Thông tin truyện

Ma Tồn

Tác giả:

Cửu Lộ Phi Hương

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

59072

Ma Tồn

Hắn là thượng cổ Ma Tôn, trái tim đã loại bỏ phần tình ái Nàng là Hoa Lan, đời này có lẽ mãi chỉ là một tiên linh nhỏ bé Nhưng thế gian đầy những bất ngờ và kỳ ngộ Lương duyên đã định có mấy cưỡng lại được Tru tiên đài, hắn vì nàng bất chấp sinh mệnh Chốn hồng trần, nàng vì hắn mất hết tiên linh Bãi bể nương dâu, vật đổi sao dời Hắn cùng nàng nắm tay nhau vượt qua năm tháng... “Không khống chế được xao động trong nội tâm, không đè nén được dục vọng trong lòng. Cơ thể hắn bị kích động như những thiếu niên người phàm mà thường ngày hắn xem thường. Nhưng điều khiến Đông Phương Thanh Thương không thể lý giải bản thân nhất là... hắn cảm thấy mình làm như vậy... rất khá”. Giới thiệu Trải qua trăm cay ngàn đắng tính kế, người của Ma giới cuối cùng cũng thả được Đông Phương Thanh Thương ra khỏi phong ấn thượng cổ. Bọn họ mong rằng hắn sẽ dẫn dắt quần ma đánh lên Thiên giới, trở mình làm chủ, thống lĩnh ngũ hành tam giới. Nhưng bọn họ dần dần phát hiện, thì ra họ nghĩ sai rồi... Ma Tôn ngày xưa này đây đúng là không giận mà uy, đúng là có thần lực vô biên, nhưng mà hắn ta... Hình như là một tên dở người... Không những lắm lúc sáng nắng chiều mưa, thỉnh thoảng thay đổi xoành xoạch mà còn suốt ngày suốt đêm lảm nhảm lải nhải thì thì thầm thầm, một mình lầm bầm như vậy là bệnh quái gì đây! Tiểu Lan: “Hắn đâu có bệnh, hắn chỉ đê tiện... không thích nhìn thấy người khác sống yên lành mà thôi.” Đông Phương: “Ta chỉ không thích nhìn thấy mỗi cô yên lành thôi.” Tiểu Lan: “...”

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 1 26/01/2024
2 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 2 27/01/2024
3 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 3 27/01/2024
4 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 4 27/01/2024
5 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 5 27/01/2024
6 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 6 28/01/2024
7 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 7 28/01/2024
8 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 8 28/01/2024
9 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 9 28/01/2024
10 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 10 29/01/2024
11 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 11 29/01/2024
12 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 12 29/01/2024
13 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 13 29/01/2024
14 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 14 30/01/2024
15 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 15 30/01/2024
16 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 16 30/01/2024
17 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 17 31/01/2024
18 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 18 31/01/2024
19 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 19 31/01/2024
20 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 20 31/01/2024
21 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 21 01/02/2024
22 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 22 01/02/2024
23 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 23 01/02/2024
24 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 24 01/02/2024
25 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 25 02/02/2024
26 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 26 02/02/2024
27 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 27 02/02/2024
28 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 28 02/02/2024
29 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 29 03/02/2024
30 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 30 03/02/2024
31 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 31 03/02/2024
32 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 32 15/02/2024
33 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 1 – Chương 33 16/02/2024
34 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 34 17/02/2024
35 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 35 17/02/2024
36 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 36 18/02/2024
37 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 37 19/02/2024
38 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 38 20/02/2024
39 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 39 20/02/2024
40 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 40 21/02/2024
41 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 41 23/02/2024
42 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 42 24/02/2024
43 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 43 25/02/2024
44 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 44 26/02/2024
45 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 45 26/02/2024
46 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 46 27/02/2024
47 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 47 28/02/2024
48 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 48 29/02/2024
49 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 49 01/03/2024
50 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 50 01/03/2024
51 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 51 02/03/2024
52 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 52 03/03/2024
53 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 53 04/03/2024
54 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 54 05/03/2024
55 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 55 06/03/2024
56 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 56 07/03/2024
57 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 57 08/03/2024
58 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 58 08/03/2024
59 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 59 10/03/2024
60 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 60 10/03/2024
61 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 61 12/03/2024
62 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 62 13/03/2024
63 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 63 13/03/2024
64 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 2 – Chương 64 14/03/2024
65 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 65 15/03/2024
66 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 66 16/03/2024
67 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 67 17/03/2024
68 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 68 18/03/2024
69 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 69 19/03/2024
70 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 70 20/03/2024
71 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 71 21/03/2024
72 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 72 21/03/2024
73 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 73 22/03/2024
74 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 74 23/03/2024
75 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 75 24/03/2024
76 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 76 25/03/2024
77 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 77 26/03/2024
78 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 78 26/03/2024
79 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 79 27/03/2024
80 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 80 27/03/2024
81 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 81 27/03/2024
82 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 82 28/03/2024
83 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 83: Đại kết cuộc 28/03/2024
84 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 84: Ngoại truyện Bảo vật bị bỏ quên – Sóc Phong kiếm 29/03/2024
85 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 85: Ngoại truyện Bảo vật bị bỏ quên – Cốt lan 29/03/2024
86 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 86: Ngoại truyện – Cuộc sống bất thường của Hoa Lan nhỏ 30/03/2024
87 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 87: Ngoại truyện – Tiểu Ma Tôn 30/03/2024
88 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 88: Ngoại truyện – Tiểu Hoa Lan nhỏ 31/03/2024
89 Ma Tồn – Ma Tồn – Quyển 3 – Chương 89: Ngoại truyện – Chiều vợ 31/03/2024

Bình luận