Thông tin truyện

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Tác giả:

Nhĩ Căn

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

23471

Nhất Niệm Vĩnh Hằng

一念永恒 Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu. Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên. Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 1: Hắn tên là Bạch Tiểu Thuần 20/12/2023
2 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 2: Hỏa Táo Phòng 20/12/2023
3 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 3: Sáu câu chân ngôn 20/12/2023
4 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 4: Luyện Linh 20/12/2023
5 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 5: Vạn nhất ném đi mạng nhỏ thì thế nào 20/12/2023
6 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 6: Linh khí thượng cấp 20/12/2023
7 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 7: Quy văn nhận chủ 20/12/2023
8 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 8: Ta với ngươi liều mạng! 20/12/2023
9 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 9: Duyên Niên Ích Thọ Đan 20/12/2023
10 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 10: Sư huynh chớ đi vội 20/12/2023
11 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 11: Hầu tiểu muội 20/12/2023
12 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 12: Trên bức tường rào 20/12/2023
13 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 13: Ngươi cũng tới đi 21/12/2023
14 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 14: Tam sư huynh? Tam sư tỷ? 21/12/2023
15 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 15: Bất Tử Trường Sinh Công! 21/12/2023
16 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 16: Thận trọng tỉ mỉ 21/12/2023
17 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 17: Rùa đen nhỏ 21/12/2023
18 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 18: Dẫn dắt bầu không khí! 21/12/2023
19 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 19: Bạch Thử Lang truyền thuyết 21/12/2023
20 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 20: Lông gà trên đất 21/12/2023
21 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 21: Tiểu Thuần ca ca… 21/12/2023
22 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 22: Sư tỷ yên tâm 21/12/2023
23 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 23: Cuồng ma trộm gà 21/12/2023
24 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 24: Ngươi là ai 21/12/2023
25 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 25: Bất Tử Thiết Bì 21/12/2023
26 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 26: Linh Vĩ Kê ăn có ngon không 21/12/2023
27 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 27: Cái này…đây là cây Trúc! 21/12/2023
28 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 28: Áp lực mới là động lực 21/12/2023
29 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 29: Cử trọng nhược khinh 21/12/2023
30 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 30: Đến đây đi! 21/12/2023
31 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 31: Sỉ nhục a! 21/12/2023
32 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 32: Vận khí nghịch thiên 21/12/2023
33 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 33: Đả đảo Bạch Tiểu Thuần! 21/12/2023
34 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 34: Thảo mộc nghiền ép 21/12/2023
35 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 35: Lại thấy Hứa Bảo Tài 21/12/2023
36 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 36: Tiểu Ô quy xưng bá! 21/12/2023
37 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 37: Cử khinh nhược trọng 21/12/2023
38 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 38: Tử Khí Hóa Đỉnh 21/12/2023
39 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 39: Nghiền ép 21/12/2023
40 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 40: Truy cầu cực hạn 21/12/2023
41 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 41: Hiệu quả của luyện linh 21/12/2023
42 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 42: Khảo hạch Tấn chức 21/12/2023
43 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 43: Rất chậm… Rất chậm 21/12/2023
44 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 44: Trời đã sáng rồi 21/12/2023
45 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 45: Giết chết ngươi không khó! 22/12/2023
46 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 46: Nhiệm vụ từ Chấp Pháp Đường 22/12/2023
47 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 47: Tiểu Thuần ra tông môn 22/12/2023
48 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 48: Thế giới bên ngoài 22/12/2023
49 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 49: Lạc Trần gia tộc 22/12/2023
50 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 50: Đình viện quỷ dị 22/12/2023
51 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 51: Phùng sư huynh là người tốt a 22/12/2023
52 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 52: Lạc Trần làm phản 22/12/2023
53 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 53: Dũng khí 22/12/2023
54 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 54: Đạo nghĩa trong lòng 22/12/2023
55 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 55: Thiếu chủ Trần Hằng 22/12/2023
56 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 56: Nương tựa lẫn nhau 22/12/2023
57 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 57: Chúng ta đều phải sống sót! 22/12/2023
58 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 58: Ngoan cố chống cự! 22/12/2023
59 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 59: Ta sống ngươi chết 22/12/2023
60 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 60: Sinh tử kịch chiến 22/12/2023
61 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 61: Một kích tuyệt mệnh 22/12/2023
62 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 62: Dao mổ trâu giết gà 22/12/2023
63 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 63: Nghiền ép Lạc Trần 22/12/2023
64 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 64: Tinh Thần và Tang lễ 22/12/2023
65 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 65: Người thủ mộ 22/12/2023
66 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 66: Vì tông môn xông pha khói lửa 22/12/2023
67 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 67: Sư huynh, sư phó ta đâu 22/12/2023
68 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 68: Đám sư điệt, đừng chạy! 22/12/2023
69 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 69: Bạch Tiểu Thuần, thiếu chủ bảo ngươi tới 22/12/2023
70 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 70: Này, Lý sư huynh 23/12/2023
71 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 71: Hạt giống Quang vinh còn sống 23/12/2023
72 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 72: Sư môn có quy định 23/12/2023
73 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 73: Là ai làm! 23/12/2023
74 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 74: Thì ra là Bạch Tiểu Thuần 23/12/2023
75 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 75: Ta oan uổng a! 23/12/2023
76 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 76: Ngưng khí tầng tám 23/12/2023
77 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 77: Đấu giá hội 23/12/2023
78 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 78: Bọn họ đang nói ta sao 23/12/2023
79 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 79: Tiểu Thuần, chúng ta tin tưởng! 23/12/2023
80 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 80: Thiên phú của Trương Đại Bàn 23/12/2023
81 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 81: Niệm Linh Cổ Pháp 23/12/2023
82 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 82: Thiên kiêu bờ Nam 23/12/2023
83 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 83: Mời Chu trưởng lão xuất mã 23/12/2023
84 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 84: Bộc phát khó thể tin! 23/12/2023
85 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 85: Hắn là… Đệ nhất! 23/12/2023
86 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 86: Lại là cái kiểu này 23/12/2023
87 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 87: Ngoại môn thiên kiêu chiến hai bờ Nam Bắc 23/12/2023
88 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 88: Bờ Bắc cường hãn 23/12/2023
89 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 89: Ngươi nhận thua đi 23/12/2023
90 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 90: Kẻ thù của bờ Bắc 23/12/2023
91 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 91: Bờ Bắc điên cuồng 23/12/2023
92 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 92: Công Tôn Uyển Nhi tuyệt vọng 23/12/2023
93 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 93: Đan này đối với người cũng có tác dụng 23/12/2023
94 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 94: Bạch sư thúc! Chúng ta là người một nhà! 24/12/2023
95 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 95: Kiếm, không phải dùng như thế này! 24/12/2023
96 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 96: Chiến Quỷ Nha 24/12/2023
97 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 97: Ta chính là Trương Đại Bàn! 24/12/2023
98 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 98: Long Tượng hóa hải kinh 24/12/2023
99 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 99: Tìm tới tận cửa 24/12/2023
100 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 100: Còn không hướng Bạch sư thúc của ngươi nhận lỗi 24/12/2023
101 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 101: Nguyên Từ châu và Thủy Trạch Quốc Độ 24/12/2023
102 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 102: Có ai ở đây không 24/12/2023
103 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 103: Ta muốn vì tông môn mà cống hiến! 24/12/2023
104 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 104: Ta cam đoan… 24/12/2023
105 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 105: Động vật đại vượt ngục! 24/12/2023
106 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 106: Con thỏ điên cuồng! 24/12/2023
107 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 107: Thiên Lôi Tẩy Dược đại pháp 24/12/2023
108 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 108: Trương Đại Bàn đầy nghĩa khí!!! 24/12/2023
109 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 109: Mưa nhỏ trên Tử Đỉnh sơn… 24/12/2023
110 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 110: Sung quân Vạn Xà Cốc 24/12/2023
111 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 111: Chạm đến gông cùm xiềng xích 24/12/2023
112 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 112: Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng! 24/12/2023
113 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 113: Đại sự xảy ra… 25/12/2023
114 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 114: Lý Thanh Hậu đã hiểu… 25/12/2023
115 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 115: Không! Đừng truyền đi!!! 25/12/2023
116 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 116: Thủy tổ Kinh hiện 25/12/2023
117 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 117: Hàn môn dược quyển! 25/12/2023
118 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 118: Không được chào đón 25/12/2023
119 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 119: Mùa xuân, ta chôn Dục Thú Chủng xuống! 25/12/2023
120 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 120: Khiêu chiến Bạch Tiểu Thuần! 25/12/2023
121 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 121: Hạc giấy bay đầy trời… 25/12/2023
122 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 122: Trận chiến này, ta tiếp nhận! 25/12/2023
123 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 123: Chiến! 25/12/2023
124 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 124: Ngự nhân đại pháp 25/12/2023
125 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 125: Dạ Hành Thú năm đó… 25/12/2023
126 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 126: Hậu tích bạc phát! 25/12/2023
127 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 127: Hồn phù hư vô 25/12/2023
128 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 128: Linh tỉnh 25/12/2023
129 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 129: Một cây gai xương! 25/12/2023
130 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 130: Dục Thú nở hoa 25/12/2023
131 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 131: Hết thảy vì phụng hiến 25/12/2023
132 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 132: Bản nguyên phản tổ chi huyết 25/12/2023
133 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 133: Tiểu bất điểm, đừng thử 25/12/2023
134 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 134: Âm hồn bất tán 25/12/2023
135 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 135: Bờ Bắc đại bộc phát 25/12/2023
136 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 136: Đều đã tới 25/12/2023
137 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 137: Chiến thú của ta! 25/12/2023
138 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 138: Sở thích của Thiết Đản 25/12/2023
139 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 139: Không phải ta làm nha 25/12/2023
140 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 140: Trúc Cơ thánh địa! 25/12/2023
141 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 141: Vẫn kiếm thâm uyên 25/12/2023
142 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 142: Thiên kiêu các tông môn! 25/12/2023
143 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 143: Nhất định là cố ý 25/12/2023
144 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 144: Bạch gia liều mạng với ngươi! 25/12/2023
145 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 145: Tất tru! 26/12/2023
146 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 146: Cường hãn 26/12/2023
147 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 147: Quái đan xuất thế! 26/12/2023
148 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 148: Ca ca, chơi với ta đi 26/12/2023
149 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 149: Chỉ xem Bạch sư thúc có nghĩ tới hay không 26/12/2023
150 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 150: Ca ca có việc. . 26/12/2023
151 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 151: Bạch Tiểu Thuần, ngươi dám đấu cùng ta! 26/12/2023
152 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 152: Ngươi vô sỉ! Ngươi mới vô sỉ! 26/12/2023
153 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 153: Triều tịch, bắt đầu! 26/12/2023
154 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 154: Đại Đạo tranh phong! 26/12/2023
155 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 155: Đột phá đệ nhất gông cùm xiềng xích! 26/12/2023
156 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 156: Muốn giết ta? 26/12/2023
157 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 157: Nghịch thế mà lên! 26/12/2023
158 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 158: Linh Khê tông, bảo vệ Bạch Tiểu Thuần! 26/12/2023
159 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 159: Bất Tử Kim bì! 26/12/2023
160 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 160: Trảm thiên kiêu! 26/12/2023
161 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 161: Phế triều tịch của ngươi 26/12/2023
162 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 162: Thiên mạch chi khí 26/12/2023
163 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 163: Người tranh ta đoạt 26/12/2023
164 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 164: Vậy thì làm sao 26/12/2023
165 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 165: Tranh đoạt thiên mạch! 26/12/2023
166 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 166: Thiên Đạo Trúc Cơ! 26/12/2023
167 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 167: Cửu U Quỷ Vực 26/12/2023
168 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 168: Cải trang vi hành. . 26/12/2023
169 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 169: Hầu mỗ chưa bao giờ nói dối 26/12/2023
170 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 170: Lăng Phỉ tiên tử 26/12/2023
171 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 171: Ám sát Bạch Tiểu Thuần! 26/12/2023
172 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 172: Bạch Tiểu Thuần! Thật xin lỗi! 26/12/2023
173 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 173: Cái thế giới này 26/12/2023
174 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 174: Tinh không đạo cực tông 26/12/2023
175 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 175: Xin Bạch sư huynh tự trọng! 26/12/2023
176 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 176: Truyền thừa ẩn tàng duy nhất! 27/12/2023
177 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 177: Thông thiên pháp nhãn! 27/12/2023
178 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 178: Mặt nạ nhỏ, chơi trốn tìm với Bạch gia ta 27/12/2023
179 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 179: Ta nói cho ngươi một bí mật 27/12/2023
180 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 180: Chẳng lẽ là thiên ý… 27/12/2023
181 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 181: Không người có thể trấn áp 27/12/2023
182 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 182: Bảo châu của ta 27/12/2023
183 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 183: Ta sẽ trở về rất nhanh…. 27/12/2023
184 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 184: Sao lại có chuyện này được! 27/12/2023
185 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 185: Bí ẩn của Huyết Khê Tông 27/12/2023
186 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 186: Bảo địa tu hành! 27/12/2023
187 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 187: Tống Khuyết có một tiểu Cô. . 27/12/2023
188 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 188: Dưỡng thi phường 27/12/2023
189 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 189: Bộ lông đại biến! 27/12/2023
190 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 190: Lông xanh hộ chủ! 27/12/2023
191 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 191: Thi Phong ban thưởng 27/12/2023
192 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 192: Huyết Nhai thí luyện 27/12/2023
193 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 193: Ăn mảnh. . 27/12/2023
194 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 194: Trông thấy bổn hộ pháp, còn không bái kiến? 27/12/2023
195 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 195: Ta chọn Trung Phong Tống tỷ tỷ 27/12/2023
196 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 196: Thế giới thần bí 27/12/2023
197 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 197: Trung Phong bí thuật 27/12/2023
198 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 198: Ai ám toán ta 27/12/2023
199 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 199: Động phủ của Huyết Mai. . 27/12/2023
200 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 200: Huyết Mai Thiếu Chủ, thật khéo. . 27/12/2023
201 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 201: Bạch Tiểu Thuần ta. . 27/12/2023
202 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 202: Con Thỏ quýnh quáng 27/12/2023
203 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 203: Thực cho rằng ta sợ các ngươi! 27/12/2023
204 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 204: Nghịch huyết phản tổ! 27/12/2023
205 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 205: Thật là một tông môn tốt mà! 27/12/2023
206 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 206: Hung danh hiển hách 27/12/2023
207 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 207: Dạ Ma lan xa. . 28/12/2023
208 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 208: Tống tỷ tỷ cứu ta 28/12/2023
209 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 209: Có bị diệt khẩu hay không 28/12/2023
210 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 210: Đại trưởng lão, xin tự trọng! 28/12/2023
211 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 211: Tuyệt thế yêu nghiệt. . 28/12/2023
212 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 212: Huyết Khê tông lưỡng lự 28/12/2023
213 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 213: Hừ Hừ Tử bé nhỏ! 28/12/2023
214 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 214: Ta đã trở về. . 28/12/2023
215 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 215: Bấm độn tính toán! 28/12/2023
216 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 216: Không gì không biết 28/12/2023
217 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 217: Vương Thú chi uy 28/12/2023
218 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 218: Đàm phán không thành 28/12/2023
219 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 219: Trúc Cơ trung kỳ 28/12/2023
220 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 220: Thánh đan tàn bích 28/12/2023
221 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 221: Vạn vật Thảo mộc đạo 28/12/2023
222 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 222: Ta muốn luyện dược! 28/12/2023
223 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 223: Lò đan bay đầy trời 28/12/2023
224 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 224: Thế này sẽ không tính là phản bội tông chứ! 28/12/2023
225 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 225: Dạ Táng! Về ngay cho ta! 28/12/2023
226 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 226: Mọi việc cứ yên tâm 28/12/2023
227 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 227: Hắc khí thần bí 28/12/2023
228 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 228: Xin hỏi… Ngươi cũng là tiên thảo sao? 28/12/2023
229 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 229: Ôn ma tên hiệu, vang danh thiên hạ 28/12/2023
230 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 230: Nếu nàng cưỡng ép… thì sao bây giờ? 28/12/2023
231 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 231: Ta thân là trưởng bối, cũng có chỗ không đúng 28/12/2023
232 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 232: Tứ Quỷ lực lượng 28/12/2023
233 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 233: Ớ? Vì sao ngươi không nói? 28/12/2023
234 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 234: Thật sự sẽ không nổ chứ? 28/12/2023
235 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 235: Ôn Ma tới 28/12/2023
236 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 236: Tiểu hắc, hút nó! 28/12/2023
237 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 237: Thiếu Trạch Phong nổ mạnh 28/12/2023
238 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 238: Ngũ giai Linh dược 28/12/2023
239 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 239: Có nên giữ lại một ít hay không? 28/12/2023
240 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 240: Ta quá chính trực rồi! 28/12/2023
241 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 241: Huyết Ma chính là Huyết Chủ 28/12/2023
242 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 242: Huyết Tử thí luyện 28/12/2023
243 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 243: Dạ Táng, người giết ngươi là Cổ Liệt! 29/12/2023
244 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 244: Ngập tràn ác ý 29/12/2023
245 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 245: Không công bằng 29/12/2023
246 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 246: Cửa ải thứ hai 29/12/2023
247 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 247: Đây là cái gì? 29/12/2023
248 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 248: Tránh ra a, đừng có theo ta 29/12/2023
249 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 249: Hắn lại có thể ăn! 29/12/2023
250 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 250: Sát! 29/12/2023
251 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 251: Kế hoạch của ta 29/12/2023
252 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 252: Đừng trách ta 29/12/2023
253 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 253: Thập Quỷ Thiên Yêu Thân 29/12/2023
254 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 254: Đã tới giờ! 29/12/2023
255 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 255: Toái Hầu Tỏa lại xuất hiện 29/12/2023
256 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 256: Ngươi là Bạch Tiểu Thuần?! 29/12/2023
257 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 257: Tiểu Đỗ Đỗ 29/12/2023
258 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 258: Trung Phong Huyết Tử! 29/12/2023
259 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 259: Trí nhớ, chính là truyền thừa! 29/12/2023
260 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 260: Huyết Tổ thứ hai 29/12/2023
261 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 261: Đỗ Huyết Mai, ngươi mau ra đây! 29/12/2023
262 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 262: Nhận làm con nuôi 29/12/2023
263 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 263: Khuê phòng trộm bảo 29/12/2023
264 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 264: Kéo dài ngoài ý muốn 29/12/2023
265 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 265: Đùng đùng 29/12/2023
266 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 266: Ta đã trở về! 29/12/2023
267 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 267: Các ngươi nhất định rất nhớ ta 29/12/2023
268 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 268: Chúng ta tin ngươi mà 29/12/2023
269 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 269: Thề giết Dạ Táng 29/12/2023
270 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 270: Có điều suy nghĩ 29/12/2023
271 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 271: Chân không diệu hữu 29/12/2023
272 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 272: Có Thiết Đản, ta có Linh Khê 29/12/2023
273 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 273: Chu Tâm Kỳ, Bạch mỗ tặng ngươi một lần duyên pháp 29/12/2023
274 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 274: Đã từng là thiếu niên hết sức ngông cuồng! 29/12/2023
275 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 275: Lạc Trần đại trận 30/12/2023
276 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 276: Chủng Đạo Đệ Cửu Trận 30/12/2023
277 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 277: Trận pháp hoàn thành! 30/12/2023
278 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 278: Huyết Khê Tông… đã đến! 30/12/2023
279 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 279: Chỉ bằng ta là Trung Phong Huyết Tử! 30/12/2023
280 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 280: Lão tổ, đừng đánh nữa! 30/12/2023
281 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 281: Huyết Khê Tông, quay về cho ta! 30/12/2023
282 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 282: Ta thật sự đã hiểu! 30/12/2023
283 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 283: Bây giờ, nghe ta nói được chưa? 30/12/2023
284 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 284: Hạng Viêm ra tay 30/12/2023
285 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 285: Thiên Diện Tử 30/12/2023
286 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 286: Chào buổi sáng 30/12/2023
287 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 287: Nữ nhân thật là đáng sợ! 30/12/2023
288 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 288: Chim trên trời là chim gì 30/12/2023
289 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 289: Lão tổ, ta muốn ra chiến trường! 30/12/2023
290 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 290: Trận địa của Huyền Khê 30/12/2023
291 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 291: Trung phong Huyết Tử, pháp lực vô biên – Linh Khê Thiên Mạch, uy chấn bát phương 30/12/2023
292 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 292: Ta muốn … luyện dược! 30/12/2023
293 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 293: Ôn Ma tàn sát bừa bãi 30/12/2023
294 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 294: Bước ra tiền tuyến 30/12/2023
295 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 295: Cầm lấy mà chơi 30/12/2023
296 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 296: Ngươi vẫn còn sống?! 30/12/2023
297 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 297: Tiểu Ô Quy đáng chém ngàn lần, ta hận ngươi! 30/12/2023
298 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 298: Kim Ngạc tiền bối, người hãy nghe ta nói! 30/12/2023
299 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 299: Hợp trận 30/12/2023
300 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 300: Hóa thân chi uy 30/12/2023
301 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 301: Trùng quan giận dữ 30/12/2023
302 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 302: Dương uy trên chiến trường 30/12/2023
303 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 303: Chiến Lâm Mộ 30/12/2023
304 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 304: Thân thể cường hãn 31/12/2023
305 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 305: Chém Lâm Mộ 31/12/2023
306 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 306: Thiên Giác trảm ngưu 31/12/2023
307 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 307: Mục tiêu… Bạch Tiểu Thuần! 31/12/2023
308 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 308: Dương Ô Âm Nha 31/12/2023
309 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 309: Huyền Khê hàng! 31/12/2023
310 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 310: Đỗ Huyết Mai bái kiến Huyết Tử! 31/12/2023
311 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 311: Vết sẹo kia! 31/12/2023
312 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 312: Việc đệ tử nên làm thì phải làm! 31/12/2023
313 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 313: Thành lập Nghịch Hà Tông 31/12/2023
314 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 314: Tông môn còn, ta còn 31/12/2023
315 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 315: Bí mật của hai tông 31/12/2023
316 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 316: Chân Linh mở mắt 31/12/2023
317 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 317: Ta chính là tiểu Ô Quy 31/12/2023
318 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 318: Cả nhà ngươi đều là nòng nọc… 31/12/2023
319 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 319: Nuốt… 31/12/2023
320 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 320: Vĩnh Dạ Tán 31/12/2023
321 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 321: Uy lực của Vĩnh Dạ Tán 31/12/2023
322 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 322: Con cóc nhỏ 31/12/2023
323 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 323: Huyết Khê tề tựu 31/12/2023
324 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 324: Dung khiếu khai tổ 01/01/2024
325 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 325: Huyết Tổ mở mắt 01/01/2024
326 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 326: Mục tiêu, trung du! 01/01/2024
327 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 327: Tu vi đột phá 01/01/2024
328 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 328: Không Dong Tà Thụ 01/01/2024
329 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 329: Tấn công Không Hà Viện 01/01/2024
330 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 330: Ghim chặt tà thụ 01/01/2024
331 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 331: Trúc Cơ bất diệt 01/01/2024
332 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 332: Nhất định có người bảo vệ ta 01/01/2024
333 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 333: Phượng vũ thê minh 01/01/2024
334 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 334: Nghiền ép toàn diện 01/01/2024
335 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 335: Giết! 01/01/2024
336 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 336: Trảm Kết Đan 01/01/2024
337 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 337: Kim Dương Chi Đan 01/01/2024
338 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 338: Thiên Đạo Kim Đan 01/01/2024
339 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 339: Chạm tới tầng gông cùm xiếng xích thứ hai 01/01/2024
340 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 340: Một chưởng diệt Kết Đan 01/01/2024
341 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 341: Chân Linh thức tỉnh 01/01/2024
342 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 342: Kim Cương bất tử đan 02/01/2024
343 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 343: Không còn Không Hà Viện, chỉ có Nghịch Hà Tông 02/01/2024
344 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 344: Hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm 02/01/2024
345 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 345: Thứ không sạch sẽ 02/01/2024
346 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 346: Thế lực thần bí lại xuất hiện 02/01/2024
347 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 347: Cũng có lúc, thỏ không hề học vẹt 02/01/2024
348 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 348: Nhược điểm của con thỏ 02/01/2024
349 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 349: Một bức thư tình 02/01/2024
350 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 350: Ngươi nói dối 02/01/2024
351 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 351: Đến động phủ ta ngồi một chút 02/01/2024
352 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 352: Bạch sư huynh, ngươi vào đi 02/01/2024
353 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 353: Nơi gọi là Mãng Hoang 02/01/2024
354 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 354: Tinh Không Đạo Cực Tông 02/01/2024
355 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 355: Thiết Đản độ kiếp 02/01/2024
356 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 356: Vương thú tử đan 02/01/2024
357 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 357: Ác ý mà đến 02/01/2024
358 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 358: Ngang ngược càn rỡ 02/01/2024
359 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 359: Ỷ thế hiếp người 02/01/2024
360 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 360: Đi đi đi, ta đi! 02/01/2024
361 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 361: Chỉ có một 02/01/2024
362 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 362: Truyền thừa mở ra! 02/01/2024
363 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 363: Ta lấy một cái là được rồi 02/01/2024
364 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 364: Ăn hiếp người quá sức! 02/01/2024
365 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 365: Cái gì thế… 02/01/2024
366 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 366: Vô Sỉ, Ăn Gian 02/01/2024
367 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 367: Nhân Sơn Quyết! 03/01/2024
368 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 368: Ta giải thích cho các ngươi nghe 03/01/2024
369 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 369: Một cái ấn ký 03/01/2024
370 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 370: Bạch Tiểu Thuần, ta phải giết ngươi! 03/01/2024
371 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 371: Lão tổ cứu mạng… 03/01/2024
372 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 372: Họ đang hô tên ta 03/01/2024
373 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 373: Tam tức Nghịch Hà Đan! 03/01/2024
374 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 374: Con tin! 03/01/2024
375 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 375: Người bảo vệ của Bạch Tiểu Thuần… 03/01/2024
376 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 376: Không mời mà tới 03/01/2024
377 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 377: Thiên Tôn! 03/01/2024
378 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 378: Ta sẽ trở lại! 03/01/2024
379 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 379: Tinh Không Đạo Cực Tông 03/01/2024
380 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 380: Ta đói 03/01/2024
381 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 381: Đến bước đường cùng 03/01/2024
382 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 382: Siêu cấp Tịch Cốc đan! 03/01/2024
383 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 383: Gây nên chú ý 03/01/2024
384 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 384: Tâm cơ thủ đoạn 03/01/2024
385 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 385: Gặp lại Thần Toán Tử 03/01/2024
386 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 386: Còn không dập đầu đến bái? 03/01/2024
387 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 387: Trí Huyễn Đan 03/01/2024
388 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 388: Thanh Long quật khởi 03/01/2024
389 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 389: Người có thể sống như vậy 03/01/2024
390 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 390: Tối nay, bắt Bạch Dược Sư 03/01/2024
391 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 391: Đạo hữu, ngươi là Trương Đại Hải sao? 03/01/2024
392 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 392: Gặp lại người hộ đạo 04/01/2024
393 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 393: Bị tố cáo… 04/01/2024
394 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 394: Không Vực cầu vồng 04/01/2024
395 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 395: Đỗ Lăng Phỉ lại xuất hiện 04/01/2024
396 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 396: Tập hợp lại! 04/01/2024
397 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 397: Khách sạn Trường Sinh 04/01/2024
398 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 398: Kim Đan trung kỳ! 04/01/2024
399 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 399: Mộng tưởng của Tống Khuyết… 04/01/2024
400 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 400: Khuyết nhi, là ngươi! 04/01/2024
401 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 401: Người phương nào lớn mật như thế! 04/01/2024
402 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 402: Ức hiếp gia môn 04/01/2024
403 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 403: Ngươi dám làm ta bị thương! 04/01/2024
404 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 404: Ta là con tin! 04/01/2024
405 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 405: Tiễn đưa ngươi lên trời… 04/01/2024
406 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 406: Không vực 04/01/2024
407 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 407: Hàng… Hàng Ma đường? 04/01/2024
408 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 408: Nơi đây mới là quảng trường 04/01/2024
409 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 409: Chấp hành nhiệm vụ… 04/01/2024
410 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 410: Phùng Hữu Đức kinh hỉ! 04/01/2024
411 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 411: Ngươi… Ngươi đang nói ta? 04/01/2024
412 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 412: Tiểu Thuần giận dữ 04/01/2024
413 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 413: Tông môn đối với ta thật tốt quá 04/01/2024
414 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 414: Tiểu Thuần, Hàng Ma đường là nhà của ngươi 05/01/2024
415 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 415: Ai dám muốn mạng nhỏ của Bạch Tiểu Thuần! 05/01/2024
416 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 416: Tinh Không Đạo Cực Bảng 05/01/2024
417 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 417: Vạn Sơn cốc 05/01/2024
418 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 418: Núi có linh 05/01/2024
419 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 419: Xếp hạng 05/01/2024
420 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 420: Xem thường ta! 05/01/2024
421 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 421: Thật là ấm áp a 05/01/2024
422 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 422: Hắn… bơi? 05/01/2024
423 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 423: Không chấm dứt 05/01/2024
424 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 424: Kỳ nghệ thí luyện 05/01/2024
425 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 425: Thủ hộ giả nổi giận 05/01/2024
426 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 426: Cây cầu không đứng đắn 05/01/2024
427 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 427: Ăn hiếp người a! 05/01/2024
428 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 428: Các ngươi đừng có khuyên ta! 05/01/2024
429 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 429: Người và núi dung hợp 05/01/2024
430 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 430: Ta cũng có thể! 05/01/2024
431 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 431: Chủ nhân, ngươi bỏ qua cho ta đi! 05/01/2024
432 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 432: Hỏa công tâm 05/01/2024
433 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 433: Sáu canh giờ 05/01/2024
434 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 434: Xông vào Tinh Không bảng lần nữa! 06/01/2024
435 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 435: Tụ Hồn đan uy 06/01/2024
436 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 436: Chiến Công Tôn Uyển Nhi 06/01/2024
437 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 437: Quốc Độ nứt vỡ! 06/01/2024
438 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 438: Tu vi đột phá 06/01/2024
439 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 439: Ta chỉ có một nguyện vọng 06/01/2024
440 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 440: Nghịch Hà Tông không giống bình thường 06/01/2024
441 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 441: Liệp hồn thí luyện 06/01/2024
442 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 442: Đỗ Lăng Phỉ hiện thân 06/01/2024
443 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 443: Lên thuyền 06/01/2024
444 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 444: Đệ nhất Triệu Thiên Kiêu 06/01/2024
445 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 445: Bây giờ ta có thể ăn ngon được rồi 06/01/2024
446 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 446: Hôm nay ăn cơm được không? 06/01/2024
447 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 447: Đồ Vật không sạch sẽ lại tới nữa! 06/01/2024
448 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 703: Bạch sư đệ, mời qua đây nói chuyện 06/01/2024
449 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 704: Thì ra ngươi là loại người này.. (Thượng) 06/01/2024
450 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 705: Thì ra ngươi là loại người này.. (Hạ) 06/01/2024
451 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 706: Doanh Tự Quyết 07/01/2024
452 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 707: Tình thánh Bạch Tiểu Thuần 07/01/2024
453 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 708: Tiểu Thuần, ta nghe ngươi! (Thượng) 07/01/2024
454 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 709: Tiểu Thuần, ta nghe ngươi! (Hạ) 07/01/2024
455 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 710: Yên tâm, có ta 07/01/2024
456 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 711: Sư tỷ nghe ta nói 07/01/2024
457 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 712: Ánh trăng như mơ 07/01/2024
458 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 713: Triệu sư huynh, ngươi bị thương 07/01/2024
459 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 714: Tiểu Thuần, ta không chịu nổi 07/01/2024
460 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 715: Thổ lộ (Thượng) 07/01/2024
461 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 716: Thổ lộ (Hạ) 11/01/2024
462 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 717: Có bản lĩnh 11/01/2024
463 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 718: Lên bờ 11/01/2024
464 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 719: Các ngươi chờ! 11/01/2024
465 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 720: Giới thành 11/01/2024
466 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 721: Tàn cốt cự nhân (Thượng) 11/01/2024
467 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 722: Tàn cốt cự nhân (Hạ) 11/01/2024
468 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 723: Man Hoang Vân Thú 12/01/2024
469 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 724: Trường thành uy nghiêm 12/01/2024
470 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 725: Bác Bì Quân 12/01/2024
471 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 726: Thổ dân cự nhân 12/01/2024
472 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 727: Luyện Hồn Sư 12/01/2024
473 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 728: Ai nói ta sợ? 12/01/2024
474 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 729: Ngươi muốn gia nhập Bác Bì Quân sao? (Thượng) 12/01/2024
475 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 730: Ngươi muốn gia nhập Bác Bì Quân sao? (Hạ) 12/01/2024
476 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 731: Ngươi bị trưng dụng mười năm 12/01/2024
477 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 732: Ngươi cũng khi dễ ta? 13/01/2024
478 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 733: Luyện dược có thể xảy ra chuyện gì 13/01/2024
479 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 734: Có lão đầu đắc tội ta (Thượng) 13/01/2024
480 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 735: Có lão đầu đắc tội ta (Hạ) 13/01/2024
481 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 736: Sắp tạc lô 13/01/2024
482 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 737: Đây là pháp bảo gì? 13/01/2024
483 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 738: Bạch Tiểu Thuần, ngươi biết ngươi làm gì không? 13/01/2024
484 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 739: Mười ba! 13/01/2024
485 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 740: Tấn chức Thập phu trưởng 13/01/2024
486 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 741: Trung gian kiếm lời bỏ túi riêng (Thượng) 14/01/2024
487 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 742: Trung gian kiếm lời bỏ túi riêng (Hạ) 14/01/2024
488 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 743: Quý Phong 14/01/2024
489 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 744: Lò đan đã trở thành lịch sử 14/01/2024
490 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 745: Bạch Tiểu Thuần tức giận 14/01/2024
491 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 746: Phát Tình Đan khủng bố 14/01/2024
492 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 747: Truy nã Bạch Tiểu Thuần toàn thế giới 14/01/2024
493 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 748: Tụ Hồn Đan đại thành 14/01/2024
494 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 749: Đan uy 15/01/2024
495 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 750: Ám sát (Thượng) 15/01/2024
496 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 751: Ám sát (Hạ) 15/01/2024
497 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 752: Có thể 15/01/2024
498 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 753: Chiến Tiên Cổ 15/01/2024
499 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 754: Cuộc chiến trăm bộ lạc 15/01/2024
500 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 755: Uy lực Tụ Hồn Đan 15/01/2024
501 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 756: Chết không hối tiếc 16/01/2024
502 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 757: Bạch ma (Thượng) 16/01/2024
503 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 758: Bạch ma (Hạ) 16/01/2024
504 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 759: Ta… Ta quen thủ lĩnh các ngươi 16/01/2024
505 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 760: Dốc sức liều mạng 16/01/2024
506 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 761: Còn ai muốn chết? 16/01/2024
507 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 762: Hàn giới 16/01/2024
508 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 763: Lực áp quần hùng (Thượng) 17/01/2024
509 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 764: Lực áp quần hùng (Hạ) 17/01/2024
510 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 765: Muốn giết Nguyên Anh 17/01/2024
511 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 766: Tại sao lại như vậy? 17/01/2024
512 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 767: Tấn chức Thiên phu trưởng! 17/01/2024
513 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 768: Năm quân đoàn cướp người 17/01/2024
514 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 769: Kim Đan đại viên mãn (Thượng) 18/01/2024
515 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 770: Kim Đan đại viên mãn (Hạ) 18/01/2024
516 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 771: Bất Tử Cấm chân chính 18/01/2024
517 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 772: Ta cũng muốn trở thành Vạn phu trưởng 18/01/2024
518 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 773: Chẳng lẽ phải câu dẫn Hồng Trần Nữ 18/01/2024
519 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 774: Tự mình tuyên bố nhiệm vụ 18/01/2024
520 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 775: Cướp đoạt trắng trợn (Thượng) 18/01/2024
521 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 776: Cướp đoạt trắng trợn (Hạ) 19/01/2024
522 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 777: Chúng không nhìn thấy ta 19/01/2024
523 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 778: Đến đây, ai dám động thủ? 19/01/2024
524 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 779: Ta muốn hiến hồn này cho Cự Quỷ Vương 19/01/2024
525 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 780: Lão tử là quan binh (Thượng) 19/01/2024
526 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 781: Lão tử là quan binh (Hạ) 19/01/2024
527 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 782: Nghe lời, cầm đan dược 20/01/2024
528 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 783: Ta chết cũng không đi! 20/01/2024
529 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 784: Chẳng lẽ hắn là Thiên Nhân? (Thượng) 20/01/2024
530 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 785: Chẳng lẽ hắn là Thiên Nhân? (Hạ) 20/01/2024
531 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 786: Tất cả vì Vạn phu trưởng 20/01/2024
532 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 787: Đại hồn? 21/01/2024
533 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 788: Cột sáng màu đen (Thượng) 21/01/2024
534 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 789: Cột sáng màu đen (Hạ) 21/01/2024
535 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 790: Hiến tế oan hồn 21/01/2024
536 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 791: Chân Linh bảo hộ thức ăn 21/01/2024
537 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 792: Tấn chức Vạn phu trưởng (Thượng) 22/01/2024
538 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 793: Tấn chức Vạn phu trưởng (Hạ) 22/01/2024
539 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 794: Đệ tam quân 22/01/2024
540 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 795: Tống Khuyết trở về 22/01/2024
541 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 796: Đổi Vạn phu trưởng? (Thượng) 22/01/2024
542 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 797: Đổi Vạn phu trưởng? (Hạ) 22/01/2024
543 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 798: Vạn phu trưởng là ngươi? 23/01/2024
544 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 799: Hắn chính là hài tử 23/01/2024
545 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 800: Cẩm y Giới thành (Thượng) 23/01/2024
546 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 801: Cẩm y Giới thành (Hạ) 24/01/2024
547 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 802: Học hỏi một chiêu 24/01/2024
548 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 803: Dường như nhìn thấy chính mình (Thượng) 24/01/2024
549 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 804: Dường như nhìn thấy chính mình (Hạ) 24/01/2024
550 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 805: Oan cho ta quá! 24/01/2024
551 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 806: Sắp xảy ra đại sự 25/01/2024
552 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 807: Tin tức Thiên Nhân Hồn (Thượng) 25/01/2024
553 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 808: Tin tức Thiên Nhân Hồn (Hạ) 25/01/2024
554 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 809: Danh sách 25/01/2024
555 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 810: Ép người quá đáng (Thượng) 25/01/2024
556 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 811: Ép người quá đáng (Hạ) 26/01/2024
557 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 812: Bạch ma đến! 26/01/2024
558 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 813: Tiểu Thuần chạy mau 26/01/2024
559 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 814: Lai giả bất thiện (Thượng) 26/01/2024
560 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 815: Lai giả bất thiện (Hạ) 27/01/2024
561 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 816: Cửu sắc hỏa 27/01/2024
562 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 817: Mũ đỏ, mũ xanh, chúng ta là một đám mũ quả dưa 27/01/2024
563 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 818: Hồng đầu, lục đầu, chúng ta thích nhất bạch đầu 27/01/2024
564 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 819: Huyết màn thầu (Thượng) 28/01/2024
565 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 820: Huyết màn thầu (Hạ) 28/01/2024
566 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 821: Huyết nhục tế 28/01/2024
567 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 822: Gia gia của ngươi tên là Chu Nhất Tinh! 28/01/2024
568 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 823: Mũi tên kim vân 29/01/2024
569 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 824: Hư.. (Thượng) 29/01/2024
570 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 825: Hư.. (Hạ) 29/01/2024
571 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 826: Ta đi trước… Hư… 29/01/2024
572 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 827: Bạch Tiểu Thuần, ngươi cũng có hôm nay! 30/01/2024
573 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 828: Sau lưng ta… Có người! (Thượng) 30/01/2024
574 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 829: Sau lưng ta… Có người! (Hạ) 30/01/2024
575 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 830: Ta sẽ ngoan ngoãn 31/01/2024
576 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 831: Thí luyện chi địa 31/01/2024
577 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 832: Luyện linh? 31/01/2024
578 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 833: Thần bí khó lường 31/01/2024
579 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 834: Cực hạn (Thượng) 01/02/2024
580 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 835: Cực hạn (Hạ) 01/02/2024
581 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 836: Tầng thứ ba 01/02/2024
582 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 837: Thiên Nhân Hồn đến tay 01/02/2024
583 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 838: Hồng Trần tỷ tỷ nghe ta giải thích (Thượng) 02/02/2024
584 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 839: Hồng Trần tỷ tỷ nghe ta giải thích (Hạ) 02/02/2024
585 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 840: Đánh không chết… 02/02/2024
586 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 841: Đây là thú gì? 02/02/2024
587 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 842: Thiên Nhân Hồn, dung! 03/02/2024
588 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 843: Thủ trảo xé trời! 03/02/2024
589 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 844: Mai danh ẩn tích (Thượng) 03/02/2024
590 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 845: Mai danh ẩn tích (Hạ) + Hữu duyên nhất đối nhân… + Luyện hồn sư! 15/02/2024
591 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 846: Ta hận họ bạch! + Đến đây, xem ai sợ ai + Ngươi nhanh bảo nó dừng lại + Luyện hỏa chi pháp 16/02/2024
592 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 847: Rốt Cuộc Ngươi Là Ai? + Ta Cũng Không Tin + Bạch Đạo Hữu Cứu Mạng + Người thừa kế Minh Hoàng 16/02/2024
593 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 848: Luyện linh Nguyên Anh bản thân + Lườm ngươi đấy 17/02/2024
594 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 849: Khi dễ ngươi.. (Thượng) 18/02/2024
595 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 850: Khi dễ ngươi.. (Hạ) 19/02/2024
596 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 851: Luyện Hồn Sư Hoàng phẩm 19/02/2024
597 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 852: Luyện lại mặt nạ 20/02/2024
598 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 853: Bán Thần hồn 21/02/2024
599 Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Nhất Niệm Vĩnh Hằng – Chương 854: Đòn sát thủ (Thượng) 22/02/2024

Bình luận