Thông tin truyện

Dụ Dỗ

Tác giả:

Mộ Nghĩa

Thể loại:

Khác , Ngôn Tình

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

53128

Dụ Dỗ

Giới thiệu: Bùi Thầm, người đứng nhất khối kiêm hot boy số một của trường THPT Số 1 thành phố Lâm, da trắng mắt lạnh, bình tĩnh lạnh nhạt tột cùng. Gia cảnh cậu nghèo khó, ngoài học tập ra thì không có việc gì có thể lọt nổi mắt cậu. Lương Chi Ý với gia thế khác một trời một vực với cậu, là con cưng của trời đến từ danh gia vọng tộc, tóc đen môi đỏ, xinh đẹp lộng lẫy kiêu ngạo, vừa tới trường đã triển khai theo đuổi cậu một cách nhiệt liệt.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 1 15/02/2024
2 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 2 16/02/2024
3 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 3 17/02/2024
4 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 4 17/02/2024
5 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 5 18/02/2024
6 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 6 19/02/2024
7 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 7 19/02/2024
8 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 8 20/02/2024
9 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 9 21/02/2024
10 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 10 22/02/2024
11 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 11 24/02/2024
12 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 12 25/02/2024
13 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 13 25/02/2024
14 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 14 26/02/2024
15 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 15 27/02/2024
16 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 16 28/02/2024
17 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 17 29/02/2024
18 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 18 29/02/2024
19 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 19 01/03/2024
20 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 20 02/03/2024
21 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 21 03/03/2024
22 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 22 04/03/2024
23 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 23 05/03/2024
24 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 24 06/03/2024
25 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 25 07/03/2024
26 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 26 07/03/2024
27 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 27 08/03/2024
28 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 28 09/03/2024
29 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 29 10/03/2024
30 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 30 11/03/2024
31 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 31 12/03/2024
32 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 32 13/03/2024
33 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 33 14/03/2024
34 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 34 15/03/2024
35 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 35 16/03/2024
36 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 36 17/03/2024
37 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 37 18/03/2024
38 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 38 19/03/2024
39 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 39 19/03/2024
40 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 40 20/03/2024
41 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 41 21/03/2024
42 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 43 23/03/2024
43 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 44 24/03/2024
44 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 45 25/03/2024
45 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 46 26/03/2024
46 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 47 26/03/2024
47 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 48 26/03/2024
48 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 49 27/03/2024
49 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 50 27/03/2024
50 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 51 28/03/2024
51 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 52 28/03/2024
52 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 53 29/03/2024
53 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 54 29/03/2024
54 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 55 30/03/2024
55 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 56 30/03/2024
56 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 57: Ngoại truyện 1 30/03/2024
57 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 58: Ngoại truyện 2 31/03/2024
58 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 59: Ngoại truyện 3 31/03/2024
59 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 60: Ngoại truyện 4 01/04/2024
60 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 61: Ngoại truyện 5 01/04/2024
61 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 62: Ngoại truyện 6 02/04/2024
62 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 63: Ngoại truyện 7 02/04/2024
63 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 64: Ngoại truyện 8 03/04/2024
64 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 65: Ngoại truyện 9 03/04/2024
65 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 66: Ngoại truyện 10 04/04/2024
66 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 67: Ngoại truyện 11 04/04/2024
67 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 68: Ngoại truyện 12 05/04/2024
68 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 69: Ngoại truyện 13 05/04/2024
69 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 70: Ngoại truyện 14 05/04/2024
70 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 71: Ngoại truyện 15 06/04/2024
71 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 72: Ngoại truyện bánh bao nhỏ 1 06/04/2024
72 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 73: Ngoại truyện bánh bao nhỏ 2 07/04/2024
73 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 74: Ngoại truyện bánh bao nhỏ 3 07/04/2024
74 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 75: Ngoại truyện bánh bao nhỏ 4 08/04/2024
75 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 76: Ngoại truyện bánh bao nhỏ 5 08/04/2024
76 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 77: Ngoại truyện bánh bao nhỏ 6 09/04/2024
77 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 79: Ngoại truyện cuộc sống thường ngày của thế hệ hai (2) 10/04/2024
78 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 80: Ngoại truyện cuộc sống thường ngày của thế hệ hai (3) 22/04/2024
79 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 81: Kết thúc 23/04/2024
80 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 42 24/04/2024
81 Dụ Dỗ – Dụ Dỗ – Chương 78: Ngoại truyện cuộc sống thường ngày của thế hệ hai (1) 25/04/2024

Bình luận