Thông tin truyện

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Tác giả:

Tần Nguyên

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

23472

Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời

Editor: Ư Ư (1-290), Tinh Niệm (lolite2511) (còn lại) Thể loại: 【Bệnh kiều siêu ngọt sủng, 1VS1】 Mọi chuyện bắt đầu từ việc thần cách của Tô Yên bỗng một ngày bị rớt. Lại bị một hệ thống bắt được và yêu cầu cô nếu muốn có lại được thần cách thì cần thực hiện những yêu cầu mong muốn của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu đi trên con đường công lược nam chủ Thiếu niên kiệt ngạo cả mặt lệ khí: "Cậu chỉ có thể thích một mình tôi." Hoàng tử bệnh kiều ánh mắt sâu kín: "Em nói em sẽ ở bên cạnh tôi cả đời." Ảnh đế tà mị mắt đào hoa: "Tiểu Tô Yên, lại đây hôn cái nào." Tô Yên rối rắm, cô chỉ muốn tìm thần cách mà thôi, như thế nào còn bị quấn lên?....thấy người đàn ông trước mặt không thích hợp, lập tức sửa miệng, là là là, đều là vì anh, thích anh nhất! Nam chủ đầy tay là máu, từng bước tới gần, lẩm bẩm: "Em đã, nói, sẽ ở bên cạnh tôi, vĩnh viễn không rời." Tô Yên nhẹ nhàng dỗ dành: "Được được được, đều nghe anh, để em lau máu đi, đừng dọa người khác??"

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 20/12/2023
2 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 20/12/2023
3 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 20/12/2023
4 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 20/12/2023
5 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 20/12/2023
6 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 20/12/2023
7 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 20/12/2023
8 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 20/12/2023
9 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 20/12/2023
10 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 20/12/2023
11 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 20/12/2023
12 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 21/12/2023
13 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 21/12/2023
14 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 21/12/2023
15 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 21/12/2023
16 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 21/12/2023
17 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 21/12/2023
18 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 21/12/2023
19 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 21/12/2023
20 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 21/12/2023
21 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 21/12/2023
22 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 21/12/2023
23 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 21/12/2023
24 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 21/12/2023
25 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 21/12/2023
26 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 21/12/2023
27 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 21/12/2023
28 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 21/12/2023
29 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 21/12/2023
30 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 21/12/2023
31 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 21/12/2023
32 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 21/12/2023
33 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 21/12/2023
34 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 21/12/2023
35 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 21/12/2023
36 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 21/12/2023
37 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 21/12/2023
38 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 21/12/2023
39 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 21/12/2023
40 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 21/12/2023
41 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 21/12/2023
42 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 21/12/2023
43 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 22/12/2023
44 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 22/12/2023
45 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 22/12/2023
46 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 22/12/2023
47 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 22/12/2023
48 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 22/12/2023
49 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 22/12/2023
50 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 22/12/2023
51 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 51: Thiếu niên kiệt ngạo (50) 22/12/2023
52 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 52: Thiếu niên kiệt ngạo (51) 22/12/2023
53 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 53: Thiếu niên kiệt ngạo (52) 22/12/2023
54 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 54: Thiếu niên kiệt ngạo (53) 22/12/2023
55 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 55: Thiếu niên kiệt ngạo (54) 22/12/2023
56 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 56: Thiếu niên kiệt ngạo (55) 22/12/2023
57 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 57: Thiếu niên kiệt ngạo (56) 22/12/2023
58 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 58: Thiếu niên kiệt ngạo (57) 22/12/2023
59 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 59: Thiếu niên kiệt ngạo (58) 22/12/2023
60 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 60: Thiếu niên kiệt ngạo (59) 22/12/2023
61 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 61: Thiếu niên kiệt ngạo (60) 22/12/2023
62 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 62: Thiếu niên kiệt ngạo (61) 22/12/2023
63 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 63: Thiếu niên kiệt ngạo (62) 22/12/2023
64 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 64: Thiếu niên kiệt ngạo (63) 22/12/2023
65 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 65: Thiếu niên kiệt ngạo (64) 22/12/2023
66 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 66: Thiếu niên kiệt ngạo (65) 22/12/2023
67 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 67: Thiếu niên kiệt ngạo (66) 22/12/2023
68 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 68: Thiếu niên kiệt ngạo (67) 23/12/2023
69 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 69: Thiếu niên kiệt ngạo (68) 23/12/2023
70 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 70: Thiếu niên kiệt ngạo (69) 23/12/2023
71 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 71: Thiếu niên kiệt ngạo (70) 23/12/2023
72 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 72: Thiếu niên kiệt ngạo (71) 23/12/2023
73 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 73: Thiếu niên kiệt ngạo (xong) 23/12/2023
74 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 74: Ngoại truyện (1) 23/12/2023
75 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 75: Ngoại truyện (2) 23/12/2023
76 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 76: Hoàng tử bệnh kiều (1) 23/12/2023
77 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 77: Hoàng tử bệnh kiều (2) 23/12/2023
78 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 78: Hoàng tử bệnh kiều (3) 23/12/2023
79 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 79: Hoàng tử bệnh kiều (4) 23/12/2023
80 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 80: Hoàng tử bệnh kiều (5) 23/12/2023
81 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 81: Hoàng tử bệnh kiều (6) 23/12/2023
82 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 82: Hoàng tử bệnh kiều (7) 23/12/2023
83 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 83: Hoàng tử bệnh kiều (8) 23/12/2023
84 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 84: Hoàng tử bệnh kiều (9) 23/12/2023
85 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 85: Hoàng tử bệnh kiều (10) 23/12/2023
86 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 86: Hoàng tử bệnh kiều (11) 23/12/2023
87 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 87: Hoàng tử bệnh kiều (12) 23/12/2023
88 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 88: Hoàng tử bệnh kiều (13) 23/12/2023
89 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 89: Hoàng tử bệnh kiều (14) 23/12/2023
90 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 90: Hoàng tử bệnh kiều (15) 23/12/2023
91 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 91: Hoàng tử bệnh kiều (16) 23/12/2023
92 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 92: Hoàng tử bệnh kiều (17) 23/12/2023
93 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 93: Hoàng tử bệnh kiều (18) 24/12/2023
94 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 94: Hoàng tử bệnh kiều (19) 24/12/2023
95 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 95: Hoàng tử bệnh kiều (20) 24/12/2023
96 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 96: Hoàng tử bệnh kiều (21) 24/12/2023
97 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 97: Hoàng tử bệnh kiều (22) 24/12/2023
98 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 98: Hoàng tử bệnh kiều (23) 24/12/2023
99 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 99: Hoàng tử bệnh kiều (24) 24/12/2023
100 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 100: Hoàng tử bệnh kiều (25) 24/12/2023
101 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 101: Hoàng tử bệnh kiều (26) 24/12/2023
102 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 102: Hoàng tử bệnh kiều (27) 24/12/2023
103 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 103: Hoàng tử bệnh kiều (28) 24/12/2023
104 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 104: Hoàng tử bệnh kiều (29) 24/12/2023
105 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 105: Hoàng tử bệnh kiều (30) 24/12/2023
106 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 106: Hoàng tử bệnh kiều (31) 24/12/2023
107 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 107: Hoàng tử bệnh kiều (32) 24/12/2023
108 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 108: Hoàng tử bệnh kiều (33) 24/12/2023
109 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 109: Hoàng tử bệnh kiều (34) 24/12/2023
110 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 110: Hoàng tử bệnh kiều (35) 24/12/2023
111 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 111: Hoàng tử bệnh kiều (36) 24/12/2023
112 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 112: Hoàng tử bệnh kiều (37) 25/12/2023
113 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 113: Hoàng tử bệnh kiều (38) 25/12/2023
114 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 114: Hoàng tử bệnh kiều (39) 25/12/2023
115 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 115: Hoàng tử bệnh kiều (40) 25/12/2023
116 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 116: Hoàng tử bệnh kiều (41) 25/12/2023
117 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 117: Hoàng tử bệnh kiều (42) 25/12/2023
118 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 118: Hoàng tử bệnh kiều (43) 25/12/2023
119 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 119: Hoàng tử bệnh kiều (44) 25/12/2023
120 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 120: Hoàng tử bệnh kiều (45) 25/12/2023
121 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 121: Hoàng tử bệnh kiều (46) 25/12/2023
122 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 122: Hoàng tử bệnh kiều (47) 25/12/2023
123 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 123: Hoàng tử bệnh kiều (48) 25/12/2023
124 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 124: Hoàng tử bệnh kiều (49) 25/12/2023
125 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 125: Hoàng tử bệnh kiều (50) 25/12/2023
126 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 126: Hoàng tử bệnh kiều (51) 25/12/2023
127 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 127: Hoàng tử bệnh kiều (52) 25/12/2023
128 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 128: Hoàng tử bệnh kiều (53) 25/12/2023
129 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 129: Hoàng tử bệnh kiều (54) 25/12/2023
130 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 130: Hoàng tử bệnh kiều (55) 25/12/2023
131 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 131: Hoàng tử bệnh kiều (56) 25/12/2023
132 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 132: Hoàng tử bệnh kiều (57) 25/12/2023
133 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 133: Hoàng tử bệnh kiều (58) 25/12/2023
134 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 134: Hoàng tử bệnh kiều (59) 25/12/2023
135 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 135: Hoàng tử bệnh kiều (60) 25/12/2023
136 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 136: Hoàng tử bệnh kiều (61) 25/12/2023
137 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 137: Hoàng tử bệnh kiều (62) 25/12/2023
138 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 138: Hoàng tử bệnh kiều (63) 25/12/2023
139 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 139: Hoàng tử bệnh kiều (64) 25/12/2023
140 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 140: Hoàng tử bệnh kiều (65) 25/12/2023
141 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 141: Hoàng tử bệnh kiều (66) 25/12/2023
142 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 142: Hoàng tử bệnh kiều (67) 25/12/2023
143 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 143: Hoàng tử bệnh kiều (68) 26/12/2023
144 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 144: Hoàng tử bệnh kiều (69) 26/12/2023
145 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 145: Hoàng tử bệnh kiều (70) 26/12/2023
146 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 146: Hoàng tử bệnh kiều (71) 26/12/2023
147 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 147: Hoàng tử bệnh kiều (72) 26/12/2023
148 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 148: Hoàng tử bệnh kiều (73) 26/12/2023
149 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 149: Hoàng tử bệnh kiều (73) 26/12/2023
150 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 150: Hoàng tử bệnh kiều (74) 26/12/2023
151 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 151: Hoàng tử bệnh kiều (75) 26/12/2023
152 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 152: Hoàng tử bệnh kiều (76) 26/12/2023
153 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 153: Hoàng tử bệnh kiều (77) 26/12/2023
154 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 154: Hoàng tử bệnh kiều (78) 26/12/2023
155 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 155: Hoàng tử bệnh kiều (79) 26/12/2023
156 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 156: Hoàng tử bệnh kiều (80) 26/12/2023
157 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 157: Ngoại truyện 26/12/2023
158 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 158: Đại lão sắp hắc hóa (1) 26/12/2023
159 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 159: Đại lão sắp hắc hoá (2) 26/12/2023
160 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 160: Đại lão sắp hắc hoá (3) 26/12/2023
161 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 161: Đại lão sắp hắc hoá (4) 26/12/2023
162 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 162: Đại lão sắp hắc hoá (5) 26/12/2023
163 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 163: Đại lão sắp hắc hóa (6) 26/12/2023
164 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 164: Đại lão sắp hắc hóa (7) 26/12/2023
165 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 165: Đại lão sắp hắc hóa (8) 26/12/2023
166 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 166: Đại lão sắp hắc hóa (9) 26/12/2023
167 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 167: Đại lão sắp hắc hóa (10) 26/12/2023
168 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 168: Đại lão sắp hắc hóa (11) 26/12/2023
169 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 169: Đại lão sắp hắc hóa (12) 26/12/2023
170 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 170: Đại lão sắp hắc hóa (13) 26/12/2023
171 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 171: Đại lão sắp hắc hóa (14) 26/12/2023
172 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 172: Đại lão sắp hắc hóa (15) 26/12/2023
173 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 173: Đại lão sắp hắc hóa (16) 26/12/2023
174 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 174: Đại lão sắp hắc hóa (17) 26/12/2023
175 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 175: Đại lão sắp hắc hóa (18) 27/12/2023
176 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 176: Đại lão sắp hắc hóa (19) 27/12/2023
177 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 177: Đại lão sắp hắc hóa (20) 27/12/2023
178 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 178: Đại lão sắp hắc hóa (21) 27/12/2023
179 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 179: Đại lão sắp hắc hóa (22) 27/12/2023
180 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 180: Đại lão sắp hắc hóa (23) 27/12/2023
181 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 181: Đại lão sắp hắc hóa (24) 27/12/2023
182 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 182: Đại lão sắp hắc hóa (25) 27/12/2023
183 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 183: Đại lão sắp hắc hóa (26) 27/12/2023
184 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 184: Đại lão sắp hắc hóa (27) 27/12/2023
185 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 185: Đại lão sắp hắc hóa (28) 27/12/2023
186 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 186: Đại lão sắp hắc hóa (29) 27/12/2023
187 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 187: Đại lão sắp hắc hóa (30) 27/12/2023
188 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 188: Đại lão sắp hắc hóa (31) 27/12/2023
189 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 189: Đại lão sắp hắc hóa (32) 27/12/2023
190 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 190: Đại lão sắp hắc hóa (33) 27/12/2023
191 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 191: Đại lão sắp hắc hóa (34) 27/12/2023
192 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 192: Đại lão sắp hắc hóa (34) 27/12/2023
193 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 193: Đại lão sắp hắc hóa (35) 27/12/2023
194 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 194: Đại lão sắp hắc hóa (35) 27/12/2023
195 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 195: Đại lão sắp hắc hóa (36) 27/12/2023
196 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 196: Đại lão sắp hắc hóa (37) 27/12/2023
197 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 197: Đại lão sắp hắc hóa (38) 27/12/2023
198 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 198: Đại lão sắp hắc hóa (39) 27/12/2023
199 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 199: Đại lão sắp hắc hóa (40) 27/12/2023
200 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 200: Đại lão sắp hắc hóa (41) 27/12/2023
201 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 201: Đại lão sắp hắc hóa (42) 27/12/2023
202 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 202: Đại lão sắp hắc hóa (43) 27/12/2023
203 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 203: Đại lão sắp hắc hóa (44) 27/12/2023
204 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 204: Đại lão sắp hắc hóa (45) 27/12/2023
205 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 205: Đại lão sắp hắc hóa (46) 27/12/2023
206 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 206: Đại lão sắp hắc hóa (47) 28/12/2023
207 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 207: Đại lão sắp hắc hóa (48) 28/12/2023
208 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 208: Đại lão sắp hắc hóa (49) 28/12/2023
209 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 209: Đại lão sắp hắc hóa (50) 28/12/2023
210 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 210: Đại lão sắp hắc hóa (51) 28/12/2023
211 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 211: Đại lão sắp hắc hóa (52) 28/12/2023
212 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 212: Đại lão sắp hắc hóa (53) 28/12/2023
213 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 213: Đại lão sắp hắc hóa (54) 28/12/2023
214 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 214: Đại lão sắp hắc hóa (55) 28/12/2023
215 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 215: Đại lão sắp hắc hóa (56) 28/12/2023
216 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 216: Đại lão sắp hắc hóa (57) 28/12/2023
217 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 217: Đại lão sắp hắc hóa (58) 28/12/2023
218 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 218: Đại lão sắp hắc hóa (59) 28/12/2023
219 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 219: Đại lão sắp hắc hóa (60) 28/12/2023
220 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 220: Đại lão sắp hắc hóa (61) 28/12/2023
221 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 221: Đại lão sắp hắc hóa (62) 28/12/2023
222 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 222: Đại lão sắp hắc hóa (62) 28/12/2023
223 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 223: Đại lão sắp hắc hóa (63) 28/12/2023
224 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 224: Đại lão sắp hắc hóa (64) 28/12/2023
225 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 225: Đại lão sắp hắc hóa (65) 28/12/2023
226 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 226: Đại lão sắp hắc hóa (66) 28/12/2023
227 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 227: Đại lão sắp hắc hóa (67) 28/12/2023
228 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 228: Ngoại truyện 28/12/2023
229 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 229: Câu chuyện cổ tích hắc ám (1) 28/12/2023
230 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 230: Câu chuyện cổ tích hắc ám (2) 28/12/2023
231 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 231: Câu chuyện cổ tích hắc ám (3) 28/12/2023
232 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 232: Câu chuyện cổ tích hắc ám (4) 28/12/2023
233 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 233: Câu chuyện cổ tích hắc ám (5) 28/12/2023
234 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 234: Câu chuyện cổ tích hắc ám (6) 28/12/2023
235 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 235: Câu chuyện cổ tích hắc ám (7) 28/12/2023
236 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 236: Câu chuyện cổ tích hắc ám (8) 28/12/2023
237 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 237: Câu chuyện cổ tích hắc ám (9) 28/12/2023
238 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 238: Câu chuyện cổ tích hắc ám (10) 28/12/2023
239 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 239: Câu chuyện cổ tích hắc ám (11) 28/12/2023
240 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 240: Câu chuyện cổ tích hắc ám (12) 28/12/2023
241 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 241: Câu chuyện cổ tích hắc ám (13) 29/12/2023
242 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 242: Câu chuyện cổ tích hắc ám (14) 29/12/2023
243 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 243: Câu truyện cổ tích hắc ám (15) 29/12/2023
244 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 244: Câu truyện cổ tích hắc ám (16) 29/12/2023
245 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 245: Câu truyện cổ tích hắc ám (17) 29/12/2023
246 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 246: Câu truyện cổ tích hắc ám (18) 29/12/2023
247 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 247: Câu truyện cổ tích hắc ám (19) 29/12/2023
248 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 248: Câu truyện cổ tích hắc ám (20) 29/12/2023
249 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 249: Câu truyện cổ tích hắc ám (21) 29/12/2023
250 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 250: Câu truyện cổ tích hắc ám (22) 29/12/2023
251 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 251: Câu truyện cổ tích hắc ám (23) 29/12/2023
252 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 252: Câu truyện cổ tích hắc ám (24) 29/12/2023
253 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 253: Câu truyện cổ tích hắc ám (25) 29/12/2023
254 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 254: Câu truyện cổ tích hắc ám (26) 29/12/2023
255 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 255: Câu truyện cổ tích hắc ám (27) 29/12/2023
256 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 256: Câu truyện cổ tích hắc ám (28) 29/12/2023
257 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 257: Câu truyện cổ tích hắc ám (29) 29/12/2023
258 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 258: Câu truyện cổ tích hắc ám (30) 29/12/2023
259 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 259: Câu truyện cổ tích hắc ám (31) 29/12/2023
260 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 260: Câu truyện cổ tích hắc ám (32) 29/12/2023
261 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 261: Câu truyện cổ tích hắc ám (33) 29/12/2023
262 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 262: Câu truyện cổ tích hắc ám (34) 29/12/2023
263 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 263: Câu truyện cổ tích hắc ám (35) 29/12/2023
264 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 264: Câu truyện cổ tích hắc ám (36) 29/12/2023
265 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 265: Câu truyện cổ tích hắc ám (37) 29/12/2023
266 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 266: Câu truyện cổ tích hắc ám (38) 29/12/2023
267 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 267: Câu truyện cổ tích hắc ám (39) 29/12/2023
268 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 268: Câu truyện cổ tích hắc ám (40) 29/12/2023
269 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 269: Câu truyện cổ tích hắc ám (41) 29/12/2023
270 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 270: Câu truyện cổ tích hắc ám (xong) 29/12/2023
271 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 271: Ngoại truyện (1) 29/12/2023
272 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 272: Tiên Tôn, nhập ma (1) 29/12/2023
273 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 273: Tiên Tôn, nhập ma (2) 30/12/2023
274 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 274: Tiên Tôn, nhập ma (3) 30/12/2023
275 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 275: Tiên Tôn, nhập ma (4) 30/12/2023
276 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 276: Tiên Tôn, nhập ma (5) 30/12/2023
277 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 277: Tiên Tôn, nhập ma (6) 30/12/2023
278 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 278: Tiên Tôn, nhập ma (7) 30/12/2023
279 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 279: Tiên Tôn, nhập ma (8) 30/12/2023
280 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 280: Tiên Tôn, nhập ma (9) 30/12/2023
281 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 281: Tiên Tôn, nhập ma (10) 30/12/2023
282 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 282: Tiên Tôn, nhập ma (11) 30/12/2023
283 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 283: Tiên Tôn, nhập ma (12) 30/12/2023
284 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 284: Tiên Tôn, nhập ma (13) 30/12/2023
285 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 285: Tiên Tôn, nhập ma (14) 30/12/2023
286 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 286: Tiên Tôn, nhập ma (15) 30/12/2023
287 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 287: Tiên Tôn, nhập ma (16) 30/12/2023
288 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 288: Tiên Tôn, nhập ma (17) 30/12/2023
289 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 289: Tiên Tôn, nhập ma (18) 30/12/2023
290 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 290: Tiên Tôn, nhập ma (19) 30/12/2023
291 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 290-2: Tiên Tôn, nhập ma (20) 30/12/2023
292 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 290-3: Tiên Tôn, nhập ma (21) 30/12/2023
293 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 290-4: Tiên Tôn, nhập ma (22) 30/12/2023
294 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 290-5: Tiên Tôn, nhập ma (23) 30/12/2023
295 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 290-6: Tiên Tôn, nhập ma (24) 30/12/2023
296 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 290-7: Tiên Tôn, nhập ma (25) 30/12/2023
297 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 290-8: Tiên Tôn, nhập ma (26) 30/12/2023
298 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 291: Tiên Tôn, nhập ma 27 30/12/2023
299 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 292: Tiên Tôn, nhập ma 28 30/12/2023
300 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 293: Tiên Tôn, nhập ma 29 30/12/2023
301 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 294: Tiên Tôn, nhập ma 30 30/12/2023
302 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 295: Tiên Tôn, nhập ma 31 30/12/2023
303 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 296: Tiên Tôn, nhập ma 32 31/12/2023
304 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 297: Tiên Tôn, nhập ma 33 31/12/2023
305 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 298: Tiên Tôn, nhập ma 34 31/12/2023
306 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 299: Tiên Tôn, nhập ma 35 31/12/2023
307 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 300: Tiên Tôn, nhập ma 36 31/12/2023
308 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 301: Tiên Tôn, nhập ma 37 31/12/2023
309 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 302: Tiên Tôn, nhập ma 38 31/12/2023
310 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 303: Tiên Tôn, nhập ma 39 31/12/2023
311 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 304: Tiên Tôn, nhập ma 40 31/12/2023
312 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 305: Tiên Tôn, nhập ma 41 31/12/2023
313 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 306: Tiên Tôn, nhập ma 42 31/12/2023
314 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 307: Tiên Tôn, nhập ma 43 31/12/2023
315 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 308: Tiên Tôn, nhập ma 44 31/12/2023
316 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 309: Tiên Tôn, nhập ma 45 31/12/2023
317 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 310: Tiên Tôn, nhập ma 46 31/12/2023
318 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 311: Tiên Tôn, nhập ma 47 31/12/2023
319 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 312: Tiên Tôn, nhập ma 48 31/12/2023
320 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 313: Tiên Tôn, nhập ma 49 31/12/2023
321 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 314: Tiên Tôn, nhập ma 50 31/12/2023
322 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 315: Tiên Tôn, nhập ma 51 01/01/2024
323 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 316: Tiên Tôn, nhập ma 52 01/01/2024
324 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 317: Tiên Tôn, nhập ma 53 01/01/2024
325 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 318: Tiên Tôn, nhập ma 54 01/01/2024
326 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 319: Tiên Tôn, nhập ma 55 01/01/2024
327 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 320: Tiên Tôn, nhập ma 56 01/01/2024
328 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 321: Tiên Tôn, nhập ma 57 01/01/2024
329 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 322: Tiên Tôn, nhập ma 58 01/01/2024
330 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 323: Tiên Tôn, nhập ma 59 01/01/2024
331 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 324: Tiên Tôn, nhập ma 60 01/01/2024
332 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 325: Tiên Tôn, nhập ma 61 01/01/2024
333 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 326: Tiên Tôn, nhập ma 62 01/01/2024
334 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 327: Tiên Tôn, nhập ma 63 01/01/2024
335 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 328: Phiên ngoại 01/01/2024
336 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 329: Điện cạnh đại thần*, đừng tự bế 1 01/01/2024
337 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 330: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 2 01/01/2024
338 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 331: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 3 01/01/2024
339 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 332: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 4 01/01/2024
340 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 333: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 5 02/01/2024
341 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 334: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 6 02/01/2024
342 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 335: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 7 02/01/2024
343 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 336: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 8 02/01/2024
344 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 337: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 9 02/01/2024
345 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 338: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 10 02/01/2024
346 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 339: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 11 02/01/2024
347 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 340: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 12 02/01/2024
348 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 340-2: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 13 02/01/2024
349 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 341: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 14 02/01/2024
350 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 342: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 15 02/01/2024
351 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 343: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 16 02/01/2024
352 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 344: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 17 02/01/2024
353 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 345: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 18 02/01/2024
354 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 346: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 19 02/01/2024
355 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 347: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 20 02/01/2024
356 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 348: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 21 02/01/2024
357 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 349: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 22 02/01/2024
358 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 350: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 23 02/01/2024
359 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 351: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 24 02/01/2024
360 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 352: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 25 02/01/2024
361 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 353: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 26 02/01/2024
362 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 354: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 27 02/01/2024
363 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 355: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 28 02/01/2024
364 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 356: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 29 02/01/2024
365 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 357: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 30 02/01/2024
366 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 358: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 31 03/01/2024
367 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 359: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 32 03/01/2024
368 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 360: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 33 03/01/2024
369 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 361: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 34 03/01/2024
370 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 362: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 35 03/01/2024
371 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 363: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 36 03/01/2024
372 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 364: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 37 03/01/2024
373 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 365: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 38 03/01/2024
374 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 366: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 39 03/01/2024
375 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 366-2: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 40 03/01/2024
376 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 367: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 41 03/01/2024
377 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 368: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 42 03/01/2024
378 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 369: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 43 03/01/2024
379 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 370: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 44 03/01/2024
380 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 371: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 45 03/01/2024
381 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 372: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 46 03/01/2024
382 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 373: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 47 03/01/2024
383 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 374: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 48 03/01/2024
384 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 375: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 49 03/01/2024
385 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 376: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 50 03/01/2024
386 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 377: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 51 03/01/2024
387 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 378: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 52 03/01/2024
388 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 379: Điện cạnh đại thần đừng tự bế 53 03/01/2024
389 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 380: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 54 03/01/2024
390 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 381: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 55 04/01/2024
391 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 382: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 56 04/01/2024
392 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 383: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 57 04/01/2024
393 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 384: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 58 04/01/2024
394 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 385: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 59 04/01/2024
395 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 386: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 60 04/01/2024
396 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 387: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 61 04/01/2024
397 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 388: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 62 04/01/2024
398 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 389: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 63 04/01/2024
399 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 390: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 64 04/01/2024
400 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 391: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 65 04/01/2024
401 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 392: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 66 04/01/2024
402 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 393: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 67 04/01/2024
403 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 394: Điện cạnh đại thần, đừng tự bế 68 04/01/2024
404 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 395: Tô tiểu gia là nữ sinh 1 04/01/2024
405 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 396: Tô tiểu gia là nữ sinh 2 04/01/2024
406 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 397: Tô tiểu gia là nữ sinh 3 04/01/2024
407 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 398: Tô tiểu gia là nữ sinh 4 04/01/2024
408 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 399: Tô tiểu gia là nữ sinh 5 04/01/2024
409 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 400: Tô tiểu gia là nữ sinh 6 04/01/2024
410 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 401: Tô tiểu gia là nữ sinh 7 04/01/2024
411 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 402: Tô tiểu gia là nữ sinh 8 04/01/2024
412 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 403: Tô tiểu gia là nữ sinh 9 05/01/2024
413 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 404: Tô tiểu gia là nữ sinh 10 05/01/2024
414 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 405: Tô tiểu gia là nữ sinh 11 05/01/2024
415 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 406: Tô tiểu gia là nữ sinh 12 05/01/2024
416 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 407: Tô tiểu gia là nữ sinh 13 05/01/2024
417 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 408: Tô tiểu gia là nữ sinh 14 05/01/2024
418 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 409: Tô tiểu gia là nữ sinh 15 05/01/2024
419 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 410: Tô tiểu gia là nữ sinh 16 05/01/2024
420 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 411: Tô tiểu gia là nữ sinh 17 05/01/2024
421 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 412: Tô tiểu gia là nữ sinh 18 05/01/2024
422 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 413: Tô tiểu gia là nữ sinh 19 05/01/2024
423 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 414: Tô thiếu gia là nữ sinh 20 05/01/2024
424 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 415: Tô thiếu gia là nữ sinh 21 05/01/2024
425 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 416: Tô thiếu gia là nữ sinh 22 05/01/2024
426 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 417: Tô tiểu gia là nữ sinh 23 05/01/2024
427 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 418: Tô tiểu gia là nữ sinh 24 05/01/2024
428 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 419: Tô tiểu gia là nữ sinh 25 05/01/2024
429 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 420: Tô tiểu gia là nữ sinh 26 05/01/2024
430 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 421: Tô tiểu gia là nữ sinh 27 05/01/2024
431 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 422: Tô tiểu gia là nữ sinh 28 05/01/2024
432 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 423: Tô tiểu gia là nữ sinh 29 06/01/2024
433 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 424: Tô tiểu gia là nữ sinh 30 06/01/2024
434 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 425: Tô tiểu gia là nữ sinh 31 06/01/2024
435 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 426: Tô tiểu gia là nữ sinh 32 06/01/2024
436 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 427: Tô tiểu gia là nữ sinh 33 06/01/2024
437 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 428: Tô tiểu gia là nữ sinh 34 06/01/2024
438 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 429: Tô tiểu gia là nữ sinh 35 06/01/2024
439 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 430: Tô tiểu gia là nữ sinh 36 06/01/2024
440 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 431: Tô tiểu gia là nữ sinh 37 06/01/2024
441 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 432: Tô tiểu gia là nữ sinh 38 06/01/2024
442 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 433: Tô tiểu gia là nữ sinh 39 06/01/2024
443 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 434: Tô tiểu gia là nữ sinh 40 06/01/2024
444 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 435: Tô tiểu gia là nữ sinh 41 06/01/2024
445 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 436: Tô tiểu gia là nữ sinh 42 06/01/2024
446 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 437: Tô tiểu gia là nữ sinh 43 06/01/2024
447 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 438: Tô tiểu gia là nữ sinh 44 06/01/2024
448 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 439: Tô tiểu gia là nữ sinh 45 06/01/2024
449 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 440: Tô tiểu gia là nữ sinh 46 07/01/2024
450 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 441: Tô tiểu gia là nữ sinh 47 07/01/2024
451 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 442: Tô tiểu gia là nữ sinh 48 07/01/2024
452 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 443: Tô tiểu gia là nữ sinh 49 07/01/2024
453 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 444: Tô tiểu gia là nữ sinh 50 07/01/2024
454 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 445: Tô tiểu gia là nữ sinh 50 07/01/2024
455 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 446: Tô tiểu gia là nữ sinh 51 07/01/2024
456 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 447: Tô tiểu gia là nữ sinh 52 07/01/2024
457 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 448: Tô tiểu gia là nữ sinh 53 07/01/2024
458 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 449: Tô tiểu gia là nữ sinh 54 07/01/2024
459 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 450: Tô tiểu gia là nữ sinh 55 11/01/2024
460 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 451: Tô tiểu gia là nữ sinh 56 11/01/2024
461 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 452: Tô tiểu gia là nữ sinh 57 11/01/2024
462 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 453: Tô tiểu gia là nữ sinh 58 11/01/2024
463 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 454: Tô tiểu gia là nữ sinh 59 11/01/2024
464 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 455: Tô tiểu gia là nữ sinh 60 11/01/2024
465 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 456: Tô tiểu gia là nữ sinh 61 11/01/2024
466 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 457: Tô tiểu gia là nữ sinh 62 12/01/2024
467 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 458: Tô tiểu gia là nữ sinh 63 12/01/2024
468 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 459: Tô tiểu gia là nữ sinh 64 12/01/2024
469 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 460: Tô tiểu gia là nữ sinh 65 12/01/2024
470 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 461: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân* 1 12/01/2024
471 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 462: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 2 12/01/2024
472 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 463: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 3 12/01/2024
473 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 464: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 4 12/01/2024
474 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 465: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 5 12/01/2024
475 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 465-2: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 6 13/01/2024
476 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 466: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 7 13/01/2024
477 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 467: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 8 13/01/2024
478 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 468: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 9 13/01/2024
479 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 469: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 10 13/01/2024
480 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 470: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 11 13/01/2024
481 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 471: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 12 13/01/2024
482 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 472: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 13 13/01/2024
483 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 473: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 14 13/01/2024
484 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 474: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 15 14/01/2024
485 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 475: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 16 14/01/2024
486 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 476: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 17 14/01/2024
487 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 477: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 18+19 14/01/2024
488 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 478: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 20 14/01/2024
489 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 479: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 21 14/01/2024
490 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 480: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 22 14/01/2024
491 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 481: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 23 14/01/2024
492 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 482: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 24 15/01/2024
493 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 483: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 25 15/01/2024
494 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 484: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 26 15/01/2024
495 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 485: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 27 15/01/2024
496 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 486: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 28 15/01/2024
497 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 487: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 29 15/01/2024
498 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 488: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 30 15/01/2024
499 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 489: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 31 16/01/2024
500 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 490: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 32 16/01/2024
501 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 491: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 33 16/01/2024
502 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 492: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 34 16/01/2024
503 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 493: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 35 16/01/2024
504 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 494: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 36+37 16/01/2024
505 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 495: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 38 16/01/2024
506 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 496: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 39 17/01/2024
507 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 497: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 40 17/01/2024
508 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 498: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 41 17/01/2024
509 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 499: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 42 17/01/2024
510 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 500: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 43 17/01/2024
511 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 501: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 44 17/01/2024
512 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 502: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 45 17/01/2024
513 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 503: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 46 18/01/2024
514 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 504: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 46 18/01/2024
515 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 505: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 48 18/01/2024
516 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 506: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 49 18/01/2024
517 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 507: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 50 18/01/2024
518 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 508: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 51 18/01/2024
519 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 509: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 52 19/01/2024
520 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 510: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 53 19/01/2024
521 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 511: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 54 19/01/2024
522 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 512: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 55 19/01/2024
523 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 513: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 56 19/01/2024
524 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 514: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 57 19/01/2024
525 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 515: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 58 20/01/2024
526 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 516: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 59 20/01/2024
527 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 517: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 60 20/01/2024
528 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 518: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 61 20/01/2024
529 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 519: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 62+63 20/01/2024
530 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 520: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 64 21/01/2024
531 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 521: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 65 21/01/2024
532 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 522: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 66 21/01/2024
533 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 523: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 67 21/01/2024
534 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 524: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 68 21/01/2024
535 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 525: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 69 21/01/2024
536 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 526: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 70 22/01/2024
537 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 527: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 71 22/01/2024
538 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 528: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân 72 22/01/2024
539 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 529: Chủ nhân Nhiếp Chính Vương, muốn thân thân {kết thúc} 22/01/2024
540 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 530: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 1 22/01/2024
541 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 531: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 2 23/01/2024
542 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 532: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 3 23/01/2024
543 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 533: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 4 23/01/2024
544 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 534: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 5 24/01/2024
545 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 535: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 6 24/01/2024
546 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 535-2: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 7 24/01/2024
547 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 536: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 8 24/01/2024
548 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 537: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 9 24/01/2024
549 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 538: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 10 25/01/2024
550 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 538-2: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 11 25/01/2024
551 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 539: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 12 25/01/2024
552 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 540: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 13 25/01/2024
553 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 541: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 14 25/01/2024
554 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 542: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 15 26/01/2024
555 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 543: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 16 26/01/2024
556 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 544: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 17 26/01/2024
557 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 545: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 18 26/01/2024
558 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 546: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 19 27/01/2024
559 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 547: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 20 27/01/2024
560 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 548: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 21 27/01/2024
561 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 549: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 22 27/01/2024
562 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 550: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 23 28/01/2024
563 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 551: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 24 28/01/2024
564 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 552: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 25 28/01/2024
565 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 553: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 26 28/01/2024
566 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 554: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 27 29/01/2024
567 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 555: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 28 29/01/2024
568 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 556: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 29 29/01/2024
569 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 557: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 30 29/01/2024
570 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 558: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 31 30/01/2024
571 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 559: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 32 30/01/2024
572 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 560: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 33 30/01/2024
573 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 561: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 34 31/01/2024
574 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 562: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 35 31/01/2024
575 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 563: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 36 31/01/2024
576 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 564: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 37 31/01/2024
577 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 565: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 38 01/02/2024
578 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 566: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 39 01/02/2024
579 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 567: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 40 01/02/2024
580 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 568: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 41 01/02/2024
581 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 569: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 42 02/02/2024
582 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 570: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 43 02/02/2024
583 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 571: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 44 02/02/2024
584 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 572: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 45+46 02/02/2024
585 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 573: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 47 03/02/2024
586 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 574: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 48 03/02/2024
587 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 575: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 49 03/02/2024
588 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 576: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 50 15/02/2024
589 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 577: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 51 16/02/2024
590 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 578: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 52 16/02/2024
591 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 579: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 53 17/02/2024
592 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 580: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 54 18/02/2024
593 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 581: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 55+56 19/02/2024
594 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 582: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 56 19/02/2024
595 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 583: Tang thi vương VS mảnh mai nữ chủ 57 20/02/2024
596 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 584: Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 1+2 21/02/2024
597 Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời – Chương 585: Ngạo kiều tổng tài, cố chấp sủng 3 22/02/2024

Bình luận