Thông tin truyện

Bổn Vương Ở Đây

Tác giả:

Cửu Lộ Phi Hương

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

47945

Bổn Vương Ở Đây

Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế - Thập Tý Đào Hoa, Tình kiếp Tam Sinh (Tam Sinh Vong Xuyên Bất Tử) thì chắc chắn, bạn sẽ không thể bỏ qua tác phẩm này! Thân là Bích Thương vương ngậm châu mà sinh ra của Ma giới, cuộc đời của Thẩm Ly vốn vô cùng xán lạn. Nhưng trong lúc sắp đến sinh thần ngàn tuổi của nàng, ma trảo của liên hôn chính trị đã chụp xuống. Đế quân ở Cửu thập cửu trùng thiên hạ một tờ Thiên thư, định thân cho Bích Thương vương và tôn nhi thứ ba mươi ba của Đế quân là Phất Dung quân. Phất Dung quân từ lâu đã nổi danh lăng nhăng khắp thiên hạ. Nàng đường đường là nhất bá của Ma giới, một cây ngân thương bình bốn bể tám cõi, làm sao có thể lấy loại lăng nhăng ngu ngốc như vậy! Phải đào hôn thôi! Thẩm Ly không ngờ, lần trốn chạy này đã khiến nàng gặp được nam nhân không thuộc về Tam giới Ngũ hành kia. Nam nhân đó, thật là… khác người. Trải qua bao khó khăn hoạn nạn, cuối cùng Hành Chỉ và Thẩm Ly đã ở bên nhau, nắm tay nhau yêu thương nhau sóng vai cùng nhau bước đi đến cuối cuộc đời. Chàng mãi mãi là Hành Chỉ thần quân trong lòng chúng sinh tam giới, mãi mãi là Hành Chỉ phúc hắc, không biết xấu hổ lại rất đỗi dịu dàng trong lòng Thẩm Ly. Thẩm Ly vẫn mãi là Bích thương vương danh chấn tứ hải bát hoang, là vị Vương gia dùng Hồng anh thương dệt nên giang sơn gấm vóc cho con dân Ma Tộc, mãi mãi là Thẩm Ly mạnh mẽ chẳng hiểu phong tình trong lòng Hành Chỉ. Một câu chuyện tình yêu đong đầy cảm xúc, chứa chan ngọt ngào…

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 1: Mở đầu 24/01/2024
2 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 2 24/01/2024
3 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 3 25/01/2024
4 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 4 25/01/2024
5 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 5 25/01/2024
6 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 6 25/01/2024
7 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 7 26/01/2024
8 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 8 26/01/2024
9 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 9 26/01/2024
10 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 10 26/01/2024
11 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 11 26/01/2024
12 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 12 27/01/2024
13 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 13 27/01/2024
14 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 14 27/01/2024
15 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 15 27/01/2024
16 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 16 28/01/2024
17 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 17 28/01/2024
18 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 18 28/01/2024
19 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 19 28/01/2024
20 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 20 29/01/2024
21 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 21 29/01/2024
22 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 22 29/01/2024
23 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 23 30/01/2024
24 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 24 30/01/2024
25 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 25 30/01/2024
26 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 26 30/01/2024
27 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 27 31/01/2024
28 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 28 31/01/2024
29 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 29 31/01/2024
30 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 30 31/01/2024
31 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 31 01/02/2024
32 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 32 01/02/2024
33 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 33 01/02/2024
34 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 34 01/02/2024
35 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 35 02/02/2024
36 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 36 02/02/2024
37 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 37 02/02/2024
38 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 38 02/02/2024
39 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 39 03/02/2024
40 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 40 03/02/2024
41 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 41 03/02/2024
42 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 42 15/02/2024
43 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 43 16/02/2024
44 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 44 17/02/2024
45 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 45 18/02/2024
46 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 46 18/02/2024
47 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 47 19/02/2024
48 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 48 20/02/2024
49 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 49 21/02/2024
50 Bổn Vương Ở Đây – Bổn Vương Ở Đây – Chương 50 21/02/2024

Bình luận