Thông tin truyện

Trầm Hương Tuyết

Tác giả:

Thị Kim

Thể loại:

Cổ Đại , Ngôn Tình

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

5069341

Trầm Hương Tuyết

Đây là tấm gương sáng của một cô nương từ thịt thừa[1] phấn đấu thành thịt trong tim. Mộ Dung Tuyết vừa gặp đã yêu Gia Luật Ngạn, trao hết tấm chân tình, trải qua trăm ngàn trắc trở cũng không hề dao động, mãi đến khi bị đả kích nản chí mủi lòng... Sau khi hòa ly[2], Gia Luật Ngạn phát hiện hắn đã đánh mất người mình yêu thương nhất, lúc này mới hạ mình níu giữ. [1. Nguyên văn là một loại thịt ăn không ngon, bỏ không đành, khó cắt, khó nấu, khó nhai, dùng để chỉ người ngang ngược không nói lý lẽ, điếc không sợ súng.] [2. Hòa ly: ly hôn trong hòa bình.]

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 1: Trái tim tan nát 06/05/2024
2 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 2: Tự mình đa tình 06/05/2024
3 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 3: Vừa gặp đã yêu 06/05/2024
4 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 4: Khéo quá hóa vụng 06/05/2024
5 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 5: Túy ông chi ý [1] 06/05/2024
6 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 6: Vương bà bán dưa [1] 06/05/2024
7 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 7: Lãnh diện lang quân 06/05/2024
8 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 8: Hiểu lầm sâu sắc 06/05/2024
9 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 9: Thì ra là vậy 06/05/2024
10 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 10: Lấy oán trả ơn 06/05/2024
11 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 11: Lòng dạ sắt đá 06/05/2024
12 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 12: Cùng chung chăn gối 06/05/2024
13 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 13: Tự liệu lấy thân 06/05/2024
14 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 14: Hoa xinh mau hái 06/05/2024
15 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 15: Đồng hành trên đường 06/05/2024
16 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 16: Bước đi bất lực 06/05/2024
17 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 17: Thục phi báo ơn 06/05/2024
18 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 18: Tương tư thành họa 06/05/2024
19 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 19: Thỏa lòng mong ước 06/05/2024
20 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 20: Động phòng hoa chúc 06/05/2024
21 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 21: Tân hôn ngọt ngào 06/05/2024
22 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 22: Binh đến dưới thành 06/05/2024
23 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 23: Biểu muội 06/05/2024
24 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 24: Tên thân mật 06/05/2024
25 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 25: Bán giường 06/05/2024
26 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 26: Đầu hàng 06/05/2024
27 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 27: Sủng ái 06/05/2024
28 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 28: Tỉnh táo 06/05/2024
29 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 29: Hình như là một ngoại truyện 06/05/2024
30 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 30: Say 06/05/2024
31 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 31: Nụ hôn đầu 06/05/2024
32 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 32: Gặp gỡ 06/05/2024
33 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 33: Đau lòng 06/05/2024
34 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 34: Quan tâm 06/05/2024
35 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 35: Hôn trộm 06/05/2024
36 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 36: Mỹ nhân 06/05/2024
37 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 37: Nhảy hồ 06/05/2024
38 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 38: Dã chiến 06/05/2024
39 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 39: Tình địch 06/05/2024
40 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 40: Lễ vật 06/05/2024
41 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 41: Ngửa bài 06/05/2024
42 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 1 – Chương 42: Tình cũ 06/05/2024
43 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 1: Từ bỏ 06/05/2024
44 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 2: Hoảng hốt 06/05/2024
45 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 3: Chiến tranh lạnh 06/05/2024
46 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 4: Lĩnh ngộ 06/05/2024
47 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 5: Tính nợ 06/05/2024
48 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 6: Đòi giường 06/05/2024
49 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 7: Ăn mặn 06/05/2024
50 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 8: Ghen 06/05/2024
51 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 9: Bày tỏ 06/05/2024
52 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 10: Thông suốt 06/05/2024
53 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 11: Hiện thực 06/05/2024
54 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 12: Chiếm chỗ 06/05/2024
55 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 13: Tiếc nuối 06/05/2024
56 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 14: Buông tay 06/05/2024
57 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 15: Ám toán 06/05/2024
58 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 16: Tình thâm 06/05/2024
59 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 17: Chăm sóc 06/05/2024
60 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 18: Ngoại truyện nhỏ 06/05/2024
61 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 19: Cưỡng ép chiếm đoạt 06/05/2024
62 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 20: Lời yêu không dứt 06/05/2024
63 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 21: Hiểu lầm nặng nề 06/05/2024
64 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 22: Phản kích 06/05/2024
65 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 23: Có thai 06/05/2024
66 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 24: Phụng cầu hoàng 06/05/2024
67 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 25: Kế hoạch 06/05/2024
68 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 26: Suốt đời 06/05/2024
69 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 27: Quyết đoán 06/05/2024
70 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 28: Giả chết 06/05/2024
71 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 29: Manh mối 06/05/2024
72 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 30: Sơ hở 06/05/2024
73 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 31: Lọt lưới 06/05/2024
74 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 32: Không gặp 06/05/2024
75 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 33: Yêu nhau lắm cắn nhau đau 06/05/2024
76 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 34: Trở mặt 06/05/2024
77 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 35: Mỹ nhân kế 06/05/2024
78 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 36: Rạn nứt 06/05/2024
79 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 37: Nhất tiễn tam điêu 06/05/2024
80 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 38: Phế hậu 06/05/2024
81 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 39: Bao lực 06/05/2024
82 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 40: Trừng phạt 06/05/2024
83 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 41: Như nguyện 06/05/2024
84 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 42: Thề hẹn 06/05/2024
85 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 43: Lập hậu 06/05/2024
86 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 44: Lu giấm 06/05/2024
87 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 45: Dạ yến 06/05/2024
88 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 46: Hiền hậu 06/05/2024
89 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 47: Mỹ mãn 06/05/2024
90 Trầm Hương Tuyết – Trầm Hương Tuyết – Quyển 2 – Chương 48: Ngoại truyện 06/05/2024

Bình luận