Thông tin truyện

Đấu Phá Thương Khung

Tác giả:

Thiên Tàm Thổ Đậu

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

23493

Đấu Phá Thương Khung

Giới Thiệu Truyện - Đấu Phá Thương Khung là một câu chuyện huyền huyễn đặc sắc kể về Tiêu Viêm, một thiên chi kiêu tử với thiên phú tu luyện mà ai ai cũng hâm mộ, bỗng một ngày người mẹ mất đi đễ lại di vật là một chiếc giới chỉ màu đen nhưng từ khi đó Tiêu Viêm đã mất đi thiên phú tu luyện của mình. - Từ thiên tài rớt xuống làm phế vật trong 3 năm, rồi bị vị hôn thê thẳng thừng từ hôn, làm dấy lên ý chí nam nhi của mình, Tiêu Viêm nhờ di vật của mẫu thân để lại là 1 chiếc hắc giới chỉ (nhẫn màu đen)Tiêu Viêm gặp được hồn của Dược Lão (Dược Trần – Dược tôn giả) 1 đại luyện dược tông sư của đấu khí đại lục… - Từ đó cuộc đời của Tiêu Viêm có những biến hóa gì? Gặp được các đại ngộ gì? Thân phận thật sự của Huân Nhi (thanh mai trúc mã lúc nhỏ của Tiêu Viêm) ra sao? Bí mật của gia tộc hắn là gì? Cùng theo dõi bộ truyện Đấu Phá Thương Khung để có thể giải đáp các thắc mắc này các bạn nhé! - Tags: dau pha thuong khung full prc, truyen huyen huyen

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 1: Thiên tài rơi rụng 20/12/2023
2 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 2: Đấu khí đại lục 20/12/2023
3 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 3: Khách nhân 20/12/2023
4 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 4: Vân Lam tông 20/12/2023
5 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 5: Tụ khí tán 20/12/2023
6 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 6: Luyện dược sư 20/12/2023
7 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 7: Hưu! 20/12/2023
8 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 8: Thần bí đích lão giả 20/12/2023
9 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 9: Dược lão 20/12/2023
10 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 10: Tá tiễn 20/12/2023
11 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 11: Phường thị 20/12/2023
12 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 12: Li hắn viễn điểm 20/12/2023
13 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 13: Hắc thiết phiến 21/12/2023
14 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 14: Hấp chưởng 21/12/2023
15 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 15: Tu luyện 21/12/2023
16 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 16: Tiêu Trữ 21/12/2023
17 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 17: Xung đột 21/12/2023
18 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 18: Huyền giai cao cấp đấu kĩ 21/12/2023
19 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 19: Huấn luyện tàn khốc 21/12/2023
20 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 20: Phách mại 21/12/2023
21 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 21: Nhị phẩm luyện dược sư Cốc Ni 21/12/2023
22 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 22: Thanh Phong Quyết 21/12/2023
23 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 23: Tranh đoạt 21/12/2023
24 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 24: Nhất thiết đãi tục 21/12/2023
25 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 25: Tiễn do ngã xuất 21/12/2023
26 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 26: Khổ tu 21/12/2023
27 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 27: Trùng kích đệ thất đoạn 21/12/2023
28 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 28: Cường hóa Hấp chưởng 21/12/2023
29 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 29: Trọng yếu đích nhật tử 21/12/2023
30 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 30: Vẫn lạc thiên tài 21/12/2023
31 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 31: Nhất tinh Đấu Giả 21/12/2023
32 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 32: Khiêu Chiến 21/12/2023
33 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 33: Chứng Thực 21/12/2023
34 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 34: Phiên Thân 21/12/2023
35 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 35: Cảm giác tội ác 21/12/2023
36 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 36: Hoạt kê đột phá 21/12/2023
37 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 37: Tiêu Ngọc 21/12/2023
38 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 38: Tiểu tử này, không đơn giản 21/12/2023
39 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 39: Nghi thức phục trắc 21/12/2023
40 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 40: Chấn động 21/12/2023
41 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 41: Tăng khí tán 21/12/2023
42 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 42: Ngươi thua 21/12/2023
43 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 43: Thực lực của Tiêu Viêm 21/12/2023
44 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 44: Ngươi muốn thử không? 21/12/2023
45 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 45: Lạc mạc 22/12/2023
46 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 46: Tiêu Viêm bạo nộ 22/12/2023
47 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 47: Xâm phạm 22/12/2023
48 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 48: Đấu Khí các 22/12/2023
49 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 49: Lựa chọn công pháp 22/12/2023
50 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 50: Bang ? 22/12/2023
51 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 51: An Tâm 22/12/2023
52 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 52: Đột Phá 22/12/2023
53 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 53: Đệ cửu đoạn 22/12/2023
54 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 54: Trù tiễn 22/12/2023
55 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 55: Bất tiểu tâm 22/12/2023
56 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 56: Già Nam học viện 22/12/2023
57 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 57: Nghiễm Cáo 22/12/2023
58 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 58: Cao giá 22/12/2023
59 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 59: Đấu giá kết thúc 22/12/2023
60 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 60: Dược tài đáo thủ 22/12/2023
61 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 61: Trang 22/12/2023
62 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 62: Đánh 22/12/2023
63 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 63: Dị hỏa bảng 22/12/2023
64 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 64: Luyện chế tụ khí tán 22/12/2023
65 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 65: Tấn cấp đấu giả 22/12/2023
66 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 66: Phần quyết 22/12/2023
67 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 67: Lựa chọn 22/12/2023
68 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 68: Vẫn Lạc Tâm Viêm 22/12/2023
69 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 69: Huân Nhi tức giận 22/12/2023
70 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 70: Dò xét 23/12/2023
71 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 71: Tình thế của Tiêu Gia 23/12/2023
72 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 72: Sơ học luyện dược 23/12/2023
73 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 73: Lần đầu tiên chế thuốc 23/12/2023
74 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 74: Không mời mà đến 23/12/2023
75 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 75: Đại Thủ Bút 23/12/2023
76 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 76: Hợp Tác 23/12/2023
77 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 77: Đoạn Kỳ Dược Lộ 23/12/2023
78 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 78: Luyện A, Luyện Tự Nhiên Đột Phá 23/12/2023
79 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 79: Tiêu Gia Phản Kích 23/12/2023
80 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 80: Luyện Dược Sư Liễu Tịch 23/12/2023
81 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 81: Phát hiện 23/12/2023
82 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 82: Thẳng thắn 23/12/2023
83 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 83: Tiểu Phường chủ 23/12/2023
84 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 84: Phế bỏ 23/12/2023
85 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 85: Tiếp nhận 23/12/2023
86 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 86: Khiêu chiến 23/12/2023
87 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 87: Hạ sát thủ 23/12/2023
88 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 88: Hạ màn 23/12/2023
89 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 89: Nguyệt hắc phong cao 23/12/2023
90 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 90: Liệu lý hậu sự 23/12/2023
91 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 91: Dạ trung tương đáo 23/12/2023
92 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 92: Thưởng 23/12/2023
93 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 93: Bán lộ hủy dược 23/12/2023
94 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 94: Ánh mắt đĩnh soa 24/12/2023
95 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 95 24/12/2023
96 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 96: Gia Liệt gia tộc đích hoàn cảnh 24/12/2023
97 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 97: Thừa nhận 24/12/2023
98 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 98: Tuyết Ny 24/12/2023
99 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 99: Điều nan 24/12/2023
100 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 100: Uy hiếp 24/12/2023
101 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 101: Tiềm Lực Phân Cấp 24/12/2023
102 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 102: Khủng Bố Một Cái 24/12/2023
103 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 103: Xin Phép 24/12/2023
104 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 104: Sơ chiến đại đấu sư 24/12/2023
105 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 105: Ly khứ chi tiền 24/12/2023
106 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 106: Ly khai 24/12/2023
107 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 107: Vân Lam Tông 24/12/2023
108 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 108: Bát cực băng đích ám kình 24/12/2023
109 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 109: Huyết liên tinh 24/12/2023
110 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 110: Tiểu Y Tiên 24/12/2023
111 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 111: Gia Nhập Đội Ngũ 24/12/2023
112 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 112: Tiến Vào Ma thú Sơn Mạch 24/12/2023
113 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 113: Sơn Động 25/12/2023
114 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 114: Tham Bảo 25/12/2023
115 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 115: Ngộ nạn 25/12/2023
116 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 116: Băng Linh diễm thảo 25/12/2023
117 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 117: Phi hành đấu kĩ : Ưng Chi Dực 25/12/2023
118 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 118: Sinh tử trốn chết: Ưng Chi Dực 25/12/2023
119 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 119: Tử Vân Dực: Ưng Chi Dực 25/12/2023
120 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 120: Tịnh Liên Yêu Hoả: Ưng Chi Dực 25/12/2023
121 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 121: Thăng cấp lục tinh: Ưng Chi Dực 25/12/2023
122 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 122: Địa giai đấu kỹ : Diễm phân phệ lãng thước 25/12/2023
123 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 123: Bắt đầu trả thù: Diễm phân phệ lãng thước 25/12/2023
124 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 124: Giết chóc: Diễm phân phệ lãng thước 25/12/2023
125 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 125: Bát tinh đấu giả Hách Mông: Diễm phân phệ lãng thước 25/12/2023
126 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 126: Kích sát: Diễm phân phệ lãng thước 25/12/2023
127 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 127: Bao vây: Diễm phân phệ lãng thước 25/12/2023
128 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 128: Truy sát: Diễm phân phệ lãng thước 25/12/2023
129 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 129: Độc chiến đấu sư: Diễm phân phệ lãng thước 25/12/2023
130 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 130: Đột phá thất tinh: Diễm phân phệ lãng thước 25/12/2023
131 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 131: Nữ nhân thần bí vs Tử tinh dực sư vương: Diễm phân phệ lãng thước 25/12/2023
132 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 132: Đấu hoàng cấp bậc đích chiến đấu: Diễm phân phệ lãng thước 25/12/2023
133 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 133: Y nỉ đích liệu thương: Diễm phân phệ lãng thước 25/12/2023
134 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 134: Sơn động đồng cư: Diễm phân phệ lãng thước 25/12/2023
135 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 135: Xuân dược đắc nhá họa: Diễm phân phệ lãng thước 25/12/2023
136 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 136: Xuân quang khắp động: Diễm phân phệ lãng thước 25/12/2023
137 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 137: Phá giải phong ấn: Diễm phân phệ lãng thước 25/12/2023
138 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 138: Liên thủ hành động: Diễm phân phệ lãng thước 25/12/2023
139 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 139: bạn sinh tử tinh nguyên : Diễm phân phệ lãng thước 25/12/2023
140 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 140: Tử linh tinh đáo thủ: Diễm phân phệ lãng thước 25/12/2023
141 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 141: Sinh tử thì tốc: Diễm phân phệ lãng thước 25/12/2023
142 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 142: Hấp thu tử sắc năng lượng: Diễm phân phệ lãng thước 25/12/2023
143 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 143: Cửu tinh đấu giả: Diễm phân phệ lãng thước 25/12/2023
144 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 144: Cam Mộ: Diễm phân phệ lãng thước 25/12/2023
145 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 145: Đánh chết cửu tinh đấu giả: Diễm phân phệ lãng thước 26/12/2023
146 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 146: Gặp lại Tiểu Y Tiên: Diễm phân phệ lãng thước 26/12/2023
147 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 147: Xông vào hang sói: Diễm phân phệ lãng thước 26/12/2023
148 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 148: Phá phách: Diễm phân phệ lãng thước 26/12/2023
149 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 149: Kích sát nhị tinh đấu sư: Diễm phân phệ lãng thước 26/12/2023
150 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 150: Tiểu sơn cốc: Diễm phân phệ lãng thước 26/12/2023
151 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 151: Tử Diễm: Diễm phân phệ lãng thước 26/12/2023
152 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 152: Bổn Nguyên Hỏa Chủng: Diễm phân phệ lãng thước 26/12/2023
153 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 153: Ngôn hành kì quái: Diễm phân phệ lãng thước 26/12/2023
154 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 154: Tai họa độc thể 26/12/2023
155 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 155: Thể chất đáng sợ 26/12/2023
156 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 156: Chuẩn Bị Luyện hóa Tử Hỏa 26/12/2023
157 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 157: Ma hạch tới tay 26/12/2023
158 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 158: Công Pháp Luyện Đan Tiến Hóa 26/12/2023
159 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 159: Tấn Cấp đấu sư! 26/12/2023
160 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 160: Chênh Lệch giữa Đấu Sư Và Đấu Giả 26/12/2023
161 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 161: Li biệt 26/12/2023
162 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 162: Ba thứ cần thiết để luyện hóa dị hỏa 26/12/2023
163 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 163: Áo Thác đại sư 26/12/2023
164 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 164: Luyện dược sư công hội 26/12/2023
165 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 165: Khảo nghiệm của nhất phẩm luyện dược sư 26/12/2023
166 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 166: Thông qua khảo hạch 26/12/2023
167 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 167: Nhị phẩm luyện dược sư trẻ nhất 26/12/2023
168 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 168: Cực phẩm đãi ngộ của luyện dược sư 26/12/2023
169 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 169: Cổ Đặc 26/12/2023
170 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 170: Trao đổi 26/12/2023
171 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 171: Luyện dược sư đại hội 26/12/2023
172 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 172: Trên đường phi hành 26/12/2023
173 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 173: Ngũ phẩm đan dược dẫn đến huyết án trên không trung 26/12/2023
174 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 174: Đến 26/12/2023
175 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 175: Bức hình tàn khuyết thần bí 26/12/2023
176 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 176: Lão nhân thần bí 27/12/2023
177 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 177: Giao thủ 27/12/2023
178 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 178: Dược lão ra tay 27/12/2023
179 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 179: Từng trong thập đại cao thủ – Băng Hoàng 27/12/2023
180 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 180: Sa Mạc Chi Hành 27/12/2023
181 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 181: Sa mạc khổ tu 27/12/2023
182 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 182: Xảo Ngộ 27/12/2023
183 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 183: Sơ Ngộ Xà Nhân – Đấu Sư Lộ Uy 27/12/2023
184 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 184: Huynh Đệ 27/12/2023
185 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 185: Thanh Lân 27/12/2023
186 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 186: Trắc Nghiệm 27/12/2023
187 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 187: Tỉ Thí Giữa Hai Huynh Đệ 27/12/2023
188 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 188: Phát Hiện của Thanh Lân 27/12/2023
189 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 189: Dò Xét Địa Hình 27/12/2023
190 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 190: Giải Quyết Phiền Toái 27/12/2023
191 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 191: Thông đạo 27/12/2023
192 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 192: Dò xét 27/12/2023
193 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 193: Sinh vật thần bí trong nham tương* 27/12/2023
194 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 194: Ngộ Tập 27/12/2023
195 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 195: Song Đầu Hỏa Linh Xà 27/12/2023
196 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 196: Dược lão Ra Tay 27/12/2023
197 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 197: Bích Xà Tam Hoa Đồng 27/12/2023
198 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 198: Dưới Đáy Địa Huyệt 27/12/2023
199 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 199: Thanh Liên Địa Tâm Hỏa 27/12/2023
200 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 200: Lược Hữu Thu Hoạch 27/12/2023
201 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 201: Tấn Cấp ! Lên Đường 27/12/2023
202 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 202: Sâu Trong Sa Mạc 27/12/2023
203 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 203: Xà Nữ Nguyệt Mị 27/12/2023
204 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 204: Đội hình khủng bố 27/12/2023
205 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 205: Trận Chiến Cường Giả 27/12/2023
206 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 206: Hắc Bào Nhân Thần Bí 27/12/2023
207 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 207: Dạ Sấm Sa Mạc 28/12/2023
208 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 208: Trung Tâm Thành Thị Sa Mạc 28/12/2023
209 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 209: Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương 28/12/2023
210 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 210: Đại thủ bút của Đan Vương Cổ Hà 28/12/2023
211 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 211: Đàm phán thất bại 28/12/2023
212 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 212: Tranh đoạt 28/12/2023
213 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 213: Gặp lại Thanh Liên Địa Tâm Hoả 28/12/2023
214 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 214: Bắt đầu tiến hoá 28/12/2023
215 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 215: Tiến hoá thành công? 28/12/2023
216 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 216: Thất Thải Thôn Thiên Mãng 28/12/2023
217 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 217: Thu phục Thanh Liên Địa Tâm Hoả 28/12/2023
218 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 218: Vân Chi? 28/12/2023
219 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 219: Gặp lại ngắn ngủi 28/12/2023
220 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 220: Ngũ Xà Độc Sát Ấn 28/12/2023
221 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 221: Năng Lực 28/12/2023
222 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 222: Khai Hoa Kết Trái 28/12/2023
223 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 223: Thôn Phệ Dị Hỏa – Bắt Đầu 28/12/2023
224 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 224: Lấy Ra Hỏa Chủng 28/12/2023
225 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 225: Dị Hỏa Đoản Thể 28/12/2023
226 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 226: Thành Công 28/12/2023
227 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 227: Tu Bổ – Cường Hóa 28/12/2023
228 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 228: Bổn Nguyên Dị Hỏa Của Tiêu Viêm – Thanh Liên Địa Tâm Hỏa 28/12/2023
229 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 229: Công pháp tiến hóa 28/12/2023
230 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 230: Dày Vò Đau Đớn 28/12/2023
231 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 231: Đột Quyết Tiến Hóa 28/12/2023
232 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 232: Gặp Lại băng Hoàng 28/12/2023
233 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 233: Đàm luận 28/12/2023
234 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 234: Thiên Đỉnh Bảng 28/12/2023
235 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 235: Thâm Tàng Bất Lộ 28/12/2023
236 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 236: Phá Giải Phong Ấn 28/12/2023
237 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 237: Tàn đồ tới tay – Mời làm bảo tiêu 28/12/2023
238 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 238: Biến Cố Thạch Mạc Thành 28/12/2023
239 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 239: Đánh Chết Đại Đấu Sư 28/12/2023
240 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 240: Tiến Thẳng 28/12/2023
241 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 241: Kinh Sợ 28/12/2023
242 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 242: Mặc Gia 28/12/2023
243 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 243: Thôn cũng 29/12/2023
244 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 244: Vô Đề 29/12/2023
245 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 245: Nạp Lan 29/12/2023
246 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 246: Nghỉ Ngơi – Phục Hồi 29/12/2023
247 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 247: Đả Thủ 29/12/2023
248 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 248: Nạp Lan Yên Nhiên 29/12/2023
249 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 249: Mặc gia đích dã tâm 29/12/2023
250 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 250: Mặc Minh 29/12/2023
251 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 251: Tạp Tràng 29/12/2023
252 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 252: Thủ Đoạn Tàn Nhẫn 29/12/2023
253 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 253: Chém Giết Mặc Thừa 29/12/2023
254 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 254: Thanh Y Nữ Nhân 29/12/2023
255 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 255: Cuộc Chiến Giữa Ba Đấu Hoàng 29/12/2023
256 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 256: Bát Dực Hắc Xà Hoàng 29/12/2023
257 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 257: Đại Chiến Không Trung 29/12/2023
258 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 258: Dị Hỏa Lan Ra – Phật Nộ Hỏa Liên 29/12/2023
259 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 259: Khủng Bố Phá Hư Lực 29/12/2023
260 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 260: Dược Lão Ngủ Say 29/12/2023
261 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 261: Dựa Vào Chính Mình 29/12/2023
262 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 262: Tĩnh Dưỡng Cùng Năng Lực Khống Hỏa 29/12/2023
263 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 263: Mĩ Đỗ Toa Nữ Vương Tái Hiện 29/12/2023
264 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 264: Đọ Sức Tính Toán 29/12/2023
265 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 265: Khế Độ Hợp Tăng Vọt 29/12/2023
266 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 266: Tử Hỏa Đan 29/12/2023
267 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 267: Sơn Trại Phật Nộ Hỏa Liên 29/12/2023
268 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 268: Giải Quyết Ẩn Hoạn Trước Khi Ra Đi 29/12/2023
269 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 269: Đến Đế Đô 29/12/2023
270 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 270: Phòng Đấu Giá Thước Đặc Nhĩ – Cố Nhân 29/12/2023
271 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 271: Ác Độc 29/12/2023
272 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 272: Tầm Dược 29/12/2023
273 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 273: Ngăn Trở 29/12/2023
274 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 274: Hèn Nhát 29/12/2023
275 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 275: Thất Huyễn Thanh Linh Tiên 30/12/2023
276 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 276: Huân Nhi 30/12/2023
277 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 277: Âm thầm bảo vệ 30/12/2023
278 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 278: Ta thử xem 30/12/2023
279 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 279: Quật cốt, cắn răng, nhẫn nhục 30/12/2023
280 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 280: Khu Độc 30/12/2023
281 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 281: Ngoài ý Muốn – Hy Chỉ – Hắc Chỉ 30/12/2023
282 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 282: Đào Bảo 30/12/2023
283 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 283: Lợi Ích Quán Quân 30/12/2023
284 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 284: Tham gia 30/12/2023
285 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 285: Liễu Linh 30/12/2023
286 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 286: Tiềm tàng đối thủ 30/12/2023
287 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 287: Tấn cấp thất tinh,trắc nghiệm cuối cùng 30/12/2023
288 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 288: Đề luyện 30/12/2023
289 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 289: Trắc nghiệm 30/12/2023
290 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 290: Chấm dứt 30/12/2023
291 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 291: Hắc mã 30/12/2023
292 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 292: Hội tụ,Mộc Chiến 30/12/2023
293 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 293: Quyết đấu ngắn ngủi 30/12/2023
294 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 294: Nạp Lan Yên Nhiên ra tay 30/12/2023
295 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 295: Xong việc 30/12/2023
296 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 296: Khí Thế Đấu Hoàng 30/12/2023
297 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 297: Ma Bào Lão Nhân 30/12/2023
298 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 298: Thực Lực của Gia Lão 30/12/2023
299 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 299: Pháp Mã,Yêu Dạ,đại hội bắt đầu 30/12/2023
300 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 300: Vòng thi đấu thứ nhất bắt đầu 30/12/2023
301 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 301: Kinh tâm động phách 30/12/2023
302 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 302: Trắc nghiệm,người áo xám thần bí 30/12/2023
303 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 303: Quá mức đơn giản 30/12/2023
304 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 304: Có vấn đề 31/12/2023
305 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 305: Ngăn cơn sóng dữ,đại hội tạm dừng 31/12/2023
306 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 306: Quỷ bí hắc bào nhân 31/12/2023
307 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 307: Chân tướng 31/12/2023
308 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 308: Viêm Lợi 31/12/2023
309 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 309: Tiền từ trên trời rơi xuống 31/12/2023
310 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 310: Tam văn thanh linh đan 31/12/2023
311 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 311: Vòng cuối cùng! Bắt đầu 31/12/2023
312 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 312: Các Lộ Thần Thông 31/12/2023
313 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 313: Thất Bại 31/12/2023
314 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 314: Quán Quân Là Ta 31/12/2023
315 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 315: Tái Độ – Quật Khởi 31/12/2023
316 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 316: Tử Tâm Phá Chướng Đan 31/12/2023
317 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 317: Nổ Đỉnh 31/12/2023
318 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 318: Người Thắng Cuối Cùng 31/12/2023
319 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 319: Đánh Giá 31/12/2023
320 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 320: Đại Hội Kết Thúc 31/12/2023
321 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 321: Lĩnh Thưởng 31/12/2023
322 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 322: Thất Huyễn Thanh Linh Tiên Tới Tay 31/12/2023
323 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 323: Dược Lão Thức Tỉnh 31/12/2023
324 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 324: Dạ Đàm 01/01/2024
325 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 325: Phục Dụng Tam Văn Thanh Linh Đan 01/01/2024
326 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 326: Tấn Giai Đại Đấu Sư 01/01/2024
327 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 327: Phó Thác 01/01/2024
328 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 328: Tiêu Gia – Tiêu Viêm 01/01/2024
329 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 329: Ba Năm ước Hẹn 01/01/2024
330 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 330: Nạp Lan Yên Nhiên Bại? 01/01/2024
331 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 331: Thực Lực Chân Chính Của Song Phương 01/01/2024
332 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 332: Chiến Đấu Ác Liệt 01/01/2024
333 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 333: Gió Nổi Lên – Thái Dương Lặn 01/01/2024
334 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 334: bộc lộ 01/01/2024
335 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 335: Tiểu Hình Phật Nộ Hỏa Liên 01/01/2024
336 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 336: Kết thúc 01/01/2024
337 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 337: Phong Ba Tái Khởi 01/01/2024
338 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 338: Trốn Không Khỏi Phiền Toái 01/01/2024
339 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 339: Hết Sức Căng Thẳng 01/01/2024
340 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 340: Ba Gã Đấu Vương Cường Giả 01/01/2024
341 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 341: Đại chiến 01/01/2024
342 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 342: Thất Thải Thôn Thiên Mãng Xuất Trường 02/01/2024
343 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 343: Bi Kịch Của Vân Lăng 02/01/2024
344 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 344: Vân Yên Phúc Nhật Trận 02/01/2024
345 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 345: Thần Bí Đấu Hoàng Xuất Trướng 02/01/2024
346 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 346: Đấu Hoàng Lăng Ảnh 02/01/2024
347 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 347: Con Bài Chưa Lật Của Vân Lam Tông 02/01/2024
348 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 348: Tiền Nhiệm Tông Chủ Vân Lam Tông-Đấu Tông Vân Sơn 02/01/2024
349 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 349: Xuống Núi 02/01/2024
350 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 350: Phân Biệt Cùng Giao Dịch 02/01/2024
351 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 351: Đường Về Nhà 02/01/2024
352 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 352: Biến Cố Tiêu Gia 02/01/2024
353 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 353: Một Tên Không Lưu 02/01/2024
354 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 354: Hắn phải chết 02/01/2024
355 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 355: Dàn xếp Tiêu gia 02/01/2024
356 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 356: Trở Lại Vân Lam Tông 02/01/2024
357 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 357: Dược Nham – Vân Chi 02/01/2024
358 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 358: Đánh Chết Vân Lăng 02/01/2024
359 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 359: Sinh tử chi cục 02/01/2024
360 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 360: Sinh Tử môn 02/01/2024
361 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 361: Đấu tông cường giả đại chiến 02/01/2024
362 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 362: Đại đào vong bắt đầu 02/01/2024
363 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 363: Dưỡng thương 02/01/2024
364 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 364: Lần lượt đề thăng ! Thăng cấp 02/01/2024
365 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 365: Thiên Hỏa Tam Huyền Biến! 02/01/2024
366 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 366: Bí pháp diệu dụng 02/01/2024
367 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 367: Huyết tanh trả thù! 03/01/2024
368 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 368: Vây giết trong Ma thú sơn mạch 03/01/2024
369 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 369: Đột ngột xuất hiện viện binh ! 03/01/2024
370 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 370: Chạy thoát ! 03/01/2024
371 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 371: Đại Lĩnh thành 03/01/2024
372 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 372: Chuẩn bị trước khi rời đi 03/01/2024
373 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 373: Hắc Giác vực 03/01/2024
374 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 374: Bại lộ 03/01/2024
375 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 375: Rời khỏi Gia Mã đế quốc 03/01/2024
376 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 376: Thần Bí Thế Lực – Hồn Điện? 03/01/2024
377 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 377: Già Nam Học Viện – Tiêu Gia Có Một Thiếu Nữ Trưởng Thành 03/01/2024
378 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 378: Hắc vực đại bình nguyên 03/01/2024
379 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 379: Không cần từ bi ở hỗn loạn vực 03/01/2024
380 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 380: Hắc bảng, hắc phong bạo 03/01/2024
381 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 381: Hắc Ấn thành 03/01/2024
382 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 382: Kinh tế Tiêu Viêm quẫn bách 03/01/2024
383 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 383: Luyện đan thoát bần 03/01/2024
384 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 384: Phòng đấu giá Hắc Ấn 03/01/2024
385 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 385: Đấu giá hội bắt đầu 03/01/2024
386 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 386: Phi hành đấu kĩ-Lôi bức thiên dực 03/01/2024
387 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 387: Lôi Bức Thiên Dực đích tranh đoạt cùng tàn phá địa đồ 03/01/2024
388 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 388: Biến cố tràn lan 03/01/2024
389 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 389: Địa giai thân pháp đấu kĩ: Tam thiên lôi động 03/01/2024
390 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 390: Trọng đầu hí: Tam thiên lôi động 03/01/2024
391 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 391: Thất Phẩm Đan Dược – Âm Dương Huyền Long Đan!: Tam thiên lôi động 03/01/2024
392 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 392: Theo đuôi: Tam thiên lôi động 04/01/2024
393 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 393: Mai phục chặn giết: Tam thiên lôi động 04/01/2024
394 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 394: Đại lộ chiến đấu kịch liệt: Tam thiên lôi động 04/01/2024
395 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 395: Trai cò đánh nhau,Tiêu Viêm đắc lợi: Tam thiên lôi động 04/01/2024
396 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 396: Thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất trọng: Thanh liên biến 04/01/2024
397 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 397: Thu hoạch!: Thanh liên biến 04/01/2024
398 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 398: Nuốt phục Âm Dương Huyền Long Đan!: Thanh liên biến 04/01/2024
399 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 399: Hòa Bình trấn: Thanh liên biến 04/01/2024
400 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 400: Già Nam học viện chấp pháp đội: Thanh liên biến 04/01/2024
401 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 401: Thời khắc mấu chốt: Thanh liên biến 04/01/2024
402 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 402: Nhất chiêu: Thanh liên biến 04/01/2024
403 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 403: Giết gà dọa khỉ: Thanh liên biến 04/01/2024
404 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 404: Gặp gỡ trong đêm: Thanh liên biến 04/01/2024
405 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 405: Lần đầu giao phong: Thanh liên biến 04/01/2024
406 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 406: Khó bề phân biệt: Thanh liên biến 04/01/2024
407 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 407: Kình địch: Thanh liên biến 04/01/2024
408 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 408: Đối chiến Lục Mục: Thanh liên biến 04/01/2024
409 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 409: Ngoạn hỏa 04/01/2024
410 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 410: Đan hỏa chi kĩ 04/01/2024
411 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 411: Chấp Pháp đội, Ngô Hạo! 04/01/2024
412 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 412: Khiêu Chiến! 04/01/2024
413 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 413: Miếng ngọc gia truyền! 04/01/2024
414 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 414: Cuộc thi tuyển cuối cùng! 05/01/2024
415 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 415: Đại hỗn chiến 05/01/2024
416 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 416: Hám Lôi địa Hổ Bạo! 05/01/2024
417 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 417: Tấn cấp trong chiến đấu! 05/01/2024
418 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 418: Thực lực của Huân Nhi! 05/01/2024
419 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 419: Lấy một địch ba 05/01/2024
420 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 420: Không lưu tình chút nào 05/01/2024
421 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 421: Trận đấu kết thúc 05/01/2024
422 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 422: Bình an sau giải đấu! 05/01/2024
423 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 423: Tàng Thư Các thần bí! 05/01/2024
424 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 424: Thần bí thủ các nhân 05/01/2024
425 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 425: Tranh Đoạt! 05/01/2024
426 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 426: Thanh Ba Đấu Kỹ 05/01/2024
427 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 427: Sư Hổ “Toái Kim Ngâm” 05/01/2024
428 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 428: Tu luyện 05/01/2024
429 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 429: Hổ gầm chấn Sơn Lâm 05/01/2024
430 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 430: Vị trí nội viện 05/01/2024
431 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 431: Cuộc săn hỏa năng 05/01/2024
432 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 432: Đội trưởng 05/01/2024
433 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 433: Phản thưởng (Cướp đoạt ngược lại) 05/01/2024
434 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 434: Công dụng của hỏa năng 06/01/2024
435 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 435: Thợ săn cùng con mồi đổi vị 06/01/2024
436 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 436: Phối hợp nhanh chóng phát triển 06/01/2024
437 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 437: Sức chiến đấu sau khi hình thành chỉnh thể 06/01/2024
438 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 438: đại phản kích 06/01/2024
439 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 439: Cường giả đối chiến 06/01/2024
440 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 440: Đại chiến phát sinh 06/01/2024
441 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 441: Thắng lợi bắt đầu xuất hiện 06/01/2024
442 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 442: Trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi 06/01/2024
443 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 443: Biến cố 06/01/2024
444 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 444: Trận chiến với Hắc Sát đội 06/01/2024
445 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 445: Giành giật từng giây 06/01/2024
446 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 446: Xoay chuyển cục diện 06/01/2024
447 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 447: Sự bi phẫn của Sa Thiết 06/01/2024
448 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 448: Chia phần và chữa thương 06/01/2024
449 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 449: Bạch sát đội 06/01/2024
450 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 450: Trận đại chiến cuối cùng! 06/01/2024
451 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 451: Thắng! 07/01/2024
452 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 452: Khen thưởng 07/01/2024
453 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 453: Dàn xếp! 07/01/2024
454 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 454: Tân sinh cống nạp phí 07/01/2024
455 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 455: Kinh sợ cùng khách khí 07/01/2024
456 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 456: Bàn môn 07/01/2024
457 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 457: Bí ẩn hắc tháp 07/01/2024
458 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 458: Máy gia tốc tu luyện 07/01/2024
459 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 459: Chấn động 07/01/2024
460 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 460: Lần đầu gặp 07/01/2024
461 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 461: Hắc động 11/01/2024
462 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 462: Hỏa Mãng vô hình bí ẩn 11/01/2024
463 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 463: Chuyện phiền toái 11/01/2024
464 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 464: Tiền đặt cược 11/01/2024
465 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 465: Chiến Phó Ngao 11/01/2024
466 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 466: Thực lực của Bạch Bang 11/01/2024
467 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 467: Gặp nhau 11/01/2024
468 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 468: Âm thầm giao phong 12/01/2024
469 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 469: Trung cấp tu luyện thất 12/01/2024
470 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 470: Trung cấp tu luyện thất (tiếp) 12/01/2024
471 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 471: Đệ nhị tầng 12/01/2024
472 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 472: Thám tra – hội nghị đàm 12/01/2024
473 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 473: Thất tinh đại đấu sư 12/01/2024
474 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 474: Bàn môn biến hoá 12/01/2024
475 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 475: Đà Xá Cổ Đế Ngọc? 12/01/2024
476 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 476: Đà Xá Cổ Đế 12/01/2024
477 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 477: Thanh Mộc Tiên Đằng 13/01/2024
478 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 478: Gã cổ quái 13/01/2024
479 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 479: Giao dịch 13/01/2024
480 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 480: Thanh Chi Hoả Linh cao và Tốc Linh Phong đan 13/01/2024
481 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 481: Bế quan 13/01/2024
482 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 482: Phiền phức tìm tới cửa 13/01/2024
483 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 483: Liễu Phỉ 13/01/2024
484 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 484: Hách trưởng lão 13/01/2024
485 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 485: Tu luyện tiến triển 13/01/2024
486 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 486: Lại đột phá 14/01/2024
487 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 487: Phách Thương Liễu Kình 14/01/2024
488 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 488: Kiếm lấy Hoả Năng 14/01/2024
489 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 489: Luyện chế lượng lớn 14/01/2024
490 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 490: Thu hoạch lớn 14/01/2024
491 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 491: Xung đột 14/01/2024
492 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 492: Dược bang Hàn Nhàn 14/01/2024
493 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 493: Tỷ thí 15/01/2024
494 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 494: Tỷ thí đề mục Long Lực đan 15/01/2024
495 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 495: Huyễn Kim hoả 15/01/2024
496 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 496: Bán thành phẩm 15/01/2024
497 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 497: May mắn không làm nhục mệnh 15/01/2024
498 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 498: Thắng lợi 15/01/2024
499 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 499: Chiêu nạp 15/01/2024
500 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 500: Tam Thiên Lôi Động 15/01/2024
501 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 501: Phong Lôi chi lực 16/01/2024
502 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 502: Luyện hóa thành công 16/01/2024
503 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 503: Lôi thiểm 16/01/2024
504 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 504: Lĩnh ngộ thước pháp 16/01/2024
505 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 505: Địa Tâm Thối Thể Nhũ 16/01/2024
506 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 506: Cường bảng cao thủ 16/01/2024
507 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 507: Cuồng bạo huyết mạch 16/01/2024
508 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 508: Mời 17/01/2024
509 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 509: Mãng, Viên tương đấu 17/01/2024
510 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 510: Tầm bảo 17/01/2024
511 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 511: Thật, giả Địa Tâm nhũ 17/01/2024
512 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 512: Mỹ Đỗ Toa nữ vương tái hiện 17/01/2024
513 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 513: Ước định 17/01/2024
514 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 514: Điều phối dược dịch 18/01/2024
515 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 515: Cửu tinh đại đấu sư 18/01/2024
516 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 516: Tiến nhập Đấu Linh 18/01/2024
517 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 517: Trở về nội viện 18/01/2024
518 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 518: Lên sàn đấu 18/01/2024
519 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 519: Chiến đấu kịch liệt 18/01/2024
520 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 520: Đối chiến lục tinh đấu linh 18/01/2024
521 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 521: Lại dùng đan dược 19/01/2024
522 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 522: Cường lực một kích 19/01/2024
523 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 523: Bại kẻ địch 19/01/2024
524 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 524: Một bạt tai 19/01/2024
525 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 525: Bài danh cường bảng 19/01/2024
526 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 526: Đệ nhất cường giả thần bí 19/01/2024
527 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 527: Băng Hoả Long Tu quả 20/01/2024
528 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 528: Bạch y tiểu cô nương thần bí 20/01/2024
529 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 529: Không phải người 20/01/2024
530 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 530: Loại tài liệu cuối cùng 20/01/2024
531 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 531: Trao đổi 20/01/2024
532 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 532: Tới tay 21/01/2024
533 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 533: Luyện chế Địa linh đan 21/01/2024
534 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 534: Động Tĩnh 21/01/2024
535 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 535: Dược Hoàng, Hàn Phong 21/01/2024
536 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 536: Thành đan 21/01/2024
537 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 537: Thiên phú tầm bảo 22/01/2024
538 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 538: Việc gấp? 22/01/2024
539 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 539: Trở về ngoại viện 22/01/2024
540 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 540: Gia tộc gặp tai kiếp! 22/01/2024
541 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 541: Hồn Điện tham gia kiếp! 22/01/2024
542 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 542: Tính toán của Tiêu Lệ! 22/01/2024
543 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 543: Lập lôi đài tiếp chiến 23/01/2024
544 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 544: Diêu Thịnh 23/01/2024
545 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 545: Sơ bộ giao phong 23/01/2024
546 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 546: Phòng tu luyện số một 24/01/2024
547 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 547: Bạo động trong tháp! 24/01/2024
548 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 548: Vẫn lạc tâm viêm bạo động sớm? 24/01/2024
549 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 549: Đại trưởng lão Tô Thiên 24/01/2024
550 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 550: Oan gia ngõ hẹp! 24/01/2024
551 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 551: Đối chọi gay gắt! 25/01/2024
552 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 552: Định đối thủ 25/01/2024
553 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 553: Đại tái bắt đầu 25/01/2024
554 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 554: Bối Cư! 25/01/2024
555 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 555: Thước pháp! 25/01/2024
556 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 556: Huyết đại bát liệt! 26/01/2024
557 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 557: Thanh hỏa khôi giáp! 26/01/2024
558 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 558: Liễu Kình xuất chiến! 26/01/2024
559 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 559: Đại liệt phách quan trảo! 26/01/2024
560 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 560: Vòng đấu thứ hai! 27/01/2024
561 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 561: Đối chiến Diêu Thịnh! 27/01/2024
562 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 562: Phá giải “Hắc Thủy Quyển” 27/01/2024
563 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 563: Thắng 27/01/2024
564 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 564: Tỏa sáng 28/01/2024
565 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 565: Một triền một cương 28/01/2024
566 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 566: Quyển trục 28/01/2024
567 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 567: Tranh đoạt mười vị trí dẫn đầu 28/01/2024
568 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 568: Ngựa ô và cao thủ lão thành Cường bảng 29/01/2024
569 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 569: Sôi trào! 29/01/2024
570 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 570: Bát Cực Băng đối Phách Quang Trảo! 29/01/2024
571 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 571: Bạo! 29/01/2024
572 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 572: Nhất chiêu! 30/01/2024
573 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 573: Đại Liệt Nham cùng Diễm Phân Phệ Lãng Xích va chạm 30/01/2024
574 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 574: Vẫn có thể nói 30/01/2024
575 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 575: Kết Thúc 31/01/2024
576 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 576: Dưỡng thương 31/01/2024
577 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 577: Thực lực tăng lên 31/01/2024
578 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 578: Hắc Yên Quân Phó thống lĩnh – Linh Tuyền 31/01/2024
579 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 579: Chia Ly 01/02/2024
580 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 580: Tiến vào Thiên Phần luyện khí tháp 01/02/2024
581 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 581: Căn nguyên tâm viêm 01/02/2024
582 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 582: Nỗi Đau Luyện Thể 01/02/2024
583 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 583: Vẫn Lạc Tâm Viên 02/02/2024
584 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 584: Phá Tan Phong Ấn 02/02/2024
585 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 585: Phá Tháp 02/02/2024
586 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 586: Thiên Tầng Phong Trận 02/02/2024
587 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 587: Kêu gọi bằng hữu 03/02/2024
588 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 588: Liên thủ phong ấn 03/02/2024
589 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 589: Phần quyết tàn quyển 03/02/2024
590 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 590: Hỗn loạn đại chiến 15/02/2024
591 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 591: Đối chiến Phạm Lao 16/02/2024
592 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 592: Viện thủ 16/02/2024
593 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 593: Thanh hoả đầy trời 17/02/2024
594 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 594: Hải Tâm Diễm 18/02/2024
595 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 595: Tiếng nổ kinh thiên 19/02/2024
596 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 596: Đồng dạng tâm tư 19/02/2024
597 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 597: Đuổi tận giết tuyệt 20/02/2024
598 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 598: Phong ấn vô hiệu 21/02/2024
599 Đấu Phá Thương Khung – Đấu Phá Thương Khung – Chương 599: Tu luyện tác khí hệ 22/02/2024

Bình luận