Thông tin truyện

Đại Chúa Tể

Tác giả:

Thiên Tàm Thổ Đậu

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

4048

Đại Chúa Tể

Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa tể. - Hỏa vực vô tận, Viêm Đế nắm giữ, vạn hỏa đốt trời xanh. Trong võ cảnh, Võ Tổ chi uy, chấn nhiếp càn khôn. Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chi chủ trấn thiên địa. Tây Thiên điện, Bách Chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch. - Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông đến thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc, con đường Chúa tể, ai nổi ai chìm? Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta làm đại chúa tể. - Ở truyện mới này của Lão Đậu, chúng ta có thể gặp lại Viêm Đế Tiêu Viêm, Huân Nhi, hay Lâm Động trong vũ động càn khôn hay không? Mời bạn đọc cùng tìm hiểu.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 1: Bắc Linh viện 20/12/2023
2 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 2: Thiếu niên bị đuổi khỏi Linh lộ 20/12/2023
3 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 3: Mục vực 20/12/2023
4 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 4: Đại Phù Đồ Quyết 20/12/2023
5 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 5: Đại thiên thế giới 20/12/2023
6 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 6: Biên độ dao động linh lực 20/12/2023
7 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 7: Mộ Nguyên 20/12/2023
8 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 8: Liễu Dương 20/12/2023
9 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 9: Đối mặt 20/12/2023
10 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 10: Tỷ thí học viện 20/12/2023
11 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 11: Đàm Thanh Sơn 20/12/2023
12 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 12: Ra tay 21/12/2023
13 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 13: Chiến Liễu Dương 21/12/2023
14 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 14: Linh Động cảnh trung kỳ 21/12/2023
15 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 15: Phá Linh châu 21/12/2023
16 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 16: Thiên giới 21/12/2023
17 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 17: Tụ Linh trận cấp ba 21/12/2023
18 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 18: Trúc Cơ 21/12/2023
19 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 19: Sâm La Tử Ấn 21/12/2023
20 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 20: Thành ấn 21/12/2023
21 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 21: Phong ba huấn luyện trường 21/12/2023
22 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 22: Tử Ấn phát uy 21/12/2023
23 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 23: Chân thực lực Sâm La Tử Ấn 21/12/2023
24 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 24: Ước định 21/12/2023
25 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 25: Tinh phách linh thú 21/12/2023
26 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 26: Thợ săn lão luyện 21/12/2023
27 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 27: Cướp 21/12/2023
28 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 28: Hợp tác 21/12/2023
29 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 29: Ngọc Linh thụ 21/12/2023
30 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 30: Sơn cốc săn vượn 21/12/2023
31 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 31: Khu hổ thôn lang 21/12/2023
32 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 32: Chiến lợi phẩm 21/12/2023
33 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 33: Hồi doanh 21/12/2023
34 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 34: Liễu Minh 21/12/2023
35 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 35: Sâm La Tử Ấn đệ nhị ấn 21/12/2023
36 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 36: Phiền toái 21/12/2023
37 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 37: Lọt tròng 21/12/2023
38 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 38: Bị giết 21/12/2023
39 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 39: Giới Tử xuyến 21/12/2023
40 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 40: Qua mặt 21/12/2023
41 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 41: Gian trá 21/12/2023
42 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 42: Gian nan đường về 21/12/2023
43 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 43: Kỷ Tông, người trong mưa 21/12/2023
44 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 44: Phá trận 22/12/2023
45 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 45: Cửu U Tước 22/12/2023
46 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 46: Phong ấn 22/12/2023
47 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 47: Học linh trận 22/12/2023
48 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 48: Thiên phú kinh người 22/12/2023
49 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 49: Hưng binh 22/12/2023
50 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 50: Hắc Minh Uyên 22/12/2023
51 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 51: Phệ Linh phong 22/12/2023
52 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 52: Linh Trùng Địch 22/12/2023
53 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 53: Ngạnh chiến 22/12/2023
54 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 54: Đầm hắc độc 22/12/2023
55 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 55: Giải pháp 22/12/2023
56 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 56: Thủ đoạn độc ác 22/12/2023
57 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 57: Mượn thế 22/12/2023
58 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 58: Dụ ong 22/12/2023
59 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 59: Đến nơi 22/12/2023
60 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 60: Quái nham 22/12/2023
61 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 61: Trứng đen 22/12/2023
62 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 62: Dị biến 22/12/2023
63 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 63: Hắc Thần Lôi Vân 22/12/2023
64 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 64: Tiến hóa 22/12/2023
65 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 65: Tự bạo 22/12/2023
66 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 66: Nội thể 22/12/2023
67 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 67: Hắc chỉ trấn Linh Tước 22/12/2023
68 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 68: Hỏa Viêm trận 23/12/2023
69 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 69: Tụ Linh trận cấp 2 23/12/2023
70 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 70: Tham gia 23/12/2023
71 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 71: Liên hợp bày trận 23/12/2023
72 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 72: Tâm trận 23/12/2023
73 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 73: Danh ngạch hạt giống 23/12/2023
74 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 74: Trần Phàm, Hoắc Vân 23/12/2023
75 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 75: Linh quyết thất tầng ba 23/12/2023
76 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 76: Hai bộ linh quyết 23/12/2023
77 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 77: Khổ luyện 23/12/2023
78 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 78: Tiến cảnh 23/12/2023
79 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 79: Thành quả 23/12/2023
80 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 80: Mạc sư 23/12/2023
81 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 81: Tranh đoạt danh ngạch 23/12/2023
82 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 82: Đối thủ 23/12/2023
83 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 83: Tranh đoạt gay cấn 23/12/2023
84 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 84: Long tranh hổ đấu 23/12/2023
85 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 85: Át chủ bài 23/12/2023
86 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 86: Thắng bại 23/12/2023
87 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 87: Chọn linh viện 23/12/2023
88 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 88: Đơm hoa kết trái 23/12/2023
89 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 89: Đàm phán thất bại 23/12/2023
90 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 90: Mang Âm sơn 23/12/2023
91 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 91: Thuyết phục 23/12/2023
92 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 92: Liên thủ 23/12/2023
93 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 93: Liều mạng 24/12/2023
94 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 94: Cửu Thiên Lôi trận 24/12/2023
95 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 95: Quyển trục màu đen 24/12/2023
96 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 96: Áp chế, đột phá 24/12/2023
97 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 97: Linh Luân cảnh hậu kỳ 24/12/2023
98 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 98: Bình tĩnh mà run 24/12/2023
99 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 99: Đại hội cửu vực 24/12/2023
100 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 100: Liễu Kinh Sơn 24/12/2023
101 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 101: Dung Thiên cảnh 24/12/2023
102 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 102: Giao dịch 24/12/2023
103 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 103: Mượn lực 24/12/2023
104 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 104: Vượt giai khiêu chiến 24/12/2023
105 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 105: Linh trận cấp ba 24/12/2023
106 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 106: Yêu Liên Đồ trận 24/12/2023
107 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 107: Trảm sát 24/12/2023
108 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 108: Yên ổn 24/12/2023
109 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 109: Hồi phục 24/12/2023
110 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 110: Rời khỏi 24/12/2023
111 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 111: Bắc Thương giới 24/12/2023
112 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 112: Thiếu nữ váy đen 25/12/2023
113 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 113: Bị săn 25/12/2023
114 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 114: Giết gà dọa khỉ 25/12/2023
115 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 115: Sâm La Tử Ấn đạo thứ ba 25/12/2023
116 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 116: Duẫn Nhi 25/12/2023
117 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 117: Đồng đội mới 25/12/2023
118 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 118: Diệp Khinh Linh 25/12/2023
119 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 119: Cát Hải 25/12/2023
120 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 120: Huyết Họa giả 25/12/2023
121 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 121: Đẳng cấp là mãi mãi 25/12/2023
122 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 122: Điều kiện 25/12/2023
123 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 123: Đoạt bảo 25/12/2023
124 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 124: Kim Luận Liệt trận 25/12/2023
125 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 125: Thần Phách Âm Dương Chi 25/12/2023
126 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 126: Thần Phách cảnh 25/12/2023
127 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 127: nghiền ép 25/12/2023
128 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 128: Chiến lợi phẩm 25/12/2023
129 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 129: Người nổi tiếng 25/12/2023
130 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 130: Long Tượng trận 25/12/2023
131 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 131: Sở Kỳ 25/12/2023
132 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 132: Bích Nhãn Kim tinh thú 25/12/2023
133 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 133: Kim Cương Phù Đồ tới tay 25/12/2023
134 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 134: Băng Huyền Linh Giao 25/12/2023
135 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 135: Trận Dung 25/12/2023
136 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 136: Vạn Nhân Trảm Băng Giao 25/12/2023
137 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 137: Địa Tâm Viêm Long Tích 25/12/2023
138 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 138: Cướp lấy 25/12/2023
139 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 139: Đại truy sát 25/12/2023
140 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 140: Biến hóa trong cơ thể 25/12/2023
141 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 141: Kết nối Huyết mạch 25/12/2023
142 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 142: Tương kiến 25/12/2023
143 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 143: Giải quyết 26/12/2023
144 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 144: Long Tượng trận chi uy 26/12/2023
145 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 145: Địch thủ xưa 26/12/2023
146 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 146: Tụ hội 26/12/2023
147 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 147: Thạch gia huynh đệ 26/12/2023
148 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 148: Chiến Thạch Kinh Thiên 26/12/2023
149 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 149: Hắc Viêm 26/12/2023
150 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 150: Bắc Thương điện 26/12/2023
151 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 151: Khiêu chiến cuối cùng 26/12/2023
152 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 152: An Nhiên 26/12/2023
153 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 153: Tân sinh phản công 26/12/2023
154 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 154: Linh tước Trấn Băng Ưng 26/12/2023
155 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 155: Bắc Thương linh viện 26/12/2023
156 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 156: Dương Hoằng 26/12/2023
157 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 157: Linh trị 26/12/2023
158 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 158: Linh Trị Điện 26/12/2023
159 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 159: Trùng kích Thần Phách Bảng 26/12/2023
160 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 160: Thần Phách bảng đệ tam 26/12/2023
161 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 161: Thần Phách Đan 26/12/2023
162 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 162: Mạch Luân 26/12/2023
163 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 163: Lôi vực, đột phá 26/12/2023
164 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 164: Ta đến chưởng huyền hoàng 26/12/2023
165 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 165: Phù Đồ tháp 26/12/2023
166 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 166: Phong đổ 26/12/2023
167 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 167: Chiến Mạch Luân 26/12/2023
168 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 168: Phù Đồ tháp hiển uy 26/12/2023
169 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 169: Xã đoàn 26/12/2023
170 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 170: Ăn gian 26/12/2023
171 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 171: Lạc Thần hội 26/12/2023
172 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 172: Luận bàn 26/12/2023
173 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 173: Thiên Bảng Thứ Hai, Lí Huyền Thông 26/12/2023
174 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 174: Đối mặt 26/12/2023
175 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 175: Tân sinh đại hội 27/12/2023
176 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 176: Bắc Linh Sơn 27/12/2023
177 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 177: Trùng Kích Đỉnh Núi 27/12/2023
178 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 178: Thạch đài 27/12/2023
179 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 179: Đỉnh Núi 27/12/2023
180 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 180: Dương Hoằng Chiến lực 27/12/2023
181 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 181: Mục Trần chiến Dương Hoằng 27/12/2023
182 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 182: Đại Viêm Ma Trận 27/12/2023
183 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 183: Cửu U hiện 27/12/2023
184 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 184: Sức mạnh kết nối huyết mạch 27/12/2023
185 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 185: Hắc Tháp trấn Hổ Giao 27/12/2023
186 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 186: Ai là tân sinh đệ nhất? 27/12/2023
187 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 187: Trò chuyện 27/12/2023
188 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 188: Linh lực dung hợp 27/12/2023
189 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 189: Đệ nhất 27/12/2023
190 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 190: Tô Huyên, Hạc Yêu 27/12/2023
191 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 191: Linh Quyết Điện 27/12/2023
192 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 192: Chọn lựa Linh Quyết 27/12/2023
193 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 193: Tứ Thần Tinh Túc Kinh 27/12/2023
194 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 194: Trấn Thủ giả 27/12/2023
195 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 195: Mưu lợi 27/12/2023
196 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 196: Tụ Linh trận cấp sáu 27/12/2023
197 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 197: Đáy hồ tiềm tu 27/12/2023
198 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 198: Tô Linh Nhi 27/12/2023
199 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 199: Thần Phách đệ nhất giao thủ 27/12/2023
200 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 200: Thủ đoạn 27/12/2023
201 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 201: Đột phá 27/12/2023
202 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 202: Dung Thiên Cảnh 27/12/2023
203 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 203: Hoắc Phong 27/12/2023
204 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 204: Giao phong 27/12/2023
205 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 205: Thiên Linh Liên 27/12/2023
206 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 206: Từ Thanh Thanh 28/12/2023
207 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 207: Cửu cấp Phù Đồ Tháp 28/12/2023
208 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 208: Tranh đoạt Linh Liên tử 28/12/2023
209 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 209: Thiên bảng cao thủ 28/12/2023
210 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 210: Tu luyện thần quyết thần cấp 28/12/2023
211 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 211: Cảm ngộ 28/12/2023
212 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 212: Hai cái tát 28/12/2023
213 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 213: Hai cường giả 28/12/2023
214 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 214: Khiêu chiến 28/12/2023
215 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 215: Linh đấu trường 28/12/2023
216 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 216: Ba chiêu ước hẹn 28/12/2023
217 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 217: Đệ nhất tân sinh vs đệ nhị Thiên bảng 28/12/2023
218 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 218: Tứ Thần Tinh Túc Kinh vs Thiên Huyền Thần Quyết 28/12/2023
219 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 219: Đến lượt ta 28/12/2023
220 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 220: Yêu Liên lại hiện ra 28/12/2023
221 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 221: Lạc Thần tộc 28/12/2023
222 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 222: Tây Thiên giới 28/12/2023
223 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 223: Viêm Đế 28/12/2023
224 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 224: Thiên cấp nhiệm vụ 28/12/2023
225 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 225: Linh tàng 28/12/2023
226 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 226: Bắc Thương đại lục 28/12/2023
227 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 227: Bạch Long Thành 28/12/2023
228 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 228: Linh Trận Tử 28/12/2023
229 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 229: Bạch Long Ngọc Trụ 28/12/2023
230 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 230: Cạnh tranh 28/12/2023
231 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 231: Bạch Hiên 28/12/2023
232 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 232: Bạch Long Khâu 28/12/2023
233 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 233: Đánh lén ban đêm 28/12/2023
234 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 234: Phản sát 28/12/2023
235 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 235: Một tên cũng không tha 28/12/2023
236 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 236: Long Ma Cung 28/12/2023
237 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 237: Sư Hổ Đoàn 28/12/2023
238 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 238: Linh Tàng xuất thế 28/12/2023
239 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 239: Hỏa Viêm Linh Liên 28/12/2023
240 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 240: Tao ngộ 28/12/2023
241 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 241: Hỏa Linh Tiên Liên 29/12/2023
242 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 242: Luyện hóa hạt sen 29/12/2023
243 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 243: Đột phá 29/12/2023
244 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 244: Long Giao Linh Hoàn 29/12/2023
245 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 245: Song Long trấn 29/12/2023
246 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 246: Trao đổi 29/12/2023
247 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 247: Tượng đá thủ vệ 29/12/2023
248 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 248: Màu đen thung lũng 29/12/2023
249 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 249: Vệ sĩ đá 29/12/2023
250 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 250: Bức ra 29/12/2023
251 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 251: Chí Tôn hiện thân 29/12/2023
252 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 252: Hắc Long và Bạch Long 29/12/2023
253 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 253: Trọng Thủy Linh Châu 29/12/2023
254 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 254: Hắc sắc ma trụ 29/12/2023
255 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 255: Thực lực Bạch Hiên 29/12/2023
256 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 256: Không gian vỡ nát 29/12/2023
257 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 257: Thái Cổ hung khí 29/12/2023
258 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 258: Trấn áp 29/12/2023
259 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 259: Sẽ không chết 29/12/2023
260 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 260: Hung Thần lực 29/12/2023
261 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 261: Thảm thiết huyết đấu 29/12/2023
262 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 262: Viện binh 29/12/2023
263 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 263: Thẩm Thương Sinh 29/12/2023
264 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 264: Về viện 29/12/2023
265 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 265: Trả nhiệm vụ 29/12/2023
266 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 266: Xa luân chiến 29/12/2023
267 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 267: Chuẩn bị 29/12/2023
268 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 268: Đăng môn 29/12/2023
269 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 269: Mười đạo Linh trận 29/12/2023
270 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 270: Linh trận vây Yêu Môn 29/12/2023
271 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 271: Tiếp trận 29/12/2023
272 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 272: Thập trận uy 29/12/2023
273 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 273: Ẩn tàng 30/12/2023
274 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 274: Tái nhập Lôi Vực 30/12/2023
275 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 275: Lôi Vực tầng thứ bảy 30/12/2023
276 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 276: Phá giải phong ấn 30/12/2023
277 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 277: Ngoại Vực Tà Tộc 30/12/2023
278 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 278: Chuẩn Hóa Thiên cảnh 30/12/2023
279 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 279: Long Đằng thuật 30/12/2023
280 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 280: Tầng thứ tám 30/12/2023
281 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 281: Lão nhân hói trọc 30/12/2023
282 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 282: Một chiêu 30/12/2023
283 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 283: Mười ba nghìn viên 30/12/2023
284 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 284: Tinh huyết đến tay 30/12/2023
285 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 285: Hắc Thần Lôi kiếp tái hiện 30/12/2023
286 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 286: Độ kiếp thành công 30/12/2023
287 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 287: Ngủ say 30/12/2023
288 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 288: Sôi trào 30/12/2023
289 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 289: Thái Thương viện trưởng 30/12/2023
290 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 290: Khai mạc 30/12/2023
291 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 291: Linh Quang Giới 30/12/2023
292 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 292: Điểm tụ tập 30/12/2023
293 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 293: Liên thủ 30/12/2023
294 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 294: Càn quét 30/12/2023
295 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 295: Một mình ăn 30/12/2023
296 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 296: Vương gia tam huynh đệ 30/12/2023
297 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 297: Cái giá phải trả 30/12/2023
298 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 298: Chiến tam vương 30/12/2023
299 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 299: Lôi Thần Thể hiển uy 30/12/2023
300 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 300: Cực độ nguy hiểm 30/12/2023
301 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 301: Hắc hội 30/12/2023
302 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 302: Doanh trại 30/12/2023
303 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 303: Đoán Khí Thần Thạch 31/12/2023
304 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 304: Mộ Phong Dương 31/12/2023
305 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 305: Đến nơi 31/12/2023
306 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 306: Tụ hội 31/12/2023
307 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 307: Linh Vương 31/12/2023
308 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 308: Bao vây tiễu trừ 31/12/2023
309 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 309: Dưới lòng đất 31/12/2023
310 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 310: Đoạt tinh thể 31/12/2023
311 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 311: Linh Vương truy sát 31/12/2023
312 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 312: Tâm Nhãn 31/12/2023
313 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 313: Song liên hiển uy 31/12/2023
314 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 314: Giết Linh Vương 31/12/2023
315 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 315: Chấn động 31/12/2023
316 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 316: Đột phá 31/12/2023
317 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 317: Linh Quang sơn 31/12/2023
318 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 318: Vị trí thứ ba 31/12/2023
319 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 319: Kịch chiến Hạc Yêu 31/12/2023
320 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 320: Hạc Thần Giáng 31/12/2023
321 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 321: Đá khỏi Thú Liệp trường 31/12/2023
322 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 322: Áp lực 01/01/2024
323 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 323: Trận chiến cuối cùng 01/01/2024
324 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 324: Ba Đại Tướng 01/01/2024
325 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 325: Chiến Cổ Thiên Viêm 01/01/2024
326 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 326: Song trận xuất hiện 01/01/2024
327 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 327: Dùng Hắc Thần Lôi 01/01/2024
328 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 328: Huyết đấu 01/01/2024
329 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 329: Thắng 01/01/2024
330 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 330: Kết thúc 01/01/2024
331 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 331: Nghỉ ngơi và hồi phục 01/01/2024
332 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 332: Tân đệ tam Thiên bảng 01/01/2024
333 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 333: Hình Điện 01/01/2024
334 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 334: Lôi độc 01/01/2024
335 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 335: Lôi Thần đan 01/01/2024
336 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 336: Lôi Thần Thể hoàn chỉnh 01/01/2024
337 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 337: Hắc Thần Lôi độc chỉ 01/01/2024
338 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 338: Lẻn vào Lôi Hải 01/01/2024
339 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 339: Đến tay 01/01/2024
340 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 340: Tiếp nhận Linh Quang Quán Đỉnh 02/01/2024
341 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 341: Giao lưu hội 02/01/2024
342 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 342: Liễu Tranh 02/01/2024
343 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 343: Một kiếm uy lực 02/01/2024
344 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 344: Huyết Thí 02/01/2024
345 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 345: Xuất Hiện 02/01/2024
346 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 346: Chu Tước Thần Ấn 02/01/2024
347 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 347: Huyết Thần Giáp 02/01/2024
348 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 348: Một quyền phá giáp 02/01/2024
349 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 349: Vô đề 02/01/2024
350 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 350: Linh Khê 02/01/2024
351 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 351: Chỉ điểm 02/01/2024
352 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 352: Phá trận 02/01/2024
353 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 353: Thần bí Linh Khê 02/01/2024
354 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 354: Linh trận Ốc 02/01/2024
355 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 355: Sinh tử áp lực 02/01/2024
356 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 356: Họa quyển 02/01/2024
357 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 357: Quan hệ 02/01/2024
358 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 358: Huyết Minh Chung 02/01/2024
359 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 359: Cứu viện 02/01/2024
360 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 360: Tây Hoang Cảnh 02/01/2024
361 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 361: Xích Ngư và Mâu Tướng 02/01/2024
362 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 362: Hung Hãn Tình Lữ 02/01/2024
363 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 363: Cứu người 02/01/2024
364 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 364: Tìm lửa 02/01/2024
365 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 365: Giải độc 02/01/2024
366 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 366: Hội tụ 03/01/2024
367 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 367: Chạm trán 03/01/2024
368 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 368: Tây Hoang Thành 03/01/2024
369 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 369: Bốn người quyết đấu 03/01/2024
370 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 370: Chiến Ngô Giáp 03/01/2024
371 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 371: Cửu Trọng Sơn Nhạc Trận 03/01/2024
372 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 372: Tâm Nhãn phá trận 03/01/2024
373 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 373: Cường hãn Ma Long Tử 03/01/2024
374 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 374: Tung át chủ bài 03/01/2024
375 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 375: Thần Đỉnh Luyện Thiên Trận 03/01/2024
376 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 376: Hóa Long Huyết Quyết 03/01/2024
377 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 377: Lại mượn hung sát 03/01/2024
378 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 378: Ai hung hơn ai 03/01/2024
379 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 379: Ma trụ chi uy 03/01/2024
380 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 380: Tam Đại Chí Tôn 03/01/2024
381 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 381: Chí Tôn Tam Nan 03/01/2024
382 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 382: Long Ma lạc ấn 03/01/2024
383 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 383: Cuộc chiến Chí Tôn 03/01/2024
384 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 384: Biện pháp 03/01/2024
385 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 385: Tịnh di 03/01/2024
386 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 386: Ký ức 03/01/2024
387 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 387: Mê mang 03/01/2024
388 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 388: Thâu linh 03/01/2024
389 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 389: Học trưởng kiêu hãnh 03/01/2024
390 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 390: Thông Thiên Cảnh 04/01/2024
391 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 391: Hình Linh Chiến Tượng 04/01/2024
392 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 392: Ma trụ lại hiện ra 04/01/2024
393 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 393: Lời nói của Viện trưởng 04/01/2024
394 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 394: Bắc Thương Môn 04/01/2024
395 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 395: Khởi hành 04/01/2024
396 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 396: Thánh Linh Thành 04/01/2024
397 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 397: Rồng rắn lẫn lộn 04/01/2024
398 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 398: Ma Hình Thiên 04/01/2024
399 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 399: Chuẩn bị 04/01/2024
400 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 400: Thánh Linh Sơn mở ra 04/01/2024
401 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 401: Mảnh giấy than thần bí rung động 04/01/2024
402 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 402: Phong Bạo đoạt bảo 04/01/2024
403 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 403: Ngô Động 04/01/2024
404 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 404: Độc chỉ 04/01/2024
405 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 405: Đoạn tí 04/01/2024
406 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 406: Thiên Chí Tôn chi cốt 04/01/2024
407 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 407: Thiên Chí Tôn tinh huyết 04/01/2024
408 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 408: Chí Tôn Pháp Thân 04/01/2024
409 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 409: Vạn Cổ Bất Hủ Thân 04/01/2024
410 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 410: Cửu Thiên Thê 04/01/2024
411 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 411: Lên đài 04/01/2024
412 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 412: Tư cách 05/01/2024
413 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 413: Đấu Liễu Ảnh 05/01/2024
414 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 414: Chấn nhiếp 05/01/2024
415 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 415: Bá đạo Ma Hình Thiên 05/01/2024
416 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 416: Chiến Ma Hình Thiên 05/01/2024
417 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 417: Dốc hết thủ đoạn 05/01/2024
418 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 418: Ma phù 05/01/2024
419 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 419: Ai thắng ai bại 05/01/2024
420 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 420: Xóa bỏ 05/01/2024
421 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 421: Rung chuyển 05/01/2024
422 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 422: Chấn động 05/01/2024
423 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 423: Vô Lượng lão tổ 05/01/2024
424 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 424: Hoàn thành tẩy lễ 05/01/2024
425 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 425: Nguy cơ 05/01/2024
426 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 426: Ma trụ chi lực, thần kiếm chi uy 05/01/2024
427 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 427: Đạo thân ảnh kia 05/01/2024
428 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 428: Dám khinh con ta 05/01/2024
429 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 429: Tĩnh di 05/01/2024
430 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 430: Thực lực đáng sợ 05/01/2024
431 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 431: Dọa chạy mất 05/01/2024
432 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 432: Lần nữa chia lìa 05/01/2024
433 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 433: U ám không gian 06/01/2024
434 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 434: Diệt Long Ma Cung 06/01/2024
435 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 435: Linh viện giải thi đấu chuẩn bị 06/01/2024
436 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 436: Tân sinh tứ đại viện 06/01/2024
437 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 437: Bắc Thương Môn mở ra 06/01/2024
438 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 438: Đặc huấn 06/01/2024
439 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 439: Khổ tu 06/01/2024
440 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 440: Góp gió thành bão 06/01/2024
441 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 441: Tứ Văn Lôi Thể 06/01/2024
442 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 442: Giai đoạn thứ nhất 06/01/2024
443 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 443: Tâm sự 06/01/2024
444 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 444: Thích 06/01/2024
445 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 445: Tu luyện Đại Phù Đồ Quyết Âm quyển 06/01/2024
446 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 446: Liên Tiếp Đột Phá 06/01/2024
447 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 447: Nhàn hạ 06/01/2024
448 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 448: Tân sinh nhập viện 06/01/2024
449 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 449: Có gì không dám 07/01/2024
450 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 450: Bá chủ đổi ngôi 07/01/2024
451 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 451: Bạn cũ tương kiến 07/01/2024
452 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 452: Quy tắc 07/01/2024
453 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 453: Linh viện đại tái mở ra! 07/01/2024
454 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 454: Phong vân hội tụ 07/01/2024
455 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 455: Di tích đại lục 07/01/2024
456 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 456: Xếp hạng 07/01/2024
457 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 457: Chọn lựa mục tiêu 07/01/2024
458 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 458: Kẻ thủ cũ 07/01/2024
459 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 459: Khâu Bắc Hải 11/01/2024
460 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 460: Cường thế trấn áp 11/01/2024
461 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 461: Lôi Thần Chi Thủ 11/01/2024
462 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 462: Hổ khẩu 11/01/2024
463 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 463: Tình báo 11/01/2024
464 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 464: Di Tích 11/01/2024
465 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 465: Tứ viện tề tụ 11/01/2024
466 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 466: Đường Mị Nhi 12/01/2024
467 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 467: Tư cách 12/01/2024
468 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 468: Hắc Ám sâm lâm 12/01/2024
469 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 469: Ma cây 12/01/2024
470 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 470: Bổ sung độc chỉ 12/01/2024
471 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 471: Giải Cứu 12/01/2024
472 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 472: Hợp Tác 12/01/2024
473 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 473: Tiên Linh Thụ 12/01/2024
474 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 474: Cung điện 12/01/2024
475 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 475: Đoạt Bảo 13/01/2024
476 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 476: Mộc Linh Viện 13/01/2024
477 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 477: Chủ điện 13/01/2024
478 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 478: Vạn Mộc Giới 13/01/2024
479 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 479: Chấn Nhiếp 13/01/2024
480 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 480: Chiến Hạ Hầu 13/01/2024
481 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 481: Tinh Tú đại pháp 13/01/2024
482 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 482: Lôi uy 13/01/2024
483 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 483: Ân Oán 13/01/2024
484 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 484: Chú ý 14/01/2024
485 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 485: Mộc Thần Vệ 14/01/2024
486 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 486: Liên Thủ 14/01/2024
487 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 487: Lạc Thần Kiếm Liên 14/01/2024
488 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 488: Khiêng đi 14/01/2024
489 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 489: Chiến lợi phẩm 14/01/2024
490 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 490: Thu hoạch 14/01/2024
491 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 491: Độ thân thể nan 14/01/2024
492 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 492: Cực khổ 15/01/2024
493 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 493: Đột kích 15/01/2024
494 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 494: Xuất quan 15/01/2024
495 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 495: Ôn Thanh Tuyền 15/01/2024
496 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 496: Hai người đẹp 15/01/2024
497 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 497: Huyết Họa Giả vs Linh Quan Giả 15/01/2024
498 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 498: Hợp tác 15/01/2024
499 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 499: Tình địch? 16/01/2024
500 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 500: Huyết Thần tộc tái hiện 16/01/2024
501 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 501: Huyết Thiên Đô 16/01/2024
502 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 502: Trấn Giao Dịch 16/01/2024
503 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 503: Linh đan 16/01/2024
504 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 504: Tiểu Thiên Kiếm linh trận 16/01/2024
505 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 505: Đến Tay 16/01/2024
506 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 506: Mộc Thần sơn 17/01/2024
507 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 507: Vương Chung 17/01/2024
508 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 508: Vũ Doanh Doanh 17/01/2024
509 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 509: Sắc chủng 17/01/2024
510 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 510: Mộc Thần Sơn mở ra 17/01/2024
511 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 511: Linh Bảo Sơn 17/01/2024
512 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 512: Cạm bẫy 17/01/2024
513 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 513: Quy tắc 18/01/2024
514 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 514: Nhuệ khí 18/01/2024
515 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 515: Tam trọng Thần Phách nan 18/01/2024
516 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 516: Đấu chiến tượng 18/01/2024
517 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 517: Thiên Mộc Thần Luân 18/01/2024
518 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 518: Thu Hoạch 18/01/2024
519 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 519: Ai cũng có phần 19/01/2024
520 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 520: Tàng linh viện 19/01/2024
521 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 521: Tiềm hành 19/01/2024
522 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 522: Xâm nhập 19/01/2024
523 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 523: Tần Phong 19/01/2024
524 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 524: Ngươi xong rồi 19/01/2024
525 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 525: Đĩa ngọc 20/01/2024
526 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 526: Ôn Thanh Tuyền nổi giận 20/01/2024
527 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 527: Viện Linh 20/01/2024
528 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 528: Người kế thừa 20/01/2024
529 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 529: Mở cổng 20/01/2024
530 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 530: Chí Tôn linh dịch 21/01/2024
531 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 531: Thi thố bản lĩnh 21/01/2024
532 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 532: Tụ linh bát 21/01/2024
533 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 533: Bạo lực nhiếp người 21/01/2024
534 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 534: Huyết ảnh 21/01/2024
535 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 535: Mộc Thần Viện 21/01/2024
536 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 536: Lên núi 22/01/2024
537 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 537: Mộc Thần Lôi hải 22/01/2024
538 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 538: Mộc thần cương lôi 22/01/2024
539 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 539: Nhục thân độ lôi 22/01/2024
540 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 540: Mười bảo vật 22/01/2024
541 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 541: Tranh đoạt Huyền Quy Ấn 23/01/2024
542 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 542: Khó nhằn 23/01/2024
543 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 543: Nhị nữ 23/01/2024
544 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 544: Uy phong nữ tử 24/01/2024
545 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 545: Tự bạo 24/01/2024
546 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 546: Tiểu Thiên Kiếm trận hiển uy 24/01/2024
547 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 547: Gom Mộc Thần Bia 24/01/2024
548 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 548: Phân ly 24/01/2024
549 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 549: Mộc Thần Kinh 25/01/2024
550 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 550: Gay Cấn 25/01/2024
551 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 551: Lại xuất quan 25/01/2024
552 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 552: Tiêu Hoàng 25/01/2024
553 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 553: Đáp ứng 25/01/2024
554 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 554: Đánh cược 26/01/2024
555 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 555: Đấu trận 26/01/2024
556 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 556: Trận đấu trận 26/01/2024
557 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 557: Bắt con tép mất con tôm 26/01/2024
558 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 558: Cứu mỹ nhân 27/01/2024
559 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 559: Phá trận 27/01/2024
560 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 560: Kẻ đứng sau 27/01/2024
561 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 561: Cơ Huyền thăm dò 27/01/2024
562 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 562: Một chiêu 28/01/2024
563 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 563: Mộc Thần Kinh hiển uy 28/01/2024
564 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 564: Nghiền nát 28/01/2024
565 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 565: Điểm 28/01/2024
566 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 566: Hồi ức 29/01/2024
567 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 567: Bạt nha hành động 29/01/2024
568 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 568: Vây quét 29/01/2024
569 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 569: Lữ Thiên 29/01/2024
570 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 570: Huyền Quy Lực Trường 30/01/2024
571 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 571: Lôi Thần Thể vs Bạch Cốt Thể 30/01/2024
572 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 572: Thu hoạch phong phú 30/01/2024
573 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 573: Nhắm tới 31/01/2024
574 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 574: Phong ba bão táp 31/01/2024
575 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 575: Phản kích 31/01/2024
576 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 576: Truy đuổi 31/01/2024
577 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 577: Thảm liệt 01/02/2024
578 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 578: Song vương tái kiến 01/02/2024
579 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 579: Ngửa bài 01/02/2024
580 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 580: Đội hình giằng co 01/02/2024
581 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 581: Đối chiến kinh thiên 02/02/2024
582 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 582: Tam trọng Thần Phách nan vs thất văn Lôi thể 02/02/2024
583 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 583: Phản công 02/02/2024
584 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 584: Ẩn tàng ám chiêu 02/02/2024
585 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 585: Tạm kết 03/02/2024
586 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 586: Cơ Huyền sâu khôn lường 03/02/2024
587 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 587: Tranh đoạt hạng nhất 03/02/2024
588 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 588: Binh chia hai đường 15/02/2024
589 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 589: Trả giá thăng hạng 16/02/2024
590 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 590: Long Hổ đỉnh 16/02/2024
591 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 591: Xông qua 17/02/2024
592 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 592: Thần Phách nan 18/02/2024
593 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 593: Lạc vương hiển uy 19/02/2024
594 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 594: Thành công 19/02/2024
595 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 595: Thiêu đốt Viện Bài 20/02/2024
596 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 596: Kho tạm 21/02/2024
597 Đại Chúa Tể – Đại Chúa Tể – Chương 597: Khai mạc quyết chiến 22/02/2024

Bình luận