Thông tin truyện

Phượng Ẩn Thiên Hạ

Tác giả:

Nguyệt Xuất Vân

Thể loại:

Cổ Đại , Ngôn Tình , Ngược

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

66354

Phượng Ẩn Thiên Hạ

Đêm động phòng, chén rượu ý nghĩa ấy lại là một chén rượu độc, nói ra ai cũng không ngờ. Càng không ngờ người hạ độc lại là người phu quân ấy của nàng... Nhưng nó thật sự đã xảy ra, không những vậy, đó mới chỉ là sự khởi đầu.. Đêm động phòng, nàng từ một tân nương xinh đẹp biến thành một người đàn bà bị chồng bỏ, nhanh chóng bị đày đến phương Bắc rét lạnh... Vẫn là tân nương, chỉ là trước đây được người khác hâm mộ bao nhiêu, bây giờ cái nàng nhận được chỉ là sự thương cảm của người đời. Vì giữ lại tính mạng của một người con gái tài mạo song toàn, nàng đã trở thành một người có thể lợi dụng, dùng xong vứt bỏ. Chỉ là không có ai biết, cho tới bây giờ nàng cũng không phải là một người con gái yếu đuối tuân theo sự sắp đặt của người khác. Vận mệnh của nàng, chỉ có thể do một mình nàng nắm giữ trong tay.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 1-1: Mở đầu 15/02/2024
2 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 1-2: Rượu độc lễ hợp cẩn 16/02/2024
3 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 2: Lưu ly vỡ nát 17/02/2024
4 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 3: Hưu thê 17/02/2024
5 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 4: Khuôn mặt xấu xí 18/02/2024
6 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 5: Quân cờ chết 19/02/2024
7 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 6: Nhất định phải chết 19/02/2024
8 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 7: Ánh trăng đỏ 20/02/2024
9 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 8: Bắc tử bằng 21/02/2024
10 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 9: Đưa vào hồng trại 22/02/2024
11 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 10: Khách làng chơi tới cửa 24/02/2024
12 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 11: Túy hoa gian 25/02/2024
13 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 12: Quả nhiên là rượu ngon 25/02/2024
14 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 13: Chật vật mà mị hoặc 26/02/2024
15 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 14: Chuyên chức cầm nô 27/02/2024
16 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 15: Đàn tới bật máu 28/02/2024
17 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 16: Giám quân 29/02/2024
18 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 17: Sát phá lang 29/02/2024
19 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 18: Đập bàn đứng dậy 01/03/2024
20 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 19: Bẻ khớp 02/03/2024
21 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 20: Không thể khống chế 03/03/2024
22 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 21: Băng và lửa 04/03/2024
23 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 22: Phủ thái tử 05/03/2024
24 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 23: Tư tẩm 06/03/2024
25 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 24: Cảnh xuân ái muội 07/03/2024
26 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 25: Nhục nhã 07/03/2024
27 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 26: Cu li 08/03/2024
28 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 27: Sấm sét giữa trời quang 09/03/2024
29 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 28: Lệ khí 10/03/2024
30 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 29: Lời hứa 12/03/2024
31 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 30: Doanh sơ tà 12/03/2024
32 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 31: Giấc mộng đêm lạnh lẽo đẫm máu 13/03/2024
33 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 32: Giám trảm 14/03/2024
34 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 33: Xinh đẹp mà khát máu 15/03/2024
35 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 34: Xe ngựa thần bí 16/03/2024
36 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 35: Săn bắn lúc nửa đêm 17/03/2024
37 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 36: Gió tuyết 18/03/2024
38 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 37: Mưu kế ban đầu 19/03/2024
39 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 38: Bức địch thoái lui 19/03/2024
40 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 39: Hồ phục 20/03/2024
41 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 40: Tranh đoạt tuyết liên 21/03/2024
42 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 41: Đông tài thần 22/03/2024
43 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 42: Có thích hay không 23/03/2024
44 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 43: Tỷ thí thanh ca 24/03/2024
45 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 44: Cường hôn 25/03/2024
46 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 45: Điên cuồng đánh Thái Tử 26/03/2024
47 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 46: Diễn kịch mà thôi 26/03/2024
48 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 47: Thì ra tất cả đều là kế 26/03/2024
49 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 48: Lật tay che trời 27/03/2024
50 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 49: Nếu có thể 27/03/2024
51 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 50: Dây dưa 28/03/2024
52 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 51: Công chúa Trác Nhã 28/03/2024
53 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 52: Nghị thân 29/03/2024
54 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 53: Không phải là cô 29/03/2024
55 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 54: Không có quyền yêu 30/03/2024
56 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 55 30/03/2024
57 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 56 30/03/2024
58 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 57 31/03/2024
59 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 58 31/03/2024
60 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 59 01/04/2024
61 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 60 01/04/2024
62 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 61: Giao phong, ai có thể thắng? 02/04/2024
63 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 62: Uổng có vẻ ngoài tuyệt thế, tâm tư lại quá ngoan độc 02/04/2024
64 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 63: Cuộc chiến giữa chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu 03/04/2024
65 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 64: Kinh hồng vũ, kinh tâm ai 03/04/2024
66 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 65 04/04/2024
67 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 66: Cánh quạt mở ra, mây đen che kín 04/04/2024
68 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 67: Thi hành tiểu kế, thắng 05/04/2024
69 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 68: Yêu nghiệt mê hoặc chủ 05/04/2024
70 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 69: Bó thuốc, ôm mông trốn như chuột 05/04/2024
71 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 70: Đánh giáp lá cà, vặt lông 06/04/2024
72 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 71: Khỏa thân trắng trợn, không biết xấu hổ 06/04/2024
73 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 72: Bất nam bất nữ 07/04/2024
74 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 73: Quá cảnh giác, bị thiên lôi đánh 07/04/2024
75 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 74: Miên Nguyệt Lâu, thiết cục 08/04/2024
76 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 75: Tu la vừa ra, quần ma loạn vũ 08/04/2024
77 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 76: Đôi mắt tím sáng rực như lửa 09/04/2024
78 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 77: Cự tuyệt tứ hôn 09/04/2024
79 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 78: Có thể ôm ta một cái không? 10/04/2024
80 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 79: Ưng vương kiêu ngạo 22/04/2024
81 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 80 23/04/2024
82 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 81 24/04/2024
83 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 82 25/04/2024
84 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 83 02/05/2024
85 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 84: Lộng quyền, lấy tay che trời 02/05/2024
86 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 85: Ta không ngại đoạn tụ cùng ngươi 03/05/2024
87 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 86: Người ta thích là hắn 03/05/2024
88 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 87: Mọi người đều biết hắn là nam sủng 04/05/2024
89 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 88: Tướng gia, ta muốn bị phạt 04/05/2024
90 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 89: Hữu tình vô tình, tâm cơ sâu như biển 05/05/2024
91 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 90: Đêm trăng tĩnh mịch như chết 05/05/2024
92 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 91: Cắn xé đẫm máu 06/05/2024
93 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 92 06/05/2024
94 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 93: Ngừng động tình 07/05/2024
95 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 94: Tới đây hầu hạ bản tướng 07/05/2024
96 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 95: Hành quân thần tốc 08/05/2024
97 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 96: Tức giận đánh người 08/05/2024
98 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 97: Vì sao đối mặt lại không nhận ra nhau 09/05/2024
99 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 98: Sát phá lang, đoạn tuyệt 11/05/2024
100 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 99 13/05/2024
101 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 100 14/05/2024
102 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 101: Nụ hôn áp đảo 14/05/2024
103 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 102: Mưu kế chiến trường, lộ ra tài năng sắc sảo 14/05/2024
104 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 103: Lịch huyết chiến thần, ôn nhã công tử 15/05/2024
105 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 104: Ngươi đau, ta cũng đau 15/05/2024
106 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 105 16/05/2024
107 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 106 16/05/2024
108 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 107 16/05/2024
109 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 108 17/05/2024
110 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 109 17/05/2024
111 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 110 17/05/2024
112 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 111: Ta muốn cướp tân nương 17/05/2024
113 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 112 18/05/2024
114 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 113 18/05/2024
115 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 114 18/05/2024
116 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 115 19/05/2024
117 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 116 19/05/2024
118 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 117 19/05/2024
119 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 118 19/05/2024
120 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 120 20/05/2024
121 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 121 20/05/2024
122 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 122 21/05/2024
123 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 123 21/05/2024
124 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 124 21/05/2024
125 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 125 21/05/2024
126 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 126 21/05/2024
127 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 127 22/05/2024
128 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 128 22/05/2024
129 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 129: Giả mạo Thái giám 22/05/2024
130 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 130: Giả mạo thái giám (2) 22/05/2024
131 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 131: Thì ra ngươi là nữ nhân 23/05/2024
132 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 132: Cái chết của Nguyên Bảo 23/05/2024
133 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 133: Tóc mây ẩn hiện, trâm ngọc khẽ đưa 23/05/2024
134 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 134 24/05/2024
135 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 135 24/05/2024
136 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 136 27/05/2024
137 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 137 27/05/2024
138 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 138 28/05/2024
139 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 139 28/05/2024
140 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 140 28/05/2024
141 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 141 28/05/2024
142 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 142 28/05/2024
143 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 143 29/05/2024
144 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 144 31/05/2024
145 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 145 31/05/2024
146 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 146 31/05/2024
147 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 147: Ta là gì của ngươi? 31/05/2024
148 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 148: Ngài ấy sẽ không thành thân với cô 31/05/2024
149 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 149: Sủng ái vô hạn 31/05/2024
150 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 150 31/05/2024
151 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 151 31/05/2024
152 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 152 31/05/2024
153 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 153 31/05/2024
154 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 154 31/05/2024
155 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 155 31/05/2024
156 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 156 31/05/2024
157 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 157 31/05/2024
158 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 158 31/05/2024
159 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 159 31/05/2024
160 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 160 31/05/2024
161 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 161 31/05/2024
162 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 162: Đại kết cục 31/05/2024
163 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 163: Người đêm đó là nàng 31/05/2024
164 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 164: Túi thơm, thư gấm 31/05/2024
165 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 165: Trừ chàng ra, thứ gì ta cũng không cần 31/05/2024
166 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 166: Nắm tay nhau cùng chết 31/05/2024
167 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 167: Đoạn tụ nổi danh khắp thiên hạ 31/05/2024
168 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 168: Chàng có thể lười hơn nữa không? 31/05/2024
169 Phượng Ẩn Thiên Hạ – Phượng Ẩn Thiên Hạ – Chương 169: Say nụ cười 31/05/2024

Bình luận