khiêng Tứ đại nửa bước Tiên cảnh 1 28/12/2023
227 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 227: Độc khiêng Tứ đại nửa bước Tiên cảnh 2 28/12/2023
228 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 228: Mấy cái Sỏa Điểu, các ngươi chậm rãi chơi 28/12/2023
229 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 229: Lưu sư huynh thiếu chút nữa bị chụp chết 1 28/12/2023
230 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 230: Lưu sư huynh thiếu chút nữa bị chụp chết 2 28/12/2023
231 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 231: Cơ hội Giang Trần trang bức tới 1 28/12/2023
232 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 232: Cơ hội Giang Trần trang bức tới 2 28/12/2023
233 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 233: Lão đầu giả ngu mại manh không tiết tháo 28/12/2023
234 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 234: Nan đề định cư vương đô mới 1 28/12/2023
235 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 235: Nan đề định cư vương đô mới 2 28/12/2023
236 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 236: Nguyện vọng tháp 1 28/12/2023
237 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 237: Nguyện vọng tháp 2 28/12/2023
238 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 238: Nguyện vọng quyển trục 28/12/2023
239 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 239: Vẽ mặt hay là bị đánh mặt? 1 28/12/2023
240 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 240: Vẽ mặt hay là bị đánh mặt? 2 28/12/2023
241 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 241: Phương thức vẽ mặt đơn giản thô bạo 1 29/12/2023
242 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 242: Phương thức vẽ mặt đơn giản thô bạo 2 29/12/2023
243 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 243: Chẳng những vẽ mặt, còn đánh người 29/12/2023
244 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 244: Chẳng những đánh người, còn sát nhân 1 29/12/2023
245 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 245: Chẳng những đánh người, còn sát nhân 2 29/12/2023
246 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 246: Sự tình náo lớn 1 29/12/2023
247 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 247: Sự tình náo lớn 2 29/12/2023
248 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 248: Ám sóng bắt đầu khởi động 29/12/2023
249 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 249: Đem ra sử dụng hai đại cự đầu 1 29/12/2023
250 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 250: Đem ra sử dụng hai đại cự đầu 2 29/12/2023
251 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 251: Thạch phó môn chủ rất tức giận 1 29/12/2023
252 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 252: Thạch phó môn chủ rất tức giận 2 29/12/2023
253 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 253: Luật Vô Kỵ xông đại họa 29/12/2023
254 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 254: Long Nha vệ rung động lắc lư 1 29/12/2023
255 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 255: Long Nha vệ rung động lắc lư 2 29/12/2023
256 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 256: Hết thảy đều cùng Giang Trần có quan hệ? 1 29/12/2023
257 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 257: Hết thảy đều cùng Giang Trần có quan hệ? 2 29/12/2023
258 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 258: Đại tổng quản lựa chọn 29/12/2023
259 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 259: Luật Vô Kỵ quỳ 1 29/12/2023
260 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 260: Luật Vô Kỵ quỳ 2 29/12/2023
261 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 261: Dương phó tổng quản khóc không ra nước mắt 1 29/12/2023
262 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 262: Dương phó tổng quản khóc không ra nước mắt 2 29/12/2023
263 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 263: Xảo trá Dương phó tổng quản 29/12/2023
264 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 264: Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu để cho người điên cuồng 1 29/12/2023
265 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 265: Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu để cho người điên cuồng 2 29/12/2023
266 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 266: Mấy gia sung sướng mấy gia buồn 1 29/12/2023
267 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 267: Mấy gia sung sướng mấy gia buồn 2 29/12/2023
268 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 268: Ngươi nói đúng, ta xác thực rất đắc ý 29/12/2023
269 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 269: Phí lão đầu cầu làm dược bộc 1 29/12/2023
270 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 270: Phí lão đầu cầu làm dược bộc 2 29/12/2023
271 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 271: Tẩy trần tố tâm đan 1 29/12/2023
272 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 272: Tẩy trần tố tâm đan 2 29/12/2023
273 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 273: Ngũ long khai thiên đan 30/12/2023
274 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 274: Chuyện cũ chua xót của Phí lão đầu 1 30/12/2023
275 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 275: Chuyện cũ chua xót của Phí lão đầu 2 30/12/2023
276 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 276: Ngộ đạo thoát Phàm nhập Linh 1 30/12/2023
277 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 277: Ngộ đạo thoát Phàm nhập Linh 2 30/12/2023
278 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 278: Hộ Quốc Linh Vương thọ yến 30/12/2023
279 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 279: Không thể buông tha, hết sức đỏ mắt 1 30/12/2023
280 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 280: Không thể buông tha, hết sức đỏ mắt 2 30/12/2023
281 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 281: Diệp lão gia tử khí tràng vô địch 1 30/12/2023
282 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 282: Diệp lão gia tử khí tràng vô địch 2 30/12/2023
283 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 283: Bỏ hết cả tiền vốn Đại vương tử 30/12/2023
284 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 284: Lọt vào bầy trào lễ vật 1 30/12/2023
285 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 285: Lọt vào bầy trào lễ vật 2 30/12/2023
286 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 286: Kết quả để cho Đan Phi chấn kinh cái cằm 1 30/12/2023
287 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 287: Kết quả để cho Đan Phi chấn kinh cái cằm 2 30/12/2023
288 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 288: Bài danh bảo vật làm toàn trường há hốc mồm 1 30/12/2023
289 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 289: Bài danh bảo vật làm toàn trường há hốc mồm 2 30/12/2023
290 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 290: Áp trục chi bảo mang đến oanh động 30/12/2023
291 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 291: Lão gia tử nan đề cùng đồng ý 1 30/12/2023
292 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 292: Lão gia tử nan đề cùng đồng ý 2 30/12/2023
293 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 293: Phượng giao ngũ dực thú 1 30/12/2023
294 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 294: Phượng giao ngũ dực thú 2 30/12/2023
295 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 295: Thiên tài tông môn hung hăng càn quấy bá đạo 30/12/2023
296 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 296: Giang Trần ra tay 1 30/12/2023
297 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 297: Giang Trần ra tay 2 30/12/2023
298 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 298: Biện pháp giải quyết trực tiếp nhất 1 30/12/2023
299 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 299: Biện pháp giải quyết trực tiếp nhất 2 30/12/2023
300 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 300: Lão gia tử khiếp sợ cùng hậu lễ 30/12/2023
301 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 301: Bái sư? Ta thật sự không có hứng thú 1 30/12/2023
302 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 302: Bái sư? Ta thật sự không có hứng thú 2 30/12/2023
303 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 303: Đan Phi tâm tình mất trật tự 1 31/12/2023
304 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 304: Đan Phi tâm tình mất trật tự 2 31/12/2023
305 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 305: Đan Phi tiểu thư bới đống rác 1 31/12/2023
306 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 306: Đan Phi tiểu thư bới đống rác 2 31/12/2023
307 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 307: Tiền đồ của đường đệ Giang Vũ 31/12/2023
308 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 308: Ngũ Long Khai Thiên Đan, cuối cùng nhập Tiên cảnh 1 31/12/2023
309 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 309: Ngũ Long Khai Thiên Đan, cuối cùng nhập Tiên cảnh 2 31/12/2023
310 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 310: Đại vương tử Diệp Đại cầu kiến? 1 31/12/2023
311 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 311: Đại vương tử Diệp Đại cầu kiến? 2 31/12/2023
312 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 312: Danh ngạch Mê Cảnh Thu Liệp 31/12/2023
313 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 313: Đệ tử tông môn kỳ quái 1 31/12/2023
314 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 314: Đệ tử tông môn kỳ quái 2 31/12/2023
315 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 315: Đan Phi mời 31/12/2023
316 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 316: Tính cách hay thay đổi Đan Phi 1 31/12/2023
317 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 317: Tính cách hay thay đổi Đan Phi 2 31/12/2023
318 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 318: Đường Long gây ra đại sự 1 31/12/2023
319 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 319: Đường Long gây ra đại sự 2 31/12/2023
320 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 320: Thật sự muốn ỷ thế hiếp người sao? 31/12/2023
321 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 321: Đường Long xoay người 1 31/12/2023
322 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 322: Đường Long xoay người 2 01/01/2024
323 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 323: Thành ý của Đan Phi 1 01/01/2024
324 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 324: Thành ý của Đan Phi 2 01/01/2024
325 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 325: Mê Cảnh Thu Liệp bắt đầu 01/01/2024
326 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 326: Tổ hợp hiếm thấy, sự tình hiếm thấy 1 01/01/2024
327 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 327: Tổ hợp hiếm thấy, sự tình hiếm thấy 2 01/01/2024
328 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 328: Muốn hợp tác, trước bàn chia của 1 01/01/2024
329 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 329: Muốn hợp tác, trước bàn chia của 2 01/01/2024
330 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 330: Đan Phi cũng điên cuồng 01/01/2024
331 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 331: Khá tốt có Giang Trần 1 01/01/2024
332 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 332: Khá tốt có Giang Trần 2 01/01/2024
333 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 333: Một hồi thắng lợi hiểm lại càng hiểm 01/01/2024
334 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 334: Giang Trần, ngươi giúp ta thoáng một phát được không nào? 1 01/01/2024
335 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 335: Giang Trần, ngươi giúp ta thoáng một phát được không nào? 2 01/01/2024
336 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 336: Trừng phạt Đan Phi 01/01/2024
337 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 337: Diệp Đại chuẩn bị thủ túc tương tàn 1 01/01/2024
338 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 338: Diệp Đại chuẩn bị thủ túc tương tàn 2 01/01/2024
339 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 339: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau 01/01/2024
340 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 340: Đại vương tử, chúng ta lại gặp mặt 1 02/01/2024
341 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 341: Đại vương tử, chúng ta lại gặp mặt 2 02/01/2024
342 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 342: Tiên cảnh nhất trọng? Một đao miểu sát! 1 02/01/2024
343 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 343: Tiên cảnh nhất trọng? Một đao miểu sát! 2 02/01/2024
344 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 344: Diệp Đại vui quá hóa buồn 02/01/2024
345 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 345: Thử Triều đến rồi 1 02/01/2024
346 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 346: Thử Triều đến rồi 2 02/01/2024
347 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 347: Bị Thử Triều vây quanh 02/01/2024
348 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 348: Giang Trần lưỡi phóng hoa sen 1 02/01/2024
349 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 349: Giang Trần lưỡi phóng hoa sen 2 02/01/2024
350 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 350: Phệ Kim Thử Vương thỏa hiệp 1 02/01/2024
351 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 351: Phệ Kim Thử Vương thỏa hiệp 2 02/01/2024
352 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 352: Diệp Kiều là thủ phạm phía sau màn 02/01/2024
353 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 353: Nhị vương tử, hưởng thụ thời gian cuối cùng a 1 02/01/2024
354 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 354: Nhị vương tử, hưởng thụ thời gian cuối cùng a 2 02/01/2024
355 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 355: Giang Trần còn có cách nghĩ 02/01/2024
356 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 356: Giang Trần còn có cách nghĩ 02/01/2024
357 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 357: Băng hỏa yêu liên 1 02/01/2024
358 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 358: Băng hỏa yêu liên 2 02/01/2024
359 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 359: Ngăn đường lui của nó, cướp đoạt bổn nguyên chi linh 1 02/01/2024
360 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 360: Ngăn đường lui của nó, cướp đoạt bổn nguyên chi linh 2 02/01/2024
361 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 361: Thắng lợi trở về 02/01/2024
362 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 362: Trưởng lão Bảo Thụ Tông áp bách 1 02/01/2024
363 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 363: Trưởng lão Bảo Thụ Tông áp bách 2 02/01/2024
364 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 364: Giang Phong truy cầu võ đạo 02/01/2024
365 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 365: Kiều Bạch Thạch cùng mẹ vợ tương lai mâu thuẫn 1 02/01/2024
366 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 366: Kiều Bạch Thạch cùng mẹ vợ tương lai mâu thuẫn 2 03/01/2024
367 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 367: Nguy cơ không hề có dấu hiệu 1 03/01/2024
368 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 368: Nguy cơ không hề có dấu hiệu 2 03/01/2024
369 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 369: Thủ phạm chính thức 03/01/2024
370 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 370: Phệ Kim Thử Vương lập công 1 03/01/2024
371 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 371: Phệ Kim Thử Vương lập công 2 03/01/2024
372 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 372: Kế hoạch phản kích 03/01/2024
373 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 373: Luật Vô Kỵ hăng hái 1 03/01/2024
374 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 374: Luật Vô Kỵ hăng hái 2 03/01/2024
375 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 375: Tiết Đồng mất tích 1 03/01/2024
376 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 376: Tiết Đồng mất tích 2 03/01/2024
377 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 377: Vùng vẫy giãy chết 03/01/2024
378 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 378: Trảm luật vô kỵ 1 03/01/2024
379 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 379: Trảm luật vô kỵ 2 03/01/2024
380 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 380: Thế cục đại chấn 1 03/01/2024
381 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 381: Thế cục đại chấn 2 03/01/2024
382 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 382: Chỗ dựa sau lưng Dương Chiêu 03/01/2024
383 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 383: Thế cục lại biến, Dương Chiêu phản công 1 03/01/2024
384 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 384: Thế cục lại biến, Dương Chiêu phản công 2 03/01/2024
385 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 385: Lao thẳng tới tổng bộ Long Nha vệ 1 03/01/2024
386 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 386: Lao thẳng tới tổng bộ Long Nha vệ 2 03/01/2024
387 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 387 03/01/2024
388 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 388: Ba mũi tên nổ đầu, đánh mặt Thiết trưởng lão 1 03/01/2024
389 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 389: Ba mũi tên nổ đầu, đánh mặt Thiết trưởng lão 2 03/01/2024
390 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 390: Thái độ của Diệp lão gia tử cường ngạnh 1 04/01/2024
391 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 391: Thái độ của Diệp lão gia tử cường ngạnh 2 04/01/2024
392 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 392: Dương Chiêu chết rồi? 04/01/2024
393 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 393: Phải cùng Giang Trần chữa trị quan hệ 1 04/01/2024
394 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 394: Phải cùng Giang Trần chữa trị quan hệ 2 04/01/2024
395 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 395: Phụ tử Thiết gia, bí mật 16 quốc 1 04/01/2024
396 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 396: Phụ tử Thiết gia, bí mật 16 quốc 2 04/01/2024
397 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 397: Phệ Kim Thử Vương mới nếm thử ngon ngọt 04/01/2024
398 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 398: Đột phá, Tiên cảnh nhị trọng! 1 04/01/2024
399 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 399: Đột phá, Tiên cảnh nhị trọng! 2 04/01/2024
400 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 400: Phí lão đầu biến hóa nhanh chóng 1 04/01/2024
401 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 401: Phí lão đầu biến hóa nhanh chóng 2 04/01/2024
402 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 402: Cầu hôn, hôn sự 04/01/2024
403 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 403: Đội ngũ cầu hôn dọa người 1 04/01/2024
404 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 404: Đội ngũ cầu hôn dọa người 2 04/01/2024
405 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 405-406: Giang Trần, là ân sư của ta 04/01/2024
406 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 407: Ninh cung chủ dao động 04/01/2024
407 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 408: Tranh chấp thăng cấp 1 04/01/2024
408 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 409: Tranh chấp thăng cấp 1 04/01/2024
409 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 410: Phí lão đầu vẽ mặt 04/01/2024
410 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 411: Hôn sự hết thảy đều kết thúc 1 04/01/2024
411 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 412: Hôn sự hết thảy đều kết thúc 2 04/01/2024
412 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 413: Kế hoạch tăng cường 1 05/01/2024
413 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 414: Kế hoạch tăng cường 2 05/01/2024
414 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 415: Thần bí tổ tôn lại hiện ra 05/01/2024
415 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 416: Thuấn lão âm thầm chú ý Giang Trần 1 05/01/2024
416 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 417: Thuấn lão âm thầm chú ý Giang Trần 2 05/01/2024
417 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 418: Câu Ngọc đã xảy ra chuyện ? 1 05/01/2024
418 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 419: Câu Ngọc đã xảy ra chuyện ? 2 05/01/2024
419 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 420: Tử Dương Tông cũng có phần? 05/01/2024
420 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 421: Tình cảnh nguy hiểm, Liệt Nhật thanh đồng 1 05/01/2024
421 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 422: Tình cảnh nguy hiểm, Liệt Nhật thanh đồng 2 05/01/2024
422 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 423: Thiên tài hai đại tông môn đối kháng 1 05/01/2024
423 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 424: Thiên tài hai đại tông môn đối kháng 2 05/01/2024
424 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 425: Yêu Liên sính uy 05/01/2024
425 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 426: Yêu Liên thôn phệ, bổ dưỡng phát triển 1 05/01/2024
426 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 427: Yêu Liên thôn phệ, bổ dưỡng phát triển 2 05/01/2024
427 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 428: Dọa phá mật đệ tử tông môn 05/01/2024
428 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 429: Phụ thân Giang Phong rời đi 1 05/01/2024
429 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 430: Phụ thân Giang Phong rời đi 2 05/01/2024
430 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 431: Yêu Viên sơ bộ thức tỉnh 05/01/2024
431 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 432: Đan Phi mang đến tin tức 1 05/01/2024
432 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 433: Đan Phi mang đến tin tức 2 06/01/2024
433 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 434: Bái phỏng Diệp lão gia tử 1 06/01/2024
434 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 435: Bái phỏng Diệp lão gia tử 2 06/01/2024
435 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 436: Tin đồn về Thượng Bát Vực 06/01/2024
436 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 437: Đại tuyển bạt, Viễn Cổ di cảnh 1 06/01/2024
437 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 438: Đại tuyển bạt, Viễn Cổ di cảnh 2 06/01/2024
438 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 439: Đan Phi rơi vào võng tình 1 06/01/2024
439 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 440: Đan Phi rơi vào võng tình 2 06/01/2024
440 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 441: Chấp Pháp Giả tông môn 06/01/2024
441 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 442: Bát Hoang Nhiếp Linh Trận lại hiện ra 1 06/01/2024
442 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 443: Bát Hoang Nhiếp Linh Trận lại hiện ra 2 06/01/2024
443 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 444: Đại chiến Địa Linh cảnh 06/01/2024
444 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 445: Bùn đủ hãm sâu tử đệ tông môn 1 06/01/2024
445 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 446: Bùn đủ hãm sâu tử đệ tông môn 2 06/01/2024
446 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 447: Chật vật không chịu nổi 1 06/01/2024
447 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 448: Chật vật không chịu nổi 2 06/01/2024
448 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 449: Giang Trần sát ý kiên quyết 06/01/2024
449 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 450: Cơ hội tốt xảo trá 1 07/01/2024
450 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 451: Cơ hội tốt xảo trá 2 07/01/2024
451 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 452: Thiết gia mất trật tự 1 07/01/2024
452 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 453: Thiết gia mất trật tự 2 07/01/2024
453 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 454: Đại lừa đảo, đại phát hoành tài 07/01/2024
454 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 455: Tin tức đại tuyển bạt kinh người 1 07/01/2024
455 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 456: Tin tức đại tuyển bạt kinh người 2 07/01/2024
456 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 457: Chỉ điểm Diệp lão gia tử 07/01/2024
457 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 458: Chuẩn bị cuối cùng trước khi đại tuyển bạt 1 07/01/2024
458 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 459: Chuẩn bị cuối cùng trước khi đại tuyển bạt 2 07/01/2024
459 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 460: Tuyển bạt kéo màn che 1 11/01/2024
460 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 461: Tuyển bạt kéo màn che 2 11/01/2024
461 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 462: Tứ đại lão tổ 11/01/2024
462 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 463: Năm cửa sơ tuyển 1 11/01/2024
463 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 464: Năm cửa sơ tuyển 2 11/01/2024
464 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 465: Tam tông cướp đoạt Giang Trần 1 11/01/2024
465 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 466: Tam tông cướp đoạt Giang Trần 2 11/01/2024
466 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 467: Tử Dương Tông lựa chọn 12/01/2024
467 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 468: Giang Trần cự tuyệt 1 12/01/2024
468 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 469: Giang Trần cự tuyệt 2 12/01/2024
469 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 470: Cửa thứ nhất, Luân Hồi lộ 12/01/2024
470 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 471: Khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp 1 12/01/2024
471 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 472: Khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp 2 12/01/2024
472 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 473: Huyễn cảnh ngàn vạn, tâm như bàn thạch 12/01/2024
473 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 474: Thiên tài Tâm lực xuất hiện rồi 1 12/01/2024
474 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 475: Thiên tài Tâm lực xuất hiện rồi 2 12/01/2024
475 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 476: Ngàn vạn chú ý tập trung vào một thân 1 13/01/2024
476 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 477: Ngàn vạn chú ý tập trung vào một thân 2 13/01/2024
477 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 478: Khảo thí thiên phú, Giang Trần lựa chọn 13/01/2024
478 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 479: Bàn thạch yêu nghiệt 1 13/01/2024
479 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 480: Bàn thạch yêu nghiệt 2 13/01/2024
480 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 481: Nguyên từ vạn trượng kim sơn 1 13/01/2024
481 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 482: Nguyên từ vạn trượng kim sơn 2 13/01/2024
482 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 483: Nguyên từ phong bạo 13/01/2024
483 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 484: Bảo vật tầng thứ chín, Lôi Vân Mộc 1 13/01/2024
484 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 485: Bảo vật tầng thứ chín, Lôi Vân Mộc 2 14/01/2024
485 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 486: Tiến quân tầng thứ mười 1 14/01/2024
486 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 487: Tiến quân tầng thứ mười 2 14/01/2024
487 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 488: Nguy cơ nhiều lần hiện 1 14/01/2024
488 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 489: Nguy cơ nhiều lần hiện 2 14/01/2024
489 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 490: Kim ấn quân chủ 14/01/2024
490 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 491: Kim Ấn Quân Chủ khảo nghiệm 1 14/01/2024
491 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 492: Kim Ấn Quân Chủ khảo nghiệm 2 14/01/2024
492 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 493: Giao dịch cùng thỏa hiệp 1 15/01/2024
493 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 494: Giao dịch cùng thỏa hiệp 2 15/01/2024
494 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 495: Nguyên Từ Kim Sơn biến mất 15/01/2024
495 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 496: Đề ra nghi vấn cùng lấy lòng 1 15/01/2024
496 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 497: Đề ra nghi vấn cùng lấy lòng 2 15/01/2024
497 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 498: Cửa thứ tư, tiếp tục yêu nghiệt 15/01/2024
498 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 499: Nhẹ nhõm xông cửa 1 15/01/2024
499 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 500: Nhẹ nhõm xông cửa 2 16/01/2024
500 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 501: Mục tiêu của Giang Trần 1 16/01/2024
501 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 502: Mục tiêu của Giang Trần 2 16/01/2024
502 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 503: Hiểm trung cầu thắng 16/01/2024
503 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 504: Cửa thứ năm, Minh Diệt Cốc 1 16/01/2024
504 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 505: Cửa thứ năm, Minh Diệt Cốc 2 16/01/2024
505 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 506: Cường giả chúa tể vận mệnh 16/01/2024
506 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 507: Mộng thần chi mộc 1 17/01/2024
507 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 508: Mộng thần chi mộc 2 17/01/2024
508 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 509: Giết chóc đáng sợ 17/01/2024
509 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 510: Hỏa thiêu trăm dặm 1 17/01/2024
510 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 511: Hỏa thiêu trăm dặm 2 17/01/2024
511 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 512: Băng Hỏa Yêu Liên, trốn vào lòng đất 1 17/01/2024
512 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 513: Băng Hỏa Yêu Liên, trốn vào lòng đất 2 18/01/2024
513 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 514: Linh thú Vương giả chém giết 18/01/2024
514 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 515: Ác chiến, tất cả có bàn tính 1 18/01/2024
515 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 516: Ác chiến, tất cả có bàn tính 2 18/01/2024
516 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 517: Ý định trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi 18/01/2024
517 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 518: Chiến đấu điên cuồng 1 18/01/2024
518 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 519: Chiến đấu điên cuồng 2 18/01/2024
519 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 520: Giang Trần phát đại tài rồi 1 19/01/2024
520 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 521: Giang Trần phát đại tài rồi 2 19/01/2024
521 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 522: Đã muốn chết, vậy thì đi chết! 19/01/2024
522 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 523: Sơ thí quán quân, không hề lo lắng 1 19/01/2024
523 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 524: Sơ thí quán quân, không hề lo lắng 2 19/01/2024
524 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 525: Bất Diệt Linh Sơn, quy tắc đấu bán kết 19/01/2024
525 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 526: Huyền Linh khu, Đinh đẳng Võ Giả 1 20/01/2024
526 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 527: Huyền Linh khu, Đinh đẳng Võ Giả 2 20/01/2024
527 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 528: Địch ý bạo rạp 20/01/2024
528 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 529: Giang Trần phát uy 1 20/01/2024
529 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 530: Giang Trần phát uy 2 20/01/2024
530 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 531: Người nào định đoạt? 1 21/01/2024
531 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 532: Người nào định đoạt? 2 21/01/2024
532 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 533: Hộ giáp thăng cấp, Luyện Thể thần thông 21/01/2024
533 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 534: Bách chiến lôi đài 1 21/01/2024
534 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 535: Bách chiến lôi đài 2 21/01/2024
535 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 536: Khiêu chiến bắt đầu 21/01/2024
536 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 537: Tiểu Phi Đan Phi, Giang Trần xuất hiện 1 22/01/2024
537 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 538: Tiểu Phi Đan Phi, Giang Trần xuất hiện 2 22/01/2024
538 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 539: Một chiêu bại địch, Giang Trần cường thế 1 22/01/2024
539 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 540: Một chiêu bại địch, Giang Trần cường thế 2 22/01/2024
540 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 541: Oan gia ngõ hẹp 22/01/2024
541 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 542: Điên cuồng thắng liên tiếp 1 23/01/2024
542 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 543: Điên cuồng thắng liên tiếp 2 23/01/2024
543 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 544: Yêu nghiệt hai mươi lăm thắng liên tiếp 23/01/2024
544 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 545: Tử Dương Tông, ta không có hứng thú 1 24/01/2024
545 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 546: Tử Dương Tông, ta không có hứng thú 2 24/01/2024
546 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 547: Đan Phi tình căn thâm chủng 1 24/01/2024
547 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 548: Đan Phi tình căn thâm chủng 2 24/01/2024
548 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 549: Khắp nơi phản ứng 24/01/2024
549 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 550: Kế sách âm độc 1 25/01/2024
550 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 551: Kế sách âm độc 2 25/01/2024
551 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 552: Dược hiệu chí dương 1 25/01/2024
552 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 553: Dược hiệu chí dương 2 25/01/2024
553 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 554: Giang Trần, ta tới giúp ngươi 25/01/2024
554 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 555: Quách Nhân vui quá hóa buồn 1 26/01/2024
555 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 556: Quách Nhân vui quá hóa buồn 2 26/01/2024
556 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 557: Quách Nhân trong sụp đổ 26/01/2024
557 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 558: Ngươi uy hiếp ta ? 1 26/01/2024
558 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 559: Ngươi uy hiếp ta ? 2 27/01/2024
559 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 560: Quách Nhân sụp đổ, Giang Trần quán quân 1 27/01/2024
560 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 561: Quách Nhân sụp đổ, Giang Trần quán quân 2 27/01/2024
561 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 562: Giang Trần đốn ngộ, giám khảo tới chơi 27/01/2024
562 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 563: Tiến quân Địa Linh khu 1 28/01/2024
563 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 564: Tiến quân Địa Linh khu 2 28/01/2024
564 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 565: Năm loại lôi đài 1 28/01/2024
565 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 566: Năm loại lôi đài 2 28/01/2024
566 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 567: Thần Ma Cửu Biến, đệ nhị trọng 29/01/2024
567 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 568: Khôi hài thủ thắng 1 29/01/2024
568 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 569: Khôi hài thủ thắng 2 29/01/2024
569 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 570: Nộ Diễm Cuồng Triều? Quá yếu! 29/01/2024
570 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 571: Một kích hóa phồn vi giản 1 30/01/2024
571 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 572: Một kích hóa phồn vi giản 2 30/01/2024
572 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 573: Đạt được Giang Trần chỉ điểm 1 30/01/2024
573 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 574: Đạt được Giang Trần chỉ điểm 2 31/01/2024
574 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 575: Oán niệm của Thủy Nguyệt Đại Sư 31/01/2024
575 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 576: Âm mưu nhằm vào 1 31/01/2024
576 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 577: Âm mưu nhằm vào 2 31/01/2024
577 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 578: Luận bàn dưới ánh trăng 1 01/02/2024
578 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 579: Luận bàn dưới ánh trăng 2 01/02/2024
579 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 580: Xa luân chiến không biết xấu hổ 01/02/2024
580 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 581: Phế vật, lưu lại làm gì dùng? 1 01/02/2024
581 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 582: Phế vật, lưu lại làm gì dùng? 2 02/02/2024
582 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 583: Khiếp sợ Địa Linh khu 02/02/2024
583 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 584: Thủy Nguyệt Đại Sư dẫn phát nhiều người tức giận 1 02/02/2024
584 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 585: Thủy Nguyệt Đại Sư dẫn phát nhiều người tức giận 2 02/02/2024
585 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 586: Giết! 1 03/02/2024
586 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 587: Giết! 2 03/02/2024
587 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 588: Thế cục đại biến 03/02/2024
588 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 589: Thủy Nguyệt Đại Sư xuống đài 1 15/02/2024
589 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 590: Thủy Nguyệt Đại Sư xuống đài 2 16/02/2024
590 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 591: Số mệnh chi địch 1 16/02/2024
591 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 592: Số mệnh chi địch 2 17/02/2024
592 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 593: Lôi Vân Mộc, rèn luyện Kim Thân 18/02/2024
593 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 594: Tam đại thiên tài của Thủy Nguyệt nhất mạch 1 19/02/2024
594 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 595: Tam đại thiên tài của Thủy Nguyệt nhất mạch 2 19/02/2024
595 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 596: Hai phần thú huyết 20/02/2024
596 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 597 21/02/2024
597 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 598: Lưu Văn Thải thoát thai hoán cốt 2 22/02/2024

Bình luận