Thông tin truyện

Thần Khống Thiên Hạ

Tác giả:

Ngã Bản Thuần Khiết

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

17529

Thần Khống Thiên Hạ

Nếu ai đã từng mê mẩn tuyệt phẩm Phong Vân của Mã Vinh Thành và Đan Thanh, đã từng theo bước chân của Tử Thần Bất Khốc Bộ Kinh Vân và Phong Trung Chi Thần Nhiếp Nhong thì tuyệt đối không thể bỏ qua Thần Khống Thiên Hạ. Với những tuyệt kỹ thành danh của Phong Vân như Bài Vân Chưởng, Phong Thần Cước mà khi Lăng Tiếu xuyên việt đến dị giới đã sử dụng chém giết hết thảy trở ngại, thành tựu đỉnh phong trên con đường cường giả. Luyện cường giả Thần giai làm khôi lỗi, bắt thần thú làm tọa kỵ, nạp thần nữ làm thê thiếp tiến lên con đường trở thành Thần Khống Thiên Hạ Đẳng cấp võ giả: Võ đồ, Huyền giả, Huyền sĩ, Linh sư, Vương giai, Địa hoàng, Thiên tôn, Huyền đế, Thánh cảnh, Thần cảnh. Đẳng cấp huyền kỹ: hôi, hoàng, thanh, lục, lam, hồng, tím, hạt, hắc. Vốn dĩ chốn giang hồ là nơi hiểm nguy đầy rẫy nhưng bạn bè, chiến hữu cũng nơi nơi. Dưới ngòi bút của tác giả Ngã Bản Thuần Khiết, những câu chuyên võ lâm dần trở nên sống động hơn bao giờ hết, có anh hùng, có bảo kiếm, có quyền pháp... Mời bạn thưởng thức tất cả trong truyện Thần Khống Thiên Hạ.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 1: Phụ Tử Phế Vật 20/12/2023
2 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 2: Trùng Mạch (1) 20/12/2023
3 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 3: Trùng Mạch (2) 20/12/2023
4 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 4: Trùng Mạch (3) 20/12/2023
5 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 5: Dạy Dỗ Nô Tài 20/12/2023
6 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 6: Bán Vũ Thân Thể (1) 20/12/2023
7 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 7: Bán Vũ Thân Thể (2) 20/12/2023
8 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 8: Linh Thảo Đường (1) 20/12/2023
9 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 9: Linh Thảo Đường (2) 20/12/2023
10 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 10: Sơ Chiến (1) 20/12/2023
11 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 11: Sơ Chiến (2) 20/12/2023
12 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 12: Bạch Vũ Tích 21/12/2023
13 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 13: Lăng Chiến Kích Động (1) 21/12/2023
14 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 14: Lăng Chiến Kích Động (2) 21/12/2023
15 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 15: Mua Binh Khí (1) 21/12/2023
16 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 16: Mua Binh Khí (2) 21/12/2023
17 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 17: La Khinh Sương (1) 21/12/2023
18 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 18: La Khinh Sương (2) 21/12/2023
19 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 19: Uy Lực Một Chiêu! (1) 21/12/2023
20 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 20: Uy Lực Một Chiêu! (2) 21/12/2023
21 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 21: Chấn Động (1)​ 21/12/2023
22 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 22: Chấn Động (2)​ 21/12/2023
23 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 23: Chấn Động (3)​ 21/12/2023
24 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 24: Tập Sát!​ 21/12/2023
25 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 25: Chó Chặn Cửa (1)​ 21/12/2023
26 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 26: Chó Chặn Cửa (2)​ 21/12/2023
27 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 27: Nội Viện Lăng Gia (1)​ 21/12/2023
28 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 28: Nội Viện Lăng Gia (2)​ 21/12/2023
29 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 29: Nghiêm Từ Chấn Nhiếp​ 21/12/2023
30 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 30: Trở Thành Huyền Giả (1)​ 21/12/2023
31 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 31: Trở Thành Huyền Giả (2)​ 21/12/2023
32 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 32: Huyền Kỹ Các​ 21/12/2023
33 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 33: Khổ Tu Ngoại Công! (1)​ 21/12/2023
34 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 34: Khổ Tu Ngoại Công! (2) 21/12/2023
35 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 35: Cửa Khảo Thí Thứ Nhất (1) 21/12/2023
36 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 36: Cửa Khảo Thí Thứ Nhất (2) 21/12/2023
37 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 37: Cửa Khảo Thí Thứ Nhất (3)​ 21/12/2023
38 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 38: Vũ Thí (1)​ 21/12/2023
39 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 39: Vũ Thí (2) 21/12/2023
40 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 40: Ngươi Có Bệnh! (1)​ 21/12/2023
41 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 41: Ngươi Có Bệnh! (2)​ 21/12/2023
42 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 42: Xuất Kỳ Chế Thắng? (1) 21/12/2023
43 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 43: Xuất Kỳ Chế Thắng? (2) 22/12/2023
44 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 44: Ngươi Còn Chưa Đủ Tư Cách! 22/12/2023
45 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 45: Bại Lăng Tinh (1)​ 22/12/2023
46 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 46: Bại Lăng Tinh (2) 22/12/2023
47 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 47: Thái Thượng Trưởng Lão Giá Lâm (1) 22/12/2023
48 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 48: Thái Thượng Trưởng Lão Giá Lâm (1) 22/12/2023
49 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 49: Luyện Bì Đại Thành (1)​ 22/12/2023
50 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 50: Luyện Bì Đại Thành (2)​ 22/12/2023
51 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 51: Có Phải Bổn Thiếu Gia Trở Nên 22/12/2023
52 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 52: Vi Đại Nhi (1)​ 22/12/2023
53 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 53: Vi Đại Nhi (2)​ 22/12/2023
54 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 54: Lăng Tiếu Phát Uy (1)​ 22/12/2023
55 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 55: Lăng Tiếu Phát Uy (2) 22/12/2023
56 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 56: Đánh Chết Hắc Lang (1) 22/12/2023
57 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 57: Đánh Chết Hắc Lang (2) 22/12/2023
58 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 58: Ngươi Là Không Thể Nào Chiến Thắng 22/12/2023
59 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 59: Ngươi Là Không Thể Nào Chiến Thắng 22/12/2023
60 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 60: Tu Luyện Biến Thái (1)​ 22/12/2023
61 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 61: Tu Luyện Biến Thái (2) 22/12/2023
62 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 62: Thiếu Gia, Ngươi Muốn Ta Đi! (1) 22/12/2023
63 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 63: Thiếu Gia, Ngươi Muốn Ta Đi! (2) 22/12/2023
64 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 64: Vũ Tích Gặp Chuyện Không May​ 22/12/2023
65 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 65: Người Nào Dám Động Đến Nàng, Người 22/12/2023
66 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 66: Người Nào Dám Động Đến Nàng, Người 22/12/2023
67 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 67: Máu Nhuộm Túy Hương Lâu (1)​ 22/12/2023
68 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 68: Máu Nhuộm Túy Hương Lâu (2) 23/12/2023
69 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 69: Chém Giết Huyền Sĩ (1) 23/12/2023
70 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 70: Chém Giết Huyền Sĩ (2) 23/12/2023
71 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 71: Tiếp Ta Một Chiêu, Tha Cho Ngươi 23/12/2023
72 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 72: Bản Thiếu Gia Gọi Là Lăng Tiếu! 23/12/2023
73 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 73: Xin Thiếu Gia Thu Ta Làm Bộc 23/12/2023
74 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 74: Xin Thiếu Gia Thu Ta Làm Bộc 23/12/2023
75 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 75: Xin Thiếu Gia Thu Ta Làm Bộc 23/12/2023
76 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 76: Không Thể Không Có Lễ Phép Như 23/12/2023
77 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 77: Không Thể Không Có Lễ Phép Như 23/12/2023
78 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 78: Nội Viện Khẩu Chiến (1) 23/12/2023
79 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 79: Nội Viện Khẩu Chiến (2)​ 23/12/2023
80 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 80: Nội Viện Khẩu Chiến 23/12/2023
81 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 81: Nội Viện Khẩu Chiến 23/12/2023
82 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 82: Cùng Nhau Tham Khảo Nhân Sinh 23/12/2023
83 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 83: Cùng Nhau Tham Khảo Nhân Sinh 23/12/2023
84 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 84: Luyện Cân Tiểu Thành​ 23/12/2023
85 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 85: Tiến Về Hoang Tùng Sơn Mạch 23/12/2023
86 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 86: Tiến Về Hoang Tùng Sơn Mạch 23/12/2023
87 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 87: Tiến Về Hoang Tùng Sơn Mạch 23/12/2023
88 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 88: Tiến Về Hoang Tùng Sơn Mạch (4)​ 23/12/2023
89 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 89: Nhị Giai U Văn Báo 23/12/2023
90 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 90: Nhị Giai U Văn Báo (2)​ 23/12/2023
91 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 91: Đánh Chết U Văn Báo (1)​ 23/12/2023
92 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 92: Đánh Chết U Văn Báo (2)​ 23/12/2023
93 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 93: Để Cho Ta Chiến Thống Khoái Đi! 24/12/2023
94 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 94: Để Cho Ta Chiến Thống Khoái Đi! 24/12/2023
95 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 95: Tàng Tụ Tiễn Sáo (1)​ 24/12/2023
96 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 96: Tàng Tụ Tiễn Sáo (2)​ 24/12/2023
97 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 97: Đúng Dịp Thu Hoạch Thủy Lam Hoa​ 24/12/2023
98 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 98: Chẳng Lẽ Thiếu Gia Thích Ngược Đãi 24/12/2023
99 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 99: Chẳng Lẽ Thiếu Gia Thích Ngược Đãi 24/12/2023
100 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 100: Sinh Hùng Bảo Bảo? (1)​ 24/12/2023
101 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 101: Sinh Hùng Bảo Bảo? (2)​ 24/12/2023
102 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 102: Độc Ưng Khiếp Sợ (1)​ 24/12/2023
103 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 103: Độc Ưng Khiếp Sợ (2)​ 24/12/2023
104 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 104: Người Tốt Không Có Tốt Báo (1) 24/12/2023
105 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 105: Người Tốt Không Có Tốt Báo (2)​ 24/12/2023
106 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 106: Ai Dám Đả Thương Thiếu Gia Nhà 24/12/2023
107 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 107: Vào Lang Nha Cốc (1)​ 24/12/2023
108 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 108: Vào Lang Nha Cốc 24/12/2023
109 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 109: Bách Lang Triều Bái, Lang Vương Đản 24/12/2023
110 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 110: Bách Lang Triều Bái, Lang Vương Đản 24/12/2023
111 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 111: Hàng Phục Lang Vương (1)​ 24/12/2023
112 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 112: Hàng Phục Lang Vương (2)​ 25/12/2023
113 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 113: Mê Huyễn Cốc (1)​ 25/12/2023
114 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 114: Mê Huyễn Cốc (2)​ 25/12/2023
115 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 115: Thời Điểm Báo Thù Đến Rồi!​ 25/12/2023
116 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 116: Không Nên Ép Bản Thiếu Gia Mở 25/12/2023
117 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 117: Không Nên Ép Bản Thiếu Gia Mở 25/12/2023
118 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 118: Thị Huyết Biên Bức (1)​ 25/12/2023
119 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 119: Thị Huyết Biên Bức (2)​ 25/12/2023
120 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 120: Tà Thuật? (1)​ 25/12/2023
121 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 121: Tà Thuật? (2)​ 25/12/2023
122 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 122: Nguyên Lai Là Đại Ca A! (1)​ 25/12/2023
123 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 123: Nguyên Lai Là Đại Ca A! (2)​ 25/12/2023
124 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 124: Đại Chiến Trước Cự Thụ, Thanh Viêm 25/12/2023
125 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 125: Huyễn Yêu Hiện (1)​ 25/12/2023
126 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 126: Huyễn Yêu Hiện (2)​ 25/12/2023
127 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 127: Hảo Đệ Đệ, Ngươi Thật Vô Sỉ! 25/12/2023
128 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 128: Hảo Đệ Đệ, Ngươi Thật Vô Sỉ! 25/12/2023
129 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 129: Tuyệt Sẽ Không Để Cho Người Khác 25/12/2023
130 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 130: Tuyệt Sẽ Không Để Cho Người Khác 25/12/2023
131 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 131: Ưu Điểm Lớn Nhất Chính Là Không 25/12/2023
132 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 132: Ưu Điểm Lớn Nhất Chính Là Không 25/12/2023
133 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 133: Mê Huyễn Cốc Chi Mê​ 25/12/2023
134 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 134: Mê Huyễn Cốc Kinh Biến (1)​ 25/12/2023
135 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 135: Mê Huyễn Cốc Kinh Biến (1)​ 25/12/2023
136 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 136: Mê Huyễn Cốc Kinh Biến (2)​ 25/12/2023
137 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 137: Mê Huyễn Cốc Kinh Biến (3)​ 25/12/2023
138 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 138: May Là Bản Thiếu Gia Thân Thể 25/12/2023
139 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 139: May Là Bản Thiếu Gia Thân Thể 25/12/2023
140 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 140: Lệ Không (1)​ 25/12/2023
141 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 141: Lệ Không (2)​ 25/12/2023
142 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 142: Âm Phong Thảo, Thiểm Điện Điêu​ 25/12/2023
143 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 143: Đại Chiến Thiểm Điện Điêu (1)​ 26/12/2023
144 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 144: Đại Chiến Thiểm Điện Điêu (2)​ 26/12/2023
145 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 145: Rơi Vào Vực Sâu 26/12/2023
146 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 146: Đột Phá Trong Sơn Động (1)​ 26/12/2023
147 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 147: Đột Phá Trong Sơn Động (2)​ 26/12/2023
148 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 148: Thật Lớn, Thật Co Giãn A (1)​ 26/12/2023
149 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 149: Thật Lớn, Thật Co Giãn A (2)​ 26/12/2023
150 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 150: Đa Trọng Thuộc Tính​ 26/12/2023
151 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 151: Chém Giết Vô Số Hắc Phệ Nghĩ 26/12/2023
152 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 152: Chém Giết Vô Số Hắc Phệ Nghĩ 26/12/2023
153 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 153: Tuyệt Cảnh​ 26/12/2023
154 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 154: Cường Giả Vương Giai​ 26/12/2023
155 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 155: Tiến Giai Biến Thứ Ba (1)​ 26/12/2023
156 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 156: Tiến Giai Biến Thứ Ba (2)​ 26/12/2023
157 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 157: Ngộ Nhập Bí Cảnh​ 26/12/2023
158 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 158: Quán Thâu Truyền Thừa (1)​ 26/12/2023
159 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 159: Quán Thâu Truyền Thừa (2)​ 26/12/2023
160 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 160: Cứu Ấu Kỳ Lân​ 26/12/2023
161 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 161: Thiên Âm Phong Châu (1)​ 26/12/2023
162 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 162: Thiên Âm Phong Châu (2) 26/12/2023
163 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 163: Đại Thu Hoạch​ 26/12/2023
164 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 164: Thoát Khốn​ 26/12/2023
165 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 165: Lang Vương Nguy Cấp (1)​ 26/12/2023
166 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 166: Lang Vương Nguy Cấp (2)​ 26/12/2023
167 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 167: Lang Vương Phản Công​ 26/12/2023
168 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 168: Đuổi Tới Kịp Thời​ 26/12/2023
169 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 169: Ta Cho Các Ngươi Đi Sao? (1)​ 26/12/2023
170 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 170: Ta Cho Các Ngươi Đi Sao? (2) 26/12/2023
171 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 171: Bại Gia Tử Tốt Lắm (1)​ 26/12/2023
172 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 172: Bại Gia Tử Tốt Lắm (2)​ 26/12/2023
173 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 173: Lang Vương Tiến Giai​ 26/12/2023
174 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 174: Sát Ý Lẫm Liệt (1)​ 26/12/2023
175 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 175: Sát Ý Lẫm Liệt (2)​ 27/12/2023
176 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 176: Dịch Trạm Nhuốm Máu 27/12/2023
177 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 177: Bị Chặn Giết (1)​ 27/12/2023
178 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 178: Bị Chặn Giết (2)​ 27/12/2023
179 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 179: Giết Chóc​ 27/12/2023
180 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 180: Âm Mưu Sơ Hiển (1)​ 27/12/2023
181 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 181: Âm Mưu Sơ Hiển (2)​ 27/12/2023
182 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 182: Gài Bẫy Cả Lão Ba (1)​ 27/12/2023
183 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 183: Gài Bẫy Cả Lão Ba (2)​ 27/12/2023
184 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 184: Sử Dụng Bao Tay Linh Thú 27/12/2023
185 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 185: Thái Thượng Trưởng Lão Khiếp Sợ (1)​ 27/12/2023
186 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 186: Thái Thượng Trưởng Lão Khiếp Sợ (2) 27/12/2023
187 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 187: Bảo Tàng Trong Không Gian Giới​ 27/12/2023
188 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 188: Luyện Đan Quyết (1)​ 27/12/2023
189 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 189: Luyện Đan Quyết (2)​ 27/12/2023
190 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 190: Khống Thần Quyết (1)​ 27/12/2023
191 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 191: Khống Thần Quyết (2)​ 27/12/2023
192 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 192: Giao Dịch Linh Thảo​ 27/12/2023
193 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 193: Khu Dương Độc (1)​ 27/12/2023
194 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 194: Khu Dương Độc (2)​ 27/12/2023
195 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 195: Thu Được Nhân Tình (1)​ 27/12/2023
196 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 196: Thu Được Nhân Tình (2)​ 27/12/2023
197 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 197: Học Luyện Đan (1) 27/12/2023
198 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 198: Học Luyện Đan (2) 27/12/2023
199 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 199: Thiếu Gia, Vũ Tích Đã Đủ Rồi 27/12/2023
200 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 200: Thiếu Gia, Vũ Tích Đã Đủ Rồi 27/12/2023
201 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 201: Gặp Lại Lãnh Xà Huynh Muội​ 27/12/2023
202 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 202: Cháu Rể Có Nhị Giai Đan Dược 27/12/2023
203 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 203: Cháu Rể Có Nhị Giai Đan Dược 27/12/2023
204 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 204: Không Xứng Nhúng Chàm Nữ Nhân Của 27/12/2023
205 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 205: Không Xứng Nhúng Chàm Nữ Nhân Của 27/12/2023
206 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 206: Ta Giết Ngươi Như Giết Chó! (1)​ 28/12/2023
207 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 207: Ta Giết Ngươi Như Giết Chó! (2)​ 28/12/2023
208 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 208: Đấu Giá Hội (1)​ 28/12/2023
209 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 209: Đấu Giá Hội (2) 28/12/2023
210 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 210: Đấu Giá Hội (3)​ 28/12/2023
211 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 211: Đấu Giá Hội (4)​ 28/12/2023
212 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 212: Sớm Muộn Bản Thiếu Gia Cũng Ăn 28/12/2023
213 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 213: Sớm Muộn Bản Thiếu Gia Cũng Ăn 28/12/2023
214 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 214: Trước Giờ Đại Bỉ (1)​ 28/12/2023
215 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 215: Trước Giờ Đại Bỉ (2)​ 28/12/2023
216 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 216: Lăng Thương Khiếp Sợ (1)​ 28/12/2023
217 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 217: Lăng Thương Khiếp Sợ (2)​ 28/12/2023
218 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 218: Lăng Thương Khiếp Sợ (3)​ 28/12/2023
219 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 219: Đồ Ăn Tốt Đều Cho Heo Cả! 28/12/2023
220 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 220: Đồ Ăn Tốt Đều Cho Heo Cả! 28/12/2023
221 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 221: Hắn Là Một Ác Ma! (1)​ 28/12/2023
222 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 222: Hắn Là Một Ác Ma! (2)​ 28/12/2023
223 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 223: Người Của Tử Thiên Tông (1)​ 28/12/2023
224 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 224: Người Của Tử Thiên Tông (2)​ 28/12/2023
225 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 225: Bản Thiếu Gia Vẫn Còn Quá Thiện 28/12/2023
226 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 226: Bản Thiếu Gia Vẫn Còn Quá Thiện 28/12/2023
227 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 227: Đại Chiến Của Nửa Bước Vương Giai​ 28/12/2023
228 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 228: Lăng Gia Kinh Biến (1) ​ 28/12/2023
229 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 229: Lăng Gia Kinh Biến (2)​ 28/12/2023
230 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 230: Các Ngươi Cùng Lên Đi (1)​ 28/12/2023
231 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 231: Các Ngươi Cùng Lên Đi (2)​ 28/12/2023
232 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 232: Lấy Một Địch Bốn (1) 28/12/2023
233 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 233: Lấy Một Địch Bốn (2)​ 28/12/2023
234 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 234: Đoạt Được Khôi Thủ​ 28/12/2023
235 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 235: Cắn Chết Những Thứ Vương Bát Đản 28/12/2023
236 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 236: Cắn Chết Những Thứ Vương Bát Đản 28/12/2023
237 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 237: Lăng Gia Khó Khăn (1)​ 28/12/2023
238 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 238: Lăng Gia Khó Khăn (2)​ 28/12/2023
239 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 239: Lại Là Ngươi Ải Đông Qua (1)​ 28/12/2023
240 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 240: Lại Là Ngươi Ải Đông Qua (2) 28/12/2023
241 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 241: Hắc Diệu Đỉnh? 29/12/2023
242 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 242: Khởi Tử Hồi Sinh, Đột Phá Vương 29/12/2023
243 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 243: Khởi Tử Hồi Sinh, Đột Phá Vương 29/12/2023
244 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 244: Có Cừu Oán Mà Không Báo, Không 29/12/2023
245 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 245: Có Cừu Oán Mà Không Báo, Không 29/12/2023
246 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 246: Ta Muốn Làm Nữ Nhân Của Ngươi! 29/12/2023
247 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 247: Ta Muốn Làm Nữ Nhân Của Ngươi! 29/12/2023
248 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 248: Ngươi Đã Thích Như Vậy Liền Ăn 29/12/2023
249 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 249: Ngươi Đã Thích Như Vậy Liền Ăn 29/12/2023
250 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 250: Yêu Cầu Này Tựa Hồ Quá Dễ 29/12/2023
251 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 251: Yêu Cầu Này Tựa Hồ Quá Dễ 29/12/2023
252 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 252: Tỷ Thí Luyện Đan​ 29/12/2023
253 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 253: Tam Phẩm Luyện Dược Sư (1)​ 29/12/2023
254 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 254: Tam Phẩm Luyện Dược Sư (2)​ 29/12/2023
255 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 255: Phá Linh Đan (1)​ 29/12/2023
256 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 256: Phá Linh Đan (2)​ 29/12/2023
257 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 257: Độc Ưng Đột Phá (1)​ 29/12/2023
258 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 258: Độc Ưng Đột Phá (2)​ 29/12/2023
259 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 259: Trước Khi Rời Đi (1)​ 29/12/2023
260 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 260: Trước Khi Rời Đi (2)​ 29/12/2023
261 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 261: Uy Phách Vẫn Thạch Thành​ 29/12/2023
262 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 262: Điểm Tướng (1)​ 29/12/2023
263 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 263: Điểm Tướng (2)​ 29/12/2023
264 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 264: Tiến Về Tử Thiên Tông (1)​ 29/12/2023
265 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 265: Tiến Về Tử Thiên Tông (2)​ 29/12/2023
266 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 266: Hạ Huyên Huyên (1)​ 29/12/2023
267 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 267: Hạ Huyên Huyên (2)​ 29/12/2023
268 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 268: Ước Hẹn Năm Chiêu​ 29/12/2023
269 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 269: Ngươi Ngay Cả Đệ Muội Cũng Không 29/12/2023
270 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 270: Ngươi Ngay Cả Đệ Muội Cũng Không 29/12/2023
271 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 271: Nữ Nhân Này Đúng Là Một Yêu 29/12/2023
272 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 272: Nữ Nhân Này Đúng Là Một Yêu 29/12/2023
273 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 273: Đối Chiến Linh Sư Giai (1)​ 30/12/2023
274 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 274: Đối Chiến Linh Sư Giai (2)​ 30/12/2023
275 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 275: Đi Dạo Tử Thiên Thành 30/12/2023
276 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 276: Cuồng Nhân Giả Heo Ăn Thịt Hổ? 30/12/2023
277 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 277: Cuồng Nhân Giả Heo Ăn Thịt Hổ? 30/12/2023
278 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 278: Thu Phục Lý Cuồng Hồ (1)​ 30/12/2023
279 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 279: Thu Phục Lý Cuồng Hồ (2)​ 30/12/2023
280 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 280: Tử Thiên Tông​ 30/12/2023
281 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 281: Bới Móc (1)​ 30/12/2023
282 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 282: Bới Móc (2)​ 30/12/2023
283 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 283: Đột Phá Trước Mặt Chấp Sự?​ 30/12/2023
284 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 284: Tiến Vào Tử Phong Cốc (1)​ 30/12/2023
285 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 285: Tiến Vào Tử Phong Cốc (2)​ 30/12/2023
286 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 286: Các Trưởng Lão Tử Thiên Tông​ 30/12/2023
287 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 287: Lớn Lên Đẹp Trai Cũng Là Cái 30/12/2023
288 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 288: Lớn Lên Đẹp Trai Cũng Là Cái 30/12/2023
289 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 289: Hoa Hiểu Quế Chấp Nhất​ 30/12/2023
290 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 290: Tiểu Kim Sính Uy 30/12/2023
291 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 291: Đột Phá Cao Giai Huyền Sĩ (1)​ 30/12/2023
292 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 292: Đột Phá Cao Giai Huyền Sĩ (2) 30/12/2023
293 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 293: Tắm Với Mỹ Nữ (1)​ 30/12/2023
294 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 294: Tắm Với Mỹ Nữ (2) 30/12/2023
295 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 295: Đùa Giỡn Băng Nhược Thủy (1)​ 30/12/2023
296 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 296: Đùa Giỡn Băng Nhược Thủy (2) 30/12/2023
297 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 297: Lão Nhân Cưỡi Trâu​ 30/12/2023
298 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 298: Ai Dám Làm Tổn Thương Huynh Đệ 30/12/2023
299 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 299: Ai Dám Làm Tổn Thương Huynh Đệ 30/12/2023
300 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 300: Phệ Huyết Ma Đao (1)​ 30/12/2023
301 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 301: Phệ Huyết Ma Đao (2)​ 30/12/2023
302 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 302: Kiểm Kê Điểm Tích Lũy​ 30/12/2023
303 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 303: Bỗng Nhiên Nổi Tiếng (1)​ 31/12/2023
304 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 304: Bỗng Nhiên Nổi Tiếng (2) 31/12/2023
305 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 305: Khảo Thí Thuộc Tính (1)​ 31/12/2023
306 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 306: Khảo Thí Thuộc Tính (2) 31/12/2023
307 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 307: Kinh Diễm Tứ Tọa​ 31/12/2023
308 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 308: Thu Đệ Tử (1)​ 31/12/2023
309 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 309: Thu Đệ Tử (2)​ 31/12/2023
310 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 310: Bái Nhập Dược Phong​ 31/12/2023
311 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 311: Trưởng Lão Đời Trước Của Mộc Kỳ 31/12/2023
312 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 312: Trưởng Lão Đời Trước Của Mộc Kỳ 31/12/2023
313 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 313: Cút Sang Một Bên Cho Ta​ 31/12/2023
314 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 314: Lai Lịch Của Hoa Hiểu Quế? (1)​ 31/12/2023
315 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 315: Lai Lịch Của Hoa Hiểu Quế? (2)​ 31/12/2023
316 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 316: Gặp Lại Hạ Huyên Huyên 31/12/2023
317 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 317: Hoàng Tủy Thảo Xuất Hiện (1)​ 31/12/2023
318 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 318: Hoàng Tủy Thảo Xuất Hiện (2)​ 31/12/2023
319 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 319: Chạy Tới Phủ Thành Chủ (1)​ 31/12/2023
320 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 320: Chạy Tới Phủ Thành Chủ (2)​ 31/12/2023
321 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 321: Thiên Âm Phong Châu Dị Động​ 31/12/2023
322 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 322: Hứa Hẹn (1)​ 01/01/2024
323 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 323: Hứa Hẹn (2)​ 01/01/2024
324 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 324: Ám Toán​ 01/01/2024
325 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 325: Ẩn Mộc Quyết Ẩn Huyễn Thất Sát 01/01/2024
326 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 326: Ẩn Mộc Quyết Ẩn Huyễn Thất Sát 01/01/2024
327 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 327: Đan Thành​ 01/01/2024
328 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 328: Tẩu Hỏa Nhập Ma? (1)​ 01/01/2024
329 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 329: Tẩu Hỏa Nhập Ma? (2)​ 01/01/2024
330 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 330: Ngộ Nhập Thức Hải​ 01/01/2024
331 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 331: Mai Hoa Mê Tung Trận (1)​ 01/01/2024
332 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 332: Mai Hoa Mê Tung Trận (2)​ 01/01/2024
333 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 333: Bích Tuyền Các​ 01/01/2024
334 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 334: Luyện Chế Băng Hàn Đan (1)​ 01/01/2024
335 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 335: Luyện Chế Băng Hàn Đan (2) 01/01/2024
336 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 336: Cơ Hồ Tất Cả Nam Nhân Đều 01/01/2024
337 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 337: Đến Diễm Hỏa Cốc (1)​ 01/01/2024
338 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 338: Đến Diễm Hỏa Cốc (2)​ 01/01/2024
339 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 339: Họa Hỏa Độc​ 01/01/2024
340 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 340: Khu Trừ Hỏa Độc (1)​ 02/01/2024
341 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 341: Khu Trừ Hỏa Độc (2)​ 02/01/2024
342 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 342: Hỏa Độc Luyện Tạng​ 02/01/2024
343 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 343: Ba Nữ Quan Tâm (1)​ 02/01/2024
344 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 344: Ba Nữ Quan Tâm (2)​ 02/01/2024
345 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 345: Sư Đệ Cũng Không Phải Nam Nhân 02/01/2024
346 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 346: Sư Đệ Cũng Không Phải Nam 02/01/2024
347 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 347: Sung Quân Diễm Hỏa Cốc​ 02/01/2024
348 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 348: Đánh Chết Hỏa Hồ (1)​ 02/01/2024
349 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 349: Đánh Chết Hỏa Hồ (2)​ 02/01/2024
350 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 350: Hắn Mang Theo Linh Khí Chí Bảo?​ 02/01/2024
351 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 351: Ngẫu Nhiên Lấy Được Hoạt Ban Trúc 02/01/2024
352 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 352: Ngẫu Nhiên Lấy Được Hoạt Ban 02/01/2024
353 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 353: Kẻ Tù Tội​ 02/01/2024
354 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 354: Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên (1)​ 02/01/2024
355 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 355: Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên (2)​ 02/01/2024
356 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 356: Nguyệt Nữ Của Bái Nguyệt Tông 02/01/2024
357 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 357: Đại Chiến (1) 02/01/2024
358 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 358: Đại Chiến (2)​ 02/01/2024
359 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 359: Chém Giết Vương Giai​ 02/01/2024
360 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 360: Thử Triều, Núi Lửa Bộc Phát (1)​ 02/01/2024
361 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 361: Thử Triều, Núi Lửa Bộc Phát (2)​ 02/01/2024
362 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 362: Trục Xuất Tông Môn? (1)​ 02/01/2024
363 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 363: Trục Xuất Tông Môn? (2)​ 02/01/2024
364 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 364: Bụng Núi Lửa, Hỏa Huyền Tinh​ 02/01/2024
365 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 365: Tu Luyện Trong Lòng Núi (1) 02/01/2024
366 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 366: Tu Luyện Trong Lòng Núi (2)​ 03/01/2024
367 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 367: Căn Nguyên Của Núi Lửa​ 03/01/2024
368 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 368: Song Châu Nhập Vào Thức Hải​ 03/01/2024
369 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 369: Tiến Giai Linh Sư (1)​ 03/01/2024
370 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 370: Tiến Giai Linh Sư (2)​ 03/01/2024
371 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 371: Đỉnh Hồn Hiện! (1) ​ 03/01/2024
372 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 372: Đỉnh Hồn Hiện! (2) ​ 03/01/2024
373 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 373: Dược Đỉnh Biến Thái​ 03/01/2024
374 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 374: Không Nên Ép Bản Thiếu Gia Đại 03/01/2024
375 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 375: Không Nên Ép Bản Thiếu Gia Đại 03/01/2024
376 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 376: Các Ngươi Quá Xấu Rồi (1) ​ 03/01/2024
377 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 377: Các Ngươi Quá Xấu Rồi (2)​ 03/01/2024
378 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 378: Hỏa Kỳ Lân Rời Đi (1) 03/01/2024
379 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 379: Hỏa Kỳ Lân Rời Đi (2)​ 03/01/2024
380 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 380: Cổ Tế Thành Đại Tế Điển! ​ 03/01/2024
381 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 381: Lăng Tiếu Kinh Hãi! (1)​ 03/01/2024
382 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 382: Lăng Tiếu Kinh Hãi! (2)​ 03/01/2024
383 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 383: Hỗn Chiến Tranh Đoạt​ 03/01/2024
384 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 384: Tranh Đoạt Cuối Cùng (1)​ 03/01/2024
385 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 385: Tranh Đoạt Cuối Cùng (2)​ 03/01/2024
386 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 386: Phò Mã Tế Ti (1)​ 03/01/2024
387 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 387: Phò Mã Tế Ti (2)​ 03/01/2024
388 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 388: Thống Khổ Phệ Tâm​ 03/01/2024
389 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 389: Quyết Định Sai Lầm? (1)​ 03/01/2024
390 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 390: Quyết Định Sai Lầm? (2)​ 04/01/2024
391 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 391: Nữ Tế Ti Và Phụ Mã (Phụ 04/01/2024
392 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 392: Thiên Cổ Chi Thể (1)​ 04/01/2024
393 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 393: Thiên Cổ Chi Thể (2)​ 04/01/2024
394 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 394: Tình Cổ Đáng Sợ​ 04/01/2024
395 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 395: Luyện Tạng Đại Thành​ 04/01/2024
396 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 396: Phụ Mã, Ta Sẽ Tắm Rửa Thay 04/01/2024
397 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 397: Phụ Mã, Ta Sẽ Tắm Rửa Thay 04/01/2024
398 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 398: Rời Khỏi Thành Cổ Tế (1)​ 04/01/2024
399 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 399: Rời Khỏi Thành Cổ Tế (2)​ 04/01/2024
400 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 400: Huynh Đệ Không Phải Người Keo Kiệt​ 04/01/2024
401 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 401: Con Ruồi Luôn Bức Bản Thiếu Gia 04/01/2024
402 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 402: Con Ruồi Luôn Bức Bản Thiếu Gia 04/01/2024
403 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 403: Đối Chiến Linh Sư Cao Giai​ 04/01/2024
404 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 404: Miểu Sát (1)​ 04/01/2024
405 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 405: Miểu Sát (2)​ 04/01/2024
406 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 406: Lão Tổ Lao Gia​ 04/01/2024
407 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 407: Nện Thành Thịt Vụn​ 04/01/2024
408 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 408: Trở Lại Thành Tử Thiên (1)​ 04/01/2024
409 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 409: Trở Lại Thành Tử Thiên (2)​ 04/01/2024
410 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 410: Cát Bối Hân Gặp Phiền Toái 04/01/2024
411 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 411: Ngươi Nói Ta Không Còn Là Đệ 04/01/2024
412 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 412: Ngươi Nói Ta Không Còn Là Đệ 05/01/2024
413 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 413: Kịch Chiến Phủ Thành Chủ (1)​ 05/01/2024
414 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 414: Kịch Chiến Phủ Thành Chủ (2)​ 05/01/2024
415 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 415: Kịch Chiến Phủ Thành Chủ (3)​ 05/01/2024
416 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 416: Hợp Hoan Chi Thuật? (1)​ 05/01/2024
417 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 417: Hợp Hoan Chi Thuật? (2)​ 05/01/2024
418 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 418: Chuyện Kia Thật Có Thể Gia Tốc 05/01/2024
419 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 419: Chư Trưởng Lão Ngươi Là Ngu Ngốc 05/01/2024
420 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 420: Chư Trưởng Lão Ngươi Là Ngu Ngốc 05/01/2024
421 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 421: Ầm Ĩ Trong Dược Phong (1)​ 05/01/2024
422 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 422: Ầm Ĩ Trong Dược Phong (2)​ 05/01/2024
423 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 423: Sư Phụ, Đồ Nhi Trở Lại (1)​ 05/01/2024
424 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 424: Sư Phụ, Đồ Nhi Trở Lại (2)​ 05/01/2024
425 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 425: Khảo Hạch Đệ Tử Chân Truyền​ 05/01/2024
426 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 426: Cũng Không Gì Hơn Cái Này (1)​ 05/01/2024
427 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 427: Cũng Không Gì Hơn Cái Này (2)​ 05/01/2024
428 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 428: Luyện Dược Thành Vũ (1)​ 05/01/2024
429 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 429: Luyện Dược Thành Vũ (2)​ 05/01/2024
430 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 430: Thông Qua Khảo Hạch (1)​ 05/01/2024
431 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 431: Thông Qua Khảo Hạch (2)​ 05/01/2024
432 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 432: Luyện Chế Tứ Phẩm Đan Dược? (1)​ 06/01/2024
433 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 433: Luyện Chế Tứ Phẩm Đan Dược? (2)​ 06/01/2024
434 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 434: Chư Như Thường Điên Cuồng​ 06/01/2024
435 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 435: Tấn Chức Trưởng Lão (1)​ 06/01/2024
436 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 436: Tấn Chức Trưởng Lão (2)​ 06/01/2024
437 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 437: Ta Không Thích Nam Nhân (1)​ 06/01/2024
438 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 438: Ta Không Thích Nam Nhân (2)​ 06/01/2024
439 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 439: Biệt Viện Tĩnh Tu (1)​ 06/01/2024
440 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 440: Biệt Viện Tĩnh Tu (2)​ 06/01/2024
441 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 441: Cầu Đan (1) ​ 06/01/2024
442 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 442: Cầu Đan (2)​ 06/01/2024
443 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 443: Tiểu Hoạt Đầu Này Cũng Quá Tham 06/01/2024
444 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 444: Bản Nguyên Chi Thuyết (1) 06/01/2024
445 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 445: Bản Nguyên Chi Thuyết (2)​ 06/01/2024
446 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 446: Điều Kiện Nhập Vương (1)​ 06/01/2024
447 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 447: Điều Kiện Nhập Vương (2)​ 06/01/2024
448 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 448: Bản Thiếu Gia Cũng Không Phải 06/01/2024
449 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 449: Bản Thiếu Gia Cũng Không Phải Là 07/01/2024
450 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 450: Bế Quan Tu Luyện​ 07/01/2024
451 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 451: Kinh Thiên Chỉ (1)​ 07/01/2024
452 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 452: Kinh Thiên Chỉ (2)​ 07/01/2024
453 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 453: Xuất Quan! (1)​ 07/01/2024
454 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 454: Xuất Quan! (2)​ 07/01/2024
455 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 455: Điển Tàng Các​ 07/01/2024
456 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 456: Chẳng Lẽ Tông Chủ Là Thủy Tinh? 07/01/2024
457 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 457: Chẳng Lẽ Tông Chủ Là Thủy Tinh? 07/01/2024
458 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 458: Khó Nhất Tiêu Thụ Ân Mỹ Nhân​ 07/01/2024
459 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 459: Ca Cũng Không Phải Là Người Tùy 11/01/2024
460 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 460: Ca Cũng Không Phải Là Người Tùy 11/01/2024
461 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 461: Này Có Tính Là Bị Cường Hôn 11/01/2024
462 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 462: Này Có Tính Là Bị Cường Hôn 11/01/2024
463 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 463: Tặng Nàng Cổ Cầm​ 11/01/2024
464 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 464: Người Kia Chính Là Tiểu Tiếu Của 11/01/2024
465 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 465: Trước Tông Môn Thi Đấu (1)​ 11/01/2024
466 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 466: Trước Tông Môn Thi Đấu (2)​ 12/01/2024
467 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 467: Mộc Hòe Ban Thưởng (1)​ 12/01/2024
468 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 468: Mộc Hòe Ban Thưởng (2)​ 12/01/2024
469 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 469: Chẳng Lẽ Thanh Kiếm Này Lại Là 12/01/2024
470 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 470: Tốt Nhất Đều Cưới Hết! (1)​ 12/01/2024
471 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 471: Tốt Nhất Đều Cưới Hết! (2)​ 12/01/2024
472 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 472: Ngươi Không Tư Cách Quyết Chiến Sinh 12/01/2024
473 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 473: Nhường Ngươi Ba Chiêu (1)​ 12/01/2024
474 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 474: Nhường Ngươi Ba Chiêu (1)​ 12/01/2024
475 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 475: Chiến Thắng​ 13/01/2024
476 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 476: Ta Có Việc Gấp! 13/01/2024
477 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 477: Trước Thệ Tông Đại Hội (1)​ 13/01/2024
478 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 478: Trước Thệ Tông Đại Hội (2)​ 13/01/2024
479 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 479: Đến Vạn Thú Thành (1) 13/01/2024
480 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 480: Đến Vạn Thú Thành (2)​ 13/01/2024
481 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 481: Huề Mỹ Dạo Thành​ 13/01/2024
482 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 482: Thập Tam Thái Tử Thái Ly Tông 13/01/2024
483 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 483: Thập Tam Thái Tử Thái Ly Tông 13/01/2024
484 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 484: Thế Lực Khắp Nơi​ 14/01/2024
485 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 485: Xuất Phát Vạn Thú Quật 14/01/2024
486 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 486: La Mỹ Anh Gặp Nạn! 14/01/2024
487 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 487: Vương Cấp Cũng Chỉ Như Vậy! (1) 14/01/2024
488 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 488: Vương Cấp Cũng Chỉ Như Vậy! (2) 14/01/2024
489 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 489: Kim Linh Ưng Tứ Giai 14/01/2024
490 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 490: Ngũ Thải Hồ Lô Thánh Quả (1) 14/01/2024
491 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 491: Ngũ Thải Hồ Lô Thánh Quả (2) 14/01/2024
492 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 492: Tranh Đoạt Thánh Quả Kịch Liệt 15/01/2024
493 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 493: Ngư Ông Đắc Lợi (1) 15/01/2024
494 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 494: Ngư Ông Đắc Lợi (2) 15/01/2024
495 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 495: Sư Tỷ Làm Sao Vậy? 15/01/2024
496 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 496: Bí Cảnh Trấn Thiên Tông (1) 15/01/2024
497 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 497: Bí Cảnh Trấn Thiên Tông (2) 15/01/2024
498 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 498: Ngốc Sư Ưng 15/01/2024
499 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 499: Chẳng Lẽ Ngươi Đang Lừa Dối Chúng 16/01/2024
500 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 500: Chẳng Lẽ Ngươi Đang Lừa Dối Chúng 16/01/2024
501 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 501: Có Tin Ta Giết Sạch Các Ngươi 16/01/2024
502 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 502: Cương Thi 16/01/2024
503 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 503: Bổn Thiếu Bị Đánh Lén (1) 16/01/2024
504 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 504: Bổn Thiếu Bị Đánh Lén (2) 16/01/2024
505 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 505: Yêu Càng Sâu, Hận Càng Sâu! 16/01/2024
506 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 506: Vị Đại Thúc Này, Ngươi Là Ai? 17/01/2024
507 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 507: Vị Đại Thúc Này, Ngươi Là Ai? 17/01/2024
508 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 508: Mẫu Lang Này Hẳn Là Thích Hợp 17/01/2024
509 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 509: Tinh Thần Lực Oai 17/01/2024
510 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 510: Ta Tiêu Diệt Ngươi Trước (1) 17/01/2024
511 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 511: Ta Tiêu Diệt Ngươi Trước (2) 17/01/2024
512 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 512: Phản Truy Sát 17/01/2024
513 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 513: Tử Giao Long Khâu 18/01/2024
514 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 514: Xung Đột (1) 18/01/2024
515 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 515: Xung Đột (2) 18/01/2024
516 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 516: Ngươi Có Thể Đi Chết Đi! 18/01/2024
517 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 517: Lang Vương Tiến Giai (1) 18/01/2024
518 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 518: Lang Vương Tiến Giai (2) 18/01/2024
519 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 519: Sau Này Hai Người Là Nữ Nhân 19/01/2024
520 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 520: Có Đạo Đức Công Cộng Hay Không 19/01/2024
521 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 521: Có Đạo Đức Công Cộng Hay Không 19/01/2024
522 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 522: Chẳng Lẽ Thật Sự Bị Đại Trùng 19/01/2024
523 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 523: Tinh Anh Tam Tông 19/01/2024
524 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 524: Sơn Phúc Động Thiên (1) 19/01/2024
525 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 525: Sơn Phúc Động Thiên (2) 20/01/2024
526 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 526: Vạn Niên Thạch Nhũ Dịch (1) 20/01/2024
527 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 527: Vạn Niên Thạch Nhũ Dịch (2) 20/01/2024
528 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 528: Hàn Nhũ Thánh Hoa (1) 20/01/2024
529 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 529: Hàn Nhũ Thánh Hoa (2) 20/01/2024
530 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 530: Hôm Nay Ta Cho Phép Ngươi Ăn 21/01/2024
531 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 531: Trước Chủ Điện (1) 21/01/2024
532 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 532: Trước Chủ Điện (2) 21/01/2024
533 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 533: La Bá Hưng Hung Ác (1) 21/01/2024
534 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 534: La Bá Hưng Hung Ác (2) 21/01/2024
535 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 535: Linh Khí Ẩn Xà Kiếm 21/01/2024
536 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 536: Lăng Tiếu Cường Thế (1) 22/01/2024
537 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 537: Lăng Tiếu Cường Thế (2) 22/01/2024
538 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 538: Lâu Các Bảo Tàng (1) 22/01/2024
539 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 539: Lâu Các Bảo Tàng (2) 22/01/2024
540 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 540: Địa Hoàng Giai Khôi Lỗi 22/01/2024
541 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 541: Hủy Diệt Khôi Lỗi (1) 23/01/2024
542 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 542: Hủy Diệt Khôi Lỗi (2) 23/01/2024
543 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 543: Tranh Đoạt (1) 23/01/2024
544 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 544: Tranh Đoạt (2) 24/01/2024
545 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 545: Lúc Này Thật Là Bị Lừa Thảm 24/01/2024
546 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 546: Ngươi Muốn Giết Hắn Liền Giết Ta 24/01/2024
547 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 547: Ngươi Muốn Giết Hắn Liền Giết Ta 24/01/2024
548 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 548: Ma Biến (1) 24/01/2024
549 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 549: Ma Biến (2) 25/01/2024
550 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 550: Tàn Sát (1) 25/01/2024
551 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 551: Tàn Sát (2) 25/01/2024
552 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 552: Ma Vương Sinh Thiên Địa Biến 25/01/2024
553 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 553: Thiên Tinh Vẫn! (1) 25/01/2024
554 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 554: Thiên Tinh Vẫn! (2) 26/01/2024
555 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 555: Kiếp Này Tất Diệt Trọng Kiếm Môn! 26/01/2024
556 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 556: Kiếp Này Tất Diệt Trọng Kiếm Môn! 26/01/2024
557 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 557: Tiếu, Ngươi Còn Nhớ Rõ Ta Sao? 26/01/2024
558 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 558: Tiếu, Ngươi Còn Nhớ Rõ Ta Sao? 27/01/2024
559 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 559: Ma Đế? 27/01/2024
560 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 560: Người Hầu Đế Giai (1) 27/01/2024
561 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 561: Người Hầu Đế Giai (2) 27/01/2024
562 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 562: Mộ Trủng (1) 28/01/2024
563 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 563: Mộ Trủng (2) 28/01/2024
564 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 564: Thành Vương 28/01/2024
565 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 565: Cao Cấp Linh Khí (1) 28/01/2024
566 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 566: Cao Cấp Linh Khí (2) 29/01/2024
567 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 567: Uy Lực Của Trảm Nguyệt! (1) 29/01/2024
568 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 568: Uy Lực Của Trảm Nguyệt! (2) 29/01/2024
569 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 569: Trở Lại Vạn Thú Thành (1) 29/01/2024
570 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 570: Trở Lại Vạn Thú Thành (2) 30/01/2024
571 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 571: Tùy Tiện Vừa Đứng Đều Có Mỹ 30/01/2024
572 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 572: Lữ Phủ (1) 30/01/2024
573 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 573: Lữ Phủ (2) 31/01/2024
574 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 574: Đường Đi Bị Ngăn Trở (1) 31/01/2024
575 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 575: Đường Đi Bị Ngăn Trở (2) 31/01/2024
576 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 576: Kim Long Diệu Thế (1) 31/01/2024
577 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 577: Kim Long Diệu Thế (2) 01/02/2024
578 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 578: Kịch Chiến 01/02/2024
579 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 579: Trốn Chạy (1) 01/02/2024
580 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 580: Trốn Chạy (2) 01/02/2024
581 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 581: Cổ Hoàng Thần Công (1) 02/02/2024
582 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 582: Cổ Hoàng Thần Công (2) 02/02/2024
583 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 583: Bị Buộc Đám Hỏi (1) 02/02/2024
584 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 584: Bị Buộc Đám Hỏi (2) 02/02/2024
585 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 585: Hư Hỏa Bay Lên 03/02/2024
586 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 586: Cứu Viện (1) 03/02/2024
587 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 587: Cứu Viện (2) 03/02/2024
588 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 588: Hoàng Giai Đại Chiến (1) 15/02/2024
589 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 589: Hoàng Giai Đại Chiến (2) 16/02/2024
590 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 590: Diễn Trò Đánh Lén (1) 16/02/2024
591 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 591: Diễn Trò Đánh Lén (2) 17/02/2024
592 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 592: Hoàng Gia Nhị Lão Khó Khăn 18/02/2024
593 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 593: Toàn Bộ Là Của Ta! (1) 19/02/2024
594 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 594: Toàn Bộ Là Của Ta! (2) 19/02/2024
595 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 595: Cảm Giác Bạo Mãn! (1) 20/02/2024
596 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 596: Cảm Giác Bạo Mãn! (2) 21/02/2024
597 Thần Khống Thiên Hạ – Thần Khống Thiên Hạ – Chương 597: Tàn Đồ Chi Bí (1) 22/02/2024

Bình luận