Thông tin truyện

Mộng Trong Mộng

Tác giả:

Xuân Phong Lựu Hỏa

Thể loại:

Ngôn Tình , Trọng Sinh

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

63097

Mộng Trong Mộng

Bạn đang đọc truyện Mộng Trong Mộng của tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa. Khương Vũ sống lại, quay về tuổi mười bảy nghèo khó trắng tay. Kiếp trước, cô vì cái nghèo mà buộc phải từ bỏ ước mơ múa ba lê của mình, trở thành thế thân bạch nguyệt quang của tra nam phú nhị đại, bị bạo lực gia đình, kết cục thê thảm. Vì nghèo mà thanh xuân của cô rất chật vật, Khương Vũ thật sự không muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Mà trong lúc cô đang bó tay, không biết giải quyết thế nào lại đột nhiên phát hiện di động của mình cũng đã xuyên theo. Thông qua chiếc di động này, cô có thể liên lạc với người của tương lai. Thế là, vô số công việc trong tương lai tìm đến Khương Vũ… “Nhờ bạn nói với mẹ tôi rằng, nếu có tiền đừng bao giờ đi chơi chứng khoán!” “Nhờ bạn giúp tôi chuyển lời đến tôi của quá khứ, đừng bao giờ vì bạn trai mà thi vào cùng trường đại học, thi đại học nhất định phải đăng ký trường mình thích!” “Bố tôi đã mất rồi, nhờ bạn nói với ông ấy rằng, tôi không phải là kẻ bất tài.”

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 1-2: Chương 1: 15/02/2024
2 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 3: Chương 3: 16/02/2024
3 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 4: Chương 4: 17/02/2024
4 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 5: Chương 5: 17/02/2024
5 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 6: Chương 6: 18/02/2024
6 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 7: Chương 7: 19/02/2024
7 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 8: Chương 8: 19/02/2024
8 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 9: Chương 9: 20/02/2024
9 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 10: Chương 10: 21/02/2024
10 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 11: Chương 11: 22/02/2024
11 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 12: Chương 12: 24/02/2024
12 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 13: Chương 13: 25/02/2024
13 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 14: Chương 14: 25/02/2024
14 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 15: Chương 15: 26/02/2024
15 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 16: Chương 16: 27/02/2024
16 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 17: Chương 17: 28/02/2024
17 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 18: Chương 18: 29/02/2024
18 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 19: Chương 19: 29/02/2024
19 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 20: Chương 20: 01/03/2024
20 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 21: Chương 21: 02/03/2024
21 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 22: Chương 22: 03/03/2024
22 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 23: Chương 23: 04/03/2024
23 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 24: Chương 24: 05/03/2024
24 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 25: Chương 25: 06/03/2024
25 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 26: Chương 26: 07/03/2024
26 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 27: Chương 27: 07/03/2024
27 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 28: Chương 28: 08/03/2024
28 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 29: Chương 29: 09/03/2024
29 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 30: Chương 30: 10/03/2024
30 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 31: Chương 31: 11/03/2024
31 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 32: Chương 32: 12/03/2024
32 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 33: Chương 33: 13/03/2024
33 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 34: Chương 34: 14/03/2024
34 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 35: Chương 35: 15/03/2024
35 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 36: Chương 36: 16/03/2024
36 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 37: Chương 37: 17/03/2024
37 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 38: Chương 38: 18/03/2024
38 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 39: Chương 39: 19/03/2024
39 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 40: Chương 40: 19/03/2024
40 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 41: Chương 41: 20/03/2024
41 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 42-44: Chương 42: 21/03/2024
42 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 45-46: Chương 45: 22/03/2024
43 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 47: Chương 47: 23/03/2024
44 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 48-49: Chương 48: 24/03/2024
45 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 50: Chương 50: 25/03/2024
46 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 51: Chương 51: 26/03/2024
47 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 52: Chương 52: 26/03/2024
48 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 53-54: Chương 53: 26/03/2024
49 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 55: Chương 55: 27/03/2024
50 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 56-57: Chương 56: 27/03/2024
51 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 58: Chương 58: 28/03/2024
52 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 59-65: Chương 59: 28/03/2024
53 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 66-80: Chương 66: 29/03/2024
54 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 81: Chương 81: 29/03/2024
55 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 82: Chương 82: 30/03/2024
56 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 83: Chương 83 30/03/2024
57 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 84: Chương 84 30/03/2024
58 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 85: Chương 85 31/03/2024
59 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 86: Chương 86 31/03/2024
60 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 87: Chương 87 01/04/2024
61 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 88: Chương 88 01/04/2024
62 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 89: Chương 89 02/04/2024
63 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 90: Chương 90 02/04/2024
64 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 91: Chương 91 03/04/2024
65 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 92: Chương 92 03/04/2024
66 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 93: Chương 93 04/04/2024
67 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 94: Chương 94 04/04/2024
68 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 95: Chương 95 05/04/2024
69 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 96: Chương 96 05/04/2024
70 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 97: 97: Một Tấc Không Rời 05/04/2024
71 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 98: 98: Trêu Chọc 06/04/2024
72 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 99: 99: Hôn Em Một Cái 06/04/2024
73 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 100: 100: Bữa Cơm 07/04/2024
74 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 101: 101: Máy Phát Hiện Nói Dối 07/04/2024
75 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 102: 102: Lòng Trung Thành 08/04/2024
76 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 103: 103: Sạch Sẽ Đi Tới Trước Mặt Em 08/04/2024
77 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 104: 104: Trừng Phạt 09/04/2024
78 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 105: 105: Khỏi Cần Dỗ 09/04/2024
79 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 106: 106: Thật Sự Rất Yêu Em 10/04/2024
80 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 107: 107: Lời Tình Tứ 22/04/2024
81 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 108: 108: Đường Xa Trắc Trở 23/04/2024
82 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 109: 109: Đỏ Mặt 24/04/2024
83 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 110: 110: Xem Mắt 25/04/2024
84 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 111: 111: Sáng Tinh Mơ 02/05/2024
85 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 112: 112: Con Trai Ngoan 02/05/2024
86 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 113: 113: Phu Nhân 03/05/2024
87 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 114: 114: Hoa Quế 03/05/2024
88 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 115: 115: Phận Ở Rể 04/05/2024
89 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 116: 116: Chân Tướng 04/05/2024
90 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 117: 117: Mẹ 05/05/2024
91 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 118: 118: Cầu Hôn 05/05/2024
92 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 119: 119: Kết 06/05/2024
93 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 120: 120: Phiên Ngoại 1 06/05/2024
94 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 121: 121: Phiên Ngoại 2 07/05/2024
95 Mộng Trong Mộng – Mộng Trong Mộng – Chương 122: 122: Phiên Ngoại 3 07/05/2024

Bình luận