Thông tin truyện

Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ

Tác giả:

Trúc Dĩ

Thể loại:

Khác , Ngôn Tình

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

36791

Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ

TRUYỆN GỐC CỦA PHIM "KHI ANH CHẠY VỀ PHÍA EM" (CHU DỰC NHIÊN - TRƯƠNG MIỂU DI ĐÓNG CHÍNH) Văn án: Cô ấy bệnh không hề nhẹ, nhưng lại thích anh. Vậy anh đây tạm thời tin rằng cô không có bệnh vậy. — Trương Lục Nhượng. *** “Sau này lúc em nói với anh hai chữ “Tránh ra”, thì ý là...” “Sao?” “Trương Lục Nhượng, mở chân ra.” “…” “Nhớ phải mở rộng chút.” “…”.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 1: Đại mỹ nhân 18/01/2024
2 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 2: Cố ý quyến rũ cô 19/01/2024
3 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 3: Chu Từ Dẫn 19/01/2024
4 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 4: Quân địch giả 19/01/2024
5 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 5: Đưa dù 19/01/2024
6 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 6: Yêu từ cái nhìn đầu tiên 19/01/2024
7 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 7: Zlr 20/01/2024
8 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 8: Trở về trường học 20/01/2024
9 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 9: Làm bài 20/01/2024
10 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 10: Nghe hiểu à 20/01/2024
11 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 11: Mười lăm tuổi 20/01/2024
12 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 12: Muốn thì cho cậu 20/01/2024
13 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 13: Nói dối 21/01/2024
14 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 14: Cam chịu 21/01/2024
15 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 15: Đợi 21/01/2024
16 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 16: WeChat 21/01/2024
17 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 17: Lời độc ác 21/01/2024
18 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 18: Suốt đời khó quên 22/01/2024
19 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 19: Trương Nhượng Nhượng 22/01/2024
20 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 20: Mỹ nhân bệnh 22/01/2024
21 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 21: Không giống nhau 22/01/2024
22 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 22: Sợ cậu cắn nó 22/01/2024
23 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 23: Cút đi 23/01/2024
24 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 24: Không phiền cậu 23/01/2024
25 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 25: May mắn 23/01/2024
26 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 26: Nói phần của hai người 23/01/2024
27 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 27: Nghỉ lễ 24/01/2024
28 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 28: Thật là nhớ cậu 24/01/2024
29 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 29: Tôi trở lại 24/01/2024
30 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 30: Đẹp trai 24/01/2024
31 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 31: Cậu thích tớ 25/01/2024
32 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 32: Ông già bảo thủ 25/01/2024
33 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 33: Vậy cậu hôn tớ đi 25/01/2024
34 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 34: Không nhịn được 25/01/2024
35 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 35: Không tin 25/01/2024
36 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 36: Nhượng Nhượng đẹp nhất 26/01/2024
37 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 37: Chạy trốn 26/01/2024
38 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 38: Trương Lục Nhượng tốt biết bao 26/01/2024
39 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 39: Nuôi cậu 26/01/2024
40 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 40: Không phải sợ 26/01/2024
41 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 41: Kỳ thi tuyển sinh Đại học 27/01/2024
42 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 42: Chưa bao giờ trôi qua một cách vô ích 27/01/2024
43 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 43: Quyền sở hữu 27/01/2024
44 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 44: Chìm vào nơi sâu nhất 27/01/2024
45 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 45: Sau này 28/01/2024
46 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 46: Tránh ra 28/01/2024
47 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 47: Bảo bối 28/01/2024
48 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 48: Anh rất hâm mộ 28/01/2024
49 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 49: Muốn chiếm làm của riêng 29/01/2024
50 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 50: Trời cao và em 29/01/2024
51 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 51: Hẹp hòi 29/01/2024
52 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 52: Tốt hơn một chút 30/01/2024
53 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 53: Chủ động chút 30/01/2024
54 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 54: Tất cả đều là của tôi 30/01/2024
55 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 55: Chịu trách nhiệm 30/01/2024
56 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 56: Nhưng anh không đồng ý 31/01/2024
57 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 57: Đưa cho em 31/01/2024
58 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 58: Anh tới nhà em đi 31/01/2024
59 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 59: Tất cả mọi thứ 31/01/2024
60 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 60: Thích 01/02/2024
61 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 61: Cô ấy cũng sẽ nghĩ 01/02/2024
62 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 62: May mắn cũng tới tìm tôi 01/02/2024
63 Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Cô Ấy Bệnh Không Hề Nhẹ – Chương 63: Chương cuối 02/02/2024

Bình luận