Thông tin truyện

Độc Tôn Tam Giới

Tác giả:

Lê Thiên

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

4254

Độc Tôn Tam Giới

Nhóm dịch: Sói Già Thiên Đế Chi Tử Giang Trần chuyển sinh lên thân thể một thiếu niên bị chư hầu khi dễ bắt đầu trên con đường đuổi giết máu tanh dần dần đi lên. Trước mặt Giang Trần ai dám xưng là thiên tài? Không ai có thể hiểu Thiên bằng Thiên Đế Chi Tử. Thiên tài? Kẻ thuận ta là thiên, kẻ nghịch ta phải giết!! Mạch truyện luôn bình thản nhưng không kém phần gay cấn, tình tiết logic xuyên suốt từ đầu đến cuối, các tình tiết đan xen lẫn nhau luôn được đẩy lên cao trào khiến độc giả bị cuốn vào mạch truyện. Đương nhiên vẫn như các bộ truyện khác kết thúc của Lê Thiên rất có hậu

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1: Thiên Đế chi tử chuyển thế trùng sinh 1 20/12/2023
2 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2: Thiên Đế chi tử chuyển thế trùng sinh 2 20/12/2023
3 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3: Phụ thân bao che khuyết điểm bạn bè nghĩa khí 1 20/12/2023
4 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 4: Phụ thân bao che khuyết điểm bạn bè nghĩa khí 2 20/12/2023
5 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 5: Đưa mặt đến cửa hung hăng mà đánh 20/12/2023
6 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 6: Cái mặt này vẫn là chính ngươi đánh đi 1 20/12/2023
7 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 7: Cái mặt này vẫn là chính ngươi đánh đi 2 20/12/2023
8 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 8: Trị không hết ta chết cùng công chúa 1 20/12/2023
9 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 9: Trị không hết ta chết cùng công chúa 2 20/12/2023
10 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 10: Quản gia Giang Chính buồn rầu 1 20/12/2023
11 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 11: Quản gia Giang Chính buồn rầu 2 21/12/2023
12 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 12: Giang Chính phát uy! Hãnh diện 1 21/12/2023
13 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 13: Giang Chính phát uy! Hãnh diện 2 21/12/2023
14 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 14: Khiếp sợ Dược Sư Điện 21/12/2023
15 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 15: Thật sự phát tài 1 21/12/2023
16 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 16: Thật sự phát tài 2 21/12/2023
17 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 17: Đột phá, bốn mạch chân khí 1 21/12/2023
18 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 18: Đột phá, bốn mạch chân khí 2 21/12/2023
19 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 19: Mua dược tạo phong ba 1 21/12/2023
20 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 20: Mua dược tạo phong ba 2 21/12/2023
21 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 21: Thiên tài mỹ nữ? Giang Trần bỏ qua 1 21/12/2023
22 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 22: Thiên tài mỹ nữ? Giang Trần bỏ qua 2 21/12/2023
23 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 23: Giang Trần ta so với các ngươi càng mang thù 21/12/2023
24 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 24: Lần thứ hai vẽ mặt 1 21/12/2023
25 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 25: Lần thứ hai vẽ mặt 2 21/12/2023
26 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 26: Ba hạng khảo hạch trụ cột 1 21/12/2023
27 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 27: Ba hạng khảo hạch trụ cột 2 21/12/2023
28 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 28: Tiến cung hội chẩn 21/12/2023
29 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 29: Công chúa? Chiếu mắng không lầm! 1 21/12/2023
30 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 30: Công chúa? Chiếu mắng không lầm! 2 21/12/2023
31 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 31: Câu Ngọc công chúa tâm lý mâu thuẫn 1 21/12/2023
32 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 32: Câu Ngọc công chúa tâm lý mâu thuẫn 2 21/12/2023
33 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 33: Giang gia tiềm ẩn nguy cơ 21/12/2023
34 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 34: Yến hội là cái lừa bịp? Ta không sợ! 1 21/12/2023
35 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 35: Yến hội là cái lừa bịp? Ta không sợ! 2 21/12/2023
36 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 36: Long gia kiêu ngạo 1 21/12/2023
37 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 37: Long gia kiêu ngạo 2 21/12/2023
38 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 38: Ngươi rất ngưu bức? Một ngón tay chấn bay 1 21/12/2023
39 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 39: Ngươi rất ngưu bức? Một ngón tay chấn bay 2 21/12/2023
40 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 40: Câu Ngọc công chúa đề nghị 21/12/2023
41 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 41: Giang Trần ra tay tất cả kinh 1 21/12/2023
42 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 42: Giang Trần ra tay tất cả kinh 2 21/12/2023
43 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 43: Cảnh giới truyền thuyết 1 22/12/2023
44 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 44: Cảnh giới truyền thuyết 2 22/12/2023
45 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 45: Giang Phong bộc phát 22/12/2023
46 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 46: Thống mạ quyền quý 1 22/12/2023
47 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 47: Thống mạ quyền quý 2 22/12/2023
48 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 48: Thế cục Vương đô gợn sóng 1 22/12/2023
49 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 49: Thế cục Vương đô gợn sóng 2 22/12/2023
50 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 50: Khắp nơi thái độ biến hóa 1 22/12/2023
51 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 51: Khắp nơi thái độ biến hóa 2 22/12/2023
52 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 52: Lại hành hạ Yến Nhất Minh 22/12/2023
53 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 53: Trụ cột khảo hạch bắt đầu 1 22/12/2023
54 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 54: Trụ cột khảo hạch bắt đầu 2 22/12/2023
55 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 55: Biểu hiện kinh người, đổi mới kỷ lục 22/12/2023
56 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 56: Khảo hạch chấm dứt, huynh đệ thổ lộ tình cảm 1 22/12/2023
57 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 57: Khảo hạch chấm dứt, huynh đệ thổ lộ tình cảm 2 22/12/2023
58 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 58: Cửu tiếu thương hải quyết 1 22/12/2023
59 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 59: Cửu tiếu thương hải quyết 2 22/12/2023
60 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 60: Không tìm đường chết, sẽ không chết! 22/12/2023
61 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 61: Ngự tiền cáo trạng 1 22/12/2023
62 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 62: Ngự tiền cáo trạng 2 22/12/2023
63 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 63: Thế cục đại biến, chinh phục giám khảo 1 22/12/2023
64 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 64: Thế cục đại biến, chinh phục giám khảo 2 22/12/2023
65 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 65: Chân tướng rõ ràng, đầu người rơi xuống đất 22/12/2023
66 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 66: Chỉ điểm Câu Ngọc, trả nàng nhân tình 1 22/12/2023
67 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 67: Chỉ điểm Câu Ngọc, trả nàng nhân tình 2 22/12/2023
68 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 68: Phụ thân bị tập kích, phong ba tái khởi 1 23/12/2023
69 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 69: Phụ thân bị tập kích, phong ba tái khởi 2 23/12/2023
70 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 70: Dư luận xôn xao 23/12/2023
71 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 71: Giang Trần động sát cơ, trực chỉ Đan Vương Uyển 1 23/12/2023
72 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 72: Giang Trần động sát cơ, trực chỉ Đan Vương Uyển 2 23/12/2023
73 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 73: Ba loại đan dược 1 23/12/2023
74 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 74: Ba loại đan dược 2 23/12/2023
75 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 75: Xét nhà, tang vật tùy tiện chọn! 23/12/2023
76 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 76: Đao khí trùng thiên 1 23/12/2023
77 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 77: Đao khí trùng thiên 2 23/12/2023
78 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 78: Đan Vương Uyển đắc ý 1 23/12/2023
79 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 79: Đan Vương Uyển đắc ý 2 23/12/2023
80 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 80: Ngoài ý muốn thay nhau nổi lên 23/12/2023
81 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 81: Vẽ mặt thăng cấp 1 23/12/2023
82 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 82: Vẽ mặt thăng cấp 2 23/12/2023
83 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 83: Triệt để đánh bại 1 23/12/2023
84 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 84: Triệt để đánh bại 2 23/12/2023
85 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 85: Kiều Bạch Thạch bái sư 23/12/2023
86 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 86: Trọng vũ phi đao 1 23/12/2023
87 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 87: Trọng vũ phi đao 2 23/12/2023
88 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 88: Tuyên Bàn tử cầu cứu 1 23/12/2023
89 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 89: Tuyên Bàn tử cầu cứu 2 23/12/2023
90 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 90: Bàn tử nghịch tập 23/12/2023
91 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 91: Phi đao tuyệt kỹ 1 23/12/2023
92 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 92: Phi đao tuyệt kỹ 2 24/12/2023
93 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 93: Tiềm Long thi hội 1 24/12/2023
94 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 94: Tiềm Long thi hội 2 24/12/2023
95 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 95: Vẽ mặt 24/12/2023
96 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 96: Mục tiêu trực chỉ Nhất phẩm chư hầu 1 24/12/2023
97 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 97: Mục tiêu trực chỉ Nhất phẩm chư hầu 2 24/12/2023
98 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 98: Tinh Loan Cung thi đấu 1 24/12/2023
99 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 99: Tinh Loan Cung thi đấu 2 24/12/2023
100 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 100: Manh mối truy tung 24/12/2023
101 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 101: Xuân quang cùng sát ý 1 24/12/2023
102 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 102: Xuân quang cùng sát ý 2 24/12/2023
103 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 103: Tao ngộ chặn đánh 1 24/12/2023
104 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 104: Tao ngộ chặn đánh 2 24/12/2023
105 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 105: Sắc bén phản kích Long gia 24/12/2023
106 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 106: Ăn miếng trả miếng 1 24/12/2023
107 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 107: Ăn miếng trả miếng 2 24/12/2023
108 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 108: Nhiệm vụ thứ hai 1 24/12/2023
109 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 109: Nhiệm vụ thứ hai 2 24/12/2023
110 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 110: Chọn lựa đệ nhất thân vệ 24/12/2023
111 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 111: Trở về Giang Hãn Lĩnh 1 25/12/2023
112 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 112: Trở về Giang Hãn Lĩnh 2 25/12/2023
113 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 113: Khiêu khích Tiểu Hầu gia ? 1 25/12/2023
114 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 114: Khiêu khích Tiểu Hầu gia ? 2 25/12/2023
115 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 115: Cho ngươi tăng kiến thức 25/12/2023
116 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 116: Thái độ biến hóa 1 25/12/2023
117 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 117: Thái độ biến hóa 2 25/12/2023
118 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 118: Nô nức tấp nập báo danh 1 25/12/2023
119 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 119: Nô nức tấp nập báo danh 2 25/12/2023
120 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 120: Chấn nhiếp bộ lạc 25/12/2023
121 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 121: Cho thân vệ đại lễ 1 25/12/2023
122 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 122: Cho thân vệ đại lễ 2 25/12/2023
123 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 123: Truyền thừa trận pháp 1 25/12/2023
124 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 124: Truyền thừa trận pháp 2 25/12/2023
125 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 125: Việc lạ ở Linh Dược viên 25/12/2023
126 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 126: Ngươi chọn lựa hấn ta? 1 25/12/2023
127 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 127: Ngươi chọn lựa hấn ta? 2 25/12/2023
128 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 128: Cạo chết bọn hắn! 1 25/12/2023
129 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 129: Cạo chết bọn hắn! 2 25/12/2023
130 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 130: Danh tiếng áp đảo Tứ đại chư hầu 25/12/2023
131 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 131: Nhiệm vụ thứ ba 1 25/12/2023
132 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 132: Nhiệm vụ thứ ba 2 25/12/2023
133 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 133: Vô tận địa quật thí luyện 1 25/12/2023
134 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 134: Vô tận địa quật thí luyện 2 25/12/2023
135 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 135: Việc lạ liên tục 25/12/2023
136 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 136: Luật rừng trong Địa quật 1 25/12/2023
137 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 137: Luật rừng trong Địa quật 2 25/12/2023
138 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 138: Đột nhiên bị ám toán 1 25/12/2023
139 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 139: Đột nhiên bị ám toán 2 25/12/2023
140 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 140: Trong động sinh tử chém giết 25/12/2023
141 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 141: Đẩy vào tuyệt cảnh? 1 25/12/2023
142 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 142: Đẩy vào tuyệt cảnh? 2 25/12/2023
143 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 143: Nhập cấm địa 1 26/12/2023
144 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 144: Nhập cấm địa 2 26/12/2023
145 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 145: Cấm địa, Linh cấp hung thú 26/12/2023
146 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 146: Ngoài ý muốn giao dịch 1 26/12/2023
147 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 147: Ngoài ý muốn giao dịch 2 26/12/2023
148 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 148: Thôn phệ sát thủ Huyết Sát 1 26/12/2023
149 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 149: Thôn phệ sát thủ Huyết Sát 2 26/12/2023
150 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 150: Tuyên Bàn tử tao ngộ hiếm thấy 26/12/2023
151 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 151: Vây quanh Giang Hãn Hầu phủ 1 26/12/2023
152 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 152: Vây quanh Giang Hãn Hầu phủ 2 26/12/2023
153 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 153: Giang Trần, Thần Binh trời giáng! 1 26/12/2023
154 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 154: Giang Trần, Thần Binh trời giáng! 2 26/12/2023
155 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 155: Sát nhân chém đầu thị uy 26/12/2023
156 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 156: Long Đằng Hầu mất trật tự rồi 1 26/12/2023
157 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 157: Long Đằng Hầu mất trật tự rồi 2 26/12/2023
158 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 158: Kế sách ứng đối 1 26/12/2023
159 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 159: Kế sách ứng đối 2 26/12/2023
160 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 160: Ngọc kỳ quả 26/12/2023
161 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 161: Đông Phương Lộc, trả lại ngươi Chư Hầu Lệnh 1 26/12/2023
162 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 162: Đông Phương Lộc, trả lại ngươi Chư Hầu Lệnh 2 26/12/2023
163 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 163: Đông Phương nhất tộc vào tuyệt cảnh 1 26/12/2023
164 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 164: Đông Phương nhất tộc vào tuyệt cảnh 2 26/12/2023
165 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 165: Giang Trần ra tay 26/12/2023
166 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 166: Dược Sư Điện biến hóa 1 26/12/2023
167 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 167: Dược Sư Điện biến hóa 2 26/12/2023
168 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 168: Long Chiếu Phong, ta chờ ngươi đã lâu 1 26/12/2023
169 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 169: Long Chiếu Phong, ta chờ ngươi đã lâu 2 26/12/2023
170 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 170: Long gia, run rẩy a! 26/12/2023
171 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 171: Nghiền áp, nghiền áp 1 26/12/2023
172 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 172: Nghiền áp, nghiền áp 2 26/12/2023
173 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 173: Long gia vùng vẫy giãy chết 1 26/12/2023
174 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 174: Long gia vùng vẫy giãy chết 2 26/12/2023
175 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 175: Diệt Long Chiếu Phong, người tông môn tới 27/12/2023
176 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 176: Không ai bì nổi 1 27/12/2023
177 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 177: Không ai bì nổi 2 27/12/2023
178 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 178: Một đao cường thế 1 27/12/2023
179 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 179: Một đao cường thế 2 27/12/2023
180 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 180: Thương Linh giai cường giả 1 27/12/2023
181 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 181: Thương Linh giai cường giả 2 27/12/2023
182 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 182: Kiếm Điểu bố trí đại trận 27/12/2023
183 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 183: Chém giết Linh cảnh 1 27/12/2023
184 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 184: Chém giết Linh cảnh 2 27/12/2023
185 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 185: Dư Giới sợ hãi 1 27/12/2023
186 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 186: Dư Giới sợ hãi 2 27/12/2023
187 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 187: Tinh Hán sư huynh 27/12/2023
188 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 188: Giang Trần, ta bảo vệ rồi 1 27/12/2023
189 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 189: Giang Trần, ta bảo vệ rồi 2 27/12/2023
190 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 190: Thủy nguyệt đại sư 1 27/12/2023
191 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 191: Thủy nguyệt đại sư 2 27/12/2023
192 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 192: Cao tầng Dược Sư Điện đắc ý 27/12/2023
193 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 193: Nguy cơ sau lưng đắc ý 1 27/12/2023
194 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 194: Nguy cơ sau lưng đắc ý 2 27/12/2023
195 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 195: Tổ tôn hai người thần bí 1 27/12/2023
196 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 196: Tổ tôn hai người thần bí 2 27/12/2023
197 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 197: Giang Trần ngộ đạo 27/12/2023
198 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 198: Giang Trần xuất quan 1 27/12/2023
199 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 199: Giang Trần xuất quan 2 27/12/2023
200 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 200: Điều kiện đàm phán 1 27/12/2023
201 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 201: Điều kiện đàm phán 2 27/12/2023
202 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 202: Cường thế trấn áp mang đến tin tức ngoài ý muốn 27/12/2023
203 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 203: Nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng 1 27/12/2023
204 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 204: Nói ngươi là ếch ngồi đáy giếng 2 27/12/2023
205 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 205: Tình cảm Câu Ngọc công chúa phức tạp 1 28/12/2023
206 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 206: Tình cảm Câu Ngọc công chúa phức tạp 2 28/12/2023
207 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 207: Ngươi về sau sẽ lấy Nhược Nhi sao? 28/12/2023
208 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 208: Địa bàn của ta ta làm chủ 1 28/12/2023
209 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 209: Địa bàn của ta ta làm chủ 2 28/12/2023
210 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 210: Khách đến thăm thần bí 1 28/12/2023
211 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 211: Khách đến thăm thần bí 2 28/12/2023
212 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 212: Vàng giấu trong cát 28/12/2023
213 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 213: Trêu đùa đại quân Hắc Nguyệt Quốc 1 28/12/2023
214 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 214: Trêu đùa đại quân Hắc Nguyệt Quốc 2 28/12/2023
215 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 215: Bắn chết đệ nhất tướng tinh 28/12/2023
216 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 216: Câu Ngọc quyết định kinh người 1 28/12/2023
217 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 217: Câu Ngọc quyết định kinh người 2 28/12/2023
218 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 218: Giang Trần ra tay hào phóng 1 28/12/2023
219 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 219: Giang Trần ra tay hào phóng 2 28/12/2023
220 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 220: Đệ tử Càn Lam Bắc Cung hung hăng càn quấy 28/12/2023
221 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 221: Muốn điệu thấp, thật sự rất khó 1 28/12/2023
222 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 222: Muốn điệu thấp, thật sự rất khó 2 28/12/2023
223 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 223: Đối kháng nửa bước Tiên cảnh 1 28/12/2023
224 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 224: Đối kháng nửa bước Tiên cảnh 2 28/12/2023
225 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 225: Nửa bước Tiên cảnh chịu thiệt 28/12/2023
226 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 226: Độc khiêng Tứ đại nửa bước Tiên cảnh 1 28/12/2023
227 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 227: Độc khiêng Tứ đại nửa bước Tiên cảnh 2 28/12/2023
228 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 228: Mấy cái Sỏa Điểu, các ngươi chậm rãi chơi 28/12/2023
229 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 229: Lưu sư huynh thiếu chút nữa bị chụp chết 1 28/12/2023
230 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 230: Lưu sư huynh thiếu chút nữa bị chụp chết 2 28/12/2023
231 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 231: Cơ hội Giang Trần trang bức tới 1 28/12/2023
232 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 232: Cơ hội Giang Trần trang bức tới 2 28/12/2023
233 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 233: Lão đầu giả ngu mại manh không tiết tháo 28/12/2023
234 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 234: Nan đề định cư vương đô mới 1 28/12/2023
235 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 235: Nan đề định cư vương đô mới 2 28/12/2023
236 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 236: Nguyện vọng tháp 1 28/12/2023
237 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 237: Nguyện vọng tháp 2 28/12/2023
238 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 238: Nguyện vọng quyển trục 28/12/2023
239 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 239: Vẽ mặt hay là bị đánh mặt? 1 28/12/2023
240 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 240: Vẽ mặt hay là bị đánh mặt? 2 28/12/2023
241 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 241: Phương thức vẽ mặt đơn giản thô bạo 1 29/12/2023
242 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 242: Phương thức vẽ mặt đơn giản thô bạo 2 29/12/2023
243 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 243: Chẳng những vẽ mặt, còn đánh người 29/12/2023
244 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 244: Chẳng những đánh người, còn sát nhân 1 29/12/2023
245 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 245: Chẳng những đánh người, còn sát nhân 2 29/12/2023
246 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 246: Sự tình náo lớn 1 29/12/2023
247 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 247: Sự tình náo lớn 2 29/12/2023
248 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 248: Ám sóng bắt đầu khởi động 29/12/2023
249 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 249: Đem ra sử dụng hai đại cự đầu 1 29/12/2023
250 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 250: Đem ra sử dụng hai đại cự đầu 2 29/12/2023
251 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 251: Thạch phó môn chủ rất tức giận 1 29/12/2023
252 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 252: Thạch phó môn chủ rất tức giận 2 29/12/2023
253 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 253: Luật Vô Kỵ xông đại họa 29/12/2023
254 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 254: Long Nha vệ rung động lắc lư 1 29/12/2023
255 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 255: Long Nha vệ rung động lắc lư 2 29/12/2023
256 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 256: Hết thảy đều cùng Giang Trần có quan hệ? 1 29/12/2023
257 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 257: Hết thảy đều cùng Giang Trần có quan hệ? 2 29/12/2023
258 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 258: Đại tổng quản lựa chọn 29/12/2023
259 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 259: Luật Vô Kỵ quỳ 1 29/12/2023
260 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 260: Luật Vô Kỵ quỳ 2 29/12/2023
261 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 261: Dương phó tổng quản khóc không ra nước mắt 1 29/12/2023
262 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 262: Dương phó tổng quản khóc không ra nước mắt 2 29/12/2023
263 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 263: Xảo trá Dương phó tổng quản 29/12/2023
264 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 264: Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu để cho người điên cuồng 1 29/12/2023
265 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 265: Cửu Hoa Ngọc Lộ Tửu để cho người điên cuồng 2 29/12/2023
266 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 266: Mấy gia sung sướng mấy gia buồn 1 29/12/2023
267 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 267: Mấy gia sung sướng mấy gia buồn 2 29/12/2023
268 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 268: Ngươi nói đúng, ta xác thực rất đắc ý 29/12/2023
269 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 269: Phí lão đầu cầu làm dược bộc 1 29/12/2023
270 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 270: Phí lão đầu cầu làm dược bộc 2 29/12/2023
271 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 271: Tẩy trần tố tâm đan 1 29/12/2023
272 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 272: Tẩy trần tố tâm đan 2 29/12/2023
273 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 273: Ngũ long khai thiên đan 30/12/2023
274 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 274: Chuyện cũ chua xót của Phí lão đầu 1 30/12/2023
275 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 275: Chuyện cũ chua xót của Phí lão đầu 2 30/12/2023
276 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 276: Ngộ đạo thoát Phàm nhập Linh 1 30/12/2023
277 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 277: Ngộ đạo thoát Phàm nhập Linh 2 30/12/2023
278 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 278: Hộ Quốc Linh Vương thọ yến 30/12/2023
279 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 279: Không thể buông tha, hết sức đỏ mắt 1 30/12/2023
280 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 280: Không thể buông tha, hết sức đỏ mắt 2 30/12/2023
281 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 281: Diệp lão gia tử khí tràng vô địch 1 30/12/2023
282 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 282: Diệp lão gia tử khí tràng vô địch 2 30/12/2023
283 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 283: Bỏ hết cả tiền vốn Đại vương tử 30/12/2023
284 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 284: Lọt vào bầy trào lễ vật 1 30/12/2023
285 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 285: Lọt vào bầy trào lễ vật 2 30/12/2023
286 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 286: Kết quả để cho Đan Phi chấn kinh cái cằm 1 30/12/2023
287 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 287: Kết quả để cho Đan Phi chấn kinh cái cằm 2 30/12/2023
288 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 288: Bài danh bảo vật làm toàn trường há hốc mồm 1 30/12/2023
289 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 289: Bài danh bảo vật làm toàn trường há hốc mồm 2 30/12/2023
290 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 290: Áp trục chi bảo mang đến oanh động 30/12/2023
291 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 291: Lão gia tử nan đề cùng đồng ý 1 30/12/2023
292 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 292: Lão gia tử nan đề cùng đồng ý 2 30/12/2023
293 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 293: Phượng giao ngũ dực thú 1 30/12/2023
294 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 294: Phượng giao ngũ dực thú 2 30/12/2023
295 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 295: Thiên tài tông môn hung hăng càn quấy bá đạo 30/12/2023
296 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 296: Giang Trần ra tay 1 30/12/2023
297 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 297: Giang Trần ra tay 2 30/12/2023
298 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 298: Biện pháp giải quyết trực tiếp nhất 1 30/12/2023
299 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 299: Biện pháp giải quyết trực tiếp nhất 2 30/12/2023
300 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 300: Lão gia tử khiếp sợ cùng hậu lễ 30/12/2023
301 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 301: Bái sư? Ta thật sự không có hứng thú 1 30/12/2023
302 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 302: Bái sư? Ta thật sự không có hứng thú 2 30/12/2023
303 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 303: Đan Phi tâm tình mất trật tự 1 31/12/2023
304 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 304: Đan Phi tâm tình mất trật tự 2 31/12/2023
305 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 305: Đan Phi tiểu thư bới đống rác 1 31/12/2023
306 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 306: Đan Phi tiểu thư bới đống rác 2 31/12/2023
307 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 307: Tiền đồ của đường đệ Giang Vũ 31/12/2023
308 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 308: Ngũ Long Khai Thiên Đan, cuối cùng nhập Tiên cảnh 1 31/12/2023
309 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 309: Ngũ Long Khai Thiên Đan, cuối cùng nhập Tiên cảnh 2 31/12/2023
310 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 310: Đại vương tử Diệp Đại cầu kiến? 1 31/12/2023
311 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 311: Đại vương tử Diệp Đại cầu kiến? 2 31/12/2023
312 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 312: Danh ngạch Mê Cảnh Thu Liệp 31/12/2023
313 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 313: Đệ tử tông môn kỳ quái 1 31/12/2023
314 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 314: Đệ tử tông môn kỳ quái 2 31/12/2023
315 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 315: Đan Phi mời 31/12/2023
316 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 316: Tính cách hay thay đổi Đan Phi 1 31/12/2023
317 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 317: Tính cách hay thay đổi Đan Phi 2 31/12/2023
318 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 318: Đường Long gây ra đại sự 1 31/12/2023
319 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 319: Đường Long gây ra đại sự 2 31/12/2023
320 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 320: Thật sự muốn ỷ thế hiếp người sao? 31/12/2023
321 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 321: Đường Long xoay người 1 31/12/2023
322 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 322: Đường Long xoay người 2 01/01/2024
323 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 323: Thành ý của Đan Phi 1 01/01/2024
324 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 324: Thành ý của Đan Phi 2 01/01/2024
325 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 325: Mê Cảnh Thu Liệp bắt đầu 01/01/2024
326 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 326: Tổ hợp hiếm thấy, sự tình hiếm thấy 1 01/01/2024
327 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 327: Tổ hợp hiếm thấy, sự tình hiếm thấy 2 01/01/2024
328 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 328: Muốn hợp tác, trước bàn chia của 1 01/01/2024
329 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 329: Muốn hợp tác, trước bàn chia của 2 01/01/2024
330 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 330: Đan Phi cũng điên cuồng 01/01/2024
331 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 331: Khá tốt có Giang Trần 1 01/01/2024
332 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 332: Khá tốt có Giang Trần 2 01/01/2024
333 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 333: Một hồi thắng lợi hiểm lại càng hiểm 01/01/2024
334 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 334: Giang Trần, ngươi giúp ta thoáng một phát được không nào? 1 01/01/2024
335 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 335: Giang Trần, ngươi giúp ta thoáng một phát được không nào? 2 01/01/2024
336 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 336: Trừng phạt Đan Phi 01/01/2024
337 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 337: Diệp Đại chuẩn bị thủ túc tương tàn 1 01/01/2024
338 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 338: Diệp Đại chuẩn bị thủ túc tương tàn 2 01/01/2024
339 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 339: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau 01/01/2024
340 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 340: Đại vương tử, chúng ta lại gặp mặt 1 02/01/2024
341 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 341: Đại vương tử, chúng ta lại gặp mặt 2 02/01/2024
342 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 342: Tiên cảnh nhất trọng? Một đao miểu sát! 1 02/01/2024
343 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 343: Tiên cảnh nhất trọng? Một đao miểu sát! 2 02/01/2024
344 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 344: Diệp Đại vui quá hóa buồn 02/01/2024
345 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 345: Thử Triều đến rồi 1 02/01/2024
346 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 346: Thử Triều đến rồi 2 02/01/2024
347 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 347: Bị Thử Triều vây quanh 02/01/2024
348 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 348: Giang Trần lưỡi phóng hoa sen 1 02/01/2024
349 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 349: Giang Trần lưỡi phóng hoa sen 2 02/01/2024
350 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 350: Phệ Kim Thử Vương thỏa hiệp 1 02/01/2024
351 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 351: Phệ Kim Thử Vương thỏa hiệp 2 02/01/2024
352 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 352: Diệp Kiều là thủ phạm phía sau màn 02/01/2024
353 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 353: Nhị vương tử, hưởng thụ thời gian cuối cùng a 1 02/01/2024
354 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 354: Nhị vương tử, hưởng thụ thời gian cuối cùng a 2 02/01/2024
355 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 355: Giang Trần còn có cách nghĩ 02/01/2024
356 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 356: Giang Trần còn có cách nghĩ 02/01/2024
357 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 357: Băng hỏa yêu liên 1 02/01/2024
358 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 358: Băng hỏa yêu liên 2 02/01/2024
359 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 359: Ngăn đường lui của nó, cướp đoạt bổn nguyên chi linh 1 02/01/2024
360 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 360: Ngăn đường lui của nó, cướp đoạt bổn nguyên chi linh 2 02/01/2024
361 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 361: Thắng lợi trở về 02/01/2024
362 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 362: Trưởng lão Bảo Thụ Tông áp bách 1 02/01/2024
363 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 363: Trưởng lão Bảo Thụ Tông áp bách 2 02/01/2024
364 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 364: Giang Phong truy cầu võ đạo 02/01/2024
365 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 365: Kiều Bạch Thạch cùng mẹ vợ tương lai mâu thuẫn 1 02/01/2024
366 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 366: Kiều Bạch Thạch cùng mẹ vợ tương lai mâu thuẫn 2 03/01/2024
367 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 367: Nguy cơ không hề có dấu hiệu 1 03/01/2024
368 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 368: Nguy cơ không hề có dấu hiệu 2 03/01/2024
369 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 369: Thủ phạm chính thức 03/01/2024
370 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 370: Phệ Kim Thử Vương lập công 1 03/01/2024
371 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 371: Phệ Kim Thử Vương lập công 2 03/01/2024
372 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 372: Kế hoạch phản kích 03/01/2024
373 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 373: Luật Vô Kỵ hăng hái 1 03/01/2024
374 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 374: Luật Vô Kỵ hăng hái 2 03/01/2024
375 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 375: Tiết Đồng mất tích 1 03/01/2024
376 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 376: Tiết Đồng mất tích 2 03/01/2024
377 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 377: Vùng vẫy giãy chết 03/01/2024
378 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 378: Trảm luật vô kỵ 1 03/01/2024
379 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 379: Trảm luật vô kỵ 2 03/01/2024
380 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 380: Thế cục đại chấn 1 03/01/2024
381 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 381: Thế cục đại chấn 2 03/01/2024
382 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 382: Chỗ dựa sau lưng Dương Chiêu 03/01/2024
383 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 383: Thế cục lại biến, Dương Chiêu phản công 1 03/01/2024
384 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 384: Thế cục lại biến, Dương Chiêu phản công 2 03/01/2024
385 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 385: Lao thẳng tới tổng bộ Long Nha vệ 1 03/01/2024
386 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 386: Lao thẳng tới tổng bộ Long Nha vệ 2 03/01/2024
387 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 387 03/01/2024
388 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 388: Ba mũi tên nổ đầu, đánh mặt Thiết trưởng lão 1 03/01/2024
389 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 389: Ba mũi tên nổ đầu, đánh mặt Thiết trưởng lão 2 03/01/2024
390 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 390: Thái độ của Diệp lão gia tử cường ngạnh 1 04/01/2024
391 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 391: Thái độ của Diệp lão gia tử cường ngạnh 2 04/01/2024
392 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 392: Dương Chiêu chết rồi? 04/01/2024
393 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 393: Phải cùng Giang Trần chữa trị quan hệ 1 04/01/2024
394 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 394: Phải cùng Giang Trần chữa trị quan hệ 2 04/01/2024
395 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 395: Phụ tử Thiết gia, bí mật 16 quốc 1 04/01/2024
396 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 396: Phụ tử Thiết gia, bí mật 16 quốc 2 04/01/2024
397 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 397: Phệ Kim Thử Vương mới nếm thử ngon ngọt 04/01/2024
398 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 398: Đột phá, Tiên cảnh nhị trọng! 1 04/01/2024
399 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 399: Đột phá, Tiên cảnh nhị trọng! 2 04/01/2024
400 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 400: Phí lão đầu biến hóa nhanh chóng 1 04/01/2024
401 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 401: Phí lão đầu biến hóa nhanh chóng 2 04/01/2024
402 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 402: Cầu hôn, hôn sự 04/01/2024
403 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 403: Đội ngũ cầu hôn dọa người 1 04/01/2024
404 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 404: Đội ngũ cầu hôn dọa người 2 04/01/2024
405 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 405-406: Giang Trần, là ân sư của ta 04/01/2024
406 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 407: Ninh cung chủ dao động 04/01/2024
407 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 408: Tranh chấp thăng cấp 1 04/01/2024
408 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 409: Tranh chấp thăng cấp 1 04/01/2024
409 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 410: Phí lão đầu vẽ mặt 04/01/2024
410 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 411: Hôn sự hết thảy đều kết thúc 1 04/01/2024
411 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 412: Hôn sự hết thảy đều kết thúc 2 04/01/2024
412 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 413: Kế hoạch tăng cường 1 05/01/2024
413 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 414: Kế hoạch tăng cường 2 05/01/2024
414 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 415: Thần bí tổ tôn lại hiện ra 05/01/2024
415 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 416: Thuấn lão âm thầm chú ý Giang Trần 1 05/01/2024
416 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 417: Thuấn lão âm thầm chú ý Giang Trần 2 05/01/2024
417 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 418: Câu Ngọc đã xảy ra chuyện ? 1 05/01/2024
418 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 419: Câu Ngọc đã xảy ra chuyện ? 2 05/01/2024
419 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 420: Tử Dương Tông cũng có phần? 05/01/2024
420 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 421: Tình cảnh nguy hiểm, Liệt Nhật thanh đồng 1 05/01/2024
421 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 422: Tình cảnh nguy hiểm, Liệt Nhật thanh đồng 2 05/01/2024
422 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 423: Thiên tài hai đại tông môn đối kháng 1 05/01/2024
423 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 424: Thiên tài hai đại tông môn đối kháng 2 05/01/2024
424 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 425: Yêu Liên sính uy 05/01/2024
425 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 426: Yêu Liên thôn phệ, bổ dưỡng phát triển 1 05/01/2024
426 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 427: Yêu Liên thôn phệ, bổ dưỡng phát triển 2 05/01/2024
427 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 428: Dọa phá mật đệ tử tông môn 05/01/2024
428 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 429: Phụ thân Giang Phong rời đi 1 05/01/2024
429 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 430: Phụ thân Giang Phong rời đi 2 05/01/2024
430 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 431: Yêu Viên sơ bộ thức tỉnh 05/01/2024
431 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 432: Đan Phi mang đến tin tức 1 05/01/2024
432 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 433: Đan Phi mang đến tin tức 2 06/01/2024
433 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 434: Bái phỏng Diệp lão gia tử 1 06/01/2024
434 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 435: Bái phỏng Diệp lão gia tử 2 06/01/2024
435 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 436: Tin đồn về Thượng Bát Vực 06/01/2024
436 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 437: Đại tuyển bạt, Viễn Cổ di cảnh 1 06/01/2024
437 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 438: Đại tuyển bạt, Viễn Cổ di cảnh 2 06/01/2024
438 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 439: Đan Phi rơi vào võng tình 1 06/01/2024
439 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 440: Đan Phi rơi vào võng tình 2 06/01/2024
440 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 441: Chấp Pháp Giả tông môn 06/01/2024
441 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 442: Bát Hoang Nhiếp Linh Trận lại hiện ra 1 06/01/2024
442 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 443: Bát Hoang Nhiếp Linh Trận lại hiện ra 2 06/01/2024
443 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 444: Đại chiến Địa Linh cảnh 06/01/2024
444 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 445: Bùn đủ hãm sâu tử đệ tông môn 1 06/01/2024
445 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 446: Bùn đủ hãm sâu tử đệ tông môn 2 06/01/2024
446 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 447: Chật vật không chịu nổi 1 06/01/2024
447 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 448: Chật vật không chịu nổi 2 06/01/2024
448 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 449: Giang Trần sát ý kiên quyết 06/01/2024
449 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 450: Cơ hội tốt xảo trá 1 07/01/2024
450 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 451: Cơ hội tốt xảo trá 2 07/01/2024
451 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 452: Thiết gia mất trật tự 1 07/01/2024
452 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 453: Thiết gia mất trật tự 2 07/01/2024
453 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 454: Đại lừa đảo, đại phát hoành tài 07/01/2024
454 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 455: Tin tức đại tuyển bạt kinh người 1 07/01/2024
455 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 456: Tin tức đại tuyển bạt kinh người 2 07/01/2024
456 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 457: Chỉ điểm Diệp lão gia tử 07/01/2024
457 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 458: Chuẩn bị cuối cùng trước khi đại tuyển bạt 1 07/01/2024
458 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 459: Chuẩn bị cuối cùng trước khi đại tuyển bạt 2 07/01/2024
459 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 460: Tuyển bạt kéo màn che 1 11/01/2024
460 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 461: Tuyển bạt kéo màn che 2 11/01/2024
461 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 462: Tứ đại lão tổ 11/01/2024
462 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 463: Năm cửa sơ tuyển 1 11/01/2024
463 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 464: Năm cửa sơ tuyển 2 11/01/2024
464 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 465: Tam tông cướp đoạt Giang Trần 1 11/01/2024
465 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 466: Tam tông cướp đoạt Giang Trần 2 11/01/2024
466 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 467: Tử Dương Tông lựa chọn 12/01/2024
467 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 468: Giang Trần cự tuyệt 1 12/01/2024
468 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 469: Giang Trần cự tuyệt 2 12/01/2024
469 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 470: Cửa thứ nhất, Luân Hồi lộ 12/01/2024
470 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 471: Khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp 1 12/01/2024
471 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 472: Khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp 2 12/01/2024
472 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 473: Huyễn cảnh ngàn vạn, tâm như bàn thạch 12/01/2024
473 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 474: Thiên tài Tâm lực xuất hiện rồi 1 12/01/2024
474 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 475: Thiên tài Tâm lực xuất hiện rồi 2 12/01/2024
475 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 476: Ngàn vạn chú ý tập trung vào một thân 1 13/01/2024
476 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 477: Ngàn vạn chú ý tập trung vào một thân 2 13/01/2024
477 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 478: Khảo thí thiên phú, Giang Trần lựa chọn 13/01/2024
478 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 479: Bàn thạch yêu nghiệt 1 13/01/2024
479 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 480: Bàn thạch yêu nghiệt 2 13/01/2024
480 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 481: Nguyên từ vạn trượng kim sơn 1 13/01/2024
481 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 482: Nguyên từ vạn trượng kim sơn 2 13/01/2024
482 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 483: Nguyên từ phong bạo 13/01/2024
483 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 484: Bảo vật tầng thứ chín, Lôi Vân Mộc 1 13/01/2024
484 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 485: Bảo vật tầng thứ chín, Lôi Vân Mộc 2 14/01/2024
485 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 486: Tiến quân tầng thứ mười 1 14/01/2024
486 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 487: Tiến quân tầng thứ mười 2 14/01/2024
487 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 488: Nguy cơ nhiều lần hiện 1 14/01/2024
488 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 489: Nguy cơ nhiều lần hiện 2 14/01/2024
489 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 490: Kim ấn quân chủ 14/01/2024
490 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 491: Kim Ấn Quân Chủ khảo nghiệm 1 14/01/2024
491 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 492: Kim Ấn Quân Chủ khảo nghiệm 2 14/01/2024
492 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 493: Giao dịch cùng thỏa hiệp 1 15/01/2024
493 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 494: Giao dịch cùng thỏa hiệp 2 15/01/2024
494 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 495: Nguyên Từ Kim Sơn biến mất 15/01/2024
495 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 496: Đề ra nghi vấn cùng lấy lòng 1 15/01/2024
496 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 497: Đề ra nghi vấn cùng lấy lòng 2 15/01/2024
497 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 498: Cửa thứ tư, tiếp tục yêu nghiệt 15/01/2024
498 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 499: Nhẹ nhõm xông cửa 1 15/01/2024
499 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 500: Nhẹ nhõm xông cửa 2 16/01/2024
500 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 501: Mục tiêu của Giang Trần 1 16/01/2024
501 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 502: Mục tiêu của Giang Trần 2 16/01/2024
502 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 503: Hiểm trung cầu thắng 16/01/2024
503 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 504: Cửa thứ năm, Minh Diệt Cốc 1 16/01/2024
504 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 505: Cửa thứ năm, Minh Diệt Cốc 2 16/01/2024
505 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 506: Cường giả chúa tể vận mệnh 16/01/2024
506 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 507: Mộng thần chi mộc 1 17/01/2024
507 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 508: Mộng thần chi mộc 2 17/01/2024
508 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 509: Giết chóc đáng sợ 17/01/2024
509 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 510: Hỏa thiêu trăm dặm 1 17/01/2024
510 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 511: Hỏa thiêu trăm dặm 2 17/01/2024
511 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 512: Băng Hỏa Yêu Liên, trốn vào lòng đất 1 17/01/2024
512 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 513: Băng Hỏa Yêu Liên, trốn vào lòng đất 2 18/01/2024
513 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 514: Linh thú Vương giả chém giết 18/01/2024
514 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 515: Ác chiến, tất cả có bàn tính 1 18/01/2024
515 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 516: Ác chiến, tất cả có bàn tính 2 18/01/2024
516 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 517: Ý định trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi 18/01/2024
517 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 518: Chiến đấu điên cuồng 1 18/01/2024
518 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 519: Chiến đấu điên cuồng 2 18/01/2024
519 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 520: Giang Trần phát đại tài rồi 1 19/01/2024
520 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 521: Giang Trần phát đại tài rồi 2 19/01/2024
521 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 522: Đã muốn chết, vậy thì đi chết! 19/01/2024
522 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 523: Sơ thí quán quân, không hề lo lắng 1 19/01/2024
523 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 524: Sơ thí quán quân, không hề lo lắng 2 19/01/2024
524 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 525: Bất Diệt Linh Sơn, quy tắc đấu bán kết 19/01/2024
525 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 526: Huyền Linh khu, Đinh đẳng Võ Giả 1 20/01/2024
526 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 527: Huyền Linh khu, Đinh đẳng Võ Giả 2 20/01/2024
527 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 528: Địch ý bạo rạp 20/01/2024
528 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 529: Giang Trần phát uy 1 20/01/2024
529 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 530: Giang Trần phát uy 2 20/01/2024
530 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 531: Người nào định đoạt? 1 21/01/2024
531 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 532: Người nào định đoạt? 2 21/01/2024
532 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 533: Hộ giáp thăng cấp, Luyện Thể thần thông 21/01/2024
533 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 534: Bách chiến lôi đài 1 21/01/2024
534 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 535: Bách chiến lôi đài 2 21/01/2024
535 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 536: Khiêu chiến bắt đầu 21/01/2024
536 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 537: Tiểu Phi Đan Phi, Giang Trần xuất hiện 1 22/01/2024
537 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 538: Tiểu Phi Đan Phi, Giang Trần xuất hiện 2 22/01/2024
538 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 539: Một chiêu bại địch, Giang Trần cường thế 1 22/01/2024
539 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 540: Một chiêu bại địch, Giang Trần cường thế 2 22/01/2024
540 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 541: Oan gia ngõ hẹp 22/01/2024
541 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 542: Điên cuồng thắng liên tiếp 1 23/01/2024
542 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 543: Điên cuồng thắng liên tiếp 2 23/01/2024
543 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 544: Yêu nghiệt hai mươi lăm thắng liên tiếp 23/01/2024
544 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 545: Tử Dương Tông, ta không có hứng thú 1 24/01/2024
545 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 546: Tử Dương Tông, ta không có hứng thú 2 24/01/2024
546 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 547: Đan Phi tình căn thâm chủng 1 24/01/2024
547 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 548: Đan Phi tình căn thâm chủng 2 24/01/2024
548 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 549: Khắp nơi phản ứng 24/01/2024
549 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 550: Kế sách âm độc 1 25/01/2024
550 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 551: Kế sách âm độc 2 25/01/2024
551 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 552: Dược hiệu chí dương 1 25/01/2024
552 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 553: Dược hiệu chí dương 2 25/01/2024
553 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 554: Giang Trần, ta tới giúp ngươi 25/01/2024
554 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 555: Quách Nhân vui quá hóa buồn 1 26/01/2024
555 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 556: Quách Nhân vui quá hóa buồn 2 26/01/2024
556 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 557: Quách Nhân trong sụp đổ 26/01/2024
557 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 558: Ngươi uy hiếp ta ? 1 26/01/2024
558 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 559: Ngươi uy hiếp ta ? 2 27/01/2024
559 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 560: Quách Nhân sụp đổ, Giang Trần quán quân 1 27/01/2024
560 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 561: Quách Nhân sụp đổ, Giang Trần quán quân 2 27/01/2024
561 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 562: Giang Trần đốn ngộ, giám khảo tới chơi 27/01/2024
562 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 563: Tiến quân Địa Linh khu 1 28/01/2024
563 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 564: Tiến quân Địa Linh khu 2 28/01/2024
564 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 565: Năm loại lôi đài 1 28/01/2024
565 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 566: Năm loại lôi đài 2 28/01/2024
566 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 567: Thần Ma Cửu Biến, đệ nhị trọng 29/01/2024
567 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 568: Khôi hài thủ thắng 1 29/01/2024
568 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 569: Khôi hài thủ thắng 2 29/01/2024
569 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 570: Nộ Diễm Cuồng Triều? Quá yếu! 29/01/2024
570 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 571: Một kích hóa phồn vi giản 1 30/01/2024
571 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 572: Một kích hóa phồn vi giản 2 30/01/2024
572 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 573: Đạt được Giang Trần chỉ điểm 1 30/01/2024
573 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 574: Đạt được Giang Trần chỉ điểm 2 31/01/2024
574 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 575: Oán niệm của Thủy Nguyệt Đại Sư 31/01/2024
575 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 576: Âm mưu nhằm vào 1 31/01/2024
576 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 577: Âm mưu nhằm vào 2 31/01/2024
577 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 578: Luận bàn dưới ánh trăng 1 01/02/2024
578 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 579: Luận bàn dưới ánh trăng 2 01/02/2024
579 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 580: Xa luân chiến không biết xấu hổ 01/02/2024
580 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 581: Phế vật, lưu lại làm gì dùng? 1 01/02/2024
581 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 582: Phế vật, lưu lại làm gì dùng? 2 02/02/2024
582 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 583: Khiếp sợ Địa Linh khu 02/02/2024
583 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 584: Thủy Nguyệt Đại Sư dẫn phát nhiều người tức giận 1 02/02/2024
584 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 585: Thủy Nguyệt Đại Sư dẫn phát nhiều người tức giận 2 02/02/2024
585 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 586: Giết! 1 03/02/2024
586 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 587: Giết! 2 03/02/2024
587 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 588: Thế cục đại biến 03/02/2024
588 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 589: Thủy Nguyệt Đại Sư xuống đài 1 15/02/2024
589 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 590: Thủy Nguyệt Đại Sư xuống đài 2 16/02/2024
590 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 591: Số mệnh chi địch 1 16/02/2024
591 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 592: Số mệnh chi địch 2 17/02/2024
592 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 593: Lôi Vân Mộc, rèn luyện Kim Thân 18/02/2024
593 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 594: Tam đại thiên tài của Thủy Nguyệt nhất mạch 1 19/02/2024
594 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 595: Tam đại thiên tài của Thủy Nguyệt nhất mạch 2 19/02/2024
595 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 596: Hai phần thú huyết 20/02/2024
596 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 597 21/02/2024
597 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 598: Lưu Văn Thải thoát thai hoán cốt 2 22/02/2024
598 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 599: Quy tắc khảo hạch ở Thiên Linh khu 1 23/02/2024
599 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 600: Quy tắc khảo hạch ở Thiên Linh khu 2 24/02/2024
600 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 601: Gặp lại Long Cư Tuyết 25/02/2024
601 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 602: Điểm tích lũy đến tay 1 26/02/2024
602 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 603: Điểm tích lũy đến tay 2 27/02/2024
603 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 604: Cuồng nhân đánh cuộc 1 27/02/2024
604 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 605: Cuồng nhân đánh cuộc 2 28/02/2024
605 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 606: Nguyện đánh bạc chịu thua, gọi ngươi lão Đại 29/02/2024
606 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 607: Chung thân tiểu đệ 1 01/03/2024
607 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 608: Chung thân tiểu đệ 2 02/03/2024
608 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 609: Lâu không bị ăn đòn, không chọn thời gian đúng không? 02/03/2024
609 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 610: Kế hoạch xoát điểm của Giang Trần 1 03/03/2024
610 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 611: Kế hoạch xoát điểm của Giang Trần 2 05/03/2024
611 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 612: Nhiệm vụ Nhị cấp, nhẹ nhõm hoàn thành 05/03/2024
612 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 613: Thần cấp thiên phú 1 06/03/2024
613 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 614: Thần cấp thiên phú 2 07/03/2024
614 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 615: Độ khó Ngũ cấp, xưa nay chưa từng có 1 08/03/2024
615 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 616: Độ khó Ngũ cấp, xưa nay chưa từng có 2 09/03/2024
616 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 617: Khiếp sợ Thiên Linh khu 10/03/2024
617 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 618: Ra roi thúc ngựa đuổi theo 1 11/03/2024
618 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 619: Ra roi thúc ngựa đuổi theo 2 12/03/2024
619 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 620: Thế quá mạnh mẽ, chèn ép thoáng một phát? 13/03/2024
620 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 621: Một ngày nào đó, ta đến định quy tắc! 1 14/03/2024
621 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 622: Một ngày nào đó, ta đến định quy tắc! 2 15/03/2024
622 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 623: Ai đi lên đánh mặt người đó 1 16/03/2024
623 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 624: Ai đi lên đánh mặt người đó 2 16/03/2024
624 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 625: Chí cao phong hội 17/03/2024
625 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 626: Thiên tài đỉnh cấp tụ tập 1 18/03/2024
626 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 627: Thiên tài đỉnh cấp tụ tập 2 19/03/2024
627 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 628: Giang Trần xông Phong Hội 1 20/03/2024
628 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 629: Giang Trần xông Phong Hội 2 21/03/2024
629 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 630: Thong dong mà đến, tiêu sái mà đi 22/03/2024
630 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 631: Thuấn lão Hoàng Nhi lại hiện ra 1 23/03/2024
631 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 632: Thuấn lão Hoàng Nhi lại hiện ra 2 23/03/2024
632 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 633: Bất Diệt Linh Sơn, căn cơ dao động 24/03/2024
633 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 634: Tin tức ngoài ý muốn 1 25/03/2024
634 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 635: Tin tức ngoài ý muốn 2 26/03/2024
635 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 636: Kế hoạch trùng kích Thiên Linh cảnh 1 26/03/2024
636 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 637: Kế hoạch trùng kích Thiên Linh cảnh 2 27/03/2024
637 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 638: Long Cư Tuyết đột phá 27/03/2024
638 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 639: Công tâm chi thuật của Long Cư Tuyết 1 28/03/2024
639 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 640: Công tâm chi thuật của Long Cư Tuyết 2 28/03/2024
640 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 641: Quyết chiến chi kỳ đã đến 1 28/03/2024
641 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 642: Quyết chiến chi kỳ đã đến 2 29/03/2024
642 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 643: Hai đại dị số của trận chung kết 29/03/2024
643 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 644: Đợt thứ hai quyết chiến 1 30/03/2024
644 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 645: Đợt thứ hai quyết chiến 2 30/03/2024
645 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 646: Hoàn ngược Thiết Đạt Chí 31/03/2024
646 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 647: Sau khi hiểu ra… quyết chiến 1 31/03/2024
647 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 648: Sau khi hiểu ra… quyết chiến 2 01/04/2024
648 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 649: Người khác có thể vứt bỏ ta, nhưng ta không thể không có chí tiến thủ 1 01/04/2024
649 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 650: Người khác có thể vứt bỏ ta, nhưng ta không thể không có chí tiến thủ 2 02/04/2024
650 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 651: Mười sáu cường, phân phối thiên tài 02/04/2024
651 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 652: Phản bội ngoài ý muốn, vẽ mặt ngoài ý muốn 1 02/04/2024
652 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 653: Phản bội ngoài ý muốn, vẽ mặt ngoài ý muốn 2 03/04/2024
653 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 654: Giang Trần lựa chọn 1 03/04/2024
654 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 655: Giang Trần lựa chọn 2 04/04/2024
655 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 657: Đối chiến Lôi Cương Dương, từng quyền đến thịt 1 05/04/2024
656 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 658 05/04/2024
657 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 659: Tử khí đông lai, lôi xà điện vũ 1 06/04/2024
658 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 660: Tử khí đông lai, lôi xà điện vũ 2 06/04/2024
659 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 661: Một đao không gì sánh kịp 07/04/2024
660 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 662: Số mệnh quyết đấu 1 07/04/2024
661 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 663: Số mệnh quyết đấu 2 08/04/2024
662 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 664: Bổ long cư tuyết 08/04/2024
663 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 665: Ngoài ý muốn nảy sinh 1 08/04/2024
664 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 666: Ngoài ý muốn nảy sinh 2 09/04/2024
665 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 667: Bất Diệt Linh Sơn, tuyệt cảnh 1 09/04/2024
666 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 668: Bất Diệt Linh Sơn, tuyệt cảnh 2 10/04/2024
667 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 669: Thuấn lão hỏi chứng 22/04/2024
668 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 670: Bách thế đồng tâm chú 1 23/04/2024
669 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 671: Bách thế đồng tâm chú 2 24/04/2024
670 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 672: Cứu người cứu đến ngọn nguồn 1 25/04/2024
671 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 673: Cứu người cứu đến ngọn nguồn 2 03/05/2024
672 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 674: Bảo Thụ Tông, Thiên Diệp Tôn Giả nộ 04/05/2024
673 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 675: Tiên cảnh bát trọng 1 05/05/2024
674 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 676: Tiên cảnh bát trọng 2 06/05/2024
675 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 677: Ý định ly khai, Thuấn lão phó thác 1 06/05/2024
676 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 678: Ý định ly khai, Thuấn lão phó thác 2 06/05/2024
677 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 679: Trở về Thiên Quế Vương Quốc 07/05/2024
678 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 680: Đan Phi lưu thư 1 07/05/2024
679 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 681: Đan Phi lưu thư 2 08/05/2024
680 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 682: Về đông phương vương quốc 08/05/2024
681 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 683: Đại biến cố 1 09/05/2024
682 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 684: Đại biến cố 2 13/05/2024
683 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 685: Giang Trần nộ khí 1 14/05/2024
684 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 686: Giang Trần nộ khí 2 14/05/2024
685 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 687: Thương Dương Vương Quốc, vây quanh! 14/05/2024
686 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 688: Trước trận 1 15/05/2024
687 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 689: Trước trận 2 15/05/2024
688 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 690: Trong ổ đấu, trong ổ phản 1 15/05/2024
689 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 691: Trong ổ đấu, trong ổ phản 2 16/05/2024
690 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 692: Vu thị nhất tộc tận thế 16/05/2024
691 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 693: Tà Ác Kim Nhãn sính uy 1 16/05/2024
692 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 694: Tà Ác Kim Nhãn sính uy 2 16/05/2024
693 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 695: Một đối hai, nghiền áp! 16/05/2024
694 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 696: Diệt Thủy Nguyệt, khí Truy Dương 1 16/05/2024
695 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 697: Diệt Thủy Nguyệt, khí Truy Dương 2 16/05/2024
696 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 698: Nguyên cảnh giằng co 1 16/05/2024
697 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 699: Nguyên cảnh giằng co 2 16/05/2024
698 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 700: Truy Dương nhận thua 16/05/2024
699 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 701: Gia nhập Bảo Thụ Tông 1 16/05/2024
700 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 702: Gia nhập Bảo Thụ Tông 2 16/05/2024
701 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 703: Thiên Tông sứ giả 1 16/05/2024
702 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 704: Thiên Tông sứ giả 2 16/05/2024
703 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 705: Hà thần quả 16/05/2024
704 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 706: Thiết gia chịu thua 1 16/05/2024
705 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 707: Thiết gia chịu thua 2 16/05/2024
706 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 708: Dẹp loạn nội chiến, nghi thức nhập môn 1 16/05/2024
707 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 709: Dẹp loạn nội chiến, nghi thức nhập môn 2 16/05/2024
708 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 710: Cường thế đột kích 16/05/2024
709 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 711: Bá đạo hung hăng càn quấy, chín cục ước hẹn 1 16/05/2024
710 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 712: Bá đạo hung hăng càn quấy, chín cục ước hẹn 2 16/05/2024
711 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 713: Xu thế nghiền áp 16/05/2024
712 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 714: Bại thế liên tục 1 16/05/2024
713 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 715: Bại thế liên tục 2 16/05/2024
714 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 716: Giang Trần xuất quan, cường thế phản kích 1 16/05/2024
715 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 717: Giang Trần xuất quan, cường thế phản kích 2 16/05/2024
716 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 718: Một chỉ một chưởng, khiếp sợ đối thủ 16/05/2024
717 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 719: Địa Nguyên cảnh uy áp 1 16/05/2024
718 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 720: Địa Nguyên cảnh uy áp 2 16/05/2024
719 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 721: Tả Lam hoảng sợ chạy trốn 16/05/2024
720 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 722: Truyền thừa dưới Xan Hà Bảo Thụ 1 16/05/2024
721 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 723: Truyền thừa dưới Xan Hà Bảo Thụ 2 16/05/2024
722 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 724: Hoàng Nhi cười cười bách hoa nở 1 16/05/2024
723 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 725: Hoàng Nhi cười cười bách hoa nở 2 16/05/2024
724 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 726: Địa vị của Cửu Dương Thiên Tông 16/05/2024
725 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 727: Đan Càn Cung, ý kết minh 1 16/05/2024
726 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 728: Đan Càn Cung, ý kết minh 2 16/05/2024
727 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 729: Sứ giả của Đan Càn Cung 1 16/05/2024
728 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 730: Sứ giả của Đan Càn Cung 2 16/05/2024
729 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 731: Kết minh sơ định 16/05/2024
730 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 732: Cung chủ Đan Càn Cung 1 16/05/2024
731 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 733: Cung chủ Đan Càn Cung 2 16/05/2024
732 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 734: Hội tụ Bảo Thụ Tông 1 16/05/2024
733 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 735: Hội tụ Bảo Thụ Tông 2 16/05/2024
734 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 736: Thiên địa dị tượng 16/05/2024
735 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 737: Giang Trần nhập Nguyên cảnh 1 16/05/2024
736 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 738: Giang Trần nhập Nguyên cảnh 2 16/05/2024
737 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 739: Thiên Tông đối chiến Đan Càn Cung 1 16/05/2024
738 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 740: Thiên Tông đối chiến Đan Càn Cung 2 16/05/2024
739 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 741: Để ta chém đầu chó của Truy Dương lão cẩu 16/05/2024
740 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 742: Đấu truy dương 1 16/05/2024
741 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 743: Đấu truy dương 2 16/05/2024
742 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 744: Nghiền áp Truy Dương lão quái 16/05/2024
743 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 745: Diệt Truy Dương, chấn Phong Bắc Đấu 1 16/05/2024
744 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 746: Diệt Truy Dương, chấn Phong Bắc Đấu 2 16/05/2024
745 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 747: Cuộc chiến Địa Thánh, Địa Dũng Kim Liên 1 16/05/2024
746 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 748: Cuộc chiến Địa Thánh, Địa Dũng Kim Liên 2 16/05/2024
747 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 749: Trận chiến tràn ngập lo lắng 16/05/2024
748 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 750: Chuyện cũ phủ đầy bụi của Vạn Tượng Cương Vực 1 16/05/2024
749 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 751: Chuyện cũ phủ đầy bụi của Vạn Tượng Cương Vực 2 16/05/2024
750 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 752: Vạn tượng cực cảnh 1 16/05/2024
751 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 753: Vạn tượng cực cảnh 2 16/05/2024
752 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 754: Lao tới Đan Càn Cung 16/05/2024
753 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 755: Thân phận đệ tử hạch tâm 1 16/05/2024
754 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 756: Thân phận đệ tử hạch tâm 2 16/05/2024
755 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 757: Giang Trần không ăn ra oai phủ đầu 1 16/05/2024
756 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 758: Giang Trần không ăn ra oai phủ đầu 2 16/05/2024
757 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 759: Mộc tiểu tiên 16/05/2024
758 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 760: Chó ngoan không cản đường 1 16/05/2024
759 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 761: Chó ngoan không cản đường 2 16/05/2024
760 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 762: Một chỉ kinh bốn tòa 1 16/05/2024
761 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 763: Một chỉ kinh bốn tòa 2 16/05/2024
762 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 764: Hoàng Nhi ra tay 16/05/2024
763 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 765: Khống hỏa chi tranh 1 16/05/2024
764 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 766: Khống hỏa chi tranh 2 16/05/2024
765 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 767: Đan đạo thắng, võ đạo đấu 16/05/2024
766 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 768: Nguyên cảnh kịch chiến 1 16/05/2024
767 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 769: Nguyên cảnh kịch chiến 2 16/05/2024
768 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 770: Nhất chiến thành danh 1 16/05/2024
769 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 771: Nhất chiến thành danh 2 16/05/2024
770 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 772: Trưởng lão chiêu mộ, liên tục không ngừng 16/05/2024
771 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 773: Nhiệm vụ Bát Tinh 1 16/05/2024
772 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 774: Nhiệm vụ Bát Tinh 2 16/05/2024
773 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 775: Huyền Long Đan sáu văn 16/05/2024
774 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 776: Chỉ điểm luyện đan 1 16/05/2024
775 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 777: Chỉ điểm luyện đan 2 16/05/2024
776 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 778: Đan thành ban thưởng 1 16/05/2024
777 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 779: Đan thành ban thưởng 2 16/05/2024
778 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 780: Điển cố Huyễn Ba Sơn đan đấu 16/05/2024
779 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 781: Đột phá, Nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong 1 16/05/2024
780 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 782: Đột phá, Nguyên cảnh nhị trọng đỉnh phong 2 16/05/2024
781 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 783: Thanh Minh Sơn, thiên tài tụ tập 1 16/05/2024
782 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 784: Thanh Minh Sơn, thiên tài tụ tập 2 16/05/2024
783 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 785: Nắm đấm ra chân lý 16/05/2024
784 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 786: Biến cố bất ngờ 1 16/05/2024
785 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 787: Biến cố bất ngờ 2 16/05/2024
786 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 788: Hỗn loạn ở khu nham tương 1 16/05/2024
787 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 789: Hỗn loạn ở khu nham tương 2 16/05/2024
788 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 790: Lục đục với nhau 16/05/2024
789 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 791: Uổng phí tâm cơ, nhẹ nhõm nghiền áp 1 16/05/2024
790 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 792: Uổng phí tâm cơ, nhẹ nhõm nghiền áp 2 16/05/2024
791 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 793: Thiên Thủy phù văn, màn nước lao tù 16/05/2024
792 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 794: Long! 1 16/05/2024
793 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 795: Long! 2 16/05/2024
794 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 796: Giang Trần hiện thân 1 16/05/2024
795 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 797: Giang Trần hiện thân 2 16/05/2024
796 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 798: Át chủ bài ra hết, diệt Vệ Vô Đạo 16/05/2024
797 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 799: Cùng Long nhảy múa 1 16/05/2024
798 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 800: Cùng Long nhảy múa 2 16/05/2024
799 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 801: Tẩy tủy phạt mao, biến hóa lớn 16/05/2024
800 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 802: Thắng lợi trở về 1 16/05/2024
801 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 803: Thắng lợi trở về 2 16/05/2024
802 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 804: Tranh đoạt động phủ Chí Tôn khu 1 16/05/2024
803 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 805: Tranh đoạt động phủ Chí Tôn khu 2 16/05/2024
804 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 806: Đưa đan cho Diệp Trọng Lâu 16/05/2024
805 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 807: Chân Long huyết 1 16/05/2024
806 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 808: Chân Long huyết 2 16/05/2024
807 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 809: Thang Hồng biến thành đùi vàng 1 16/05/2024
808 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 810: Thang Hồng biến thành đùi vàng 2 16/05/2024
809 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 811: Đan Trì Cung Chủ thông suốt 16/05/2024
810 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 812: Giác trục bắt đầu 1 16/05/2024
811 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 813: Giác trục bắt đầu 2 16/05/2024
812 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 814: Cường thế đệ nhất 1 16/05/2024
813 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 815: Cường thế đệ nhất 2 16/05/2024
814 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 816: Uy bức lợi dụ 16/05/2024
815 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 817: Giang Trần phản kích, Lệnh Hồ không may 1 16/05/2024
816 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 818: Giang Trần phản kích, Lệnh Hồ không may 2 16/05/2024
817 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 819: Tốc độ đáp đề kinh người 16/05/2024
818 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 820: Tạm liệt đệ nhất 1 16/05/2024
819 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 821: Tạm liệt đệ nhất 2 16/05/2024
820 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 822: Lo lắng duy nhất 1 16/05/2024
821 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 823: Lo lắng duy nhất 2 16/05/2024
822 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 824: Thứ tự cuối cùng, phân chia động phủ 16/05/2024
823 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 825: Thượng thừa Tiên Thiên Mộc Linh thân thể 1 16/05/2024
824 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 826: Thượng thừa Tiên Thiên Mộc Linh thân thể 2 16/05/2024
825 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 827: Vào ở Chí Tôn động phủ 16/05/2024
826 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 828: Cấu tứ trận pháp 1 16/05/2024
827 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 829: Cấu tứ trận pháp 2 16/05/2024
828 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 830: Chí Tôn khu nguyệt hội 1 16/05/2024
829 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 831: Chí Tôn khu nguyệt hội 2 16/05/2024
830 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 832: Chèn ép cùng phản kích 16/05/2024
831 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 833: Muốn đánh cuộc thì lớn một chút 1 16/05/2024
832 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 834: Muốn đánh cuộc thì lớn một chút 2 16/05/2024
833 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 835: Kim cương cự tí 16/05/2024
834 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 836: Giang Trần thắng 1 16/05/2024
835 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 837: Giang Trần thắng 2 16/05/2024
836 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 838: Ngươi có nghi hoặc, liên quan gì ta 1 16/05/2024
837 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 839: Ngươi có nghi hoặc, liên quan gì ta 2 16/05/2024
838 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 840: Tiễn đưa Mộc Linh tuyền 16/05/2024
839 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 841: Hấp dẫn Thượng Cổ Kim Thiền 1 16/05/2024
840 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 842: Hấp dẫn Thượng Cổ Kim Thiền 2 16/05/2024
841 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 843: Thông cáo bá khí 1 16/05/2024
842 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 844: Thông cáo bá khí 2 16/05/2024
843 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 845: Con đường phát tài 16/05/2024
844 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 846: Giang Trần thần hồ kỳ kỹ 1 16/05/2024
845 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 847: Giang Trần thần hồ kỳ kỹ 2 16/05/2024
846 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 848: Thân Tam Hỏa bái phục 16/05/2024
847 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 849: Liên Thành trưởng lão1 16/05/2024
848 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 850: Liên Thành trưởng lão 2 16/05/2024
849 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 851: Cơ hội phát tài đưa tới cửa 1 16/05/2024
850 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 852: Cơ hội phát tài đưa tới cửa 2 16/05/2024
851 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 853: Sư tử khai miệng lớn 1 16/05/2024
852 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 854: Sư tử khai miệng lớn 2 16/05/2024
853 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 855: Đỉnh phong đan đấu 1 16/05/2024
854 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 856: Đỉnh phong đan đấu 2 16/05/2024
855 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 857: Đỉnh phong đan đấu 3 16/05/2024
856 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 858: Một trận chiến chi uy 16/05/2024
857 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 859: Trù bị trận pháp 1 16/05/2024
858 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 860: Trù bị trận pháp 2 16/05/2024
859 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 861: Dung hợp Kim Thiền huyết mạch 1 16/05/2024
860 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 862: Dung hợp Kim Thiền huyết mạch 2 16/05/2024
861 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 863: Bày trận thành công 16/05/2024
862 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 864: Lăng gia tỷ muội 1 16/05/2024
863 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 865: Lăng gia tỷ muội 2 16/05/2024
864 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 866: Lăng Bích Nhi khúc mắc 1 16/05/2024
865 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 867: Lăng Bích Nhi khúc mắc 2 16/05/2024
866 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 868: Lăng Huệ Nhi điên cuồng 16/05/2024
867 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 869: Nguyên cảnh ngũ trọng 1 16/05/2024
868 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 870: Nguyên cảnh ngũ trọng 2 16/05/2024
869 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 871: Nan đề của Mê Thần Chướng 1 16/05/2024
870 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 872: Nan đề của Mê Thần Chướng 2 16/05/2024
871 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 873: Tụ tập Huyễn Ba Sơn 16/05/2024
872 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 874: Cự đầu khiêu khích 1 16/05/2024
873 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 875: Cự đầu khiêu khích 2 16/05/2024
874 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 876: Người theo đuổi Bích Nhi 16/05/2024
875 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 877: Hồng nhan họa thủy? 1 16/05/2024
876 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 878: Hồng nhan họa thủy? 2 16/05/2024
877 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 879: Sát ý không hiểu 1 16/05/2024
878 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 880: Sát ý không hiểu 2 16/05/2024
879 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 881: Ván bài hào phóng 1 16/05/2024
880 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 882: Ván bài hào phóng 2 16/05/2024
881 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 883: Thi đấu bắt đầu 16/05/2024
882 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 884: Quán quân khống hỏa 1 16/05/2024
883 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 885: Quán quân khống hỏa 2 16/05/2024
884 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 886: Lại điên cuồng lần nữa 16/05/2024
885 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 887: Khắp nơi công kích 1 16/05/2024
886 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 888: Khắp nơi công kích 2 16/05/2024
887 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 889: Đinh Đồng mời 1 16/05/2024
888 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 890: Đinh Đồng mời 2 16/05/2024
889 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 891: Giang Trần hành động cổ quái 1 16/05/2024
890 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 892: Giang Trần hành động cổ quái 2 16/05/2024
891 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 893: Tụ Linh thuật 16/05/2024
892 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 894: Cửa thứ ba 1 16/05/2024
893 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 895: Cửa thứ ba 2 16/05/2024
894 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 896: Yêu nữ Vệ Hạnh Nhi 1 16/05/2024
895 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 897: Yêu nữ Vệ Hạnh Nhi 2 16/05/2024
896 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 898: Quỷ đan lưu, Giang Trần kiểm lậu 1 16/05/2024
897 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 899: Quỷ đan lưu, Giang Trần kiểm lậu 2 16/05/2024
898 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 900: Vạn Thọ đan 1 16/05/2024
899 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 901: Vạn Thọ đan 2 16/05/2024
900 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 902: Không đề 16/05/2024
901 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 903: Tranh giành miệng lưỡi 1 16/05/2024
902 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 904: Tranh giành miệng lưỡi 2 16/05/2024
903 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 905: Tiêu Dao tông đắc ý 1 16/05/2024
904 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 906: Tiêu Dao tông đắc ý 2 16/05/2024
905 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 907: Lật ngược thế cờ 1 16/05/2024
906 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 908: Lật ngược thế cờ 2 16/05/2024
907 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 909: Oanh động do Vạn Thọ đan mang tới 1 16/05/2024
908 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 910: Oanh động do Vạn Thọ đan mang tới 2 16/05/2024
909 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 911: Đan vương, đan đế 1 16/05/2024
910 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 912: Đan vương, đan đế 2 16/05/2024
911 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 913: Hai cự đầu đoạt Giang Trần 1 16/05/2024
912 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 914: Hai cự đầu đoạt Giang Trần 2 16/05/2024
913 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 915: Đoạt Vạn Thọ đan 16/05/2024
914 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 916: Đấu giá dã man 1 16/05/2024
915 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 917: Đấu giá dã man 2 16/05/2024
916 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 918: Vạn Thọ đan nghịch chuyển quan âm 1 16/05/2024
917 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 919: Vạn Thọ đan nghịch chuyển quan âm 2 16/05/2024
918 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 920: Hiệu quả rung động nhân tâm 1 16/05/2024
919 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 921: Hiệu quả rung động nhân tâm 2 16/05/2024
920 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 922: Huyễn Ba sơn 1 16/05/2024
921 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 923: Huyễn Ba sơn 2 16/05/2024
922 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 924: Lai lịch của Đinh Đồng 16/05/2024
923 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 925: Ai là con mồi? 1 16/05/2024
924 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 926: Ai là con mồi? 2 16/05/2024
925 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 927: Diệt Đinh Đồng 1 16/05/2024
926 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 928: Diệt Đinh Đồng 2 16/05/2024
927 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 929: Thiên Huyễn Ẩn Vân tùng, Thiên cấp 1 16/05/2024
928 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 930: Thiên Huyễn Ẩn Vân tùng, Thiên cấp 2 16/05/2024
929 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 931: Thấy tiền tài nổi lòng tham 16/05/2024
930 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 932: Giết và phản giết 1 16/05/2024
931 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 933: Giết và phản giết 2 16/05/2024
932 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 934: Lục đục với nhau 1 16/05/2024
933 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 935: Lục đục với nhau 2 16/05/2024
934 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 936: Vô Ngân trưởng lão phiền muộn 1 16/05/2024
935 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 937: Vô Ngân trưởng lão phiền muộn 2 16/05/2024
936 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 938: Phát hiện ngoài ý muốn 16/05/2024
937 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 939: Dược viên thượng cổ xuất hiện 1 16/05/2024
938 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 940: Dược viên thượng cổ xuất hiện 2 16/05/2024
939 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 941: Ba ngàn năm vừa hiện 1 16/05/2024
940 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 942: Ba ngàn năm vừa hiện 2 16/05/2024
941 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 943: Tam Tinh Tông tâm hoài quỷ thai 16/05/2024
942 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 944: Thánh Kiếm Cung khiến nhiều người tức giận 1 16/05/2024
943 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 945: Thánh Kiếm Cung khiến nhiều người tức giận 2 16/05/2024
944 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 946: Huyễn Ba Đại Trận 1 16/05/2024
945 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 947: Huyễn Ba Đại Trận 2 16/05/2024
946 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 948: Thánh Anh Thảo 16/05/2024
947 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 949: Giang Trần phát tài 1 16/05/2024
948 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 950: Giang Trần phát tài 2 16/05/2024
949 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 951: Mang ngọc có tội 1 16/05/2024
950 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 952: Mang ngọc có tội 2 16/05/2024
951 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 953: Việc lạ liên tục 16/05/2024
952 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 954: Giang Trần, ngươi giả heo ăn thịt hổ 1 16/05/2024
953 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 955: Giang Trần, ngươi giả heo ăn thịt hổ 2 16/05/2024
954 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 956: Gặp lại Uông Hàn 1 16/05/2024
955 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 957: Gặp lại Uông Hàn 2 16/05/2024
956 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 958: Hòn đảo Thần thánh 16/05/2024
957 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 959: Vu oan hãm hại 1 16/05/2024
958 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 960: Vu oan hãm hại 2 16/05/2024
959 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 961: Vẽ mặt yêu cầu 1 16/05/2024
960 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 962: Vẽ mặt yêu cầu 2 16/05/2024
961 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 963: Uông Hàn tự mình vẽ mặt 16/05/2024
962 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 964: Quy tắc phân phối 1 16/05/2024
963 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 965: Quy tắc phân phối 2 16/05/2024
964 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 966: Tranh đoạt linh dược 16/05/2024
965 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 967: Ác ý chèn ép khiêu khích 1 16/05/2024
966 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 968: Ác ý chèn ép khiêu khích 2 16/05/2024
967 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 969: Thần thánh tế đàn 1 16/05/2024
968 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 970: Thần thánh tế đàn 2 16/05/2024
969 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 971: Thiên cấp linh dược hiện 16/05/2024
970 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 972: Giang Trần điên rồi sao? 1 16/05/2024
971 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 973: Giang Trần điên rồi sao? 2 16/05/2024
972 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 974: Giang Trần chưởng khống hết thảy 1 16/05/2024
973 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 975: Giang Trần chưởng khống hết thảy 2 16/05/2024
974 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 976: Đầu cơ kiếm lợi 16/05/2024
975 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 977: Giải dược giá trên trời 1 16/05/2024
976 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 978: Giải dược giá trên trời 2 16/05/2024
977 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 979: Thu hoạch lớn mà đi 1 16/05/2024
978 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 980: Thu hoạch lớn mà đi 2 16/05/2024
979 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 981: Một mình hành động 16/05/2024
980 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 982: Tất cả có tính kế 1 16/05/2024
981 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 983: Tất cả có tính kế 2 16/05/2024
982 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 984: Trần trưởng lão tận thế 16/05/2024
983 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 985: Tế đàn đột biến 1 16/05/2024
984 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 986: Tế đàn đột biến 2 16/05/2024
985 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 987: Truyền tống môn đóng 1 16/05/2024
986 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 988: Truyền tống môn đóng 2 16/05/2024
987 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 989: Thần bí Mộ Viên, Đan Tiêu cổ phái 16/05/2024
988 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 990: Di chỉ thần bí 1 16/05/2024
989 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 991: Di chỉ thần bí 2 16/05/2024
990 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 992: Giang Trần bị nhốt 1 16/05/2024
991 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 993: Giang Trần bị nhốt 2 16/05/2024
992 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 994: Thiên nguyên cảnh, Phá thủ trận 1 16/05/2024
993 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 995: Thiên nguyên cảnh, Phá thủ trận 2 16/05/2024
994 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 996: Kim Thiền chi dực, Nguyên Từ Kim Sơn 1 16/05/2024
995 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 997: Kim Thiền chi dực, Nguyên Từ Kim Sơn 2 16/05/2024
996 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 998: Tâm tư của chúng nữ 16/05/2024
997 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 999: Thập đại chân truyền, thiên tài Thiên tông 1 16/05/2024
998 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1000: Thập đại chân truyền, thiên tài Thiên tông 2 16/05/2024
999 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1001: Giết tới Đan Kiền cung 1 16/05/2024
1000 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1052: Trở về Đan Kiền cung 2 16/05/2024
1001 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1053: Lời đồn từ thượng cổ 1 16/05/2024
1002 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1054: Lời đồn từ thượng cổ 2 16/05/2024
1003 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1055: Thiếu chủ tấn chức Thánh Cảnh? 1 16/05/2024
1004 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1056: Thiếu chủ tấn chức Thánh Cảnh? 2 16/05/2024
1005 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1057: Giải quyết Mê Thần chướng, tâm tư của sư tỷ 1 16/05/2024
1006 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1058: Giải quyết Mê Thần chướng, tâm tư của sư tỷ 2 16/05/2024
1007 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1059: Cửu Môn Phần Thiên trận thăng cấp 16/05/2024
1008 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1060: Vạn Tượng đại điển, xuất phát! 1 16/05/2024
1009 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1061: Vạn Tượng đại điển, xuất phát! 2 16/05/2024
1010 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1062: Phế tích thảm thiết 1 16/05/2024
1011 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1063: Phế tích thảm thiết 2 16/05/2024
1012 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1064: Thánh Kiếm cung càn rỡ 1 16/05/2024
1013 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1065: Thánh Kiếm cung càn rỡ 2 16/05/2024
1014 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1066: Đề nghị kết minh 1 16/05/2024
1015 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1067: Đề nghị kết minh 2 16/05/2024
1016 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1068: Xích Đỉnh trung vực 1 16/05/2024
1017 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1069: Xích Đỉnh trung vực 2 16/05/2024
1018 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1070: Dã tâm bừng bừng 16/05/2024
1019 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1071: Tâm hồn thiếu nữ của Hoàng Nhi, Bích Nhi 1 16/05/2024
1020 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1072: Tâm hồn thiếu nữ của Hoàng Nhi, Bích Nhi 2 16/05/2024
1021 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1073: Giang Trần thụ kiếm đao 1 16/05/2024
1022 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1074: Giang Trần thụ kiếm đao 2 16/05/2024
1023 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1075: Gặp thiên tài Thánh Kiếm cung 1 16/05/2024
1024 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1076: Gặp thiên tài Thánh Kiếm cung 2 16/05/2024
1025 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1077: Cuộc chiến quỷ dị 1 16/05/2024
1026 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1078: Cuộc chiến quỷ dị 2 16/05/2024
1027 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1079: Một cước đạp bay 16/05/2024
1028 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1080: Khiếp sợ khắp nơi 1 16/05/2024
1029 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1081: Khiếp sợ khắp nơi 2 16/05/2024
1030 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1082: Chiến Hỏa lại hiện 1 16/05/2024
1031 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1083: Chiến Hỏa lại hiện 2 16/05/2024
1032 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1084: Chủ động nhận thua 1 16/05/2024
1033 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1085: Chủ động nhận thua 2 16/05/2024
1034 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1086: Giang Trần giảo hoạt 1 16/05/2024
1035 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1087: Giang Trần giảo hoạt 2 16/05/2024
1036 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1088: Giang Trần xuất mã 1 16/05/2024
1037 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1089: Giang Trần xuất mã 2 16/05/2024
1038 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1090: Giang Trần đấu với Uông Hàn 16/05/2024
1039 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1091: Đồng quang phá huyền băng 1 16/05/2024
1040 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1092: Đồng quang phá huyền băng 2 16/05/2024
1041 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1093: Dùng hết tuyệt chiêu, ép ngươi một lần 1 16/05/2024
1042 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1094: Dùng hết tuyệt chiêu, ép ngươi một lần 2 16/05/2024
1043 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1095: Hành hạ Uông Hàn 1 16/05/2024
1044 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1096: Hành hạ Uông Hàn 2 16/05/2024
1045 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1097: Thánh Kiếm cung rời khỏi 1 16/05/2024
1046 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1098: Thánh Kiếm cung rời khỏi 2 16/05/2024
1047 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1099: Danh sách tứ cường 16/05/2024
1048 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1100: Quyết chiến, từng quyền đến thịt? 1 16/05/2024
1049 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1101: Quyết chiến, từng quyền đến thịt ? 2 16/05/2024
1050 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1102: Lực lượng huyết mạch, rung động 1 16/05/2024
1051 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1103: Lực lượng huyết mạch, rung động 2 16/05/2024
1052 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1104: Võ đấu tới văn đấu, cuộc chiến khí độ 1 16/05/2024
1053 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1105: Võ đấu tới văn đấu, cuộc chiến khí độ 2 16/05/2024
1054 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1106: Nhận thua 16/05/2024
1055 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1107: Giang Trần hiện thân 1 16/05/2024
1056 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1108: Giang Trần hiện thân 2 16/05/2024
1057 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1109: Thánh Kiếm cung các ngươi cùng lên đi 1 16/05/2024
1058 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1110: Thánh Kiếm cung các ngươi cùng lên đi 2 16/05/2024
1059 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1111: Vạn Tượng cực cảnh mở ra 1 16/05/2024
1060 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1112: Vạn Tượng cực cảnh mở ra 2 16/05/2024
1061 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1113: Minh Đà xá lợi 16/05/2024
1062 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1114: Ngoại cảnh cực cảnh 1 16/05/2024
1063 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1115: Ngoại cảnh cực cảnh 2 16/05/2024
1064 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1116: Hoàng Nhi cảnh báo 16/05/2024
1065 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1117: Đan Trì lui lại 1 16/05/2024
1066 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1118: Đan Trì lui lại 2 16/05/2024
1067 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1119: Cá trong chậu 1 16/05/2024
1068 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1120: Cá trong chậu 2 16/05/2024
1069 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1121: Cầm ma, thập diện mai phục 16/05/2024
1070 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1122: Họa thủy đông dẫn 1 16/05/2024
1071 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1123: Họa thủy đông dẫn 2 16/05/2024
1072 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1124: Thánh Kiếm cung làm phản 1 16/05/2024
1073 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1125: Thánh Kiếm cung làm phản 2 16/05/2024
1074 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1126: Tiến vào Vạn Tượng cực cảnh 1 16/05/2024
1075 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1127: Tiến vào Vạn Tượng cực cảnh 2 16/05/2024
1076 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1128: Phi Vũ đại đế, cung điện thần bí 1 16/05/2024
1077 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1129: Phi Vũ đại đế, cung điện thần bí 2 16/05/2024
1078 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1130: Cảnh ngộ của Lăng Bích Nhi 16/05/2024
1079 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1131: Giang Trần hiện thân 1 16/05/2024
1080 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1132: Giang Trần hiện thân 2 16/05/2024
1081 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1133: Tính toán hai người, Giang Trần đắc thủ 1 16/05/2024
1082 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1134: Tính toán hai người, Giang Trần đắc thủ 2 16/05/2024
1083 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1135: Thi hài của Phi Vũ Đế 1 16/05/2024
1084 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1136: Thi hài của Phi Vũ Đế 2 16/05/2024
1085 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1137: Luyện hóa động phủ 1 16/05/2024
1086 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1138: Luyện hóa động phủ 1 16/05/2024
1087 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1139: Hai phần truyền thừa 16/05/2024
1088 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1140: Không thể buông tha 1 16/05/2024
1089 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1141: Không thể buông tha 2 16/05/2024
1090 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1142: Lăng Bích Nhi tình thâm ý trọng 1 16/05/2024
1091 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1143: Lăng Bích Nhi tình thâm ý trọng 2 16/05/2024
1092 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1144: Lực lượng hủy diệt đáng sợ của cấm chế 1 16/05/2024
1093 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1145: Lực lượng hủy diệt đáng sợ của cấm chế 2 16/05/2024
1094 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1146: Chiến đấu thảm thiết 1 16/05/2024
1095 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1147: Chiến đấu thảm thiết 2 16/05/2024
1096 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1148: Giang Trần cứu người 16/05/2024
1097 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1149: Tông môn nghiền nát 1 16/05/2024
1098 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1150: Tông môn nghiền nát 2 16/05/2024
1099 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1151: Hoàng Nhi lại ra tay 1 16/05/2024
1100 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1152: Hoàng Nhi lại ra tay 2 16/05/2024
1101 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1153: Tình ý của Hoàng Nhi 16/05/2024
1102 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1154: Phản kích 1 16/05/2024
1103 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1155: Phản kích 2 16/05/2024
1104 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1156: Kế hoạch lớn mật 1 16/05/2024
1105 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1157: Kế hoạch lớn mật 2 16/05/2024
1106 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1158: Dụ ra để giết thiên tài Thánh Cảnh ngũ trọng 1 16/05/2024
1107 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1159: Dụ ra để giết thiên tài Thánh Cảnh ngũ trọng 2 16/05/2024
1108 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1160: Không vào hang cọp sao bắt được cọp con? 16/05/2024
1109 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1161: Bắt giữ Cung Kỳ 1 16/05/2024
1110 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1162: Bắt giữ Cung Kỳ 2 16/05/2024
1111 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1163: Ngoài ý muốn 1 16/05/2024
1112 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1164: Ngoài ý muốn 2 16/05/2024
1113 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1165: Liên tục đả kích 1 16/05/2024
1114 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1166: Liên tục đả kích 2 16/05/2024
1115 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1167: Tổn thất thảm trọng 16/05/2024
1116 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1168: Treo giải thưởng đuổi giết 1 16/05/2024
1117 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1169: Treo giải thưởng đuổi giết 2 16/05/2024
1118 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1170: Chinh đồ, Lưu Ly vương thành 1 16/05/2024
1119 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1171: Chinh đồ, Lưu Ly vương thành 2 16/05/2024
1120 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1172: Đan Trì cung chủ bị bắt ? 1 16/05/2024
1121 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1173: Đan Trì cung chủ bị bắt ? 2 16/05/2024
1122 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1174: Bất Diệt Thiên Đô bá đạo 16/05/2024
1123 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1175: Gặp lại cố nhân 1 16/05/2024
1124 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1176: Gặp lại cố nhân 2 16/05/2024
1125 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1177: Tông mông nhất phẩm chó cắn chó 1 16/05/2024
1126 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1178: Tông mông nhất phẩm chó cắn chó 2 16/05/2024
1127 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1179: Một thanh kiếm dẫn tới thảm án 1 16/05/2024
1128 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1180: Một thanh kiếm dẫn tới thảm án 2 16/05/2024
1129 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1181: Bị Giang Trần đùa giỡn 16/05/2024
1130 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1182: Đưa cho Hoàng Nhi một cọc tạo hóa 1 16/05/2024
1131 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1183: Đưa cho Hoàng Nhi một cọc tạo hóa 2 16/05/2024
1132 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1184: Diện mạo của Hoàng Nhi 1 16/05/2024
1133 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1185: Diện mạo của Hoàng Nhi 2 16/05/2024
1134 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1186: Tề tụ ở Anh Khấp cốc 1 16/05/2024
1135 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1187: Tề tụ ở Anh Khấp cốc 2 16/05/2024
1136 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1188: Ba phương đấu sức 1 16/05/2024
1137 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1189: Ba phương đấu sức 2 16/05/2024
1138 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1190: Đan Tiêu trận bàn hiển uy 16/05/2024
1139 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1191: Toàn quân bị diệt ? 1 16/05/2024
1140 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1192: Toàn quân bị diệt ? 2 16/05/2024
1141 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1193: Không có một người nào còn sống 1 16/05/2024
1142 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1194: Không có một người nào còn sống 2 16/05/2024
1143 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1195: Dương danh tất cả các vực 1 16/05/2024
1144 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1196: Dương danh tất cả các vực 2 16/05/2024
1145 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1197: Cửa ải cuối cùng 16/05/2024
1146 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1198: Phiền toái nhiều hơn 1 16/05/2024
1147 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1199: Phiền toái nhiều hơn 2 16/05/2024
1148 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1200: Cửu Tiếu Kim phật tán 1 16/05/2024
1149 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1201: Cửu Tiếu Kim phật tán 2 16/05/2024
1150 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1202-1: Hội chuẩn 1 16/05/2024
1151 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1202-2: Hội chuẩn 2 16/05/2024
1152 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1203: Vi thiếu gia 1 16/05/2024
1153 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1204: Vi thiếu gia 2 16/05/2024
1154 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1205: Bị ngăn lại ở cửa Bắc 16/05/2024
1155 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1206: Hữu kinh vô hiểm ra khỏi cửa Bắc 1 16/05/2024
1156 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1207: Hữu kinh vô hiểm ra khỏi cửa Bắc 2 16/05/2024
1157 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1208: Thẳng thắn đối đãi 1 16/05/2024
1158 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1209: Thẳng thắn đối đãi 2 16/05/2024
1159 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1210: Lưu Ly vương thành 1 16/05/2024
1160 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1211: Lưu Ly vương thành 2 16/05/2024
1161 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1212: Thị trường nô lệ 1 16/05/2024
1162 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1213: Thị trường nô lệ 2 16/05/2024
1163 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1214: Ngươi cầu hắn không bằng ngươi cầu ta 16/05/2024
1164 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1215-1: Tin tức sơ bộ 1 16/05/2024
1165 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1215-2: Tin tức sơ bộ 2 16/05/2024
1166 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1216-1: Luật lệ buồn nôn 1 16/05/2024
1167 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1216-2: Luật lệ buồn nôn 2 16/05/2024
1168 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1217: Ngươi bức ta đoạt người 1 16/05/2024
1169 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1218: Ngươi bức ta đoạt người 2 16/05/2024
1170 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1219: Đệ tử Đan Kiền Cung 1 16/05/2024
1171 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1220: Đệ tử Đan Kiền Cung 2 16/05/2024
1172 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1221: Lại gặp nan đề 16/05/2024
1173 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1222: Câu Ngọc tỉnh lại 1 16/05/2024
1174 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1223: Câu Ngọc tỉnh lại 2 16/05/2024
1175 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1224: Tình đồng môn 1 16/05/2024
1176 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1225: Tình đồng môn 2 16/05/2024
1177 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1226: Nhân tâm thuần phục 1 16/05/2024
1178 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1227: Nhân tâm thuần phục 2 16/05/2024
1179 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1228: Thánh Cảnh quy thuận 16/05/2024
1180 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1229: Vương Đình phiệt chủ 1 16/05/2024
1181 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1230: Vương Đình phiệt chủ 2 16/05/2024
1182 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1231: Sóng gió cũ chưa tan, sóng gió mới lại nổi 1 16/05/2024
1183 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1232: Sóng gió cũ chưa tan, sóng gió mới lại nổi 2 16/05/2024
1184 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1233: Mục tiêu dừng chân ở Lưu Ly vương thành 1 16/05/2024
1185 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1234: Mục tiêu dừng chân ở Lưu Ly vương thành 2 16/05/2024
1186 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1235: Vi gia nội loạn 1 16/05/2024
1187 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1236: Vi gia nội loạn 2 16/05/2024
1188 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1237: Quỷ Đan lưu 16/05/2024
1189 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1238: Giang Trần xuất kích 1 16/05/2024
1190 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1239: Giang Trần xuất kích 2 16/05/2024
1191 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1240: Trác lão bái phục 1 16/05/2024
1192 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1241: Trác lão bái phục 2 16/05/2024
1193 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1242: Phương pháp làm cho Vi Mặc xấu hổ 1 16/05/2024
1194 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1243: Phương pháp làm cho Vi Mặc xấu hổ 2 16/05/2024
1195 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1244: Đại công cáo thành 1 16/05/2024
1196 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1245: Đại công cáo thành 2 16/05/2024
1197 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1246: Bán bộ tiên đan 16/05/2024
1198 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1247: Tranh giành Đan Vương 1 16/05/2024
1199 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1248: Tranh giành Đan Vương 2 16/05/2024
1200 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1249: Kết quả sinh tử 1 16/05/2024
1201 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1250: Kết quả sinh tử 2 16/05/2024
1202 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1251: Thế cục đại biến 1 16/05/2024
1203 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1252: Thế cục đại biến 2 16/05/2024
1204 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1253: Tận thế đã tới 16/05/2024
1205 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1254: Mọi sự đã chuẩn bị 1 16/05/2024
1206 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1255: Mọi sự đã chuẩn bị 2 16/05/2024
1207 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1256: Lưu Ly vương tháp 1 16/05/2024
1208 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1257: Lưu Ly vương tháp 2 16/05/2024
1209 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1258: Chuyện kinh người 1 16/05/2024
1210 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1259: Chuyện kinh người 2 16/05/2024
1211 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1260: Long Tiểu Huyền muốn đột phá 1 16/05/2024
1212 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1261: Long Tiểu Huyền muốn đột phá 2 16/05/2024
1213 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1262: Vẽ mặt trong đấu giá hội 16/05/2024
1214 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1263: Thiếu chủ Đại phiệt 1 16/05/2024
1215 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1264: Thiếu chủ Đại phiệt 2 16/05/2024
1216 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1265: Ba khỏa Vạn Thọ đan 1 16/05/2024
1217 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1266: Ba khỏa Vạn Thọ đan 2 16/05/2024
1218 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1267: Tính toán âm hiểm của Vương Đằng 1 16/05/2024
1219 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1268: Tính toán âm hiểm của Vương Đằng 2 16/05/2024
1220 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1269: Vẽ mặt và phản vẽ mặt 1 16/05/2024
1221 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1270: Vẽ mặt và phản vẽ mặt 2 16/05/2024
1222 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1271: Thâu Thiên đan đỉnh 16/05/2024
1223 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1272: Kim Quan Vân hạc 1 16/05/2024
1224 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1273: Kim Quan Vân hạc 2 16/05/2024
1225 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1274: Cơ Tam công tử hào sảng 1 16/05/2024
1226 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1275: Cơ Tam công tử hào sảng 2 16/05/2024
1227 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1276: Tin tức về Tùng Hạc đan 1 16/05/2024
1228 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1277: Tin tức về Tùng Hạc đan 2 16/05/2024
1229 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1278: Khai trương trước tin dữ 1 16/05/2024
1230 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1279: Khai trương trước tin dữ 2 16/05/2024
1231 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1280: Phụ tử Vi gia nghẹn khuất 16/05/2024
1232 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1281: Giang Trần nổi giận 1 16/05/2024
1233 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1282: Giang Trần nổi giận 2 16/05/2024
1234 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1283: Đề nghị quyết đấu 1 16/05/2024
1235 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1284: Đề nghị quyết đấu 2 16/05/2024
1236 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1285: Nếu đánh cuộc thì điên cuồng một chút 16/05/2024
1237 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1286: Vương Đằng, ngươi không đánh cược nổi sao? 1 16/05/2024
1238 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1287: Vương Đằng, ngươi không đánh cược nổi sao? 2 16/05/2024
1239 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1288: Thua 1 16/05/2024
1240 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1289: Thua 2 16/05/2024
1241 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1290: Thiên Cương đan cục 1 16/05/2024
1242 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1291: Thiên Cương đan cục 2 16/05/2024
1243 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1292: Người so với người giận điên người 1 16/05/2024
1244 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1293: Người so với người giận điên người 2 16/05/2024
1245 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1294: Chọn nhân tài quỷ dị 16/05/2024
1246 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1295: Khống hỏa thuật kinh diễm 1 16/05/2024
1247 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1296: Khống hỏa thuật kinh diễm 2 16/05/2024
1248 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1297: Tam Sinh đan 1 16/05/2024
1249 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1298: Tam Sinh đan 2 16/05/2024
1250 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1299: Quỷ đan lưu thần kỹ 16/05/2024
1251 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1300: Vương Đằng náo loạn 1 16/05/2024
1252 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1301: Vương Đằng náo loạn 2 16/05/2024
1253 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1302: Thần tượng Quỷ đan lưu 1 16/05/2024
1254 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1303: Thần tượng Quỷ đan lưu 2 16/05/2024
1255 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1304: Giang Trần toàn lực phát huy 1 16/05/2024
1256 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1305: Giang Trần toàn lực phát huy 2 16/05/2024
1257 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1306: Phân thắng bại 1 16/05/2024
1258 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1307: Phân thắng bại 2 16/05/2024
1259 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1308: Thắng cuộc 16/05/2024
1260 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1309: Chúng tinh ủng nguyệt 1 16/05/2024
1261 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1310: Chúng tinh ủng nguyệt 2 16/05/2024
1262 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1311: Ta muốn bái ngươi làm sư phụ 1 16/05/2024
1263 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1312: Ta muốn bái ngươi làm sư phụ 2 16/05/2024
1264 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1313: Thăng cấp cảnh giới 1 16/05/2024
1265 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1314: Thăng cấp cảnh giới 2 16/05/2024
1266 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1315: Kết bái huynh đệ 16/05/2024
1267 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1316: Đế Lâm Ngự Giáp phù 1 16/05/2024
1268 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1317: Đế Lâm Ngự Giáp phù 2 16/05/2024
1269 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1318: Lưỡng tình tương duyệt, thân thế Hoàng Nhi 1 16/05/2024
1270 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1319: Lưỡng tình tương duyệt, thân thế Hoàng Nhi 2 16/05/2024
1271 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1320: Vạn Uyên đảo, Vĩnh Hằng thần quốc 1 16/05/2024
1272 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1321: Vạn Uyên đảo, Vĩnh Hằng thần quốc 2 16/05/2024
1273 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1322: Tin tức của Thuấn lão 16/05/2024
1274 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1323: Tin tức Mộc Cao Kỳ 1 16/05/2024
1275 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1324: Tin tức Mộc Cao Kỳ 2 16/05/2024
1276 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1325: Bàn Long phiệt chủ 1 16/05/2024
1277 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1326: Bàn Long phiệt chủ 2 16/05/2024
1278 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1327: Chuẩn đoán bệnh cho phiệt chủ Bàn Long đại phiệt 1 16/05/2024
1279 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1328: Chuẩn đoán bệnh cho phiệt chủ Bàn Long đại phiệt 2 16/05/2024
1280 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1329: Biện pháp trì hoãn tán công 16/05/2024
1281 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1330: Ngũ Hành Độ Dương thuật, công thành 1 16/05/2024
1282 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1331: Ngũ Hành Độ Dương thuật, công thành 2 16/05/2024
1283 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1332: Chuẩn bị cho Long Tiểu Huyền đột phá 1 16/05/2024
1284 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1333: Chuẩn bị cho Long Tiểu Huyền đột phá 2 16/05/2024
1285 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1334: Người xâm nhập 1 16/05/2024
1286 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1335: Người xâm nhập 2 16/05/2024
1287 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1336: Một người cũng không lưu 16/05/2024
1288 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1337: Trương thống lĩnh trung thành 1 16/05/2024
1289 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1338: Trương thống lĩnh trung thành 2 16/05/2024
1290 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1339: Mộ Dung đại phiệt 1 16/05/2024
1291 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1340: Mộ Dung đại phiệt 2 16/05/2024
1292 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1341: Bàn Long đại phiệt xoay người 1 16/05/2024
1293 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1342: Bàn Long đại phiệt xoay người 2 16/05/2024
1294 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1343: Chân Long hóa hình Long Tiểu Huyền 16/05/2024
1295 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1344: Tu La Đại Đế tham gia ? 1 16/05/2024
1296 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1345: Tu La Đại Đế tham gia ? 2 16/05/2024
1297 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1346: Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn 1 16/05/2024
1298 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1347: Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn 2 16/05/2024
1299 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1348: Giang Trần động kế 16/05/2024
1300 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1349: Thái Uyên lâu trọng tân khai trương 1 16/05/2024
1301 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1350: Thái Uyên lâu trọng tân khai trương 2 16/05/2024
1302 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1351: Miễn phí Vạn Thọ Đan 1 16/05/2024
1303 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1352: Miễn phí Vạn Thọ Đan 2 16/05/2024
1304 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1353: Xâu người khẩu vị 16/05/2024
1305 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1354: Khổng Tước vệ 1 16/05/2024
1306 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1355: Khổng Tước vệ 2 16/05/2024
1307 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1356: Bắt lại cho ta 1 16/05/2024
1308 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1357: Bắt lại cho ta 2 16/05/2024
1309 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1358: Bá khí Khổng Tước vệ 16/05/2024
1310 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1359: Thái Uyên lâu lại xong đời 1 16/05/2024
1311 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1360: Thái Uyên lâu lại xong đời 2 16/05/2024
1312 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1361: Tu La Đại Đế 1 16/05/2024
1313 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1362: Tu La Đại Đế 2 16/05/2024
1314 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1363: Trong cơn giận dữ 16/05/2024
1315 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1364: Thánh cảnh ngũ trọng 1 16/05/2024
1316 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1365: Thánh cảnh ngũ trọng 2 16/05/2024
1317 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1366: Khổng Tước Đại Đế 16/05/2024
1318 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1367: Ý đồ đến của Khổng Tước Đại Đế 1 16/05/2024
1319 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1368: Ý đồ đến của Khổng Tước Đại Đế 2 16/05/2024
1320 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1369: Chư Thiên tuệ nhãn 1 16/05/2024
1321 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1370: Chư Thiên tuệ nhãn 2 16/05/2024
1322 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1371: Khổng Tước Thánh Sơn 16/05/2024
1323 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1372: Đại Đế cơ duyên 1 16/05/2024
1324 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1373: Đại Đế cơ duyên 2 16/05/2024
1325 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1374: Khảo hạch bắt đầu 1 16/05/2024
1326 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1375: Khảo hạch bắt đầu 2 16/05/2024
1327 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1376: Liền qua ba cửa ải 16/05/2024
1328 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1377: Ngàn tôn Khổng Tước 1 16/05/2024
1329 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1378: Ngàn tôn Khổng Tước 2 16/05/2024
1330 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1379: Tin tức ngoài ý muốn 16/05/2024
1331 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1380: Ngũ Sắc Thần Quang kiếm 1 16/05/2024
1332 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1381: Ngũ Sắc Thần Quang kiếm 2 16/05/2024
1333 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1382: Đan Hỏa Thành khiêu khích 1 16/05/2024
1334 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1383: Đan Hỏa Thành khiêu khích 2 16/05/2024
1335 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1384: Chủ động xuất kích 16/05/2024
1336 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1385: Đan Cực Đại Đế 1 16/05/2024
1337 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1386: Đan Cực Đại Đế 2 16/05/2024
1338 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1387: Đồn đoán 1 16/05/2024
1339 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1388: Đồn đoán 2 16/05/2024
1340 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1389: Tâm nguyện của Khổng Tước Đại Đế 16/05/2024
1341 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1390: Khổng Tước Thánh Sơn truyền thừa số mệnh 1 16/05/2024
1342 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1391: Khổng Tước Thánh Sơn truyền thừa số mệnh 2 16/05/2024
1343 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1392: Tin tức của Lăng Huệ Nhi 1 16/05/2024
1344 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1393: Tin tức của Lăng Huệ Nhi 2 16/05/2024
1345 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1394: Lăng thị phụ nữ 16/05/2024
1346 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1395: Bên đường gây chuyện 1 16/05/2024
1347 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1396: Bên đường gây chuyện 2 16/05/2024
1348 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1397: Vạn Xà Bang quỳ 1 16/05/2024
1349 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1398: Vạn Xà Bang quỳ 2 16/05/2024
1350 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1399: Phá huỷ Vạn Xà Bang 16/05/2024
1351 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1400: Đồng môn lại tụ họp 1 16/05/2024
1352 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1401: Đồng môn lại tụ họp 2 16/05/2024
1353 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1402: Đan đạo cự đầu tề tụ 1 16/05/2024
1354 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1403: Đan đạo cự đầu tề tụ 2 16/05/2024
1355 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1404: Hào khí nóng nảy 16/05/2024
1356 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1405: Kế sách của Giang Trần 1 16/05/2024
1357 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1406: Kế sách của Giang Trần 2 16/05/2024
1358 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1407: Liên tục ra chiêu 1 16/05/2024
1359 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1408: Liên tục ra chiêu 2 16/05/2024
1360 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1409: Vạn Thọ Đan thành 16/05/2024
1361 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1410: Thắng bại đã phân 1 16/05/2024
1362 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1411: Thắng bại đã phân 2 16/05/2024
1363 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1412: Chân Đan Vương nhất chiến thành danh 1 16/05/2024
1364 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1413: Chân Đan Vương nhất chiến thành danh 2 16/05/2024
1365 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1414: Đan nhi ôm ấp tình cảm 16/05/2024
1366 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1415: Đan Hỏa Thành mật tín 1 16/05/2024
1367 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1416: Đan Hỏa Thành mật tín 2 16/05/2024
1368 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1417: Tin tức nặng cân 1 16/05/2024
1369 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1418: Tin tức nặng cân 2 16/05/2024
1370 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1419: An Hồn Mộc tuyến nhân 16/05/2024
1371 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1420: Một mảnh lá cây An Hồn Mộc 1 16/05/2024
1372 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1421: Một mảnh lá cây An Hồn Mộc 2 16/05/2024
1373 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1422: Cổ trùng đáng sợ 1 16/05/2024
1374 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1423: Cổ trùng đáng sợ 2 16/05/2024
1375 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1424: Dễ như trở bàn tay 16/05/2024
1376 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1425: Ý định trở lại cố thổ 1 16/05/2024
1377 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1426: Ý định trở lại cố thổ 2 16/05/2024
1378 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1427: Chuẩn bị trước khi xuất phát 1 16/05/2024
1379 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1428: Chuẩn bị trước khi xuất phát 2 16/05/2024
1380 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1429: Bất Diệt Thiên Đô Pháp vương tụ 16/05/2024
1381 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1430: Mộc Ma nhất tộc 1 16/05/2024
1382 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1431: Mộc Ma nhất tộc 2 16/05/2024
1383 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1432: Cường thế cảnh cáo 1 16/05/2024
1384 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1433: Cường thế cảnh cáo 2 16/05/2024
1385 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1434: Vô tình gặp được cố nhân 16/05/2024
1386 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1435: Thúy Hoa Hiên Thiếu nãi nãi 1 16/05/2024
1387 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1436: Thúy Hoa Hiên Thiếu nãi nãi 2 16/05/2024
1388 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1437: Mặt khác của Vệ Hạnh Nhi 1 16/05/2024
1389 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1438: Mặt khác của Vệ Hạnh Nhi 2 16/05/2024
1390 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1439: Đan Càn Cung ngũ đại bảo đỉnh 16/05/2024
1391 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1440: Tài lực kinh người 1 16/05/2024
1392 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1441: Tài lực kinh người 2 16/05/2024
1393 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1442: Giang Trần mua ba người 1 16/05/2024
1394 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1443: Giang Trần mua ba người 2 16/05/2024
1395 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1444: Huynh đệ tình như thủ túc 16/05/2024
1396 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1445: Kẻ đuổi giết 1 16/05/2024
1397 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1446: Kẻ đuổi giết 2 16/05/2024
1398 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1447: Ý đồ chân chính của Thúy Hoa Hiên chủ 1 16/05/2024
1399 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1448: Ý đồ chân chính của Thúy Hoa Hiên chủ 2 16/05/2024
1400 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1449: Cố thổ như trước, nhân sự toàn bộ không phải 16/05/2024
1401 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1450: Trở lại Vô Tận Địa Quật 1 16/05/2024
1402 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1451: Trở lại Vô Tận Địa Quật 2 16/05/2024
1403 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1452: Lai lịch chân thật của Mãng Kỳ 1 16/05/2024
1404 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1453: Lai lịch chân thật của Mãng Kỳ 2 16/05/2024
1405 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1454: Bí mật của Ma tộc 16/05/2024
1406 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1455: Hoang Man Chi Địa 1 16/05/2024
1407 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1456: Hoang Man Chi Địa 2 16/05/2024
1408 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1457: Bá khí ra tay 1 16/05/2024
1409 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1458: Bá khí ra tay 2 16/05/2024
1410 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1459: Tán tu chào hàng đan dược 16/05/2024
1411 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1460: Yến Sơn Lục Lang 1 16/05/2024
1412 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1461: Yến Sơn Lục Lang 2 16/05/2024
1413 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1462: Thân phận lai của lịch Lâm Yến Vũ 16/05/2024
1414 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1463: Tìm hiểu tin tức 1 16/05/2024
1415 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1464: Tìm hiểu tin tức 2 16/05/2024
1416 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1465: Cái gọi là liên minh ? 1 16/05/2024
1417 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1466: Cái gọi là liên minh ? 2 16/05/2024
1418 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1467: Quy tắc chế định người 16/05/2024
1419 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1468: Cường giả chế định quy tắc 1 16/05/2024
1420 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1469: Cường giả chế định quy tắc 2 16/05/2024
1421 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1470: Tiến vào hoang man 16/05/2024
1422 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1471: Linh Dược khắp nơi trên đất chưa từng hái 1 16/05/2024
1423 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1472: Linh Dược khắp nơi trên đất chưa từng hái 2 16/05/2024
1424 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1473: Bạch hóa xương hình (1) 16/05/2024
1425 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1474: Bạch hóa xương hình (2) 16/05/2024
1426 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1475: Âm Ma Ma Quân 16/05/2024
1427 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1476: Lục Triết Sâm quái (1) 16/05/2024
1428 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1477: Lục Triết Sâm quái (2) 16/05/2024
1429 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1478: Vạn Thi Cốc (1) 16/05/2024
1430 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1479: Vạn Thi Cốc (2) 16/05/2024
1431 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1480: Tám pho tượng 16/05/2024
1432 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1481: Chạy trối chết (1) 16/05/2024
1433 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1482: Chạy trối chết (2) 16/05/2024
1434 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1483: Cấu kết với nhau làm việc xấu (1) 16/05/2024
1435 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1484: Cấu kết với nhau làm việc xấu (2) 16/05/2024
1436 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1485: Cửu Âm Ma Quân 16/05/2024
1437 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1486: Đi ra Vạn Thi Cốc (1) 16/05/2024
1438 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1487: Đi ra Vạn Thi Cốc (2) 16/05/2024
1439 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1488: Loạn lưu Cương Phong (1) 16/05/2024
1440 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1489: Loạn lưu Cương Phong (2) 16/05/2024
1441 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1490: Quái vật cùng tế đàn 16/05/2024
1442 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1491: Mộc Ma Cổ Trùng Nguyên Tổ (1) 16/05/2024
1443 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1492: Mộc Ma Cổ Trùng Nguyên Tổ (2) 16/05/2024
1444 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1493: Ma Đế uy áp 16/05/2024
1445 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1494: Đấu Lữ Sư Nam (1) 16/05/2024
1446 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1495: Đấu Lữ Sư Nam (2) 16/05/2024
1447 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1496: Long Tiểu Huyền bá khí (1) 16/05/2024
1448 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1497: Long Tiểu Huyền bá khí (2) 16/05/2024
1449 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1498: Diệt Yến Sơn Lục Lang 16/05/2024
1450 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1499: Thiên Vương Trấn Nhạc Trận (1) 16/05/2024
1451 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1500: Thiên Vương Trấn Nhạc Trận (2) 16/05/2024
1452 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1501: Long Nha vệ bị đuổi giết 16/05/2024
1453 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1502: Một chưởng chụp chết (1) 16/05/2024
1454 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1503: Một chưởng chụp chết (2) 16/05/2024
1455 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1504: Người cũ cuồng hỉ (1) 16/05/2024
1456 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1505: Người cũ cuồng hỉ (2) 16/05/2024
1457 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1506: Diệt Tử Quang phân đà 16/05/2024
1458 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1507: Bách Thế đồng tâm chú được giải trừ (1) 16/05/2024
1459 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1508: Bách Thế đồng tâm chú được giải trừ (2) 16/05/2024
1460 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1509: Lưu Ly vương tháp (1) 16/05/2024
1461 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1510: Lưu Ly vương tháp (2) 16/05/2024
1462 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1511: Khổng Tước đại đế tuyển người nối nghiệp (1) 16/05/2024
1463 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1512: Khổng Tước đại đế tuyển người nối nghiệp (2) 16/05/2024
1464 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1513: Chân Đan Vương trở về (1) 16/05/2024
1465 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1514: Chân Đan Vương trở về (2) 16/05/2024
1466 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1515: Nhân khí bạo phát 16/05/2024
1467 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1516: Khiêu khích ác ý (1) 16/05/2024
1468 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1517: Khiêu khích ác ý (2) 16/05/2024
1469 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1518: Lại lập ván bài (1) 16/05/2024
1470 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1519: Lại lập ván bài (2) 16/05/2024
1471 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1520: Thương tích đầy mình (1) 16/05/2024
1472 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1521: Thương tích đầy mình (2) 16/05/2024
1473 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1522: Chọn đan phương 16/05/2024
1474 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1523: Bách Chuyển Luyện Tủy đan (1) 16/05/2024
1475 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1524: Bách Chuyển Luyện Tủy đan (2) 16/05/2024
1476 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1525: Lập làm thiếu chủ ? (1) 16/05/2024
1477 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1526: Lập làm thiếu chủ ? (2) 16/05/2024
1478 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1527: Tùng Hạc đan (1) 16/05/2024
1479 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1528: Tùng Hạc đan (2) 16/05/2024
1480 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1529: Thu phục Bộ Đan Vương 16/05/2024
1481 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1530: Triệt để bái phục (1) 16/05/2024
1482 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1531: Triệt để bái phục (2) 16/05/2024
1483 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1532: Ba môn đồ (1) 16/05/2024
1484 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1533: Ba môn đồ (2) 16/05/2024
1485 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1534: Đan đạo đệ nhất nhân của Lưu Ly vương thành (1) 16/05/2024
1486 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1535: Đan đạo đệ nhất nhân của Lưu Ly vương thành (2) 16/05/2024
1487 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1536: Ý định khắc trận bàn 16/05/2024
1488 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1537: Thuận lợi hoàn thành (1) 16/05/2024
1489 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1538: Thuận lợi hoàn thành (2) 16/05/2024
1490 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1539: Tranh giành ba bảng (1) 16/05/2024
1491 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1540: Tranh giành ba bảng (2) 16/05/2024
1492 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1541: Thi đấu võ tháp bắt đầu (1) 16/05/2024
1493 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1542: Thi đấu võ tháp bắt đầu (2) 16/05/2024
1494 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1543: Sàng lọc vòng thứ nhất 16/05/2024
1495 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1544: Chân Đan Vương được mọi người chú ý (1) 16/05/2024
1496 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1545: Chân Đan Vương được mọi người chú ý (2) 16/05/2024
1497 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1546: Muốn nghịch thiên sao ? (1) 16/05/2024
1498 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1547: Muốn nghịch thiên sao ? (2) 16/05/2024
1499 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1548: Thủ thắng (1) 16/05/2024
1500 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1549: Thủ thắng (2) 16/05/2024
1501 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1550: Thắng liền chín trận 16/05/2024
1502 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1551: Ba loại pháp tướng (1) 16/05/2024
1503 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1552: Ba loại pháp tướng (2) 16/05/2024
1504 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1553: Đối thủ cường đại khó hiểu (1) 16/05/2024
1505 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1554: Đối thủ cường đại khó hiểu (2) 16/05/2024
1506 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1555: Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân 16/05/2024
1507 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1556: Pháp tướng đấu với pháp tướng (1) 16/05/2024
1508 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1557: Pháp tướng đấu với pháp tướng (2) 16/05/2024
1509 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1558: Át chủ bài không ngừng hiện thân (1) 16/05/2024
1510 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1559: Át chủ bài không ngừng hiện thân (2) 16/05/2024
1511 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1560: Một trảm kinh thiên (1) 16/05/2024
1512 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1561: Một trảm kinh thiên (2) 16/05/2024
1513 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1562: Chém giết 16/05/2024
1514 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1563: Vạn kiếm bôn lưu kiếm ý (1) 16/05/2024
1515 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1564: Vạn kiếm bôn lưu kiếm ý (2) 16/05/2024
1516 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1565: Long Huyết truyền thừa (1) 16/05/2024
1517 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1566: Long Huyết truyền thừa (2) 16/05/2024
1518 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1567: Tranh giành Thiên Tài bảng 16/05/2024
1519 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1568: Thiên tài kiếm đạo (1) 16/05/2024
1520 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1569: Thiên tài kiếm đạo (2) 16/05/2024
1521 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1570: Không phải oan gia không gặp lại 16/05/2024
1522 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1571: Đánh đòn phủ đầu, gọn gàn mà linh hoạt (1) 16/05/2024
1523 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1572: Đánh đòn phủ đầu, gọn gàn mà linh hoạt (2) 16/05/2024
1524 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1573: Thiên tài kiếm đạo đệ nhất Lưu Ly vương thành (1) 16/05/2024
1525 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1574: Thiên tài kiếm đạo đệ nhất Lưu Ly vương thành (2) 16/05/2024
1526 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1575: Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn 16/05/2024
1527 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1576: Vòng sáu kết thúc (1) 16/05/2024
1528 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1577: Vòng sáu kết thúc (2) 16/05/2024
1529 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1578: Bài danh chiến, mở ra! (1) 16/05/2024
1530 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1579: Bài danh chiến, mở ra! (2) 16/05/2024
1531 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1580: Thiên tài võ đạo toàn năng 16/05/2024
1532 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1581: Ta chỉ ra một chiêu (1) 16/05/2024
1533 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1582: Ta chỉ ra một chiêu (2) 16/05/2024
1534 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1583: Tám thắng liên tiếp, đứng đầu bảng 16/05/2024
1535 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1584: Đối thủ cường đại (1) 16/05/2024
1536 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1585: Đối thủ cường đại (2) 16/05/2024
1537 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1586: Long ngâm thần thông, phản chế! (1) 16/05/2024
1538 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1587: Long ngâm thần thông, phản chế! (2) 16/05/2024
1539 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1588: Ngoài ý muốn nhận thua 16/05/2024
1540 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1589: Khiêu chiến Thiếu Chủ Bảng (1) 16/05/2024
1541 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1590: Khiêu chiến Thiếu Chủ Bảng (2) 16/05/2024
1542 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1591: Kiến thức võ đạo của Giang Trần (1) 16/05/2024
1543 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1592: Kiến thức võ đạo của Giang Trần (2) 16/05/2024
1544 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1593: Lưu Ly Vương Thành cần thần tượng mới 16/05/2024
1545 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1594: Khiêu khích (1) 16/05/2024
1546 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1595: Khiêu khích (2) 16/05/2024
1547 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1596: Tiên Thiên Thủy Linh thân thể đáng sợ (1) 16/05/2024
1548 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1597: Tiên Thiên Thủy Linh thân thể đáng sợ (2) 16/05/2024
1549 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1598: Một ngụm hút hết 16/05/2024
1550 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1599: Trùng kích Thánh cảnh bát trọng (1) 16/05/2024
1551 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1600: Trùng kích Thánh cảnh bát trọng (2) 16/05/2024
1552 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1601: Thái Uyên các phấn chấn (1) 16/05/2024
1553 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1602: Thái Uyên các phấn chấn (2) 16/05/2024
1554 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1603: Giang Trần bị khiêu chiến 16/05/2024
1555 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1604: Một kiếm này phong tình (1) 16/05/2024
1556 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1605: Một kiếm này phong tình (2) 16/05/2024
1557 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1606: Tình nghĩa huynh đệ (1) 16/05/2024
1558 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1607: Tình nghĩa huynh đệ (2) 16/05/2024
1559 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1608: Thiên tài Khổng Tước Đại Đế nhất mạch 16/05/2024
1560 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1609: Đố kị thiên tài (1) 16/05/2024
1561 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1610: Đố kị thiên tài (2) 16/05/2024
1562 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1611: Công thủ đổi chiều (1) 16/05/2024
1563 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1612: Công thủ đổi chiều (2) 16/05/2024
1564 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1613: Oan gia tập hợp 16/05/2024
1565 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1614: Tái ngộ màn nước lao tù (1) 16/05/2024
1566 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1615: Tái ngộ màn nước lao tù (2) 16/05/2024
1567 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1616: Ác liệt phản kích 16/05/2024
1568 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1617: Ngự Phong Chi Dực (1) 16/05/2024
1569 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1618: Ngự Phong Chi Dực (2) 16/05/2024
1570 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1619: Hắc mã hắc đến cùng (1) 16/05/2024
1571 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1620: Hắc mã hắc đến cùng (2) 16/05/2024
1572 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1621: Một trận chiến mấu chốt nhất 16/05/2024
1573 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1622: Ma Thần chi nộ (1) 16/05/2024
1574 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1623: Ma Thần chi nộ (2) 16/05/2024
1575 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1624: Kim Ấn Quân Chủ tái xuất (1) 16/05/2024
1576 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1625: Kim Ấn Quân Chủ tái xuất (2) 16/05/2024
1577 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1626: Cuộc chiến đỉnh phong 16/05/2024
1578 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1627: Cường thế chiến thắng (1) 16/05/2024
1579 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1628: Cường thế chiến thắng (2) 16/05/2024
1580 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1629: Bài danh chiến chấm dứt (1) 16/05/2024
1581 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1630: Bài danh chiến chấm dứt (2) 16/05/2024
1582 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1631: Lập làm Thiếu chủ 16/05/2024
1583 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1632: Thiếu chủ nhân khí cao nhất (1) 16/05/2024
1584 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1633: Thiếu chủ nhân khí cao nhất (2) 16/05/2024
1585 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1634: Ai đi ai lưu 16/05/2024
1586 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1635: Vào ở Khổng Tước Thánh Sơn (1) 16/05/2024
1587 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1636: Vào ở Khổng Tước Thánh Sơn (2) 16/05/2024
1588 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1637: Đan nhi tiểu thư (1) 16/05/2024
1589 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1638: Đan nhi tiểu thư (2) 16/05/2024
1590 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1639: Bí mật của Chủ tháp 16/05/2024
1591 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1640: Lực ảnh hưởng của thiếu chủ (1) 16/05/2024
1592 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1641: Lực ảnh hưởng của thiếu chủ (2) 16/05/2024
1593 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1642: Lâm Minh tất cung tất kính (1) 16/05/2024
1594 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1643: Lâm Minh tất cung tất kính (2) 16/05/2024
1595 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1644: Ân và uy của Thiếu chủ (1) 16/05/2024
1596 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1645: Ân và uy của Thiếu chủ (2) 16/05/2024
1597 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1646: Niệm nhi 16/05/2024
1598 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1647: Đa Mai minh hoàng (1) 16/05/2024
1599 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1648: Đa Mai minh hoàng (2) 16/05/2024
1600 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1649: Tam đại bí cảnh (1) 16/05/2024
1601 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1650: Tam đại bí cảnh (2) 16/05/2024
1602 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1651: Chân thiếu chủ khiến cho người ta khiếp sợ (1) 16/05/2024
1603 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1652: Chân thiếu chủ khiến cho người ta khiếp sợ (2) 16/05/2024
1604 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1653: Nguyên từ kim sơn mở rộng 16/05/2024
1605 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1654: Truyền thừa lục cung (1) 16/05/2024
1606 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1655: Truyền thừa lục cung (2) 16/05/2024
1607 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1656: Cường thế đột phá, một đời tuyệt trần (1) 16/05/2024
1608 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1657: Cường thế đột phá, một đời tuyệt trần (2) 16/05/2024
1609 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1658: Phá liền năm quan 16/05/2024
1610 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1659: Thu hoạch cực lớn (1) 16/05/2024
1611 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1660: Thu hoạch cực lớn (2) 16/05/2024
1612 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1661: Ngộ tính kinh người (1) 16/05/2024
1613 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1662: Ngộ tính kinh người (2) 16/05/2024
1614 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1663: Tranh giành khí phách (1) 16/05/2024
1615 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1664: Tranh giành khí phách (2) 16/05/2024
1616 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1665: Cơ Tam công tử bỗng nhiên nổi tiếng 16/05/2024
1617 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1666: Tiếc nuối duy nhất khi trùng kích Hoàng cảnh (1) 16/05/2024
1618 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1667: Tiếc nuối duy nhất khi trùng kích Hoàng cảnh (2) 16/05/2024
1619 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1668: Đột phá, Thánh Cảnh cửu trọng (1) 16/05/2024
1620 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1669: Đột phá, Thánh Cảnh cửu trọng (2) 16/05/2024
1621 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1670: Chinh phục tấm Lưu Ly bia thứ bảy 16/05/2024
1622 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1671: Chân thiếu chủ điên cuồng (1) 16/05/2024
1623 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1672: Chân thiếu chủ điên cuồng (2) 16/05/2024
1624 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1673: Thiên tài đối lập (1) 16/05/2024
1625 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1674: Thiên tài đối lập (2) 16/05/2024
1626 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1675: Thế khiêu chiến khiến cho người ta im lặng 16/05/2024
1627 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1676: Dây chuyền phong ấn thần bí (1) 16/05/2024
1628 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1677: Dây chuyền phong ấn thần bí (2) 16/05/2024
1629 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1678: Cửa cuối cùng trước mắt (1) 16/05/2024
1630 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1679: Cửa cuối cùng trước mắt (2) 16/05/2024
1631 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1680: Lục cung truyền thừa 16/05/2024
1632 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1681: Thiên Côn thượng nhân (1) 16/05/2024
1633 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1682: Thiên Côn thượng nhân (2) 16/05/2024
1634 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1683: Lão đầu phẫn nộ (1) 16/05/2024
1635 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1684: Lão đầu phẫn nộ (2) 16/05/2024
1636 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1685: Thiên Côn lưu quang độn (1) 16/05/2024
1637 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1686: Thiên Côn lưu quang độn (2) 16/05/2024
1638 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1687: Phản ứng của các phương 16/05/2024
1639 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1688: Tiếp nhận khảo nghiệm (1) 16/05/2024
1640 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1689: Tiếp nhận khảo nghiệm (2) 16/05/2024
1641 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1690: Tin tức khiếp cho Giang Trần khiếp sợ (1) 16/05/2024
1642 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1691: Tin tức khiếp cho Giang Trần khiếp sợ (2) 16/05/2024
1643 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1692: Giang Trần rời tháp 16/05/2024
1644 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1693: Đưa giọt huyết mạch Côn Bằng thứ nhất (1) 16/05/2024
1645 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1694: Đưa giọt huyết mạch Côn Bằng thứ nhất (2) 16/05/2024
1646 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1695: Luyện chế Tùng Hạc đan (1) 16/05/2024
1647 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1696: Luyện chế Tùng Hạc đan (2) 16/05/2024
1648 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1697: Đại công cáo thành (1) 16/05/2024
1649 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1698: Đại công cáo thành (2) 16/05/2024
1650 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1699: Cảnh cáo 16/05/2024
1651 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1700: Ý định của Giang Trần (1) 16/05/2024
1652 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1701: Ý định của Giang Trần (2) 16/05/2024
1653 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1702: Phân công Lâm Yến Vũ (1) 16/05/2024
1654 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1703: Phân công Lâm Yến Vũ (2) 16/05/2024
1655 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1704: Lễ vật đại đế 16/05/2024
1656 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1705: Cách cục bảy đại đế (1) 16/05/2024
1657 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1706: Cách cục bảy đại đế (2) 16/05/2024
1658 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1707: Một câu làm bừng tỉnh người trong mộng (1) 16/05/2024
1659 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1708: Một câu làm bừng tỉnh người trong mộng (2) 16/05/2024
1660 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1709: Lưu Ly vương thành rung động (1) 16/05/2024
1661 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1710: Lưu Ly vương thành rung động (2) 16/05/2024
1662 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1711: Rục rịch 16/05/2024
1663 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1712: Tin tức ngoài ý muốn thứ nhất (1) 16/05/2024
1664 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1713: Tin tức ngoài ý muốn thứ nhất (2) 16/05/2024
1665 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1714: Khách điếm Phi Mã (1) 16/05/2024
1666 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1715: Khách điếm Phi Mã (2) 16/05/2024
1667 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1716: Bức ta đánh các ngươi 16/05/2024
1668 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1717: Cứu tinh mà Ngưu chưởng quỹ trông mong đã tới (1) 16/05/2024
1669 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1718: Cứu tinh mà Ngưu chưởng quỹ trông mong đã tới (2) 16/05/2024
1670 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1719: Tìm hiểu tin tức phụ mẫu (1) 16/05/2024
1671 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1720: Tìm hiểu tin tức phụ mẫu (2) 16/05/2024
1672 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1721: Phương thức báo đáp một lần vất vả, an nhàn cả đời (1) 16/05/2024
1673 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1722: Phương thức báo đáp một lần vất vả, an nhàn cả đời (2) 16/05/2024
1674 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1723: Sửa đá thành vàng, biến phế thành bảo 16/05/2024
1675 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1724: Xong chuyện dứt áo rời đi (1) 16/05/2024
1676 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1725: Xong chuyện dứt áo rời đi (2) 16/05/2024
1677 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1726: Thái tử khiếp sợ (1) 16/05/2024
1678 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1727: Thái tử khiếp sợ (2) 16/05/2024
1679 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1728: Đan Hỏa thành (1) 16/05/2024
1680 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1729: Đan Hỏa thành (2) 16/05/2024
1681 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1730: Tinh Thần phường 16/05/2024
1682 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1731: Phong cách độc nhất vô nhị của Mộc Cao Kỳ (1) 16/05/2024
1683 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1732: Phong cách độc nhất vô nhị của Mộc Cao Kỳ (2) 16/05/2024
1684 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1733: Dụ dỗ giao dịch (1) 16/05/2024
1685 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1734: Dụ dỗ giao dịch (2) 16/05/2024
1686 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1735: Bang chủ Trích Tinh bang (1) 16/05/2024
1687 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1736: Bang chủ Trích Tinh bang (2) 16/05/2024
1688 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1737: Hai loại ý định 16/05/2024
1689 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1738: Khả Khả cô nương tới chơi (1) 16/05/2024
1690 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1739: Khả Khả cô nương tới chơi (2) 16/05/2024
1691 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1740: Quyết định của Trích Tinh Bang (1) 16/05/2024
1692 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1741: Quyết định của Trích Tinh Bang (2) 16/05/2024
1693 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1742: Báo danh tham dự 16/05/2024
1694 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1743: Vô Song đại đế (1) 16/05/2024
1695 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1744: Vô Song đại đế (2) 16/05/2024
1696 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1745: Cấp bậc của Thưởng Kim lôi đài tăng lên (1) 16/05/2024
1697 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1746: Cấp bậc của Thưởng Kim lôi đài tăng lên (2) 16/05/2024
1698 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1747: Tam đại cao nhân 16/05/2024
1699 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1748: Dã tâm của Giang Trần (1) 16/05/2024
1700 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1749: Dã tâm của Giang Trần (2) 16/05/2024
1701 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1750: Giang Trần bị người ta khinh bỉ (1) 16/05/2024
1702 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1751: Giang Trần bị người ta khinh bỉ (2) 16/05/2024
1703 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1752: Người duy nhất khiêu chiến hai lĩnh vực (1) 16/05/2024
1704 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1753: Người duy nhất khiêu chiến hai lĩnh vực (2) 16/05/2024
1705 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1754: Toàn thể khiếp sợ 16/05/2024
1706 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1755: Ta tới từ Vạn Uyên đảo (1) 16/05/2024
1707 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1756: Ta tới từ Vạn Uyên đảo (2) 16/05/2024
1708 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1757: Vô Song đại đế chiếu cố (1) 16/05/2024
1709 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1758: Vô Song đại đế chiếu cố (2) 16/05/2024
1710 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1759: Thưởng Kim lôi đài bắt đầu 16/05/2024
1711 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1760: Tốc độ kiếm tiền (1) 16/05/2024
1712 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1761: Tốc độ kiếm tiền (2) 16/05/2024
1713 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1762: Việc xen giữa ngoài ý muốn (1) 16/05/2024
1714 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1763: Việc xen giữa ngoài ý muốn (2) 16/05/2024
1715 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1764: Một tấc lấn (1) 16/05/2024
1716 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1765: Một tấc lấn (2) 16/05/2024
1717 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1766: Đại đế giận dữ, thiên hạ kinh sợ (1) 16/05/2024
1718 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1767: Đại đế giận dữ, thiên hạ kinh sợ (2) 16/05/2024
1719 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1768: Giang Trần lừa đảo 16/05/2024
1720 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1769: Tâm sự của đại đế (1) 16/05/2024
1721 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1770: Tâm sự của đại đế (2) 16/05/2024
1722 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1771: Bạn vong niên (1) 16/05/2024
1723 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1772: Bạn vong niên (2) 16/05/2024
1724 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1773: Vấn đề chí tôn (1) 16/05/2024
1725 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1774: Vấn đề chí tôn (2) 16/05/2024
1726 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1775: Đan Hỏa thành kinh người 16/05/2024
1727 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1776: Quyết định của Giang Trần (1) 16/05/2024
1728 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1777: Quyết định của Giang Trần (2) 16/05/2024
1729 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1778: Cò kè mặc cả Hình Ý đan (1) 16/05/2024
1730 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1779: Cò kè mặc cả Hình Ý đan (2) 16/05/2024
1731 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1780: Thiên Thiền cổ viện 16/05/2024
1732 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1781: Thu hoạch lớn (1) 16/05/2024
1733 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1782: Thu hoạch lớn (2) 16/05/2024
1734 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1783: Đấu giá hội mời (1) 16/05/2024
1735 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1784: Đấu giá hội mời (2) 16/05/2024
1736 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1785: Thiên Oánh thảo 16/05/2024
1737 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1786: Giang Trần ra tay (1) 16/05/2024
1738 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1787: Giang Trần ra tay (2) 16/05/2024
1739 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1788: Mộc đại sư – kiện đồ vật đấu giá thứ năm (1) 16/05/2024
1740 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1789: Mộc đại sư – kiện đồ vật đấu giá thứ năm (2) 16/05/2024
1741 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1790: Vô Song đại đế dứt khoát (1) 16/05/2024
1742 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1791: Vô Song đại đế dứt khoát (2) 16/05/2024
1743 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1792: Bí văn 16/05/2024
1744 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1793: Lại cứu Vân Niết trưởng lão (1) 16/05/2024
1745 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1794: Lại cứu Vân Niết trưởng lão (2) 16/05/2024
1746 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1795: Huynh đệ gặp lại nhau sau nhiều năm (1) 16/05/2024
1747 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1796: Huynh đệ gặp lại nhau sau nhiều năm (2) 16/05/2024
1748 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1797: Mạch lão ca, ta thỉnh tội với lão ca (1) 16/05/2024
1749 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1798: Mạch lão ca, ta thỉnh tội với lão ca (2) 16/05/2024
1750 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1799: Huynh đệ (1) 16/05/2024
1751 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1800: Huynh đệ (2) 16/05/2024
1752 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1801: Hư hư thực thực, Thôn Vân Hổ linh thú 16/05/2024
1753 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1802: Lại có Thiên Oánh thảo (1) 16/05/2024
1754 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1803: Lại có Thiên Oánh thảo (2) 16/05/2024
1755 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1804: So đấu tốc độ (1) 16/05/2024
1756 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1805: So đấu tốc độ (2) 16/05/2024
1757 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1806: Sương Nguyệt thành 16/05/2024
1758 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1807: Nảy sinh biến cố, tình độc độc nhất (1) 16/05/2024
1759 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1808: Nảy sinh biến cố, tình độc độc nhất (2) 16/05/2024
1760 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1809: Nhất định phải cứu Vô Song đại đế (1) 16/05/2024
1761 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1810: Nhất định phải cứu Vô Song đại đế (2) 16/05/2024
1762 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1811: Tỉnh Tam gia bá đạo (1) 16/05/2024
1763 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1812: Tỉnh Tam gia bá đạo (2) 16/05/2024
1764 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1813: Long huynh Hổ đệ 16/05/2024
1765 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1814: Tỉnh Tam gia lần nữa gây hấn (1) 16/05/2024
1766 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1815: Tỉnh Tam gia lần nữa gây hấn (2) 16/05/2024
1767 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1816: Long Tiểu Huyền ra tay (1) 16/05/2024
1768 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1817: Long Tiểu Huyền ra tay (2) 16/05/2024
1769 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1818: Chuyện náo lớn 16/05/2024
1770 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1819: Trước ngạo mạn sau cung kính (1) 16/05/2024
1771 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1820: Trước ngạo mạn sau cung kính (2) 16/05/2024
1772 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1821: Long huynh càng ngày càng rắm thí (1) 16/05/2024
1773 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1822: Long huynh càng ngày càng rắm thí (2) 16/05/2024
1774 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1823: Tất cả đều vui vẻ (1) 16/05/2024
1775 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1824: Tất cả đều vui vẻ (2) 16/05/2024
1776 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1825: Thiên Oánh thảo dùng không hết? 16/05/2024
1777 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1826: Giá lâm Vẫn Thiên hội (1) 16/05/2024
1778 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1827: Giá lâm Vẫn Thiên hội (2) 16/05/2024
1779 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1828: Năm ức vạn tiền chuộc (1) 16/05/2024
1780 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1829: Năm ức vạn tiền chuộc (2) 16/05/2024
1781 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1830: Khiêu khích là một việc làm cần có kỹ thuật 16/05/2024
1782 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1831: Không phục lại đánh (1) 16/05/2024
1783 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1832: Không phục lại đánh (2) 16/05/2024
1784 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1833: Tin tức phụ mẫu (1) 16/05/2024
1785 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1834: Tin tức phụ mẫu (2) 16/05/2024
1786 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1835: Hắn cũng họ Giang? 16/05/2024
1787 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1836: Vẫn Thiên tứ nghĩa (1) 16/05/2024
1788 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1837: Vẫn Thiên tứ nghĩa (2) 16/05/2024
1789 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1838: Đấu tranh nội bộ ? (1) 16/05/2024
1790 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1839: Đấu tranh nội bộ ? (2) 16/05/2024
1791 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1840: Đại đế tức giận 16/05/2024
1792 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1841: Vẫn Thiên tứ nghĩa sợ hãi (1) 16/05/2024
1793 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1842: Vẫn Thiên tứ nghĩa sợ hãi (2) 16/05/2024
1794 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1843: Khóc không ra nước mắt (1) 16/05/2024
1795 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1844: Khóc không ra nước mắt (2) 16/05/2024
1796 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1845: Còn có đệ đệ, muội muội sao? 16/05/2024
1797 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1846: Lãnh Nguyệt Hình đường (1) 16/05/2024
1798 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1847: Lãnh Nguyệt Hình đường (2) 16/05/2024
1799 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1848: Ngài là Vô Song Đại Đế ? (1) 16/05/2024
1800 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1849: Ngài là Vô Song Đại Đế ? (2) 16/05/2024
1801 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1850: Tỉnh tam gia muốn kết giao 16/05/2024
1802 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1851: Một đường hi vọng (1) 16/05/2024
1803 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1852: Một đường hi vọng (2) 16/05/2024
1804 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1853: Hắc lao khu (1) 16/05/2024
1805 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1854: Hắc lao khu (2) 16/05/2024
1806 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1855: Phụ thân Giang Phong hạ lạc 16/05/2024
1807 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1856: Thập Tuyệt khu hung địa (1) 16/05/2024
1808 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1857: Thập Tuyệt khu hung địa (2) 16/05/2024
1809 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1858: Một chiêu miểu bại (1) 16/05/2024
1810 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1859: Một chiêu miểu bại (2) 16/05/2024
1811 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1860: Phụ tử tương kiến không nhận thức 16/05/2024
1812 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1861: Cứu phụ thân Giang Phong (1) 16/05/2024
1813 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1862: Cứu phụ thân Giang Phong (2) 16/05/2024
1814 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1863: Phụ tử tình thâm (1) 16/05/2024
1815 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1864: Phụ tử tình thâm (2) 16/05/2024
1816 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1865: Giang Phong kích động 16/05/2024
1817 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1866: Nan đề mới (1) 16/05/2024
1818 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1867: Nan đề mới (2) 16/05/2024
1819 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1868: Khó khăn trắc trở tái sinh (1) 16/05/2024
1820 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1869: Khó khăn trắc trở tái sinh (2) 16/05/2024
1821 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1870: Đại Đế chỗ dựa 16/05/2024
1822 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1871: Nan đề của Nguyệt Thần Giáo (1) 16/05/2024
1823 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1872: Nan đề của Nguyệt Thần Giáo (2) 16/05/2024
1824 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1873: Hai đời Thánh Nữ (1) 16/05/2024
1825 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1874: Hai đời Thánh Nữ (2) 16/05/2024
1826 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1875: Nguyệt Thần Bảo Thụ 16/05/2024
1827 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1876: Làm trò hề (1) 16/05/2024
1828 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1877: Làm trò hề (2) 16/05/2024
1829 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1878: Giang Trần được đề cử (1) 16/05/2024
1830 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1879: Giang Trần được đề cử (2) 16/05/2024
1831 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1880: Giang Trần xuất mã 16/05/2024
1832 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1881: Thanh Tuyền Thánh Nữ tâm hồn thiếu nữ mất trật tự (1) 16/05/2024
1833 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1882: Thanh Tuyền Thánh Nữ tâm hồn thiếu nữ mất trật tự (2) 16/05/2024
1834 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1883: Toàn bộ tông môn khiếp sợ (1) 16/05/2024
1835 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1884: Toàn bộ tông môn khiếp sợ (2) 16/05/2024
1836 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1885: Cái hôn này, không quan hệ tình yêu 16/05/2024
1837 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1886: Cuồng hỉ Từ Mộng Thánh Nữ (1) 16/05/2024
1838 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1887: Cuồng hỉ Từ Mộng Thánh Nữ (2) 16/05/2024
1839 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1888: Miêu tả sinh động (1) 16/05/2024
1840 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1889: Miêu tả sinh động (2) 16/05/2024
1841 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1890: Quen biết nhau 16/05/2024
1842 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1891: Đường về (1) 16/05/2024
1843 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1892: Đường về (2) 16/05/2024
1844 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1893: Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông (1) 16/05/2024
1845 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1894: Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông (2) 16/05/2024
1846 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1895: Thiên Kiếm Tông thịnh tình mời 16/05/2024
1847 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1896: Khách khanh Đan Đế (1) 16/05/2024
1848 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1897: Khách khanh Đan Đế (2) 16/05/2024
1849 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1898: Lưu Chấn ủy khuất (1) 16/05/2024
1850 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1899: Lưu Chấn ủy khuất (2) 16/05/2024
1851 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1900: Có tiền có thể ma xui quỷ khiến 16/05/2024
1852 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1901: Liễu gia mất trật tự (1) 16/05/2024
1853 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1902: Liễu gia mất trật tự (2) 16/05/2024
1854 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1903: Lưu Chấn hãnh diện 16/05/2024
1855 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1904: Trở lại Lưu Ly Vương Thành (1) 16/05/2024
1856 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1905: Trở lại Lưu Ly Vương Thành (2) 16/05/2024
1857 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1906: Ngửi được khí tức nguy cơ ? (1) 16/05/2024
1858 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1907: Ngửi được khí tức nguy cơ ? (2) 16/05/2024
1859 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1908: Cửu Vi Phi Hoa Trận 16/05/2024
1860 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1909: Lại đến Xích Đỉnh vương đô (1) 16/05/2024
1861 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1910: Lại đến Xích Đỉnh vương đô (2) 16/05/2024
1862 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1911: Tứ đại tán tu (1) 16/05/2024
1863 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1912: Tứ đại tán tu (2) 16/05/2024
1864 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1913: Lẫn vào Thúy Hoa Hiên 16/05/2024
1865 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1914: Tâm tư của Vệ Hạnh Nhi (1) 16/05/2024
1866 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1915: Tâm tư của Vệ Hạnh Nhi (2) 16/05/2024
1867 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1916: Trận pháp ngăn lộ 16/05/2024
1868 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1917: Diễn ra đùa giỡn (1) 16/05/2024
1869 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1918: Diễn ra đùa giỡn (2) 16/05/2024
1870 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1919: Bảo tàng Bí Cảnh? (1) 16/05/2024
1871 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1920: Bảo tàng Bí Cảnh? (2) 16/05/2024
1872 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1921: Thúy Hoa Hiên chủ 16/05/2024
1873 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1922: Huyết quang khốn trận (1) 16/05/2024
1874 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1923: Huyết quang khốn trận (2) 16/05/2024
1875 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1924: Cứu ra Vệ Hạnh Nhi 16/05/2024
1876 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1925: Tứ đại tán tu chặn đường (1) 16/05/2024
1877 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1926: Tứ đại tán tu chặn đường (2) 16/05/2024
1878 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1927: Chấn nhiếp cường giả Hoàng cảnh (1) 16/05/2024
1879 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1928: Chấn nhiếp cường giả Hoàng cảnh (2) 16/05/2024
1880 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1929: Diệu công ử ma hóa 16/05/2024
1881 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1930: Chu Tước pháp tướng, một kích trí mạng (1) 16/05/2024
1882 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1931: Chu Tước pháp tướng, một kích trí mạng (2) 16/05/2024
1883 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1932: Lòng còn sợ hãi (1) 16/05/2024
1884 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1933: Lòng còn sợ hãi (2) 16/05/2024
1885 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1934: Cự thạch lâm (1) 16/05/2024
1886 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1935: Cự thạch lâm (2) 16/05/2024
1887 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1936: Chiêu Thân vương (1) 16/05/2024
1888 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1937: Chiêu Thân vương (2) 16/05/2024
1889 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1938: Cự thạch thành trận 16/05/2024
1890 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1939: Huyết sắc vụ hải (1) 16/05/2024
1891 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1940: Huyết sắc vụ hải (2) 16/05/2024
1892 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1941: Cò kè mặc cả (1) 16/05/2024
1893 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1942: Cò kè mặc cả (2) 16/05/2024
1894 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1943: Khai Thiên Kiến nhật phù (1) 16/05/2024
1895 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1944: Khai Thiên Kiến nhật phù (2) 16/05/2024
1896 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1945: Lưỡng bại câu thương (1) 16/05/2024
1897 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1946: Lưỡng bại câu thương (2) 16/05/2024
1898 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1947: Tương kế tựu kế 16/05/2024
1899 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1948: Ma Đế thức tỉnh (1) 16/05/2024
1900 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1949: Ma Đế thức tỉnh (2) 16/05/2024
1901 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1950: Huyết Quỳ Ma Đế (1) 16/05/2024
1902 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1951: Huyết Quỳ Ma Đế (2) 16/05/2024
1903 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1952: Đối kháng với Huyết Quỳ Ma Đế 16/05/2024
1904 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1953: Đánh lén (1) 16/05/2024
1905 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1954: Đánh lén (2) 16/05/2024
1906 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1955: Giết trở lại tế đàn (1) 16/05/2024
1907 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1956: Giết trở lại tế đàn (2) 16/05/2024
1908 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1957: Huyết mạch trở lại như cũ (1) 16/05/2024
1909 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1958: Huyết mạch trở lại như cũ (2) 16/05/2024
1910 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1959: Trùng Tiêu tôn giả 16/05/2024
1911 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1960: Đột phá Hoàng cảnh (1) 16/05/2024
1912 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1961: Đột phá Hoàng cảnh (2) 16/05/2024
1913 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1962: Ban thưởng của cung thứ hai (1) 16/05/2024
1914 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1963: Ban thưởng của cung thứ hai (2) 16/05/2024
1915 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1964: Hy vọng duy nhất của nhân tộc 16/05/2024
1916 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1965: Rời khỏi Lưu Ly vương tháp (1) 16/05/2024
1917 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1966: Rời khỏi Lưu Ly vương tháp (2) 16/05/2024
1918 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1967: Thị phi trước cửa Thái Uyên các (1) 16/05/2024
1919 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1968: Thị phi trước cửa Thái Uyên các (2) 16/05/2024
1920 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1969: Giang Trần muốn đánh mặt mũi (1) 16/05/2024
1921 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1970: Giang Trần muốn đánh mặt mũi (2) 16/05/2024
1922 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1971: Giang Trần phong độ ra vấn đề (1) 16/05/2024
1923 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1972: Giang Trần phong độ ra vấn đề (2) 16/05/2024
1924 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1973: Chênh lệch quá xa 16/05/2024
1925 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1974: Biến cố nảy sinh (1) 16/05/2024
1926 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1975: Biến cố nảy sinh (2) 16/05/2024
1927 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1976: Dứt khoát giết vào (1) 16/05/2024
1928 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1977: Dứt khoát giết vào (2) 16/05/2024
1929 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1978: Khổng Tước đại đế vẫn lạc 16/05/2024
1930 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1979: Căn nguyên của mâu thuẫn (1) 16/05/2024
1931 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1980: Căn nguyên của mâu thuẫn (2) 16/05/2024
1932 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1981: Chư hầu triệu tập lệnh (1) 16/05/2024
1933 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1982: Chư hầu triệu tập lệnh (2) 16/05/2024
1934 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1983: Nhị vị đại đế 16/05/2024
1935 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1984: Sự lo lắng của Giang Trần (1) 16/05/2024
1936 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1985: Sự lo lắng của Giang Trần (2) 16/05/2024
1937 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1986: Vân Tiêu Kim Đấu trận đáng sợ (1) 16/05/2024
1938 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1987: Vân Tiêu Kim Đấu trận đáng sợ (2) 16/05/2024
1939 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1988: Giang Trần chuẩn bị chiến tranh (1) 16/05/2024
1940 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1989: Giang Trần chuẩn bị chiến tranh (2) 16/05/2024
1941 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1990: Đạo của anh hùng 16/05/2024
1942 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1991: Cơ duyên Thiên Vị (1) 16/05/2024
1943 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1992: Cơ duyên Thiên Vị (2) 16/05/2024
1944 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1993: Lại đưa Thiên Côn huyết mạch (1) 16/05/2024
1945 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1994: Lại đưa Thiên Côn huyết mạch (2) 16/05/2024
1946 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1995: Chư hầu hội tụ (1) 16/05/2024
1947 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1996: Chư hầu hội tụ (2) 16/05/2024
1948 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1997: Tuôn ra Tùng Hạc đan 16/05/2024
1949 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1998: Tin tức của Khổng Tước đại đế (1) 16/05/2024
1950 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1999: Tin tức của Khổng Tước đại đế (2) 16/05/2024
1951 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2000: Minh hữu của Giang Trần (1) 16/05/2024
1952 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2001: Minh hữu của Giang Trần (2) 16/05/2024
1953 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2002: Thế lực từ bên ngoài tới (1) 16/05/2024
1954 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2003: Thế lực từ bên ngoài tới (2) 16/05/2024
1955 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2004: Thiên Thiền cổ viện 16/05/2024
1956 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2005: Đại hội chư hầu (1) 16/05/2024
1957 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2006: Đại hội chư hầu (2) 16/05/2024
1958 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2007: Chúng ta không có ý định cho ngươi cơ hội (1) 16/05/2024
1959 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2008: Chúng ta không có ý định cho ngươi cơ hội (2) 16/05/2024
1960 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2009: Mùi thuốc súng mười phần (1) 16/05/2024
1961 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2010: Mùi thuốc súng mười phần (2) 16/05/2024
1962 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2011: Tuyển chọn? 16/05/2024
1963 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2012: Bỏ phiếu (1) 16/05/2024
1964 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2013: Bỏ phiếu (2) 16/05/2024
1965 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2014: Khí thế Giang Trần (1) 16/05/2024
1966 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2015: Khí thế Giang Trần (2) 16/05/2024
1967 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2016: Đấu võ bắt đầu (1) 16/05/2024
1968 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2017: Đấu võ bắt đầu (2) 16/05/2024
1969 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2018: Hòa, bất phân thắng bại ngoài ý muốn 16/05/2024
1970 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2019: Thi đấu quyết định ? (1) 16/05/2024
1971 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2020: Thi đấu quyết định ? (2) 16/05/2024
1972 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2021: Từng bước ép sát (1) 16/05/2024
1973 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2022: Từng bước ép sát (2) 16/05/2024
1974 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2023: Át chủ bài (1) 16/05/2024
1975 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2024: Át chủ bài (2) 16/05/2024
1976 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2025: Mời ba ván phân định thắng bại 16/05/2024
1977 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2026: Gia nhập Khổng Tước thánh sơn (1) 16/05/2024
1978 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2027: Gia nhập Khổng Tước thánh sơn (2) 16/05/2024
1979 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2028: Người chọn lựa ai cũng không thể tưởng tượng nổi (1) 16/05/2024
1980 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2029: Người chọn lựa ai cũng không thể tưởng tượng nổi (2) 16/05/2024
1981 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2030: Tranh luận về người được chọn (1) 16/05/2024
1982 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2031: Tranh luận về người được chọn (2) 16/05/2024
1983 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2032: Bắt đầu đan đạo 16/05/2024
1984 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2033: Thất bại (1) 16/05/2024
1985 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2034: Thất bại (2) 16/05/2024
1986 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2035: Ngươi thích tự ngược hay sao ? (1) 16/05/2024
1987 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2036: Ngươi thích tự ngược hay sao ? (2) 16/05/2024
1988 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2037: Hắc Dực Long lão (1) 16/05/2024
1989 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2038: Hắc Dực Long lão (2) 16/05/2024
1990 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2039: Chân long hiển thánh 16/05/2024
1991 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2040: Sĩ khí tăng lên (1) 16/05/2024
1992 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2041: Sĩ khí tăng lên (2) 16/05/2024
1993 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2042: Chân thiếu chủ ba chiến ba thắng (1) 16/05/2024
1994 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2043: Chân thiếu chủ ba chiến ba thắng (2) 16/05/2024
1995 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2044: Lý Kiến Thành tâm địa gian xảo (1) 16/05/2024
1996 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2045: Lý Kiến Thành tâm địa gian xảo (2) 16/05/2024
1997 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2046: Không thể lại thua một ván 16/05/2024
1998 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2047: Võ đấu bắt đầu (1) 16/05/2024
1999 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2048: Võ đấu bắt đầu (2) 16/05/2024
2000 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2049: Cường thế san bằng tỉ số (1) 16/05/2024
2001 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2050: Cường thế san bằng tỉ số (2) 16/05/2024
2002 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2051: Tu La đạo tràng đắc ý 16/05/2024
2003 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2052: Hoàng Nhi, nàng lên giáo huấn hắn biết nên làm người thế nào đi (1) 16/05/2024
2004 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2053: Hoàng Nhi, nàng lên giáo huấn hắn biết nên làm người thế nào đi (2) 16/05/2024
2005 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2054: Ai bảo ai ba chiêu ? (1) 16/05/2024
2006 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2055: Ai bảo ai ba chiêu ? (2) 16/05/2024
2007 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2056: Chật vật nuốt lời (1) 16/05/2024
2008 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2057: Chật vật nuốt lời (2) 16/05/2024
2009 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2058: Hoàng Nhi phát uy 16/05/2024
2010 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2059: Tại sao lại thua ? (1) 16/05/2024
2011 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2060: Tại sao lại thua ? (2) 16/05/2024
2012 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2061: Trận chiến cuối cùng (1) 16/05/2024
2013 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2062: Trận chiến cuối cùng (2) 16/05/2024
2014 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2063: Lực phòng ngự kinh người 16/05/2024
2015 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2064: Tu La đại đế gần như phát điên (1) 16/05/2024
2016 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2065: Tu La đại đế gần như phát điên (2) 16/05/2024
2017 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2066: Tu La huyết vũ đao (1) 16/05/2024
2018 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2067: Tu La huyết vũ đao (2) 16/05/2024
2019 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2068: Cùng thi triển thần thông (1) 16/05/2024
2020 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2069: Cùng thi triển thần thông (2) 16/05/2024
2021 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2070: Tử Sắc hoàn quyển 16/05/2024
2022 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2071: Át chủ bài cuối cùng (1) 16/05/2024
2023 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2072: Át chủ bài cuối cùng (2) 16/05/2024
2024 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2073: Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp (1) 16/05/2024
2025 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2074: Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp (2) 16/05/2024
2026 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2075: Đã tới giờ (1) 16/05/2024
2027 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2076: Đã tới giờ (2) 16/05/2024
2028 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2077: Rời khỏi Lưu Ly vương thành 16/05/2024
2029 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2078: Lôi kéo nhân tâm (1) 16/05/2024
2030 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2079: Lôi kéo nhân tâm (2) 16/05/2024
2031 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2080: Vô đề (1) 16/05/2024
2032 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2081: Vô đề (2) 16/05/2024
2033 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2082: Bỏ trốn mất dạng (1) 16/05/2024
2034 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2083: Bỏ trốn mất dạng (2) 16/05/2024
2035 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2084: Người đầu tiên muốn trung với Chân thiếu chủ (1) 16/05/2024
2036 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2085: Người đầu tiên muốn trung với Chân thiếu chủ (2) 16/05/2024
2037 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2086: Quyết định của Giang Trần 16/05/2024
2038 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2087: Ba cái lợi (1) 16/05/2024
2039 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2088: Ba cái lợi (2) 16/05/2024
2040 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2089: Giới bi chi cảnh (1) 16/05/2024
2041 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2090: Giới bi chi cảnh (2) 16/05/2024
2042 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2091: Phản ứng của Nguyệt Thần giáo 16/05/2024
2043 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2092: Thanh Tuyền thánh nữ ủng hộ huynh trưởng (1) 16/05/2024
2044 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2093: Thanh Tuyền thánh nữ ủng hộ huynh trưởng (2) 16/05/2024
2045 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2094: Đan Hỏa thành phẫn nộ (1) 16/05/2024
2046 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2095: Đan Hỏa thành phẫn nộ (2) 16/05/2024
2047 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2096: Khiêu khích, đối chọi gay gắt 16/05/2024
2048 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2097: Vô đề (1) 16/05/2024
2049 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2098: Vô đề (2) 16/05/2024
2050 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2099: Bạch Thủ Thái Huyền đan (1) 16/05/2024
2051 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2100: Bạch Thủ Thái Huyền đan (2) 16/05/2024
2052 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2101: Điên cuồng hiến kế (1) 16/05/2024
2053 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2102: Điên cuồng hiến kế (2) 16/05/2024
2054 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2103: Bát Đại Nhất phẩm tông môn 16/05/2024
2055 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2104: Cửu Dương Thiên Tông cầu hoà (1) 16/05/2024
2056 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2105: Cửu Dương Thiên Tông cầu hoà (2) 16/05/2024
2057 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2106: Hiện tại lập tức cút ngay! (1) 16/05/2024
2058 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2107: Hiện tại lập tức cút ngay! (2) 16/05/2024
2059 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2108: Địch ý không rõ 16/05/2024
2060 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2109: Đại Đế tụ tập (1) 16/05/2024
2061 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2110: Đại Đế tụ tập (2) 16/05/2024
2062 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2111: Dẫn cá mắc câu (1) 16/05/2024
2063 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2112: Dẫn cá mắc câu (2) 16/05/2024
2064 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2113: Lâm trận đào ngũ? 16/05/2024
2065 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2114: Thái độ của Giang Trần (1) 16/05/2024
2066 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2115: Thái độ của Giang Trần (2) 16/05/2024
2067 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2116: Chúng bạn xa lánh (1) 16/05/2024
2068 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2117: Chúng bạn xa lánh (2) 16/05/2024
2069 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2118: Vây công 16/05/2024
2070 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2119: Giang Trần diệu chiêu (1) 16/05/2024
2071 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2120: Giang Trần diệu chiêu (2) 16/05/2024
2072 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2121: Tất cả đều vui vẻ (1) 16/05/2024
2073 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2122: Tất cả đều vui vẻ (2) 16/05/2024
2074 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2123: Cao thấp đồng lòng 16/05/2024
2075 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2124: Tâm phục khẩu phục (1) 16/05/2024
2076 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2125: Tâm phục khẩu phục (2) 16/05/2024
2077 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2126: Thịnh hội mở ra (1) 16/05/2024
2078 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2127: Thịnh hội mở ra (2) 16/05/2024
2079 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2128: Mời cự đầu 16/05/2024
2080 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2129: Giám bảo bắt đầu (1) 16/05/2024
2081 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2130: Giám bảo bắt đầu (2) 16/05/2024
2082 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2131: Ba kiện siêu phẩm (1) 16/05/2024
2083 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2132: Ba kiện siêu phẩm (2) 16/05/2024
2084 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2133: Thiên Địa Lăng Vân Chi 16/05/2024
2085 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2134: Thất Tinh Vân Tụ Phù! (1) 16/05/2024
2086 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2135: Thất Tinh Vân Tụ Phù! (2) 16/05/2024
2087 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2136: Công nhiên bày tỏ bảo vật 16/05/2024
2088 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2137: Khiếp sợ, khiếp sợ! (1) 16/05/2024
2089 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2138: Khiếp sợ, khiếp sợ! (2) 16/05/2024
2090 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2139: Ngọc giản gây ra sóng to gió lớn (1) 16/05/2024
2091 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2140: Ngọc giản gây ra sóng to gió lớn (2) 16/05/2024
2092 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2141: Thiên Long Phái yêu cầu 16/05/2024
2093 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2142: Chủ nhân của Thiên Địa Lăng Vân Chi (1) 16/05/2024
2094 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2143: Chủ nhân của Thiên Địa Lăng Vân Chi (2) 16/05/2024
2095 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2144: Giao dịch Thiên Địa Lăng Vân Chi (1) 16/05/2024
2096 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2145: Giao dịch Thiên Địa Lăng Vân Chi (2) 16/05/2024
2097 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2146: Thân phận chân thật của Đàm Chí 16/05/2024
2098 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2147: Cố nhân Đan Càn Cung tái tụ (1) 16/05/2024
2099 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2148: Cố nhân Đan Càn Cung tái tụ (2) 16/05/2024
2100 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2149: Giao dịch đại hội mở ra 16/05/2024
2101 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2150: Danh sách thu mua của Chân thiếu chủ (1) 16/05/2024
2102 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2151: Danh sách thu mua của Chân thiếu chủ (2) 16/05/2024
2103 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2152: Thiên Vẫn Chân Thiết ? 16/05/2024
2104 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2153: Phong ba tái khởi (1) 16/05/2024
2105 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2154: Phong ba tái khởi (2) 16/05/2024
2106 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2155: Sự tình náo lớn (1) 16/05/2024
2107 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2156: Sự tình náo lớn (2) 16/05/2024
2108 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2157: Lăng Vân chi biện 16/05/2024
2109 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2158: Giang Trần thần hồ kỳ kỹ (1) 16/05/2024
2110 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2159: Giang Trần thần hồ kỳ kỹ (2) 16/05/2024
2111 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2160: Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha 16/05/2024
2112 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2161: Đại thủ bút (1) 16/05/2024
2113 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2162: Đại thủ bút (2) 16/05/2024
2114 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2163: Tranh luận danh sách đấu giá (1) 16/05/2024
2115 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2164: Tranh luận danh sách đấu giá (2) 16/05/2024
2116 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2165: Phát hiện mình là tài chủ 16/05/2024
2117 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2166: Đấu giá đại hội mở ra! (1) 16/05/2024
2118 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2167: Đấu giá đại hội mở ra! (2) 16/05/2024
2119 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2168: Kỳ vật lộ ra 16/05/2024
2120 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2169: Tranh đoạt siêu phẩm bảo vật (1) 16/05/2024
2121 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2170: Tranh đoạt siêu phẩm bảo vật (2) 16/05/2024
2122 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2171: Đánh ra giá trên trời (1) 16/05/2024
2123 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2172: Đánh ra giá trên trời (2) 16/05/2024
2124 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2173: Đấu giá chấm dứt 16/05/2024
2125 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2174: Đan nhi xuất quan (1) 16/05/2024
2126 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2175: Đan nhi xuất quan (2) 16/05/2024
2127 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2176: Đan nhi quyết định (1) 16/05/2024
2128 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2177: Đan nhi quyết định (2) 16/05/2024
2129 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2178: Đan đạo mạnh đến không thể tưởng tượng nổi 16/05/2024
2130 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2179: Cường thế khu trục (1) 16/05/2024
2131 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2180: Cường thế khu trục (2) 16/05/2024
2132 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2181: Hoàng Nhi có tâm sự ? (1) 16/05/2024
2133 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2182: Hoàng Nhi có tâm sự ? (2) 16/05/2024
2134 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2183: Khách không mời mà tới 16/05/2024
2135 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2184: Ngươi cũng xứng đại biểu thiên đạo sao ? (1) 16/05/2024
2136 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2185: Ngươi cũng xứng đại biểu thiên đạo sao ? (2) 16/05/2024
2137 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2186: Số mệnh ràng buộc (1) 16/05/2024
2138 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2187: Số mệnh ràng buộc (2) 16/05/2024
2139 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2188: Hoàng cảnh nhị trọng đỉnh phong 16/05/2024
2140 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2189: Thương nghị trùng kiến Đan Kiền Cung (1) 16/05/2024
2141 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2190: Thương nghị trùng kiến Đan Kiền Cung (2) 16/05/2024
2142 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2191: Bố cục và khách tới thăm (1) 16/05/2024
2143 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2192: Bố cục và khách tới thăm (2) 16/05/2024
2144 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2193: Giang Trần ép giá 16/05/2024
2145 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2194: Thu hoạch cực lớn (1) 16/05/2024
2146 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2195: Thu hoạch cực lớn (2) 16/05/2024
2147 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2196: Công bằng (1) 16/05/2024
2148 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2197: Công bằng (2) 16/05/2024
2149 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2198: Cửu Dương Thiên Tông (1) 16/05/2024
2150 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2199: Cửu Dương Thiên Tông (2) 16/05/2024
2151 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2200: Tranh luận không ngớt (1) 16/05/2024
2152 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2201: Tranh luận không ngớt (2) 16/05/2024
2153 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2202: Ngăn đạo trước sơn môn 16/05/2024
2154 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2203: Giao dịch (1) 16/05/2024
2155 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2204: Giao dịch (2) 16/05/2024
2156 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2205: Kiếm chỉ cố thổ (1) 16/05/2024
2157 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2206: Kiếm chỉ cố thổ (2) 16/05/2024
2158 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2207: Hoảng sợ không chịu nổi một ngày (1) 16/05/2024
2159 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2208: Hoảng sợ không chịu nổi một ngày (2) 16/05/2024
2160 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2209: Không chiến đã bại 16/05/2024
2161 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2210: Lang Gia tông lập công (1) 16/05/2024
2162 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2211: Lang Gia tông lập công (2) 16/05/2024
2163 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2212: Lão tổ Yến gia (1) 16/05/2024
2164 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2213: Lão tổ Yến gia (2) 16/05/2024
2165 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2214: Thử triều đáng sợ (1) 16/05/2024
2166 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2215: Thử triều đáng sợ (2) 16/05/2024
2167 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2216: Tế cờ Thái tử 16/05/2024
2168 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2217: Mượn đao giết người (1) 16/05/2024
2169 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2218: Mượn đao giết người (2) 16/05/2024
2170 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2219: Ba đại tông môn (1) 16/05/2024
2171 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2220: Ba đại tông môn (2) 16/05/2024
2172 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2221: Trận pháp đáng sợ (1) 16/05/2024
2173 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2222: Trận pháp đáng sợ (2) 16/05/2024
2174 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2223: Thực lực đáng sợ của cường giả Đế cảnh 16/05/2024
2175 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2224: Trong ngoài trận pháp (1) 16/05/2024
2176 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2225: Trong ngoài trận pháp (2) 16/05/2024
2177 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2226: Tứ đại đế tề tụ (1) 16/05/2024
2178 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2227: Tứ đại đế tề tụ (2) 16/05/2024
2179 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2228: Lão tổ đánh lén 16/05/2024
2180 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2229: Lão tổ vẫn lạc (1) 16/05/2024
2181 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2230: Lão tổ vẫn lạc (2) 16/05/2024
2182 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2231: Đường cùng, tận thế (1) 16/05/2024
2183 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2232: Đường cùng, tận thế (2) 16/05/2024
2184 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2233: Đại cục đã định 16/05/2024
2185 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2234: Bảo Thụ tông, Đan Phi hiện (1) 16/05/2024
2186 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2235: Bảo Thụ tông, Đan Phi hiện (2) 16/05/2024
2187 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2236: Trực tiếp sát nhập (1) 16/05/2024
2188 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2237: Trực tiếp sát nhập (2) 16/05/2024
2189 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2238: Giằng co 16/05/2024
2190 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2239: Ba cái Khổng Tước linh (1) 16/05/2024
2191 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2240: Ba cái Khổng Tước linh (2) 16/05/2024
2192 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2241: Chân truyền Thiên Hà cung (1) 16/05/2024
2193 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2242: Chân truyền Thiên Hà cung (2) 16/05/2024
2194 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2243: Quyết đấu cường thế (1) 16/05/2024
2195 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2244: Quyết đấu cường thế (2) 16/05/2024
2196 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2245: Trưởng lão Thiên Hà cung 16/05/2024
2197 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2246: Tới gần chân tướng (1) 16/05/2024
2198 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2247: Tới gần chân tướng (2) 16/05/2024
2199 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2248: Vui tới phát khóc (1) 16/05/2024
2200 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2249: Vui tới phát khóc (2) 16/05/2024
2201 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2250: Quyết định của Đan Phi (1) 16/05/2024
2202 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2251: Quyết định của Đan Phi (2) 16/05/2024
2203 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2252: Đan Phi, Đan Nhi? 16/05/2024
2204 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2253: Xu thế vây công (1) 16/05/2024
2205 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2254: Xu thế vây công (2) 16/05/2024
2206 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2255: Thật hay là mơ ? (1) 16/05/2024
2207 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2256: Thật hay là mơ ? (2) 16/05/2024
2208 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2257: Cố nhân lại tụ họp 16/05/2024
2209 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2258: Giết không tha (1) 16/05/2024
2210 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2259: Giết không tha (2) 16/05/2024
2211 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2260: Tin tức của Khổng Tước đại đế (1) 16/05/2024
2212 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2261: Tin tức của Khổng Tước đại đế (2) 16/05/2024
2213 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2262: Đông Phương Chỉ Nhược (1) 16/05/2024
2214 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2263: Đông Phương Chỉ Nhược (2) 16/05/2024
2215 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2264: Trùng kiến Đan Kiền Cung 16/05/2024
2216 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2265: Giang Trần mời (1) 16/05/2024
2217 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2266: Giang Trần mời (2) 16/05/2024
2218 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2267: Lão gia tử Diệp Trọng Lâu (1) 16/05/2024
2219 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2268: Lão gia tử Diệp Trọng Lâu (2) 16/05/2024
2220 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2269: Con gái Niệm nhi 16/05/2024
2221 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2270: Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển (1) 16/05/2024
2222 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2271: Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển (2) 16/05/2024
2223 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2272: Đội hình cầu hôn kinh người (1) 16/05/2024
2224 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2273: Đội hình cầu hôn kinh người (2) 16/05/2024
2225 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2274: Cầu hôn chi nghị 16/05/2024
2226 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2275: Vợ chồng lại tụ họp (1) 16/05/2024
2227 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2276: Vợ chồng lại tụ họp (2) 16/05/2024
2228 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2277: Tất cả đều vui vẻ (1) 16/05/2024
2229 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2278: Tất cả đều vui vẻ (2) 16/05/2024
2230 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2279: Đại thế chi luận 16/05/2024
2231 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2280: Đan Hỏa Thành, Đại Đế tụ (1) 16/05/2024
2232 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2281: Đan Hỏa Thành, Đại Đế tụ (2) 16/05/2024
2233 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2282: Lập kế hoạch 16/05/2024
2234 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2283: Dã tâm của Đan Cực Đại Đế (1) 16/05/2024
2235 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2284: Dã tâm của Đan Cực Đại Đế (2) 16/05/2024
2236 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2285: Kỳ chiêu của Giang Trần (1) 16/05/2024
2237 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2286: Kỳ chiêu của Giang Trần (2) 16/05/2024
2238 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2287: Không thể buông tha (1) 16/05/2024
2239 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2288: Không thể buông tha (2) 16/05/2024
2240 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2289: Giằng co trước trận 16/05/2024
2241 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2290: Quyết định khiến người ngoài ý muốn (1) 16/05/2024
2242 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2291: Quyết định khiến người ngoài ý muốn (2) 16/05/2024
2243 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2292: Át chủ bài của Giang Trần (1) 16/05/2024
2244 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2293: Át chủ bài của Giang Trần (2) 16/05/2024
2245 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2294: Kế hoạch lớn mật 16/05/2024
2246 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2295: Tâm Vân Đại Đế (1) 16/05/2024
2247 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2296: Tâm Vân Đại Đế (2) 16/05/2024
2248 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2297: Khuynh sào mà vào 16/05/2024
2249 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2298: Kế sách ác độc (1) 16/05/2024
2250 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2299: Kế sách ác độc (2) 16/05/2024
2251 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2300: Bất đắc dĩ (1) 16/05/2024
2252 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2301: Bất đắc dĩ (2) 16/05/2024
2253 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2302: Kế cầm Thiên Lân Công Tử 16/05/2024
2254 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2303: Liên mông đái phiến (1) 16/05/2024
2255 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2304: Liên mông đái phiến (2) 16/05/2024
2256 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2305: Lại đến Nguyệt Thần Giáo 16/05/2024
2257 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2306: Ly khai (1) 16/05/2024
2258 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2307: Ly khai (2) 16/05/2024
2259 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2308: Giằng co một tháng (1) 16/05/2024
2260 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2309: Giằng co một tháng (2) 16/05/2024
2261 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2310: Đề nghị điên cuồng 16/05/2024
2262 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2311: Chia cắt lợi ích (1) 16/05/2024
2263 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2312: Chia cắt lợi ích (2) 16/05/2024
2264 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2313: Giang Trần vẽ mặt (1) 16/05/2024
2265 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2314: Giang Trần vẽ mặt (2) 16/05/2024
2266 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2315: Đan Hỏa Thành chịu thua 16/05/2024
2267 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2316: Giang Trần yêu cầu (1) 16/05/2024
2268 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2317: Giang Trần yêu cầu (2) 16/05/2024
2269 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2318: Trở về Lưu Ly Vương Thành (1) 16/05/2024
2270 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2319: Trở về Lưu Ly Vương Thành (2) 16/05/2024
2271 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2320: Cách cục Thượng Bát Vực 16/05/2024
2272 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2321: Tỉnh Trung Đại Đế lo lắng (1) 16/05/2024
2273 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2322: Tỉnh Trung Đại Đế lo lắng (2) 16/05/2024
2274 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2323: Ủng hộ Giang Trần (1) 16/05/2024
2275 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2324: Ủng hộ Giang Trần (2) 16/05/2024
2276 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2325: Bí mật của Ma tộc 16/05/2024
2277 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2326: Phụ tử Giang Đồng (1) 16/05/2024
2278 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2327: Phụ tử Giang Đồng (2) 16/05/2024
2279 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2328: Khách không mời mà đến (1) 16/05/2024
2280 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2329: Khách không mời mà đến (2) 16/05/2024
2281 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2330: Toàn bộ tông rung động lắc lư 16/05/2024
2282 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2331: Hãnh diện (1) 16/05/2024
2283 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2332: Hãnh diện (2) 16/05/2024
2284 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2333: Tử Yên Tông sợ hãi (1) 16/05/2024
2285 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2334: Tử Yên Tông sợ hãi (2) 16/05/2024
2286 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2335: Cùng Lưu Ly Vương Thành có quan hệ ? 16/05/2024
2287 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2336: Đến nhà Xin lỗi (1) 16/05/2024
2288 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2337: Đến nhà Xin lỗi (2) 16/05/2024
2289 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2338: Thái Tuế Bạch Hổ thức tỉnh 16/05/2024
2290 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2339: Bế quan, đột phá! (1) 16/05/2024
2291 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2340: Bế quan, đột phá! (2) 16/05/2024
2292 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2341: Hoàn mỹ xuất quan (1) 16/05/2024
2293 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2342: Hoàn mỹ xuất quan (2) 16/05/2024
2294 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2343: Cường giả Đế cảnh luận bàn 16/05/2024
2295 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2344: Vô Song Đại Đế khiếp sợ thiên hạ (1) 16/05/2024
2296 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2345: Vô Song Đại Đế khiếp sợ thiên hạ (2) 16/05/2024
2297 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2346: Cơ duyên Thiên Vị (1) 16/05/2024
2298 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2347: Cơ duyên Thiên Vị (2) 16/05/2024
2299 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2348: Tỉnh Trung Đại Đế quy thuận 16/05/2024
2300 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2349: Phượng kêu Hạ Vực Tử Yên tông (1) 16/05/2024
2301 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2350: Phượng kêu Hạ Vực Tử Yên tông (2) 16/05/2024
2302 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2351: Trầm Hương cốc (1) 16/05/2024
2303 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2353: Trầm Hương cốc (2) 16/05/2024
2304 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2354: Thế lực lớn tụ tập (1) 16/05/2024
2305 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2355: Thế lực lớn tụ tập (2) 16/05/2024
2306 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2356: Trầm Hương cốc quỷ dị (1) 16/05/2024
2307 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2357: Trầm Hương cốc quỷ dị (2) 16/05/2024
2308 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2358: Trầm Hương cốc quỷ dị (3) 16/05/2024
2309 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2359: Cột sáng thần bí (1) 16/05/2024
2310 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2360: Cột sáng thần bí (2) 16/05/2024
2311 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2361: Bí cảnh như ẩn như hiện 16/05/2024
2312 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2362: Pháo hôi dò đường (1) 16/05/2024
2313 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2363: Pháo hôi dò đường (2) 16/05/2024
2314 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2364: Cuối cùng cũng vào bí cảnh (1) 16/05/2024
2315 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2365: Cuối cùng cũng vào bí cảnh (2) 16/05/2024
2316 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2366: Thượng cổ Thánh Nhất tông ? 16/05/2024
2317 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2367: Khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp (1) 16/05/2024
2318 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2368: Khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp (2) 16/05/2024
2319 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2369: Miêu tả sinh động (1) 16/05/2024
2320 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2370: Miêu tả sinh động (2) 16/05/2024
2321 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2371: Phân phối lợi ích 16/05/2024
2322 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2372: Hồng Vân áp đỉnh, Chu Tước thượng cổ ? (1) 16/05/2024
2323 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2373: Hồng Vân áp đỉnh, Chu Tước thượng cổ ? (2) 16/05/2024
2324 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2374: Tai họa ngập đầu (1) 16/05/2024
2325 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2375: Tai họa ngập đầu (2) 16/05/2024
2326 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2376: Tàng Bảo các 16/05/2024
2327 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2377: Giang Trần quỷ dị (1) 16/05/2024
2328 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2378: Giang Trần quỷ dị (2) 16/05/2024
2329 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2379: Thú ngữ thượng cổ (1) 16/05/2024
2330 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2380: Thú ngữ thượng cổ (2) 16/05/2024
2331 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2381: Ma chủ thiên ma ? 16/05/2024
2332 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2382: Cảnh cáo và khuyên bảo (1) 16/05/2024
2333 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2383: Cảnh cáo và khuyên bảo (2) 16/05/2024
2334 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2384: Sợ hãi, tuyệt vọng (1) 16/05/2024
2335 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2385: Sợ hãi, tuyệt vọng (2) 16/05/2024
2336 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2386: Bàn tay bằng xương trắng lớn 16/05/2024
2337 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2387: Ma thức lạc ấn (1) 16/05/2024
2338 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2388: Ma thức lạc ấn (2) 16/05/2024
2339 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2389: Trấn tông chi bảo ? (1) 16/05/2024
2340 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2390: Trấn tông chi bảo ? (2) 16/05/2024
2341 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2391: Thái Cổ Cự thạch nhất tộc (1) 16/05/2024
2342 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2392: Thái Cổ Cự thạch nhất tộc (2) 16/05/2024
2343 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2393: Bí pháp Thánh Nhất tông 16/05/2024
2344 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2394: Thái Cổ cự nhân, phục sinh (1) 16/05/2024
2345 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2395: Thái Cổ cự nhân, phục sinh (2) 16/05/2024
2346 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2396: Tâm tư của Ma chủ (1) 16/05/2024
2347 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2397: Tâm tư của Ma chủ (2) 16/05/2024
2348 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2398: Nhiệm vụ mới 16/05/2024
2349 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2399: Cự thạch nhất tộc phát huy (1) 16/05/2024
2350 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2400: Cự thạch nhất tộc phát huy (2) 16/05/2024
2351 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2401: Ma bộc tan tác (1) 16/05/2024
2352 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2402: Ma bộc tan tác (2) 16/05/2024
2353 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2403: Tám huynh đệ Cự thạch nhất tộc nhận chủ (1) 16/05/2024
2354 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2404: Tám huynh đệ Cự thạch nhất tộc nhận chủ (2) 16/05/2024
2355 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2405: Ba đại pháp bảo trấn tông.. 16/05/2024
2356 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2406: Trận pháp huyền ảo (1) 16/05/2024
2357 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2407: Trận pháp huyền ảo (2) 16/05/2024
2358 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2408: Giằng co (1) 16/05/2024
2359 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2409: Giằng co (2) 16/05/2024
2360 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2410: Khu vực biên giới bị đánh vỡ? (1) 16/05/2024
2361 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2411: Khu vực biên giới bị đánh vỡ? (2) 16/05/2024
2362 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2412: Ba đại cường giả Thiên Vị 16/05/2024
2363 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2413: Nam Đấu ly tộc, Thiên Ma xuất thế (1) 16/05/2024
2364 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2414: Nam Đấu ly tộc, Thiên Ma xuất thế (2) 16/05/2024
2365 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2415: Thần cung xuất thế (1) 16/05/2024
2366 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2416: Thần cung xuất thế (2) 16/05/2024
2367 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2417: Uy năng của thần cung 16/05/2024
2368 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2418: Linh thạch nguyên quáng (1) 16/05/2024
2369 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2419: Linh thạch nguyên quáng (2) 16/05/2024
2370 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2420: Rời khỏi, biến hóa (1) 16/05/2024
2371 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2421: Rời khỏi, biến hóa (2) 16/05/2024
2372 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2422: Tin tức quỷ dị 16/05/2024
2373 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2423: Chết mà phục sinh? (1) 16/05/2024
2374 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2424: Chết mà phục sinh? (2) 16/05/2024
2375 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2425: Quyết định (1) 16/05/2024
2376 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2426: Quyết định (2) 16/05/2024
2377 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2427: Vạch mặt 16/05/2024
2378 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2428: Tranh luận trước khi chiến đấu (1) 16/05/2024
2379 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2429: Tranh luận trước khi chiến đấu (2) 16/05/2024
2380 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2430: Chí tại nghiền nát (1) 16/05/2024
2381 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2431: Chí tại nghiền nát (2) 16/05/2024
2382 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2432: Trao đổi con tin (1) 16/05/2024
2383 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2433: Trao đổi con tin (2) 16/05/2024
2384 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2434: Thử Triều không cùng 16/05/2024
2385 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2435: Tuyệt vọng lan tràn (1) 16/05/2024
2386 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2436: Tuyệt vọng lan tràn (2) 16/05/2024
2387 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2437: Phòng tuyến sụp đổ 16/05/2024
2388 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2438: Đánh trước bàn lại (1) 16/05/2024
2389 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2439: Đánh trước bàn lại (2) 16/05/2024
2390 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2440: Chúng bạn xa lánh (1) 16/05/2024
2391 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2441: Chúng bạn xa lánh (2) 16/05/2024
2392 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2442: Ngoan cố chống cự, một chưởng đập phế 16/05/2024
2393 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2443: Đại cục sơ định (1) 16/05/2024
2394 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2444: Đại cục sơ định (2) 16/05/2024
2395 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2445: Đan Nhi Hoàng Nhi, đều khó dứt bỏ (1) 16/05/2024
2396 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2446: Đan Nhi Hoàng Nhi, đều khó dứt bỏ (2) 16/05/2024
2397 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2447: Tinh huyết Chu Tước 16/05/2024
2398 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2448: Bế quan ba năm (1) 16/05/2024
2399 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2449: Bế quan ba năm (2) 16/05/2024
2400 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2450: Phong Vân Giáo? (1) 16/05/2024
2401 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2451: Phong Vân Giáo? (2) 16/05/2024
2402 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2452: Cửu Dương Thiên Tông cầu viện 16/05/2024
2403 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2453: Tin dữ truyền tới (1) 16/05/2024
2404 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2454: Tin dữ truyền tới (2) 16/05/2024
2405 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2455: Lựa chọn lưỡng nan (1) 16/05/2024
2406 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2456: Lựa chọn lưỡng nan (2) 16/05/2024
2407 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2457: Thực lực của Phong Vân Giáo 16/05/2024
2408 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2458: Phong Vân Giáo chủ (1) 16/05/2024
2409 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2459: Phong Vân Giáo chủ (2) 16/05/2024
2410 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2460: Thiên Long Phái tràn đầy nguy cơ 16/05/2024
2411 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2461: Không ai bì nổi (1) 16/05/2024
2412 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2462: Không ai bì nổi (2) 16/05/2024
2413 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2463: Hiện trường hội minh (1) 16/05/2024
2414 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2464: Hiện trường hội minh (2) 16/05/2024
2415 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2465: Chiêu hàng Giang Trần 16/05/2024
2416 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2466: Giang Trần Minh chủ (1) 16/05/2024
2417 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2467: Giang Trần Minh chủ (2) 16/05/2024
2418 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2468: Kì thực hư chi, hư thì thực chi (1) 16/05/2024
2419 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2469: Kì thực hư chi, hư thì thực chi (2) 16/05/2024
2420 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2470: Ma Vân Pháp Vương thần bí 16/05/2024
2421 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2471: Nghi ngờ khắp nơi (1) 16/05/2024
2422 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2472: Nghi ngờ khắp nơi (2) 16/05/2024
2423 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2473: Hạ Hầu công tử (1) 16/05/2024
2424 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2474: Hạ Hầu công tử (2) 16/05/2024
2425 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2475: Hâm mộ ghen ghét hận thù 16/05/2024
2426 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2476: Khẩu vị thật lớn (1) 16/05/2024
2427 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2477: Khẩu vị thật lớn (2) 16/05/2024
2428 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2478: Thân phận của Ma Vân Pháp Vương (1) 16/05/2024
2429 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2479: Thân phận của Ma Vân Pháp Vương (2) 16/05/2024
2430 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2480: Cấp tốc 16/05/2024
2431 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2481: Mượn đường cung thứ ba của truyền thừa cung (1) 16/05/2024
2432 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2482: Mượn đường cung thứ ba của truyền thừa cung (2) 16/05/2024
2433 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2483: Vây điểm đánh viện binh (1) 16/05/2024
2434 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2484: Vây điểm đánh viện binh (2) 16/05/2024
2435 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2485: Diễu võ dương oai 16/05/2024
2436 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2486: Trước trận đào ngũ, thế cục đột biến (1) 16/05/2024
2437 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2487: Trước trận đào ngũ, thế cục đột biến (2) 16/05/2024
2438 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2488: Tương kế tựu kế (1) 16/05/2024
2439 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2489: Tương kế tựu kế (2) 16/05/2024
2440 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2490: Thiên La Địa Võng 16/05/2024
2441 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2491: Ai thông minh hơn ai? (1) 16/05/2024
2442 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2492: Ai thông minh hơn ai? (2) 16/05/2024
2443 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2493: Bắt đầu đồ Sát (1) 16/05/2024
2444 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2494: Bắt đầu đồ Sát (2) 16/05/2024
2445 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2495: Hạ Hầu nhất tộc 16/05/2024
2446 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2496: Một mũi tên đỉnh phong (1) 16/05/2024
2447 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2497: Một mũi tên đỉnh phong (2) 16/05/2024
2448 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2498: Giang Trần trở về (1) 16/05/2024
2449 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2499: Giang Trần trở về (2) 16/05/2024
2450 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2500: Bắt đầu phản sát 16/05/2024
2451 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2501: Ngoài ý muốn thay nhau nổi lên (1) 16/05/2024
2452 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2502: Ngoài ý muốn thay nhau nổi lên (2) 16/05/2024
2453 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2503: Thống mạ Thiên Vị cường giả (1) 16/05/2024
2454 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2504: Thống mạ Thiên Vị cường giả (2) 16/05/2024
2455 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2505: Giải dược 16/05/2024
2456 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2506: Cấu kết với nhau làm việc xấu (1) 16/05/2024
2457 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2507: Cấu kết với nhau làm việc xấu (2) 16/05/2024
2458 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2508: Tây Bắc tuyệt địa (1) 16/05/2024
2459 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2509: Tây Bắc tuyệt địa (2) 16/05/2024
2460 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2510: Mạch suy nghĩ biến đổi 16/05/2024
2461 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2511: Giới Bi Chi Cảnh, nghiền nát? (1) 16/05/2024
2462 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2512: Giới Bi Chi Cảnh, nghiền nát? (2) 16/05/2024
2463 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2513: Khổ Man tộc (1) 16/05/2024
2464 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2514: Cổ Na bộ lạc (1) 16/05/2024
2465 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2515: Cổ Na bộ lạc (2) 16/05/2024
2466 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2516: Tràn ngập nguy cơ (1) 16/05/2024
2467 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2517: Tràn ngập nguy cơ (2) 16/05/2024
2468 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2518: Mũi tên của thần (1) 16/05/2024
2469 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2519: Mũi tên của thần (2) 16/05/2024
2470 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2520: Ngàn cân treo sợi tóc, viện binh tới 16/05/2024
2471 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2521: Nghiêm túc cảnh cáo (1) 16/05/2024
2472 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2522: Nghiêm túc cảnh cáo (2) 16/05/2024
2473 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2523: Nguyệt Thần giáo bàng hoàng (1) 16/05/2024
2474 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2524: Nguyệt Thần giáo bàng hoàng (2) 16/05/2024
2475 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2525: Quyết định gian nan 16/05/2024
2476 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2526: Nguyệt Thần giáo tới (1) 16/05/2024
2477 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2527: Nguyệt Thần giáo tới (2) 16/05/2024
2478 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2528: Tu hú chiếm tổ chim khách (1) 16/05/2024
2479 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2529: Tu hú chiếm tổ chim khách (2) 16/05/2024
2480 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2530: Cung truyền thừa thứ ba (1) 16/05/2024
2481 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2531: Cung truyền thừa thứ ba (2) 16/05/2024
2482 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2532: Hồng Hầu cung 16/05/2024
2483 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2533: Hai đạo khảo nghiệm (1) 16/05/2024
2484 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2534: Hai đạo khảo nghiệm (2) 16/05/2024
2485 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2535: Mê Thần khôi ngẫu (1) 16/05/2024
2486 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2536: Mê Thần khôi ngẫu (2) 16/05/2024
2487 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2537: Thế cục lại biến hóa 16/05/2024
2488 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2538: Thương nghị thảo phạt (1) 16/05/2024
2489 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2539: Thương nghị thảo phạt (2) 16/05/2024
2490 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2540: Minh Tu sạn đạo, Ám độ trần thương (1) 16/05/2024
2491 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2541: Minh Tu sạn đạo, Ám độ trần thương (2) 16/05/2024
2492 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2542: Tất cả thủ đoạn 16/05/2024
2493 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2543: Linh cơ khẽ động (1) 16/05/2024
2494 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2544: Linh cơ khẽ động (2) 16/05/2024
2495 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2545: Lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn (1) 16/05/2024
2496 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2546: Lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn (2) 16/05/2024
2497 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2547: Giang Trần hiển uy (1) 16/05/2024
2498 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2548: Giang Trần hiển uy (2) 16/05/2024
2499 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2549: Khôi ngẫu xuất lực 16/05/2024
2500 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2550: Thư Vạn Thanh trọng thương (1) 16/05/2024
2501 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2551: Thư Vạn Thanh trọng thương (2) 16/05/2024
2502 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2552: Liên tục thúc dục (1) 16/05/2024
2503 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2553: Liên tục thúc dục (2) 16/05/2024
2504 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2554: Từng bước tới gần 16/05/2024
2505 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2555: Người thắng làm vua, người thua làm giặc (1) 16/05/2024
2506 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2556: Người thắng làm vua, người thua làm giặc (2) 16/05/2024
2507 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2557: Thiên Vị phù chiếu (1) 16/05/2024
2508 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2558: Thiên Vị phù chiếu (2) 16/05/2024
2509 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2559: Hành động kinh người 16/05/2024
2510 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2560: Tất cả đã có sắp xếp (1) 16/05/2024
2511 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2561: Tất cả đã có sắp xếp (2) 16/05/2024
2512 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2562: Cường địch xâm phạm (1) 16/05/2024
2513 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2563: Cường địch xâm phạm (2) 16/05/2024
2514 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2564: Diện mạo thực sự 16/05/2024
2515 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2565: Lựa chọn cấp tiến (1) 16/05/2024
2516 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2566: Lựa chọn cấp tiến (2) 16/05/2024
2517 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2567: Thu hoạch cực lớn (1) 16/05/2024
2518 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2568: Thu hoạch cực lớn (2) 16/05/2024
2519 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2569: Phát tài lớn (1) 16/05/2024
2520 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2570: Phát tài lớn (2) 16/05/2024
2521 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2571: Dây chuyền phong ấn thần bí 16/05/2024
2522 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2572: Thánh địa Khổ Man tộc (1) 16/05/2024
2523 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2573: Thánh địa Khổ Man tộc (2) 16/05/2024
2524 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2574: Khổ Trúc lão tổ phiền muộn (1) 16/05/2024
2525 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2575: Khổ Trúc lão tổ phiền muộn (2) 16/05/2024
2526 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2576: Chia kế hoạch 16/05/2024
2527 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2577: Kế hoạch chặn đánh (1) 16/05/2024
2528 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2578: Kế hoạch chặn đánh (2) 16/05/2024
2529 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2579: Cổ Na vương lo lắng (1) 16/05/2024
2530 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2580: Cổ Na vương lo lắng (2) 16/05/2024
2531 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2581: Hết thảy bắt lại 16/05/2024
2532 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2582: Hàng phục Cổ Na vương (1) 16/05/2024
2533 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2583: Hàng phục Cổ Na vương (2) 16/05/2024
2534 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2584: Một lần là xong (1) 16/05/2024
2535 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2585: Một lần là xong (2) 16/05/2024
2536 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2586: Kế hoạch và biến hóa (1) 16/05/2024
2537 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2587: Kế hoạch và biến hóa (2) 16/05/2024
2538 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2588: Đã tới giờ thu hoạch 16/05/2024
2539 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2589: Làm tôi tớ (1) 16/05/2024
2540 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2590: Làm tôi tớ (2) 16/05/2024
2541 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2591: Giang Trần đại đế (1) 16/05/2024
2542 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2592: Giang Trần đại đế (2) 16/05/2024
2543 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2593: Vòng tròn luẩn quẩn của cường giả lánh đời 16/05/2024
2544 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2594: Chủ trương của Hạc lão (1) 16/05/2024
2545 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2595: Chủ trương của Hạc lão (2) 16/05/2024
2546 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2596: Gặp mặt 16/05/2024
2547 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2597: Vũ đạo, trà hội (1) 16/05/2024
2548 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2598: Vũ đạo, trà hội (2) 16/05/2024
2549 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2599: Thái Thượng tham thiên đạo (1) 16/05/2024
2550 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2600: Thái Thượng tham thiên đạo (2) 16/05/2024
2551 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2601: Thần đạo chi luận 16/05/2024
2552 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2602: Hạc lão hứa hẹn (1) 16/05/2024
2553 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2603: Hạc lão hứa hẹn (2) 16/05/2024
2554 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2604: Chuẩn bị cuối cùng (1) 16/05/2024
2555 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2605: Chuẩn bị cuối cùng (2) 16/05/2024
2556 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2606: Thiên Thiền Cổ Viện 16/05/2024
2557 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2607: Ba khu di chỉ (1) 16/05/2024
2558 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2608: Ba khu di chỉ (2) 16/05/2024
2559 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2609: Đông Diên đảo (1) 16/05/2024
2560 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2610: Đông Diên đảo (2) 16/05/2024
2561 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2611: Lưu đày chi địa 16/05/2024
2562 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2612: Người tốt Giang Trần (1) 16/05/2024
2563 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2613: Người tốt Giang Trần (2) 16/05/2024
2564 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2614: Tội Nghiệt Chi Thành 16/05/2024
2565 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2615: Bán mình cứu phụ (1) 16/05/2024
2566 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2616: Bán mình cứu phụ (2) 16/05/2024
2567 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2617: Thiếu nữ Tinh Đồng (1) 16/05/2024
2568 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2618: Thiếu nữ Tinh Đồng (2) 16/05/2024
2569 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2619: Tìm được đường sống trong chỗ chết 16/05/2024
2570 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2620: Tiếu công tử (1) 16/05/2024
2571 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2621: Tiếu công tử (2) 16/05/2024
2572 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2622: Cách cục của Đông Diên đảo (1) 16/05/2024
2573 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2623: Cách cục của Đông Diên đảo (2) 16/05/2024
2574 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2624: Cơ hội tuyển bạt 16/05/2024
2575 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2625: Thành Vệ quân, Ung thống lĩnh (1) 16/05/2024
2576 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2626: Thành Vệ quân, Ung thống lĩnh (2) 16/05/2024
2577 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2627: Chẩn đoán bệnh (1) 16/05/2024
2578 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2628: Chẩn đoán bệnh (2) 16/05/2024
2579 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2629: Biện pháp giải quyết 16/05/2024
2580 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2630: Thanh danh lan truyền lớn (1) 16/05/2024
2581 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2631: Thanh danh lan truyền lớn (2) 16/05/2024
2582 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2632: Quy cách lại tăng lên lần nữa 16/05/2024
2583 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2633: Tuyển bạt bắt đầu (1) 16/05/2024
2584 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2634: Tuyển bạt bắt đầu (2) 16/05/2024
2585 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2635: Cửa thứ hai (1) 16/05/2024
2586 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2636: Cửa thứ hai (2) 16/05/2024
2587 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2637: Sinh Tử quan 16/05/2024
2588 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2638: Trùng kích tinh anh thi đấu (1) 16/05/2024
2589 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2639: Trùng kích tinh anh thi đấu (2) 16/05/2024
2590 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2640: Đào thải quyết đấu 16/05/2024
2591 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2641: Một chiêu nghiền áp (1) 16/05/2024
2592 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2642: Một chiêu nghiền áp (2) 16/05/2024
2593 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2643: Làm cho người khiếp sợ 16/05/2024
2594 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2644: Đối thủ cuối cùng (1) 16/05/2024
2595 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2645: Đối thủ cuối cùng (2) 16/05/2024
2596 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2646: Pháp Tướng đối Pháp Tướng (1) 16/05/2024
2597 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2647: Pháp Tướng đối Pháp Tướng (2) 16/05/2024
2598 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2648: Tuyển bạt chấm dứt 16/05/2024
2599 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2649: Thu thập tin tức (1) 16/05/2024
2600 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2650: Thu thập tin tức (2) 16/05/2024
2601 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2651: Hắc Yểm sơn mạch (1) 16/05/2024
2602 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2652: Hắc Yểm sơn mạch (2) 16/05/2024
2603 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2653: Khách quý giá lâm 16/05/2024
2604 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2654: Đa Văn Thần Quốc (1) 16/05/2024
2605 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2655: Đa Văn Thần Quốc (2) 16/05/2024
2606 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2656: Bí mật kinh người (1) 16/05/2024
2607 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2657: Bí mật kinh người (2) 16/05/2024
2608 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2658: Huyền Hoàng Thủ Ô 16/05/2024
2609 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2659: Muốn kiếm tiện nghi? (1) 16/05/2024
2610 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2660: Muốn kiếm tiện nghi? (2) 16/05/2024
2611 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2661: Thiên tài quyết đấu 16/05/2024
2612 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2662: Thần thông không ngừng (1) 16/05/2024
2613 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2663: Thần thông không ngừng (2) 16/05/2024
2614 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2664: Ngoài ý muốn thay nhau nổi lên 16/05/2024
2615 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2665: Chân tướng (1) 16/05/2024
2616 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2666: Chân tướng (2) 16/05/2024
2617 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2667: Tiễn đạo giằng co (1) 16/05/2024
2618 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2668: Tiễn đạo giằng co (2) 16/05/2024
2619 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2669: Đột phá Đế cảnh Trung giai 16/05/2024
2620 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2670: Lại gặp phiền toái (1) 16/05/2024
2621 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2671: Lại gặp phiền toái (2) 16/05/2024
2622 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2672: Rơi vào tầm bắn tên 16/05/2024
2623 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2673: Tận diệt (1) 16/05/2024
2624 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2674: Tận diệt (2) 16/05/2024
2625 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2675: Công phu không phụ lòng người (1) 16/05/2024
2626 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2676: Công phu không phụ lòng người (2) 16/05/2024
2627 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2677: Hồn đăng nghiền nát 16/05/2024
2628 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2678: Ngày kết thúc (1) 16/05/2024
2629 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2679: Ngày kết thúc (2) 16/05/2024
2630 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2680: Tạc nồi (1) 16/05/2024
2631 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2681: Tạc nồi (2) 16/05/2024
2632 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2682: Kế hoạch phá sản (1) 16/05/2024
2633 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2683: Kế hoạch phá sản (2) 16/05/2024
2634 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2684: Không có lựa chọn nào khác 16/05/2024
2635 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2685: Đường chạy trốn (1) 16/05/2024
2636 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2686: Đường chạy trốn (2) 16/05/2024
2637 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2687: Khác nhau, quyết đoán (1) 16/05/2024
2638 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2688: Khác nhau, quyết đoán (2) 16/05/2024
2639 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2689: Bí pháp truy tung 16/05/2024
2640 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2690: Vận dụng Tiềm hành phù (1) 16/05/2024
2641 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2691: Vận dụng Tiềm hành phù (2) 16/05/2024
2642 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2692: Cự thạch pháp trận 16/05/2024
2643 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2693: Hư không chi môn (1) 16/05/2024
2644 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2694: Hư không chi môn (2) 16/05/2024
2645 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2695: Bí mật chung cực của Đông Duyên đảo (1) 16/05/2024
2646 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2696: Bí mật chung cực của Đông Duyên đảo (2) 16/05/2024
2647 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2697: Trật tự nứt vỡ (1) 16/05/2024
2648 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2698: Trật tự nứt vỡ (2) 16/05/2024
2649 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2699: Tinh Duyến phi chu 16/05/2024
2650 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2700: Tiêu sái rời khỏi (1) 16/05/2024
2651 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2701: Tiêu sái rời khỏi (2) 16/05/2024
2652 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2702: Tất cả các đường (1) 16/05/2024
2653 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2703: Tất cả các đường (2) 16/05/2024
2654 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2704: Lam Yên đảo vực 16/05/2024
2655 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2705: Thi Bì Địa Ngục đảo (1) 16/05/2024
2656 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2706: Thi Bì Địa Ngục đảo (2) 16/05/2024
2657 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2707: Thu mua Lăng Vân chi (1) 16/05/2024
2658 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2708: Thu mua Lăng Vân chi (2) 16/05/2024
2659 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2709: Lam Yên cổ ngọc (1) 16/05/2024
2660 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2710: Lam Yên cổ ngọc (2) 16/05/2024
2661 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2711: Tranh đoạt 16/05/2024
2662 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2712: Xung đột (1) 16/05/2024
2663 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2713: Xung đột (2) 16/05/2024
2664 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2714: Hóa giải (1) 16/05/2024
2665 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2715: Hóa giải (2) 16/05/2024
2666 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2716: Kinh hỉ, thu đồ Đệ 16/05/2024
2667 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2717: Diệt sát (1) 16/05/2024
2668 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2718: Diệt sát (2) 16/05/2024
2669 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2719: Long Tiểu Huyền tấn chức Thiên Vị (1) 16/05/2024
2670 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2720: Long Tiểu Huyền tấn chức Thiên Vị (2) 16/05/2024
2671 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2721: Hoàng Nhi khiếp sợ 16/05/2024
2672 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2722: Kỳ tích chi thành (1) 16/05/2024
2673 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2723: Kỳ tích chi thành (2) 16/05/2024
2674 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2724: Thực lực đỉnh phong của thần điểu Chu Tước (1) 16/05/2024
2675 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2725: Thực lực đỉnh phong của thần điểu Chu Tước (2) 16/05/2024
2676 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2726: Hung linh dưới đáy hải vực 16/05/2024
2677 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2727: Hốt hoảng chạy trốn (1) 16/05/2024
2678 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2728: Hốt hoảng chạy trốn (2) 16/05/2024
2679 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2729: Dục hỏa trùng sinh, Chu Tước niết bàn (1) 16/05/2024
2680 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2730: Dục hỏa trùng sinh, Chu Tước niết bàn (2) 16/05/2024
2681 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2731: Phong vân tụ Kỳ tích chi thành (1) 16/05/2024
2682 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2732: Phong vân tụ Kỳ tích chi thành (2) 16/05/2024
2683 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2733: Thịnh hội cổ ngọc 16/05/2024
2684 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2734: Gương mặt quen thuộc (1) 16/05/2024
2685 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2735: Gương mặt quen thuộc (2) 16/05/2024
2686 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2736: Yến gia, Hạ Hầu gia (1) 16/05/2024
2687 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2737: Yến gia, Hạ Hầu gia (2) 16/05/2024
2688 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2738: Chủ động tiếp cận 16/05/2024
2689 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2739: Mục tiêu sơ bộ đạt thành (1) 16/05/2024
2690 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2740: Mục tiêu sơ bộ đạt thành (2) 16/05/2024
2691 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2741: Tiếng đàn xuyên tường vang tới (1) 16/05/2024
2692 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2742: Tiếng đàn xuyên tường vang tới (2) 16/05/2024
2693 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2743: Gặp lại 16/05/2024
2694 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2744: Hoàng Nhi giận dữ (1) 16/05/2024
2695 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2745: Hoàng Nhi giận dữ (2) 16/05/2024
2696 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2746: Hoàng Long lĩnh (1) 16/05/2024
2697 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2747: Hoàng Long lĩnh (2) 16/05/2024
2698 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2748: Người có tình cuối cùng cũng tụ họp (1) 16/05/2024
2699 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2749: Người có tình cuối cùng cũng tụ họp (2) 16/05/2024
2700 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2750: Tình ý miên man 16/05/2024
2701 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2751: Không thể buông tha (1) 16/05/2024
2702 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2752: Không thể buông tha (2) 16/05/2024
2703 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2753: Trước ngạo mạn, sau cung kính, làm trò hề (1) 16/05/2024
2704 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2754: Trước ngạo mạn, sau cung kính, làm trò hề (2) 16/05/2024
2705 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2755: Vẫn lạc và hậu quả 16/05/2024
2706 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2756: Thắng cược, mưu tương lai (1) 16/05/2024
2707 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2757: Thắng cược, mưu tương lai (2) 16/05/2024
2708 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2758: Công chúa chiêu thân (1) 16/05/2024
2709 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2759: Công chúa chiêu thân (2) 16/05/2024
2710 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2760: Luận võ chiêu thân 16/05/2024
2711 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2761: Thân phận công chúa (1) 16/05/2024
2712 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2762: Thân phận công chúa (2) 16/05/2024
2713 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2763: Không ngờ lại là nàng (1) 16/05/2024
2714 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2764: Không ngờ lại là nàng (2) 16/05/2024
2715 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2765: Kỳ chiêu của Hoàng Nhi 16/05/2024
2716 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2766: Thế như chẻ tre (1) 16/05/2024
2717 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2767: Thế như chẻ tre (2) 16/05/2024
2718 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2768: Ta lấy nàng (1) 16/05/2024
2719 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2769: Ta lấy nàng (2) 16/05/2024
2720 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2770: Tất cả đều vui vẻ 16/05/2024
2721 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2771: Vĩnh Hằng Thần Quốc (1) 16/05/2024
2722 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2772: Vĩnh Hằng Thần Quốc (2) 16/05/2024
2723 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2773: Đường về bị ngăn trở 16/05/2024
2724 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2774: Bình an trở về (1) 16/05/2024
2725 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2775: Bình an trở về (2) 16/05/2024
2726 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2776: Cao tầng Yến gia (1) 16/05/2024
2727 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2777: Cao tầng Yến gia (2) 16/05/2024
2728 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2778: Hai nữ tâm tư 16/05/2024
2729 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2779: Giang Trần nhắc nhở (1) 16/05/2024
2730 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2780: Giang Trần nhắc nhở (2) 16/05/2024
2731 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2781: Vạn Quân trưởng lão (1) 16/05/2024
2732 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2782: Vạn Quân trưởng lão (2) 16/05/2024
2733 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2783: Trưởng lão khiếp sợ 16/05/2024
2734 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2784: Dự tiệc (1) 16/05/2024
2735 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2785: Dự tiệc (2) 16/05/2024
2736 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2786: Yến gia đệ nhất thiên tài (1) 16/05/2024
2737 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2787: Yến gia đệ nhất thiên tài (2) 16/05/2024
2738 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2788: Tặng lễ 16/05/2024
2739 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2789: Hai đại tiền bối (1) 16/05/2024
2740 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2790: Hai đại tiền bối (2) 16/05/2024
2741 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2791: Luận bàn đan đạo 16/05/2024
2742 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2792: Luận bàn bắt đầu (1) 16/05/2024
2743 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2793: Luận bàn bắt đầu (2) 16/05/2024
2744 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2794: Kinh hãi rớt mắt (1) 16/05/2024
2745 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2795: Kinh hãi rớt mắt (2) 16/05/2024
2746 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2796: Cân đối chi đạo 16/05/2024
2747 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2797: Tam Cửu Quần Anh Cục (1) 16/05/2024
2748 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2798: Tam Cửu Quần Anh Cục (2) 16/05/2024
2749 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2799: Tranh đoạt kịch liệt (1) 16/05/2024
2750 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2800: Tranh đoạt kịch liệt (2) 16/05/2024
2751 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2801: Khiêu chiến quyền uy 16/05/2024
2752 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2802: Thực tế so đấu (1) 16/05/2024
2753 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2803: Thực tế so đấu (2) 16/05/2024
2754 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2804: Tập trung quán quân 16/05/2024
2755 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2805: Tử Xa đại nhân mời (1) 16/05/2024
2756 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2806: Tử Xa đại nhân mời (2) 16/05/2024
2757 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2807: Cự tuyệt hôn ước, lại nghênh đột phá (1) 16/05/2024
2758 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2808: Cự tuyệt hôn ước, lại nghênh đột phá (2) 16/05/2024
2759 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2809: Ba kiện đại sự 16/05/2024
2760 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2810: Giang Trần giận dữ (1) 16/05/2024
2761 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2811: Giang Trần giận dữ (2) 16/05/2024
2762 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2812: Tử Xa Mân tới chơi (1) 16/05/2024
2763 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2813: Tử Xa Mân tới chơi (2) 16/05/2024
2764 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2814: Mạch suy nghĩ mới 16/05/2024
2765 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2815: Gia nhập liên minh Thánh Địa (1) 16/05/2024
2766 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2816: Gia nhập liên minh Thánh Địa (2) 16/05/2024
2767 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2817: Thành thật với nhau (1) 16/05/2024
2768 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2818: Thành thật với nhau (2) 16/05/2024
2769 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2819: Huynh đệ hoà giải 16/05/2024
2770 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2820: Minh Đấu Lão Tiên (1) 16/05/2024
2771 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2821: Minh Đấu Lão Tiên (2) 16/05/2024
2772 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2822: Cao thấp lập phán (1) 16/05/2024
2773 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2823: Cao thấp lập phán (2) 16/05/2024
2774 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2824: Thanh danh lan truyền lớn 16/05/2024
2775 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2825: Vĩnh Hằng Thánh Địa (1) 16/05/2024
2776 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2826: Vĩnh Hằng Thánh Địa (2) 16/05/2024
2777 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2827: Đế cảnh đỉnh phong 16/05/2024
2778 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2828: Khảo hạch bắt đầu (1) 16/05/2024
2779 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2829: Khảo hạch bắt đầu (2) 16/05/2024
2780 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2830: Cửu khúc vân quật (1) 16/05/2024
2781 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2831: Cửu khúc vân quật (2) 16/05/2024
2782 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2832: Kinh diễm phát huy 16/05/2024
2783 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2833: Kinh động Thánh Chủ (1) 16/05/2024
2784 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2834: Kinh động Thánh Chủ (2) 16/05/2024
2785 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2835: Kích động nhân tâm 16/05/2024
2786 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2836: Truy cầu chí cao (1) 16/05/2024
2787 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2837: Truy cầu chí cao (2) 16/05/2024
2788 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2838: Gian khổ khiêu chiến (1) 16/05/2024
2789 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2839: Gian khổ khiêu chiến (2) 16/05/2024
2790 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2840: Thái độ của cao tầng 16/05/2024
2791 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2841: Chiến thuật mài mòn (1) 16/05/2024
2792 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2842: Chiến thuật mài mòn (2) 16/05/2024
2793 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2843: Thành tích hoàn mỹ 16/05/2024
2794 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2844: Thánh Tổ đại nhân (1) 16/05/2024
2795 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2845: Thánh Tổ đại nhân (2) 16/05/2024
2796 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2846: Công Đức Điện (1) 16/05/2024
2797 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2847: Công Đức Điện (2) 16/05/2024
2798 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2848: Đẳng cấp nhiệm vụ 16/05/2024
2799 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2849: Hạ Hầu tiểu thư (1) 16/05/2024
2800 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2850: Hạ Hầu tiểu thư (2) 16/05/2024
2801 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2851: Giáo huấn ngươi làm người (1) 16/05/2024
2802 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2852: Giáo huấn ngươi làm người (2) 16/05/2024
2803 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2853: Vạch mặt (1) 16/05/2024
2804 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2854: Vạch mặt (2) 16/05/2024
2805 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2855: Tốc độ và không gian tranh giành 16/05/2024
2806 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2856: Thánh địa khiếp sợ (1) 16/05/2024
2807 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2857: Thánh địa khiếp sợ (2) 16/05/2024
2808 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2858: Tỉnh táo phân tích (1) 16/05/2024
2809 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2859: Tỉnh táo phân tích (2) 16/05/2024
2810 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2860: Không xứng để ta khiêu chiến hắn 16/05/2024
2811 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2861: Ngộ đạo, đột phá Thiên Vị (1) 16/05/2024
2812 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2862: Ngộ đạo, đột phá Thiên Vị (2) 16/05/2024
2813 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2863: Xuất quan (1) 16/05/2024
2814 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2864: Xuất quan (2) 16/05/2024
2815 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2865: Nhiệm vụ Chí Tôn 16/05/2024
2816 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2866: Lửa giận báo thù (1) 16/05/2024
2817 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2867: Lửa giận báo thù (2) 16/05/2024
2818 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2868: Thạch Huyền đại sư (1) 16/05/2024
2819 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2869: Thạch Huyền đại sư (2) 16/05/2024
2820 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2870: Ba loại đan dược 16/05/2024
2821 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2871: Tử Xa Mân khiếp sợ (1) 16/05/2024
2822 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2872: Tử Xa Mân khiếp sợ (2) 16/05/2024
2823 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2873: Xin ủng hộ (1) 16/05/2024
2824 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2874: Xin ủng hộ (2) 16/05/2024
2825 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2875: Mọi sự đã chuẩn bị 16/05/2024
2826 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2876: Hạ Hầu Tông xuất quan (1) 16/05/2024
2827 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2877: Hạ Hầu Tông xuất quan (2) 16/05/2024
2828 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2878: Huynh muội Hạ Hầu (1) 16/05/2024
2829 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2879: Huynh muội Hạ Hầu (2) 16/05/2024
2830 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2880: Toàn lực ủng hộ 16/05/2024
2831 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2881: Thiên hạ kinh sợ (1) 16/05/2024
2832 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2882: Thiên hạ kinh sợ (2) 16/05/2024
2833 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2883: Đạt thành nhận thức chung (1) 16/05/2024
2834 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2884: Đạt thành nhận thức chung (2) 16/05/2024
2835 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2885: Bách Hoa thánh địa 16/05/2024
2836 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2886: Hoàng Nhi gần như tuyệt vọng (1) 16/05/2024
2837 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2887: Hoàng Nhi gần như tuyệt vọng (2) 16/05/2024
2838 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2888: Tặng đan (1) 16/05/2024
2839 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2889: Tặng đan (2) 16/05/2024
2840 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2890: Đọ đồng thuật 16/05/2024
2841 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2891: Đánh võ mồm (1) 16/05/2024
2842 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2892: Đánh võ mồm (2) 16/05/2024
2843 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2893: Khích tướng từng bước (1) 16/05/2024
2844 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2894: Khích tướng từng bước (2) 16/05/2024
2845 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2895: Phương thức đánh cuộc (1) 16/05/2024
2846 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2896: Phương thức đánh cuộc (2) 16/05/2024
2847 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2897: Đánh cuộc bắt đầu 16/05/2024
2848 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2898: Đả kích nghiêm trọng (1) 16/05/2024
2849 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2899: Đả kích nghiêm trọng (2) 16/05/2024
2850 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2900: Chật vật không chịu nổi (1) 16/05/2024
2851 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2901: Chật vật không chịu nổi (2) 16/05/2024
2852 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2902: Hiện thế báo, tới cũng nhanh 16/05/2024
2853 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2903: Kỹ nghệ thần kỳ (1) 16/05/2024
2854 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2904: Kỹ nghệ thần kỳ (2) 16/05/2024
2855 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2905: Triệt để thua (1) 16/05/2024
2856 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2906: Triệt để thua (2) 16/05/2024
2857 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2907: Triệt để thay đổi 16/05/2024
2858 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2908: Thương nghị cầu hôn (1) 16/05/2024
2859 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2909: Thương nghị cầu hôn (2) 16/05/2024
2860 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2910: Giương cung bạt kiếm 16/05/2024
2861 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2911: Không phải quân không lấy chồng (1) 16/05/2024
2862 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2912: Không phải quân không lấy chồng (2) 16/05/2024
2863 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2913: Ước đấu, thiên tài luận kiếm (1) 16/05/2024
2864 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2914: Ước đấu, thiên tài luận kiếm (2) 16/05/2024
2865 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2915: Thịnh hội chấm dứt 16/05/2024
2866 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2916: Thánh Tổ tập kích (1) 16/05/2024
2867 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2917: Thánh Tổ tập kích (2) 16/05/2024
2868 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2918: Kinh thiên bí văn 16/05/2024
2869 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2919: Nguy cơ Thánh Địa (1) 16/05/2024
2870 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2920: Nguy cơ Thánh Địa (2) 16/05/2024
2871 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2921: Yến gia rung chuyển (1) 16/05/2024
2872 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2922: Yến gia rung chuyển (2) 16/05/2024
2873 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2923: Phong ba gợn sóng 16/05/2024
2874 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2924: Gặp nhau ở Vân Đà Sơn (1) 16/05/2024
2875 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2925: Gặp nhau ở Vân Đà Sơn (2) 16/05/2024
2876 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2926: Giấy thông hành (1) 16/05/2024
2877 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2927: Giấy thông hành (2) 16/05/2024
2878 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2928: Địa mạch đáng sợ 16/05/2024
2879 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2929: Ước định (1) 16/05/2024
2880 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2930: Ước định (2) 16/05/2024
2881 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2931: Hắc Ngọc Linh San mai 16/05/2024
2882 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2932: Yến Vạn Quân thương tâm (1) 16/05/2024
2883 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2933: Yến Vạn Quân thương tâm (2) 16/05/2024
2884 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2934: Quyết định 16/05/2024
2885 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2935: Tiểu Bạch đột phá (1) 16/05/2024
2886 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2936: Tiểu Bạch đột phá (2) 16/05/2024
2887 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2937: Thu hoạch không nhỏ (1) 16/05/2024
2888 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2938: Thu hoạch không nhỏ (2) 16/05/2024
2889 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2939: Thần đô sôi trào 16/05/2024
2890 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2940: Tiêu Dao Hầu (1) 16/05/2024
2891 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2941: Tiêu Dao Hầu (2) 16/05/2024
2892 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2942: Luận kiếm đếm ngược 16/05/2024
2893 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2943: Danh ngạch dự thi (1) 16/05/2024
2894 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2944: Danh ngạch dự thi (2) 16/05/2024
2895 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2945: Xuất quan! (1) 16/05/2024
2896 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2946: Xuất quan! (2) 16/05/2024
2897 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2947: Thiên tài tụ tập 16/05/2024
2898 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2948: Luận kiếm mở màn (1) 16/05/2024
2899 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2949: Luận kiếm mở màn (2) 16/05/2024
2900 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2950: Ít lưu ý thay nhau nổi lên 16/05/2024
2901 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2951: Hạ Hầu Tông tàn nhẫn (1) 16/05/2024
2902 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2952: Hạ Hầu Tông tàn nhẫn (2) 16/05/2024
2903 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2953: Hình như có âm mưu (1) 16/05/2024
2904 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2954: Hình như có âm mưu (2) 16/05/2024
2905 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2955: Nộ Giao Chi Tiên 16/05/2024
2906 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2956: Run rẩy a, Nộ Giao tinh hồn! (1) 16/05/2024
2907 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2957: Run rẩy a, Nộ Giao tinh hồn! (2) 16/05/2024
2908 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2958: Cuộc chiến số mệnh 16/05/2024
2909 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2959: Ân oán lại tục (1) 16/05/2024
2910 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2960: Ân oán lại tục (2) 16/05/2024
2911 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2961: Lại đấu đồng thuật (1) 16/05/2024
2912 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2962: Lại đấu đồng thuật (2) 16/05/2024
2913 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2963: Đối chọi gay gắt 16/05/2024
2914 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2964: Ai càng mạnh hơn nữa? (1) 16/05/2024
2915 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2965: Ai càng mạnh hơn nữa? (2) 16/05/2024
2916 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2966: Càng tốt hơn 16/05/2024
2917 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2967: Thế cục biến hóa (1) 16/05/2024
2918 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2968: Thế cục biến hóa (2) 16/05/2024
2919 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2969: Khốn thú chi đấu 16/05/2024
2920 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2970: Diệt Hạ Hầu Tông (1) 16/05/2024
2921 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2971: Diệt Hạ Hầu Tông (2) 16/05/2024
2922 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2972: Đãi ngộ anh hung 16/05/2024
2923 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2973: Ta chỉ là thông tri các ngươi (1) 16/05/2024
2924 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2974: Ta chỉ là thông tri các ngươi (2) 16/05/2024
2925 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2975: Là bá đạo như vậy 16/05/2024
2926 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2976: Giang Trần chuẩn bị (1) 16/05/2024
2927 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2977: Giang Trần chuẩn bị (2) 16/05/2024
2928 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2978: Hạ Hầu lão tổ (1) 16/05/2024
2929 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2979: Hạ Hầu lão tổ (2) 16/05/2024
2930 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2980: Đóng cửa đánh chó 16/05/2024
2931 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2981: Quả nhiên muốn tạo phản? (1) 16/05/2024
2932 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2982: Quả nhiên muốn tạo phản? (2) 16/05/2024
2933 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2983: Người đến ngoài ý muốn (1) 16/05/2024
2934 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2984: Người đến ngoài ý muốn (2) 16/05/2024
2935 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2985: Truyền Tống Trận, lại chia lìa 16/05/2024
2936 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2986: Lại lên đường lần nữa (1) 16/05/2024
2937 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2987: Lại lên đường lần nữa (2) 16/05/2024
2938 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2988: Tiểu Thang đảo 16/05/2024
2939 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2989: Ngân Kiếm Bang (1) 16/05/2024
2940 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2990: Ngân Kiếm Bang (2) 16/05/2024
2941 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2991: Trực tiếp giết đến tận cửa (1) 16/05/2024
2942 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2992: Trực tiếp giết đến tận cửa (2) 16/05/2024
2943 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2993: Lại đi Thi Tì Địa Ngục Đảo 16/05/2024
2944 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2994: Bóp nát Chu Tước vũ (1) 16/05/2024
2945 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2995: Bóp nát Chu Tước vũ (2) 16/05/2024
2946 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2996: Âm Tàm Đoạt Mệnh Ti (1) 16/05/2024
2947 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2997: Âm Tàm Đoạt Mệnh Ti (2) 16/05/2024
2948 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2998: Thời khắc sinh tử 16/05/2024
2949 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 2999: Thế cục xoay ngược (1) 16/05/2024
2950 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3000: Thế cục xoay ngược (2) 16/05/2024
2951 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3001: Cam làm nô bộc 16/05/2024
2952 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3002: Dàn xếp cùng quyết định (1) 16/05/2024
2953 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3003: Dàn xếp cùng quyết định (2) 16/05/2024
2954 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3004: Phản hồi Vĩnh Hằng Thần Quốc 16/05/2024
2955 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3005: Tổ bốn người Trụ Quang Tông (1) 16/05/2024
2956 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3006: Tổ bốn người Trụ Quang Tông (2) 16/05/2024
2957 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3007: Ra tay (1) 16/05/2024
2958 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3008: Ra tay (2) 16/05/2024
2959 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3009: Thần Quốc sôi trào 16/05/2024
2960 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3010: Tiến vào Thánh Địa (1) 16/05/2024
2961 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3011: Tiến vào Thánh Địa (2) 16/05/2024
2962 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3012: Sắp chết đến nơi (1) 16/05/2024
2963 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3013: Sắp chết đến nơi (2) 16/05/2024
2964 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3014: Cố nhân xâm nhập 16/05/2024
2965 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3015: Giang Trần bố cục (1) 16/05/2024
2966 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3016: Giang Trần bố cục (2) 16/05/2024
2967 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3017: Thánh Địa tranh luận 16/05/2024
2968 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3018: Ngày tổng tiến công (1) 16/05/2024
2969 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3019: Ngày tổng tiến công (2) 16/05/2024
2970 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3020: Lộ Thiền lão tổ (1) 16/05/2024
2971 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3021: Lộ Thiền lão tổ (2) 16/05/2024
2972 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3022: Thế cục quỷ dị 16/05/2024
2973 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3023: Tập trung tình hình quân địch (1) 16/05/2024
2974 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3024: Tập trung tình hình quân địch (2) 16/05/2024
2975 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3025: Chu Tước bá đạo 16/05/2024
2976 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3026: Thế cục thay đổi (1) 16/05/2024
2977 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3027: Thế cục thay đổi (2) 16/05/2024
2978 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3028: Liên minh kinh hoàng (1) 16/05/2024
2979 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3029: Liên minh kinh hoàng (2) 16/05/2024
2980 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3030: Xu thế quân lâm 16/05/2024
2981 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3031: Liên minh sụp đổ (1) 16/05/2024
2982 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3032: Liên minh sụp đổ (2) 16/05/2024
2983 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3033: Tan đàn xẻ nghé (1) 16/05/2024
2984 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3034: Tan đàn xẻ nghé (2) 16/05/2024
2985 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3035: Hoàng thất bị diệt, Hạ Hầu ngoan cố chống lại 16/05/2024
2986 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3036: Hai đại lão tổ (1) 16/05/2024
2987 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3037: Hai đại lão tổ (2) 16/05/2024
2988 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3038: Chu Tước sính uy 16/05/2024
2989 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3039: Dùng lợi dụ (1) 16/05/2024
2990 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3040: Dùng lợi dụ (2) 16/05/2024
2991 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3041: Thần đạo trở về (1) 16/05/2024
2992 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3042: Thần đạo trở về (2) 16/05/2024
2993 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3043: Chu Tước đấu Thần đạo 16/05/2024
2994 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3044: Toàn diện vây quanh (1) 16/05/2024
2995 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3045: Toàn diện vây quanh (2) 16/05/2024
2996 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3046: Yến gia run rẩy 16/05/2024
2997 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3047: Thiệu Uyên, Giang Trần! (1) 16/05/2024
2998 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3048: Thiệu Uyên, Giang Trần! (2) 16/05/2024
2999 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3049: Gõ mạnh 16/05/2024
3000 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1002: Giết tới Đan Kiền cung 2 16/05/2024
3001 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3050: Thuấn lão rộng lượng (1) 16/05/2024
3002 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3051: Thuấn lão rộng lượng (2) 16/05/2024
3003 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3052: Thiên Vị ngũ trọng (1) 16/05/2024
3004 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3053: Thiên Vị ngũ trọng (2) 16/05/2024
3005 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3054: Nhiệm vụ mới 16/05/2024
3006 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3055: Tâm Ma hiện ra (1) 16/05/2024
3007 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3056: Tâm Ma hiện ra (2) 16/05/2024
3008 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3057: Thu hoạch xa xỉ (1) 16/05/2024
3009 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3058: Thu hoạch xa xỉ (2) 16/05/2024
3010 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3059: Căn cứ Linh dược 16/05/2024
3011 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3060: Giang Trần hiến kế (1) 16/05/2024
3012 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3061: Giang Trần hiến kế (2) 16/05/2024
3013 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3062: Tư tâm của Kim Chung lão tổ 16/05/2024
3014 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3063: Con mồi tới gần (1) 16/05/2024
3015 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3064: Con mồi tới gần (2) 16/05/2024
3016 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3065: Chu Tước giết ra 16/05/2024
3017 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3066: Diệt Kim Chung lão tổ 16/05/2024
3018 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3067: Thánh Chủ cùng Thánh Nữ (1) 16/05/2024
3019 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3068: Thánh Chủ cùng Thánh Nữ (2) 16/05/2024
3020 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3069: Viện quân đã đến? (1) 16/05/2024
3021 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3070: Viện quân đã đến? (2) 16/05/2024
3022 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3071: Thiên về một bên đồ Sát 16/05/2024
3023 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3072: Cứu viện chi ân (1) 16/05/2024
3024 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3073: Cứu viện chi ân (2) 16/05/2024
3025 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3074: Địa Tạng Môn sâu xa? (1) 16/05/2024
3026 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3075: Địa Tạng Môn sâu xa? (2) 16/05/2024
3027 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3076: Thiếu một thứ cũng không được 16/05/2024
3028 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3077: Đề nghị hợp tác (1) 16/05/2024
3029 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3078: Đề nghị hợp tác (2) 16/05/2024
3030 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3079: Phương lược mới 16/05/2024
3031 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3080: Sát nhập Mộng Lam Tông (1) 16/05/2024
3032 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3081: Sát nhập Mộng Lam Tông (2) 16/05/2024
3033 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3082: Trêu đùa hí lộng Mộng Thiên Hành (1) 16/05/2024
3034 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3083: Trêu đùa hí lộng Mộng Thiên Hành (2) 16/05/2024
3035 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3084: Lại hạ một thành 16/05/2024
3036 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3085: Theo kế hoạch làm việc (1) 16/05/2024
3037 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3086: Theo kế hoạch làm việc (2) 16/05/2024
3038 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3087: Hoàn mỹ phục kích 16/05/2024
3039 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3088: Úy Trì Phúc bị diệt (1) 16/05/2024
3040 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3089: Úy Trì Phúc bị diệt (2) 16/05/2024
3041 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3090: Quyết định của Mộng Thiên Thu 16/05/2024
3042 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3091: Mộng Lam tông hàng 16/05/2024
3043 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3092: Sách lược phản kích 16/05/2024
3044 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3093: Giết tới 16/05/2024
3045 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3094: Triệt để lật ngược thế cờ (1) 16/05/2024
3046 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3095: Triệt để lật ngược thế cờ (2) 16/05/2024
3047 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3096: Mấu chốt của Chư Thiên Vạn Linh tỏa thần đại trận 16/05/2024
3048 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3097: Khách không mời mà tới 16/05/2024
3049 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3098: Tranh giành địa bàn 16/05/2024
3050 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3099: Hoắc Thân vương khiếp sợ 16/05/2024
3051 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3100: Rời khỏi 16/05/2024
3052 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3101: Trở về cương vực nhân loại 16/05/2024
3053 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3102: Thái độ của cường giả Thiên Vị 16/05/2024
3054 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3103: Quần lão khiếp sợ 16/05/2024
3055 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3104: Triệu tập quần hùng 16/05/2024
3056 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3105: Không thể giết người (1) 16/05/2024
3057 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3106: Không thể giết người (2) 16/05/2024
3058 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3107: Cơ Tam công tử không thể tưởng tượng nổi 16/05/2024
3059 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3108: Cảnh tỉnh 16/05/2024
3060 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3109: Cảnh cáo mạnh nhất 16/05/2024
3061 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3110: Hưng suy thay đổi 16/05/2024
3062 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3111: Tin vui kinh người 16/05/2024
3063 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3112: Giác ngộ xứng đáng 16/05/2024
3064 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3113: Những thứ cần thiết của trận pháp 16/05/2024
3065 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3114: Chuẩn bị cuối cùng (1) 16/05/2024
3066 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3115: Chuẩn bị cuối cùng (2) 16/05/2024
3067 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3116: Lại tiến tới lục cung truyền thừa 16/05/2024
3068 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3117: Lão quái điên cuồng 16/05/2024
3069 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3118: Tư đấu 16/05/2024
3070 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3119: Đề nghị của Giang Trần 16/05/2024
3071 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3120: Quân tử ước định 16/05/2024
3072 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3121: Long tranh hổ đấu 16/05/2024
3073 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3122: Lực lượng ngang nhau 16/05/2024
3074 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3123: Thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ 16/05/2024
3075 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3124: Thái Cực Song ngư kiếm 16/05/2024
3076 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3125: Hư không phù văn 16/05/2024
3077 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3126: Quỷ dị không ngừng 16/05/2024
3078 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3127: Thế giới trong lò luyện đan 16/05/2024
3079 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3128: Đan Phù lão nhân 16/05/2024
3080 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3129: Chỉ điểm giang sơn, uy của đan đạo 16/05/2024
3081 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3130: Chinh phục Đan Phù lão nhân 16/05/2024
3082 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3131: Thiên Vị lục trọng, đột phá 16/05/2024
3083 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3132: Lần nữa xuất quan 16/05/2024
3084 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3133: Dị tượng thiên địa 16/05/2024
3085 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3134: Thần đạo Chu Tước 16/05/2024
3086 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3135: Lại về Vạn Uyên đảo 16/05/2024
3087 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3136: Hồi Xuân đảo vực xun xoe 16/05/2024
3088 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3137: Ý đồ Tới đây 16/05/2024
3089 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3138: Giao dịch 16/05/2024
3090 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3139: Nói làm là làm 16/05/2024
3091 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3140: Phục kích ven đường 16/05/2024
3092 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3141: Lập tức cuốn 16/05/2024
3093 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3142: Rung động nhân tâm 16/05/2024
3094 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3143: Hoàng thất của Hồi Xuân đảo vực 16/05/2024
3095 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3144: Định ra nhạc dạo 16/05/2024
3096 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3145: Tam Tài đảo vực 16/05/2024
3097 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3146: Kinh hoàng thất thố 16/05/2024
3098 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3147: Chưa thấy quan tài không rơi lệ 16/05/2024
3099 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3148: Giang Trần sính uy 16/05/2024
3100 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3149: Nhanh nhẹn dũng mãnh bất khuất 16/05/2024
3101 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3150: Vô tình nghiền áp 16/05/2024
3102 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3151: Ý Mời chào 16/05/2024
3103 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3152: Thu phục 16/05/2024
3104 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3153: Biến cố tái sinh 16/05/2024
3105 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3154: Không rõ lai lịch địch nhân 16/05/2024
3106 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3155: Thiên Chiếu đảo vực 16/05/2024
3107 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3156: Thấp thỏm lo âu 16/05/2024
3108 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3157: Triệt để kinh sợ 16/05/2024
3109 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3158: Phương án cấp tiến nhất 16/05/2024
3110 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3159: Hiệu suất điên cuồng 16/05/2024
3111 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3160: Mang ngọc có tội 16/05/2024
3112 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3161: Hứa dùng lợi lớn 16/05/2024
3113 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3162: Thu hoạch cực lớn 16/05/2024
3114 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3163: Trở lại chốn cũ 16/05/2024
3115 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3164: Ngoài ý muốn thay nhau nổi lên 16/05/2024
3116 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3165: Lam Ưng vệ 16/05/2024
3117 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3166: Hoành hành ngang ngược 16/05/2024
3118 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3167: Lai giả bất thiện 16/05/2024
3119 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3168: Uy chấn Lam Ưng vệ 16/05/2024
3120 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3169: Đối chiến Thiên Vị cửu trọng 16/05/2024
3121 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3170: Bắt xuống Yến thống lĩnh 16/05/2024
3122 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3171: Tin tức kinh người 16/05/2024
3123 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3172: Thỏa thích càn quét 16/05/2024
3124 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3173: Ép hỏi Yến thống lĩnh 16/05/2024
3125 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3174: Quy hàng 16/05/2024
3126 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3175: Chợt nghe tin dữ 16/05/2024
3127 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3176: Yến gia chi thương 16/05/2024
3128 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3177: Dấu vết để lại 16/05/2024
3129 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3178: Bốn người áo choàng thần bí 16/05/2024
3130 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3179: Mười chiêu ước hẹn 16/05/2024
3131 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3180: Vòng xoáy Đại địa 16/05/2024
3132 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3181: Trời sinh khắc tinh 16/05/2024
3133 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3182: Áp trục một chiêu 16/05/2024
3134 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3183: Đỉnh phong quyết đấu 16/05/2024
3135 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3184: Triệt để tuyệt vọng 16/05/2024
3136 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3185: Chân tướng rõ ràng 16/05/2024
3137 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3186: Tin tức của cha mẹ 16/05/2024
3138 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3187: Già Diệp Thần Tôn 16/05/2024
3139 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3188: Thần Tôn thất lạc 16/05/2024
3140 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3189: Nghe rợn cả người 16/05/2024
3141 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3190: Thiên Vị xá lợi 16/05/2024
3142 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3191: Đột phá, Thiên Vị thất trọng 16/05/2024
3143 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3192: Phụ mẫu xuất quan 16/05/2024
3144 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3193: Tiêu tan hiềm khích lúc trước 16/05/2024
3145 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3194: Trở lại thánh địa 16/05/2024
3146 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3195: Tu hú chiếm tổ chim khách? 16/05/2024
3147 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3196: Ngọn nguồn của Ngũ sắc tinh thạch 16/05/2024
3148 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3197: Người nửa đường cướp bóc 16/05/2024
3149 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3198: Kiêng kỵ 16/05/2024
3150 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3199: Thiên tài thi đấu, đề nghị kết minh 16/05/2024
3151 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3200: Nỗi khổ tâm của Thánh Tổ đại nhân 16/05/2024
3152 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3201: Thiên tài thi đấu 16/05/2024
3153 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3202: Bí mật của bốn thần thú 16/05/2024
3154 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3203: Đã tới giờ thi đấu 16/05/2024
3155 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3204: Bình Sa đảo 16/05/2024
3156 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3205: Gặp lại giai nhân 16/05/2024
3157 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3206: Phong ba từ Đỉnh Thiên đan 16/05/2024
3158 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3207: Cảnh tượng nóng bỏng 16/05/2024
3159 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3208: Công khai tuyển chọn 16/05/2024
3160 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3209: Lam Yên đảo vực khiến cho người ta giật mình 16/05/2024
3161 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3210: Tuyển chọn tàn nhẫn 16/05/2024
3162 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3211: Cạnh tranh tăng lên 16/05/2024
3163 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3212: Lại gặp cố nhân 16/05/2024
3164 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3213: Thiên tài chính thức xuất hiện 16/05/2024
3165 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3214: Thắng được một lần 16/05/2024
3166 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3215: Tranh đoạt thập đại thiên tài 16/05/2024
3167 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3216: Cục diện quỷ dị 16/05/2024
3168 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3217: Chính thức gia nhập 16/05/2024
3169 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3218: Quy tắc thi đấu 16/05/2024
3170 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3219: Bắt đầu hành động 16/05/2024
3171 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3220: Tình cảnh gian nan 16/05/2024
3172 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3221: Đối thủ đáng sợ 16/05/2024
3173 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3222: Giang Trần giá lâm 16/05/2024
3174 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3223: Ngươi là Giang Trần? 16/05/2024
3175 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3224: Đánh cuộc 16/05/2024
3176 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3225: Lông tóc không tổn hao gì 16/05/2024
3177 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3226: Nguyện đánh cuộc nguyện chịu thua 16/05/2024
3178 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3227: Cam Trữ hạnh phúc 16/05/2024
3179 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3228: Cản đường ăn cướp 16/05/2024
3180 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3229: Phù văn quỷ dị 16/05/2024
3181 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3230: Tràn ngập thu hoạch 16/05/2024
3182 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3231: Độc Phi thạch thanh lộ? 16/05/2024
3183 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3232: Trận thế bày sẵn 16/05/2024
3184 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3233: Lại cướp một lần 16/05/2024
3185 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3234: Có mắt không tròng 16/05/2024
3186 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3235: Song tinh bất hòa, không cùng chí hướng 16/05/2024
3187 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3236: Khảo nghiệm thân thủ 16/05/2024
3188 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3237: Giang Trần mất tích 16/05/2024
3189 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3238: Thế cục đại biến 16/05/2024
3190 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3239: Độc Phi sợ hãi 16/05/2024
3191 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3240: Thất Thải Trường Lăng Trận 16/05/2024
3192 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3241: Bị bại triệt để 16/05/2024
3193 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3242: Khuất phục yêu nữ 16/05/2024
3194 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3243: Độc Phi tà mị 16/05/2024
3195 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3244: Thí Luyện Châu tăng nhiều 16/05/2024
3196 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3245: Hai đại Thánh Nữ 16/05/2024
3197 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3246: Cầm tiêu hợp tấu 16/05/2024
3198 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3247: Tâm tư của Thánh Nữ 16/05/2024
3199 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3248: Tiểu thử thân thủ 16/05/2024
3200 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3249: Khiếp sợ hai nữ 16/05/2024
3201 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3250: Chinh phục 16/05/2024
3202 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3251: Thuận lợi kết thúc công việc 16/05/2024
3203 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3252: Mất mặt xấu hổ 16/05/2024
3204 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3253: Số lượng kinh người 16/05/2024
3205 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3254: Thống kê thành tích 16/05/2024
3206 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3255: Không hề lo lắng đoạt giải nhất 16/05/2024
3207 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3256: Khâu thí luyện thứ hai 16/05/2024
3208 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3257: Khôi Lang Vương 16/05/2024
3209 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3258: Thế như chẻ tre 16/05/2024
3210 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3259: Hỏa Sơn Cự Nhân 16/05/2024
3211 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3260: Thực Cốt Cương Phong 16/05/2024
3212 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3261: Cao tầng khiếp sợ 16/05/2024
3213 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3262: Tin đồn ở cấm đảo thứ mười 16/05/2024
3214 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3263: Lo lắng công bố 16/05/2024
3215 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3264: Cấm đảo thứ mười 16/05/2024
3216 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3265: Kinh người phát hiện 16/05/2024
3217 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3266: Huyền Vũ Thần Thú 16/05/2024
3218 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3267: Khẩu tài của Chu Tước Thần Cầm 16/05/2024
3219 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3268: Huyền Vũ cố chấp 16/05/2024
3220 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3269: Khiêu chiến Huyền Vũ Thần Thú 16/05/2024
3221 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3270: Ba chiêu ước hẹn 16/05/2024
3222 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3271: Lại khiêng qua một kích 16/05/2024
3223 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3272: Huyền Vũ thi khí 16/05/2024
3224 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3273: Huyền Vũ chịu thua 16/05/2024
3225 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3274: Chúng sinh chi tướng 16/05/2024
3226 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3275: Giang Trần trở về 16/05/2024
3227 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3276: Giang Trần phản kích 16/05/2024
3228 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3277: Bách Hoa Thánh Địa thái độ 16/05/2024
3229 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3278: Minh chủ chi tranh 16/05/2024
3230 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3279: Giang Trần diễn giải 16/05/2024
3231 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3280: Ứng đối tự nhiên 16/05/2024
3232 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3281: Lão tổ hỏi 16/05/2024
3233 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3282: Thua chị kém em 16/05/2024
3234 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3283: Ưu thế áp đảo 16/05/2024
3235 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3284: Ma lực của Đỉnh Thiên Đan 16/05/2024
3236 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3285: Tất cả đều vui vẻ 16/05/2024
3237 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3286: Nguy cơ bao phủ 16/05/2024
3238 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3287: Thái Bạch Phân Quang Tụ Hợp Trận 16/05/2024
3239 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3288: Phương pháp xử lý của Giang Trần 16/05/2024
3240 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3289: Âm thầm đau buồn 16/05/2024
3241 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3290: Phá vỡ điếm mấu chốt 16/05/2024
3242 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3291: Lựa chọn tiến thoái lưỡng nan 16/05/2024
3243 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3292: Biện pháp không tưởng nhất 16/05/2024
3244 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3293: Bí pháp bơi qua 16/05/2024
3245 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3294: Thần thú Huyền Vũ đại triển thần uy 16/05/2024
3246 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3295: Lối ra xuất hiện 16/05/2024
3247 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3296: Địch nhân là ai? 16/05/2024
3248 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3297: Chiến đấu ở cửa ra vào 16/05/2024
3249 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3298: Chiến cục nhẹ nhõm 16/05/2024
3250 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3299: Kiểm tra phản đồ 16/05/2024
3251 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3300: Nguy cơ mới 16/05/2024
3252 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3301: Quyết định kinh người của Giang Trần 16/05/2024
3253 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3302: Già Diệp thần tôn xuất mã 16/05/2024
3254 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3303: Tràn ngập nguy cơ 16/05/2024
3255 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3304: Hai đại hộ pháp tới 16/05/2024
3256 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3305: Già Diệp thần tôn tử thủ 16/05/2024
3257 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3306: Chiến đấu khai hỏa 16/05/2024
3258 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3307: Giang Trần hiện thân 16/05/2024
3259 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3308: Kết cục giằng co 16/05/2024
3260 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3309: Không có đường lui 16/05/2024
3261 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3310: Lần nữa khai chiến 16/05/2024
3262 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3311: Ám toán liên tục 16/05/2024
3263 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3312: Hai đại hộ pháp bi thảm 16/05/2024
3264 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3313: Không đề 16/05/2024
3265 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3314: Xử trí thế nào? 16/05/2024
3266 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3315: Tinh hoa tính mạng của tu si thần đạo 16/05/2024
3267 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3316: Quang Độ lão nhân 16/05/2024
3268 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3317: Kinh nghi và lửa giận 16/05/2024
3269 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3318: Tích cực chuẩn bị 16/05/2024
3270 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3319: Quang Độ đột kích 16/05/2024
3271 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3320: Triền đấu Quang Độ lão nhân 16/05/2024
3272 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3321: Quang Độ tức giận 16/05/2024
3273 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3322: Đánh bại tất cả 16/05/2024
3274 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3323: Đánh bại tất cả 16/05/2024
3275 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3324: Vạn Biến Thiên Ma thần thông 16/05/2024
3276 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3325: Cứng chọi cứng 16/05/2024
3277 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3326: Quang Độ lão nhân kinh sợ thối lui 16/05/2024
3278 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3327: Chiến lợi phẩm phong phú 16/05/2024
3279 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3328: Lại tiến giai, Thiên Vị bát trọng 16/05/2024
3280 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3329: Thần Tôn khuyên bảo 16/05/2024
3281 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3330: Đi con đường nào? 16/05/2024
3282 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3331: Ba loại sách lược 16/05/2024
3283 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3332: Mục tiêu thứ nhất 16/05/2024
3284 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3333: Thăm dò 16/05/2024
3285 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3334: Tất cả đều đã tính toán 16/05/2024
3286 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3335: Thuận lợi bắt giữ 16/05/2024
3287 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3336: Lần nữa hạ một thánh địa 16/05/2024
3288 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3337: Đi thêm một nước cờ hiểm 16/05/2024
3289 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3338: Chân tướng phơi bày 16/05/2024
3290 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3339: Hàng phục 16/05/2024
3291 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3340: Đồng tâm hiệp lực 16/05/2024
3292 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3341: Quang Độ vồ Hụt 16/05/2024
3293 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3342: Hoàn toàn tỉnh ngộ 16/05/2024
3294 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3343: Trước giờ Lâm chiến 16/05/2024
3295 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3344: Binh lâm dưới thành 16/05/2024
3296 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3345: Vạch mặt 16/05/2024
3297 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3346: Cá trong chậu 16/05/2024
3298 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3347: Cởi bỏ nỗi băn khoăn? 16/05/2024
3299 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3348: Kết quả giằng co 16/05/2024
3300 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3349: Ma tộc mười mạch 16/05/2024
3301 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3350: Lộ ra nguyên hình 16/05/2024
3302 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3351: Vùng vẫy giãy chết 16/05/2024
3303 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3352: Chân Long nhập thần đạo 16/05/2024
3304 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3353: Tử kỳ đến vậy! 16/05/2024
3305 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3354: Lão ma đền tội 16/05/2024
3306 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3355: Tiếp nhận đầu hàng 16/05/2024
3307 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3356: Ai là phản đồ 16/05/2024
3308 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3357: Phá được hang ổ 16/05/2024
3309 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3358: Ma tộc dư nghiệt 16/05/2024
3310 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3359: Vĩnh tuyệt hậu hoạn 16/05/2024
3311 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3360: Thánh Tổ thái độ 16/05/2024
3312 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3361: Phản hồi Nhân loại cương vực 16/05/2024
3313 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3362: Đột phá Thiên Vị cửu trọng! 16/05/2024
3314 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3363: Lời tuyên bố của huynh muội 16/05/2024
3315 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3364: Truyền thừa cung thứ sáu! 16/05/2024
3316 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3365: Tất cả biến hóa 16/05/2024
3317 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3366: Cường giả thần bí Hạ Thiên Trạch 16/05/2024
3318 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3367: Lưu Ly Đại Thần Tôn 16/05/2024
3319 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3368: Bí mật Phong Ma đại chiến 16/05/2024
3320 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3369: Bí văn kinh người 16/05/2024
3321 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3370: Thần Tôn chi năng 16/05/2024
3322 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3371: Thiên tuyển chi tài 16/05/2024
3323 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3372: Giang Trần im lặng 16/05/2024
3324 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3373: Đại La Vân Anh Thụ 16/05/2024
3325 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3374: Chư Thiên Tạo Hóa Bảng 16/05/2024
3326 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3375: Thần Tôn nhắc nhở 16/05/2024
3327 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3376: Lễ gặp mặt 16/05/2024
3328 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3377: Ba phần bảo vật 16/05/2024
3329 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3378: Khúc mắc cuối cùng 16/05/2024
3330 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3379: Nội tình truyền thừa 16/05/2024
3331 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3380: Tạo hóa chi lực, trùng kích thần đạo 16/05/2024
3332 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3381: Một cái thước 16/05/2024
3333 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3382: Giang Trần xuất quan 16/05/2024
3334 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3383: Sách lược của Giang Trần 16/05/2024
3335 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3384: Thế cục bên ngoài 16/05/2024
3336 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3385: Triệu tập quần hùng 16/05/2024
3337 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3386: Chia sẻ bí mật 16/05/2024
3338 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3387: Nhiệm vụ thứ nhất 16/05/2024
3339 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3388: Thương thế của Bàn Long đại đế 16/05/2024
3340 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3389: Càng có ẩn tình khác 16/05/2024
3341 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3390: Trấn an tứ đại thần thú 16/05/2024
3342 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3391: Triệt để quy tâm 16/05/2024
3343 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3392: Không đề 16/05/2024
3344 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3393: Trùng Tiêu tôn giả tâm sự 16/05/2024
3345 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3394: Ba khu vực hạch tâm của trận pháp 16/05/2024
3346 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3395: Thạch Sát lão tổ 16/05/2024
3347 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3396: Âm ma và Ảnh ma 16/05/2024
3348 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3397: Hai mạch cấu kết 16/05/2024
3349 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3398: Nhân sinh như hí kịch, toàn bộ đều nhờ kỹ năng diễn 16/05/2024
3350 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3399: Ma tung xuất hiện 16/05/2024
3351 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3400: Kế hoạch tập kích 16/05/2024
3352 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3401: Ác linh vây công 16/05/2024
3353 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3402: Tình huống nguy cấp 16/05/2024
3354 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3403: Tên đã lên dây 16/05/2024
3355 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3404: Gậy ông đập lưng ông 16/05/2024
3356 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3405: Không đề 16/05/2024
3357 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3406: Chiến đấu chấm dứt 16/05/2024
3358 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3407: Làm tăng sĩ khí 16/05/2024
3359 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3408: Tương kế tựu kế 16/05/2024
3360 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3409: Ngọc Diện thần ma thoát đi 16/05/2024
3361 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3410: Gặp lại Mãng Kỳ 16/05/2024
3362 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3411: Trở lại Đan Kiền Cung 16/05/2024
3363 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3412: Dụng ý âm hiểm 16/05/2024
3364 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3413: Chữa trị hoàn tất 16/05/2024
3365 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3414: Ước định 16/05/2024
3366 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3415: Trận pháp trọng tổ 16/05/2024
3367 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3416: Lưu Ly cung khai tông lập phái 16/05/2024
3368 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3417: Khổng Tước trở về 16/05/2024
3369 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3418: Thạch Sát lão tổ bại lộ 16/05/2024
3370 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3419: Thạch Sát lão tổ sợ hãi 16/05/2024
3371 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3420: Uy lực tứ đại thần thú liên thủ 16/05/2024
3372 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3421: Tập trung khu vực 16/05/2024
3373 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3422: Tà Ảnh lão tổ 16/05/2024
3374 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3423: Lại trảm một ma 16/05/2024
3375 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3424: Linh mạch phong ấn 16/05/2024
3376 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3425: Linh mạch khôi phục 16/05/2024
3377 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3426: Bế quan mười năm 16/05/2024
3378 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3427: Bảo vật hóa phàm 16/05/2024
3379 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3428: Kiếp Vân xuất hiện 16/05/2024
3380 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3429: Thương nghị trùng kiến Đan Tiêu cổ phái 16/05/2024
3381 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3430: Hiện trạng của Thiên Thiền cổ viện 16/05/2024
3382 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3431: Giang Trần đi tới 16/05/2024
3383 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3432: Trùng Tiêu tôn giả 16/05/2024
3384 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3433: Ông trời tác hợp 16/05/2024
3385 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3434: Vạn Uyên đảo báo nguy 16/05/2024
3386 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3435: Điều binh khiển tướng 16/05/2024
3387 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3436: Ma ảnh lay động 16/05/2024
3388 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3437: Tam đại lão tổ 16/05/2024
3389 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3438: Tất cả đều có tính toán 16/05/2024
3390 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3439: Không thể buông tha 16/05/2024
3391 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3440: Thế cục đột biến 16/05/2024
3392 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3441: Kim Ma cường hãn 16/05/2024
3393 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3442: Thủy Hỏa Chân long tác 16/05/2024
3394 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3443: Tập hợp tình báo 16/05/2024
3395 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3444: Thế cục gian nan 16/05/2024
3396 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3445: Nguy cơ của thánh địa 16/05/2024
3397 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3446: Thần đạo tụ tập 16/05/2024
3398 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3447: Trùng kiến tam đảo 16/05/2024
3399 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3448: An Già Diệp tới gia nhập 16/05/2024
3400 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3449: Chỉ điểm tiến hành 16/05/2024
3401 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3450: Triệt để bái phục 16/05/2024
3402 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3451: Chủ động gia nhập 16/05/2024
3403 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3452: Hứa hẹn của Giang Trần 16/05/2024
3404 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3453: Tin dữ không ngừng 16/05/2024
3405 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3454: Sách lược tấn công 16/05/2024
3406 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3455: Át chủ bài 16/05/2024
3407 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3456: Bất Hủ thánh địa 16/05/2024
3408 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3457: Kim Ma nhất mạch 16/05/2024
3409 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3458: Phát động công kích 16/05/2024
3410 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3459: Lại dùng chiêu cũ 16/05/2024
3411 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3460: Điệu hổ ly sơn 16/05/2024
3412 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3461: Toàn quân bị diệt 16/05/2024
3413 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3462: Bách Hoa thánh địa giãy dụa 16/05/2024
3414 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3463: Rục rịch 16/05/2024
3415 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3464: Quyết định kế sách 16/05/2024
3416 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3465: Yêu Ma lão tổ 16/05/2024
3417 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3466: Bắt nạt 16/05/2024
3418 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3467: Ma tộc nội chiên.s 16/05/2024
3419 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3468: Giết đỏ mắt 16/05/2024
3420 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3469: Thế cục trở nên xấu đi 16/05/2024
3421 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3470: Bách Hoa thánh địa trùng sinh trong tuyệt cảnh 16/05/2024
3422 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3471: Bị đùa giỡn sao? 16/05/2024
3423 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3472: Giang Trần hiện thân 16/05/2024
3424 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3473: Bắt giặc trước bắt vua 16/05/2024
3425 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3474: Đại Lưu Ly quang trản sinh uy 16/05/2024
3426 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3475: Ma tộc tan tác 16/05/2024
3427 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3476: Toàn diệt hai mạch 16/05/2024
3428 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3477: Yêu cầu Thần Tê thảo 16/05/2024
3429 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3478: Khó khăn trắc trở 16/05/2024
3430 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3479: Quang Minh thánh địa 16/05/2024
3431 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3480: Nhị nữ nghênh đón 16/05/2024
3432 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3481: Mục tiêu mới 16/05/2024
3433 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3482: Sơ Dương chi hỏa 16/05/2024
3434 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3483: Hỏa Ma lão tổ 16/05/2024
3435 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3484: Hỏa liên hoa trì 16/05/2024
3436 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3485: Không đề 16/05/2024
3437 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3486: Giang Trần ra tay 16/05/2024
3438 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3487: Không đề 16/05/2024
3439 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3488: Uy năng của Diệt Thế bảo quang 16/05/2024
3440 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3489: Còn có thể chiến hay không 16/05/2024
3441 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3490: Dực ma nhất mạch 16/05/2024
3442 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3491: Hai đại lão tổ 16/05/2024
3443 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3492: Loạn chiến lại bắt đầu 16/05/2024
3444 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3493: Ra tay, trạng thái siêu việt cực hạn 16/05/2024
3445 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3494: Hôn mê bất tỉnh 16/05/2024
3446 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3495: Không đề 16/05/2024
3447 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3496: Thần đạo tứ trọng 16/05/2024
3448 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3497: Vĩnh Hằng thánh địa kiên quyết 16/05/2024
3449 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3498: Mộc Ma nhất mạch đáng sợ 16/05/2024
3450 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3499: Tham niệm 16/05/2024
3451 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3500: Quy mô xâm lấn 16/05/2024
3452 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3501: Sứt đầu mẻ trán 16/05/2024
3453 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3502: Trượng nghĩa ra tay 16/05/2024
3454 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3503: Thế giới Mộc Ma thực vật 16/05/2024
3455 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3504: Một sáng một tối 16/05/2024
3456 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3505: Quỷ Chi lão tổ 16/05/2024
3457 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3506: Quỷ Chi đền tội 16/05/2024
3458 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3507: Hạ một mục tiêu 16/05/2024
3459 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3508: Toàn lực công kích 16/05/2024
3460 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3509: Vương Ban sợ hãi 16/05/2024
3461 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3510: Sự thực tàn khốc 16/05/2024
3462 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3511: Trên dưới một lòng 16/05/2024
3463 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3512: Đại quân ma tộc 16/05/2024
3464 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3513: Thiên Ma thất tổ 16/05/2024
3465 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3514: Coi trọng cao độ 16/05/2024
3466 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3515: Biết mình biết người 16/05/2024
3467 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3516: Một cơ hội 16/05/2024
3468 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3517: Tiến công ma tộc 16/05/2024
3469 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3518: Không đề 16/05/2024
3470 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3519: Trở lại Đông Duyên đảo 16/05/2024
3471 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3520: Thần đạo ngũ trọng 16/05/2024
3472 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3521: Tay không mà về 16/05/2024
3473 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3522: Thông Thần đan 16/05/2024
3474 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3523: Đại quân tới gần 16/05/2024
3475 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3524: Vẽ mặt tại chỗ 16/05/2024
3476 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3525: Ma tộc chấn kinh 16/05/2024
3477 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3526: Kiên trì lên trên 16/05/2024
3478 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3527: Hết sức căng thẳng 16/05/2024
3479 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3528: Trước giờ quyết chiến 16/05/2024
3480 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3529: Bắt đầu công kích 16/05/2024
3481 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3530: Lợi dụng thời cơ 16/05/2024
3482 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3531: Lực lượng ngang nhau 16/05/2024
3483 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3532: Lâm vào hỗn chiến 16/05/2024
3484 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3533: Lưu ly thần phù phát uy 16/05/2024
3485 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3534: Thiên ma nổi giận 16/05/2024
3486 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3535: Ma tộc nội chiến 16/05/2024
3487 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3536: Ma tộc hoảng sợ 16/05/2024
3488 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3537: Thiên ma bí pháp 16/05/2024
3489 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3538: Thấp thỏm lo âu 16/05/2024
3490 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3539: Thực lực chân chính của Thiên ma lão tổ 16/05/2024
3491 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3540: Một chết một trốn 16/05/2024
3492 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3541: Đường sống duy nhất 16/05/2024
3493 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3542: Rơi vào bẫy rập 16/05/2024
3494 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3543: Diệt hai ma 16/05/2024
3495 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3544: Liên tục đắc thủ 16/05/2024
3496 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3545: Chỉ còn lại một người 16/05/2024
3497 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3546: Đuổi theo không bỏ 16/05/2024
3498 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3547: Thiên Đế thần phù 16/05/2024
3499 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3548: Thiên ma đền tội 16/05/2024
3500 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3549: Một trăm năm 16/05/2024
3501 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3550: Nhen nhóm thần cách, thức tỉnh thần lực 16/05/2024
3502 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3551: Khuyết điểm duy nhất 16/05/2024
3503 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3552: Càng gần nhà càng e sợ 16/05/2024
3504 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3553: Giang Hoàn thần bí 16/05/2024
3505 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3554: Tâm phúc Thiên Đế 16/05/2024
3506 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3555: Huyết mạch tứ thần thú 16/05/2024
3507 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3556: Thời khắc tạm biệt 16/05/2024
3508 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3557: Hoàng Nhi không bỏ 16/05/2024
3509 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3558: Xuất phát 16/05/2024
3510 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3559: Hành trình gian nan 16/05/2024
3511 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3560: Xích Thủy tiểu thế giới 16/05/2024
3512 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3561: Sát Tinh tông 16/05/2024
3513 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3562: Nữ tử dị tộc 16/05/2024
3514 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3563: Chương 3562<: Br/> 16/05/2024
3515 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3564: Cầu hiền như khát nước 16/05/2024
3516 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3565: Gia nhập Sát Tinh tông 16/05/2024
3517 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3566: Thi đấu nội bộ 16/05/2024
3518 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3567: Đều là Một chiêu 16/05/2024
3519 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3568: Ngũ đại Thần vương 16/05/2024
3520 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3569: Thần Vương thảo luận chính sự 16/05/2024
3521 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3570: Tin tức kinh người 16/05/2024
3522 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3571: Xét duyệt báo danh 16/05/2024
3523 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3572: Thông qua xét duyệt 16/05/2024
3524 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3573: Xích Thủy Thiên trì 16/05/2024
3525 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3574: Thi đấu bắt đầu 16/05/2024
3526 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3575: Xu thế hắc mã 16/05/2024
3527 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3576: Hai vòng tỷ võ 16/05/2024
3528 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3577: Nhận được danh gnajch 16/05/2024
3529 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3578: Tiến độ Huyết mạch dung hợp 16/05/2024
3530 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3579: Tiến độ Huyết mạch dung hợp 16/05/2024
3531 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3580: Tâm tư tứ đại thần thú 16/05/2024
3532 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3581: Hàn Sảng tới chơi 16/05/2024
3533 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3582: Đề Phòng lẫn nhau 16/05/2024
3534 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3583: Cò Kè mặc cả 16/05/2024
3535 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3584: Hàn Sảng nhận thua 16/05/2024
3536 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3585: Hoài niệm Thiên Đế 16/05/2024
3537 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3586: Nghe rợn cả người 16/05/2024
3538 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3587: Mục tiêu nhất trí 16/05/2024
3539 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3588: Thần Vương hoài nghi 16/05/2024
3540 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3589: Thần Vương triệu kiến 16/05/2024
3541 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3590: Một khỏa hạt giống 16/05/2024
3542 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3591: Một bước ngắn 16/05/2024
3543 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3592: Đến Thiên Trì Bí cảnh 16/05/2024
3544 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3593: Trước giờ Xuất phát 16/05/2024
3545 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3594: Thái Uyên thiên cung 16/05/2024
3546 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3595: Ngũ đại Thần vương cùng nhau khuyên bảo 16/05/2024
3547 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3596: Ngang hàng nói chuyện 16/05/2024
3548 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3597: Thịnh hội mở ra 16/05/2024
3549 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3598 16/05/2024
3550 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3599: Đấu võ mồm 16/05/2024
3551 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3600: Đối chọi gay gắt 16/05/2024
3552 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3601: Chân tướng phơi bày 16/05/2024
3553 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3602: Thiên đạo Thái Uyên lệnh 16/05/2024
3554 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3603: Thái Uyên Thiên Đế 16/05/2024
3555 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3604: Độc thủ chính thức 16/05/2024
3556 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3605: Kính Hoa đại thế giới 16/05/2024
3557 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3606: Điên cuồng 16/05/2024
3558 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3607: Thái Uyên Thiên Đế tràn ngập nguy cơ 16/05/2024
3559 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3608: Kính Hoa thủy nguyệt công dã tràng 16/05/2024
3560 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3609: Chí ở bốn phương 16/05/2024
3561 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3610 16/05/2024
3562 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3611: Phản hồi Thần uyên đại lục 16/05/2024
3563 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 3612: Đại thế giới truyền thuyết 16/05/2024
3564 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1003: Tào Tấn hung hăng càn quấy 1 16/05/2024
3565 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1004: Tào Tấn hung hăng càn quấy 2 17/05/2024
3566 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1005: Người mặc áo choàng thần bí 1 17/05/2024
3567 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1006: Người mặc áo choàng thần bí 2 17/05/2024
3568 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1007: Trong người mạnh còn có kẻ mạnh hơn 17/05/2024
3569 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1008: Chạy trối chết 1 17/05/2024
3570 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1009: Chạy trối chết 2 18/05/2024
3571 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1010: U Cổ thất sát trận 1 18/05/2024
3572 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1011: U Cổ thất sát trận 2 18/05/2024
3573 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1012: Giang Trần đấu trận 1 18/05/2024
3574 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1013: Giang Trần đấu trận 2 19/05/2024
3575 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1014: Bí ẩn của Thần Uyên đại lục 19/05/2024
3576 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1015: Tam Tinh tông giải tán 1 19/05/2024
3577 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1016: Tam Tinh tông giải tán 2 20/05/2024
3578 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1020: Nguyên Cảnh cửu trọng 2 20/05/2024
3579 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1021: Ba trận đều bị phá 1 20/05/2024
3580 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1022: Ba trận đều bị phá 2 21/05/2024
3581 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1023: Tào Tấn chưa từ bỏ ý định 21/05/2024
3582 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1024: Huyễn Ba sơn lại phong vân 1 21/05/2024
3583 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1025: Huyễn Ba sơn lại phong vân 2 21/05/2024
3584 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1026: Cò kè mặc cả 1 22/05/2024
3585 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1027: Cò kè mặc cả 2 22/05/2024
3586 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1028: Nhập Thánh Cảnh 1 22/05/2024
3587 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1029: Nhập Thánh Cảnh 2 23/05/2024
3588 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1030: Trùng kích tháp truyền thừa 1 23/05/2024
3589 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1031: Trùng kích tháp truyền thừa 2 23/05/2024
3590 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1032: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn 23/05/2024
3591 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1033: Ba kiện bảo vật truyền thừa 1 24/05/2024
3592 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1034: Ba kiện bảo vật truyền thừa 2 27/05/2024
3593 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1035: Ai là con mồi? 1 27/05/2024
3594 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1037: Trước tiên diệt một 1 27/05/2024
3595 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1038: Trước tiên diệt một 2 27/05/2024
3596 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1039: Trận pháp trêu đùa 1 27/05/2024
3597 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1040: Trận pháp trêu đùa 2 27/05/2024
3598 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1041: Chia để trị, lại giết một người 27/05/2024
3599 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1042: Lấy nhiều thủ thắng, ai sợ ai? 1 27/05/2024
3600 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1043: Lấy nhiều thủ thắng, ai sợ ai? 2 27/05/2024
3601 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1044: Chiến đấu làm cho Tào Tấn sụp đổ 1 27/05/2024
3602 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1045: Chiến đấu làm cho Tào Tấn sụp đổ 2 27/05/2024
3603 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1046: Tào Tấn chết không nhắm mắt 1 27/05/2024
3604 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1047: Tào Tấn chết không nhắm mắt 2 27/05/2024
3605 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1048: Giang Trần rời khỏi 1 28/05/2024
3606 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1049: Giang Trần rời khỏi 2 28/05/2024
3607 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1050: Đan Kiền cung tranh chấp 28/05/2024
3608 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1051: Trở về Đan Kiền cung 1 28/05/2024
3609 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 656: Bài vị chiến 31/05/2024
3610 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1017: Chia cắt Tam Tinh tông 1 31/05/2024
3611 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1018: Chia cắt Tam Tinh tông 2 31/05/2024
3612 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1019: Nguyên Cảnh cửu trọng 1 31/05/2024
3613 Độc Tôn Tam Giới – Độc Tôn Tam Giới – Chương 1036: Ai là con mồi? 2 31/05/2024

Bình luận