Thông tin truyện

Hầu Môn Kiêu Nữ

Tác giả:

Đào Lý Mặc Ngôn

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

58333

Hầu Môn Kiêu Nữ

Phụ thân ham chơi, mẫu thân keo kiệt, tham bạc, ca ca là hoàn khố công tử, mê sắc. Khương Lộ Dao hối hận vạn lần, sao nàng lại xuyên nhầm chỗ, có một nhà cực phẩm như vậy, làm sao có thể vượt khó, hưởng phú quý? Chính kịch, đồng đội quá nát. Phú quý kịch, nàng không có duyên. Tranh đấu kịch, nàng không đủ IQ. Giúp phụ kịch, phụ thân nàng rất nhị hóa ham chơi. Đỡ huynh kịch, ca ca của nàng quá hoàn khố. Nàng chỉ có thể ở trong hầu phủ ngày ngày đốc thúc phụ thân, kiềm chế nương tham bạc, hoàn khố ca bớt gây họa, làm tròn bổn phận nhân vật quần chúng. Còn bến đỗ cuối cùng của nữ nhân... thành thân, Khương Lộ Dao trợn mắt, gả cho ai mà chẳng phải gả? Một ngày nào đó, bánh nướng có nhân từ trên trời rơi xuống, phú quý ngập trời đập trúng nàng. Một tờ hôn ước, nàng làm thế tử phi, sắp được hưởng thụ vinh hoa phú quý, ai ngờ kịch bản lại chuyển biến điên đảo. Nàng đấu tranh với số phận, nghịch thiên cải mệnh, lật đổ kịch bản, giành được cả đời gấm vóc vinh hoa. Hắn nói: - Dao Dao cho bổn vương một cơ hội làm người lương thiện. Khương Lộ Dao: - Ta dùng cả đời chỉ để chứng minh một câu, người nhất định thắng thiên! Nữ phụ nói: - Sao lúc trước ta không nhìn thấy hào quang của hắn? Nhân chi sơ, tính bổn thiện, người tốt người xấu chỉ cách nhau trong gang tấc!

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 1-1: Văn án 24/01/2024
2 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 1-2: Phiền toái 24/01/2024
3 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 2: Thân nhân 24/01/2024
4 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 3: Chính thê 25/01/2024
5 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 4: Giả sổ sách 25/01/2024
6 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 5: Thân phụ 25/01/2024
7 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 6: Mưu hoa 25/01/2024
8 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 7: Thảo thuận 26/01/2024
9 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 8: Mừng thọ 26/01/2024
10 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 9: Quý nhân 26/01/2024
11 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 10: Tao ngộ 26/01/2024
12 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 11: Thẳng thắn 26/01/2024
13 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 12: Ngả bài 27/01/2024
14 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 13: Sáng sớm 27/01/2024
15 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 14: Xâm nhập 27/01/2024
16 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 15: Duyên phận 27/01/2024
17 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 16: Bảo tàng 28/01/2024
18 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 17: Tâm tư 28/01/2024
19 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 18: Khắc tinh 28/01/2024
20 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 19: Bí tịch 28/01/2024
21 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 20: Đề điểm 29/01/2024
22 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 21: Kiến nghị 29/01/2024
23 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 22: Gièm pha 29/01/2024
24 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 23: Sau lưng 30/01/2024
25 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 24: Ký danh 30/01/2024
26 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 25-1: Lập uy (1) 30/01/2024
27 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 25-2: Lập uy (2) 30/01/2024
28 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 26: Tổ phụ 31/01/2024
29 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 27: Hôn ước 31/01/2024
30 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 27-2: Hôn ước (2) 31/01/2024
31 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 28: Đấu tranh 31/01/2024
32 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 29: Mưu hoa 01/02/2024
33 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 30: Tần vương phủ 01/02/2024
34 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 31-1: Tần vương thế tử (1) 01/02/2024
35 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 31-2: Tần vương thế tử (2) 01/02/2024
36 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 32-1: Tranh phong (1) 02/02/2024
37 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 32-2: Tranh phong (2) 02/02/2024
38 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 33: Xảo ngộ 02/02/2024
39 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 34-1: Tiền duyên (1) 02/02/2024
40 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 34-2: Tiền duyên (2) 03/02/2024
41 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 35: Huyền cơ 03/02/2024
42 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 35-2: Huyền cơ (2) 03/02/2024
43 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 36: Ngoài ý muốn (1) 15/02/2024
44 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 36-2: Ngoài ý muốn (2) 16/02/2024
45 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 36-3: Ngoài ý muốn (3) 17/02/2024
46 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 37-1: Khắc khẩu 18/02/2024
47 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 37-2: Khắc khẩu (2) 18/02/2024
48 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 38-1: Lựa chọn 19/02/2024
49 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 38-2: Lựa chọn (2) 20/02/2024
50 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 39: Rập bẫy 21/02/2024
51 Hầu Môn Kiêu Nữ – Hầu Môn Kiêu Nữ – Chương 39-2: Rập bẫy (2) 21/02/2024

Bình luận