Thông tin truyện

Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên

Tác giả:

Ngô Cửu Điện

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

13686

Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên

Bạn đang đọc truyện Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên của tác giả Ngô Cửu Điện, nơi mà linh khí đã được hồi sinh lần nữa sau ba năm, và nhân loại đang đối mặt với một thử thách mới - một trò chơi thực tế kỳ quái mang tên "Quỷ Thoại". Trò này có khả năng tạo ra một thế giới riêng biệt từ những câu nói bí ẩn, và cung cấp cho người chơi những phó bản kín đáo để khám phá. Nếu người chơi chiến thắng, boss phó bản sẽ được giải phóng và hóa thành thần bảo vệ, bảo vệ thế giới khỏi tà ma. Tuy nhiên, nếu thất bại, quái vật và ác quỷ sẽ sống lại và chiếm lĩnh các khu vực liên quan đến phó bản. Điều này rất nguy hiểm. Đối với những người chơi và khán giả xem trực tiếp, họ sẽ cảm thấy tức giận với tên ngu X cản trở. Vào lúc này, chỉ có một người phù hợp để tiếp tục phó bản cấp độ thảm họa - một người đàn ông có mái tóc dài bạc phơ, khuôn mặt mệt mỏi, ốm yếu và chán đời. Anh ta thường trốn tránh tất cả mọi thứ, và có vẻ ngoài tuyệt vọng khiến cho người khác tin rằng anh ta muốn sống chung với cái chết. Nếu bạn thích truyện đam mỹ, hãy đọc Chửng Cứu Bá Đạo Tổng Tài hoặc Thần Tượng Nhà Ta Lại Rớt Áo Choàng Rồi...

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 1: Hương hỏa Mân Nam 12/01/2024
2 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 2: Hương hỏa Mân Nam 12/01/2024
3 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 3: Hương hỏa Mân Nam 12/01/2024
4 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 4: Hương hỏa Mân Nam 12/01/2024
5 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 5: Hương hỏa Mân Nam 12/01/2024
6 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 6: Hương hỏa Mân Nam 13/01/2024
7 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 7: Hương hỏa Mân Nam 13/01/2024
8 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 8: Hương hỏa Mân Nam 13/01/2024
9 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 9: Hương hỏa Mân Nam 13/01/2024
10 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 10: Hương hỏa Mân Nam 13/01/2024
11 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 11: Hương hỏa Mân Nam 13/01/2024
12 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 12: Hương hỏa Mân Nam 13/01/2024
13 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 13: Hương hỏa Mân Nam 13/01/2024
14 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 14: Hương hỏa Mân nam 14/01/2024
15 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 15: Hương hỏa Mân Nam 14/01/2024
16 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 16: Hương hỏa Mân Nam 14/01/2024
17 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 17: Hương hỏa Mân Nam 14/01/2024
18 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 18: Hương hỏa Mân Nam 14/01/2024
19 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 19: Hương hỏa Mân Nam 14/01/2024
20 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 20: Hương hỏa Mân Nam 14/01/2024
21 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 21: Hương hỏa Mân Nam 14/01/2024
22 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 22: Hương hỏa Mân Nam 15/01/2024
23 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 23: Hương hỏa Mân Nam 15/01/2024
24 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 24: Hương hỏa Mân Nam 15/01/2024
25 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 25: Hương hỏa Mân Nam 15/01/2024
26 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 26: Hương hỏa Mân Nam 15/01/2024
27 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 27: Hương hỏa Mân Nam 15/01/2024
28 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 28: Hương hỏa Mân Nam 15/01/2024
29 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 29: Hương hỏa Mân Nam 16/01/2024
30 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 30: Hương hỏa Mân Nam 16/01/2024
31 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 31: Hương hỏa Mân Nam 16/01/2024
32 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 32: Hương hỏa Mân Nam 16/01/2024
33 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 33: Vùng đất phước lành 16/01/2024
34 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 34: Vùng đất phước lành 16/01/2024
35 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 35: Vùng đất phước lành 16/01/2024
36 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 36: Vùng đất phước lành 17/01/2024
37 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 37: Vùng đất phước lành 17/01/2024
38 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 38: Vùng đất phước lành 17/01/2024
39 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 39: Vùng đất phước lành 17/01/2024
40 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 40: Vùng đất phước lành 17/01/2024
41 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 41: Căn cứ Long Môn 17/01/2024
42 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 42: Căn cứ Long Môn 17/01/2024
43 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 43: Căn cứ Long Môn 18/01/2024
44 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 44: Căn cứ Long Môn 18/01/2024
45 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 45: Căn cứ Long Môn 18/01/2024
46 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 46: Căn cứ Long Môn 18/01/2024
47 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 47: Căn cứ Long Môn 18/01/2024
48 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 48: Sơn Vương Điền Nam 18/01/2024
49 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 49: Sơn Vương Điền Nam 19/01/2024
50 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 50: Sơn Vương Điền Nam 19/01/2024
51 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 51: Sơn Vương Điền Nam 19/01/2024
52 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 52: Sơn Vương Điền Nam 19/01/2024
53 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 53: Sơn Vương Điền Nam 19/01/2024
54 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 54: Sơn Vương Điền Nam 19/01/2024
55 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 55: Sơn Vương Điền Nam 20/01/2024
56 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 56: Sơn Vương Điền Nam 20/01/2024
57 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 57: Sơn Vương Điền Nam 20/01/2024
58 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 58: Sơn Vương Điền Nam 20/01/2024
59 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 59: Sơn Vương Điền Nam 20/01/2024
60 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 60: Sơn Vương Điền Nam 20/01/2024
61 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 61 21/01/2024
62 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 62: Sơn Vương Điền Nam 21/01/2024
63 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 63: Sơn Vương Điền Nam 21/01/2024
64 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 64: Sơn Vương Điền Nam 21/01/2024
65 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 65: Sơn Vương Điền Nam 21/01/2024
66 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 66: Sơn Vương Điền Nam 22/01/2024
67 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 67: Sơn Vương Điền Nam 22/01/2024
68 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 68: Sơn Vương Điền Nam 22/01/2024
69 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 69: Sơn Vương Điền Nam 22/01/2024
70 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 70: Sơn Vương Điền Nam 22/01/2024
71 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 71: Sơn Vương Điền Nam 23/01/2024
72 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 72: Sơn Vương Điền Nam 23/01/2024
73 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 73: Sơn Vương Điền Nam 23/01/2024
74 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 74: Sơn Vương Điền Nam 23/01/2024
75 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 75: Sơn Vương Điền Nam 24/01/2024
76 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 76: Sơn Vương Điền Nam 24/01/2024
77 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 77: Sơn Vương Điền Nam 24/01/2024
78 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 78: Sơn Vương Điền Nam 24/01/2024
79 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 79: Sơn Vương Điền Nam 25/01/2024
80 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 80: Sơn Vương Điền Nam 25/01/2024
81 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 81: Sơn Vương Điền Nam 25/01/2024
82 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 82: Sơn Vương Điền Nam 25/01/2024
83 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 83: Sơn Vương Điền Nam 25/01/2024
84 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 84: Sơn Vương Điền Nam 26/01/2024
85 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 85: Sơn Vương Điền Nam 26/01/2024
86 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 86: Sơn Vương Điền Nam 26/01/2024
87 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 87: Sơn Vương Điền Nam 26/01/2024
88 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 88: Sơn Vương Điền Nam 27/01/2024
89 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 89: Sơn Vương Điền Nam 27/01/2024
90 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 90: Sơn Vương Điền Nam 27/01/2024
91 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 91: Sơn Vương Điền Nam 27/01/2024
92 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 92: Sơn Vương Điền Nam 27/01/2024
93 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 93: Sơn Vương Điền Nam 28/01/2024
94 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 94: Sơn Vương Điền Nam 28/01/2024
95 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 95: Sơn Vương Điền Nam 28/01/2024
96 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 96: Sơn Vương Điền Nam 29/01/2024
97 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 97: Sơn Vương Điền Nam 29/01/2024
98 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 98: Sơn Vương Điền Nam 29/01/2024
99 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 99: Sơn Vương Điền Nam 29/01/2024
100 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 100: Sơn Vương Điền Nam 30/01/2024
101 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 101: Vùng đất phước lành 30/01/2024
102 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 102: Vùng đất phước lành 30/01/2024
103 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 103: Vùng đất phước lành 30/01/2024
104 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 104: Vùng đất phước lành 31/01/2024
105 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 105: Thổ ty La Vụ 31/01/2024
106 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 106: Thổ ty La Vụ 31/01/2024
107 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 107: Thổ ty La Vụ 01/02/2024
108 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 108: Thổ ty La Vụ 01/02/2024
109 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 109: Thổ ty La Vụ 01/02/2024
110 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 110: Thổ ty La Vụ 01/02/2024
111 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 111: Thổ ty La Vụ 02/02/2024
112 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 112: Thổ ty La Vụ 02/02/2024
113 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 113: Thổ ty La Vụ 02/02/2024
114 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 114: Thổ ty La Vụ 02/02/2024
115 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 115: Thổ ty La Vụ 03/02/2024
116 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 116: Thổ ty La Vụ 03/02/2024
117 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 117: Quỷ Độ Huyền Hà 03/02/2024
118 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 118: Quỷ Độ Huyền Hà 15/02/2024
119 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 119: Quỷ Độ Huyền Hà 16/02/2024
120 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 120: Quỷ Độ Huyền Hà 16/02/2024
121 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 121: Quỷ Độ Huyền Hà 17/02/2024
122 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 122: Quỷ Độ Huyền Hà 18/02/2024
123 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 123: Quỷ Độ Huyền Hà 18/02/2024
124 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 124: Quỷ Độ Huyền Hà 19/02/2024
125 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 125: Quỷ Độ Huyền Hà 20/02/2024
126 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 126: Quỷ Độ Huyền Hà 21/02/2024
127 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 127: Quỷ Độ Huyền Hà 21/02/2024
128 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 128: Quỷ Độ Huyền Hà 23/02/2024
129 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 129: Quỷ Độ Huyền Hà 24/02/2024
130 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 130: Quỷ Độ Huyền Hà 25/02/2024
131 Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên – Chương 131: Chương 130-2 26/02/2024

Bình luận