Thông tin truyện

Quân Lâm Binh Vương

Tác giả:

SS Hà Thần

Thể loại:

Đô Thị , Khác , Xuyên Không

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

402867

Quân Lâm Binh Vương

Tác giả:SS Hà Thần Thể loại:Đô Thị, Xuyên Không, Khác Nguồn:sưu tầm Trạng thái:Đang ra Quân Khương Lâm hiện nay mười sáu tuổi, là cháu nhỏ nhất của Quân thị gia tộc ở Thiên Hương Đế Quốc. Một tên chơi bời lêu lổng, ham ăn biếng làm, chính là một tên siêu cấp hoàn khố nỗi danh. Đánh giá về hắn đơn giản chỉ có một câu: Một ký sinh trùng còn sống không một điểm giá trị. Đây là tư liệu chung của thân phận mới hiện tại của Quân Lâm. Trách không được tại sao ngươi bị xuyên việt. Ngoại hiệu trước kia của ta là Lâm Quân tên là Quân Lâm mà ngươi được gọi là Khương Lâm. Điều này không phải là xung khắc trời sinh sao? Ngươi không oan nha.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1 21/11/2023
2 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 2 21/11/2023
3 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 3 21/11/2023
4 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 4 21/11/2023
5 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 5 21/11/2023
6 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 6 21/11/2023
7 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 7 21/11/2023
8 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 8 21/11/2023
9 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 9 21/11/2023
10 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 10 21/11/2023
11 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 11 21/11/2023
12 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 12 21/11/2023
13 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 13 21/11/2023
14 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 14 21/11/2023
15 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 15 21/11/2023
16 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 16 21/11/2023
17 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 17 21/11/2023
18 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 18 21/11/2023
19 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 19 21/11/2023
20 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 20 21/11/2023
21 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 21 21/11/2023
22 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 22 21/11/2023
23 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 23 21/11/2023
24 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 24 21/11/2023
25 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 25 21/11/2023
26 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 26 21/11/2023
27 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 27 21/11/2023
28 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 28 21/11/2023
29 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 29 21/11/2023
30 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 30 21/11/2023
31 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 31 21/11/2023
32 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 32 21/11/2023
33 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 33 21/11/2023
34 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 34 21/11/2023
35 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 35 21/11/2023
36 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 36 21/11/2023
37 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 37 21/11/2023
38 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 38 21/11/2023
39 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 39 21/11/2023
40 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 40 21/11/2023
41 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 41 21/11/2023
42 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 42 21/11/2023
43 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 43 21/11/2023
44 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 44 21/11/2023
45 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 45 21/11/2023
46 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 46 21/11/2023
47 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 47 21/11/2023
48 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 48 21/11/2023
49 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 49 21/11/2023
50 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 50 21/11/2023
51 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 51 21/11/2023
52 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 52 21/11/2023
53 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 53 21/11/2023
54 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 54 21/11/2023
55 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 55 21/11/2023
56 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 56 21/11/2023
57 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 57 21/11/2023
58 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 58 21/11/2023
59 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 59 21/11/2023
60 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 60 21/11/2023
61 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 61 21/11/2023
62 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 62 21/11/2023
63 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 63 21/11/2023
64 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 64 21/11/2023
65 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 65 21/11/2023
66 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 66 21/11/2023
67 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 67 21/11/2023
68 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 68 21/11/2023
69 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 69 21/11/2023
70 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 70 21/11/2023
71 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 71 21/11/2023
72 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 72 21/11/2023
73 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 73 21/11/2023
74 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 74 21/11/2023
75 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 75 21/11/2023
76 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 76 21/11/2023
77 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 77 21/11/2023
78 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 78 21/11/2023
79 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 79 21/11/2023
80 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 80 21/11/2023
81 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 81 21/11/2023
82 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 82 21/11/2023
83 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 83 21/11/2023
84 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 84 21/11/2023
85 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 85 21/11/2023
86 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 86 21/11/2023
87 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 87 21/11/2023
88 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 88 21/11/2023
89 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 89 21/11/2023
90 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 90 21/11/2023
91 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 91 21/11/2023
92 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 92 21/11/2023
93 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 93 21/11/2023
94 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 94 21/11/2023
95 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 95 21/11/2023
96 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 96 21/11/2023
97 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 97 21/11/2023
98 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 98 22/11/2023
99 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 99 22/11/2023
100 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 100 22/11/2023
101 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 101 22/11/2023
102 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 102 22/11/2023
103 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 103 22/11/2023
104 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 104 22/11/2023
105 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 105 22/11/2023
106 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 106 22/11/2023
107 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 107 22/11/2023
108 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 108 22/11/2023
109 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 109 22/11/2023
110 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 110 22/11/2023
111 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 111 22/11/2023
112 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 112 22/11/2023
113 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 113 23/11/2023
114 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 114 23/11/2023
115 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 115 23/11/2023
116 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 116 24/11/2023
117 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 117 25/11/2023
118 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 118 25/11/2023
119 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 119 25/11/2023
120 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 120 26/11/2023
121 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 121 26/11/2023
122 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 122 26/11/2023
123 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 123 26/11/2023
124 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 124 26/11/2023
125 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 125 26/11/2023
126 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 126 26/11/2023
127 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 127 26/11/2023
128 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 128 26/11/2023
129 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 129 26/11/2023
130 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 130 26/11/2023
131 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 131 26/11/2023
132 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 132 26/11/2023
133 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 133 26/11/2023
134 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 134 26/11/2023
135 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 135 26/11/2023
136 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 136 26/11/2023
137 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 137 26/11/2023
138 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 138 26/11/2023
139 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 139 26/11/2023
140 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 140 26/11/2023
141 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 141 26/11/2023
142 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 142 26/11/2023
143 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 143 26/11/2023
144 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 144 26/11/2023
145 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 145 26/11/2023
146 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 146 26/11/2023
147 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 147 26/11/2023
148 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 148 27/11/2023
149 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 149 27/11/2023
150 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 150 27/11/2023
151 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 151 27/11/2023
152 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 152 27/11/2023
153 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 153 27/11/2023
154 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 154 27/11/2023
155 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 155 27/11/2023
156 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 156 27/11/2023
157 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 157 27/11/2023
158 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 158 27/11/2023
159 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 159 27/11/2023
160 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 160 27/11/2023
161 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 161 27/11/2023
162 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 162 27/11/2023
163 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 163 27/11/2023
164 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 164 27/11/2023
165 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 165 27/11/2023
166 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 166 27/11/2023
167 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 167 27/11/2023
168 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 168 27/11/2023
169 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 169 27/11/2023
170 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 170 27/11/2023
171 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 171 27/11/2023
172 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 172 27/11/2023
173 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 173 27/11/2023
174 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 174 27/11/2023
175 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 175 27/11/2023
176 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 176 27/11/2023
177 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 177 27/11/2023
178 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 178 27/11/2023
179 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 179 28/11/2023
180 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 180 28/11/2023
181 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 181 28/11/2023
182 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 182 28/11/2023
183 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 183 28/11/2023
184 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 184 28/11/2023
185 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 185 28/11/2023
186 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 186 28/11/2023
187 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 187 28/11/2023
188 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 188 28/11/2023
189 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 189 28/11/2023
190 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 190 28/11/2023
191 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 191 28/11/2023
192 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 192 28/11/2023
193 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 193 28/11/2023
194 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 194 28/11/2023
195 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 195 28/11/2023
196 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 196 28/11/2023
197 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 197 28/11/2023
198 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 198 28/11/2023
199 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 199 28/11/2023
200 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 200 28/11/2023
201 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 201 28/11/2023
202 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 202 28/11/2023
203 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 203 29/11/2023
204 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 204 29/11/2023
205 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 205 29/11/2023
206 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 206 29/11/2023
207 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 207 29/11/2023
208 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 208 29/11/2023
209 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 209 29/11/2023
210 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 210 29/11/2023
211 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 211 29/11/2023
212 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 212 29/11/2023
213 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 213 29/11/2023
214 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 214 29/11/2023
215 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 215 29/11/2023
216 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 216 29/11/2023
217 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 217 29/11/2023
218 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 218 29/11/2023
219 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 219 29/11/2023
220 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 220 29/11/2023
221 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 221 29/11/2023
222 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 222 29/11/2023
223 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 223 29/11/2023
224 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 224 29/11/2023
225 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 225 29/11/2023
226 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 226 29/11/2023
227 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 227 29/11/2023
228 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 228 29/11/2023
229 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 229 29/11/2023
230 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 230 29/11/2023
231 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 231 29/11/2023
232 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 232 29/11/2023
233 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 233 29/11/2023
234 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 234 29/11/2023
235 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 235 29/11/2023
236 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 236 29/11/2023
237 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 237 29/11/2023
238 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 238 29/11/2023
239 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 239 29/11/2023
240 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 240 29/11/2023
241 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 241 29/11/2023
242 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 242 29/11/2023
243 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 243 29/11/2023
244 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 244 30/11/2023
245 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 245 30/11/2023
246 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 246 30/11/2023
247 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 247 30/11/2023
248 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 248 30/11/2023
249 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 249 30/11/2023
250 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 250 30/11/2023
251 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 251 30/11/2023
252 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 252 30/11/2023
253 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 253 30/11/2023
254 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 254 30/11/2023
255 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 255 30/11/2023
256 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 256 30/11/2023
257 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 257 30/11/2023
258 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 258 30/11/2023
259 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 259 30/11/2023
260 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 260 30/11/2023
261 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 261 30/11/2023
262 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 262 30/11/2023
263 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 263 30/11/2023
264 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 264 30/11/2023
265 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 265 30/11/2023
266 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 266 30/11/2023
267 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 267 30/11/2023
268 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 268 30/11/2023
269 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 269: Nhanh trình lên 30/11/2023
270 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 270: Trầm tĩnh! 30/11/2023
271 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 271: Sao tiểu đệ không hề hay biết? 30/11/2023
272 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 272: Uống xong liền ngủ! 30/11/2023
273 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 273: Tiếng ngáy vẫn vang lên như sấm! 30/11/2023
274 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 274: “Đây đúng là thứ rượu tốt.” 30/11/2023
275 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 275: “Không sai! Không sai! 30/11/2023
276 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 276: Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? 30/11/2023
277 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 277: Nâng chén! 30/11/2023
278 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 278: Sao phải tiếc nuối?” 30/11/2023
279 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 279: “Thịnh Bảo Đường, quả nhiên có ân oán với Quân gia!” 30/11/2023
280 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 280: Nói loạn làm cái quái gì? 30/11/2023
281 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 281: Đời này vô vọng! 30/11/2023
282 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 282: Tiểu thư luôn chờ ngươi! 30/11/2023
283 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 283: Uy danh hiển hách! 30/11/2023
284 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 284: Phong Tuyết Ngân Thành 30/11/2023
285 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 285: Quả thực là rất kiên cường” 30/11/2023
286 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 286: Quả thật đã có một tin tức lạ lùng như vậy 01/12/2023
287 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 287: “Không tệ! 01/12/2023
288 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 288: Một điều nhịn, chín điều lành 01/12/2023
289 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 289: Cười mà như khóc 01/12/2023
290 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 290: Sống là không hối tiếc! 01/12/2023
291 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 291: Ta chỉ biết, giao dịch này ta phải thực hiện! 01/12/2023
292 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 292: Ông trời có mắt a….! 01/12/2023
293 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 293: Cái này không thể gọi là may mắn được! 01/12/2023
294 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 294: “Quan binh?” 01/12/2023
295 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 295: Ta mà gặp sẽ giết hết!” 01/12/2023
296 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 296: Ngươi không sợ chết đúng không? 01/12/2023
297 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 297: Ai bảo thần sắc của con giả bộ giống thật làm chi 01/12/2023
298 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 298: Không thành vấn đề 01/12/2023
299 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 299: Như vậy mà cũng có thể sao?” 01/12/2023
300 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 300: Đa tạ tam thúc 01/12/2023
301 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 301: Ngươi giỡn mặt ta sao? 01/12/2023
302 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 302: Gì tâm địa gian xảo vậy gia gia? 01/12/2023
303 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 303: Đường Nguyên vội vàng ngăn cản hắn 01/12/2023
304 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 304: Chuyện này thì liên quan gì tới ngươi? 01/12/2023
305 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 305: Thật sự là bá đạo a 01/12/2023
306 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 306: Cái này cũng kiểm tra? 01/12/2023
307 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 307: Không hiểu được ý tứ gì 01/12/2023
308 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 308: Nguyệt nhi cô nương 01/12/2023
309 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 309: Quân Khương Lâm cảm thấy rất vi diệu 01/12/2023
310 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 310: Nguyên lai thật sự là thói quen cũ 01/12/2023
311 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 311: Nghê Thường các 01/12/2023
312 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 312: Đoạn! 01/12/2023
313 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 313: Làm người sao lại vô sỉ đến thế được nhỉ? 01/12/2023
314 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 314: Chuyện này thật là nản… 01/12/2023
315 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 315: Điều này cần phải suy nghĩ thật kỹ 01/12/2023
316 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 316: Khí phách quân tử? 01/12/2023
317 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 317: Nguyệt Nhi cô nương chính là… 01/12/2023
318 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 318: Tuyệt đối không uổng chuyến đi! 01/12/2023
319 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 319: Ngươi là heo hả? 01/12/2023
320 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 320: “Thỉnh tiên sinh soi sáng.” 01/12/2023
321 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 321: “Quân Khương Lâm!” 01/12/2023
322 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 322: Có duyên sao? 02/12/2023
323 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 323: Rất kỳ diệu 02/12/2023
324 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 324 02/12/2023
325 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 325 02/12/2023
326 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 326: “Một lời đã định.” 02/12/2023
327 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 327: Đa tạ tam thúc 02/12/2023
328 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 328: Sắc mặt càng ngày càng âm trầm 02/12/2023
329 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 329: Không làm thương tổn gì nó chứ? 02/12/2023
330 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 330: Không cách nào truy ra! 02/12/2023
331 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 331: Như vậy đã đủ chứng minh chuyện này là có thật 02/12/2023
332 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 332: Tam trưởng lão tức đến độ bất tỉnh tại chỗ 02/12/2023
333 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 333: Điều này tùy ngươi 02/12/2023
334 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 334: Ưng Bác Không tới đây! 02/12/2023
335 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 335: Tam cấp……cũng chẳng thấy xi nhê gì! 02/12/2023
336 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 336: Đây mới là bi ai lớn nhất trong đời a! 02/12/2023
337 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 337: “Giết thịt…… Làm món ăn?” 02/12/2023
338 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 338: Thật chẳng khác nào bị tra tấn 02/12/2023
339 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 339: “Người có tên, cây có bóng! 02/12/2023
340 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 340: Anh Hùng Hào Kiệt Trùng Thượng Tiền 02/12/2023
341 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 341: Cảm giác thế này huyền diệu vô cùng 02/12/2023
342 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 342: Bên trong Thịnh Bảo Đường! 02/12/2023
343 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 343: Quốc sư đang vui mừng sao? 02/12/2023
344 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 344: Quan sát kĩ hơn một chú…t! 02/12/2023
345 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 345: Pháp quyết này quá mức dọa người…! 02/12/2023
346 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 346: Tóm lại không phải là chuyện xấu.” 02/12/2023
347 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 347: Kỳ tích? Thần tích? 02/12/2023
348 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 348: Hồng Tụ Tàng Đao 02/12/2023
349 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 349: Thật là một bộ đao pháp quá tuyệt! 02/12/2023
350 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 350 02/12/2023
351 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 351: Hồng Tụ Nhược Mộng…” 02/12/2023
352 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 352: “Bệ hạ an bài cũng thật khéo a 02/12/2023
353 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 353: “Ngươi không nhận ra ta sao? 02/12/2023
354 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 354: “Ngươi biết ta là ai không? 02/12/2023
355 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 355: “Rượu là gì?” 02/12/2023
356 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 356: Chính là hắn! 02/12/2023
357 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 357: Kết luận tự nhiên là ngược lại 02/12/2023
358 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 358: Nhân vật cỡ này, rốt cuộc là ai? 02/12/2023
359 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 359: Thiếu niên thần bí này là ai? 03/12/2023
360 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 360: Ngươi đã biết tư cách của ta 03/12/2023
361 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 361: “Ta nhớ rồi.” 03/12/2023
362 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 362: Lão đại nhân rốt cuộc kiểm tra như thế nào không?” 03/12/2023
363 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 363: “Nâng tay phải lên!” 03/12/2023
364 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 364: Đường mập mạp lúc này ra sao? 03/12/2023
365 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 365: Sự tình thật sự càng lúc càng lớn a! 03/12/2023
366 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 366: Chỉ là tạo hóa trêu người 03/12/2023
367 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 367: “Hủ thi giản?” 03/12/2023
368 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 368: Ngươi có thể trông thấy ta sao? 03/12/2023
369 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 369: Gia hiện tại thần trí.. 03/12/2023
370 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 370: Điều này sao có thể tra đây? 03/12/2023
371 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 371: Ta sắp ngạt chết rồi nè 03/12/2023
372 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 372: Đừng có ta ngươi ngươi ta nữa! 03/12/2023
373 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 373: Không có tri thức thật đáng sợ! 03/12/2023
374 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 374: Vậy là tốt rồi! 03/12/2023
375 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 375: Hải huynh đệ…. Chẳng lẽ đệ, 03/12/2023
376 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 376: Thì ra là thế! 03/12/2023
377 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 377: Mọi người sắc mặt đồng thời nghiêm nghị 03/12/2023
378 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 378: Bận giết người sao tam thúc? 03/12/2023
379 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 379: Đương nhiên có thể! 03/12/2023
380 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 380: Tiếp tục giấu diếm còn có ý nghĩa sao? 03/12/2023
381 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 381: Thật là nóng ruột mà! 03/12/2023
382 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 382: Còn chờ cái gì? 03/12/2023
383 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 383: Chí Tôn Mộng Hồng Trần.” 03/12/2023
384 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 384: Thực sự… Rất hiếu kỳ a 03/12/2023
385 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 385: Người này, chính là Ưng Bác Không! 03/12/2023
386 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 386: Cái này chính là tạo lợi thế! 03/12/2023
387 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 387: Trước khi phẩm rượu cần phải phẩm hương! 03/12/2023
388 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 388: “Vẫn không đủ chuyên nghiệp a.” 03/12/2023
389 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 389: Quả thật là như ảo như mộng, một mùi vị siêu nhiên! 03/12/2023
390 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 390 03/12/2023
391 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 391: Trên cả quân thần và thân sinh! 03/12/2023
392 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 392: “Cho nên phải kiên trì a.” 03/12/2023
393 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 393: Căn bản là rất khó kinh doanh!” 03/12/2023
394 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 394: Ta là nam đó! 03/12/2023
395 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 395: Ngươi muốn làm gì? 03/12/2023
396 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 396: Bảo vệ tốt thiếu gia! 03/12/2023
397 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 397: Lại có thể phái ra đội ngũ xa xỉ như vậy?” 03/12/2023
398 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 398: Cẩn thận! 03/12/2023
399 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 399: Đây là thiên thần hành pháp 03/12/2023
400 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 400: Quả thật là quá quỷ dị! 03/12/2023
401 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 401 03/12/2023
402 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 402: Vị thần bí cao thủ đó là ai? 03/12/2023
403 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 403: Che mặt, thấy không rõ lắm 03/12/2023
404 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 404: Quản huynh! 04/12/2023
405 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 405: Chào Quân Tam thiếu 04/12/2023
406 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 406: Thì ra là thế! 04/12/2023
407 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 407: Muốn nhẫn cũng không thể nhẫn! 04/12/2023
408 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 408: Quyết đấu? Vì cái gì a? 04/12/2023
409 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 409: Việc này hay là để cho ta nói rõ đi 04/12/2023
410 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 410: Thì ra là thế 04/12/2023
411 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 411: Nhưng quyền lực có thể! 04/12/2023
412 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 412: Vả lại cái bi kịch này đã không thể tránh khỏi! 04/12/2023
413 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 413: Tại sao lại là do con gây nên? 04/12/2023
414 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 414: Ta cũng vô cùng đau khổ! 04/12/2023
415 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 415: Cũng không có gì khác! 04/12/2023
416 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 416: Chuyện này quyết không thỏa hiệp! 04/12/2023
417 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 417: Giải trừ hôn ước! 04/12/2023
418 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 418: Lời tam thúc quả thực rất tốt! 04/12/2023
419 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 419: Hắn có chết ko? 04/12/2023
420 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 420: Tất cả xuất phát đi thành Tây! 04/12/2023
421 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 421: Là cửu cấp đỉnh phong huyền đan! 04/12/2023
422 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 422: Đã xảy ra chuyện gì thế? 04/12/2023
423 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 423: Không được nói ra hai chữ kia! 04/12/2023
424 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 424: Hàn phong phi tuyết kiếm! 04/12/2023
425 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 425: Đây là chuyện gì xảy ra? 04/12/2023
426 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 426: Thiên Huyền đỉnh phong! 04/12/2023
427 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 427: Dường như người còn chưa tới đủ 04/12/2023
428 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 428: Thạch Trường Tiếu cảm thấy chán nản! 04/12/2023
429 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 429: Đồ đệ nhát gan! 04/12/2023
430 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 430: Thật sự rất có phong cách! 04/12/2023
431 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 431: Hơn nữa hắn còn dễ dàng đắc thủ nữa!” 04/12/2023
432 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 432: Đây là hành động gì? 04/12/2023
433 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 433: “Phụ thân mời người giảng giải.” 04/12/2023
434 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 434: “Ta muốn làm cha một lần!” 04/12/2023
435 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 435: Phụ thân, ghét người lắm! 04/12/2023
436 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 436: Bởi vì tốc độ của hắn thật sự quá nhanh! 04/12/2023
437 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 437: Ngươi mạo phạm phải trả một cái giá rất đắt! 04/12/2023
438 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 438: Tuyết Ưng Thập Tam Biến! 04/12/2023
439 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 439: Lúc này xảy ra một chuyện cực kì quỷ dị… 04/12/2023
440 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 440: Có lực hấp dẫn!” 04/12/2023
441 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 441: Thiên hạ đỉnh phong! 04/12/2023
442 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 442: “Chẳng lẽ là bọn họ?” 04/12/2023
443 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 443: Đại sư huynh không cần để ở trong lòng làm gì.” 04/12/2023
444 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 444: Dị Thế Lâm Quân 04/12/2023
445 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 445: Giết trước hãy nói! 04/12/2023
446 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 446: “Ngươi rốt cuộc là ai, ra đi!” 04/12/2023
447 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 447: Thật là làm nhục gia môn a… 04/12/2023
448 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 448 04/12/2023
449 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 449: “Thuyết phục sao? 04/12/2023
450 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 450: “Rốt cuộc là đọ cái gì? 04/12/2023
451 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 451: “Hảo thân pháp!” 04/12/2023
452 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 452: “Tại hạ xin được rửa tai lắng nghe.” 04/12/2023
453 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 453: “Coi như ngươi thắng, chúng ta nhận thua!” 05/12/2023
454 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 454: Suýt nữa thì giết nhầm người tốt rồi 05/12/2023
455 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 455: Chúng ta vỗ tay làm ước định! 05/12/2023
456 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 456: Cơn mưa rào đã tạnh, bình minh sắp tới 05/12/2023
457 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 457: Chỉ có duy trì áp lực mới có thể tiến bộ 05/12/2023
458 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 458 05/12/2023
459 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 459: Thì ra là Quân đại thiếu gia! 05/12/2023
460 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 460: Phía bên phải: Thiên địa trung quân tung hoành! 05/12/2023
461 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 461: “Đại ca!” 05/12/2023
462 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 462: Hảo khí phách! 05/12/2023
463 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 463: Quân Vô Ý trầm mặc 05/12/2023
464 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 464: Thiết huyết quân! 05/12/2023
465 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 465: Câu nói gì thế? 05/12/2023
466 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 466: Không cần hạ thủ lưu tình! 05/12/2023
467 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 467: Chiều tà ứa máu! 05/12/2023
468 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 468: Rốt cuộc đây là chuyện gì? 05/12/2023
469 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 469: Vậy vãn bối cả gan xin lãnh giáo một hai chiêu! 05/12/2023
470 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 470: Người này đương nhiên là Quân đại thiếu gia nhà ta! 05/12/2023
471 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 471: Sau đó hắn cảm thấy vô cùng vui mừng 05/12/2023
472 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 472: Ta là Ưng sư thúc của ngươi!” 05/12/2023
473 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 473: Xong rồi! Tất cả xong hết rồi! 05/12/2023
474 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 474: Cầu xin ư??? 05/12/2023
475 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 475: Thỉnh tiền bối chỉ giáo! 05/12/2023
476 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 476: Đây là thần tích sao ta? 05/12/2023
477 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 477: Thiên Tâm Vô Thượng, bởi vậy mà theo! 05/12/2023
478 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 478: Lão tử lần này thật sự phát rồi! 05/12/2023
479 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 479: Ánh sáng chói mắt! 05/12/2023
480 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 480: Đúng là nữ lưu manh mà! 05/12/2023
481 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 481: Này thì uy hiếp ta! Một quyền! 05/12/2023
482 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 482: Thật sự là hàng tốt nha! 05/12/2023
483 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 483: Tuyết Huyền Tàm Giáp! 05/12/2023
484 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 484: Điều này cần phải nói ra sao? 05/12/2023
485 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 485: Không tiễn! 05/12/2023
486 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 486: Ngươi không vội, nhưng ta vội! 05/12/2023
487 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 487: Triệt để bị đả kích rồi… 05/12/2023
488 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 488: “Vậy ý định hiện tại của ngươi là gì?” 05/12/2023
489 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 489: “Ngươi đánh đủ chưa?” 05/12/2023
490 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 490: Thế giới này thật là rất điên cuồng a! 05/12/2023
491 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 491: “Có được không?” 05/12/2023
492 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 492: Biến ngay cho ta! 05/12/2023
493 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 493: Cái gì gọi là lực lượng đả kích bằng thân thể? 05/12/2023
494 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 494: Có thể là người của Huyết Hồn Sơn Trang! 05/12/2023
495 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 495: Không phải con nhìn lầm chứ? 05/12/2023
496 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 496: Mặt Tam trưởng lão nhất thời thay đổi trắng bệch! 05/12/2023
497 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 497: Chuyện đó là chuyện gì? 06/12/2023
498 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 498: Thật sự chính là nơi này! 06/12/2023
499 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 499: Báo thù! Đòi lại nợ máu! 06/12/2023
500 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 500: Haizz, hưởng phúc sao? 06/12/2023
501 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 501: Ngụy trang? Diễn kịch? 06/12/2023
502 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 502: Ngươi chưa có nhìn kĩ mà! 06/12/2023
503 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 503: Ngươi điên thật rồi! 06/12/2023
504 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 504: Ngươi nói cũng đúng! 06/12/2023
505 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 505: Ngươi là Quân Vô Ý? 06/12/2023
506 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 506: Thật là đáng mừng 06/12/2023
507 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 507: Lục Trưởng Lão hạ thủ lưu tình! 06/12/2023
508 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 508: Ưng Bác Không! 06/12/2023
509 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 509: Có thể miễn cưỡng đỡ được chiêu đó!” 06/12/2023
510 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 510: Còn có ai không phục nữa không? 06/12/2023
511 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 511: Đây là muội muội của Dao nhi? 06/12/2023
512 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 512: Đi tìm máng lợn mà nằm đi! 06/12/2023
513 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 513: Điều này thật sự là quá khó hiểu đi! 06/12/2023
514 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 514: Cao thủ cái thế? Là ai? 06/12/2023
515 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 515: Triệt triệt để để ngơ ngẩn! 06/12/2023
516 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 516: Người ta là Ưng Bác Không mà! 06/12/2023
517 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 517: Là hắn! Chính là hắn! 06/12/2023
518 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 518: Thật đáng buồn, đáng buồn! 06/12/2023
519 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 519: Mà là bởi vì thật sự quá quen tai! 06/12/2023
520 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 520: Ham đồ vật này nọ của người ta… 06/12/2023
521 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 521: Ta quyết không tin! 06/12/2023
522 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 522: Ta có ý kiến! 06/12/2023
523 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 523: Như thế nào lại là một mình ngươi? 06/12/2023
524 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 524: Thực sự là vô địch cảnh giới 06/12/2023
525 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 525: Tuyệt đối không thể khinh địch a! 06/12/2023
526 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 526: Đây là có ý tứ gì? 06/12/2023
527 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 527: Ngươi có phải là biết chút gì đó đặc biệt? 06/12/2023
528 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 528: Là tuyệt đỉnh thiên tài võ học! 06/12/2023
529 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 529: Hàn Yên Dao! 06/12/2023
530 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 530: Nghiên cứu ra một loại đan dược rất tốt! 06/12/2023
531 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 531: Một lời đã định! 06/12/2023
532 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 532: Thiên Huyền cao thủ! 06/12/2023
533 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 533: Chậm đã! 06/12/2023
534 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 534: Nói như rắm thối của con mẹ ngươi! 06/12/2023
535 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 535: Các vị không cần đa lễ 06/12/2023
536 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 536: Mọi người đều kinh hô 06/12/2023
537 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 537: Việc này cần phải bàn bạc kĩ hơn! 06/12/2023
538 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 538: Thật là trời cao phù hộ… 06/12/2023
539 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 539: Gặp mặt tại đây sao? 06/12/2023
540 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 540: Vậy rốt cuộc ông nội ngươi nói gì? 06/12/2023
541 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 541: Chúc mừng! 06/12/2023
542 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 542: Nói rất đúng! 06/12/2023
543 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 543: “Tín vật đính ước?” 06/12/2023
544 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 544: Quân Khương Lâm dở khóc dở cười 06/12/2023
545 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 545: Ngươi có nắm chắc không? 06/12/2023
546 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 546: Thật là quá đẹp đi mà! 06/12/2023
547 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 547: Cái này thuần túy là yêu sớm a! 06/12/2023
548 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 548: Ấn giám của Đường gia gia tộc! 07/12/2023
549 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 549: Không hổ là Quý Tộc Đường a! 07/12/2023
550 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 550: Hiển nhiên là nghe không hiểu 07/12/2023
551 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 551: Không biết đã khỏe chưa? 07/12/2023
552 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 552: Độc Cô huynh! 07/12/2023
553 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 553: Quân Vô Hối! 07/12/2023
554 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 554: Cái dáng vẻ tự cao tự đại thật tốt a! 07/12/2023
555 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 555: Thực là dạng tồn tại cao không thể với tới! 07/12/2023
556 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 556: Cảm giác vô cùng sầu muộn 07/12/2023
557 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 557: Linh Mộng công chúa lại không xảy ra! 07/12/2023
558 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 558: Ta nghĩ con chính là người thích hợp nhất! 07/12/2023
559 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 559: Hình như có gì đó không đúng! 07/12/2023
560 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 560: Cút qua một bên, câm cái mồm lại! 07/12/2023
561 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 561 07/12/2023
562 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 562: Tại sao ta không thể đi vào? 07/12/2023
563 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 563: Ngươi nói cái này rất có đạo lý nha 07/12/2023
564 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 564: Không phải như vậy chứ? 07/12/2023
565 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 565: Mọi người đều cố gắng nhịn cười! 07/12/2023
566 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 566: Nam nhân đúng là không tốt đẹp gì! 07/12/2023
567 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 567: Chuyện này quả thật rất khó giải quyết! 07/12/2023
568 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 568: “Binh biến Huyền Vũ môn”! 07/12/2023
569 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 569: Thực sự là không đủ uống phải không? 07/12/2023
570 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 570: Con cảm thấy có chút không đúng lắm! 07/12/2023
571 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 571: Bản nhân ra giá một trăm vạn bạc trắng! 07/12/2023
572 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 572: Ba trăm vạn lẻ một đồng! 07/12/2023
573 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 573: Ngươi thật sự quá mưu mẹo mà! 07/12/2023
574 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 574: Hoàng đế bệ hạ thâm thúy đoán 07/12/2023
575 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 575: Ta trả một trăm năm mươi vạn. 07/12/2023
576 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 576: Bản vương tự cảm thấy hổ thẹn a! 07/12/2023
577 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 577: Đúng là khoác da hổ a, cáo mượn oai hùm! 07/12/2023
578 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 578: Tên tiểu tử này thật con mẹ nó ngông cuồng! 07/12/2023
579 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 579: Đây là mấy đứa con trai của ta sao! 07/12/2023
580 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 580: Thật quá thất vọng! 07/12/2023
581 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 581: Sau này mới có quyết định! 07/12/2023
582 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 582: Nếu quả thật so sánh chưa biết ai hơn ai kém đâu? 07/12/2023
583 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 583: Có thể, đây mới là bản lĩnh đàn ông a! 07/12/2023
584 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 584: Không sao! 07/12/2023
585 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 585: Tính toán sau đó à? 07/12/2023
586 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 586: Nói cho ngươi biết một việc quan trọng. 07/12/2023
587 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 587: Càng nhanh càng tốt! 07/12/2023
588 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 588: Quân Vô Ý khen 07/12/2023
589 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 589: Sắc mặt của ngươi thật không tốt 07/12/2023
590 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 590: Sao lại quái dị? 07/12/2023
591 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 591: Hắc y nhân chính là Dạ Cô Hàn! 07/12/2023
592 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 592: Súc vật, tới đây cho ta! 07/12/2023
593 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 593: Chết đi! 07/12/2023
594 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 594: Thắng bại chính là giây phút này! 07/12/2023
595 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 595: Linh Mộng… “ 07/12/2023
596 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 596: Nhưng tìm ai cho tốt đây? 07/12/2023
597 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 597: Chính là vì một kiếm này! 08/12/2023
598 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 598: “Thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!” 08/12/2023
599 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 599: Cút ngay! 08/12/2023
600 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 600: Tặc nhân mau buông công chúa ra 08/12/2023
601 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 601: Có ai biết đã xảy ra chuyện gì? 08/12/2023
602 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 602: Liên quan gì đến ta? 08/12/2023
603 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 603: Yên tâm, hắn không có việc gì đâu! 08/12/2023
604 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 604: Kết cục của hắn tất phải chết! 08/12/2023
605 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 605: Điều này sao có thể xảy ra được? 08/12/2023
606 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 606: Đây chính là tin tức động trời! 08/12/2023
607 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 607: Lai lịch của phi đao? 08/12/2023
608 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 608: Cái này rõ ràng là bị vu oan mà! 08/12/2023
609 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 609: Cút cho ta! 08/12/2023
610 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 610: Khó đây! 08/12/2023
611 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 611: Tổ huấn rất hay! 08/12/2023
612 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 612: Thúc ấy ở nơi nào ạ? 08/12/2023
613 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 613: Ngươi nói mấy câu này, ta đều biết! 08/12/2023
614 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 614: Đúng thế! 08/12/2023
615 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 615: Chỉ làm theo tác phong của mình! 08/12/2023
616 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 616: Thệ thành! 08/12/2023
617 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 617: Ta đáp ứng ngươi! Ta cứu hắn! 08/12/2023
618 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 618: Tôn tiểu thư! 08/12/2023
619 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 619: Tôn Tiểu Mỹ nói đơn giản một phen: 08/12/2023
620 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 620: Tiểu Nghệ muội muội! 08/12/2023
621 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 621: Như thế nào có thể? 08/12/2023
622 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 622: Đầu tiên là ngươi! Cực kỳ sai! 08/12/2023
623 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 623: Cô là nữ nhân thứ hai ngu ngốc! 08/12/2023
624 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 624: Ta nói có đúng hay không? 08/12/2023
625 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 625: Động tác này thật sự là cực kỳ thần tốc 08/12/2023
626 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 626: Đây là cảm nhận thực sự! 08/12/2023
627 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 627: Động tác này thật sự là cực kỳ thần tốc 08/12/2023
628 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 628: Bát Đại Chí Tôn! 08/12/2023
629 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 629: Đều là… Rất cô độc! 08/12/2023
630 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 630: Ảnh hưởng thật kinh người! 08/12/2023
631 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 631: Quỷ Ưng Cửu Trảo! 08/12/2023
632 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 632: Không hổ là Lãnh Huyết Chí Tôn! 08/12/2023
633 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 633: Lại không phát hiện ra cái gì hết! 08/12/2023
634 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 634: “Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ” 08/12/2023
635 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 635: Chẳng lẽ thế giới này thật sự có quỷ? 08/12/2023
636 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 636: Sát thủ Chí Tôn Sở Khấp Hồn! 08/12/2023
637 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 637: Vẫn như cũ không một âm thanh! 08/12/2023
638 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 638: Đều ngậm miệng, không hỏi gì nhiều 08/12/2023
639 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 639: Ta phải giết ngươi! 08/12/2023
640 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 640: Lại còn là một nam nhân, lão nam nhân! 08/12/2023
641 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 641: Ngươi vừa nói gi? 08/12/2023
642 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 642: Ngươi cần tận lực ẩn giấu! 08/12/2023
643 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 643: Ngươi vẫn không tin ta? 08/12/2023
644 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 644: Ngươi…ngươi nói hươu nói vượn 08/12/2023
645 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 645: Không muốn giữ lấy cái đầu sao? 08/12/2023
646 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 646: Ngươi có biết không? 08/12/2023
647 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 647: Gỗ mục, không thể đẽo được 08/12/2023
648 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 648: Cái chó gì nữa đây? 08/12/2023
649 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 649: Có lúc nào ta nói không trả không? 09/12/2023
650 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 650: Đường Nguyên? 09/12/2023
651 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 651: Trong lòng hắn thật sự là có chút không yên 09/12/2023
652 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 652 09/12/2023
653 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 653: Đây là loại cảm giác gì đây? 09/12/2023
654 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 654: Ta đúng là hủy dung 09/12/2023
655 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 655: Hủy dung tất nhiên là không dễ nhìn 09/12/2023
656 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 656: Thì ra là việc này! 09/12/2023
657 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 657: Chơi giết người sao? 09/12/2023
658 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 658: Không thể để mất mặt ở đây được… 09/12/2023
659 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 659: Dù trời có sập, ca cũng chống đỡ được! 09/12/2023
660 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 660: Hoàng đế bệ hạ giá lâm! 09/12/2023
661 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 661: Ngươi biết như thế là tốt rồi! 09/12/2023
662 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 662: Tên rất hay! 09/12/2023
663 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 663: Ngươi rõ ràng vừa chửi ta là… 09/12/2023
664 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 664: Thực sự rất buồn cười sao? 09/12/2023
665 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 665: Không vấn đề! 09/12/2023
666 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 666: Kỳ tích không xuất hiện 09/12/2023
667 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 667: Tên thư sinh kia nhất thời liền mặt đỏ tía tai! 09/12/2023
668 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 668: Những lời này chính là rất độc ác! 09/12/2023
669 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 669: Mai này kiệt sức mà nhìn lại 09/12/2023
670 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 670: “Quả thực là rất khó coi rồi!” 09/12/2023
671 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 671: Còn ra cái thể thống gì!!” 09/12/2023
672 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 672: Không biết tiên sinh có điều gì dạy bảo? 09/12/2023
673 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 673: Chỉ là lời an ủi! 09/12/2023
674 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 674: Xin lỗi Quân đại ca! 09/12/2023
675 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 675: Chỉ có một con đường chết! 09/12/2023
676 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 676: Nhưng không có dược liệu để chế thuốc! 09/12/2023
677 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 677: Đây là tàn ảnh! 09/12/2023
678 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 678: Ông nội yên tâm, cháu hiểu rõ mà! 09/12/2023
679 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 679: Con nhất thời không nghĩ tới! 09/12/2023
680 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 680: Quả thật nghe rợn cả người! 09/12/2023
681 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 681: Cũng là ác mộng của quân địch! 09/12/2023
682 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 682: Cực kỳ Hoang đường! 09/12/2023
683 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 683: Chết, tịch, cũng không trống rỗng! 09/12/2023
684 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 684: Thôi bỏ đi! 09/12/2023
685 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 685: Thật vui! 09/12/2023
686 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 686: Chó gà cũng không tha sao? 09/12/2023
687 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 687: Đây là giọng của Cửu trưởng lão 09/12/2023
688 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 688: Người tính không bằng trời tính! 09/12/2023
689 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 689: Đây đúng là vạn hạnh a! 09/12/2023
690 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 690: Thậm chí là người khơi nên sóng gió 10/12/2023
691 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 691: Ngọc bội trốn rồi! 10/12/2023
692 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 692: Điều này sao có thể xảy ra! 10/12/2023
693 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 693: Điều này sao có thể xảy ra? 10/12/2023
694 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 694: Thật nực cười! 10/12/2023
695 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 695: Vì thế mà ngươi nổi giận? 10/12/2023
696 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 696: Chúng tiểu nhân không dám … 10/12/2023
697 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 697: Ngươi sợ sao? 10/12/2023
698 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 698: Phủ Nhị hoàng tử 10/12/2023
699 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 699: Bảo đảm không có sơ hở 10/12/2023
700 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 700 10/12/2023
701 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 701: Đêm cũng đã khuya rồi, đi ngủ thôi 10/12/2023
702 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 702: Lý do? 10/12/2023
703 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 703: Ngươi nói cái gì? 10/12/2023
704 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 704: Ở trước mặt hai chúng ta giả bộ bất tỉnh à? 10/12/2023
705 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 705: Hết rồi! Không còn gì nữa 10/12/2023
706 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 706: Quản Thanh Hàn không kịp suy nghĩ tiếp nữa 10/12/2023
707 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 707: Thuốc, đúng là không nên cho bậy bạ a! 10/12/2023
708 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 708: Nam tử hán nhất Thiên Nam! 10/12/2023
709 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 709: Nói rất đúng! 10/12/2023
710 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 710: Chịu đựng sự thống khổ cực lớn! 10/12/2023
711 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 711: Quân Vô Ý rất là khó hiểu 10/12/2023
712 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 712: Đại quân mặc dù chưa xuất chinh 10/12/2023
713 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 713: Chẳng lẽ không đúng sao? 10/12/2023
714 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 714: Ta cũng phải đi! 10/12/2023
715 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 715: Xin cứ tự nhiên! 10/12/2023
716 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 716: Đêm mai sao? 10/12/2023
717 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 717: Chỉ hy vọng là thế! 10/12/2023
718 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 718: Gặp phải lũ điên rồi! 10/12/2023
719 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 719: Lão tử đến cướp bóc đây! 10/12/2023
720 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 720: Thật sự là quá quen thuộc mà! 10/12/2023
721 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 721: Cứu mạng a, cứu mạng a! 10/12/2023
722 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 722: Lệ Kiếm Hồng thật sự lại là danh ngôn! 10/12/2023
723 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 723: Xuyên thấu! 10/12/2023
724 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 724: Huyết kiếm đường sao? Ngươi là ai? 10/12/2023
725 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 725: Lạnh như một tảng băng! 11/12/2023
726 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 726: Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rất tốt 11/12/2023
727 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 727: Động thủ đi! 11/12/2023
728 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 728: Cách đánh tàn nhẫn tới cực điểm! 11/12/2023
729 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 729: Cứ như vậy đứng ở giữa không trung! 11/12/2023
730 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 730: Rất chấn kinh! 11/12/2023
731 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 731: Cái bọn họ thiếu nhất bấy giờ lại là thời gian! 11/12/2023
732 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 732: Quân Vô Ý vô cùng thất vọng! 11/12/2023
733 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 733: Vậy thì quá tốt! 11/12/2023
734 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 734: Chiến! Không chút sợ hãi! 11/12/2023
735 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 735: Hảo cước pháp! 11/12/2023
736 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 736: Cái gì gọi là tiểu tiện trước mọi người? 11/12/2023
737 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 737: Gây chuyện đến thế này, khác gì gây sự đâu? 11/12/2023
738 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 738: Nước mắt tung hoành! 11/12/2023
739 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 739: Có người cản đường 11/12/2023
740 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 740: Kinh hỉ? 11/12/2023
741 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 741: Ngươi dám! 11/12/2023
742 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 742: Vết thương chưa khỏi? 11/12/2023
743 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 743: A! Trúng độc? 11/12/2023
744 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 744: Lần trước các ngươi không phải rất nhanh sao? 11/12/2023
745 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 745: Chỗ này là một triền núi 11/12/2023
746 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 746: Ta vừa rồi suy nghĩ 11/12/2023
747 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 747: Cũng hướng tới bình an yên ổn mà thôi! 11/12/2023
748 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 748: Oan nghiệt! 11/12/2023
749 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 749: Trên mặt xuất hiện một nét tiếu ý 11/12/2023
750 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 750: Độc Cô Tiểu Nghệ 11/12/2023
751 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 751: Đông Phương tam gia! 11/12/2023
752 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 752: Xứng đáng độc bộ thiên hạ!” 11/12/2023
753 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 753: Đuổi còn không kịp, giết cái rắm á! 11/12/2023
754 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 754: Chính xác là như vậy? 11/12/2023
755 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 755: Vì sao hắn lại ở đằng sau? 11/12/2023
756 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 756: Thật sự khó có thể là con a? 11/12/2023
757 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 757: Lão tam câm miệng! Nói bậy bạ cái gì đó? 11/12/2023
758 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 758: Bất quá cũng không phải là một cái 11/12/2023
759 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 759: Đúng là chuyện đùa! 11/12/2023
760 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 760: Cam kết? 11/12/2023
761 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 761: “Hoàn khố công tử” 11/12/2023
762 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 762: Đây là vì sao? 11/12/2023
763 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 763: Oai lộ? 11/12/2023
764 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 764: Tên cháu này sao lại ngu ngốc đến vậy? 11/12/2023
765 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 765: Con đã hiểu! Hiểu được rồi! 11/12/2023
766 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 766 11/12/2023
767 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 767: Tiểu tử kia đúng là không đơn giản a 11/12/2023
768 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 768: Đông Phương đại ca? 11/12/2023
769 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 769: Đây là khái niệm gì? 11/12/2023
770 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 770: Những nơi nguy hiểm như thế, sao có chỗ cho nữ nhân? 11/12/2023
771 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 771: Ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái” 11/12/2023
772 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 772: “Vũ Đường Đoạn Hồn Cung”…… 11/12/2023
773 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 773: Đây chính là quân nhân…! 11/12/2023
774 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 774: Thật to gan! Ngươi là ai? 11/12/2023
775 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 775: Vô pháp kháng cự! 12/12/2023
776 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 776: Lực sát thương thật khủng khiếp! 12/12/2023
777 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 777: Không dám! 12/12/2023
778 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 778: Cửu cấp huyền thú Hoàng Kim Hổ! 12/12/2023
779 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 779: Thực lực như vậy là cái dạng gì? 12/12/2023
780 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 780: Chỉ là thứ mà thôi! 12/12/2023
781 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 781: Thực lực giống như…. Nhân tài…. 12/12/2023
782 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 782: Mục đích của ngươi là gì? 12/12/2023
783 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 783: Báo thù? 12/12/2023
784 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 784: Trở về! 12/12/2023
785 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 785: Còn sau này thì sao? 12/12/2023
786 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 786: Không còn sót lại một ngọn cỏ nào! 12/12/2023
787 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 787: Hắn dám sao? 12/12/2023
788 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 788: Trực giác! 12/12/2023
789 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 789: Gần như là tĩnh mịch! 12/12/2023
790 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 790: Chẳng lẽ chúng ta thật sự là đang nằm mơ sao? 12/12/2023
791 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 791: Cái tên đầu đất kia! 12/12/2023
792 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 792: Tình huống không ổn sao? 12/12/2023
793 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 793: Vậy, ý của thúc là, thúc đã nhận lời rồi? 12/12/2023
794 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 794: Ngươi đi mới chính là hy sinh vô ích! 12/12/2023
795 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 795: Cực độ thoải mái! 12/12/2023
796 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 796: Chiến thư đã phát chưa? 12/12/2023
797 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 797 12/12/2023
798 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 798: Nếu không tùy thời nó có thể hẽo rũ rồi chết! 12/12/2023
799 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 799: Cái này cũng chưa tính là xong 12/12/2023
800 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 800: Tử kim sắc! 12/12/2023
801 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 801: Không có vật gì! 12/12/2023
802 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 802: Quân Đại thiếu gia! 12/12/2023
803 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 803: Ta phải giết ngươi! 12/12/2023
804 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 804: Không có nửa điểm báo động sao? 12/12/2023
805 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 805: Rất bình thường! 12/12/2023
806 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 806: Sao có thể coi như giống nhau cho được? 12/12/2023
807 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 807: Tên của nó tại sao lại loạn lên rồi? 12/12/2023
808 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 808: Ngày kia sẽ quyết đấu! 12/12/2023
809 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 809: Triệt để là luống cuống! 12/12/2023
810 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 810: Chuyện này cũng quá kỳ quái đi! 12/12/2023
811 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 811: Như thế mới xứng với hoàn cảnh ở đây 12/12/2023
812 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 812: Tiểu gia hỏa đáng thương, ngươi bị thương sao? 12/12/2023
813 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 813: Nguy hiểm thật! 12/12/2023
814 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 814: Ngươi cứ chờ đó cho ta! 12/12/2023
815 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 815: Cửu Huyền căn! 12/12/2023
816 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 816: Cũng chính là đi tiên phong chịu chết 12/12/2023
817 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 817: Huyết Hồn sơn trang ta cũng tất có hồi báo! 12/12/2023
818 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 818: Chơi đùa mà thôi? 12/12/2023
819 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 819: Chỉ hy vọng là như thế! 12/12/2023
820 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 820: Làm càn! 12/12/2023
821 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 821: Đó chính là một khối tâm bệnh rất lớn! 12/12/2023
822 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 822: Tam thúc? 12/12/2023
823 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 823: Điều này làm sao được! Không được! 12/12/2023
824 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 824: Chúng ta đi cùng nhau! 12/12/2023
825 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 825: Thực xin lỗi! 12/12/2023
826 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 826: Một phần thắng cũng khó 12/12/2023
827 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 827: Kiếm Thần quả là không đáng! 12/12/2023
828 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 828: Tâm tình không tốt? 12/12/2023
829 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 829: Tới rất tốt! 12/12/2023
830 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 830: Quả thực là quá nguy hiểm! 12/12/2023
831 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 831: Lôi Bạo Vũ, Bố Cuồng Phong! 13/12/2023
832 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 832: Điều kiện này quá không công bình! 13/12/2023
833 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 833: Chiến lệnh! 13/12/2023
834 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 834: Đừng nói nữa! 13/12/2023
835 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 835: Đây là động tác cao minh gì vậy? 13/12/2023
836 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 836: Cũng quá thái quá đi! 13/12/2023
837 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 837: Điều này càng làm cho đám người hối hận! 13/12/2023
838 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 838: Lần này chính là triệt để nổi giận! 13/12/2023
839 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 839: Thiên Địa Tù Lung! 13/12/2023
840 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 840: Có gì chỉ giáo? 13/12/2023
841 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 841: Quân đại thiếu rất bực tức! 13/12/2023
842 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 842: Chậm đã! 13/12/2023
843 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 843: Tội đáng xử trảm 13/12/2023
844 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 845 13/12/2023
845 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 846: Ta cũng không phải là Quân Khương Lâm nữa! 13/12/2023
846 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 847: Đến lúc chia tay vẫy tay một cái không được à? 13/12/2023
847 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 848: Ngược lại cảm thấy rất đáng yêu 13/12/2023
848 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 849: Thiên Địa Tù Lung! 13/12/2023
849 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 850: Chính thức là bị nhốt a! 13/12/2023
850 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 851: Thế nhưng, thật sự chính là nàng ta! 13/12/2023
851 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 852: Chính thức là bị nhốt a! 13/12/2023
852 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 853: Ngang sức ngang tài! 13/12/2023
853 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 854: Đại chiến bắt đầu 13/12/2023
854 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 855: Đúng là như thế! 13/12/2023
855 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 856: Chỉ có thể được ăn cả ngã về không mà thôi! 13/12/2023
856 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 857: Lại là liên hoàn tam cước! 13/12/2023
857 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 858: “Tàn phế chí tôn.” 13/12/2023
858 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 859: Chẳng lẽ nó tự mọc cánh bay đi? 13/12/2023
859 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 860: Việc này đều do cung chủ quyết định! 13/12/2023
860 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 861: Có đảm lượng hãy đi ra đây! 13/12/2023
861 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 862: Ánh mắt rõ ràng là có ý cảnh cáo! 13/12/2023
862 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 863: Chuyến đi này không tệ 13/12/2023
863 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 864: Đây là cái chuyện mẹ gì! 13/12/2023
864 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 865: Sau khi trở về đã không thấy hắn nữa! 13/12/2023
865 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 866: Cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua? 13/12/2023
866 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 867: Ta tự nhiên có biện pháp! 13/12/2023
867 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 868: Dường như là chạy thì đúng hơn 13/12/2023
868 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 869 13/12/2023
869 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 870: Toàn bộ kinh mạch được mở rộng 13/12/2023
870 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 871: Rốt cục lại sắp sửa đột phá một tầng nữa! 13/12/2023
871 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 872: Chẳng lẽ trong này thật sự có ám chỉ điều gì đó? 13/12/2023
872 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 873: Dường như có chỗ đặc thù? 13/12/2023
873 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 874: Có hay không có? 13/12/2023
874 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 875: Là loại cho nam nhân ăn à? 13/12/2023
875 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 876: Thực sự là khóc không ra nước mắt a 14/12/2023
876 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 877: Ta không có bệnh, ta dùng thuốc làm gì? 14/12/2023
877 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 878: Chỉ như vậy mà thôi! 14/12/2023
878 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 879: Chẳng lẽ cần phải cứng rắn giương cung? 14/12/2023
879 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 880: Hay hoặc giả là ứng với câu tạo hóa trêu người! 14/12/2023
880 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 881: Khó có thể kháng cự sự hấp dẫn này! 14/12/2023
881 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 882: Toàn lực phối hợp! 14/12/2023
882 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 883: Xuân dược! 14/12/2023
883 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 884: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 14/12/2023
884 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 885: Thanh Hàn tỷ tỷ đâu? 14/12/2023
885 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 886: Hắn không có quan hệ? 14/12/2023
886 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 887: Thật sự là nấu cơm rất tốt a! 14/12/2023
887 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 888: Ai cũng không đoạt được! 14/12/2023
888 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 889: Đó là cơm do ta nấu mà! 14/12/2023
889 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 890: Ta thật là đáng chết! 14/12/2023
890 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 891: Trách nhiệm với nữ nhân! 14/12/2023
891 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 892: Ủy khuất cái chó gì?” 14/12/2023
892 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 893: Nổi giận sao? 14/12/2023
893 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 894: Chuyện lần này, ta thực mất hứng! 14/12/2023
894 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 895: Ta gần như đã quên mất 14/12/2023
895 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 896: Vậy một nữ tử như ta biết phải làm sao? 14/12/2023
896 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 897: Vậy đại tỷ rốt cuộc có dự định như thế nào? 14/12/2023
897 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 898: Quản Thanh Hàn! 14/12/2023
898 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 899: “thần xui quỷ khiến 14/12/2023
899 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 900: Ngươi cho ngươi là ai? 14/12/2023
900 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 901: Đây chính là tội lớn diệt tộc a! 14/12/2023
901 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 902: Lấy ra ta xem! 14/12/2023
902 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 903: Tam Hạc cùng Tứ Hùng! 14/12/2023
903 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 904: Cao nhân thì sẽ không xấu xa sao? 14/12/2023
904 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 905: “Phong huynh” 14/12/2023
905 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 906: Lại ý vị như thế nào? 14/12/2023
906 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 907: Hắn lập tức sẽ có đột phá! 14/12/2023
907 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 908: Quân Khương Lâm sự hưởng thụ lớn lao! 14/12/2023
908 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 909: Hắn chân chính khiếp sợ! 14/12/2023
909 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 910: Quả nhiên danh bất hư truyền! 14/12/2023
910 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 911: Người trước mặt là ai? 14/12/2023
911 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 912: Âm Hoàng Tuyền! 14/12/2023
912 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 913: Nơi tương lai Lâm Quân ẩn cư! 14/12/2023
913 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 914: Tuyệt đối thần tượng a! 15/12/2023
914 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 915: Lại tiếp tục tiến một bậc nữa! 15/12/2023
915 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 916: Còn không phải là thuận lí thành chương sao? 15/12/2023
916 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 917: Vẫn còn ẩn dấu một vị cường giả như thế? 15/12/2023
917 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 918: Vô biên vô tận, mênh mông không có giới hạn! 15/12/2023
918 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 919: Các ngươi dám sao? 15/12/2023
919 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 920: Cái này đúng là cực phẩm Cửu Huyền căn! 15/12/2023
920 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 921: Thật trâu bò a! 15/12/2023
921 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 922: Đây là thanh âm của nam nhân kia 15/12/2023
922 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 923: Hắn đánh ngươi chứ? 15/12/2023
923 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 924: Kẻ thuận ta. Sống 15/12/2023
924 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 925: Chỉ tiếc rằng, tên sát thủ kia là địch nhân! 15/12/2023
925 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 926: Hắn còn muốn giấu giếm gì nữa.” 15/12/2023
926 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 927: Vì sao hắn lại thay đổi lớn như thế? 15/12/2023
927 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 928: Quân Tam Thiếu? 15/12/2023
928 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 929: Thằng nhãi ranh khốn khiếp, tức chết ta rồi! 15/12/2023
929 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 930: Bách Lý Hùng Phong xong rồi! 15/12/2023
930 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 931 15/12/2023
931 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 932 15/12/2023
932 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 933 15/12/2023
933 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 934 15/12/2023
934 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 935 15/12/2023
935 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 936 15/12/2023
936 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 937 15/12/2023
937 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 938 15/12/2023
938 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 939 15/12/2023
939 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 940 15/12/2023
940 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 941 15/12/2023
941 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 942 15/12/2023
942 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 943 15/12/2023
943 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 944 15/12/2023
944 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 945 15/12/2023
945 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 946 15/12/2023
946 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 947 15/12/2023
947 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 948 15/12/2023
948 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 949 15/12/2023
949 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 950 15/12/2023
950 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 951 15/12/2023
951 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 952 15/12/2023
952 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 953 15/12/2023
953 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 954 15/12/2023
954 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 955 15/12/2023
955 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 956 16/12/2023
956 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 957 16/12/2023
957 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 958 16/12/2023
958 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 959 16/12/2023
959 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 960 16/12/2023
960 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 961 16/12/2023
961 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 962 16/12/2023
962 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 963 16/12/2023
963 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 964 16/12/2023
964 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 965 16/12/2023
965 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 966 16/12/2023
966 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 967 16/12/2023
967 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 968 16/12/2023
968 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 969 16/12/2023
969 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 970 16/12/2023
970 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 971 16/12/2023
971 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 972 16/12/2023
972 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 973 16/12/2023
973 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 974 17/12/2023
974 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 975 17/12/2023
975 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 976 17/12/2023
976 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 977 17/12/2023
977 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 978 17/12/2023
978 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 979 17/12/2023
979 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 980 17/12/2023
980 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 981 17/12/2023
981 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 982 17/12/2023
982 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 983 17/12/2023
983 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 984 17/12/2023
984 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 985 17/12/2023
985 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 986 17/12/2023
986 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 987 17/12/2023
987 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 988 17/12/2023
988 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 989 17/12/2023
989 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 990 17/12/2023
990 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 991 17/12/2023
991 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 992 17/12/2023
992 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 993 17/12/2023
993 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 994 17/12/2023
994 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 995 17/12/2023
995 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 996 17/12/2023
996 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 997 17/12/2023
997 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 998 17/12/2023
998 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 999 17/12/2023
999 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1000 17/12/2023
1000 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1001 17/12/2023
1001 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1002 17/12/2023
1002 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1003 17/12/2023
1003 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1004 17/12/2023
1004 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1005 17/12/2023
1005 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1006 17/12/2023
1006 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1007 17/12/2023
1007 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1008 17/12/2023
1008 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1009 17/12/2023
1009 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1010 17/12/2023
1010 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1011 17/12/2023
1011 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1012 17/12/2023
1012 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1013 17/12/2023
1013 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1014 17/12/2023
1014 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1015 17/12/2023
1015 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1016 17/12/2023
1016 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1017 17/12/2023
1017 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1018 17/12/2023
1018 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1019 17/12/2023
1019 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1020 17/12/2023
1020 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1021 17/12/2023
1021 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1022 17/12/2023
1022 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1023 17/12/2023
1023 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1024 17/12/2023
1024 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1025 17/12/2023
1025 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1026 17/12/2023
1026 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1027 17/12/2023
1027 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1028 17/12/2023
1028 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1029 17/12/2023
1029 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1030 17/12/2023
1030 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1031 17/12/2023
1031 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1032 17/12/2023
1032 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1033 17/12/2023
1033 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1034 17/12/2023
1034 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1035 18/12/2023
1035 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1036 18/12/2023
1036 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1037 18/12/2023
1037 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1038 18/12/2023
1038 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1039 18/12/2023
1039 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1040 18/12/2023
1040 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1041 18/12/2023
1041 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1042 18/12/2023
1042 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1043 18/12/2023
1043 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1044 18/12/2023
1044 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1045 18/12/2023
1045 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1046 18/12/2023
1046 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1047 18/12/2023
1047 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1048 18/12/2023
1048 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1049 18/12/2023
1049 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1050 18/12/2023
1050 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1051 18/12/2023
1051 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1052 18/12/2023
1052 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1053 18/12/2023
1053 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1054 18/12/2023
1054 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1055 18/12/2023
1055 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1056 18/12/2023
1056 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1057 18/12/2023
1057 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1058 18/12/2023
1058 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1059 18/12/2023
1059 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1060 18/12/2023
1060 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1061 18/12/2023
1061 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1062 18/12/2023
1062 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1063 18/12/2023
1063 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1064 18/12/2023
1064 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1065 18/12/2023
1065 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1066 18/12/2023
1066 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1067 18/12/2023
1067 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1068 18/12/2023
1068 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1069 18/12/2023
1069 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1070 18/12/2023
1070 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1071 18/12/2023
1071 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1072 18/12/2023
1072 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1073 18/12/2023
1073 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1074 18/12/2023
1074 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1075 18/12/2023
1075 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1076 18/12/2023
1076 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1077 18/12/2023
1077 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1078 18/12/2023
1078 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1079 18/12/2023
1079 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1080 18/12/2023
1080 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1081 18/12/2023
1081 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1082 18/12/2023
1082 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1083 18/12/2023
1083 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1084 18/12/2023
1084 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1086 18/12/2023
1085 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1087 18/12/2023
1086 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1088 18/12/2023
1087 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1089 18/12/2023
1088 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1090 18/12/2023
1089 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1091 18/12/2023
1090 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1092 18/12/2023
1091 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1093 18/12/2023
1092 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1094 18/12/2023
1093 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1095 18/12/2023
1094 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1096 19/12/2023
1095 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1097 19/12/2023
1096 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1098 19/12/2023
1097 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1099 19/12/2023
1098 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1100 19/12/2023
1099 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1101 19/12/2023
1100 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1102 19/12/2023
1101 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1103 19/12/2023
1102 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1104 19/12/2023
1103 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1105 19/12/2023
1104 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1106 20/12/2023
1105 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1107 20/12/2023
1106 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1108 20/12/2023
1107 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1109 20/12/2023
1108 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1110 20/12/2023
1109 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1111 20/12/2023
1110 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1112 20/12/2023
1111 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1113 20/12/2023
1112 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1114 20/12/2023
1113 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1115 21/12/2023
1114 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1116 21/12/2023
1115 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1117 21/12/2023
1116 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1118 21/12/2023
1117 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1119 21/12/2023
1118 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1120 22/12/2023
1119 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1121 22/12/2023
1120 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1122 22/12/2023
1121 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1123 22/12/2023
1122 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1124 23/12/2023
1123 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1125 23/12/2023
1124 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1126 23/12/2023
1125 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1127 24/12/2023
1126 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1128 24/12/2023
1127 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1129 25/12/2023
1128 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1130 25/12/2023
1129 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1131 25/12/2023
1130 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1132 25/12/2023
1131 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1133 26/12/2023
1132 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1134 26/12/2023
1133 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1135 26/12/2023
1134 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1136 26/12/2023
1135 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1137 27/12/2023
1136 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1138 27/12/2023
1137 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1139 27/12/2023
1138 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1140 27/12/2023
1139 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1141 28/12/2023
1140 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1142 28/12/2023
1141 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1143 28/12/2023
1142 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1144 28/12/2023
1143 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1145 28/12/2023
1144 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1146 29/12/2023
1145 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1147 29/12/2023
1146 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1148 29/12/2023
1147 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1149 29/12/2023
1148 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1150 29/12/2023
1149 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1151 30/12/2023
1150 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1152 30/12/2023
1151 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1153 30/12/2023
1152 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1154 30/12/2023
1153 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1155 31/12/2023
1154 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1156 31/12/2023
1155 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1157 31/12/2023
1156 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1158 01/01/2024
1157 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1159 01/01/2024
1158 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1160 02/01/2024
1159 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1161 02/01/2024
1160 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1162 02/01/2024
1161 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1163 02/01/2024
1162 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1164 03/01/2024
1163 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1165 03/01/2024
1164 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1166 03/01/2024
1165 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1167 03/01/2024
1166 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1168 03/01/2024
1167 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1169 04/01/2024
1168 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1170 04/01/2024
1169 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1171 04/01/2024
1170 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1172 05/01/2024
1171 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1173 05/01/2024
1172 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1174 05/01/2024
1173 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1175 05/01/2024
1174 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1176 06/01/2024
1175 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1177 06/01/2024
1176 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1178 07/01/2024
1177 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1179 07/01/2024
1178 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1180 11/01/2024
1179 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1181 12/01/2024
1180 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1182 12/01/2024
1181 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1183 13/01/2024
1182 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1184 14/01/2024
1183 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1185 15/01/2024
1184 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1186 15/01/2024
1185 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1187 16/01/2024
1186 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1188 17/01/2024
1187 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1189 18/01/2024
1188 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1190 19/01/2024
1189 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1191 20/01/2024
1190 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1192 21/01/2024
1191 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1193 22/01/2024
1192 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1194 24/01/2024
1193 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1195 25/01/2024
1194 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1196 26/01/2024
1195 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1197 28/01/2024
1196 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1198 29/01/2024
1197 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1199 31/01/2024
1198 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1200 02/02/2024
1199 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1201 03/02/2024
1200 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1202 19/02/2024
1201 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1203 26/02/2024
1202 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1204 03/03/2024
1203 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1205 09/03/2024
1204 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1206 16/03/2024
1205 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1207 23/03/2024
1206 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1208 28/03/2024
1207 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1209 31/03/2024
1208 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1210 04/04/2024
1209 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1211 08/04/2024
1210 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1212 25/04/2024
1211 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 844: Hoàn toàn xứng đáng với các ngươi! 17/05/2024
1212 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1085 18/05/2024
1213 Quân Lâm Binh Vương – Quân Lâm Binh Vương – Chương 1213 20/05/2024

Bình luận