Thông tin truyện

Tiên Võ Đế Vương

Tác giả:

Lục Giới

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

223371

Tiên Võ Đế Vương

Trong đại điện hùng vĩ, giọng nói tựa phán quan lạnh như hàn băng mang theo vẻ uy nghiêm tuyệt đối vang lên. Bên dưới, Diệp Thành đứng lặng trong đại điện, thần sắc nhợt nhạt như tờ giấy trắng. Nghe giọng phán quan lạnh lẽo vô tình, hắn từ từ nắm chặt tay, có lẽ vì lực đạo quá lớn nên móng tay đều đâm sâu vào lòng bàn tay khiến máu tươi chảy ra thành dòng. Vùng đan điền bị huỷ hoại, không còn cơ duyên tu luyện thành tiên. Diệp Thành bật cười nhưng là nụ cười đầy thê lương. Ba ngày trước, hắn giúp tông môn xuống núi hái thuốc nhưng lại bị cao thủ của tông môn kẻ địch đánh lén. Tuy vậy, Diệp Thành vẫn cố gắng giữ gìn linh dược, vượt qua cửu tử nhất sinh quay về tông môn. Vùng đan điền bị phế, hắn trở thành một kẻ bỏ đi không hơn không kém. Có điều, Diệp Thành chưa từng nghĩ lòng trung thành của mình trong mắt những con người cao cao tại thượng này lại không đáng lấy một xu, bọn họ chỉ muốn đuổi hắn ra khỏi tông môn càng sớm càng tốt, như thể hắn là loại rác rưởi bỏ đi vậy.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 1 22/11/2023
2 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 2 22/11/2023
3 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 3 22/11/2023
4 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 4 22/11/2023
5 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 5 22/11/2023
6 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 6 22/11/2023
7 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 7 22/11/2023
8 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 8 22/11/2023
9 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 9 22/11/2023
10 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 10 22/11/2023
11 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 11 22/11/2023
12 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 12 22/11/2023
13 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 13 22/11/2023
14 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 14 22/11/2023
15 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 15 22/11/2023
16 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 16 22/11/2023
17 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 17 23/11/2023
18 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 18 23/11/2023
19 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 19 25/11/2023
20 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 20 25/11/2023
21 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 21 25/11/2023
22 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 22 26/11/2023
23 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 23 26/11/2023
24 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 24 26/11/2023
25 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 25 26/11/2023
26 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 26 26/11/2023
27 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 27 26/11/2023
28 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 28 26/11/2023
29 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 29 26/11/2023
30 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 30 26/11/2023
31 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 31 26/11/2023
32 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 32 26/11/2023
33 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 33 26/11/2023
34 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 34 26/11/2023
35 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 35 26/11/2023
36 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 36 26/11/2023
37 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 37 26/11/2023
38 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 38 26/11/2023
39 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 39 26/11/2023
40 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 40 26/11/2023
41 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 41 26/11/2023
42 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 42 26/11/2023
43 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 43 26/11/2023
44 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 44 26/11/2023
45 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 45 26/11/2023
46 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 46 26/11/2023
47 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 47 26/11/2023
48 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 48 27/11/2023
49 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 49 27/11/2023
50 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 50 27/11/2023
51 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 51 27/11/2023
52 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 52 27/11/2023
53 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 53 27/11/2023
54 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 54 27/11/2023
55 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 55 27/11/2023
56 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 56 27/11/2023
57 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 57 27/11/2023
58 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 58 27/11/2023
59 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 59 27/11/2023
60 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 60 27/11/2023
61 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 61 27/11/2023
62 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 62 27/11/2023
63 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 63 27/11/2023
64 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 64 27/11/2023
65 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 65 27/11/2023
66 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 66 27/11/2023
67 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 67 27/11/2023
68 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 68 27/11/2023
69 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 69 27/11/2023
70 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 70 27/11/2023
71 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 71 27/11/2023
72 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 72 27/11/2023
73 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 73 27/11/2023
74 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 74 27/11/2023
75 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 75 27/11/2023
76 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 76 27/11/2023
77 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 77 28/11/2023
78 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 78 28/11/2023
79 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 79 28/11/2023
80 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 80 28/11/2023
81 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 81 28/11/2023
82 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 82 28/11/2023
83 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 83 28/11/2023
84 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 84 28/11/2023
85 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 85 28/11/2023
86 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 86 28/11/2023
87 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 87 28/11/2023
88 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 88 28/11/2023
89 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 89 28/11/2023
90 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 90 28/11/2023
91 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 91 28/11/2023
92 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 92 28/11/2023
93 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 93 28/11/2023
94 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 94 28/11/2023
95 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 95 28/11/2023
96 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 96 28/11/2023
97 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 97 28/11/2023
98 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 98 28/11/2023
99 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 99 28/11/2023
100 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 100-101 29/11/2023
101 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 102 29/11/2023
102 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 103 29/11/2023
103 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 104 29/11/2023
104 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 105 29/11/2023
105 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 106 29/11/2023
106 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 107 29/11/2023
107 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 108 29/11/2023
108 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 109 29/11/2023
109 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 110 29/11/2023
110 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 111 29/11/2023
111 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 112 29/11/2023
112 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 113 29/11/2023
113 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 114 29/11/2023
114 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 115 29/11/2023
115 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 116 29/11/2023
116 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 117 29/11/2023
117 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 118 29/11/2023
118 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 119 29/11/2023
119 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 120 29/11/2023
120 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 121 29/11/2023
121 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 122 29/11/2023
122 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 123 29/11/2023
123 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 124 29/11/2023
124 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 125 29/11/2023
125 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 126 29/11/2023
126 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 127 29/11/2023
127 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 128 29/11/2023
128 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 129 29/11/2023
129 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 130 29/11/2023
130 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 131 29/11/2023
131 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 132 29/11/2023
132 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 133 29/11/2023
133 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 134 29/11/2023
134 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 135 29/11/2023
135 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 136 29/11/2023
136 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 137 29/11/2023
137 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 138 29/11/2023
138 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 139 29/11/2023
139 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 140 29/11/2023
140 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 141 30/11/2023
141 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 142 30/11/2023
142 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 143 30/11/2023
143 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 144 30/11/2023
144 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 145 30/11/2023
145 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 146 30/11/2023
146 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 147 30/11/2023
147 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 148 30/11/2023
148 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 149 30/11/2023
149 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 150 30/11/2023
150 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 151 30/11/2023
151 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 152 30/11/2023
152 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 153 30/11/2023
153 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 154 30/11/2023
154 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 155 30/11/2023
155 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 156 30/11/2023
156 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 157 30/11/2023
157 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 158 30/11/2023
158 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 159 30/11/2023
159 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 160 30/11/2023
160 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 161 30/11/2023
161 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 162 30/11/2023
162 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 163 30/11/2023
163 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 164 30/11/2023
164 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 165 30/11/2023
165 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 166 30/11/2023
166 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 167 30/11/2023
167 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 168 30/11/2023
168 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 169 30/11/2023
169 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 170 30/11/2023
170 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 171 30/11/2023
171 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 172 30/11/2023
172 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 173 30/11/2023
173 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 174 30/11/2023
174 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 175 30/11/2023
175 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 176 30/11/2023
176 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 177 30/11/2023
177 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 178 30/11/2023
178 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 179 30/11/2023
179 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 180 30/11/2023
180 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 181 30/11/2023
181 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 182 01/12/2023
182 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 183 01/12/2023
183 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 184 01/12/2023
184 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 185 01/12/2023
185 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 186 01/12/2023
186 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 187 01/12/2023
187 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 188 01/12/2023
188 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 189 01/12/2023
189 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 190 01/12/2023
190 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 191 01/12/2023
191 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 192 01/12/2023
192 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 193 01/12/2023
193 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 194 01/12/2023
194 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 195 01/12/2023
195 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 196 01/12/2023
196 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 197 01/12/2023
197 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 198 01/12/2023
198 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 199 01/12/2023
199 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 200 01/12/2023
200 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 201 01/12/2023
201 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 202 01/12/2023
202 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 203 01/12/2023
203 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 204 01/12/2023
204 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 205 01/12/2023
205 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 206 01/12/2023
206 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 207 01/12/2023
207 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 208 01/12/2023
208 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 209 01/12/2023
209 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 210 01/12/2023
210 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 211 01/12/2023
211 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 212 01/12/2023
212 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 213 01/12/2023
213 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 214 01/12/2023
214 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 215 01/12/2023
215 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 216 01/12/2023
216 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 217 01/12/2023
217 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 218 02/12/2023
218 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 219 02/12/2023
219 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 220 02/12/2023
220 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 221 02/12/2023
221 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 222 02/12/2023
222 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 223 02/12/2023
223 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 224 02/12/2023
224 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 225 02/12/2023
225 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 226 02/12/2023
226 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 227 02/12/2023
227 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 228 02/12/2023
228 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 229 02/12/2023
229 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 230 02/12/2023
230 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 231 02/12/2023
231 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 232 02/12/2023
232 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 233 02/12/2023
233 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 234 02/12/2023
234 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 235 02/12/2023
235 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 236 02/12/2023
236 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 237 02/12/2023
237 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 238 02/12/2023
238 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 239 02/12/2023
239 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 240 02/12/2023
240 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 241 02/12/2023
241 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 242 02/12/2023
242 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 243 02/12/2023
243 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 244 02/12/2023
244 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 245 02/12/2023
245 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 246 02/12/2023
246 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 247 02/12/2023
247 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 248 02/12/2023
248 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 249 02/12/2023
249 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 250 02/12/2023
250 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 251 02/12/2023
251 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 252 02/12/2023
252 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 253 02/12/2023
253 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 254 02/12/2023
254 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 255 02/12/2023
255 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 256 03/12/2023
256 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 257 03/12/2023
257 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 258 03/12/2023
258 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 259 03/12/2023
259 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 260 03/12/2023
260 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 261 03/12/2023
261 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 262 03/12/2023
262 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 263 03/12/2023
263 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 264 03/12/2023
264 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 265 03/12/2023
265 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 266 03/12/2023
266 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 267 03/12/2023
267 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 268 03/12/2023
268 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 269 03/12/2023
269 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 270 03/12/2023
270 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 271 03/12/2023
271 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 272 03/12/2023
272 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 273 03/12/2023
273 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 274 03/12/2023
274 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 275 03/12/2023
275 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 276 03/12/2023
276 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 277 03/12/2023
277 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 278 03/12/2023
278 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 279 03/12/2023
279 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 280 03/12/2023
280 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 281 03/12/2023
281 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 282 03/12/2023
282 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 283 03/12/2023
283 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 284 03/12/2023
284 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 285 03/12/2023
285 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 286 03/12/2023
286 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 287 03/12/2023
287 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 288 03/12/2023
288 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 289 03/12/2023
289 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 290 03/12/2023
290 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 291 03/12/2023
291 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 292 03/12/2023
292 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 293 03/12/2023
293 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 294 03/12/2023
294 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 295 03/12/2023
295 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 296 03/12/2023
296 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 297 03/12/2023
297 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 298 03/12/2023
298 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 299 03/12/2023
299 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 300 04/12/2023
300 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 301 04/12/2023
301 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 302 04/12/2023
302 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 303 04/12/2023
303 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 304 04/12/2023
304 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 305 04/12/2023
305 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 306 04/12/2023
306 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 307 04/12/2023
307 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 308 04/12/2023
308 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 309 04/12/2023
309 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 310 04/12/2023
310 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 311 04/12/2023
311 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 312 04/12/2023
312 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 313 04/12/2023
313 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 314 04/12/2023
314 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 315 04/12/2023
315 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 316 04/12/2023
316 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 317 04/12/2023
317 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 318 04/12/2023
318 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 319 04/12/2023
319 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 320 04/12/2023
320 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 321 04/12/2023
321 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 322 04/12/2023
322 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 323 04/12/2023
323 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 324 04/12/2023
324 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 325 04/12/2023
325 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 326 04/12/2023
326 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 327 04/12/2023
327 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 328 04/12/2023
328 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 329 04/12/2023
329 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 330 04/12/2023
330 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 331 04/12/2023
331 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 332 04/12/2023
332 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 333 04/12/2023
333 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 334 04/12/2023
334 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 335 04/12/2023
335 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 336 04/12/2023
336 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 337 04/12/2023
337 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 338 04/12/2023
338 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 339 04/12/2023
339 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 340 04/12/2023
340 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 341 04/12/2023
341 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 342 04/12/2023
342 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 343 04/12/2023
343 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 344 04/12/2023
344 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 345 04/12/2023
345 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 346 04/12/2023
346 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 347 04/12/2023
347 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 348 05/12/2023
348 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 349 05/12/2023
349 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 350 05/12/2023
350 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 351 05/12/2023
351 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 352 05/12/2023
352 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 353 05/12/2023
353 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 354 05/12/2023
354 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 355 05/12/2023
355 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 356 05/12/2023
356 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 357 05/12/2023
357 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 358 05/12/2023
358 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 359 05/12/2023
359 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 360 05/12/2023
360 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 361 05/12/2023
361 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 362 05/12/2023
362 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 363 05/12/2023
363 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 364 05/12/2023
364 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 365 05/12/2023
365 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 366 05/12/2023
366 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 367 05/12/2023
367 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 368 05/12/2023
368 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 369 05/12/2023
369 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 370 05/12/2023
370 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 371 05/12/2023
371 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 372 05/12/2023
372 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 373 05/12/2023
373 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 374 05/12/2023
374 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 375 05/12/2023
375 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 376 05/12/2023
376 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 377 05/12/2023
377 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 378 05/12/2023
378 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 379 05/12/2023
379 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 380 05/12/2023
380 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 381 05/12/2023
381 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 382 05/12/2023
382 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 383 05/12/2023
383 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 384 05/12/2023
384 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 385 05/12/2023
385 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 386 05/12/2023
386 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 387 05/12/2023
387 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 388 05/12/2023
388 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 389 05/12/2023
389 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 390 05/12/2023
390 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 391 05/12/2023
391 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 392 05/12/2023
392 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 393 06/12/2023
393 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 394 06/12/2023
394 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 395 06/12/2023
395 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 396 06/12/2023
396 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 397 06/12/2023
397 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 398 06/12/2023
398 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 399 06/12/2023
399 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 400 06/12/2023
400 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 401 06/12/2023
401 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 402 06/12/2023
402 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 403 06/12/2023
403 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 404 06/12/2023
404 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 405 06/12/2023
405 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 406 06/12/2023
406 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 407 06/12/2023
407 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 408 06/12/2023
408 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 409 06/12/2023
409 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 410 06/12/2023
410 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 411 06/12/2023
411 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 412 06/12/2023
412 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 413 06/12/2023
413 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 414 06/12/2023
414 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 415 06/12/2023
415 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 416 06/12/2023
416 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 417 06/12/2023
417 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 418 06/12/2023
418 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 419 06/12/2023
419 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 420 06/12/2023
420 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 421 06/12/2023
421 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 422 06/12/2023
422 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 423 06/12/2023
423 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 424 06/12/2023
424 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 425 06/12/2023
425 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 426 06/12/2023
426 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 427 06/12/2023
427 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 428 06/12/2023
428 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 429 06/12/2023
429 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 430 06/12/2023
430 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 431 06/12/2023
431 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 432 06/12/2023
432 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 433 06/12/2023
433 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 434 06/12/2023
434 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 435 06/12/2023
435 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 436 06/12/2023
436 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 437 06/12/2023
437 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 438 06/12/2023
438 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 439 06/12/2023
439 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 440 06/12/2023
440 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 441 06/12/2023
441 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 442 06/12/2023
442 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 443 07/12/2023
443 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 444 07/12/2023
444 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 445 07/12/2023
445 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 446 07/12/2023
446 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 447 07/12/2023
447 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 448 07/12/2023
448 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 449 07/12/2023
449 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 450 07/12/2023
450 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 451 07/12/2023
451 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 452 07/12/2023
452 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 453 07/12/2023
453 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 454 07/12/2023
454 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 455 07/12/2023
455 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 456 07/12/2023
456 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 457 07/12/2023
457 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 458 07/12/2023
458 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 459 07/12/2023
459 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 460 07/12/2023
460 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 461 07/12/2023
461 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 462 07/12/2023
462 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 463 07/12/2023
463 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 464 07/12/2023
464 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 465 07/12/2023
465 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 466 07/12/2023
466 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 467 07/12/2023
467 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 468 07/12/2023
468 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 469 07/12/2023
469 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 470 07/12/2023
470 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 471 07/12/2023
471 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 472 07/12/2023
472 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 473 07/12/2023
473 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 474 07/12/2023
474 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 475 07/12/2023
475 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 476 07/12/2023
476 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 477 07/12/2023
477 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 478 07/12/2023
478 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 479 07/12/2023
479 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 480 07/12/2023
480 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 481 07/12/2023
481 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 482 07/12/2023
482 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 483 07/12/2023
483 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 484 07/12/2023
484 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 485 07/12/2023
485 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 486 07/12/2023
486 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 487 07/12/2023
487 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 488 07/12/2023
488 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 489 07/12/2023
489 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 490 07/12/2023
490 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 491 07/12/2023
491 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 492 08/12/2023
492 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 493 08/12/2023
493 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 494 08/12/2023
494 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 495 08/12/2023
495 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 496 08/12/2023
496 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 497 08/12/2023
497 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 498 08/12/2023
498 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 499 08/12/2023
499 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 500 08/12/2023
500 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 501 08/12/2023
501 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 502 08/12/2023
502 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 503 08/12/2023
503 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 504 08/12/2023
504 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 505 08/12/2023
505 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 506 08/12/2023
506 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 507 08/12/2023
507 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 508 08/12/2023
508 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 509 08/12/2023
509 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 510 08/12/2023
510 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 511 08/12/2023
511 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 512 08/12/2023
512 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 513 08/12/2023
513 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 514 08/12/2023
514 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 515 08/12/2023
515 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 516 08/12/2023
516 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 517 08/12/2023
517 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 518 08/12/2023
518 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 519 08/12/2023
519 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 520 08/12/2023
520 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 521 08/12/2023
521 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 522 08/12/2023
522 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 523 08/12/2023
523 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 524 08/12/2023
524 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 525 08/12/2023
525 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 526 08/12/2023
526 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 527 08/12/2023
527 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 528 08/12/2023
528 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 529 08/12/2023
529 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 530 08/12/2023
530 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 531 08/12/2023
531 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 532 08/12/2023
532 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 533 08/12/2023
533 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 534 08/12/2023
534 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 535 08/12/2023
535 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 536 08/12/2023
536 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 537 08/12/2023
537 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 538 08/12/2023
538 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 539 08/12/2023
539 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 540 08/12/2023
540 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 541 08/12/2023
541 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 542 08/12/2023
542 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 543 08/12/2023
543 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 544 09/12/2023
544 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 545 09/12/2023
545 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 546 09/12/2023
546 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 547 09/12/2023
547 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 548 09/12/2023
548 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 549 09/12/2023
549 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 550 09/12/2023
550 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 551 09/12/2023
551 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 552 09/12/2023
552 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 553 09/12/2023
553 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 554 09/12/2023
554 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 555 09/12/2023
555 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 556 09/12/2023
556 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 557 09/12/2023
557 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 558 09/12/2023
558 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 559 09/12/2023
559 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 560 09/12/2023
560 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 561 09/12/2023
561 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 562 09/12/2023
562 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 563 09/12/2023
563 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 564 09/12/2023
564 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 565 09/12/2023
565 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 566 09/12/2023
566 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 567 09/12/2023
567 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 568 09/12/2023
568 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 569 09/12/2023
569 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 570 09/12/2023
570 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 571 09/12/2023
571 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 572 09/12/2023
572 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 573 09/12/2023
573 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 574 09/12/2023
574 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 575 09/12/2023
575 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 576 09/12/2023
576 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 577 09/12/2023
577 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 578 09/12/2023
578 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 579 09/12/2023
579 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 580 09/12/2023
580 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 581 09/12/2023
581 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 582 09/12/2023
582 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 583 09/12/2023
583 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 584 09/12/2023
584 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 585 10/12/2023
585 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 586 10/12/2023
586 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 587 10/12/2023
587 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 588 10/12/2023
588 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 589 10/12/2023
589 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 590 10/12/2023
590 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 591 10/12/2023
591 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 592 10/12/2023
592 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 593 10/12/2023
593 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 594 10/12/2023
594 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 595 10/12/2023
595 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 596 10/12/2023
596 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 597 10/12/2023
597 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 598 10/12/2023
598 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 599 10/12/2023
599 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 600 10/12/2023
600 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 601 10/12/2023
601 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 602 10/12/2023
602 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 603 10/12/2023
603 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 604 10/12/2023
604 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 605 10/12/2023
605 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 606 10/12/2023
606 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 607 10/12/2023
607 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 608 10/12/2023
608 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 609 10/12/2023
609 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 610-611 10/12/2023
610 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 612 10/12/2023
611 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 613 10/12/2023
612 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 614 10/12/2023
613 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 615 10/12/2023
614 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 616 10/12/2023
615 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 617 10/12/2023
616 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 618 10/12/2023
617 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 619 10/12/2023
618 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 620 10/12/2023
619 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 621 10/12/2023
620 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 622 11/12/2023
621 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 623 11/12/2023
622 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 624 11/12/2023
623 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 625 11/12/2023
624 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 626 11/12/2023
625 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 627 11/12/2023
626 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 628 11/12/2023
627 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 629 11/12/2023
628 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 630 11/12/2023
629 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 631 11/12/2023
630 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 632 11/12/2023
631 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 633 11/12/2023
632 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 634 11/12/2023
633 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 635 11/12/2023
634 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 636 11/12/2023
635 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 637 11/12/2023
636 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 638 11/12/2023
637 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 639 11/12/2023
638 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 640 11/12/2023
639 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 641 11/12/2023
640 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 642 11/12/2023
641 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 643 11/12/2023
642 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 644 11/12/2023
643 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 645 11/12/2023
644 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 646 11/12/2023
645 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 647 11/12/2023
646 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 648 11/12/2023
647 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 649 11/12/2023
648 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 650 11/12/2023
649 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 651 11/12/2023
650 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 652 11/12/2023
651 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 653 11/12/2023
652 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 654 11/12/2023
653 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 655 11/12/2023
654 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 656 11/12/2023
655 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 657 11/12/2023
656 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 658 11/12/2023
657 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 659 11/12/2023
658 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 660 11/12/2023
659 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 661 11/12/2023
660 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 662 11/12/2023
661 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 663 11/12/2023
662 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 664 11/12/2023
663 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 665 11/12/2023
664 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 666 11/12/2023
665 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 667 11/12/2023
666 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 668 11/12/2023
667 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 669 11/12/2023
668 Tiên Võ Đế Vương – Tiên Võ Đế Vương – Chương 670 11/12/2023

Bình luận