Thông tin truyện

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả:

Cửu Nguyệt Hi

Thể loại:

Ngôn Tình

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

41101

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Hai giờ rưỡi sáng. Điện thoại kết nối, không tới ba tiếng, bên kia nhận máy. “A lô?” Giọng anh nặng, có chút khàn, là bị đánh thức trong lúc ngủ mơ. “…” Trình Ca cầm di động run lên trong gió đêm trên cao ốc. Bành Dã: “Nói chuyện” Trình Ca há miệng, nhưng cũng không nói ra được gì. “Nói chuyện!” Gió lạnh dâng lên, Trình Ca hít sâu một hơi, muốn nói tên anh, nhưng chưa kịp. Đầu bên kia, người đàn ông bỗng thấp giọng nói: “Anh đi Tây Ninh đón em.” … Tình yêu xác định như vậy, cả đời chỉ có một lần. Trước mặt Bành Dã, Trình Ca luôn giết địch ba trăm, tự tổn hại một ngàn.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 1 24/01/2024
2 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 2 24/01/2024
3 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 3 25/01/2024
4 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 4 25/01/2024
5 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 5 25/01/2024
6 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 6 25/01/2024
7 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 7 26/01/2024
8 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 8 26/01/2024
9 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 9 26/01/2024
10 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 10 26/01/2024
11 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 11 26/01/2024
12 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 12 27/01/2024
13 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 13 27/01/2024
14 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 14 27/01/2024
15 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 15 27/01/2024
16 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 16 28/01/2024
17 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 17 28/01/2024
18 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 18 28/01/2024
19 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 19 28/01/2024
20 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 20 29/01/2024
21 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 21 29/01/2024
22 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 22 29/01/2024
23 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 23 30/01/2024
24 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 24 30/01/2024
25 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 25 30/01/2024
26 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 26 30/01/2024
27 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 27 31/01/2024
28 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 28 31/01/2024
29 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 29 31/01/2024
30 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 30 31/01/2024
31 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 31 01/02/2024
32 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 32 01/02/2024
33 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 33 01/02/2024
34 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 34 01/02/2024
35 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 35 02/02/2024
36 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 36 02/02/2024
37 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 37 02/02/2024
38 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 38 02/02/2024
39 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 39 03/02/2024
40 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 40 03/02/2024
41 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 41 03/02/2024
42 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 42 15/02/2024
43 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 43 16/02/2024
44 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 44 17/02/2024
45 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 45 18/02/2024
46 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 46 18/02/2024
47 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 47 19/02/2024
48 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 48 20/02/2024
49 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 49 21/02/2024
50 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 50 21/02/2024
51 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Anh Biết Gió Đến Từ Đâu – Chương 51 23/02/2024

Bình luận