Thông tin truyện

Nguyên Tôn

Tác giả:

Thiên Tằm Thổ Đậu

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

23471

Nguyên Tôn

Nhóm Dịch: Thánh Thiên Tiên Vực Dùng huyền hoàng khí bạn thân sở hữu, mọi thứ thiện địa nhật nguyệt tinh đều bị ta nuốt hết.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 1: Mãng tước nuốt rồng 20/12/2023
2 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 2: Nguyên văn 20/12/2023
3 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 3: Tô ấu vi 20/12/2023
4 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 4: Sức mạnh của nguyên văn 20/12/2023
5 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 5: Tề nhạc, liễu khê 20/12/2023
6 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 6: Từ đường đất tổ 20/12/2023
7 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 7: Vùng đất thần bí 20/12/2023
8 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 8: Tìm bát mạch 20/12/2023
9 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 9: Bát mạch xuất hiện 20/12/2023
10 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 10: Nhận được cơ duyên 20/12/2023
11 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 11: Khẩu vị của Tề Vương 21/12/2023
12 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 12: Nguyên thực 21/12/2023
13 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 13: Trùng mạch 21/12/2023
14 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 14: Thần hồn 21/12/2023
15 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 15: Hỗn độn thần ma quan tưởng pháp 21/12/2023
16 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 16: Đào góc tường 21/12/2023
17 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 17: Lâm phong 21/12/2023
18 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 18: Văn võ! 21/12/2023
19 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 19: Khai mạch 21/12/2023
20 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 20: Nguyên thuật 21/12/2023
21 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 21: Long bộ, long bi thủ 21/12/2023
22 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 22: Đại khảo tiến đến 21/12/2023
23 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 23: Để lộ tài hoa 21/12/2023
24 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 24: Lộ ra uy thế 21/12/2023
25 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 25: Chiến lâm phong 21/12/2023
26 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 26: Xu thế quật khởi 21/12/2023
27 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 27: Kết thúc kỳ thi 21/12/2023
28 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 28: Vào giáp viện 21/12/2023
29 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 29: Thác ngọc linh 21/12/2023
30 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 30: Mở đệ tam mạch 21/12/2023
31 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 31: Lập uy 21/12/2023
32 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 32: Băng hỏa tụ nguyên văn 21/12/2023
33 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 33: Hai nàng gặp mặt 21/12/2023
34 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 34: Mưu linh thác 21/12/2023
35 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 35: Trận chiến ở Thác Ngọc Linh 21/12/2023
36 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 36: Ám chiêu 21/12/2023
37 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 37: Song song đột phá 21/12/2023
38 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 38: Hắc Lâm sơn mạch 21/12/2023
39 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 39: Gặp phải kẻ địch 21/12/2023
40 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư? 21/12/2023
41 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 41: Huyền mang thuật 21/12/2023
42 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 42: Tam thập lục thú khai mạch văn 21/12/2023
43 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 43: Tu luyện Huyền Mang Thuật 22/12/2023
44 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 44: Sự tiến bộ của Tô Ấu Vi 22/12/2023
45 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 45: Trước khi phủ thí 22/12/2023
46 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 46: Phủ thí bắt đầu 22/12/2023
47 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 47: Sự thay đổi khác thường 22/12/2023
48 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 48: Đánh bại một người 22/12/2023
49 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 49: Chiến đấu với Liễu Khê 22/12/2023
50 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 50: Cả quảng trường kinh sợ 22/12/2023
51 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 51: Chu Nguyên đấu Tề Nhạc 22/12/2023
52 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 52: Thực lực chân chính 22/12/2023
53 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 53: Ta cũng có thể luyện thành Huyền Mang Thuật 22/12/2023
54 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 54: Giành được thắng lợi 22/12/2023
55 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 55: Đại tướng quân Vệ Thương Lan 22/12/2023
56 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 56: Vũ hoàng 22/12/2023
57 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 57: Tổ long kinh 22/12/2023
58 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 58: Nguyên tài 22/12/2023
59 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 59: Hư Cảnh trung kỳ 22/12/2023
60 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 60: Bắt đầu lên đường đến di tích 22/12/2023
61 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 61: Âm dương khí phủ 22/12/2023
62 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 62: Thương Lan quận, Vệ Thanh Thanh 22/12/2023
63 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 63: Một chiêu lập nên uy danh 22/12/2023
64 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 64: Doanh đại sư 22/12/2023
65 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 65: Giải độc cho Vệ Bân 22/12/2023
66 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 66: Vạch trần xảo trá 22/12/2023
67 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 67: Thiên nghĩ thực độc văn 22/12/2023
68 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 68: Quá trình chuẩn bị 23/12/2023
69 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 69: Để lộ tài năng 23/12/2023
70 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 70: Thành công 23/12/2023
71 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 71: Mượn sức Vệ Thương Lan 23/12/2023
72 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 72: Hắc độc vương 23/12/2023
73 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 73: Tiến vào Hắc Uyên 23/12/2023
74 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 74: Tấm ngọc bài màu đen 23/12/2023
75 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 75: Đệ bát mạch 23/12/2023
76 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 76: Mở khí phủ 23/12/2023
77 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 77: Đi tìm Ngọc Anh Quả 23/12/2023
78 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 78: Tìm cách lên đảo 23/12/2023
79 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 79: Sợ hãi 23/12/2023
80 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 80: Kho báu 23/12/2023
81 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 81: Cuộc chiến bên trong sơn cốc 23/12/2023
82 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 82: Thôn Thôn phát uy 23/12/2023
83 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 83: Tranh đoạt 23/12/2023
84 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 84: Sức mạnh bá đạo của Oán Long Độc 23/12/2023
85 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 85: Giao chiến Tề Hạo 23/12/2023
86 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 86: Xâm thực 23/12/2023
87 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 87: Giết chết Tề Hạo 23/12/2023
88 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 88: Giành được Hỏa Linh Tuệ 23/12/2023
89 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 89: Hàng phục 23/12/2023
90 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 90: Di bảo 23/12/2023
91 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 91: Địa cung 23/12/2023
92 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 92: Bảo bối 24/12/2023
93 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 93: Ngân ảnh 24/12/2023
94 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 94: Tề vương làm phản 24/12/2023
95 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 95: Tranh nghị 24/12/2023
96 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 96: Năm vị 24/12/2023
97 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 97: Chiến thư 24/12/2023
98 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 98: Thông thiên huyền mãng khí 24/12/2023
99 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 99: Tề Vương vây thành 24/12/2023
100 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 100: Bảy cường giả sơ cảnh 24/12/2023
101 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 101: Đại chiến đã tới 24/12/2023
102 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 102: Vây thành 24/12/2023
103 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 103: Khởi động 24/12/2023
104 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 104: Lực lượng của Ngân Ảnh 24/12/2023
105 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 105: Phong tình của kiếm 24/12/2023
106 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 106: Chu Nguyên trảm thái sơ 24/12/2023
107 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 107: Không thể cứu vãn 24/12/2023
108 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 108: Võ vương thánh chỉ 24/12/2023
109 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 109: Đập tan bóng ma 24/12/2023
110 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 110: Đại chiến kết thúc 24/12/2023
111 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 111: Lão nhân áo bào xám 25/12/2023
112 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 112: Duyên phận của Tô Ấu Vi 25/12/2023
113 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 113: Một phần tạo hóa 25/12/2023
114 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 114: Thánh tích chi địa 25/12/2023
115 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 115: Thiếu nữ áo tím 25/12/2023
116 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 116: Phong vân hội tụ 25/12/2023
117 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 117: Huyền mãng lân 25/12/2023
118 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 118: Cổ cảnh 25/12/2023
119 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 119: Thiếu nữ tóc xanh 25/12/2023
120 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 120: Cổ linh 25/12/2023
121 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 121: Thú tâm thông minh giả 25/12/2023
122 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 122: Luyện hồn tháp? 25/12/2023
123 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 123: Tạp ngư 25/12/2023
124 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 124: Phá thiên 25/12/2023
125 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 125: Thủy tinh cầu màu đen 25/12/2023
126 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 126: Toàn thân trở ra 25/12/2023
127 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 127: Phân bảo 25/12/2023
128 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 128: Thanh niên mặc áo bào xám 25/12/2023
129 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 129: Thánh Tích thành 25/12/2023
130 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 130: Kiêu Tử lâu 25/12/2023
131 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 131: Thiên la kích 25/12/2023
132 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 132: Vật tới tay 25/12/2023
133 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 133: Tiểu thiên nguyên thuật 25/12/2023
134 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 134: Cổ linh 25/12/2023
135 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 135: Tả khâu thanh ngư 25/12/2023
136 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 136: Bắt đầu thấy Võ Hoàng 25/12/2023
137 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 137: Hư cảnh hậu kỳ 25/12/2023
138 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 138: Đại thúc đi chân trần 25/12/2023
139 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 139: Xuất thủ 25/12/2023
140 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 140: Thánh tích chi địa 25/12/2023
141 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 141: Oan gia ngõ hẹp 25/12/2023
142 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 142: Tình thế nguy hiểm 25/12/2023
143 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 143: Khí lưu màu trắng 26/12/2023
144 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 144: Văn thứ ba 26/12/2023
145 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 145: Tứ phẩm Nguyên thú 26/12/2023
146 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 146: Thánh tích đội 26/12/2023
147 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 147: Huyền trọng nê 26/12/2023
148 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 148: Tọa sơn quan hổ đấu 26/12/2023
149 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 149: Ngồi thu ngư ông lợi 26/12/2023
150 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 150: Tiểu thiên nguyên thuật, đại phong lôi 26/12/2023
151 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 151: Thánh bia 26/12/2023
152 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 152: Khí trùng Thiên Quan 26/12/2023
153 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 153: Lấy trượng đo nguyên khí 26/12/2023
154 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 154: Huyền Mãng Lân màu vàng 26/12/2023
155 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 155: Chu Nguyên chiến Tiêu Thiên Huyền 26/12/2023
156 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 156: Mãng nuốt ma luân 26/12/2023
157 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 157: Thu hoạch 26/12/2023
158 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 158: Hợp tác 26/12/2023
159 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 159: Vây quét 26/12/2023
160 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 160: Phong Lôi thành, Yêu Yêu thương 26/12/2023
161 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 161: Truy sát 26/12/2023
162 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 162: Thanh Ngư tương trợ 26/12/2023
163 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 163: Ngẫu nhiên gặp 26/12/2023
164 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 164: Lục La mưu Kim Trì 26/12/2023
165 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 165: Đông Huyền đột kích 26/12/2023
166 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 166: Chúc anh 26/12/2023
167 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 167: Đấu chúc anh 26/12/2023
168 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 168: Gặp lại 26/12/2023
169 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 169: Võ Hoàng sát ý 26/12/2023
170 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 170: Chặn giết 26/12/2023
171 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 171: Thần bí chi thú 26/12/2023
172 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 172: Thôn Thôn nổi giận 26/12/2023
173 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 173: Thánh Bia lưu danh 26/12/2023
174 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 174: Kim trì 26/12/2023
175 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 175: Thánh văn 27/12/2023
176 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 176: Thực lực đại tiến 27/12/2023
177 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 177: Thánh tháp 27/12/2023
178 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 178: Hội tụ 27/12/2023
179 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 179: Tiến thánh tháp 27/12/2023
180 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 180: Dòng lũ màu xanh 27/12/2023
181 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 181: Các hiển thần thông 27/12/2023
182 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 182: Đuổi theo 27/12/2023
183 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 183: Cứu giúp 27/12/2023
184 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 184: Thánh Thê bệ đá 27/12/2023
185 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 185: Long hấp 27/12/2023
186 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 186: Sóng xanh ngăn Thánh Lộ 27/12/2023
187 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 187: Trèo lên mây xanh 27/12/2023
188 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 188: Song Long hội 27/12/2023
189 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 189: Huyền Mãng nuốt Kim Ô 27/12/2023
190 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 190: Lấy mệnh tương bác 27/12/2023
191 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 191: Thiên nguyên thuật 27/12/2023
192 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 192: Thiên Quy kết giới 27/12/2023
193 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 193: Thánh văn chi lực 27/12/2023
194 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 194: Long biến 27/12/2023
195 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 195: Xích long tức 27/12/2023
196 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 196: Cái thứ nhất 27/12/2023
197 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 197: Song Long đấu, thắng cùng bại 27/12/2023
198 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 198: Phân Thánh Long khí 27/12/2023
199 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 199: Quốc vận bị hao tổn 27/12/2023
200 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 200: Đãi ngộ chi kém 27/12/2023
201 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 201: Thương Huyền lão tổ 27/12/2023
202 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 202: Thánh tộc 27/12/2023
203 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 203: Bốn đạo thánh văn 27/12/2023
204 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 204: Một bước trèo lên Thái Sơ 27/12/2023
205 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 205: Thánh Tích kết thúc 28/12/2023
206 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 206: Nhập tông môn 28/12/2023
207 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 207: Một chưởng 28/12/2023
208 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 208: Rời đi trước đó 28/12/2023
209 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 209: Thương Huyền khí vận, Thánh Châu sáu phần 28/12/2023
210 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 210: Đệ tử tam đẳng 28/12/2023
211 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 211: Thẩm vạn kim 28/12/2023
212 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 212: Nhập thương huyền 28/12/2023
213 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 213: La tùng 28/12/2023
214 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 214: Nhất đẳng 28/12/2023
215 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 215: Lầu nhỏ 28/12/2023
216 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 216: Kéo bè kết phái 28/12/2023
217 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 217: Nguyên sơn 28/12/2023
218 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 218: Một quyền là đủ 28/12/2023
219 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 219: Lập uy 28/12/2023
220 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 220: Thái sơ thiên 28/12/2023
221 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 221: Lần thứ nhất vận chuyển 28/12/2023
222 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 222: Nguyên khí tinh thần 28/12/2023
223 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 223: Nguyên ngọc trọng yếu 28/12/2023
224 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 224: Hóa giải 28/12/2023
225 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 225: Hóa hư thuật 28/12/2023
226 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 226: Chúc nhạc 28/12/2023
227 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 227: Trả thù 28/12/2023
228 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 228: Khiếu huyệt 28/12/2023
229 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 229: Kiếm lời nguyên ngọc 28/12/2023
230 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 230: Thuyết phục 28/12/2023
231 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 231: Bản sự 28/12/2023
232 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 232: Gây sự 28/12/2023
233 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 233: Kim cương bất hoại 28/12/2023
234 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 234: Đánh một đám 28/12/2023
235 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 235: Chu Nguyên phản kích 28/12/2023
236 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 236: Oanh động 28/12/2023
237 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 237: Trước mặt mọi người xuất thủ 28/12/2023
238 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 238: Thu hoạch đại phong 28/12/2023
239 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 239: Lão giả áo xám 28/12/2023
240 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 240: Chúc Nhạc thủ đoạn 28/12/2023
241 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 241: Tông minh 29/12/2023
242 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 242: Tỷ thí đến 29/12/2023
243 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 243: Thanh sơn so Hóa Hư 29/12/2023
244 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 244: Nhanh như điện chớp 29/12/2023
245 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 245: Thực cảnh 29/12/2023
246 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 246: Thủ thắng 29/12/2023
247 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 247: Cửu long điển 29/12/2023
248 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 248: Xung đột 29/12/2023
249 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 249: Chia cắt danh ngạch 29/12/2023
250 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 250: Long chúc Nguyên thú tinh huyết 29/12/2023
251 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 251: Ngũ phẩm 29/12/2023
252 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 252: Lấy máu 29/12/2023
253 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 253: Luyện hóa tinh huyết 29/12/2023
254 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 254: Ứng đối chi pháp 29/12/2023
255 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 255: Lộ ra thủ đoạn 29/12/2023
256 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 256: Tới cửa phiền phức 29/12/2023
257 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 257: Trấn áp 29/12/2023
258 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 258: Ngừng 29/12/2023
259 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 259: Chỉ điểm 29/12/2023
260 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 260: Bí ẩn 29/12/2023
261 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 261: Lục huyền âm 29/12/2023
262 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 262: Nguyên tôn 29/12/2023
263 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 263: Yêu Yêu xuất thủ 29/12/2023
264 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 264: Chấn nhiếp 29/12/2023
265 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 265: Đại điển đến 29/12/2023
266 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 266: Nguyên tôn 29/12/2023
267 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 267: Đại điển bắt đầu 29/12/2023
268 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 268: Thủ tịch chi tranh 29/12/2023
269 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 269: Hồng Y tương trợ 29/12/2023
270 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 270: Phong hải thuật 29/12/2023
271 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 271: Át chủ bài tầng ra 29/12/2023
272 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 272: Thiên Nguyên Bút tiến hóa 29/12/2023
273 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 273: Văn thứ tư, Vạn Kình 30/12/2023
274 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 274: Cửu Long Điển chi uy 30/12/2023
275 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 275: Đột phá 30/12/2023
276 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 276: Đại điển thứ nhất 30/12/2023
277 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 277: Chọn ngọn núi 30/12/2023
278 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 278: Khen thưởng 30/12/2023
279 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 279: Đại điển kết thúc 30/12/2023
280 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 280: Thánh Tử phong 30/12/2023
281 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 281: Người quét núi 30/12/2023
282 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 282: Phong ấn chủ phong 30/12/2023
283 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 283: Tuyển mạch nhập môn 30/12/2023
284 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 284: Kim đái đệ tử 30/12/2023
285 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 285: Tử Nguyên động phủ 30/12/2023
286 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 286: Động thí 30/12/2023
287 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 287: Tào sư 30/12/2023
288 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 288: Kim đái ghế thứ ba 30/12/2023
289 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 289: Xin đi giết giặc 30/12/2023
290 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 290: Một trận đọ sức 30/12/2023
291 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 291: Đoạt thánh chiến 30/12/2023
292 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 292: Thái sơ bích 30/12/2023
293 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 293: Lịch đại thứ nhất 30/12/2023
294 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 294: ,700 hơi thở rung động 30/12/2023
295 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 295: Hai mạch phản ứng 30/12/2023
296 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 296: Chuẩn bị 30/12/2023
297 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 297: Tỷ thí 30/12/2023
298 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 298: Tiệc 30/12/2023
299 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 299: Chấn nhiếp toàn trường 30/12/2023
300 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 300: Động tĩnh 30/12/2023
301 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 301: Tẩy lễ tiến đến 30/12/2023
302 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 302: Nguyên long mạch 30/12/2023
303 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 303: Long nguyên tủy 31/12/2023
304 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 304: Nguyên Trì mở 31/12/2023
305 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 305: Không thích hợp 31/12/2023
306 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 306: Vây giết 31/12/2023
307 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 307: Tay chân 31/12/2023
308 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 308: Hoàn mỹ hợp tác 31/12/2023
309 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 309: Thánh Tử chi đấu 31/12/2023
310 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 310: Họa từ trong nước đến 31/12/2023
311 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 311: Truy sát 31/12/2023
312 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 312: Hai nữ giằng co 31/12/2023
313 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 313: Điều tiết 31/12/2023
314 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 314: Hợp tác 31/12/2023
315 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 315: Hai nữ liên thủ 31/12/2023
316 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 316: Dây dưa 31/12/2023
317 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 317: Hai nữ đấu Song Thánh 31/12/2023
318 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 318: Biện pháp 31/12/2023
319 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 319: Cải tạo nguyên văn kết giới 31/12/2023
320 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 320: Đắc thủ 31/12/2023
321 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 321: Đắc tội 31/12/2023
322 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 322: Mồi nhử 01/01/2024
323 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 323: Tới tay 01/01/2024
324 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 324: Tẩy lễ mở 01/01/2024
325 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 325: Bát Long tái hiện 01/01/2024
326 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 326: Tương trợ 01/01/2024
327 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 327: Lục long chu thái 01/01/2024
328 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 328: Như thế nào rung động 01/01/2024
329 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 329: Tam trọng thiên 01/01/2024
330 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 330: Đánh giá 01/01/2024
331 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 331: Thánh Nguyên phong oanh động 01/01/2024
332 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 332: Động thí động tĩnh 01/01/2024
333 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 333: Động thí bắt đầu 01/01/2024
334 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 334: Phá nguyên thủ 01/01/2024
335 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 335: Lục trọng thiên 01/01/2024
336 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 336: Xuống tới 01/01/2024
337 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 337: Một quyền chi uy 01/01/2024
338 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 338: Chu Nguyên thực lực 01/01/2024
339 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 339: Huyền giao lân 01/01/2024
340 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 340: Đại hắc ma 02/01/2024
341 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 341: Cửu long 02/01/2024
342 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 342: Cửu Long diệt Hắc Ma 02/01/2024
343 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 343: Bốn đại cảnh giới 02/01/2024
344 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 344: Oanh động 02/01/2024
345 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 345: Khen thưởng 02/01/2024
346 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 346: Tử đái tuyển bạt 02/01/2024
347 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 347: Từ Viêm thủ đoạn 02/01/2024
348 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 348: Nguyên tinh đan 02/01/2024
349 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 349: Linh Văn điện trước 02/01/2024
350 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 350: Khiêu chiến Linh Văn phong 02/01/2024
351 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 351: Liên thủ vào trận 02/01/2024
352 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 352: Hai vị người trấn thủ 02/01/2024
353 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 353: Kim chương, hạ vũ 02/01/2024
354 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 354: Nguyên văn đấu (thượng) 02/01/2024
355 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 355: Nguyên văn đấu (hạ) 02/01/2024
356 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 356: Yêu Yêu thủ đoạn 02/01/2024
357 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 357: Thần hồn áp chế 02/01/2024
358 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 358: Thần hồn thác ấn 02/01/2024
359 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 359: Đột phá, Thực cảnh trung kỳ! 02/01/2024
360 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 360: Phá trận 02/01/2024
361 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 361: Nhập điện 02/01/2024
362 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 362: Nâng giết 02/01/2024
363 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 363: Đào yêu nhưỡng 02/01/2024
364 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 364: Trước tuyển bạt 02/01/2024
365 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 365: Mở ra 02/01/2024
366 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 366: Tuyển bạt chi tranh 03/01/2024
367 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 367: Một quyền 03/01/2024
368 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 368: Săn bắn 03/01/2024
369 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 369: Kiếm khóa cốc 03/01/2024
370 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 370: Hóa hư ẩn nấp 03/01/2024
371 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 371: Kết giới 03/01/2024
372 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 372: Lôi hỏa che đậy sơn cốc 03/01/2024
373 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 373: Thiên Lôi Huyền Hỏa chi uy 03/01/2024
374 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 374: Đoàn diệt Kiếm Lai phong 03/01/2024
375 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 375: Thập phong phía dưới 03/01/2024
376 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 376: Mười vị trí đầu 03/01/2024
377 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 377: Khôi thủ chi tranh 03/01/2024
378 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 378: Lực đấu Từ Viêm 03/01/2024
379 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 379: Nguyệt vẫn thuật 03/01/2024
380 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 380: Nguyên khí đối bính 03/01/2024
381 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 381: Bá đạo Oán Long Độc 03/01/2024
382 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 382: Khôi thủ 03/01/2024
383 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 383: Kiếm Lai phong trừng phạt 03/01/2024
384 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 384: Ban thưởng 03/01/2024
385 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 385: Năm đó tiểu đồng tử 03/01/2024
386 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 386: Tuyển bảo 03/01/2024
387 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 387: Thái ất thanh mộc ngấn 03/01/2024
388 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 388: Thiên công 03/01/2024
389 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 389: Luyện hóa Nguyên Tinh Đan 03/01/2024
390 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 390: Oán Long Độc bộc phát 04/01/2024
391 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 391: Trấn áp 04/01/2024
392 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 392: Hai vị đội trưởng 04/01/2024
393 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 393: Thiên cấp nhiệm vụ 04/01/2024
394 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 394: Phản đối 04/01/2024
395 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 395: Tranh chấp 04/01/2024
396 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 396: Một chiêu 04/01/2024
397 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 397: Đại kim chung 04/01/2024
398 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 398: Xác định danh ngạch 04/01/2024
399 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 399: Lên đường 04/01/2024
400 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 400: Yêu Yêu rời núi 04/01/2024
401 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 401: Người quen biết cũ 04/01/2024
402 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 402: Gặp lại Thanh Ngư 04/01/2024
403 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 403: Phân phối nhiệm vụ 04/01/2024
404 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 404: Cược viêm thạch 04/01/2024
405 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 405: Tặng thưởng 04/01/2024
406 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 406: Gian lận 04/01/2024
407 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 407: Thả pháo hoa 04/01/2024
408 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 408: Thông sát 04/01/2024
409 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 409: Bế quan 04/01/2024
410 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 410: Thái Ất sơ hiển 04/01/2024
411 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 411: Viêm tủy mạch 04/01/2024
412 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 412: Tiến hóa hiện ra 05/01/2024
413 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 413: Thanh Ngư cảnh báo 05/01/2024
414 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 414: Thú triều đánh tới 05/01/2024
415 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 415: Thiên Nguyên Bút tiến hóa 05/01/2024
416 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 416: Thiên Nguyên Bút chi uy 05/01/2024
417 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 417: Văn thứ năm: Phá Nguyên 05/01/2024
418 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 418: Thánh Cung động thủ 05/01/2024
419 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 419: Dương huyền 05/01/2024
420 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 420: Nghiêng về một bên cục diện 05/01/2024
421 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 421: Đoàn diệt? 05/01/2024
422 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 422: Muốn chết a? 05/01/2024
423 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 423: Chu Nguyên đấu Dương Huyền 05/01/2024
424 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 424: Chu Nguyên hiển uy 05/01/2024
425 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 425: Khó giải quyết Dương Huyền 05/01/2024
426 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 426: Bát trọng thiên? 05/01/2024
427 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 427: Thủ đoạn nhiều lần ra 05/01/2024
428 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 428: Một ngụm thanh hỏa đốt cốt giáp 05/01/2024
429 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 429: Ngăn cơn sóng dữ 05/01/2024
430 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 430: Viên mãn 05/01/2024
431 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 431: Luận công 05/01/2024
432 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 432: Về tông 06/01/2024
433 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 433: Oanh động 06/01/2024
434 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 434: Tham dự thủ tịch chi tranh 06/01/2024
435 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 435: Hối đoái thiên công 06/01/2024
436 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 436: Tiểu huyền thánh thể 06/01/2024
437 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 437: Long lân hòe thụ 06/01/2024
438 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 438: Lấy vảy 06/01/2024
439 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 439: Yêu Yêu trở về 06/01/2024
440 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 440: Sở thanh 06/01/2024
441 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 441: Phong phú động phủ 06/01/2024
442 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 442: Danh ngạch xác định 06/01/2024
443 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 443: Thủy hỏa đoán long đài 06/01/2024
444 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 444: Lời nói giao phong 06/01/2024
445 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 445: Nghị luận 06/01/2024
446 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 446: Nghị Sự điện 06/01/2024
447 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 447: Ngọc Bì cảnh 06/01/2024
448 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 448: Xung đột 06/01/2024
449 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 449: Ngô hải 07/01/2024
450 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 450: Một quyền 07/01/2024
451 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 451: Cường ngạnh Chu Nguyên 07/01/2024
452 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 452: Viên Hồng cường đại 07/01/2024
453 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 453: Ảnh hưởng 07/01/2024
454 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 454: Cấp thứ ba 07/01/2024
455 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 455: Yêu Yêu lửa giận 07/01/2024
456 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 456: Nói chuyện 07/01/2024
457 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 457: Thủ Tịch phong 07/01/2024
458 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 458: Thập thánh tử 07/01/2024
459 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 459: Thủ tịch chi tranh mở ra 07/01/2024
460 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 460: Một kiếm 11/01/2024
461 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 461: Một quyền 11/01/2024
462 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 462: Đệ nhất thắng 11/01/2024
463 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 463: Chỉ còn ba cái 11/01/2024
464 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 464: Cục diện dần dần chuyển 11/01/2024
465 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 465: Phản sát 11/01/2024
466 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 466: Ai muốn xong? 11/01/2024
467 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 467: Chướng ngại vật 12/01/2024
468 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 468: Sau cùng Viên Hồng 12/01/2024
469 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 469 12/01/2024
470 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 470: Đánh đủ chưa? 12/01/2024
471 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 471: Ngân Cốt cảnh! 12/01/2024
472 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 472: Rung động tứ phương 12/01/2024
473 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 473: Thảm liệt 12/01/2024
474 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 474: Tự kiếm thuật 12/01/2024
475 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 475: Đột phá! 12/01/2024
476 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 476: Tứ trọng thiên! 13/01/2024
477 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 477: Vấn đỉnh 13/01/2024
478 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 478: Xong 13/01/2024
479 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 479: Thủ tịch vị trí 13/01/2024
480 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 480: Bảy đại thủ tịch 13/01/2024
481 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 481: Thái huyền thánh linh thuật 13/01/2024
482 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 482: Huyền lão hiện thân 13/01/2024
483 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 483: Đại yến 13/01/2024
484 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 484: Áp chế Chúc Nhạc 13/01/2024
485 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 485: Thánh cung võ hoàng 14/01/2024
486 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 486: Cửu thần phủ 14/01/2024
487 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 487: Xông sơn 14/01/2024
488 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 488: Đường núi thí luyện 14/01/2024
489 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 489: Tâm tính 14/01/2024
490 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 490: Bá đạo Thần Ma 14/01/2024
491 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 491: Quang lưu màu vàng 14/01/2024
492 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 492: Thiên dương 14/01/2024
493 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 493: Qua ba cửa ải 15/01/2024
494 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 494: Huyền Chung vang 15/01/2024
495 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 495: Thanh ngọc lão tổ tượng 15/01/2024
496 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 496: Địa thánh văn 15/01/2024
497 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 497: Nguyên trì tế 15/01/2024
498 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 498: Tìm ấn 15/01/2024
499 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 499: Chủ mạch 15/01/2024
500 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 500: Phong hội 16/01/2024
501 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 501: Trao đổi 16/01/2024
502 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 502: Điều kiện 16/01/2024
503 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 503: Cầu viện 16/01/2024
504 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 504: Thánh linh chủng tử nguyên tôn 16/01/2024
505 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 505: Danh sách Nguyên Tôn 16/01/2024
506 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 506: Điều kiện 16/01/2024
507 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 507: Đối sách 17/01/2024
508 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 508: Mê Thiên kết giới 17/01/2024
509 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 509: Hạt giống tiểu thành 17/01/2024
510 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 510: Tính toán 17/01/2024
511 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 511: Phản ứng 17/01/2024
512 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 512: Lần đầu nghe thấy Huyền Nguyên 17/01/2024
513 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 513: Nguyên Trì lại mở 18/01/2024
514 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 514: Chạy! 18/01/2024
515 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 515: Chuẩn bị 18/01/2024
516 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 516: Kiếm Lai vây đảo 18/01/2024
517 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 517: Tuyên chiến 18/01/2024
518 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 518: Tức giận Kiếm Lai phong 18/01/2024
519 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 519: Kiếm Lai đại quân 18/01/2024
520 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 520: Kiếm Lai vây đảo 19/01/2024
521 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 521: Đại trận khải 19/01/2024
522 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 522: Mê Thiên hiển uy 19/01/2024
523 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 523: Ra không được 19/01/2024
524 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 524: Tướng đối với tướng 19/01/2024
525 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 525: Hai đỉnh núi chi đấu 19/01/2024
526 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 526: Thiên sương phong cấm thuật 20/01/2024
527 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 527: Phá nguyên huyết thuật 20/01/2024
528 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 528: Thần hồn phá cấm thuật 20/01/2024
529 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 529: Đãng ma kiếm hoàn 20/01/2024
530 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 530: Ngươi có Kiếm Hoàn, ta có Thánh Linh! 20/01/2024
531 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 531: Đập nát Kiếm Hoàn 21/01/2024
532 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 532: Phân ra thắng bại 21/01/2024
533 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 533: Cùng đồ Mạt lộ Kiếm Lai phong 21/01/2024
534 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 534: Vạn trượng 21/01/2024
535 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 535: Thất phong liên thủ 21/01/2024
536 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 536: Ma luyện 21/01/2024
537 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 537: Thủy Thú công đảo 22/01/2024
538 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 538: Chúng thánh chiến vạn trượng Thủy Thú 22/01/2024
539 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 539: Long tiên chân thủy 22/01/2024
540 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 540: Chu Nguyên tham chiến 22/01/2024
541 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 541: Phá giải chân thủy 22/01/2024
542 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 542: Thu chân thủy 23/01/2024
543 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 543: Diệt vạn trượng 23/01/2024
544 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 544: Nguyên Tủy phân phối 23/01/2024
545 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 545: Nguyên Tủy quang trụ 24/01/2024
546 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 546: Cửu Long tẩy lễ 24/01/2024
547 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 547: Lại một năm nữa tuyển sơn đại điển 24/01/2024
548 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 548: Mục tiểu man 24/01/2024
549 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 549: Nguyên khí hóa tinh đấu 24/01/2024
550 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 550: Tuyển nhận đệ tử mới 25/01/2024
551 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 551: Khắc nghiệt Tổ Long Kinh 25/01/2024
552 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 552: Động Thiên sắp mở 25/01/2024
553 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 553: Trúc Thần dị bảo 25/01/2024
554 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 554: Nhiệm vụ 25/01/2024
555 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 555: Xuất chinh 26/01/2024
556 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 556: Các phương tụ tập 26/01/2024
557 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 557: Tần lăng 26/01/2024
558 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 558: Phân phối 26/01/2024
559 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 559: Đội ngũ 27/01/2024
560 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 560: Huyền đồng trùng thụ 27/01/2024
561 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 561: Thu thập 27/01/2024
562 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 562: Lôi thanh hải 27/01/2024
563 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 563: Một chưởng vỗ chết 28/01/2024
564 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 564: Lôi vương ấn 28/01/2024
565 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 565: Nghiền ép 28/01/2024
566 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 566: Bảo địa sáu màu 28/01/2024
567 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 567: Lệnh viện binh 29/01/2024
568 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 568: Vây khốn 29/01/2024
569 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 569: Ninh mặc 29/01/2024
570 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 570: Nợ máu trả bằng máu 29/01/2024
571 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 571: Cường thế 30/01/2024
572 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 572: Giúp đỡ 30/01/2024
573 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 573: Phạm yêu 30/01/2024
574 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 574: Gặp bách hoa 31/01/2024
575 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 575: Ba bên hội tụ 31/01/2024
576 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 576: Âm hiểm 31/01/2024
577 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 577: Thăm dò 31/01/2024
578 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 578: Đàm phán 01/02/2024
579 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 579: Lục thải hồ 01/02/2024
580 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 580: Tam đầu linh quỷ mãng 01/02/2024
581 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 581: Mê Thiên tỏa mãng 01/02/2024
582 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 582: Bảo thụ 02/02/2024
583 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 583: Phạm Yêu tàn nhẫn 02/02/2024
584 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 584: Hỗn loạn 02/02/2024
585 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 585: Chiến phạm yêu 02/02/2024
586 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 586: Ác chiến 03/02/2024
587 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 587: Thánh Linh đấu Huyết Yêu 03/02/2024
588 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 588: Không từ thủ đoạn 03/02/2024
589 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 589: Địa Thánh Văn sơ hiển uy 15/02/2024
590 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 590: Hài cốt không còn 16/02/2024
591 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 591: Rung động toàn trường 16/02/2024
592 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 592: Thu hoạch 17/02/2024
593 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 593: Đáy hồ 18/02/2024
594 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 594: Ám hồi 19/02/2024
595 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 595: Lục La bản sự 19/02/2024
596 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 596: Đáy hồ Không gian 20/02/2024
597 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 597: Đáy hồ Bí bảo 21/02/2024
598 Nguyên Tôn – Nguyên Tôn – Chương 598: Chạy tới chỗ sâu 22/02/2024

Bình luận