Thông tin truyện

Kiều Thê Khó Dỗ

Tác giả:

Hắc Tử Triết

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

223423

Kiều Thê Khó Dỗ

Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, ngọt sủng, duyên trời tác hợp, báo thù, ngược tra, HE. Trong kiếp trước, sau khi Hầu phủ rơi đài, Lương Y Đồng bị Nhị thúc dâng cho Tam Hoàng tử, cuối cùng thê thảm mà chết. Trọng sinh trở lại, nàng nơm nớp lo sợ mà bổ nhào vào trong lòng Dự Vương. Dự Vương tay cầm binh quyền, tuấn mỹ anh tú, đôi mắt thâm thúy khiến nhiều thiếu nữ trầm luân, nhưng lại lãnh đạm cấm dục, nổi danh không gần nữ sắc. Ai ngờ hắn lại đưa nàng về. Nha hoàn trong phủ thấy nàng băng cơ ngọc cốt, nhuyễn ngọc ôn hương, trong lòng đều có chút thương hại, dù có đẹp hơn nữa, vào Vương phủ còn không phải thủ tiết sao? Nhưng Dự Vương vẫn luôn lãnh đạm tự phụ, cả người kiêu ngạo, lại sủng nàng trong lòng bàn tay, nhiều hơn một lần quỳ trên mặt đất đi tất đi giày cho nàng, ánh mắt hắn nhìn nàng cũng dần dần có chút cổ quái. Đêm khuya tĩnh lặng, hắn đột nhiên ép nàng vào góc, “Thích ta như vậy sao? Hửm?” Lương Y Đồng có chút ngốc, Dự Vương lại vuốt ve bụng của nàng, làm như bất đắc dĩ mà nói: “Thôi được rồi, cho nàng một hài tử cũng không phải không được.” Cho đến khi trong bụng nàng thật sự có một hài tử, Lương Y Đồng mới phát hiện, người trong ổ chăn kia căn bản không có ý định rời đi. Vốn tưởng hắn chỉ là hứng thú nhất thời, ai ngờ lại cho nàng một đời vinh sủng.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 1: Trọng Sinh 22/11/2023
2 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 2: Dự Vương 22/11/2023
3 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 3: Hồi Kinh 22/11/2023
4 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 4: Liễu Chi Mạn 22/11/2023
5 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 5: May Y Phục 23/11/2023
6 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 6: Mài Mực 23/11/2023
7 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 7: Cầm Đồ 25/11/2023
8 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 8 25/11/2023
9 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 9 25/11/2023
10 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 10 25/11/2023
11 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 11 25/11/2023
12 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 12 25/11/2023
13 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 13 25/11/2023
14 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 14 25/11/2023
15 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 15 25/11/2023
16 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 16 26/11/2023
17 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 17 26/11/2023
18 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 18 26/11/2023
19 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 19 26/11/2023
20 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 20 26/11/2023
21 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 21 26/11/2023
22 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 22 26/11/2023
23 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 23 26/11/2023
24 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 24 26/11/2023
25 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 25 26/11/2023
26 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 26: Trúng Mị Dược 26/11/2023
27 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 27 26/11/2023
28 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 28 26/11/2023
29 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 29 26/11/2023
30 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 30 26/11/2023
31 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 31 27/11/2023
32 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 32 27/11/2023
33 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 33 27/11/2023
34 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 34 27/11/2023
35 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 35 27/11/2023
36 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 36 27/11/2023
37 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 37 27/11/2023
38 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 38 27/11/2023
39 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 39 27/11/2023
40 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 40 27/11/2023
41 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 41 27/11/2023
42 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 42 27/11/2023
43 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 43 27/11/2023
44 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 44 27/11/2023
45 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 45 27/11/2023
46 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 46 27/11/2023
47 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 47 28/11/2023
48 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 48 28/11/2023
49 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 49 28/11/2023
50 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 50 28/11/2023
51 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 51 28/11/2023
52 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 52 28/11/2023
53 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 53 28/11/2023
54 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 54 28/11/2023
55 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 55 28/11/2023
56 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 56 28/11/2023
57 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 57 28/11/2023
58 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 58 28/11/2023
59 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 59 29/11/2023
60 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 60 29/11/2023
61 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 61 29/11/2023
62 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 62 29/11/2023
63 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 63 29/11/2023
64 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 64 29/11/2023
65 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 65 29/11/2023
66 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 66 29/11/2023
67 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 67 29/11/2023
68 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 68 29/11/2023
69 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 69 29/11/2023
70 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 70 29/11/2023
71 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 71 29/11/2023
72 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 72: Trăn Trăn 29/11/2023
73 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 73: Ngủ cùng nhau 29/11/2023
74 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 74 29/11/2023
75 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 75: Thân Thế Của Trăn Trăn 29/11/2023
76 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 76: Thân Thế Của Lương Y Đồng 29/11/2023
77 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 77: Nhận Người Thân 29/11/2023
78 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 78 29/11/2023
79 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 79 29/11/2023
80 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 80 29/11/2023
81 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 81: Thành Thân 30/11/2023
82 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 82 30/11/2023
83 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 83 30/11/2023
84 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 84 30/11/2023
85 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 85 30/11/2023
86 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 86 30/11/2023
87 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 87 30/11/2023
88 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 88 30/11/2023
89 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 89 30/11/2023
90 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 90: Xử Lý Hoàng Diệu Nhi 30/11/2023
91 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 91: Dự Vương Mất Tích 30/11/2023
92 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 92: Đi Tìm Dự Vương 30/11/2023
93 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 93: Đoàn Tụ 30/11/2023
94 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 94 30/11/2023
95 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 95 30/11/2023
96 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 96 30/11/2023
97 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 97 30/11/2023
98 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 98 30/11/2023
99 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 99 30/11/2023
100 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 100 30/11/2023
101 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 101 30/11/2023
102 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 102 30/11/2023
103 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 103 30/11/2023
104 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 104 30/11/2023
105 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 105 01/12/2023
106 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 106 01/12/2023
107 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 107: Có Thai 01/12/2023
108 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 108 01/12/2023
109 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 109 01/12/2023
110 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 110 01/12/2023
111 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 111 01/12/2023
112 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 112 01/12/2023
113 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 113 01/12/2023
114 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 114 01/12/2023
115 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 115 01/12/2023
116 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 116 01/12/2023
117 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 117 01/12/2023
118 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 118 01/12/2023
119 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 119 01/12/2023
120 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 120 01/12/2023
121 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 121 01/12/2023
122 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 122: Phiên Ngoại 1 – Sinh Bảo Bảo 01/12/2023
123 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 123: Phiên ngoại 2 01/12/2023
124 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 124: Phiên Ngoại 3 01/12/2023
125 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 125: Phiên Ngoại 4 01/12/2023
126 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 126: Phiên ngoại 5 01/12/2023
127 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 127: Phiên Ngoại 6 01/12/2023
128 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 128: Phiên ngoại 7 01/12/2023
129 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 129: Phiên Ngoại 8 01/12/2023
130 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 130: Phiên Ngoại 9 01/12/2023
131 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 131: Phiên ngoại 10 02/12/2023
132 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 132: Phiên ngoại 11 – Lục Cẩm và Phó Minh Trác 02/12/2023
133 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 133: Phiên ngoại 12 – Lục Cẩm và Phó Minh Trác 02/12/2023
134 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 134: Phiên ngoại 13 – Lục Cẩm và Phó Minh Trác 02/12/2023
135 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 135: Phiên ngoại 14 – Lục Cẩm và Phó Minh Trác 02/12/2023
136 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 136: Phiên ngoại 15 – Lục Cẩm và Phó Minh Trác 02/12/2023
137 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 137: Phiên ngoại 16 – Lục Cẩm và Phó Minh Trác 02/12/2023
138 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 138: Phiên ngoại 17- Lục Cẩm và Phó Minh Trác 02/12/2023
139 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 139: Phiên ngoại 18 – Lục Cẩm và Phó Minh Trác 02/12/2023
140 Kiều Thê Khó Dỗ – Kiều Thê Khó Dỗ – Chương 140: Phiên ngoại 19 – Hoàn toàn văn 02/12/2023

Bình luận