Thông tin truyện

Vũ Thần Chúa Tể

Tác giả:

Ám Ma Sư

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

23530

Vũ Thần Chúa Tể

Thiên Vũ Đại Lục một đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn chí cốt phản bội ngoài ý muốn ngã xuống Vũ Vực. Ba trăm năm sau, hắn chuyển kiếp ở một cái nhận hết khi dễ Vương phủ trên thân con tư sinh, lợi dụng kiếp trước tạo nghệ, ngưng Thần Công, luyện Thần Đan, nghịch thiên chi lộ, quật khởi mạnh mẽ, từ đó bước trên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế hành trình.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1: Trọng sinh 20/12/2023
2 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2: Mẫu thân 20/12/2023
3 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3: Triệu phu nhân 20/12/2023
4 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4: Giết 20/12/2023
5 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 5: Hầu gia 20/12/2023
6 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 6: Khảo nghiệm 20/12/2023
7 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 7: Cửu Tinh Thần Đế Quyết 20/12/2023
8 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 8: Khí điện 20/12/2023
9 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 9: Lương đại sư 20/12/2023
10 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 10: Ngươi gọi Lương Vũ ? 20/12/2023
11 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 11: Phương pháp phá giải 21/12/2023
12 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 12: Luyện chế 21/12/2023
13 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 13: Thần châm thành 21/12/2023
14 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 14: Bạn bè 21/12/2023
15 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 15: Đoạn tử tuyệt tôn 21/12/2023
16 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 16: Tu Luyện Tháp 21/12/2023
17 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 17: Trọng dựng kinh mạch 21/12/2023
18 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 18: Cổ xưa tiểu kiếm 21/12/2023
19 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 19: Lại nổi lên gợn sóng 21/12/2023
20 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 20: Ngụy Chân 21/12/2023
21 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 21: Ngũ Nhạc Thần Quyền 21/12/2023
22 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 22: Chớ chọc ta 21/12/2023
23 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 23: Gia tộc đại hội 21/12/2023
24 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 24: Thẩm vấn 21/12/2023
25 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 25: Bạo phát 21/12/2023
26 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 26: Thoát khỏi Tần gia 21/12/2023
27 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 27: Huyết mạch thánh địa 21/12/2023
28 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 28: Huyết mạch phòng 21/12/2023
29 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 29: Lôi đình huyết mạch 21/12/2023
30 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 30: Tức giận 21/12/2023
31 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 31: Sợ hãi 21/12/2023
32 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 32: Đông Phương Thanh 21/12/2023
33 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 33: Thái độ thay đổi 21/12/2023
34 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 34: Kim Khách Lệnh 21/12/2023
35 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 35: Thần cấp huyết mạch 21/12/2023
36 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 36: Đều đột phá 21/12/2023
37 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 37: Biệt khuất 21/12/2023
38 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 38: Học Viện kỳ thi 21/12/2023
39 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 39: Mồ hôi lạnh nhễ nhại 21/12/2023
40 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 40: Kỳ thi cuối năm bắt đầu 21/12/2023
41 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 41: Đối chọi gay gắt 21/12/2023
42 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 42: Đối chọi gay gắt 21/12/2023
43 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 43: Tử thủy tinh 22/12/2023
44 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 44: Lực lượng khảo hạch 22/12/2023
45 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 45: Đến lượt Tần Trần lên đài 22/12/2023
46 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 46: Sàng lọc chiến 22/12/2023
47 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 47: Chấn động toàn trường 22/12/2023
48 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 48: Trợn mắt hốc mồm 22/12/2023
49 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 49: Lôi đài thi đấu 22/12/2023
50 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 50: Một chiêu bại địch 22/12/2023
51 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 51: Tần Trần tức giận 22/12/2023
52 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 52: Oan gia đối đầu 22/12/2023
53 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 53: Ai hối hận 22/12/2023
54 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 54: Thiện ác chi gian 22/12/2023
55 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 55: Lương Vũ đại sư 22/12/2023
56 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 56: Thân bại danh liệt 22/12/2023
57 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 57: Tứ cường thi đấu 22/12/2023
58 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 58: Trước tứ cường 22/12/2023
59 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 59: Kiếm pháp so đấu 22/12/2023
60 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 60: Tâm phục khẩu phục 22/12/2023
61 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 61: Đao khách 22/12/2023
62 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 62: Chung kết quyết tái 22/12/2023
63 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 63: So đấu lực lượng 22/12/2023
64 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 64: Quyền pháp cảnh giới 22/12/2023
65 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 65: Vạn chúng chúc mục 22/12/2023
66 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 66: Huyết Linh Trì 22/12/2023
67 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 67: Tái Sinh Đan 22/12/2023
68 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 68: Kẻ chết thay 23/12/2023
69 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 69: Nghi ngờ 23/12/2023
70 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 70: Tinh thần lực tăng vọt 23/12/2023
71 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 71: Thứ nhất 23/12/2023
72 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 72: Thu gặt 23/12/2023
73 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 73: Liên tiếp kích sát 23/12/2023
74 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 74: Lực chiến Tần Dũng 23/12/2023
75 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 75: Phó thống lĩnh 23/12/2023
76 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 76: Tần Dũng bỏ mình 23/12/2023
77 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 77: Sóng to gió lớn 23/12/2023
78 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 78: Tụ Bảo Lâu 23/12/2023
79 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 79: Thanh Cương Kiếm 23/12/2023
80 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 80: Lạnh Mạch Đại Sư 23/12/2023
81 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 81: Nghe lầm 23/12/2023
82 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 82: Đánh cuộc bảo 23/12/2023
83 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 83: Thánh Lạc bí cảnh 23/12/2023
84 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 84: Mua linh dược 23/12/2023
85 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 85: Hèn hạ 23/12/2023
86 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 86: Mị Ngọc 23/12/2023
87 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 87: Bô tiểu 23/12/2023
88 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 88: Tranh phong đối lập nhau 23/12/2023
89 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 89: Chữa trị trận văn 23/12/2023
90 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 90: Rõ là bô tiểu 23/12/2023
91 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 91: Thân bại danh liệt 23/12/2023
92 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 92: Thần bí thiết kiếm 24/12/2023
93 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 93: Tái khởi dao động 24/12/2023
94 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 94: Biện khí 24/12/2023
95 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 95: Nói bậy 24/12/2023
96 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 96: Phải điên 24/12/2023
97 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 97: Nhất định là ngoài ý muốn 24/12/2023
98 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 98: Ta là ngu ngốc 24/12/2023
99 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 99: Đại tẩu tốt 24/12/2023
100 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 100: Huyết mạch ẩn 24/12/2023
101 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 101: Đều đột phá 24/12/2023
102 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 102: Coi trời bằng vung 24/12/2023
103 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 103: Phải khóc 24/12/2023
104 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 104: Một cái tát tai 24/12/2023
105 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 105: Không có mắt 24/12/2023
106 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 106: Giả vờ nghiện 24/12/2023
107 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 107: Học đồ kiểm chứng 24/12/2023
108 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 108: Trần Mộ dược sư 24/12/2023
109 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 109: Lần ba khảo hạch 24/12/2023
110 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 110: Không vừa lòng 24/12/2023
111 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 111: Nộp bài thi 24/12/2023
112 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 112: Học bằng cách nhớ 25/12/2023
113 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 113: Hay a 25/12/2023
114 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 114: Max điểm 25/12/2023
115 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 115: Tức chết người 25/12/2023
116 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 116: Khống hỏa 25/12/2023
117 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 117: Mất mặt 25/12/2023
118 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 118: Cô lậu quả văn 25/12/2023
119 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 119: Chân Nguyên Đan 25/12/2023
120 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 120: Dọa sợ 25/12/2023
121 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 121: Hạng nhất Chân Nguyên Đan 25/12/2023
122 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 122: Các chủ 25/12/2023
123 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 123: Tiêu Nhã 25/12/2023
124 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 124: Làm sao làm được 25/12/2023
125 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 125: Thượng cổ đan phương 25/12/2023
126 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 126: Ký hơp đồng 25/12/2023
127 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 127: Tiêu Nhã suy đoán 25/12/2023
128 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 128: Kim châm điểm huyệt 25/12/2023
129 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 129: Đột Phá Thiên cấp 25/12/2023
130 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 130: Tần Phong quay về 25/12/2023
131 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 131: Vô Địch Hầu 25/12/2023
132 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 132: Tần Phong Vô Địch Hầu 25/12/2023
133 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 133: Đổ ước 25/12/2023
134 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 134: Liên hợp luyện chế 25/12/2023
135 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 135: Khiếp sợ Tiêu Nhã 25/12/2023
136 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 136: Đan thành 25/12/2023
137 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 137: Chiết xuất 25/12/2023
138 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 138: Tả Lập phát uy 25/12/2023
139 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 139: Thổ huyết Tần Phong 25/12/2023
140 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 140: Đột phá Địa cấp 25/12/2023
141 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 141: Tiêu Nhã hoảng sợ 25/12/2023
142 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 142: Đánh hắn cho ta 25/12/2023
143 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 143: So bỉ lực lượng ? 26/12/2023
144 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 144: Quét ngang 26/12/2023
145 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 145: Hủy dung 26/12/2023
146 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 146: Phải có lòng tin 26/12/2023
147 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 147: Chuẩn bị xuất phát 26/12/2023
148 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 148: Gặp quỷ 26/12/2023
149 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 149: Nhận thức quận chúa 26/12/2023
150 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 150: Ngồi chung một xe 26/12/2023
151 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 151: Thiên tài tập hợp 26/12/2023
152 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 152: Cường thế Tần Phong 26/12/2023
153 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 153: Thái tử giá lâm 26/12/2023
154 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 154: Luận bàn 26/12/2023
155 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 155: Một quyền đánh bay 26/12/2023
156 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 156: Khuất nhục quỳ xuống 26/12/2023
157 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 157: Nguyên Phong đại sư 26/12/2023
158 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 158: Thuần Thú Sư 26/12/2023
159 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 159: Ám toán 26/12/2023
160 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 160: Nguỵ biện 26/12/2023
161 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 161: Đánh bay 26/12/2023
162 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 162: Yêu Tổ sơn mạch 26/12/2023
163 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 163: Tử Viêm Điểu 26/12/2023
164 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 164: Không công bình 26/12/2023
165 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 165: Một đao 26/12/2023
166 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 166: Đao ý sơ hình 26/12/2023
167 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 167: Đại bỉ ý nghĩa 26/12/2023
168 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 168: Hiểu sơ một … hai … 26/12/2023
169 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 169: Lầm vào đường rẽ 26/12/2023
170 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 170: Lĩnh ngộ đao ý 26/12/2023
171 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 171: Khiêu khích 26/12/2023
172 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 172: Tào Hằng vương tử 26/12/2023
173 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 173: Cút đi 26/12/2023
174 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 174: Thiên tài tập hợp 26/12/2023
175 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 175: U Thiên Tuyết 27/12/2023
176 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 176: Linh Tủy Dịch 27/12/2023
177 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 177: Gấp năm lần khu vực 27/12/2023
178 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 178: Bị đả kích lớn 27/12/2023
179 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 179: Linh Tủy Tinh 27/12/2023
180 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 180: U Thiên Tuyết 27/12/2023
181 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 181: Uyên ương dục 27/12/2023
182 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 182: Xao động bất an 27/12/2023
183 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 183: Thiên cấp sơ kỳ 27/12/2023
184 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 184: Đúng là ai 27/12/2023
185 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 185: Lạc đường 27/12/2023
186 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 186: Trở thành hài hước 27/12/2023
187 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 187: Sơ thí bắt đầu 27/12/2023
188 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 188: Truy tung khôi lỗi 27/12/2023
189 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 189: Tranh phong đối lập nhau 27/12/2023
190 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 190: Tùy ý giết người 27/12/2023
191 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 191: Chỉ thiếu một chút 27/12/2023
192 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 192: Oan gia ngõ hẹp 27/12/2023
193 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 193: Thiên Nữ Tán Hoa 27/12/2023
194 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 194: Gặp nhau 27/12/2023
195 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 195: Đầu óc có bệnh 27/12/2023
196 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 196: Thiết Bối Minh Lang 27/12/2023
197 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 197: Nguy cơ 27/12/2023
198 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 198: Giao cho ta 27/12/2023
199 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 199: Xem cuộc vui 27/12/2023
200 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 200: Một kiếm xuyên mi 27/12/2023
201 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 201: Tập kích 27/12/2023
202 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 202: Mai phục 27/12/2023
203 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 203: Chiến trận! 27/12/2023
204 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 204: Phi đao 27/12/2023
205 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 205: Hắc Minh Huyền Thiết 28/12/2023
206 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 206: Phá trận 28/12/2023
207 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 207: Lấy một chọi hai 28/12/2023
208 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 208: Kích sát Tào Hằng 28/12/2023
209 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 209: Khói độc 28/12/2023
210 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 210: Hoàng tước tại hậu 28/12/2023
211 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 211: Cuối cùng người thắng 28/12/2023
212 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 212: Phù lục 28/12/2023
213 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 213: Kiều diễm 28/12/2023
214 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 214: Nồng nhiệt 28/12/2023
215 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 215: Thu hoạch 28/12/2023
216 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 216: Tử Lam quả 28/12/2023
217 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 217: Xấu hổ và giận dữ 28/12/2023
218 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 218: Hiểu lầm 28/12/2023
219 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 219: Hoàn thành nhiệm vụ 28/12/2023
220 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 220: Gặp quỷ 28/12/2023
221 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 221: Cực kỳ phẫn nộ 28/12/2023
222 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 222: Sơ thí kết thúc 28/12/2023
223 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 223: Sụp đổ Úy Trì Thành 28/12/2023
224 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 224: Phá tan ghi lại 28/12/2023
225 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 225: Buột miệng 28/12/2023
226 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 226: Ngăn trở 28/12/2023
227 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 227: Biện giải 28/12/2023
228 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 228: Tức đến thổ huyết 28/12/2023
229 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 229: Hiên ngang lẫm liệt 28/12/2023
230 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 230: Cổ Nam Đô 28/12/2023
231 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 231: Không biết xấu hổ 28/12/2023
232 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 232: Tần gia tức giận 28/12/2023
233 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 233: Được nước 28/12/2023
234 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 234: Phường thị 28/12/2023
235 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 235: Trương gia nguy cơ 28/12/2023
236 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 236: Tuyệt vọng 28/12/2023
237 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 237: Cút ngay 28/12/2023
238 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 238: Một bạt tai 28/12/2023
239 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 239: Tín vật 28/12/2023
240 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 240: Cẩu vật 28/12/2023
241 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 241: Định khóc 29/12/2023
242 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 242: Đội chấp pháp 29/12/2023
243 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 243: Phản trời 29/12/2023
244 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 244: Đuổi ra khỏi 29/12/2023
245 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 245: Thật là to gan một cái 29/12/2023
246 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 246: Thứ gì 29/12/2023
247 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 247: Cửu ngưỡng đại danh 29/12/2023
248 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 248: Đặt riêng cửa hàng 29/12/2023
249 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 249: Nữ nhân ngươi 29/12/2023
250 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 250: Chuẩn bị 29/12/2023
251 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 251: Không phải rất mạnh 29/12/2023
252 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 252: Lữ sở trưởng 29/12/2023
253 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 253: Bị hù dọa bất tỉnh 29/12/2023
254 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 254: Nếm thử rau dại 29/12/2023
255 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 255: Định khóc 29/12/2023
256 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 256: Tự có chừng mực 29/12/2023
257 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 257: Đan Các 29/12/2023
258 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 258: Hoa dung thất sắc 29/12/2023
259 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 259: Tại sao lại ở chỗ này 29/12/2023
260 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 260: Cút cho ta 29/12/2023
261 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 261: Đến vừa lúc 29/12/2023
262 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 262: Không hợp luật pháp 29/12/2023
263 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 263: Giằng co 29/12/2023
264 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 264: Hà tất kích động 29/12/2023
265 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 265: Nho nhỏ chấp sự 29/12/2023
266 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 266: Cuồn cuộn sóng ngầm 29/12/2023
267 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 267: Triều đình tranh luận 29/12/2023
268 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 268: Có một ý tưởng 29/12/2023
269 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 269: Hạ chỉ 29/12/2023
270 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 270: Tự thân xuất mã 29/12/2023
271 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 271: Niềm nở như hỏa 29/12/2023
272 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 272: Đòi nợ 29/12/2023
273 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 273: Đối phương đến 30/12/2023
274 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 274: Chủ nhà họ Cát 30/12/2023
275 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 275: Thực có can đảm hành động 30/12/2023
276 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 276: Tổ Từ cấm địa 30/12/2023
277 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 277: Ta đáp ứng 30/12/2023
278 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 278: Huyết Mạch Trận 30/12/2023
279 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 279: Long Hồn Ngọc 30/12/2023
280 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 280: Lĩnh Nam vương 30/12/2023
281 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 281: Quỷ Tiên Phái tông chủ 30/12/2023
282 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 282: Đoạt xá 30/12/2023
283 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 283: Đoạt xá thành công 30/12/2023
284 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 284: Cổ thư phát uy 30/12/2023
285 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 285: Tụ Hồn thành hình 30/12/2023
286 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 286: Hồ đồ 30/12/2023
287 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 287: Xảy ra đại sự 30/12/2023
288 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 288: Thà giết lầm , không tha qua 30/12/2023
289 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 289: Vạn Thần Quyết 30/12/2023
290 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 290: Dâm Đao Cuồng Ma 30/12/2023
291 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 291: Bạt Kiếm Thuật 30/12/2023
292 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 292: Để lộ 30/12/2023
293 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 293: Bình yên vô sự 30/12/2023
294 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 294: Đi sao 30/12/2023
295 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 295: Chém giết 30/12/2023
296 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 296: Kiểm kê thu hoạch 30/12/2023
297 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 297: Thần tốc an bài 30/12/2023
298 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 298: Lăn ra đây 30/12/2023
299 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 299: Bắt ngươi tế đao 30/12/2023
300 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 300: Đại trưởng lão 30/12/2023
301 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 301: Đều phản bội 30/12/2023
302 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 302: Vương Đô rung động 30/12/2023
303 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 303: Không có sợ hãi 31/12/2023
304 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 304: Kịp thời chạy tới 31/12/2023
305 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 305: Tam phương quán trú 31/12/2023
306 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 306: Đều phải chết 31/12/2023
307 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 307: Một chiêu bại địch 31/12/2023
308 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 308: Thiên đạo thệ ngôn 31/12/2023
309 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 309: Tần Phong bỏ mình 31/12/2023
310 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 310: Bệ hạ thân chí 31/12/2023
311 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 311: Quyết đấu đỉnh cao 31/12/2023
312 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 312: Ba chiêu ước hẹn 31/12/2023
313 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 313: Nửa bước Tông sư 31/12/2023
314 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 314: Vô lực ngăn trở 31/12/2023
315 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 315: Cửu Cửu Sinh Tức 31/12/2023
316 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 316: Quân thần trở lại 31/12/2023
317 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 317: Không phải Nhân quân 31/12/2023
318 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 318: Ai dám động đến ta ngoại tôn 31/12/2023
319 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 319: Quay đầu tính sổ 31/12/2023
320 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 320: Cường thế 31/12/2023
321 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 321: Không gì hơn cái này 31/12/2023
322 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 322: Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận 01/01/2024
323 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 323: Thi Quỷ Giải Thể Đại Pháp 01/01/2024
324 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 324: Hỏi qua ta sao? 01/01/2024
325 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 325: Bách Quỷ Trớ Chú 01/01/2024
326 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 326: Kết thúc 01/01/2024
327 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 327: Chân tướng 01/01/2024
328 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 328: Phụ thân 01/01/2024
329 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 329: Quyết định 01/01/2024
330 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 330: Bốn cái cách làm 01/01/2024
331 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 331: Cuồn cuộn sóng ngầm 01/01/2024
332 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 332: Vũ Thành 01/01/2024
333 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 333: Đen ăn đen 01/01/2024
334 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 334: Thiết Vũ Ưng 01/01/2024
335 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 335: Kết Sợi Thảo 01/01/2024
336 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 336: Có phải hay không não tàn 01/01/2024
337 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 337: Thuần Thú Sư 01/01/2024
338 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 338: Tam Nhãn Vinh Nguyên 01/01/2024
339 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 339: Một cái nhấc tay 01/01/2024
340 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 340: Vũ Thành Từ gia 02/01/2024
341 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 341: Các ngươi bị lừa 02/01/2024
342 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 342: Chết cho ta 02/01/2024
343 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 343: Giết tính 02/01/2024
344 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 344: Đồng lõa 02/01/2024
345 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 345: Kim châm điểm huyệt 02/01/2024
346 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 346: Chữa khỏi 02/01/2024
347 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 347: Tìm tới cửa 02/01/2024
348 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 348: Quá phận 02/01/2024
349 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 349: Đánh vào 02/01/2024
350 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 350: Đập 02/01/2024
351 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 351: Nộ Mục Cuồng Sư 02/01/2024
352 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 352: Chỉ bảo 02/01/2024
353 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 353: Giết người diệt khẩu 02/01/2024
354 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 354: Sự tình bại lộ 02/01/2024
355 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 355: Có phải là nằm mơ hay không 02/01/2024
356 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 356: Đệ Nhất Đan Các 02/01/2024
357 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 357: Vũ Thành oanh động 02/01/2024
358 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 358: Tràng diện hỗn loạn 02/01/2024
359 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 359: Xuất thủ cướp đoạt 02/01/2024
360 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 360: Bán điên 02/01/2024
361 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 361: Chu gia người đến 02/01/2024
362 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 362: Chuyện gì cũng từ từ 02/01/2024
363 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 363: Chọc nhiều người tức giận 02/01/2024
364 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 364: Chu gia nhận sợ 02/01/2024
365 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 365: Huyết Ưng Cuồng Đao 02/01/2024
366 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 366: Dạ đàm 03/01/2024
367 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 367: Ám sát 03/01/2024
368 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 368: Đắc thủ 03/01/2024
369 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 369: Người đông nghìn nghịt 03/01/2024
370 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 370: Điên cuồng 03/01/2024
371 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 371: Tinh thần lực đột phá 03/01/2024
372 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 372: Thiên cấp hậu kỳ 03/01/2024
373 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 373: Hội trưởng tới chơi 03/01/2024
374 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 374: Thái Huyền Chu Quả 03/01/2024
375 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 375: Huyết Linh Hỏa 03/01/2024
376 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 376: Hợp tác 03/01/2024
377 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 377: Huyễn Cấm Tù Lung 03/01/2024
378 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 378: Thần bí võ tông 03/01/2024
379 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 379: Băng Tủy Thối Thể Dịch 03/01/2024
380 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 380: Bán đấu giá qua 03/01/2024
381 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 381: Tần Trần ra giá 03/01/2024
382 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 382: Không theo lẽ thường xuất bài 03/01/2024
383 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 383: Thanh Liên Yêu Hỏa 03/01/2024
384 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 384: Làm cục 03/01/2024
385 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 385: Tới tay 03/01/2024
386 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 386: Bị vây 03/01/2024
387 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 387: Viện binh đến 03/01/2024
388 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 388: Kinh khủng người khoác áo choàng 03/01/2024
389 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 389: Tứ Hợp Ngũ Hành Trận 03/01/2024
390 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 390: Dẫn bạo chân phù 04/01/2024
391 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 391: Sống chết trước mắt 04/01/2024
392 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 392: Phệ Khí Nghĩ 04/01/2024
393 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 393: Tất cả đều ngã xuống 04/01/2024
394 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 394: Chạy thoát 04/01/2024
395 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 395: Luyện hóa dị hỏa 04/01/2024
396 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 396: Linh trí 04/01/2024
397 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 397: Thôn phệ ý thức 04/01/2024
398 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 398: Khử trừ nguyền rủa 04/01/2024
399 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 399: Lại gặp U Thiên Tuyết 04/01/2024
400 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 400: Đại Uy vương triều 04/01/2024
401 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 401: Đại sư huynh 04/01/2024
402 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 402: Con ếch trong giếng 04/01/2024
403 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 403: Năm quốc không người 04/01/2024
404 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 404: Một người là đủ 04/01/2024
405 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 405: Quyền đạo ý cảnh 04/01/2024
406 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 406: Uy thế của một kiếm 04/01/2024
407 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 407: Lấy đũa là đao 04/01/2024
408 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 408: Nhếch nhác rời khỏi 04/01/2024
409 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 409: Đại sư huynh 04/01/2024
410 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 410: Tam đại thiên kiêu 04/01/2024
411 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 411: Thái thượng trưởng lão 04/01/2024
412 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 412: Bá đạo kiêu ngạo 05/01/2024
413 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 413: Đuổi xuống 05/01/2024
414 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 414: Đế Tâm Thành 05/01/2024
415 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 415: Chính là bọn họ 05/01/2024
416 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 416: Ngươi xứng sao 05/01/2024
417 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 417: Bắt nạt kẻ yếu 05/01/2024
418 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 418: Hắc Nô 05/01/2024
419 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 419: Khảo hạch bắt đầu 05/01/2024
420 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 420: Bị cười nhạo 05/01/2024
421 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 421: Võ đạo chân lý 05/01/2024
422 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 422: Trở thành trò cười 05/01/2024
423 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 423: Xuất hiện sai lầm 05/01/2024
424 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 424: Thứ nhất loại bỏ 05/01/2024
425 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 425: Khó có thể tin 05/01/2024
426 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 426: Sáng mù hai mắt 05/01/2024
427 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 427: Nhất định là trục trặc 05/01/2024
428 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 428: Cửa thứ bảy 05/01/2024
429 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 429: Thứ tám quan 05/01/2024
430 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 430: Đưa tới gây rối 05/01/2024
431 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 431: Đánh giết thành cặn bã 05/01/2024
432 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 432: Thứ nhất thổ huyết 06/01/2024
433 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 433: Còn có tám cái 06/01/2024
434 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 434: Cuối cùng bốn cái 06/01/2024
435 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 435: Lưu ngân thạch bi 06/01/2024
436 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 436: Đáng sợ uy áp 06/01/2024
437 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 437: Không thể lưu vết 06/01/2024
438 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 438: Vô Tướng Kiếp Chỉ 06/01/2024
439 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 439: Ác mộng bắt đầu 06/01/2024
440 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 440: Là một ngoài ý muốn 06/01/2024
441 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 441: Độ cao mới 06/01/2024
442 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 442: Năm quốc thứ nhất 06/01/2024
443 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 443: Nhiều lần phá kỷ lục 06/01/2024
444 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 444: Đứng không vững 06/01/2024
445 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 445: Tần Trần kiểm tra 06/01/2024
446 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 446: Cổ bi lai lịch 06/01/2024
447 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 447: Thiên đạo thần quang 06/01/2024
448 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 448: Đột Phá Huyền cấp 06/01/2024
449 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 449: Liên tiếp đột phá 07/01/2024
450 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 450: Lôi đài thi đấu 07/01/2024
451 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 451: Trận chiến đầu tiên 07/01/2024
452 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 452: Tinh thần công kích 07/01/2024
453 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 453: loại kém 07/01/2024
454 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 454: Thuộc tính đao ý 07/01/2024
455 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 455: Tần Trần tức giận 07/01/2024
456 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 456: Cận Phong 07/01/2024
457 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 457: Hái hoa đạo tặc 07/01/2024
458 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 458: Nhất Tự Điện Kiếm 07/01/2024
459 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 459: Kiếm khách giao phong 11/01/2024
460 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 460: Lôi Kiếm Chi Vực 11/01/2024
461 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 461: Bị thua 11/01/2024
462 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 462: Thủ đoạn thấp hèn 11/01/2024
463 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 463: Thiên kiêu xuất thủ 11/01/2024
464 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 464: Thất Tử Tinh Điểm 11/01/2024
465 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 465: Giáo Tử 11/01/2024
466 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 466: Hai mươi bốn cường 12/01/2024
467 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 467: Thập nhị cường quyết đấu 12/01/2024
468 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 468: Thiên kiêu lực 12/01/2024
469 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 469: Không khuất phục 12/01/2024
470 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 470: Phí phạm danh ngạch 12/01/2024
471 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 471: Ba chiêu bại địch 12/01/2024
472 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 472: Tiêu Kinh Hồng thua 12/01/2024
473 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 473: Đáng sợ phòng ngự 12/01/2024
474 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 474: Trong nháy mắt hồi phục 12/01/2024
475 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 475: Huyết mạch lân giáp 13/01/2024
476 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 476: Sáu vị trí đầu cường 13/01/2024
477 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 477: Quá yếu 13/01/2024
478 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 478: Sắp tức điên 13/01/2024
479 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 479: Vương Khải Minh 13/01/2024
480 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 480: Ba chiêu đánh bại 13/01/2024
481 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 481: Tần Trần đối Hoa Thiên Độ 13/01/2024
482 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 482: Mất mặt xấu hổ 13/01/2024
483 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 483: Nửa bước võ tông 13/01/2024
484 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 484: Đột phá trung kỳ 14/01/2024
485 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 485: Trợn mắt hốc mồm 14/01/2024
486 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 486: Hung hăng nhục nhã 14/01/2024
487 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 487: Tự chui đầu vào rọ 14/01/2024
488 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 488: Ma Uy Vô Cương 14/01/2024
489 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 489: Ngoài ý muốn tam cường 14/01/2024
490 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 490: Quỷ Tiên Phái 14/01/2024
491 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 491: Huyết Ma Giáo 14/01/2024
492 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 492: Mời chào 15/01/2024
493 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 493: Quán quân tranh đoạt 15/01/2024
494 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 494: Sơ suất thụ thương 15/01/2024
495 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 495: Đúng là ai 15/01/2024
496 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 496: Huyết Nhiên đại pháp 15/01/2024
497 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 497: Cuối cùng quán quân 15/01/2024
498 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 498: Tinh không dịch cục 15/01/2024
499 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 499: Tinh thần hạt giống 16/01/2024
500 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 500: Truyền thừa con đường 16/01/2024
501 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 501: Quỷ dị bí văn 16/01/2024
502 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 502: Thần bí chân lực 16/01/2024
503 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 503: Lại lần nữa đột phá 16/01/2024
504 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 504: thần bí công pháp 16/01/2024
505 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 505: Cá trong chậu 16/01/2024
506 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 506: Mâu thuẫn trở nên gay gắt 17/01/2024
507 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 507: Phó môn chủ 17/01/2024
508 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 508: Tạm thời nhường đường 17/01/2024
509 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 509: Di tích bảo tàng 17/01/2024
510 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 510: Ngự Kiếm Thuật 17/01/2024
511 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 511: Lưu Tiên Tông xuất thủ 17/01/2024
512 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 512: Ác độc kế sách 18/01/2024
513 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 513: Huyễn Ảnh Vô Hình 18/01/2024
514 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 514: Sơ suất 18/01/2024
515 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 515: Thần phục bọn ta 18/01/2024
516 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 516: Trái phải khai cung 18/01/2024
517 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 517: Một ánh mắt 18/01/2024
518 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 518: Còn có ai 18/01/2024
519 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 519: Cứu viện đến 19/01/2024
520 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 520: Ân oán cá nhân 19/01/2024
521 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 521: Yếu tiểu tử 19/01/2024
522 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 522: Lãm ở trên người 19/01/2024
523 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 523: Đứng ra cho ta 19/01/2024
524 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 524: Thủ đoạn tàn nhẫn 19/01/2024
525 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 525: Không muốn nhất thời kích động 20/01/2024
526 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 526: Ngũ sắc cổ Kỳ 20/01/2024
527 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 527: Chuẩn bị cho tốt diệt tông 20/01/2024
528 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 528: Ngự Kiếm Thuật 20/01/2024
529 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 529: Kinh khủng cảnh tượng 20/01/2024
530 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 530: Khó khăn trọng trọng 21/01/2024
531 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 531: Đế Tinh Học Viện 21/01/2024
532 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 532: Đan đạo đại bỉ 21/01/2024
533 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 533: Lưu Tiên Tông tức giận 21/01/2024
534 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 534: Dự định 21/01/2024
535 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 535: Mai phục 21/01/2024
536 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 536: Truy tung 22/01/2024
537 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 537: Bọ ngựa bắt ve 22/01/2024
538 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 538: Sa vào mai phục 22/01/2024
539 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 539: Đại trận thành 22/01/2024
540 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 540: Huyết Trùng Nhân Ma 22/01/2024
541 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 541: Hồ lô màu đen 23/01/2024
542 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 542: Hỏa Luyện Trùng 23/01/2024
543 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 543: Song trùng đại chiến 23/01/2024
544 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 544: Biến thành của mình 24/01/2024
545 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 545: Khổ Vận Chi 24/01/2024
546 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 546: Hắc Tử đầm lầy 24/01/2024
547 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 547: Ngươi nghĩ chơi xấu 24/01/2024
548 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 548: Làm ta nô bộc 24/01/2024
549 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 549: Hoàng tước ở sau 25/01/2024
550 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 550: Thiên Ma Phiên 25/01/2024
551 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 551: Tự tìm đường chết 25/01/2024
552 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 552: Đoạt bảo 25/01/2024
553 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 553: Tinh thần khảo vấn 25/01/2024
554 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 554: Khô lâu đà chủ 26/01/2024
555 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 555: Hắc Tử đầm lầy 26/01/2024
556 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 556: Chướng khí bạo phát 26/01/2024
557 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 557: Ngự Thú sơn trang 26/01/2024
558 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 558: Quỳ xuống cho ta 27/01/2024
559 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 559: Quỳ xuống 27/01/2024
560 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 560: Mạc Kình 27/01/2024
561 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 561: Hắc Tu Hội 27/01/2024
562 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 562: An Bắc Song Ma 28/01/2024
563 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 563: Tiền bối tha mạng 28/01/2024
564 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 564: Ngân bài quý khách 28/01/2024
565 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 565: Cự tuyệt mời 28/01/2024
566 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 566: Thông đạo truyền tống 29/01/2024
567 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 567: Mạc Kình khiếp sợ 29/01/2024
568 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 568: Cốc Phong thương hội 29/01/2024
569 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 569: Tàn nhẫn người 29/01/2024
570 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 570: Thị Huyết ma nhân 30/01/2024
571 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 571: Ai dám đả thương Trần thiếu 30/01/2024
572 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 572: Ngươi có mặt mũi sao 30/01/2024
573 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 573: Thanh Nguyên Đan 31/01/2024
574 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 574: Thiên Trận Môn 31/01/2024
575 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 575: Doãn gia huynh muội kích động 31/01/2024
576 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 576: Quỷ dị ngã xuống 31/01/2024
577 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 577: Âm Hồn thú 01/02/2024
578 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 578: Cường địch thăm dò 01/02/2024
579 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 579: Giải Độc Đan 01/02/2024
580 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 580: Khử trừ bệnh kín 01/02/2024
581 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 581: Cường đại Âm Hồn Thú 02/02/2024
582 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 582: Phát hiện hành tung 02/02/2024
583 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 583: Dương đông kích tây 02/02/2024
584 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 584: Uẩn dưỡng cấm chế 02/02/2024
585 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 585: Có người đến 03/02/2024
586 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 586: Bị phát hiện 03/02/2024
587 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 587: Ta là Trận Pháp sư 03/02/2024
588 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 588: Vạn năm Khổ Vận Chi 15/02/2024
589 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 589: Lại người đến 16/02/2024
590 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 590: Lại gặp nan đề 16/02/2024
591 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 591: Lục Hợp Tế Luyện Trận 17/02/2024
592 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 592: Ngu xuẩn phải có thể 18/02/2024
593 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 593: Phản khống trận pháp 19/02/2024
594 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 594: Hắn mới là mạnh nhất 19/02/2024
595 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 595: Tà ác trận bàn 20/02/2024
596 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 596: Kiếm sắt rỉ phát uy 21/02/2024
597 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 597: Khổ Vận Đan 22/02/2024
598 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 598: Đột phá võ tông 23/02/2024
599 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 599: Điên cuồng đột phá 24/02/2024
600 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 600: Hắc Nô nguy cơ 25/02/2024
601 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 601: Huyết hải thâm cừu 26/02/2024
602 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 602: Ai dám giết ta nô bộc 27/02/2024
603 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 603: Võ tôn ý cảnh 1 27/02/2024
604 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 604: Võ tôn ý cảnh 2 28/02/2024
605 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 605: Nóng người kết thúc 29/02/2024
606 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 606: Chém giết Lưu Trạch 01/03/2024
607 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 607: Ngươi cũng có thể chém giết 02/03/2024
608 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 608: Trúng mùa lớn 02/03/2024
609 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 609: Huyết Liêm Thú 03/03/2024
610 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 610: Đột phá Võ tôn 05/03/2024
611 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 611: Thế giới dưới đất 05/03/2024
612 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 612: Lại gặp doãn gia huynh muội 06/03/2024
613 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 613: Giao ra giới chỉ 07/03/2024
614 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 614: Giết gà dọa khỉ 08/03/2024
615 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 615: Võ Tôn tiền bối 09/03/2024
616 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 616: Trao đổi linh dược 10/03/2024
617 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 617: Đầy bồn đầy bát 11/03/2024
618 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 618: Cường giả tập hợp 12/03/2024
619 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 619: Địa Ma Tông 13/03/2024
620 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 620: Đại Hạ Hoàng Tử 14/03/2024
621 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 621: Ngươi nói tại sao làm 15/03/2024
622 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 622: Hóa Ma Đại Pháp 16/03/2024
623 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 623: Ngươi nghĩ cái gì vậy? 16/03/2024
624 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 624: Đại phóng vô lý 17/03/2024
625 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 625: Võ đạo phân thân 18/03/2024
626 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 626: Tự nhiên pháp trận 19/03/2024
627 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 627: Không phải phá vỡ 20/03/2024
628 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 628: Lật lọng 21/03/2024
629 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 629: Còn có gì nói 22/03/2024
630 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 630: Ta thua 23/03/2024
631 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 631: Cổng vào mở 23/03/2024
632 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 632: Không có vật gì 24/03/2024
633 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 633: Cửa ra ở đâu 1 25/03/2024
634 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 634: Cửa ra ở đâu 2 26/03/2024
635 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 635: Kinh sợ toàn trường 26/03/2024
636 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 636: Không có hứng thú 27/03/2024
637 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 637: Điên cuồng luyện chế 27/03/2024
638 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 638: Rõ là dược điền 28/03/2024
639 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 639: Vương cấp linh dược 1 28/03/2024
640 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 640: Vương cấp linh dược 2 28/03/2024
641 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 641: Khổ cực phí 29/03/2024
642 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 642: Bổn điện đồng ý 29/03/2024
643 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 643: Phản khống trận pháp 30/03/2024
644 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 644: Chết giác ngộ 30/03/2024
645 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 645: Cần ngươi làm gì 31/03/2024
646 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 646: Phiêu Miểu Cung 31/03/2024
647 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 647: Ngươi điên 01/04/2024
648 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 648: Tính sổ một chút 01/04/2024
649 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 649: Bạo Chân Phù 1 02/04/2024
650 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 650: Bạo Chân Phù 2 02/04/2024
651 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 651: Bạo Chân Phù 3 02/04/2024
652 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 652: Tự bạo trận pháp 03/04/2024
653 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 653: Cư nhiên không chết 03/04/2024
654 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 654: Ma Quỷ Đằng 04/04/2024
655 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 655: Thạch đài vỡ vụn 04/04/2024
656 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 656: Âm Hồn Thú bạo phát 1 05/04/2024
657 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 657: Âm Hồn Thú bạo phát 2 05/04/2024
658 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 658: Cắm sào chờ nước 06/04/2024
659 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 659: Dưới đất Ma Cung 06/04/2024
660 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 660: Đột phá hậu kỳ 07/04/2024
661 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 661: Mở thạch trụ 07/04/2024
662 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 662: Tôn xưng Ngô Sư 08/04/2024
663 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 663: Viễn Cổ Chiến Trường 1 08/04/2024
664 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 664: Viễn Cổ Chiến Trường 2 08/04/2024
665 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 665: May mắn chạy trốn 09/04/2024
666 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 666: Có trò hay xem 09/04/2024
667 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 667: Long Diệu Thiên 10/04/2024
668 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 668: Khẩu khí thật là lớn 22/04/2024
669 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 669: Lời thừa quá nhiều 23/04/2024
670 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 670: Một kiếm Siêu Thần 24/04/2024
671 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 671: Còn có ai 25/04/2024
672 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 672: Đừng giả bộ ép 03/05/2024
673 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 673: Ba thế lực lớn 04/05/2024
674 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 674: Không có người này 05/05/2024
675 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 675: Cút nhanh lên 05/05/2024
676 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 676: Tạp dịch học viên 06/05/2024
677 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 677: Phùng gia bức bách 06/05/2024
678 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 678: Loài giun dế chính là loài giun dế 06/05/2024
679 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 679: Xin lỗi , ta tới muộn 07/05/2024
680 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 680: Không chừa một mống 07/05/2024
681 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 681: Điên cuồng giết hại 08/05/2024
682 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 682: Tại sao chuyện 08/05/2024
683 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 683: Tức giận Tần Trần 09/05/2024
684 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 684: Ngày vui 1 13/05/2024
685 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 685: Ngày vui 2 14/05/2024
686 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 686: Tự vận áp chế 14/05/2024
687 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 687: Ngươi tính là gì 14/05/2024
688 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 688: Ta không muốn chết 15/05/2024
689 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 689: Không chừa một mống 15/05/2024
690 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 690: Cường thế sát lục 1 15/05/2024
691 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 691: Cường thế sát lục 2 16/05/2024
692 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 692: Ông tổ nhà họ Phùng 16/05/2024
693 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 693: Phùng gia hết ngày 16/05/2024
694 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 694: Lãnh gia đứng ra 17/05/2024
695 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 695: Lãnh gia lão tổ 17/05/2024
696 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 696: Tần Trần kế hoạch 17/05/2024
697 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 697: Thế lực phân bố 17/05/2024
698 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 698: Lãnh gia hành động 17/05/2024
699 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 699: Ngươi có gan động thủ 17/05/2024
700 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 700: Lại một bạt tai 17/05/2024
701 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 701: Chưởng Các quản sự 17/05/2024
702 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 702: Giám sát bộ phận 17/05/2024
703 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 703: Đan các cục diện 1 17/05/2024
704 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 704: Đan các cục diện 2 17/05/2024
705 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 705: Bệnh tình giảm bớt 17/05/2024
706 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 706: Mười cái hô hấp 17/05/2024
707 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 707: Trúng độc 17/05/2024
708 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 708: Ma Dụ Phấn 17/05/2024
709 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 709: Chân tướng rõ ràng 17/05/2024
710 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 710: Kim châm điểm huyệt 17/05/2024
711 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 711: Vương Trung 17/05/2024
712 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 712: Khiêu chiến Các chủ 17/05/2024
713 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 713: Kế hoạch bắt đầu 17/05/2024
714 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 714: Các chủ xuất hiện 17/05/2024
715 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 715: Thật là to gan một dạng 17/05/2024
716 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 716: Tước đoạt trưởng lão chi vị 17/05/2024
717 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 717: Bắt đầu bài thi 17/05/2024
718 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 718: Khiếp sợ Trác Thanh Phong 17/05/2024
719 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 719: Cuối cùng một đề 17/05/2024
720 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 720: Bắt được hắn 17/05/2024
721 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 721: Bái kiến đại sư 17/05/2024
722 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 722: Đều kinh ngạc đến ngây người 17/05/2024
723 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 723: Còn có chuyện quan trọng 17/05/2024
724 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 724: Phó Các chủ 17/05/2024
725 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 725: Thành Vệ Thự 17/05/2024
726 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 726: Tây thành 17/05/2024
727 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 727: Lệnh bắt 17/05/2024
728 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 728: Tam phong thư 17/05/2024
729 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 729: Lãnh gia tức giận 17/05/2024
730 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 730: Tam hoàng tử 17/05/2024
731 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 731: Phó thống lĩnh 17/05/2024
732 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 732: Rước họa vào thân 17/05/2024
733 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 733: Đau giết ta vậy 17/05/2024
734 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 734: Nhanh quỳ xuống 17/05/2024
735 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 735: U Minh Báo 17/05/2024
736 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 736: Quý khách đãi ngộ 17/05/2024
737 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 737: Nam Cung Ly 17/05/2024
738 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 738: Thiên đại tạo hóa 17/05/2024
739 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 739: Thượng cổ huyết mạch thuật 17/05/2024
740 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 740: Lãnh Hỏa Ngưng Binh Thuật 1 17/05/2024
741 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 741: Lãnh Hỏa Ngưng Binh Thuật 2 17/05/2024
742 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 742: Tức điên Cảnh Đức Nguyên 17/05/2024
743 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 743: Không biết tốt xấu 17/05/2024
744 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 744: Tốt đại uy phong 17/05/2024
745 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 745: Tức giận Trác Thanh Phong 17/05/2024
746 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 746: Xảy ra đại sự 17/05/2024
747 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 747: Việc lớn không tốt 17/05/2024
748 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 748: Phiền toái lớn 17/05/2024
749 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 749: Không kịp đợi 17/05/2024
750 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 750: Khắp nơi hành động 17/05/2024
751 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 751: Cho một đại giáo 17/05/2024
752 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 752: Tần Đại sư 1 17/05/2024
753 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 753: Tần Đại sư 2 17/05/2024
754 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 754: Không nghe được yêu 17/05/2024
755 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 755: Tức điên Phí Lãnh 17/05/2024
756 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 756: Lưu Huyền Duệ tức giận 17/05/2024
757 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 757: Ám Ảnh Vệ 17/05/2024
758 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 758: Mạnh mẽ bắt người 1 17/05/2024
759 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 759: Mạnh mẽ bắt người 2 17/05/2024
760 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 760: Có đi qua đồng ý yêu 17/05/2024
761 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 761: Trẫm nói dừng tay 1 17/05/2024
762 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 762: Trẫm nói dừng tay 2 17/05/2024
763 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 763: Mở rộng tầm mắt 17/05/2024
764 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 764: Mặc cho ngươi giải quyết 17/05/2024
765 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 765: Lưu Huyền Duệ dã vọng 17/05/2024
766 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 766: Hoàng thành oanh động 17/05/2024
767 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 767: Lừa đảo 17/05/2024
768 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 768: Đại xuất huyết 17/05/2024
769 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 769: Hiệu suất cực cao 17/05/2024
770 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 770: Đan trận 17/05/2024
771 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 771: Long Huyết Vương Đan 17/05/2024
772 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 772: Lãnh gia kế hoạch 17/05/2024
773 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 773: Độc Cung Phụng 17/05/2024
774 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 774: Bắt đầu đột phá 17/05/2024
775 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 775: Đột phá Võ tôn 17/05/2024
776 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 776: Còn có thể là ai 17/05/2024
777 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 777: Phượng Lan Thảo 17/05/2024
778 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 778: Càng nhiều càng tốt 17/05/2024
779 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 779: Đại giảm giá 17/05/2024
780 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 780: Kiểu mới đan dược 17/05/2024
781 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 781: Kinh ngạc đến ngây người 17/05/2024
782 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 782: Đan dược giới cách mệnh 17/05/2024
783 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 783: Đan các phản kích 17/05/2024
784 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 784: Phản thu mua 17/05/2024
785 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 785: Nội gian xuất hiện 17/05/2024
786 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 786: Có chỗ thiếu hụt đan dược 17/05/2024
787 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 787: Giá điên 17/05/2024
788 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 788: Tranh mua đại chiến 17/05/2024
789 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 789: Lãnh gia ước mơ 17/05/2024
790 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 790: Bắt đầu đem bán 17/05/2024
791 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 791: Bị cắn ngược lại một cái 17/05/2024
792 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 792: Lương tâm gia tộc 17/05/2024
793 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 793: Lưu Huyền Duệ khó hiểu 17/05/2024
794 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 794: Muốn lừa bịp ai 17/05/2024
795 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 795: Vấn đề nghiêm trọng 17/05/2024
796 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 796: Triệt để sợ hãi 17/05/2024
797 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 797: Toàn bộ tiêu hủy 17/05/2024
798 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 798: Tiểu tử , ngươi tự tìm cái chết 17/05/2024
799 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 799: Vũ Vương đến 17/05/2024
800 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 800: Tức giận Lãnh gia 17/05/2024
801 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 801: Đế tinh Viện trưởng 17/05/2024
802 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 802: Cường giả tập hợp 17/05/2024
803 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 803: Bị ép nhường đường 17/05/2024
804 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 804: Điên cuồng mở rộng 17/05/2024
805 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 805: Lưu Huyền Duệ kế hoạch 17/05/2024
806 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 806: Trần Đế Các 17/05/2024
807 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 807: Ai chiếm tiện nghi 17/05/2024
808 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 808: Mời chào dân đen 17/05/2024
809 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 809: Trung tâm thương nghiệp 17/05/2024
810 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 810: Xử tử tại chỗ 17/05/2024
811 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 811: Điên cuồng mướn thợ 17/05/2024
812 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 812: Phóng tay đi làm 17/05/2024
813 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 813: Chen bể 17/05/2024
814 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 814: Trước đó chưa từng có thể nghiệm 1 17/05/2024
815 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 815: Trước đó chưa từng có thể nghiệm 2 17/05/2024
816 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 816: Trước được lợi hắn 100 triệu 17/05/2024
817 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 817: Thủ đoạn âm hiểm 17/05/2024
818 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 818: Dị loại sức mạnh 17/05/2024
819 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 819: Kiếm ý tùy tâm 17/05/2024
820 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 820: Chung nhau bái phỏng 17/05/2024
821 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 821: Cửu Công Chúa 17/05/2024
822 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 822: Luận bàn võ nghệ 17/05/2024
823 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 823: Cao nhất trình độ 17/05/2024
824 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 824: Chuyện quan trọng thương nghị 17/05/2024
825 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 825: Gấp trăm lần không thôi 17/05/2024
826 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 826: Bất Lão Thạch 17/05/2024
827 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 827: Tàn phá khải giáp 17/05/2024
828 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 828: Dị Ma áo giáp 17/05/2024
829 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 829: Tử khí rất nặng 17/05/2024
830 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 830: Tẩu hỏa nhập ma 17/05/2024
831 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 831: Linh hồn uy hiếp 17/05/2024
832 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 832: Hai cái cách làm 17/05/2024
833 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 833: Hồi Quang Đan 17/05/2024
834 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 834: Kỳ Dâm Hợp Hoan Tán 17/05/2024
835 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 835: Tức hộc máu 17/05/2024
836 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 836: Ta muốn giết ngươi 17/05/2024
837 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 837: Đại Nhật Càn Khôn Quyết 17/05/2024
838 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 838: Thân nhân đoàn tụ 17/05/2024
839 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 839: Lãnh gia âm mưu 17/05/2024
840 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 840: Võ Ý đại trận 1 17/05/2024
841 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 841: Võ Ý đại trận 2 17/05/2024
842 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 842: Vũ cực 17/05/2024
843 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 843: Đều đột phá 17/05/2024
844 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 844: Biên cảnh chiến báo 17/05/2024
845 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 845: Mạc Thiên Minh 17/05/2024
846 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 846: Một kích tất trúng 17/05/2024
847 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 847: Đi ra nhận lấy cái chết 17/05/2024
848 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 848: Đột hạ sát thủ 17/05/2024
849 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 849: Kịp thời cứu 17/05/2024
850 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 850: Chính là muốn tạo phản 17/05/2024
851 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 851: Ngoài ý muốn đánh lén 17/05/2024
852 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 852: Ai là thú săn 17/05/2024
853 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 854: Phấn chấn chém giết 17/05/2024
854 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 855: Không gì sánh được khuất nhục 17/05/2024
855 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 856: Ngược lại bị giết 17/05/2024
856 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 857: Ma đạo thân thể 17/05/2024
857 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 858: Thời khắc nguy cơ 17/05/2024
858 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 859: Huyết mạch bí thuật 17/05/2024
859 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 860: Vương triều rung động 17/05/2024
860 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 861: Cả người lẫn vật không lưu 17/05/2024
861 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 862: Đại Uy phản kích 17/05/2024
862 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 863: Hà tất đi vội vã 17/05/2024
863 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 864: Vũ Vương quyết đấu 17/05/2024
864 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 865: Đại Chu rung động 17/05/2024
865 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 866: Lại lần nữa đánh tan 17/05/2024
866 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 867: Danh khí sơ cụ 17/05/2024
867 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 868: Thiên Ma bí cảnh 17/05/2024
868 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 869: Bí cảnh truyền thuyết 17/05/2024
869 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 870: Tranh thủ danh ngạch 17/05/2024
870 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 871: Triêu Thiên Thành 17/05/2024
871 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 872: Vô tình gặp được cố nhân 17/05/2024
872 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 873: Danh ngạch khan hiếm 17/05/2024
873 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 874: Dược Vương viên chủ 17/05/2024
874 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 875: Đại Thương vương triều 17/05/2024
875 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 876: Dược vương phù 17/05/2024
876 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 877: Có phải bị bệnh hay không 17/05/2024
877 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 878: Quỳ Âm huyết mạch 17/05/2024
878 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 879: Đa tạ chỉ điểm 17/05/2024
879 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 880: Giải thích không được 17/05/2024
880 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 881: Dược Vương viên chủ 17/05/2024
881 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 882: Ngươi cũng có bệnh 17/05/2024
882 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 883: Hiên Dật Dược vương 17/05/2024
883 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 884: Cửu Dược Dưỡng Hồn Trận 17/05/2024
884 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 885: Không phù hợp lẽ thường 17/05/2024
885 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 886: Xin đại sư xuất thủ 17/05/2024
886 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 887: Một thành lợi nhuận 17/05/2024
887 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 888: Tiểu Thanh lo nghĩ 17/05/2024
888 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 889: Đại Diệt Sinh Tử Ấn 17/05/2024
889 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 890: Giết gà dọa khỉ 17/05/2024
890 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 891: Tinh thần lực đột phá 17/05/2024
891 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 892: Phi lễ chớ nhìn 17/05/2024
892 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 893: Thiên tài tỷ thí 17/05/2024
893 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 894: Năm đại vương triều 17/05/2024
894 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 895: Đến khôi hài 17/05/2024
895 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 896: Thiên tài tập hợp 17/05/2024
896 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 897: Là ta 17/05/2024
897 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 898: Một đao kinh thế 17/05/2024
898 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 899: Liền chiến liền thắng 17/05/2024
899 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 900: Đệ Nhất Lâu 17/05/2024
900 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 901: Lưỡng bại câu thương 17/05/2024
901 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 902: Chọc hỏng mất 17/05/2024
902 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 903: Lấy nhiều khi ít 17/05/2024
903 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 904: Sinh tử có số 17/05/2024
904 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 905: Là người điên 17/05/2024
905 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 906: Ngươi không phải đối thủ của hắn 17/05/2024
906 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 907: Tư Không Kiến Huyết 17/05/2024
907 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 908: Ẩn Sát Kiếm Pháp 17/05/2024
908 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 909: Tâm phục khẩu phục 17/05/2024
909 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 910: Không có yêu dễ dàng 17/05/2024
910 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 911: Ngươi mơ tưởng 17/05/2024
911 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 912: Không chịu nổi một kích 17/05/2024
912 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 913: Trực tiếp chém giết 17/05/2024
913 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 914: Một ít suy đoán 17/05/2024
914 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 915: Luyện Hồn Chi Thuật 17/05/2024
915 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 916: Võ Ý dung hợp 17/05/2024
916 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 917: Đinh Thiên Thu 17/05/2024
917 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 918: Lăn ra ngoài 17/05/2024
918 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 919: Không muốn sống 17/05/2024
919 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 920: Nói được thì làm được 17/05/2024
920 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 921: Bí cảnh mở 17/05/2024
921 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 922: Mãnh liệt bất mãn 17/05/2024
922 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 923: Vọt vào 17/05/2024
923 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 924: Vận khí quá kém 17/05/2024
924 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 925: Nhanh điểm động thủ 17/05/2024
925 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 926: Cái gì đều có thể làm 17/05/2024
926 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 927: Kinh khủng dị thú 17/05/2024
927 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 928: Huyết Ma thú 17/05/2024
928 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 929: Yêu hỏa ra 17/05/2024
929 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 930: Nguy cơ giải trừ 17/05/2024
930 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 931: Thất Diệp Kiếm Thảo 17/05/2024
931 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 932: Một kiếm chém giết 17/05/2024
932 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 933: Ngoài ý muốn tin tức 17/05/2024
933 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 934: Thập đại tân tú 17/05/2024
934 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 935: Trận pháp phá 17/05/2024
935 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 936: Thác Cốt Phân Thi Thủ 17/05/2024
936 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 937: Thật là đẹp kiếm 17/05/2024
937 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 938: Không thể cứu vãn 17/05/2024
938 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 939: Không còn một mống 17/05/2024
939 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 940: Vũ Vương đến 17/05/2024
940 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 941: Huyết Thủ Vương 17/05/2024
941 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 942: Không gian tĩnh 17/05/2024
942 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 943: Kiếm ý ngưng thật 17/05/2024
943 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 944: Tao ngộ truy sát 17/05/2024
944 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 945: Ma Tinh 17/05/2024
945 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 946: Phế tích cung điện 17/05/2024
946 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 947: Là ngươi ? 17/05/2024
947 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 948: Chờ một chút 17/05/2024
948 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 949: Địa đồ bảo tàng 17/05/2024
949 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 950: Ma Trì chi địa 17/05/2024
950 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 951: Ra gật đầu 17/05/2024
951 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 952: Kinh người tốc độ tu luyện 17/05/2024
952 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 953: Một canh giờ 17/05/2024
953 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 954: Thu thập Ma Tinh 17/05/2024
954 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 955: Đứng ra cho ta 17/05/2024
955 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 956: Bạo phát hỗn loạn 17/05/2024
956 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 957: Tần Trần xuất thủ 17/05/2024
957 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 958: Theo ta đánh ra 17/05/2024
958 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 959: Cướp đoạt chân bảo 17/05/2024
959 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 960: Khẩn cấp rời khỏi 17/05/2024
960 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 961: Tất cả đều giao ra đây 17/05/2024
961 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 962: Giết gà dọa khỉ 17/05/2024
962 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 963: Truy tung tới 17/05/2024
963 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 964: Trắc Chân Phù 17/05/2024
964 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 965: Đối Chiến Vũ vương 17/05/2024
965 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 966: Thế lực ngang nhau 17/05/2024
966 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 967: Đứng để cho ngươi đánh 17/05/2024
967 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 968: Bế quan tu luyện 17/05/2024
968 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 969: Nửa bước Vũ Vương đỉnh phong 17/05/2024
969 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 970: Quần hùng quán trú 17/05/2024
970 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 971: Bóng ma bao phủ 17/05/2024
971 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 972: Tổn thất nặng nề 17/05/2024
972 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 973: Khóc không ra nước mắt 17/05/2024
973 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 974: Bằng cái gì ? 17/05/2024
974 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 975: Thiên đạo thệ ngôn 17/05/2024
975 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 976: Tất cả đều mộng 17/05/2024
976 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 977: Ba cái quang cầu 17/05/2024
977 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 978: Bằng cái gì 17/05/2024
978 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 979: Bản thiếu muốn 17/05/2024
979 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 980: Ngươi tự tìm cái chết 17/05/2024
980 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 981: Linh trùng hiển uy 17/05/2024
981 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 982: Vũ Vương tự bạo 17/05/2024
982 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 983: Đều ty chức 17/05/2024
983 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 984: Không gian ngọc giản 17/05/2024
984 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 985: Không thích hợp 17/05/2024
985 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 986: Tràng diện hỗn loạn 17/05/2024
986 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 987: Để lộ thân phận 17/05/2024
987 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 988: Sa vào nguy cảnh 17/05/2024
988 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 989: Thiên tài giao phong 17/05/2024
989 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 990: Tuyển chọn thần phục 17/05/2024
990 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 991: Đột phá Vũ Vương 17/05/2024
991 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 992: Thiên Phạt lôi kiếp 17/05/2024
992 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 993: Sống chết trước mắt 17/05/2024
993 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 994: Lôi kiếp giết địch 17/05/2024
994 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 995: Lột xác 17/05/2024
995 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 996: Đột nhiên tăng mạnh 17/05/2024
996 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 997: Đánh đủ không 17/05/2024
997 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 998: Viễn cổ phong ấn 17/05/2024
998 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 999: Thanh tỉnh rất nhiều 17/05/2024
999 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1000: Chí Cao Vô Thượng Chi Hoàng 17/05/2024
1000 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1001: Phục Ngươi 17/05/2024
1001 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1002: Hỗn Độn Ma Sào 17/05/2024
1002 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1003: Dẫn Đường 17/05/2024
1003 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1004: Gặp Quỷ 17/05/2024
1004 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1005: Tình Thế Đảo Ngược 17/05/2024
1005 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1006: Còn Kiêu Ngạo Không 17/05/2024
1006 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1007: Mang Cái Phế Vật Để Làm Cái Gì 17/05/2024
1007 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1008: Quá Làm Càn 17/05/2024
1008 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1009: Một Con Chó 17/05/2024
1009 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1010: Giết 17/05/2024
1010 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1011: Di Tích Viễn Cổ 17/05/2024
1011 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1012: Gặp Được Người Quen 17/05/2024
1012 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1013: Nguy Hiểm Cơ Quan 17/05/2024
1013 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1014: Ma Nhân Khôi Lỗi 17/05/2024
1014 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1015: Mê Huyễn Đại Trận 17/05/2024
1015 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1016: Phế Vật Lợi Dụng 17/05/2024
1016 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1017: Chết Không Yên Lành 17/05/2024
1017 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1018: Thiếu Chủ Chết 17/05/2024
1018 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1019: Thế Tử Phù 17/05/2024
1019 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1020: Con Tư Sinh 17/05/2024
1020 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1021: Linh Trùng Hiển Uy 17/05/2024
1021 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1022: Ảo Cảnh 17/05/2024
1022 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1023: Hết Thuốc Chữa 17/05/2024
1023 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1024: Phải Bị Tội Gì 17/05/2024
1024 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1025: Bát Cấp Trận Pháp 17/05/2024
1025 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1026: Ngăn Cách Trận Pháp 17/05/2024
1026 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1027: Tại sao làm đến 17/05/2024
1027 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1028: Hai Lựa Chọn 17/05/2024
1028 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1029: Ai Là Nội Gian 17/05/2024
1029 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1030: Giải Thích Một Chút 17/05/2024
1030 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1031: Hết Đường Chối Cãi 17/05/2024
1031 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1032: Lại Nghĩ Biện Pháp 17/05/2024
1032 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1033: Trận Phá 17/05/2024
1033 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1034: Nhũ Tủy Viêm 17/05/2024
1034 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1035: Dị Ma Tộc Nhân 17/05/2024
1035 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1036: Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp 17/05/2024
1036 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1037: Bất Diệt Thánh Thể Lục Trọng 17/05/2024
1037 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1038: Thế Cục Nghịch Chuyển 17/05/2024
1038 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1039: Miệng Cọp Gan Thỏ 17/05/2024
1039 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1040: Trấn Giới Châu 17/05/2024
1040 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1041: Linh Hồn Tịch Diệt 17/05/2024
1041 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1042: Trảm Đinh Thiên Thu 17/05/2024
1042 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1043: Thần Bí Hang Động 17/05/2024
1043 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1044: Trong Bình Ngọc Ma Quân 17/05/2024
1044 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1045: Oan Hồn Tử Địa 17/05/2024
1045 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1046: Rỉ Sét Tróc Ra 17/05/2024
1046 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1047: Chết Mà Sống 17/05/2024
1047 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1048: Ma Thân Hiển Hóa 17/05/2024
1048 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1049: Thần Thoại Vũ Khí 17/05/2024
1049 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1050: Ta Đáp Ứng Ngươi 17/05/2024
1050 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1051: Chiếm Tiện Nghi Còn Khoe Mã 17/05/2024
1051 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1052: Thế Giới Chi Tâm 17/05/2024
1052 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1053: Hài Cốt Đại Quân 17/05/2024
1053 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1054: Thi Hài Cảm Ngộ 17/05/2024
1054 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1055: Oan Hồn Chi Chủ 17/05/2024
1055 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1056: Ma Chủ Hài Cốt 17/05/2024
1056 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1057: Cũng Là Ngươi 17/05/2024
1057 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1058: Chí Tôn Đao Đế 17/05/2024
1058 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1059: Nguyệt Thần Cung 17/05/2024
1059 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1060: Khôi Phục Tu Vi 17/05/2024
1060 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1061: Theo Đuổi Tâm Tư Của Mình 17/05/2024
1061 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1062: Bình Yên Quay Về 17/05/2024
1062 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1063: Tuyển chọn thần phục 17/05/2024
1063 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1064: Bí Cảnh Đóng 17/05/2024
1064 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1065: Lăn Ra Đây Cho Ta 17/05/2024
1065 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1066: Đô Thiên Vương 17/05/2024
1066 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1067: Thật Tốt Đạo Lý 17/05/2024
1067 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1068: Bách Triều Rung Động 17/05/2024
1068 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1069: Trọng Chỉnh Thế Lực 17/05/2024
1069 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1070: Điên Cuồng Mở Rộng 17/05/2024
1070 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1071: Rồng Phượng Trong Loài Người 17/05/2024
1071 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1072: Thị Huyết Đại Pháp 17/05/2024
1072 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1073: Vĩnh Dạ Ma Quân 17/05/2024
1073 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1074: Bi Thảm Ma Lệ 17/05/2024
1074 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1075: Thôn Thiên Ma Quân 17/05/2024
1075 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1076: Tá Thi Hoàn Hồn 17/05/2024
1076 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1077: Há Hốc Mồm 17/05/2024
1077 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1078: Linh Hồn Tịch Diệt 17/05/2024
1078 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1079: Phiêu Miểu Cung 17/05/2024
1079 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1080: Vũ Vực Tam Trọng Thiên 17/05/2024
1080 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1081: Thiên Long Võ Hoàng 17/05/2024
1081 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1082: Chấp Pháp Sứ 17/05/2024
1082 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1083: Phiêu Miểu Cung Yêu 17/05/2024
1083 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1084: Xích Luyện Tiên Tử 17/05/2024
1084 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1085: Trấn Nguyên Phù 17/05/2024
1085 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1086: Hồng Tụ Bí Pháp 17/05/2024
1086 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1087: Nhất Định Là Vừa Khớp 17/05/2024
1087 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1088: Ngươi Đúng Là Ai 17/05/2024
1088 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1089: Cơ Hồng Trần 17/05/2024
1089 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1090: Lôi Đình Chi Hải 17/05/2024
1090 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1091: Yêu Kiếm Thành 17/05/2024
1091 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1092: Bắt Tội Phạm Quan Trọng 17/05/2024
1092 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1093: Lấy Nhiều Khi Ít 17/05/2024
1093 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1094: Yêu Thần Vệ 17/05/2024
1094 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1095: Không Biết Xấu Hổ 17/05/2024
1095 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1096: Truyền Tống Trận 17/05/2024
1096 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1097: Nhất Mộng Nghìn Thu 17/05/2024
1097 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1098: Chư Gia Thiếu Gia 17/05/2024
1098 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1099: Miệng Quá Tiện 17/05/2024
1099 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1100: Miệng Ta 17/05/2024
1100 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1101: Kiếm Cốc 17/05/2024
1101 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1102: Tụ Chân Trận 17/05/2024
1102 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1103: Lực Lượng Thần Bí 17/05/2024
1103 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1104: Còn Muốn Chiến Sao 17/05/2024
1104 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1105: Mở Rộng Tầm Mắt 17/05/2024
1105 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1106: Diệp Vô Danh 17/05/2024
1106 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1107: Đệ Tử Hạt Giống 17/05/2024
1107 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1108: Thiên La Hoàng Triều 17/05/2024
1108 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1109: Không Chịu Nổi Một Kích 17/05/2024
1109 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1110: Phục Yêu 17/05/2024
1110 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1111: Truyền Thừa Mở 17/05/2024
1111 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1112: Quần Hùng Tụ Tập 17/05/2024
1112 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1113: Tới Cửa Khiêu Khích 17/05/2024
1113 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1114: Thanh Vân Kiếm Tông 17/05/2024
1114 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1115: Không Trọn Vẹn Khẩu Quyết 17/05/2024
1115 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1116: Truyền Thừa Mở 17/05/2024
1116 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1117: Kiếm Ý Kết Giới 17/05/2024
1117 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1118: Bách Kiếm Chi Đạo 17/05/2024
1118 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1119: Chín Mươi Hai Cái 17/05/2024
1119 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1120: Đều Mộng 17/05/2024
1120 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1121: Thiên Sinh Mị Thể 17/05/2024
1121 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1122: Trăm Đầu Kiếm Đạo 17/05/2024
1122 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1123: Tần Trần Xuất Thủ 17/05/2024
1123 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1124: Quá Thần Kỳ 17/05/2024
1124 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1125: Kim Sắc Kiếm Đạo 17/05/2024
1125 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1126: Thắp Sáng 17/05/2024
1126 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1127: Vũ Vực Người Đến 17/05/2024
1127 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1128: Thiên Kiếm Huyết Mạch 17/05/2024
1128 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1129: Phi Tinh Kiếm Pháp 17/05/2024
1129 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1130: Kiếm Ý Thu Hoạch 17/05/2024
1130 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1131: Thần Bí Kiếm Thảo 17/05/2024
1131 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1132: Thượng Cổ Đế Binh 17/05/2024
1132 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1133: Vũ Vực Cơ Gia 17/05/2024
1133 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1134: Nguyệt Quang Thần Thể 17/05/2024
1134 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1135: Mặc Quần Áo Vào 17/05/2024
1135 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1136: Hiểu Lầm 17/05/2024
1136 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1137: Đột Phá Thất Bại 17/05/2024
1137 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1138: Kiếm Sơn Thông Đạo 17/05/2024
1138 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1139: Oan Gia Ngõ Hẹp 17/05/2024
1139 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1140: Nhường Ngươi Ba Chiêu 17/05/2024
1140 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1141: Nhường Ngươi Ba Chiêu 17/05/2024
1141 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1142: Không Thể Lưu 17/05/2024
1142 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1143: Không Thể Lưu 17/05/2024
1143 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1144: Giết Người Thì Đền Mạng 17/05/2024
1144 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1145: Cùng Tiến Lên 17/05/2024
1145 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1146: Cơ Như Nguyệt Mời 17/05/2024
1146 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1147: Giảm Nhiệt 17/05/2024
1147 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1148: Nhìn Như Không Thấy 17/05/2024
1148 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1149: Liên Thủ Kháng Địch 17/05/2024
1149 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1150: Kiếm Đạo Thạch Bi 17/05/2024
1150 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1151: Cực Đạo Sát Kiếm 17/05/2024
1151 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1152: Thất Sát Kiếm 17/05/2024
1152 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1153: Tử Tự Kiếm Quyết 17/05/2024
1153 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1154: Ngươi Làm Cái Gì 17/05/2024
1154 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1155: Một Cái Tát Ngược Lại 17/05/2024
1155 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1156: Diệp Vô Danh Nghi Hoặc 17/05/2024
1156 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1157: Tầng Thứ Ba 17/05/2024
1157 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1158: Hoa Mắt A ! 17/05/2024
1158 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1159: Thật To Có Thưởng 17/05/2024
1159 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1160: Hi Vọng Ngươi Vẫn Khỏe 17/05/2024
1160 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1161: Huyết Khí Chiến Kích 17/05/2024
1161 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1162: Tần Trần Bạo Phát 17/05/2024
1162 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1163: Có Chuyện Thật Tốt Nói 17/05/2024
1163 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1164: Huyết Mạch Trớ Chú 17/05/2024
1164 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1165: Cái Gì Người 17/05/2024
1165 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1166: Vu Oan Giá Họa 17/05/2024
1166 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1167: Chỉ Có Bảy Cái 17/05/2024
1167 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1168: Cam Bái Hạ Phong 17/05/2024
1168 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1169: Đoán Được Hung Thủ 17/05/2024
1169 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1170: Tầng Thứ Sáu 17/05/2024
1170 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1171: Kiếm Vực Giới 17/05/2024
1171 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1172: Tử Oán Chi Khí 17/05/2024
1172 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1173: Cơ Vô Tuyết 17/05/2024
1173 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1174: Ta Tới Dạy Ngươi 17/05/2024
1174 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1175: Thất Lạc U Thiên Tuyết 17/05/2024
1175 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1176: Quỷ Dị Tầng Thứ Bảy 17/05/2024
1176 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1177: Nguy Cơ Tứ Phía 17/05/2024
1177 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1178: Ta Còn Là Trận Pháp Sư 17/05/2024
1178 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1179: Chính Là Một Quái Vật 17/05/2024
1179 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1180: Thất Giai Hậu Kỳ 17/05/2024
1180 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1181: Vô Cực Kiếm Hoàng 17/05/2024
1181 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1182: Yêu Kiếm Thức Tỉnh 17/05/2024
1182 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1183: Thần Bí Kiếm Sắt Rỉ Xuất Thủ 17/05/2024
1183 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1184: Thần Bí Kiếm Sắt Rỉ Xuất Thủ 17/05/2024
1184 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1185: Truyền Thừa Kết Thúc 17/05/2024
1185 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1186: Truyền Thừa Kết Thúc 17/05/2024
1186 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1187: Ngươi Là Hỗn Đản 17/05/2024
1187 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1188: Còn Thể Thống Gì 17/05/2024
1188 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1189: Khi Sư Diệt Tổ 17/05/2024
1189 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1190: Lấy Ở Đâu Tiện Nhân 17/05/2024
1190 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1191: Tội Không Thể Tha Thứ 17/05/2024
1191 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1192: Yến Mỗ Không Dám 17/05/2024
1192 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1193: Chiếu Chân Kính 17/05/2024
1193 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1194: Cho Một Cái Công Đạo 17/05/2024
1194 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1195: Hung Phạm Hiện Lên 17/05/2024
1195 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1196: Cổ Ngu Giới 17/05/2024
1196 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1197: Thiên Thánh Trì 17/05/2024
1197 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1198: Phong Vân Kiếm Hoàng 17/05/2024
1198 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1199: Kiểm Tra Thực Lực 17/05/2024
1199 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1200: Húc Phong Kiếm Hoàng 17/05/2024
1200 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1201: Có Người Theo Dõi 17/05/2024
1201 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1202: Đến Yêu 17/05/2024
1202 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1203: Tha Cho Ngươi Khỏi Chết 17/05/2024
1203 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1204: Thân Phận Để Lộ 17/05/2024
1204 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1205: Tinh Huyết Bạo Nguyên Đan 17/05/2024
1205 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1206: Kết Giới Đối Kháng 17/05/2024
1206 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1207: Chém Giết Võ Hoàng 17/05/2024
1207 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1208: Bị Ta Giết 17/05/2024
1208 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1209: Ai Làm 17/05/2024
1209 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1210: Gây Chuyện 17/05/2024
1210 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1211: Không Hề Sợ Hãi 17/05/2024
1211 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1212: Chờ Chết Sao 17/05/2024
1212 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1213: Thủy Tinh Cầu 17/05/2024
1213 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1214: Tự Xông Vào Nhà Dân 17/05/2024
1214 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1215: Chứng Thực Dược Vương 17/05/2024
1215 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1216: Phi Tuyết Đan 17/05/2024
1216 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1217: Ta Cá Là 17/05/2024
1217 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1218: Thần Chúa Tể Chương Kim Châu Thánh Tử 17/05/2024
1218 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1219: Có Nhận Thua Không 17/05/2024
1219 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1220: Phụ Trách Nổi Sao 17/05/2024
1220 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1221: Có Phải Là Người Hay Không 17/05/2024
1221 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1222: Bảo Ta Tiểu Triệu 17/05/2024
1222 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1223: Giải Đáp Vấn Đề 17/05/2024
1223 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1224: Cản Một Cái Tát 17/05/2024
1224 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1225: Chớ Để Ở Trong Lòng 17/05/2024
1225 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1226: Làm Dưới Trướng Của Ta 17/05/2024
1226 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1227: Liền Ngươi Một Khối Giáo Huấn 17/05/2024
1227 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1228: Võ Hoàng Cao Thủ 17/05/2024
1228 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1229: Kiểm Tra Một Cái Vui Đùa Một Chút 17/05/2024
1229 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1230: Người Kia Dừng Bước 17/05/2024
1230 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1231: Đại Bi Lão Nhân 17/05/2024
1231 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1232: Thực Quyền Trưởng Lão 17/05/2024
1232 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1233: Tiêu Trưởng Lão 17/05/2024
1233 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1234: Mấy Mạch Tương Tranh 17/05/2024
1234 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1235: Một Viên Đá Làm Dấy Lên Ngàn Cơn Sóng 17/05/2024
1235 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1236: Khuếch Trương Đại Quy Mô 17/05/2024
1236 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1237: Chứng Thực Trưởng Lão 17/05/2024
1237 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1238: Bắt Đầu Luyện Chế 17/05/2024
1238 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1239: Vạn Diễm Phân Lưu Thuật 17/05/2024
1239 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1240: Nhanh Ngủ 17/05/2024
1240 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1241: Vô Khuyết Đan Dược 17/05/2024
1241 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1242: Không Thể Cổ Vũ 17/05/2024
1242 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1243: Bất Nhân Bất Nghĩa 17/05/2024
1243 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1244: Ta Muốn Làm Thánh Tử 17/05/2024
1244 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1245: Không Tới Năm Phần Mười 17/05/2024
1245 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1246: Nội Bộ Đề Cử 17/05/2024
1246 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1247: Phúc Bá 17/05/2024
1247 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1248: Trác Thị Đan Lâu 17/05/2024
1248 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1249: Trác Thị Nguy Cơ 17/05/2024
1249 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1250: Cái Này Không Rất Tốt Sao 17/05/2024
1250 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1251: Mật Báo 17/05/2024
1251 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1252: Triệt Để Hết 17/05/2024
1252 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1253: Rất Ngu Rất Ngây Thơ 17/05/2024
1253 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1254: Cổ Thống Lĩnh 17/05/2024
1254 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1255: Dược Vương Lệnh Bài 17/05/2024
1255 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1256: Trúng Tà Cổ Thống Lĩnh 17/05/2024
1256 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1257: Ăn Huyết Long Đảm 17/05/2024
1257 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1258: Gà Đất Chó Sành 17/05/2024
1258 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1259: Công Phu Sư Tử Ngoạm 17/05/2024
1259 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1260: Chủ Nhà Họ Liễu 17/05/2024
1260 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1261: Tê Cả Da Đầu 17/05/2024
1261 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1262: Lại Tăng Giá 17/05/2024
1262 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1263: Đây Là Ngươi Nói 17/05/2024
1263 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1264: Chúng Ta Cho 17/05/2024
1264 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1265: Thanh Hồng Đan Sư 17/05/2024
1265 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1266: Ngươi Mắng Ta Thử Xem 17/05/2024
1266 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1267: Dĩ Nhiên Là Dược Vương 17/05/2024
1267 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1268: Tự Học Thành Tài 17/05/2024
1268 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1269: Mưu Sự Tại Nhân 17/05/2024
1269 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1270: Các Chủ Xin Mời 17/05/2024
1270 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1271: Dựa Vào Lí Lẽ Biện Luận 17/05/2024
1271 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1272: Dập Đầu Xin Lỗi 17/05/2024
1272 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1273: Sẽ Không Đáp Ứng 17/05/2024
1273 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1274: Ta Có Thể Giúp Ngươi 17/05/2024
1274 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1275: Cho Ngươi Một Câu Trả Lời Hợp Lý 17/05/2024
1275 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1276: Lợi Dụng Lẫn Nhau 17/05/2024
1276 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1277: Nhất Định Là Ảo Giác 17/05/2024
1277 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1278: Cho Hắn Một Cái Cơ Hội 17/05/2024
1278 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1279: Có Tài Đức Gì 17/05/2024
1279 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1280: Khiêu Chiến Phó Các Chủ 17/05/2024
1280 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1281: Quá Lỗ Mãng 17/05/2024
1281 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1282: Sơ Đẳng Tàng Thư Kho 17/05/2024
1282 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1283: Cả Thành Sôi Trào 17/05/2024
1283 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1284: Vào Đan Đạo Thất 17/05/2024
1284 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1285: Thật Nhanh Tốc Độ 17/05/2024
1285 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1286: Cửa Thứ Sáu 17/05/2024
1286 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1287: Trứng Gà Trong Tìm Xương 17/05/2024
1287 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1288: Thạch Bi Lưu Danh 17/05/2024
1288 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1289: So Đấu Khống Hỏa 17/05/2024
1289 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1290: Kinh Vi Thiên Nhân 17/05/2024
1290 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1291: Ngươi Đừng Đắc Ý 17/05/2024
1291 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1292: Kế Tiếp 17/05/2024
1292 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1293: Nhuận Mạch Đan 17/05/2024
1293 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1294: Nhận Thua Đi 17/05/2024
1294 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1295: Phụ Hoạ Luyện Chế 17/05/2024
1295 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1296: Chơi Với Lửa Có Ngày Chết Cháy 17/05/2024
1296 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1297: Lấy Các Hạ Vi Tôn 17/05/2024
1297 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1298: Nói Năng Bậy Bạ 17/05/2024
1298 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1299: Đây Mới Gọi Là Luyện Đan 17/05/2024
1299 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1300: Chậm Đã! 17/05/2024
1300 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1301: Các Chủ Phát Uy 17/05/2024
1301 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1302: Chiến Hạm Đến 17/05/2024
1302 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1303: To Gan Lớn Mật 17/05/2024
1303 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1304: Có Liên Quan Gì Tới Ngươi 17/05/2024
1304 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1305: Tất Mang Không Được 17/05/2024
1305 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1306: Quá Ngây Thơ 17/05/2024
1306 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1307: Chấp Pháp Điện Lại Đến 17/05/2024
1307 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1308: U Thiên Tuyết Đến 17/05/2024
1308 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1309: Ngươi Tựu Là Tần Trần ? 17/05/2024
1309 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1310: Hoài Nghi Ta Sao 17/05/2024
1310 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1311: Hư Vọng Chi Nhãn 17/05/2024
1311 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1312: Thật Lớn Mật 17/05/2024
1312 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1313: Người Bị Hại 17/05/2024
1313 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1314: Đại Nhân Tha Mạng 17/05/2024
1314 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1315: Thuộc Hạ Nghe Lệnh 17/05/2024
1315 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1316: Tiền Bối Khen Nhầm 17/05/2024
1316 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1317: Rời Khỏi U Thiên Tuyết 17/05/2024
1317 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1318: Tràn Đầy Buồn Bực 17/05/2024
1318 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1319: Thánh Tử Lễ Mừng 17/05/2024
1319 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1320: Khởi Hành Đông Châu Vực 17/05/2024
1320 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1321: Không Ngại Thử Xem 17/05/2024
1321 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1322: Bất Tử Hải 17/05/2024
1322 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1323: Mặc Độc Túc Lão 17/05/2024
1323 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1324: Huyết Giao Hoàng 17/05/2024
1324 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1325: Kiểm Tra Thiên Phú 17/05/2024
1325 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1326: Ta Thử Xem 17/05/2024
1326 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1327: Tám Mươi Bốn Tầng 1 17/05/2024
1327 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1328: Tám Mươi Bốn Tầng 2 17/05/2024
1328 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1329: Tần Trần Thành Tích 1 17/05/2024
1329 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1330: Tần Trần Thành Tích 2 17/05/2024
1330 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1331: Chỉ Đùa Một Chút 17/05/2024
1331 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1332: Vạn Bảo Lâu 17/05/2024
1332 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1333: Làm Ăn Lớn 17/05/2024
1333 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1334: Làm Chủ Không Được 17/05/2024
1334 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1335: Vạn Bảo Lâu Cung Phụng 17/05/2024
1335 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1336: Gặp Qua Lầu Chủ 17/05/2024
1336 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1337: Thông Nguyên Châu 17/05/2024
1337 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1338: Rõ Là Hắc Thẻ 17/05/2024
1338 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1339: Mặc Giết Mặc Chém 17/05/2024
1339 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1340: Đổ Thải Sinh Ý 17/05/2024
1340 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1341: Coi Như Chịu Đựng 17/05/2024
1341 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1342: Lay Động Khang Tư Đồng 17/05/2024
1342 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1343: Nhất Tâm Nhị Dụng 17/05/2024
1343 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1344: Một Lò Nhiều Đan 17/05/2024
1344 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1345: Đại Bi Đột Phá 17/05/2024
1345 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1346: Vũ Vực Đan Đạo Thiên Tài 17/05/2024
1346 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1347: Đều Tỏ Thái Độ 17/05/2024
1347 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1348: Thập Phần Zô Ta Nào 17/05/2024
1348 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1349: Chó Khôn Không Cản Đường 17/05/2024
1349 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1350: Vòng Thứ Nhất Kiểm Tra 17/05/2024
1350 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1351: Như Vậy Khống Hỏa 17/05/2024
1351 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1352: Trời Sinh Hỏa Nguyên Thể 17/05/2024
1352 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1353: Trừ Hắn Ra Không Còn Có Thể Là Ai Khác 17/05/2024
1353 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1354: Tạo Ra Lịch Sử 17/05/2024
1354 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1355: Kiểm Tra Uy Lực 17/05/2024
1355 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1356: Tay Mơ Ngày Trước 17/05/2024
1356 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1357: Dưỡng Cổ Dung Hỏa Thuật 17/05/2024
1357 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1358: Chư Thiên Vạn Giới 17/05/2024
1358 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1359: Khí Linh 17/05/2024
1359 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1360: Kiểu Chết 17/05/2024
1360 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1361: Biến Dị Lục Diệp Liên 17/05/2024
1361 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1362: Linh Dược Thôn Phệ 17/05/2024
1362 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1363: Không Thể Nào Làm Được 17/05/2024
1363 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1364: Mọi Người Quyết Tâm 17/05/2024
1364 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1365: Mất Mà Được Lại 17/05/2024
1365 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1366: Đột Phá Bản Thân 17/05/2024
1366 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1367: Huyền Nguyên Đạo Đan 17/05/2024
1367 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1368: Đỉnh Phong Một Lần 17/05/2024
1368 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1369: Phế Đan 17/05/2024
1369 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1370: Lại Lần Nữa Giám Biệt 17/05/2024
1370 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1371: Nửa Bước Hoàng Đan 17/05/2024
1371 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1372: Ba Cái Danh Ngạch 17/05/2024
1372 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1373: Ngũ Hành Bí Cảnh 17/05/2024
1373 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1374: Bình Yên Đến 17/05/2024
1374 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1375: Thiên Phú Kết Tinh 17/05/2024
1375 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1376: Kinh Người Trị Số 17/05/2024
1376 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1377: Lẫn Nhau Mắng Chửi 17/05/2024
1377 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1378: Hù Dọa Ngốc 17/05/2024
1378 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1379: Có Phải Hay Không Hỏng 17/05/2024
1379 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1380: Tần Trần Suy Đoán 17/05/2024
1380 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1381: Đến Cổ Ngu Giới 17/05/2024
1381 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1382: Chó Giữ Cửa 17/05/2024
1382 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1383: Giao Lưu Đại Sảnh 17/05/2024
1383 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1384: Âu Dương Thánh Nữ 17/05/2024
1384 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1385: Người Yếu Tự Tôn 17/05/2024
1385 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1386: Tiếp Ta Một Chiêu 17/05/2024
1386 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1387: Hoàng Cấp Linh Dược 17/05/2024
1387 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1388: Vẫn Là Nam Nhân Sao 17/05/2024
1388 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1389: Liền Lừa Đảo Hai Hồi 17/05/2024
1389 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1390: Khang Tư Đồng Phiền Toái 17/05/2024
1390 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1391: Huyền Băng Vũ Đế 17/05/2024
1391 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1392: Tứ Đại Võ Đế 17/05/2024
1392 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1393: Đao Thần Thể 17/05/2024
1393 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1394: Người Này Rất Ngông Cuồng 17/05/2024
1394 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1395: Sớm Muộn Cũng Sẽ Có Chuyện 17/05/2024
1395 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1396: Trọng Binh Các 17/05/2024
1396 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1397: Thiên Kiêu Tự Tin 17/05/2024
1397 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1398: Huyễn Ma Tông 17/05/2024
1398 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1399: Người Quen Cũ 17/05/2024
1399 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1400: Thần Hoa Cùng Phàm Thảo 17/05/2024
1400 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1401: Hiên Viên Đại Đế 17/05/2024
1401 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1402: Làm Bản Đế Tử Thiếp 17/05/2024
1402 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1403: Cổ Ngu Giới Mở 17/05/2024
1403 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1404: Lại Thấy Hắc Hoàng 17/05/2024
1404 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1405: Không Gian Chi Tinh 17/05/2024
1405 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1406: Không Gian Đạo Tắc Chi Lực 17/05/2024
1406 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1407: Thử Một Lần 17/05/2024
1407 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1408: Nhân Vương Huyết Mạch 17/05/2024
1408 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1409: Còn Là Người Sao 17/05/2024
1409 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1410: Đánh Gần Chết 17/05/2024
1410 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1411: Không Gian Chi Thể 17/05/2024
1411 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1412: Nửa Bước Võ Hoàng 17/05/2024
1412 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1413: Kinh Sợ Mọi Người 17/05/2024
1413 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1414: Bàn Bạc Kỹ Hơn 17/05/2024
1414 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1415: Người Này Tất Trừ 17/05/2024
1415 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1416: Ta Ngược Lại Cảm Thấy Không Hẳn 17/05/2024
1416 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1417: Đây Là Thiên Hỏa 17/05/2024
1417 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1418: Nhật Viêm Huyền Luân 17/05/2024
1418 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1419: Ngươi Tự Tìm 17/05/2024
1419 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1420: Võ Đế Ý Chí 17/05/2024
1420 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1421: Huyết Sắc Dị Thú 17/05/2024
1421 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1422: Không Gian Loạn Lưu Dây 17/05/2024
1422 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1423: Phiêu Miểu Cung Đệ Tử 17/05/2024
1423 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1424: Không Gian Thao Túng Thuật 17/05/2024
1424 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1425: Lão Bà 17/05/2024
1425 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1426: Tức Giận Tư Đồ Chân 17/05/2024
1426 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1427: Lôi Kiếp Xuất Hiện 17/05/2024
1427 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1428: Thật Lớn Nguy Cơ 17/05/2024
1428 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1429: Đột Phá Võ Hoàng 17/05/2024
1429 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1430: Thanh Đế Sơn 17/05/2024
1430 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1431: Phiên Thiên Ấn 17/05/2024
1431 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1432: Vô Lực Kiều Hoa 17/05/2024
1432 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1433: Ngươi Nghĩ Làm Cái Gì 17/05/2024
1433 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1434: Thất Khiếu Linh Lung Cầu 17/05/2024
1434 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1435: Thế Như Thủy Hỏa 17/05/2024
1435 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1436: Cái Này Chết ? 17/05/2024
1436 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1437: Nguyên Thú Tinh Khí 17/05/2024
1437 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1438: Để Lộ 17/05/2024
1438 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1439: Diệt Hồn Chi Lực 17/05/2024
1439 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1440: La Bàn Không Gian 17/05/2024
1440 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1441: Một Đám Phế Vật 17/05/2024
1441 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1442: Võ Đế Cơ Duyên 17/05/2024
1442 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1443: Tái Kiến Đại Hắc Miêu 17/05/2024
1443 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1444: Dị Ma Tộc Hỗn Huyết 17/05/2024
1444 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1445: Xảo Thiệt Như Hoàng 17/05/2024
1445 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1446: Xuất Ra Chứng Cứ Đến 17/05/2024
1446 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1447: Thu Nhận Huyết Tinh 17/05/2024
1447 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1448: Hư Không Đại Lục 17/05/2024
1448 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1449: Cửu Sắc Thải Hồng Cầu 17/05/2024
1449 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1450: Quá Phận 17/05/2024
1450 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1451: Đến Tốt 17/05/2024
1451 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1452: Một Đám Đống Cặn Bả 17/05/2024
1452 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1453: Thất Sát Ma Kiếm 17/05/2024
1453 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1454: Thiếu Cung Chủ 17/05/2024
1454 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1455: Rớt Xuống 17/05/2024
1455 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1456: Chân Phát Chạy Như Điên 17/05/2024
1456 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1457: Cho Bổn Hoàng Lăn Xuống Đi 17/05/2024
1457 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1458: Hoàn Toàn Không Có Lý Do 17/05/2024
1458 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1459: Bách Túc Thi Trùng 17/05/2024
1459 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1460: Dị Ma Đại Lục 17/05/2024
1460 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1461: Nhân Thần Cộng Phẫn 17/05/2024
1461 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1462: Đừng Cho Mặt Mũi 17/05/2024
1462 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1463: Chủ Nhân , Đừng Động Thủ 17/05/2024
1463 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1464: Tiểu Nghĩ Cùng Tiểu Hỏa 17/05/2024
1464 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1465: Không Biết Liêm Sỉ 17/05/2024
1465 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1466: Cổ Ưng Trưởng Lão 17/05/2024
1466 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1467: Ta Tới Muộn 17/05/2024
1467 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1468: Quá Khinh Thường 17/05/2024
1468 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1469: Đúng Là Đại Bổ 17/05/2024
1469 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1470: Cái Thế Anh Hùng 17/05/2024
1470 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1471: Người Gặp Có Phần 17/05/2024
1471 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1472: Vụ Ẩn Môn 17/05/2024
1472 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1473: Thất Thải Linh Vân 1 17/05/2024
1473 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1474: Thất Thải Linh Vân 2 17/05/2024
1474 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1475: Thiên Lĩnh Long Gia 17/05/2024
1475 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1476: Hết Thảy Đều Là Hiểu Lầm 17/05/2024
1476 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1477: Mất Mặt Lớn 17/05/2024
1477 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1478: Ưu Tiên Quyền Phân Phối 17/05/2024
1478 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1479: Thất Thải Linh Quả 17/05/2024
1479 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1480: Ta Không Đồng Ý 17/05/2024
1480 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1481: Cổ Thương Vũ Hoàng 17/05/2024
1481 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1482: Đưa Ra Cành Ô-liu 17/05/2024
1482 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1483: Cường Thế Xuất Thủ 17/05/2024
1483 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1484: Thời Không Cầm Cố 17/05/2024
1484 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1485: Giữ Lại Thực Lực 17/05/2024
1485 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1486: Trấn Quốc Bí Thuật 17/05/2024
1486 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1487: Mau Gọi Chủ Mẫu 17/05/2024
1487 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1488: Tức Chết Ta 17/05/2024
1488 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1489: Thiếu Hiệp Cứu Mạng 17/05/2024
1489 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1490: Không Gian Trì 17/05/2024
1490 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1491: Ngươi Tại Sao Biết 17/05/2024
1491 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1492: Thủ Cung Chi Trận 17/05/2024
1492 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1493: Nguy Cơ Nhất Phát 17/05/2024
1493 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1494: Thiên Lôi Kiếm 17/05/2024
1494 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1495: Có Dám Nhất Chiến 17/05/2024
1495 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1496: Là Thời Điểm Động Thủ 17/05/2024
1496 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1497: Đối Chiến Phong Vũ Lôi 17/05/2024
1497 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1498: Phá Trần Võ Hoàng 17/05/2024
1498 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1499: Hóa Lôi Quyết 17/05/2024
1499 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1500: Đến Có Phải Là Người Hay Không 17/05/2024
1500 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1501: Phong Thiếu Vũ Hàng Lâm 17/05/2024
1501 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1502: Đoạt Thiên Chi Thuật 17/05/2024
1502 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1503: Kiếm Gỉ Kích Hoạt 17/05/2024
1503 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1504: Vô Thương Võ Đế 17/05/2024
1504 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1505: Thuộc Hạ Lĩnh Mệnh 17/05/2024
1505 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1506: Lấy Thân Báo Đáp 17/05/2024
1506 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1507: Ba Nữ Nhân Thành Một Cái Chợ 17/05/2024
1507 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1508: Không Được Qua Đây 17/05/2024
1508 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1509: Hướng Tới Trung Kỳ 17/05/2024
1509 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1510: Hóa Đạo 17/05/2024
1510 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1511: Tẩu Quang 17/05/2024
1511 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1512: Long Gia Cường Giả 17/05/2024
1512 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1513: Mau Mau Cút Đi 17/05/2024
1513 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1514: Lật Tay Tiêu Diệt 17/05/2024
1514 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1515: Không Gian Châu 17/05/2024
1515 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1516: Thế Giới Quá Nhỏ 17/05/2024
1516 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1517: Thất Lễ 17/05/2024
1517 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1518: Đồ Đằng Trận 17/05/2024
1518 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1519: Tiểu Bạch Kiểm 17/05/2024
1519 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1520: Trùng Thú Khôi Lỗi 17/05/2024
1520 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1521: Kỳ Quái Khảo Hạch 17/05/2024
1521 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1522: Diệt Hồn Trùng 17/05/2024
1522 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1523: Linh Hồn Công Kích 17/05/2024
1523 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1524: Thoát Khỏi Hiểm Cảnh 17/05/2024
1524 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1525: Hoàn Thi Bỉ Thân 17/05/2024
1525 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1526: Quy Tắc Trái Cây 17/05/2024
1526 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1527: Cấm Chế Đại Sư 17/05/2024
1527 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1528: Muốn Nhiều Hơn Một Thành 17/05/2024
1528 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1529: Một Kiếm Chém Đầu 17/05/2024
1529 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1530: Lại Thấy Bóng Đen 17/05/2024
1530 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1531: Bạch Cốt Đốt Đèn 17/05/2024
1531 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1532: Thạch Thất Huyết Tinh 17/05/2024
1532 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1533: Bất Diệt Thánh Thể Đột Phá 17/05/2024
1533 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1534: Đột Phát Ngoài Ý Muốn 17/05/2024
1534 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1535: Chết Người Sống Lại 17/05/2024
1535 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1536: Làm Sao Phát Giác 17/05/2024
1536 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1537: Chỗ Sơ Hở 17/05/2024
1537 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1538: Có Gì Bí Mật 17/05/2024
1538 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1539: Mị Thể Phát Uy 17/05/2024
1539 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1540: Cường Thế Không Thể Địch 17/05/2024
1540 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1541: Ma Tộc Tỉnh Lại 17/05/2024
1541 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1542: Linh Hồn Sóng Âm 17/05/2024
1542 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1543: Vĩnh Dạ Vạch Trần 17/05/2024
1543 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1544: Ngươi Dám Ngăn Trở Ta 17/05/2024
1544 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1545: Có Là Cơ Hội 17/05/2024
1545 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1546: Truyền Thừa Thánh Điện 17/05/2024
1546 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1547: Nô Dịch Ma Tạp Lạp 17/05/2024
1547 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1548: Đại Bổ A 17/05/2024
1548 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1549: Thánh Địa Nguy Nan 17/05/2024
1549 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1550: Rèn Luyện Thân Thể 17/05/2024
1550 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1551: Đoạt Hồn Đại Pháp 17/05/2024
1551 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1552: Thôn Phệ Linh Hồn 17/05/2024
1552 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1553: Sa Vào Đốn Ngộ 17/05/2024
1553 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1554: Một Đám Bạch Nhãn Lang 17/05/2024
1554 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1555: Không Gian Thánh Thể 17/05/2024
1555 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1556: Nội Sự Trưởng Lão 17/05/2024
1556 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1557: Ngươi Nhưng Xác Định 17/05/2024
1557 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1558: Huyết Mạch Thánh Địa Hội Trưởng 17/05/2024
1558 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1559: Cảm Giác Không Sai 17/05/2024
1559 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1560: Chân Chính Cao Ngạo 17/05/2024
1560 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1561: Quy Tắc Thần Thụ 17/05/2024
1561 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1562: Người Nào Vấn Đề 17/05/2024
1562 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1563: Long Gia Sợ 17/05/2024
1563 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1564: Còn Chưa Cút Đi Ra 17/05/2024
1564 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1565: Cửu U Đô Thiên Đại Trận 17/05/2024
1565 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1566: Thiên Khống Vạn Chuyển Trận Bàn 17/05/2024
1566 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1567: Là Phiêu Miểu Cung 17/05/2024
1567 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1568: Vì Đế Tử Chôn Theo 17/05/2024
1568 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1569: Ngậm Máu Phun Người 17/05/2024
1569 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1570: Trái Cây Thành Thục 17/05/2024
1570 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1571: Người Vì Tiền Mà Chết 17/05/2024
1571 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1572: Quy Tắc Mảnh Vụn 17/05/2024
1572 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1573: Ai Muốn Ngươi Cứu 17/05/2024
1573 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1574: Phung Phí Của Trời 17/05/2024
1574 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1575: Chắc Chắn Phải Chết 17/05/2024
1575 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1576: Trái Cây Tới Tay 17/05/2024
1576 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1577: Mau Mau Dừng Tay 17/05/2024
1577 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1578: Địa Ma Lão Quỷ 17/05/2024
1578 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1579: Linh Trùng Thức Tỉnh 17/05/2024
1579 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1580: Đối Chiến Kim Thân 17/05/2024
1580 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1581: Linh Trùng Xuất Thủ 17/05/2024
1581 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1582: Cường Địch Nhìn Chung Quanh 17/05/2024
1582 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1583: Huyết Tế Đại Trận 17/05/2024
1583 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1584: Cho Ta Nhận Lấy Cái Chết 17/05/2024
1584 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1585: Quy Tắc Chi Lực 17/05/2024
1585 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1586: Nhân Vương Tinh Huyết 17/05/2024
1586 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1587: Huyết Mạch Châu 17/05/2024
1587 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1588: Nguyện Ý Trao Đổi 17/05/2024
1588 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1589: Suy Nghĩ Kỹ Càng 17/05/2024
1589 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1590: Thượng Cổ Chân Long Huyết 17/05/2024
1590 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1591: Tư Đồ Chân Đột Phá 17/05/2024
1591 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1592: Võ Hoàng Hậu Kỳ 17/05/2024
1592 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1593: Ma Hóa Trái Cây 17/05/2024
1593 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1594: Võ Đế Ngã Xuống 17/05/2024
1594 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1595: Nhất Định Phải Đánh Ra 17/05/2024
1595 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1596: Xông Ra 17/05/2024
1596 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1597: Huyết Ma Chi Thân 17/05/2024
1597 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1598: Hoảng Sợ Lục Hạo Nhiên 17/05/2024
1598 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1599: Giảo Hoạt Kim Thân Vũ Hoàng 17/05/2024
1599 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1600: Bày Quân Cờ 17/05/2024
1600 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1601: Huyễn Ma Phiên 17/05/2024
1601 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1602: Tư Tư Nguy Hiểm 17/05/2024
1602 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1603: Chủ Nhân Không Chết 17/05/2024
1603 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1604: Đại Hắc Miêu Xuất Hiện 17/05/2024
1604 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1605: Đại Hắc Miêu Xuất Hiện 17/05/2024
1605 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1606: Xích Viêm Ma Quân 17/05/2024
1606 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1607: Tổ Ma Huyết Kinh 17/05/2024
1607 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1608: Nguyên Thú Bổn Nguyên 17/05/2024
1608 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1609: Hắc Miêu Xuất Thủ 17/05/2024
1609 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1610: Trận Pháp Xông Tới 17/05/2024
1610 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1611: Tử Hồn Chi Ấn 17/05/2024
1611 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1612: Nhiếp Hồn Chi Thuật 17/05/2024
1612 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1613: Bi Thảm Xích Viêm 17/05/2024
1613 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1614: Mau Tức Chết 17/05/2024
1614 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1615: Phá Vỡ Phong Ấn 17/05/2024
1615 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1616: Hỗn Độn Mở Ra 17/05/2024
1616 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1617: Không Gian Sụp Đổ 17/05/2024
1617 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1618: Bị Nguyền Rủa Miêu Gia 17/05/2024
1618 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1619: Tư Tư Phát Triển 17/05/2024
1619 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1620: Ra Không Được 17/05/2024
1620 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1621: Quy Tắc Bất Đồng 17/05/2024
1621 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1622: Lịch Lãm Kết Thúc 17/05/2024
1622 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1623: Có Người Đi Ra 17/05/2024
1623 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1624: Hoa Linh Võ Đế 17/05/2024
1624 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1625: Võ Đế Giao Phong 17/05/2024
1625 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1626: Không Gian Trận Đài 17/05/2024
1626 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1627: Dữ Nhiều Lành Ít 17/05/2024
1627 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1628: Còn Có Người Còn Sống 17/05/2024
1628 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1629: Vô Tình Chi Đạo 17/05/2024
1629 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1630: Không Thể Nhẫn Nhịn 17/05/2024
1630 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1631: Thề Không Bỏ Qua 17/05/2024
1631 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1632: Nhiếp Hồn Linh 17/05/2024
1632 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1633: Vạn Cổ Huyền Kim Chùy 17/05/2024
1633 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1634: Làm Sao Có Thể Nhẫn 17/05/2024
1634 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1635: Thanh Âm Khó Nghe 17/05/2024
1635 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1636: Nữ Hiệp Tha Mạng 17/05/2024
1636 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1637: Thần Bí Bà Lão 17/05/2024
1637 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1638: Huyễn Ma Tông Chủ 17/05/2024
1638 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1639: Là Một Cái Người 17/05/2024
1639 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1640: Huyễn Ma Uyên 17/05/2024
1640 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1641: Có Gì Đó Quái Lạ 17/05/2024
1641 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1642: Bất Ngờ Xảy Ra Chuyện 17/05/2024
1642 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1643: Bị Nhốt Lại 17/05/2024
1643 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1644: Đại Đế Cứu Ta 17/05/2024
1644 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1645: Vì Sao Làm Như Vậy 17/05/2024
1645 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1646: Có Ẩn Tình Khác 17/05/2024
1646 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1647: Nửa Bước Đỉnh Phong 17/05/2024
1647 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1648: Không Gian Khẩu Quyết 17/05/2024
1648 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1649: Thế Cục Biến Hóa 17/05/2024
1649 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1650: Chúng Ta Hài Tử 17/05/2024
1650 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1651: Dị Ma Tộc Truyền Thừa 17/05/2024
1651 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1652: Đòi Lại Công Đạo 17/05/2024
1652 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1653: Cổ Phương Giáo Huỷ Diệt 17/05/2024
1653 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1654: Trong Bí Mật Xúi Giục 17/05/2024
1654 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1655: Đều Rút Lui 17/05/2024
1655 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1656: Cảm Ngộ Đại Đạo 17/05/2024
1656 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1657: Huyết Sắc Quái Vật 17/05/2024
1657 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1658: Ta Trở Về 17/05/2024
1658 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1659: Cổ Hoa Thành 17/05/2024
1659 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1660: Đưa Ra Thân Phận 17/05/2024
1660 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1661: Thái Cổ Tửu Lâu 17/05/2024
1661 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1662: Thái Cổ Cư 17/05/2024
1662 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1663: Mười Sáu Tức 17/05/2024
1663 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1664: Không Có, Một Cái Tốt 17/05/2024
1664 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1665: Cách Không Thủ Vật 17/05/2024
1665 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1666: Thống Khổ 17/05/2024
1666 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1667: Thuần Âm Nữ Công 17/05/2024
1667 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1668: Thích Chưng Diện Người 17/05/2024
1668 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1669: Nổi Lên Va Chạm 17/05/2024
1669 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1670: Ngươi Rất Làm Càn 17/05/2024
1670 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1671: Thay Ta Rót Rượu 17/05/2024
1671 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1672: Hắc Ám Chi Uyên 17/05/2024
1672 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1673: Khả Năng A ! 17/05/2024
1673 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1674: Ngươi Ra Cái Giá 17/05/2024
1674 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1675: Ta Không Biết 17/05/2024
1675 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1676: Ngươi Là Võ Đế 17/05/2024
1676 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1677: Giận Dữ 17/05/2024
1677 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1678: Dã Tính Thuần Chất 17/05/2024
1678 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1679: Điện Chủ Bớt Giận 17/05/2024
1679 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1680: Hàng Lâm Cổ Hoa Thành 17/05/2024
1680 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1681: Toàn Bộ Giết Sạch 17/05/2024
1681 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1682: Hối Hận Đan Xen 17/05/2024
1682 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1683: Lão Tổ Ngã Xuống 17/05/2024
1683 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1684: Cải Biến Kế Hoạch 17/05/2024
1684 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1685: Thiên Đạo Tổ Chức 17/05/2024
1685 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1686: Vấn Đỉnh Phòng Đấu Giá 17/05/2024
1686 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1687: Các Ngươi Muốn Tạo Phản 17/05/2024
1687 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1688: Trừng Gian Diệt Ác 17/05/2024
1688 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1689: Còn Đánh Cái Gì Đánh Vũ Thần Chúa Tể 17/05/2024
1689 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1690: Đi Được Tới Đâu Hay Tới Đó 17/05/2024
1690 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1691: Cái Này Rất Khó Sao 17/05/2024
1691 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1692: Nữ Đế Đại Nhân 17/05/2024
1692 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1693: Hồn Khống Tâm Linh 17/05/2024
1693 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1694: Ra Ngoài Săn Thú 17/05/2024
1694 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1695: Thiên Hạ Náo Động 17/05/2024
1695 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1696: Toàn Quyền Phụ Trách 17/05/2024
1696 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1697: Cự Phách Hàng Lâm 17/05/2024
1697 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1698: Tới Chậm Một Bước 17/05/2024
1698 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1699: Cắt Đứt Chân Chó 17/05/2024
1699 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1700: Chạy Trốn A ! 17/05/2024
1700 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1701: Nham Long Võ Đế 17/05/2024
1701 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1702: Đều Đáng Chết 17/05/2024
1702 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1703: Đưa Các Ngươi Ra Đi 17/05/2024
1703 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1704: Đối Chiến Trung Kỳ Võ Đế 17/05/2024
1704 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1705: Trả Giá Thật Lớn 17/05/2024
1705 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1706: Đến Lượt Ngươi 17/05/2024
1706 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1707: Còn Chạy Đi Đâu 17/05/2024
1707 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1708: Không Chết Không Thôi 17/05/2024
1708 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1709: Lại Một Lần Nữa Phụ Trách 17/05/2024
1709 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1710: Hai Thế Lực Lớn Khai Chiến 17/05/2024
1710 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1711: Bực Nào Phí Phạm 17/05/2024
1711 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1712: Tìm Một Người 17/05/2024
1712 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1713: Có Dị Ma Tộc Nhân 17/05/2024
1713 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1714: Lão Thân Lĩnh Mệnh 17/05/2024
1714 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1715: Đại Đế Anh Minh 17/05/2024
1715 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1716: Tử Vân Tiên Tử 17/05/2024
1716 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1717: Dung Đạo Thảo 17/05/2024
1717 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1718: Ngươi Hãy Tỉnh Lại Đi 17/05/2024
1718 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1719: Vô Tuyết Huynh 17/05/2024
1719 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1720: Cô Em Vợ 17/05/2024
1720 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1721: Đại Đạo Trái Cây 17/05/2024
1721 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1722: Giao Ra Đây 17/05/2024
1722 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1723: Giá Cả Tùy Ngươi Khai 17/05/2024
1723 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1724: Không Đồng Ý Cửa Hôn Sự Này 17/05/2024
1724 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1725: Anh Vợ 17/05/2024
1725 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1726: Xích Lân Thao Thiết 17/05/2024
1726 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1727: Vô Cùng Vinh Hạnh 17/05/2024
1727 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1728: Ngươi Có Thành Kiến ? 17/05/2024
1728 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1729: Không Biết Lượng Sức 17/05/2024
1729 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1730: Tiện Nghi Nhạc Phụ 17/05/2024
1730 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1731: Như Nguyệt Hạ Lạc 17/05/2024
1731 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1732: Ở Không Đi Gây Sự 17/05/2024
1732 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1733: Đại Địa Chi Hùng 17/05/2024
1733 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1734: Ruột Hối Xanh 17/05/2024
1734 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1735: Lấy Một Địch Một Trăm 17/05/2024
1735 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1736: Đánh Xuyên Các Ngươi 17/05/2024
1736 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1737: Có Tiền Khoa Nam Nhân 17/05/2024
1737 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1738: Cơ Đạo Lăng 17/05/2024
1738 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1739: Trời Sinh Đạo Thể 17/05/2024
1739 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1740: Húc Đông Thăng Quay Về 17/05/2024
1740 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1741: Ngưỡng Mộ Núi Cao 17/05/2024
1741 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1742: Chạy Trốn Nơi Đâu 17/05/2024
1742 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1743: Sát Lục Quy Tắc 17/05/2024
1743 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1744: Chuẩn Bị Nhận Thanh Tẩy 17/05/2024
1744 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1745: Đừng Để Trong Lòng 17/05/2024
1745 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1746: Cơ Như Quang 17/05/2024
1746 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1747: Tiến Nhập Tổ Địa 17/05/2024
1747 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1748: Bị Dò Xét 17/05/2024
1748 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1749: Dị Tộc Sào Huyệt 17/05/2024
1749 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1750: Ngươi Tới 17/05/2024
1750 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1751: Sinh Tử Hồn Phù 17/05/2024
1751 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1752: Cơ Vô Pháp 17/05/2024
1752 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1753: Thành Toàn Ngươi 17/05/2024
1753 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1754: Nô Dịch Thủ Vệ 17/05/2024
1754 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1755: Phản Bội Gia Tộc 17/05/2024
1755 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1756: Nô Dịch Hồng Trần 17/05/2024
1756 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1757: Tái Kiến Như Nguyệt 17/05/2024
1757 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1758: Hủ Dị Ma Quân 17/05/2024
1758 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1759: Chạy Không Được 17/05/2024
1759 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1760: Lại Lần Nữa Ẩn Dấu 17/05/2024
1760 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1761: Sớm Thanh Tẩy 17/05/2024
1761 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1762: Tâm Phát Lạnh 17/05/2024
1762 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1763: Chuyển Kiếp Tế Đàn 17/05/2024
1763 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1764: Đại Bổ A Đại Bổ 17/05/2024
1764 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1765: Thật Sự Là Thoải Mái 17/05/2024
1765 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1766: Cảm Giác Như Thế Nào 17/05/2024
1766 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1767: Đỉnh Cấp Võ Đế 17/05/2024
1767 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1768: Ngũ Hành Tuyệt Diệt Đại Trận 17/05/2024
1768 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1769: Lão Tổ Xuất Thủ 17/05/2024
1769 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1770: Ông Tổ Nhà Họ Cơ 17/05/2024
1770 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1771: Huyết Hải Châu 17/05/2024
1771 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1772: Sinh Tử Luân Chuyển Cấm Chế 17/05/2024
1772 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1773: Tìm Được Đường Sống Trong Chỗ Chết 17/05/2024
1773 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1774: Không Hiểu Kêu Gọi 17/05/2024
1774 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1775: Hồ Nước Màu Tím 17/05/2024
1775 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1776: Cổ Thư Tái Hiện 17/05/2024
1776 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1777: Đột Phá Võ Đế 17/05/2024
1777 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1778: Tử Sắc Tinh Thạch 17/05/2024
1778 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1779: Người Hữu Duyên 17/05/2024
1779 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1780: Thiên Giới Cường Giả 17/05/2024
1780 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1781: Cơ Gia Tổ Tiên 17/05/2024
1781 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1782: Nơi Này Có Hiểu Lầm 17/05/2024
1782 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1783: Thiên Hồn Cấm Thuật 17/05/2024
1783 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1784: Vạn Thần Tịch Diệt 17/05/2024
1784 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1785: Làm Sao Không Trốn 17/05/2024
1785 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1786: Lôi kiếp giáng thế 17/05/2024
1786 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1787: Lão tổ kinh sợ 17/05/2024
1787 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1788: Thiên Đạo tổ chức tập hợp 17/05/2024
1788 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1789: Thiết Ngưu ở đâu 17/05/2024
1789 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1790: Ngươi liền đừng đi 17/05/2024
1790 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1791: Ai không sợ 17/05/2024
1791 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1792: Kinh khủng 17/05/2024
1792 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1793: Họa hổ loại miêu 17/05/2024
1793 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1794: Hủy Diệt Lôi Bạo 17/05/2024
1794 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1795: Diệt Thế Lôi Kiếp 17/05/2024
1795 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1796: Cư nhiên ngăn trở 17/05/2024
1796 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1797: Mạt Thế Lôi Long 17/05/2024
1797 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1798: Hủy diệt đại đạo 17/05/2024
1798 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1799: Ý chí lôi kiếp 17/05/2024
1799 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1800: Đáng sợ tâm ma 17/05/2024
1800 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1801: Thánh thể đệ bát trọng 17/05/2024
1801 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1802: Ý chí áp bách 17/05/2024
1802 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1803: Báo thù rửa hận 17/05/2024
1803 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1804: Còn non điểm 17/05/2024
1804 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1805: Cổ Ma Triều Sinh Khúc 17/05/2024
1805 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1806: Đem ngươi thân thể cho ta 17/05/2024
1806 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1807: Bị đoạt xá 17/05/2024
1807 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1808: Tứ đại Ma Soái 17/05/2024
1808 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1809: Sinh Tử Hồn Chủng 17/05/2024
1809 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1810: Tử Tinh phát uy 17/05/2024
1810 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1811: Mệnh bảo trụ 17/05/2024
1811 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1812: Tân nhậm gia chủ 17/05/2024
1812 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1813: Vô Lậu cảnh giới 17/05/2024
1813 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1814: Cơ gia chí bảo 17/05/2024
1814 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1815: Mạc gia đột kích 17/05/2024
1815 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1816: Không quá ba chiêu 17/05/2024
1816 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1817: Diệt Hồn Kiếm 17/05/2024
1817 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1818: Hỏa Đao Vũ Đế 17/05/2024
1818 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1819: Thiên Đế Quyền 17/05/2024
1819 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1820: Đi nhanh lên 17/05/2024
1820 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1821: Chiêu Hồn Đại Pháp 17/05/2024
1821 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1822: Hưng sư vấn tội 17/05/2024
1822 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1823: Hai thế lực lớn động thủ 17/05/2024
1823 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1824: Chưa từng giết nghiện 17/05/2024
1824 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1825: Tứ phương rung động 17/05/2024
1825 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1826: Hiên Viên đế quốc 17/05/2024
1826 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1827: Triệu hoán tổ tiên 17/05/2024
1827 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1828: Tổ tiên sống lại 17/05/2024
1828 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1829: Đi tới Phiêu Miểu Cung 17/05/2024
1829 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1830: Sinh lòng khe hở 17/05/2024
1830 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1831: Trở lại Phiêu Miểu Cung 17/05/2024
1831 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1832: Phóng ngựa qua đây 17/05/2024
1832 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1833: Phó cung chủ thứ tội 17/05/2024
1833 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1834: Gặp được nhìn thấy 17/05/2024
1834 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1835: Sống pho tượng 17/05/2024
1835 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1836: Thích ứng thiên địa 17/05/2024
1836 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1837: Gặp nhau nữa 17/05/2024
1837 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1838: Sư tôn 17/05/2024
1838 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1839: Dị Hồn Sư 17/05/2024
1839 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1840: Thái Hư Ma Dịch 17/05/2024
1840 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1841: Đứng hàng không đi ra 17/05/2024
1841 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1842: Dị Hồn chi thuật 17/05/2024
1842 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1843: Thiên Ti Khống Hồn Đại Pháp 17/05/2024
1843 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1844: Lão Nguyên xuất thủ 17/05/2024
1844 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1845: Phong Mạch Cửu Thức 17/05/2024
1845 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1846: Cửu Thiên Thần Nữ Đồ 17/05/2024
1846 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1847: Nhân họa đắc phúc 17/05/2024
1847 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1848: Nhân thần cộng phẫn a 17/05/2024
1848 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1849: Lão bằng hữu 17/05/2024
1849 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1850: Không gian na di 17/05/2024
1850 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1851: Đánh ra 17/05/2024
1851 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1852: Nguy hiểm trọng trọng 17/05/2024
1852 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1853: Không gặp 17/05/2024
1853 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1854: Cổ Phong Tông Thượng 17/05/2024
1854 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1855: Thời gian quy tắc 17/05/2024
1855 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1856: Tên kia người đâu 17/05/2024
1856 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1857: Đào sâu ba thước 17/05/2024
1857 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1858: Nhất cấp đề phòng 17/05/2024
1858 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1859: Bị hãm hại 17/05/2024
1859 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1860: Kinh động Đan các 17/05/2024
1860 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1861: Chứng cứ vô cùng xác thực 17/05/2024
1861 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1862: Không ai có thể hãm hại các ngươi 17/05/2024
1862 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1863: Vấn đề lớn 17/05/2024
1863 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1864: Tàng Bảo Các 17/05/2024
1864 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1865: Thiên Long Ngọc 17/05/2024
1865 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1866: Làm tiếp quyết định 17/05/2024
1866 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1867: Quá trâu bò 17/05/2024
1867 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1868: Đằng Xà Huyết Mạch 17/05/2024
1868 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1869: Chư Cát Thanh Vân 17/05/2024
1869 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1870: Mang bọn họ đi 17/05/2024
1870 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1871: Cuồng Đao Võ đế 17/05/2024
1871 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1872: Mất hết mặt mũi 17/05/2024
1872 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1874: Phó Càn Khôn khiếp sợ 17/05/2024
1873 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1875: Lại chạy mất 17/05/2024
1874 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1876: Vô cùng nhục nhã 17/05/2024
1875 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1877: Cướp sạch không còn 17/05/2024
1876 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1878: Cực phẩm chân mạch 17/05/2024
1877 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1879: Khống chế hạch tâm 17/05/2024
1878 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1880: Bắt nàng 17/05/2024
1879 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1881: Lớn mật cuồng đồ 17/05/2024
1880 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1882: Không được, để lộ 17/05/2024
1881 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1883: Hai bên dây dưa 17/05/2024
1882 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1884: Coi ta là ngu ngốc 17/05/2024
1883 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1885: Này còn tạm được 17/05/2024
1884 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1886: Chính là cướp bóc 17/05/2024
1885 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1887: Chân mạch bạo tạc 17/05/2024
1886 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1888: Ngày tận thế tới 17/05/2024
1887 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1889: Đầu cũng lớn 17/05/2024
1888 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1890: Phân thân thức tỉnh 17/05/2024
1889 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1891: Chiến Thượng Quan Hi Nhi 17/05/2024
1890 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1892: Siêu việt Võ đế 17/05/2024
1891 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1893: Thiên Môn Tông 17/05/2024
1892 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1894: Bị ngược đãi 17/05/2024
1893 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1895: Giam hạ tù 17/05/2024
1894 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1896: Chết hết cho ta 17/05/2024
1895 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1897: Đại chiến Thiên Môn Tông 17/05/2024
1896 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1898: Đỉnh cấp đế binh 17/05/2024
1897 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1899: Thượng Quan Hi Nhi chạy tới 17/05/2024
1898 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1900: Chó gà không tha 17/05/2024
1899 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1901: Thiên Môn Tông diệt 17/05/2024
1900 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1902: Kẽ nứt xuất hiện 17/05/2024
1901 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1903: Triệt để đoạn tuyệt 17/05/2024
1902 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1904: Phiêu Miểu Cung tay sai 17/05/2024
1903 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1905: Khắp nơi tin tức 17/05/2024
1904 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1906: Chuẩn bị luyện đan 17/05/2024
1905 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1907: Thập Toàn Đại Bổ Đan 17/05/2024
1906 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1908: Có thể đi hay không điểm tâm 17/05/2024
1907 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1909: Muốn bạo tạc 17/05/2024
1908 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1910: Luyện đan thành công 17/05/2024
1909 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1911: Yêu nghiệt phương nào 17/05/2024
1910 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1912: Ngươi hại ta 17/05/2024
1911 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1913: Ngăn lại hắn 17/05/2024
1912 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1914: Ta là Tần Trần 17/05/2024
1913 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1915: Thả ngươi đi 17/05/2024
1914 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1916: Thật đi 17/05/2024
1915 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1917: Trần thiếu không có chết 17/05/2024
1916 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1918: Võ đế lôi kiếp 17/05/2024
1917 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1919: Nhịn đau cắt thịt 17/05/2024
1918 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1920: Đỉnh phong Võ đế 17/05/2024
1919 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1921: Cơ hội tới 17/05/2024
1920 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1922: Có tư cách không thế 17/05/2024
1921 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1923: Nhạc Dung Dung 17/05/2024
1922 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1924: Thiên Đế Sơn 17/05/2024
1923 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1925: Trận pháp cao thủ 17/05/2024
1924 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1926: Cửu Long Đế Tuyệt Trận 17/05/2024
1925 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1927: Giả mạo ta có ý tứ sao 17/05/2024
1926 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1928: Sát trận khởi động 17/05/2024
1927 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1929: Thiên Đế Sơn sơn chủ 17/05/2024
1928 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1930: Nhìn ngươi 17/05/2024
1929 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1931: Để cho ta tới giúp ngươi 17/05/2024
1930 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1932: Phương án thứ hai 17/05/2024
1931 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1933: Càng cẩn thận hơn 17/05/2024
1932 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1934: Phản khống đại trận 17/05/2024
1933 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1935: Tự bạo 17/05/2024
1934 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1936: Vạch mặt 17/05/2024
1935 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1937: Lòng muông dạ thú 17/05/2024
1936 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1938: Thiên địa đồng bi 17/05/2024
1937 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1939: Theo kế hoạch hành sự 17/05/2024
1938 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1940: Quy tắc bí cảnh 17/05/2024
1939 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1941: Đánh lén xuất thủ 17/05/2024
1940 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1942: Thôn phệ bí cảnh 17/05/2024
1941 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1943: Náo động 17/05/2024
1942 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1944: Ngươi làm càn 17/05/2024
1943 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1945: Đế Vương Chi Kiếm 17/05/2024
1944 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1946: Ngươi là ma quỷ 17/05/2024
1945 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1947: Đại Đế Lệnh 17/05/2024
1946 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1948: Ta muốn một lời giải thích 17/05/2024
1947 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1949: Lẫn nhau chất vấn 17/05/2024
1948 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1950: Xảy ra chuyện gì 17/05/2024
1949 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1951: Hiểu lầm càng sâu 17/05/2024
1950 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1952: Có phải hay không lầm 17/05/2024
1951 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1953: Lực lượng bản nguyên 17/05/2024
1952 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1954: Sơn chủ thần phục 17/05/2024
1953 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1955: Quỷ dị lui binh 17/05/2024
1954 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1956: Thánh nữ không có chết 17/05/2024
1955 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1957: Tâm Ma Kiếp 17/05/2024
1956 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1958: Ma Nữ Trần Tư Tư 17/05/2024
1957 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1959: Lôi đình chi hải 17/05/2024
1958 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1960: Tìm được cách làm 17/05/2024
1959 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1961: Liêu Trung thương hội 17/05/2024
1960 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1962: Đồ Lệ Võ đế 17/05/2024
1961 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1963: Lôi Châu đạo phỉ 17/05/2024
1962 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1964: Tịch Diệt Hôi Viêm 17/05/2024
1963 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1965: Yêu hỏa đề thăng 17/05/2024
1964 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1966: Có chút thu hoạch 17/05/2024
1965 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1967: Chờ một chút 17/05/2024
1966 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1968: Tái kiến cố nhân 17/05/2024
1967 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1969: Nô lệ 17/05/2024
1968 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1970: Hắc Nô mệnh lệnh 17/05/2024
1969 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1971: Trần thiếu gia 17/05/2024
1970 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1972: Huyết Động thôn phệ 17/05/2024
1971 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1973: Co được dãn được 17/05/2024
1972 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1974: Song Tu Lâu 17/05/2024
1973 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1975: Buông ra ngươi tay thúi 17/05/2024
1974 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1976: Ma Tu Lâu 17/05/2024
1975 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1977: Lỗ Sát hội trưởng 17/05/2024
1976 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1978: Nguyên âm chi thân 17/05/2024
1977 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1979: Bắt kịp 17/05/2024
1978 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1980: Hai thế lực lớn vây giết 17/05/2024
1979 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1981: Một cái 17/05/2024
1980 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1982: Đến là ai 17/05/2024
1981 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1983: Nói diệt liền diệt 17/05/2024
1982 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1984: Thành lập Hắc Tu Hội 17/05/2024
1983 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1985: Thiên Tuần Hội 17/05/2024
1984 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1986: Trú Nhan Đan 17/05/2024
1985 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1987: Hắc Tu Hội kiến thành 17/05/2024
1986 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1988: Nơi phong ấn 17/05/2024
1987 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1989: Thánh Tinh 17/05/2024
1988 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1990: Nguyên Thạch 17/05/2024
1989 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1991: Tiến nhập lôi hải 17/05/2024
1990 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1992: Phong Ma Vũ Đế 17/05/2024
1991 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1993: Tỏa Lôi Đại Trận 17/05/2024
1992 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1994: Vô Lậu thân thể thành 17/05/2024
1993 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1995: Linh hồn phân liệt 17/05/2024
1994 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1996: Thần hồn ly thể 17/05/2024
1995 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1997: Các ngươi liền giết ta 17/05/2024
1996 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1998: Trung kỳ Võ đế 17/05/2024
1997 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1999: Phân thân 17/05/2024
1998 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2000: Thứ hai thân thể 17/05/2024
1999 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2001: Không thể đều chiếm được 17/05/2024
2000 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2002: Quỷ dị bóng ma 17/05/2024
2001 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2003: Chia binh hai đường 17/05/2024
2002 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2004: Nhiêu Nguyên Canh 17/05/2024
2003 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2005: Đấu Vũ Hội hội trưởng 17/05/2024
2004 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2006: Địa Trận Các 17/05/2024
2005 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2007: Quan sát một phen 17/05/2024
2006 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2008: Khinh địch 17/05/2024
2007 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2009: Thủ hạ lưu tình 17/05/2024
2008 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2010: Kỳ Tủy U Lam 17/05/2024
2009 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2011: Có mắt không biết phân biệt 17/05/2024
2010 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2012: Yêu hỏa tấn cấp 17/05/2024
2011 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2013: Ngược thôn phệ 17/05/2024
2012 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2014: Lôi Hải Tử Địa 17/05/2024
2013 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2015: Cổ Kiếm Sơn Trang 17/05/2024
2014 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2016: Quyển trục xuất hiện 17/05/2024
2015 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2017: Một lời nói toạc ra 17/05/2024
2016 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2018: Cổ kiếm bí thuật 17/05/2024
2017 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2019: Ngươi làm cái gì 17/05/2024
2018 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2020: Kiếm Vực bị phá 17/05/2024
2019 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2021: Không cần truy 17/05/2024
2020 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2022: Đứng đối đội 17/05/2024
2021 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2023: Tiểu thế giới 17/05/2024
2022 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2024: Đó là cái gì quỷ 17/05/2024
2023 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2025: Ta nguyện nhập ma 17/05/2024
2024 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2026: Nữ Đế hàng lâm 17/05/2024
2025 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2027: Trần Thanh 17/05/2024
2026 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2028: Đi Hắc Tu Hội 17/05/2024
2027 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2029: Bắt ác đồ 17/05/2024
2028 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2030: Ngươi tựu là Đại Bi lão nhân 17/05/2024
2029 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2031: Việc rất nhỏ 17/05/2024
2030 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2032: Người vô tích sự 17/05/2024
2031 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2033: Còn không nghênh giá 17/05/2024
2032 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2034: Huyết mạch cấm thuật 17/05/2024
2033 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2035: Chúng ta cũng đi 17/05/2024
2034 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2036: Dị tộc hài cốt 17/05/2024
2035 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2037: Mộc Thương Ngô 17/05/2024
2036 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2038: Quỷ dị thực lực 17/05/2024
2037 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2039: Vực thẳm vách núi 17/05/2024
2038 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2040: Sa vào ảo cảnh 17/05/2024
2039 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2041: Đao này không sai 17/05/2024
2040 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2042: Cho bản tọa thần phục 17/05/2024
2041 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2043: Thánh Cảnh cường giả tinh huyết 17/05/2024
2042 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2044: Lão Nguyên sẽ xuất thủ 17/05/2024
2043 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2045: Thần bí kiếm gỉ phát uy 17/05/2024
2044 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2046: Thứ hai ngã ba 17/05/2024
2045 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2047: Cái xác không hồn 17/05/2024
2046 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2048: Cực Kính Đan Đế 17/05/2024
2047 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2049: Vụ Ẩn Môn lão tổ 17/05/2024
2048 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2050: Có ý khác 17/05/2024
2049 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2051: Là Phiêu Miểu Cung xuất thủ 17/05/2024
2050 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2052: Lo lắng 17/05/2024
2051 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2053: Tổ Ma Huyết Kinh tái hiện 17/05/2024
2052 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2054: Thôn Thiên Ma Quân xuất hiện 17/05/2024
2053 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2055: Chân tướng hiển lộ 17/05/2024
2054 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2056: Ta muốn đi vào 17/05/2024
2055 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2057: Bằng đá quảng trường 17/05/2024
2056 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2058: Khởi nguồn chi địa 17/05/2024
2057 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2059: Chẳng lẽ là ảo giác 17/05/2024
2058 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2060: Không tới trễ a! 17/05/2024
2059 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2061: Diệt Long gia 17/05/2024
2060 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2062: Đại trận dị biến 17/05/2024
2061 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2063: Kia đám lão giả 17/05/2024
2062 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2064: Nhìn ngươi làm chuyện tốt 17/05/2024
2063 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2065: Lô Tử An biểu hiện 17/05/2024
2064 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2066: Rõ là ngu ngốc a 17/05/2024
2065 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2067: Vô danh tiểu tốt 17/05/2024
2066 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2068: Ma khí tế đàn 17/05/2024
2067 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2069: Mất đi liên hệ 17/05/2024
2068 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2070: Khắp nơi suy đoán 17/05/2024
2069 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2071: Luân Hồi Ma Thể 17/05/2024
2070 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2072: Ý muốn như thế nào 17/05/2024
2071 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2073: Tám chín phần mười 17/05/2024
2072 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2074: Rất tốt 17/05/2024
2073 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2075: Cái này đánh xong 17/05/2024
2074 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2076: Ma khí trói buộc 17/05/2024
2075 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2077: Viêm Diễm Chưởng 17/05/2024
2076 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2078: Đều là thành vô căn cứ 17/05/2024
2077 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2079: Lục đại thế lực 17/05/2024
2078 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2080: Kẹp lại 17/05/2024
2079 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2081: Kích hoạt thạch trụ 17/05/2024
2080 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2082: Cung điện hiện 17/05/2024
2081 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2083: Bảo vật Thánh Tinh 17/05/2024
2082 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2084: Tế đàn phá 17/05/2024
2083 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2085: Kích sát Mẫn Ô Sa 17/05/2024
2084 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2086: Thiên địa sát cục 17/05/2024
2085 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2087: Cương Nguyên Trận Giáp 17/05/2024
2086 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2088: Ma Dịch 17/05/2024
2087 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2089: Bám dai như đỉa 17/05/2024
2088 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2090: Ngươi có tiểu thế giới 17/05/2024
2089 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2091: Thần bí kiếm gỉ 17/05/2024
2090 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2092: Chọc đại phiền toái 17/05/2024
2091 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2093: Ám sát vương giả 17/05/2024
2092 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2094: Moi ra lai lịch 17/05/2024
2093 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2095: Người này không thể lưu 17/05/2024
2094 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2096: Tính là ngươi hảo vận 17/05/2024
2095 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2097: Đau thấu tim gan 17/05/2024
2096 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2098: Nhân gian không đáng 17/05/2024
2097 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2099: Đột phá hậu kỳ Võ đế 17/05/2024
2098 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2100: Không Gian Lôi Vực 17/05/2024
2099 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2101: Bốn thần thú 17/05/2024
2100 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2102: Thực lực tăng vọt 17/05/2024
2101 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2103: Cấm mạch giải phóng 17/05/2024
2102 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2104: Thật muốn cùng lão phu là địch 17/05/2024
2103 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2105: Có thể lưu lại di ngôn 17/05/2024
2104 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2106: Tái chiến Cổ Ly 17/05/2024
2105 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2107: Tứ Tượng Trảm Sát 17/05/2024
2106 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2108: Không gian lôi bạo 17/05/2024
2107 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2109: Ma điện 17/05/2024
2108 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2110: Hóa Long Tuyệt Học 17/05/2024
2109 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2111: Ma địa chủ nhân 17/05/2024
2110 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2112: Đều chết cho ta a! 17/05/2024
2111 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2113: Dị Ma Tộc Ma Chủ 17/05/2024
2112 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2114: Vạn Ma Tỏa Thiên Trận 17/05/2024
2113 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2115: Tiểu vương bát đản 17/05/2024
2114 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2116: Một bầy kiến hôi 17/05/2024
2115 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2117: Hỏa diễm áp chế 17/05/2024
2116 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2118: Ma Đạo Phong Cấm 17/05/2024
2117 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2119: Là nàng 17/05/2024
2118 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2120: Chân Long Hàng Thế 17/05/2024
2119 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2121: Bán Thánh cường giả 17/05/2024
2120 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2122: Tâm Ma Thệ 17/05/2024
2121 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2123: Thanh Linh Giới 17/05/2024
2122 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2124: Thân phận lộ ra 17/05/2024
2123 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2125: Lại cũng bại 17/05/2024
2124 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2126: Xong đời 17/05/2024
2125 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2127: Cấm Hồn Chú 17/05/2024
2126 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2128: Bổn nguyên ma lực 17/05/2024
2127 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2129: Tái kiến Huyết Kinh 17/05/2024
2128 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2130: 4-5 thành tỷ lệ 17/05/2024
2129 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2131: Lão vu bà 17/05/2024
2130 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2132: Hiến tế sinh mệnh 17/05/2024
2131 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2133: Uyên Ma chi chủ 17/05/2024
2132 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2134: Còn chưa đủ tư cách 17/05/2024
2133 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2135: Nên đi đều đi 17/05/2024
2134 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2136: Không tưởng tượng mạnh 17/05/2024
2135 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2137: Uổng công 17/05/2024
2136 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2138: Tham tiền 17/05/2024
2137 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2139: Luyện hóa Tổ Ma Huyết Kinh 17/05/2024
2138 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2140: Chết không 17/05/2024
2139 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2141: Thị Huyết Nhất Khí 17/05/2024
2140 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2142: Chí Cao Thần Lôi 17/05/2024
2141 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2143: Biến hóa vi diệu 17/05/2024
2142 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2144: Linh hồn lột xác 17/05/2024
2143 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2145: Thôn phệ hỏa diễm 17/05/2024
2144 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2146: Tiến nhập vực thẳm 17/05/2024
2145 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2147: Thực lực đề thăng 17/05/2024
2146 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2148: Ma Khôi 17/05/2024
2147 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2149: Nhanh hơn chút nữa 17/05/2024
2148 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2150: Điên trạng thái 17/05/2024
2149 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2151: Thượng Quan Uyển Nhi 17/05/2024
2150 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2152: Hắc Tu Hội nguy cơ 17/05/2024
2151 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2153: Vạn quỷ 17/05/2024
2152 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2154: Quỷ Diêm La 17/05/2024
2153 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2155: Tiếp tục ẩn núp 17/05/2024
2154 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2156: Không Lôi Kiếm Vực 17/05/2024
2155 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2157: Quả nhiên là nơi này 17/05/2024
2156 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2158: Có đưa hay không 17/05/2024
2157 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2159: Cảm ngộ thánh trận 17/05/2024
2158 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2160: Bố trí trận pháp 17/05/2024
2159 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2161: Thân hóa lôi đình 17/05/2024
2160 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2162: Thiên giới không gian bổn nguyên 17/05/2024
2161 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2163: Hùng hồn chịu chết 17/05/2024
2162 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2164: Là một chuyện tốt 17/05/2024
2163 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2165: Hỗn loạn lôi hải 17/05/2024
2164 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2166: Một quyền thành tro 17/05/2024
2165 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2167: Huyết Đao lão tổ 17/05/2024
2166 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2168: Đằng gia Thái thượng trưởng lão 17/05/2024
2167 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2169: Lười nhác giết người 17/05/2024
2168 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2170: Chúng ta có thể làm chứng 17/05/2024
2169 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2171: Có thể làm sao 17/05/2024
2170 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2172: Cải tà quy chính 17/05/2024
2171 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2173: Có thể là cái hiểu lầm 17/05/2024
2172 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2174: Giết người 17/05/2024
2173 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2175: Bình tĩnh chớ nóng 17/05/2024
2174 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2176: Xảy ra đại sự a 17/05/2024
2175 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2177: Diễn kịch có ý tứ sao 17/05/2024
2176 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2178: Bắt lấy bọn hắn 17/05/2024
2177 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2179: Cho lão phu phá 17/05/2024
2178 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2180: Linh hỏa lĩnh vực 17/05/2024
2179 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2181: Đồng tâm hiệp lực 17/05/2024
2180 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2182: Chỉ là thí nghiệm 17/05/2024
2181 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2183: Viễn cổ thánh khí 17/05/2024
2182 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2184: Tàn phá kiếm gãy 17/05/2024
2183 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2185: Đại Hà hư ảnh 17/05/2024
2184 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2186: Lật thuyền trong mương 17/05/2024
2185 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2187: Trần huynh 17/05/2024
2186 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2188: Này giả trang bức 17/05/2024
2187 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2189: Ngươi nổi điên làm gì 17/05/2024
2188 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2190: Lệnh bài thân phận 17/05/2024
2189 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2191: Chẳng lẽ là thánh trận 17/05/2024
2190 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2192: Lập tức đi ngay 17/05/2024
2191 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2193: Các hạ là 17/05/2024
2192 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2194: Còn có một cái chứng cứ 17/05/2024
2193 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2195: Chư vị đều ngồi 17/05/2024
2194 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2196: Hồn tế 17/05/2024
2195 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2197: Lão phu đáp ứng 17/05/2024
2196 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2198: Thượng phẩm chân mạch 17/05/2024
2197 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2199: Cực đại cải cách 17/05/2024
2198 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2200: Hộ thành đại trận thành 17/05/2024
2199 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2201: Ngươi thật đúng là cảm tưởng 17/05/2024
2200 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2202: Hộ tịch quy định 17/05/2024
2201 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2203: Âm Ma Lĩnh 17/05/2024
2202 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2204: Khôi phục không sai 17/05/2024
2203 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2205: Làm cái giao dịch 17/05/2024
2204 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2206: Hắc Ám Giao Long 17/05/2024
2205 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2207: Huyễn Ma Đại Thủ Ấn 17/05/2024
2206 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2208: Vô tri không sợ 17/05/2024
2207 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2209: Không dễ rơi lệ 17/05/2024
2208 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2210: Khả năng không có chết 17/05/2024
2209 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2211: Ngươi đi theo ta 17/05/2024
2210 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2212: Tám phần mười chắc chắn 17/05/2024
2211 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2213: Nói như thế nào 17/05/2024
2212 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2214: Huyết Thần Hải 17/05/2024
2213 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2215: Huyết thú nhất tộc 17/05/2024
2214 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2216: Thanh Ổ đại nhân 17/05/2024
2215 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2217: Lôi Tê nhất tộc 17/05/2024
2216 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2218: Thiên phú thần thông 17/05/2024
2217 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2219: Nô dịch Thanh Ổ 17/05/2024
2218 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2220: Cái này đơn giản 17/05/2024
2219 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2221: Hóa Yêu Quyết 17/05/2024
2220 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2222: Hồ Cơ 17/05/2024
2221 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2223: Nghiêm hội trưởng 17/05/2024
2222 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2224: Thế lực liên minh 17/05/2024
2223 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2225: Hôm nay là một ngày tốt lành 17/05/2024
2224 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2226: Còn có nghi hoặc 17/05/2024
2225 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2227: Tạm không 17/05/2024
2226 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2228: Nghiệt đồ 17/05/2024
2227 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2229: Kinh thiên tin tức 17/05/2024
2228 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2230: Không phải Huyết Thú 17/05/2024
2229 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2231: Một con đường chết 17/05/2024
2230 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2232: Một quyền đánh giết 17/05/2024
2231 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2233: Hư Vô Giới Trận 17/05/2024
2232 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2234: Thánh Cấp phù văn 17/05/2024
2233 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2235: Thánh địa kẻ phản bội 17/05/2024
2234 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2236: Huyết mạch dung hợp 17/05/2024
2235 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2237: Đại Đế 17/05/2024
2236 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2238: Tiểu tử kia không có chết 17/05/2024
2237 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2239: Đừng giết chúng ta 17/05/2024
2238 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2240: Đối chiến Phong Thiếu Vũ 17/05/2024
2239 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2241: Hắn là Tần Trần 17/05/2024
2240 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2242: Nhân Hoàng Kiếm 17/05/2024
2241 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2243: Thỉnh xuất thủ giúp một tay 17/05/2024
2242 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2244: Viễn cổ cường giả 17/05/2024
2243 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2245: Bóng đen của cái chết 17/05/2024
2244 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2246: Ngươi là Tần Trần 17/05/2024
2245 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2247: Tử Vong Huyễn Ảnh 17/05/2024
2246 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2248: Một đường truy tung 17/05/2024
2247 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2249: Liên tục diệt tông 17/05/2024
2248 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2250: Cổ Tôn Nhân 17/05/2024
2249 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2251: Linh hồn cấp độ 17/05/2024
2250 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2252: Phụng ngươi làm chủ 17/05/2024
2251 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2253: Nhận hết dằn vặt 17/05/2024
2252 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2254: Trọng chưởng Huyết Mạch Thánh Địa 17/05/2024
2253 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2255: Tần Trần kế hoạch 17/05/2024
2254 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2256: Đại lục xao động 17/05/2024
2255 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2257: Gây phiền toái 17/05/2024
2256 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2258: Càng cao nhất giới 17/05/2024
2257 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2259: Thiên giới vỡ vụn 17/05/2024
2258 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2260: Nhìn không thấu 17/05/2024
2259 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2261: Minh bạch 17/05/2024
2260 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2262: Ma Tộc kế hoạch 17/05/2024
2261 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2263: Đợi làm thịt cừu con 17/05/2024
2262 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2264: Có chuẩn bị mà đến 17/05/2024
2263 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2265: Huyễn Ma Tông Chủ xuất thủ 17/05/2024
2264 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2266: Chỗ không thích hợp 17/05/2024
2265 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2267: Rõ là kỳ quái 17/05/2024
2266 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2268: Tìm được tung tích 17/05/2024
2267 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2269: Thiên Long Phi Thăng Đan 17/05/2024
2268 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2270: Lần thứ hai luyện đan 17/05/2024
2269 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2271: Thất sắc Đan văn 17/05/2024
2270 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2272: Gọi thói quen 17/05/2024
2271 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2273: Thiên Hỏa Điện 17/05/2024
2272 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2274: Giống như đã từng quen biết 17/05/2024
2273 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2275: Đan Tháp 17/05/2024
2274 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2276: Đan các Thánh Tử 17/05/2024
2275 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2277: Còn không mau tới người 17/05/2024
2276 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2278: Hắc Long Dẫn 17/05/2024
2277 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2279: Tục Mệnh Đan 17/05/2024
2278 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2280: Ngươi nhìn ra? 17/05/2024
2279 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2281: Sinh Mệnh Cổ 17/05/2024
2280 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2282: Quả thực là kỳ tích 17/05/2024
2281 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2283: Này một vị là 17/05/2024
2282 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2284: Rốt cục xuất hiện 17/05/2024
2283 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2285: Như thế nào cùng ta đấu 17/05/2024
2284 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2286: Không hợp quy củ 17/05/2024
2285 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2287: Nhìn ngươi giải thích thế nào 17/05/2024
2286 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2288: Việc lớn không tốt 17/05/2024
2287 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2289: Địa chấn sao 17/05/2024
2288 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2290: Các chủ đến 17/05/2024
2289 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2291: Ngươi ít đánh rắm 17/05/2024
2290 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2292: Mở ra Thiên Hỏa Điện 17/05/2024
2291 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2293: U Không Băng Diễm 17/05/2024
2292 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2294: Hỏa Linh Dung Thể Thuật 17/05/2024
2293 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2295: Dưới đất lạnh 17/05/2024
2294 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2296: Đi ra 17/05/2024
2295 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2297: Ngươi không phục phải không 17/05/2024
2296 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2298: Ly Dương Chi Hỏa 17/05/2024
2297 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2299: Dung Ma thuật 17/05/2024
2298 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2300: Đại thanh tẩy 17/05/2024
2299 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2301: Ma Hồn Hương 17/05/2024
2300 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2302: Cạm bẫy 17/05/2024
2301 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2303: Lâu chủ đại nhân 17/05/2024
2302 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2304: Linh hồn ly thể 17/05/2024
2303 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2305: Tái kiến bạn cũ 17/05/2024
2304 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2306: Luận bàn chỉ điểm 17/05/2024
2305 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2307: Hướng chết mà sinh 17/05/2024
2306 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2308: Hạt giống ký sinh 17/05/2024
2307 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2309: Hỗn Độn Ma Sào hiện 17/05/2024
2308 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2310: Đao Đế phục sinh 17/05/2024
2309 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2311: Viễn Cổ Bí Tân 17/05/2024
2310 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2312: Đại lục hạch tâm 17/05/2024
2311 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2313: Phong ấn cường giả 17/05/2024
2312 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2314: Thiên Trận Sơn 17/05/2024
2313 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2315: Mộng Trận Trà 17/05/2024
2314 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2316: Sưu hồn 17/05/2024
2315 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2317: Được làm vua thua làm giặc 17/05/2024
2316 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2318: Cửu Tuyệt Luân Hồi Trận 17/05/2024
2317 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2319: Ngũ Hành Hư Sát Trận 17/05/2024
2318 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2320: Trận đạo chi thần 17/05/2024
2319 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2321: Quá biến thái 17/05/2024
2320 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2322: Cửu Anh Phệ Hồn Trận 17/05/2024
2321 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2323: Vạn Thánh Tru Ma Trận 17/05/2024
2322 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2324: Nhô lên 17/05/2024
2323 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2325: Thôn Phệ Ma Công 17/05/2024
2324 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2326: Thôn Phệ Ma Kiếm 17/05/2024
2325 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2327: Âm Ma Tông 17/05/2024
2326 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2328: Bắc Thiên vực nguy cơ 17/05/2024
2327 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2329: Long Lăng Phong 17/05/2024
2328 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2330: Vĩnh Dạ đại nhân 17/05/2024
2329 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2331: Ma Quân đại chiến 17/05/2024
2330 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2332: Ma Chủ thân thể 17/05/2024
2331 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2333: Đan Thành gặp nạn 17/05/2024
2332 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2334: Chí người vững như thành đồng 17/05/2024
2333 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2335: Đi ra ăn cái gì 17/05/2024
2334 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2336: Tần Trần chạy tới 17/05/2024
2335 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2337: Thánh Tử trở về 17/05/2024
2336 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2338: Vị tiền bối này là 17/05/2024
2337 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2339: Vũ Vực đại kiếp nạn 17/05/2024
2338 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2340: Ly Nguyệt Thành 17/05/2024
2339 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2341: Mạnh mẽ mang đi 17/05/2024
2340 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2342: Yêu Kiếm xuất thế 17/05/2024
2341 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2343: Đoạt kiếm 17/05/2024
2342 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2344: Đột phá Bán Thánh 17/05/2024
2343 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2345: Ma Hồn Hoa 17/05/2024
2344 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2346: Khủng Cụ Ma Chủ 17/05/2024
2345 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2347: Buồn triền miên 17/05/2024
2346 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2348: Triệu hoán Cổ Nam Đô 17/05/2024
2347 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2349: Đại Khôn Thiên Ma Trận 17/05/2024
2348 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2350: Vạn tầng kiếp nạn 17/05/2024
2349 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2351: Gặp gỡ lão bằng hữu 17/05/2024
2350 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2352: Thế đừng trách bản Ma Chủ 17/05/2024
2351 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2353: Hỗn Độn Ma Sào rớt tam gặp 17/05/2024
2352 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2354: Là thời điểm 17/05/2024
2353 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2355: Chiến Ma Chủ 17/05/2024
2354 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2356: Lão Nguyên hiện thân 17/05/2024
2355 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2357: Lòng độc ác 17/05/2024
2356 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2358: Tiện nhân này 17/05/2024
2357 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2359: Ma Chủ ấn ký 17/05/2024
2358 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2360: Ngươi muốn làm gì 17/05/2024
2359 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2361: Hạt giống sở hữu người 17/05/2024
2360 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2362: Hồn phi phách tán 17/05/2024
2361 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2363: Ba trăm năm luân hồi 17/05/2024
2362 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2364: Ngươi là… Tần Trần 17/05/2024
2363 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2365: Phong Thiếu Vũ chết 17/05/2024
2364 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2366: Hỏi qua ta sao 17/05/2024
2365 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2367: Ma sào hàng lâm 17/05/2024
2366 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2368: Làm sao ngăn cản 17/05/2024
2367 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2369: Ác ma đến 17/05/2024
2368 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2370: Gia hương không có 17/05/2024
2369 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2371: Thiên giới cao thủ 17/05/2024
2370 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2372: Thiên Đạo chi uy 17/05/2024
2371 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2373: Cá nhỏ chạy 17/05/2024
2372 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2374: Đại Dự Ngôn Thuật 17/05/2024
2373 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2375: Thần phục các ngươi 17/05/2024
2374 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2376: Gặp được ngươi , rất vui vẻ 17/05/2024
2375 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2377: Niết bàn trọng sinh 17/05/2024
2376 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2378: Không gian thần thông 17/05/2024
2377 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2379: Kinh khủng Thiên giới cường giả 17/05/2024
2378 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2380: Quá mất mặt 17/05/2024
2379 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2381: Quá nhiều bảo vật 17/05/2024
2380 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2382: Thiên giới cường giả ngã xuống 17/05/2024
2381 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2383: Thiên giới bổn nguyên 17/05/2024
2382 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2384: Có thể có cái gì cường giả 17/05/2024
2383 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2385: Tàm Vũ Y 17/05/2024
2384 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2386: Thây phơi khắp nơi 17/05/2024
2385 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2387: Tràn ngập nguy cơ 17/05/2024
2386 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2388: Giết sạch là được 17/05/2024
2387 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2389: Dị Ma Tộc toàn diệt 17/05/2024
2388 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2390: Lôi Đình Cự Long 17/05/2024
2389 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2391: Thánh Cấp phù văn áo giáp 17/05/2024
2390 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2392: Thánh Chủ 17/05/2024
2391 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2393: Truyền thừa hoàn thành 17/05/2024
2392 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2394: Tần Ma thoát khốn 17/05/2024
2393 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2395: Linh hồn dị biến 17/05/2024
2394 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2396: Chỉ có một cách làm 17/05/2024
2395 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2397: Thôn phệ Hỗn Độn Ma Sào 17/05/2024
2396 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2398: Cầu được siêu thoát 17/05/2024
2397 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2399: Đột phá Thánh Cảnh 17/05/2024
2398 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2400: Tìm được 17/05/2024
2399 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2401: Còn có ba ngày 17/05/2024
2400 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2402: Tuế Nguyệt Chi Lực 17/05/2024
2401 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2403: Yêu Tổ sơn mạch 17/05/2024
2402 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2404: Tần Trần thức tỉnh 17/05/2024
2403 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2405: Vừa hôn 17/05/2024
2404 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2406: Linh hồn thực chất hóa 17/05/2024
2405 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2407: Vị diện chi tử 17/05/2024
2406 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2408: Phát tài 17/05/2024
2407 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2409: Tế luyện huyết mâu 17/05/2024
2408 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2410: Thần bí huyết mạch 17/05/2024
2409 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2411: Vượt giới đại trận 17/05/2024
2410 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2412: Đe doạ bản tọa 17/05/2024
2411 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2413: Diệu Diệt Phủ chủ 17/05/2024
2412 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2414: Khai tộc lập phủ 17/05/2024
2413 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2415: Ta đi thử một chút 17/05/2024
2414 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2416: Thánh Cảnh dị thú 17/05/2024
2415 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2417: Địa Thánh Cảnh 17/05/2024
2416 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2418: Thượng Quan Hi Nhi trọng thương 17/05/2024
2417 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2419: Có chuyện dễ thương lượng 17/05/2024
2418 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2420: Thật lớn mật a 17/05/2024
2419 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2421: Ta là giết ngươi người 17/05/2024
2420 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2422: Đại chiến Thượng Quan Hi Nhi 17/05/2024
2421 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2423: Thầy trò gặp nhau 17/05/2024
2422 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2424: Chia ra hai đường 17/05/2024
2423 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2425: Tuế Nguyệt Chi Lực mạn 17/05/2024
2424 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2426: Tuế Nguyệt Đạo Vận Quả 17/05/2024
2425 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2427: Tuyệt sát chi địa 17/05/2024
2426 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2428: Quá khinh địch 17/05/2024
2427 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2429: Phệ Hồn Mâu 17/05/2024
2428 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2430: Kim sắc phù chỉ hiển uy 17/05/2024
2429 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2431: Cấp Thánh chủ bảo vật 17/05/2024
2430 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2432: Cổ chiến trường 17/05/2024
2431 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2433: Liệt không thần ngân 17/05/2024
2432 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2434: Một cái cố sự 17/05/2024
2433 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2435: Báo đáp ân tình 17/05/2024
2434 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2436: Ngươi đừng nói 17/05/2024
2435 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2437: Trùng kích Thánh Cảnh 17/05/2024
2436 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2438: Thánh Chủ khí tức 17/05/2024
2437 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2439: Thánh Chủ vũ khí 17/05/2024
2438 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2440: Nguyên đại lục 17/05/2024
2439 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2441: Thu phục bổn nguyên 17/05/2024
2440 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2442: Ta tại sao muốn chạy 17/05/2024
2441 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2443: Thiên địa bản nguyên 17/05/2024
2442 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2444: Tuế Nguyệt Trường Hà 17/05/2024
2443 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2445: Thánh Cảnh Thánh Cảnh 17/05/2024
2444 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2446: Một quyền vô địch 17/05/2024
2445 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2447: Giết Liễu Phượng Vũ 17/05/2024
2446 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2448: Tư Tư nguy hiểm 17/05/2024
2447 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2449: Ngươi ép ta 17/05/2024
2448 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2450: Hắc ám chi lực 17/05/2024
2449 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2451: Linh hồn tự hủy 17/05/2024
2450 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2452: Ngươi chết không yên là 17/05/2024
2451 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2453: Uyên Ma chi chủ phân hồ 17/05/2024
2452 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2454: Đây chính là yêu 17/05/2024
2453 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2455: Ta tới cứu ngươi 17/05/2024
2454 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2456: Mau dừng 17/05/2024
2455 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2457: Thiên Thánh cao thủ 17/05/2024
2456 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2458: Chiến đấu kịch liệt Thượ 17/05/2024
2457 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2459: Thân phận công bố 17/05/2024
2458 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2460: Thượng Quan Hi Nhi chế 17/05/2024
2459 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2461: Ma Giới Chi Môn 17/05/2024
2460 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2462: Vô Gian Ma Ngục 17/05/2024
2461 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2463: Thiên Vũ Đại Lục phong ấn 17/05/2024
2462 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2464: Vạn Cổ Tuế Nguyệt Đan 17/05/2024
2463 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2465: Luyện chế thành công 17/05/2024
2464 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2466: Tiến nhập Tuế Nguyệt Trường Hà 17/05/2024
2465 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2467: Đại lục bí ẩn 17/05/2024
2466 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2468: Siêu việt Thánh Chủ cường giả 17/05/2024
2467 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2469: Lôi Đình Chi Hải chủ nhân 17/05/2024
2468 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2470: Tiến nhập Thiên giới 17/05/2024
2469 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2471: Bổn nguyên khôi phục 17/05/2024
2470 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2472: Hoàng cấp cỏ dại 17/05/2024
2471 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2473: Giống như không có chết 17/05/2024
2472 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2474: Trận đầu 17/05/2024
2473 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2475: Thương Huyền Thành 17/05/2024
2474 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2476: Thiên Mang sơn mạch 17/05/2024
2475 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2477: Cổ Chung Phái 17/05/2024
2476 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2478: Đến đối 17/05/2024
2477 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2479: Thương thế khỏi hẳn 17/05/2024
2478 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2480: Phàm Thánh Cảnh hậu kỳ 17/05/2024
2479 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2481: Đại nhân không chấp tiểu nhân 17/05/2024
2480 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2482: Mục Đạo Huyền 17/05/2024
2481 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2483: Tiêu Diêu chí tôn 17/05/2024
2482 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2484: Địa Thánh lão tổ 17/05/2024
2483 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2485: Vô cùng mê hoặc 17/05/2024
2484 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2486: Nghe lệnh của ta 17/05/2024
2485 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2487: Lão phu làm 17/05/2024
2486 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2488: Không lão 17/05/2024
2487 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2489: Là , Trần thiếu 17/05/2024
2488 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2490: Bị xảo trá 17/05/2024
2489 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2491: Gan phượng ma tâm 17/05/2024
2490 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2492: Hồn Hỏa thế gia 17/05/2024
2491 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2493: Tuyệt sát một kích 17/05/2024
2492 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2494: Cổ Thánh chiến pháp 17/05/2024
2493 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2495: Vô Không tổ chức 17/05/2024
2494 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2496: Cổ Dược Đường 17/05/2024
2495 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2497: Cổ Dược đại sư 17/05/2024
2496 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2498: Đánh cuộc khống hỏa 17/05/2024
2497 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2499: Hoang Cổ Hằng Vũ Lô 17/05/2024
2498 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2500: Hoang Cổ Nhất Khí Đan 17/05/2024
2499 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2501: Thời gian gia tốc 17/05/2024
2500 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2502: Bảo tàng 17/05/2024
2501 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2503: Phiêu Miểu Cung huỷ diệt 17/05/2024
2502 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2504: Tiến quân Hắc Ám Chi Uyên 17/05/2024
2503 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2505: Cái này hết 17/05/2024
2504 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2506: Bán tộc 17/05/2024
2505 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2507: Nhanh chóng rời đi 17/05/2024
2506 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2508: Bắt thích khách 17/05/2024
2507 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2509: Cái tay trấn áp 17/05/2024
2508 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2510: Bất chấp gian nguy 17/05/2024
2509 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2511: Gian lận 17/05/2024
2510 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2512: Quản sự phủ 17/05/2024
2511 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2513: Bài trừ hiềm nghi 17/05/2024
2512 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2514: Khí không đủ 17/05/2024
2513 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2515: Đừng chọc trận vương 17/05/2024
2514 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2516: Động thủ 17/05/2024
2515 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2517: Trận pháp kiếm khí 17/05/2024
2516 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2518: Đại Nhật Kim Diễm 17/05/2024
2517 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2519: Ám tử 17/05/2024
2518 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2520: Linh hồn nô dịch 17/05/2024
2519 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2521: Sự thật đưa tới 17/05/2024
2520 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2522: Thành chủ triệu kiến 17/05/2024
2521 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2523: Tuyệt thế Địa Thánh 17/05/2024
2522 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2524: Nhàn vân dã hạc 17/05/2024
2523 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2525: Chủ muốn thế nào thì khách thế đó 17/05/2024
2524 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2526: Thánh Chủ truyền nhân 17/05/2024
2525 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2527: Bắt đầu tu luyện 17/05/2024
2526 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2528: Ma Thánh bảo tàng 17/05/2024
2527 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2529: Làm ra lựa chọn 17/05/2024
2528 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2530: Truyền thừa thịnh hội 17/05/2024
2529 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2531: Truyền thừa bắt đầu 17/05/2024
2530 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2532: Luyện khí Thánh tông 17/05/2024
2531 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2533: Tần Trần cảm ngộ 17/05/2024
2532 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2534: Tấm mộc 17/05/2024
2533 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2535: Bị kích hoạt 17/05/2024
2534 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2536: Ào ào kích hoạt 17/05/2024
2535 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2537: Linh Kiếm Tông 17/05/2024
2536 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2538: Xua đuổi đám người 17/05/2024
2537 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2539: Chân chính truyền thừa 17/05/2024
2538 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2540: Cùng ta có quan hệ gì đâu 17/05/2024
2539 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2541: Thật cuồng gia hỏa 17/05/2024
2540 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2542: Nói năng lỗ mãng 17/05/2024
2541 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2543: Cao thủ xuất hiện 17/05/2024
2542 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2544: Này còn là người sao 17/05/2024
2543 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2545: Quá kích thích 17/05/2024
2544 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2546: Không gian truyền thừa 17/05/2024
2545 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2547: Đại nhân anh minh 17/05/2024
2546 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2548: Bổ Thiên Cung 17/05/2024
2547 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2549: Bổ thiên bí văn đồ 17/05/2024
2548 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2550: Khổ sở giãy dụa 17/05/2024
2549 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2551: Đột phá Địa Thánh 17/05/2024
2550 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2552: Để cho ngươi rời khỏi sao 17/05/2024
2551 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2553: Chư Thần Quy Thiên 17/05/2024
2552 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2554: Là ta điên 17/05/2024
2553 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2555: Theo quy củ đến 17/05/2024
2554 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2556: Tiểu hữu mời ngồi 17/05/2024
2555 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2557: Phát ra mời 17/05/2024
2556 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2558: Cần xuất phát 17/05/2024
2557 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2559: Diêm La Ma Tộc 17/05/2024
2558 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2560: Uyên Ma áo nghĩa 17/05/2024
2559 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2561: Đến hưng sư vấn tội 17/05/2024
2560 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2562: Tam đại thành chủ 17/05/2024
2561 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2563: Thực sự là kỳ nhân 17/05/2024
2562 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2564: Cảm nhận tin tức 17/05/2024
2563 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2565: Ma Linh Chuyển Sinh Trận 17/05/2024
2564 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2566: Nhanh chân đến trước 17/05/2024
2565 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2567: Thiên Đạo Tịch Diệt 17/05/2024
2566 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2568: Rất có tâm cơ 17/05/2024
2567 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2569: Không bằng liên thủ 17/05/2024
2568 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2570: Tuyệt Thế Chân Long Đan 17/05/2024
2569 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2571: Đột phá Địa Thánh trung kỳ 17/05/2024
2570 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2572: Tuyệt thế trọng bảo 17/05/2024
2571 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2573: Bổ Thiên Chi Thuật 17/05/2024
2572 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2574: Ma Thánh xác chết 17/05/2024
2573 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2575: Ma binh hang động 17/05/2024
2574 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2576: Tinh Thể Linh Chi 17/05/2024
2575 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2577: Ma Linh ý thức 17/05/2024
2576 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2578: Ma Thánh huyết dịch 17/05/2024
2577 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2579: Lấy một địch ba 17/05/2024
2578 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2580: Kiểm nghiệm thực lực 17/05/2024
2579 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2581: Nô dịch ba người 17/05/2024
2580 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2582: Cho một lời khuyên 17/05/2024
2581 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2583: Thần bí viên cầu 17/05/2024
2582 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2584: Xông vào quang mạc 17/05/2024
2583 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2585: Khó nhất khả năng 17/05/2024
2584 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2586: Giống như đã từng quen biết 17/05/2024
2585 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2587: Quỷ dị đại điện 17/05/2024
2586 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2588: Phong Vân Bá Thể Quyết 17/05/2024
2587 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2589: Địch trong tối ta ngoài sáng 17/05/2024
2588 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2590: Kết thành quan hệ thông gia ? 17/05/2024
2589 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2591: Vừa thẹn vừa giận 17/05/2024
2590 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2592: Bốn đại sát chiêu 17/05/2024
2591 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2593: Vô Không chém giết 17/05/2024
2592 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2594: Nghe ta một lời 17/05/2024
2593 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2595: Lẫn nhau hợp tác 17/05/2024
2594 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2596: Vạn Giới Ma Quả 17/05/2024
2595 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2597: Bôi lên tiên huyết 17/05/2024
2596 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2598: Lưu lại trấn thủ 17/05/2024
2597 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2599: Chân tướng phơi bày 17/05/2024
2598 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2600: Ma thụ xuất hiện 17/05/2024
2599 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2601: Tranh giành ma quả 17/05/2024
2600 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2602: Diêm La Thánh Chủ 17/05/2024
2601 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2603: Thánh Ma Tộc Nhân 17/05/2024
2602 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2604: Hai bên tính toán 17/05/2024
2603 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2605: Nhất niệm thành không 17/05/2024
2604 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2606: Cố ý như vậy 17/05/2024
2605 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2607: Chờ một chút 17/05/2024
2606 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2608: Trăm triệu năm bày bố 17/05/2024
2607 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2609: Ngũ bí phát uy 17/05/2024
2608 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2610: Mở rộng tầm mắt kết quả 17/05/2024
2609 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2611: Tương kế tựu kế 17/05/2024
2610 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2612: Ngươi là Ma Tộc ? 17/05/2024
2611 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2613: Ký kết khế ước 17/05/2024
2612 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2614: Vạn Giới Ma Nguyên 17/05/2024
2613 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2615: Thận bí 17/05/2024
2614 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2616: Đỉnh cấp thánh mạch 17/05/2024
2615 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2617: Thương Huyền Thành nguy cơ 17/05/2024
2616 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2618: Phá trận pháp này 17/05/2024
2617 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2619: Cùng nhau kháng địch 17/05/2024
2618 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2620: Thiên giới xoá tên 17/05/2024
2619 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2621: Thiên Hồn Dong Viêm 17/05/2024
2620 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2622: Đối chiến nửa bước Thiên Thánh 17/05/2024
2621 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2623: Trực tiếp xé rách 17/05/2024
2622 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2624: Diệt cả nhà 17/05/2024
2623 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2625: Liên tục tăng lên 17/05/2024
2624 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2626: Vô khả hạn lượng 17/05/2024
2625 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2627: Chứng kiến bài 17/05/2024
2626 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2628: Linh hồn hạt giống 17/05/2024
2627 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2629: Chỉnh hợp thế lực 17/05/2024
2628 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2630: Lại lần nữa xuất phát 17/05/2024
2629 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2631: Vạn Cổ Lâu 17/05/2024
2630 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2632: Năm loại quy cách 17/05/2024
2631 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2633: Ma Tiên Hương 17/05/2024
2632 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2634: Xưng hô như thế nào 17/05/2024
2633 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2635: Thiên Thánh ma binh 17/05/2024
2634 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2636: Vô giá 17/05/2024
2635 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2637: Tìm kiếm vài người 17/05/2024
2636 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2638: Thiên Hành chân nhân 17/05/2024
2637 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2639: Công Tượng Tác 17/05/2024
2638 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2640: Luyện Khí sư tư chất 17/05/2024
2639 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2641: Mục tiền bối 17/05/2024
2640 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2642: Thánh Binh cố vấn 17/05/2024
2641 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2643: Vân Châu Khí các 17/05/2024
2642 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2644: Khí Thánh Mục Cốc Thiên 17/05/2024
2643 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2645: Ba mươi hô hấp là đủ 17/05/2024
2644 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2646: Thượng cổ thuật luyện khí 17/05/2024
2645 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2647: Lại thêm có lòng tin 17/05/2024
2646 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2648: Vân Châu phân bộ 17/05/2024
2647 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2649: Đã chết 17/05/2024
2648 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2650: Cửu tầng bảo tháp 17/05/2024
2649 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2651: Cổ Thánh Tháp 17/05/2024
2650 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2652: Lộ ra hung tướng 17/05/2024
2651 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2653: Bắt đầu khảo hạch a ! 17/05/2024
2652 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2654: Vương giả cấp 17/05/2024
2653 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2655: Lục Tháp thiên tài 17/05/2024
2654 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2656: Đố kị người chết 17/05/2024
2655 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2657: Tha cho chúng ta a ! 17/05/2024
2656 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2658: Có tiền đề 17/05/2024
2657 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2659: tiến hành khảo hạch 17/05/2024
2658 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2660: Thần kỳ khí linh 17/05/2024
2659 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2661: Hiên Viên Quyết 17/05/2024
2660 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2662: Đế Cấp thiên tài 17/05/2024
2661 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2663: Yến Cửu Thiên 17/05/2024
2662 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2664: Chỉ còn một cái 17/05/2024
2663 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2665: Thiên cấp thiên tài 17/05/2024
2664 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2666: Tầng thứ chín 17/05/2024
2665 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2667: Một trăm lẻ ba cái 17/05/2024
2666 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2668: Thoải mái niềm vui tràn trề 17/05/2024
2667 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2669: Thiên Tôn 17/05/2024
2668 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2670: Suy nghĩ kỹ càng 17/05/2024
2669 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2671: Nhan Như Ngọc 17/05/2024
2670 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2672: Tốt đại chí hướng 17/05/2024
2671 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2673: Nhân tính bạc bẽo 17/05/2024
2672 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2674: Thập Tam Đạo Tặc 17/05/2024
2673 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2675: Tự nghĩ ra thần thông 17/05/2024
2674 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2676: Khởi Nguyên thần thông 17/05/2024
2675 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2677: Chí Tôn Bảo Vật ? 17/05/2024
2676 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2678: Đột phá tuyệt thế Địa Thánh 17/05/2024
2677 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2679: Vĩnh Dạ Hàng Lâm 17/05/2024
2678 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2680: Khởi Nguyên thần thông lập uy 17/05/2024
2679 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2681: Thiên Thánh chi uy 17/05/2024
2680 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2682: Sau này còn gặp lại 17/05/2024
2681 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2683: Vạn Đạo Quật 17/05/2024
2682 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2684: Lệ khí tận trời 17/05/2024
2683 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2685: Sinh mệnh hiến tế 17/05/2024
2684 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2686: Khỏi cần tìm 17/05/2024
2685 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2687: Kiểm lại một chút 17/05/2024
2686 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2688: Treo giải thưởng 17/05/2024
2687 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2689: Khai Thiên Phủ 17/05/2024
2688 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2690: Tha hắn một lần 17/05/2024
2689 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2691: Nhất định phải giết hắn 17/05/2024
2690 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2692: Thất Linh Chuyển Sinh Trận 17/05/2024
2691 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2693: Bố trí nhiệm vụ 17/05/2024
2692 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2694: Thiên Thánh phép tắc 17/05/2024
2693 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2695: Luyện Vạn Đạo Quật 17/05/2024
2694 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2696: Bí mật thương nghị 17/05/2024
2695 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2697: Lệ Vãn Tuyết hối hận 17/05/2024
2696 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2698: Bảo Khí Đường 17/05/2024
2697 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2699: Rõ là hồ đồ 17/05/2024
2698 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2700: Thánh Trận Thập Nhị Trọng Thiên 17/05/2024
2699 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2701: Không phải là như vậy 17/05/2024
2700 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2702: Hoàn mỹ người 17/05/2024
2701 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2703: Làm sao tới kẻ ngu 17/05/2024
2702 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2704: Vận cứt chó 17/05/2024
2703 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2705: Thất bại tác phẩm 17/05/2024
2704 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2706: Nhanh chóng truy đuổi 17/05/2024
2705 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2707: Lại một người ngu ngốc 17/05/2024
2706 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2708: Quá khốc liệt 17/05/2024
2707 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2709: Vẫn là thất bại 17/05/2024
2708 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2710: Phục khắc thánh trận 17/05/2024
2709 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2711: Đợt thứ hai 17/05/2024
2710 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2712: Mười hai loại tài liệu 17/05/2024
2711 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2713: Bắt đầu kích hoạt 17/05/2024
2712 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2714: Đứng máy 17/05/2024
2713 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2715: Tương sinh tương khắc 17/05/2024
2714 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2716: Ngũ hành phân chia 17/05/2024
2715 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2717: Một lần kích hoạt 17/05/2024
2716 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2718: Một vòng cuối cùng khảo hạch 17/05/2024
2717 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2719: Không một bỏ sót 17/05/2024
2718 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2720: Thiên phẩm tài liệu 17/05/2024
2719 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2721: Mậu Tuất Ô Thiết 17/05/2024
2720 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2722: Luyện hỏa bí thuật 17/05/2024
2721 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2723: Nửa bước Thiên Binh 17/05/2024
2722 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2724: Thành tích kiểm trắc 17/05/2024
2723 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2725: Sáu mươi chín phân 17/05/2024
2724 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2726: Một cái so một cái cao 17/05/2024
2725 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2727: Ta không phục 17/05/2024
2726 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2728: Vô Danh Chi Kiếm 17/05/2024
2727 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2729: Tiếp ta một đao 17/05/2024
2728 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2730: Quá cuồng bạo 17/05/2024
2729 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2731: Vô cùng đau lòng 17/05/2024
2730 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2732: Luyện Ngục Chi Trận 17/05/2024
2731 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2733: Kinh khủng kiếm đạo 17/05/2024
2732 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2734: Di hình hoán ảnh 17/05/2024
2733 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2735: Bởi ta tiếp quản 17/05/2024
2734 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2736: Lão phu cũng đồng ý 17/05/2024
2735 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2737: Làm sao còn làm 17/05/2024
2736 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2738: Cứng rắn a 17/05/2024
2737 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2739: Người này bất phàm 17/05/2024
2738 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2740: Thật lớn dã tâm 17/05/2024
2739 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2741: Còn chưa đủ mạnh 17/05/2024
2740 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2742: Có tin tức 17/05/2024
2741 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2743: Tử Linh Vực 17/05/2024
2742 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2744: Không có tiền lệ 17/05/2024
2743 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2745: Thần Cổ Minh 17/05/2024
2744 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2746: Hoang Thần phế tích 17/05/2024
2745 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2747: Thu Thủy chân nhân 17/05/2024
2746 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2748: Tuyệt Hình Thiên 17/05/2024
2747 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2749: Hoạt động kỳ 17/05/2024
2748 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2750: Ai là trói buộc 17/05/2024
2749 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2751: Lấy lại danh dự 17/05/2024
2750 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2752: Hình Thiên Bàn 17/05/2024
2751 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2753: Yên diệt phong bạo 17/05/2024
2752 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2754: Không có an bình ngày 17/05/2024
2753 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2755: Coi ta là đứa trẻ ba tuổi 17/05/2024
2754 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2756: Thương Nguyên Đồ 17/05/2024
2755 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2757: Ba đại cường giả 17/05/2024
2756 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2758: Phá Không Phù 17/05/2024
2757 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2759: Ân tái tạo 17/05/2024
2758 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2760: Đuổi tận giết tuyệt 17/05/2024
2759 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2761: Thiên giới hình đài 17/05/2024
2760 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2762: Chí cao tài quyết 17/05/2024
2761 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2763: Hoang thần cửa 17/05/2024
2762 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2764: Ba pho tượng 17/05/2024
2763 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2765: Vĩnh Hằng kiếm chủ 17/05/2024
2764 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2766: Hoang Thần chi chủ 17/05/2024
2765 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2767: Hủy diệt kiếm đạo 17/05/2024
2766 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2768: Mệnh trung chú định 17/05/2024
2767 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2769: Ta mạnh nhất 17/05/2024
2768 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2770: Thôn Thiên Bình 17/05/2024
2769 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2771: Ngươi có biện pháp 17/05/2024
2770 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2772: Luyện hóa Thôn Thiên Bình 17/05/2024
2771 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2773: Bắt Tuyệt Hình Thiên 17/05/2024
2772 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2774: Thiên cấp thánh mạch 17/05/2024
2773 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2775: Cho ta trấn áp 17/05/2024
2774 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2776: Hoang Cổ Cực Thần Đạo 17/05/2024
2775 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2777: Nghịch thiên cải mệnh 17/05/2024
2776 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2778: Thiên Thánh Thiên Thánh 17/05/2024
2777 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2779: Hết thảy cũng có thể 17/05/2024
2778 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2780: Cửu Vĩ Mị Thuật 17/05/2024
2779 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2781: Ngươi không có chết 17/05/2024
2780 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2782: Ngưng tụ hồn quang 17/05/2024
2781 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2783: Cho ta buông tay 17/05/2024
2782 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2784: Quỳ thành một hàng 17/05/2024
2783 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2785: Các ngươi nghĩ sao 17/05/2024
2784 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2786: Đến Quảng Hàn Phủ 17/05/2024
2785 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2787: Tìm hiểu tình huống 17/05/2024
2786 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2788: Tái kiến Nhược Nhị 17/05/2024
2787 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2789: Đồ Nhân Thần 17/05/2024
2788 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2790: Cô gái này không sai 17/05/2024
2789 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2791: Ngươi lập lại lần nữa 17/05/2024
2790 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2792: Cho bản tọa chết đi 17/05/2024
2791 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2793: Ngươi rõ là Tần Trần ? 17/05/2024
2792 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2794: Cấp Thánh chủ 17/05/2024
2793 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2795: Hù chết người 17/05/2024
2794 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2796: Rườm rà lề thói cũ 17/05/2024
2795 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2797: Thủ tịch đại đệ tử 17/05/2024
2796 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2798: Nam thị gia tộc 17/05/2024
2797 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2799: Ngươi rốt cục đến 17/05/2024
2798 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2800: Hai cái cùng tiến lên 17/05/2024
2799 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2801: Một khối quỳ xuống 17/05/2024
2800 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2802: Cực kì nở mày nở mặt 17/05/2024
2801 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2803: Thiên Thánh đỉnh phong 17/05/2024
2802 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2804: Khiêu khích trưởng lão 17/05/2024
2803 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2805: Giấu nghề 17/05/2024
2804 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2806: Hỏi thăm 17/05/2024
2805 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2807: Thánh Tử 17/05/2024
2806 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2808: Báo cáo 17/05/2024
2807 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2809: Xích Mi sư huynh 17/05/2024
2808 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2810: Cái gì tiền bối 17/05/2024
2809 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2811: Âm Dương Hồn Hỏa 17/05/2024
2810 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2812: Thiên Thánh sơ kỳ đỉnh phong 17/05/2024
2811 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2813: Tàng Bảo Thánh Điện 17/05/2024
2812 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2814: Chư Thánh Thiên Kinh 17/05/2024
2813 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2815: Hải lượng bảo vật 17/05/2024
2814 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2816: Tần Trần sững sờ 17/05/2024
2815 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2817: Thời gian tinh thạch 17/05/2024
2816 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2818: Làm nhiệm vụ 17/05/2024
2817 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2819: Nhiệm vụ tự do 17/05/2024
2818 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2820: Giải đáp khu 17/05/2024
2819 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2821: Hồng Việt Thái thượng trưởng lão 17/05/2024
2820 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2822: Có trình độ vấn đề 17/05/2024
2821 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2823: Hắc Diệu Tinh 17/05/2024
2822 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2824: Nổ tung 17/05/2024
2823 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2825: Điên cuồng đại điện 17/05/2024
2824 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2826: Hơn 2 triệu 17/05/2024
2825 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2827: Võ giả bộ phận 17/05/2024
2826 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2828: Cửu Dương Thần Huyền Sơn 17/05/2024
2827 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2829: Mộ Dung Thiên 17/05/2024
2828 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2830: Tin thủ hứa hẹn 17/05/2024
2829 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2831: Bố trí đại điện 17/05/2024
2830 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2832: Trấn áp trưởng lão 17/05/2024
2831 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2833: Tìm được người 17/05/2024
2832 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2834: Sẽ không bỏ qua cho ngươi 17/05/2024
2833 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2835: Người trong lòng 17/05/2024
2834 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2836: Rút ra phép tắc 17/05/2024
2835 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2837: Thánh Tử hàng lâm 17/05/2024
2836 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2838: Coi như là một đại nhân vật 17/05/2024
2837 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2839: Tử Muội chân hỏa 17/05/2024
2838 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2840: Tra ra chưa 17/05/2024
2839 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2841: Tây Hoàng Nhất Chỉ 17/05/2024
2840 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2842: Tây Hoàng Du Ảnh Đại Pháp 17/05/2024
2841 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2843: Yêu thích không buông tay 17/05/2024
2842 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2844: Luyện thân ta 17/05/2024
2843 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2845: Thời gian thần thông 17/05/2024
2844 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2846: Cường giả xuất hiện 17/05/2024
2845 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2847: Thất Bảo Lưu Ly Tháp 17/05/2024
2846 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2848: Ngươi lui ra đi 17/05/2024
2847 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2849: Vô địch Thánh Tử 17/05/2024
2848 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2850: Vạn cổ thần thông 17/05/2024
2849 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2851: Khí đạo chi thần 17/05/2024
2850 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2852: Khí đế hàng lâm 17/05/2024
2851 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2853: Cũng quỳ xuống 17/05/2024
2852 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2854: Trưởng lão xuất thủ 17/05/2024
2853 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2855: Thánh Chủ hàng lâm 17/05/2024
2854 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2856: Nói là làm ngay 17/05/2024
2855 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2857: Hội kiến bộ trưởng 17/05/2024
2856 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2858: Nửa thật nửa giả 17/05/2024
2857 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2859: Bỏ xuống thể diện 17/05/2024
2858 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2860: Luyện hóa bảo tháp 17/05/2024
2859 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2861: Âm mưu quỷ kế 17/05/2024
2860 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2862: Hạ ngoan thủ 17/05/2024
2861 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2863: Làm sao ngươi tới 17/05/2024
2862 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2864: Thiên Thánh Đại Trận 17/05/2024
2863 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2865: Không cho phép kẻ khác khinh nhờn 17/05/2024
2864 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2866: Đủ để chứng minh tất cả 17/05/2024
2865 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2867: Đây doạ dẫm 17/05/2024
2866 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2868: Là địch là bạn 17/05/2024
2867 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2869: Vạn Hỏa linh mạch 17/05/2024
2868 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2870: Hỏa độc tà khí 17/05/2024
2869 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2871: Khách khanh trưởng lão 17/05/2024
2870 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2872: Quảng Hàn Cung 17/05/2024
2871 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2873: Thái Âm Lưu Ly chí tôn nữ đế 17/05/2024
2872 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2874: Quảng Hàn Huyễn Trận 17/05/2024
2873 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2875: Một phần vạn 17/05/2024
2874 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2876: Xông ảo cảnh 17/05/2024
2875 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2877: Thánh nữ khu vực 17/05/2024
2876 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2878: Thập nhị trọng ảo cảnh 17/05/2024
2877 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2879: Gặp gỡ Thánh nữ 17/05/2024
2878 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2880: Ngươi … Buông 17/05/2024
2879 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2881: Úy Tư Thanh 17/05/2024
2880 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2882: Khổng tước đông nam phi 17/05/2024
2881 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2883: Bị vây nơi này 17/05/2024
2882 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2884: Suy yếu chín thành 17/05/2024
2883 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2885: Dao trì thánh địa 17/05/2024
2884 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2886: Ngươi tên cầm thú này 17/05/2024
2885 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2887: Bóp vỡ đầu 17/05/2024
2886 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2888: Phi thăng thông đạo 17/05/2024
2887 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2889: Hai cái chỗ sơ hở 17/05/2024
2888 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2890: Tranh giành vinh quang 17/05/2024
2889 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2891: Rất nhiều Thánh tử 17/05/2024
2890 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2892: Ngươi cư nhiên nhận thức 17/05/2024
2891 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2893: Hỗn loạn thần thông 17/05/2024
2892 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2894: Cầu Nại Hà 17/05/2024
2893 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2895: Cho sư huynh một bộ mặt 17/05/2024
2894 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2896: Không so đo xấu tốt 17/05/2024
2895 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2897: Thí luyện bắt đầu 17/05/2024
2896 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2898: Hỗn loạn chi hải 17/05/2024
2897 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2899: Trên không xé rách 17/05/2024
2898 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2900: Huyết Thần Thánh tử 17/05/2024
2899 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2901: Nhân Vương huynh 17/05/2024
2900 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2902: Hỗn loạn phong bạo 17/05/2024
2901 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2903: Hỗn Loạn Lôi Điểu 17/05/2024
2902 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2904: Sẽ không trách tội a ! 17/05/2024
2903 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2905: Võ thánh chi lực 17/05/2024
2904 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2906: Hỗn loạn hải mạch 17/05/2024
2905 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2907: Thèm nhỏ dãi 17/05/2024
2906 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2908: Nửa bước bá chủ 17/05/2024
2907 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2909: Giao ra thánh mạch 17/05/2024
2908 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2910: Bắt đầu buông lỏng 17/05/2024
2909 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2911: Thánh mạch không đủ 17/05/2024
2910 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2912: Xui xẻo 17/05/2024
2911 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2913: Lại chịu tiếng xấu thay cho người khác 17/05/2024
2912 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2914: Hỏa Văn Minh 17/05/2024
2913 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2915: Lấy oán trả ơn 17/05/2024
2914 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2916: Mười cái bồi thường 17/05/2024
2915 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2917: Thần Chiếu Thánh tử 17/05/2024
2916 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2918: Đến đại lục 17/05/2024
2917 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2919: Luyện Ngục Thạch Tượng Quỷ 17/05/2024
2918 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2920: Luyện ngục văn minh 17/05/2024
2919 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2921: Một bí mật 17/05/2024
2920 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2922: Bị phục kích 17/05/2024
2921 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2923: Thấy rõ thiên cơ 17/05/2024
2922 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2924: Cái nào nói nhảm nhiều như vậy 17/05/2024
2923 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2925: Viễn cổ Nhân Vương 17/05/2024
2924 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2926: Sinh sinh xé rách 17/05/2024
2925 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2927: Viễn cổ Huyết Thần 17/05/2024
2926 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2928: Huyết Thần thương ảnh 17/05/2024
2927 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2929: Mau tới cứu ta 17/05/2024
2928 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2930: Bực nào bá đạo 17/05/2024
2929 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2931: Đột nhiên tới nguy cơ 17/05/2024
2930 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2932: Thần Chiếu Kính 17/05/2024
2931 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2933: Kém điểm lành lạnh 17/05/2024
2932 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2934: Động phàm tâm 17/05/2024
2933 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2935: Linh Trì Thánh Tuyền Nhãn 17/05/2024
2934 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2936: Diệt Thiên Thánh Chủ 17/05/2024
2935 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2937: Cho bản thiếu chết 17/05/2024
2936 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2938: Chưởng khống huyết mạch 17/05/2024
2937 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2939: Quá đề cao bản thân 17/05/2024
2938 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2940: Thân thể hòa vào đất trời 17/05/2024
2939 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2941: Đột phá cự đầu 17/05/2024
2940 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2942: Con sâu làm rầu nồi canh 17/05/2024
2941 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2943: Phế tích bảo địa 17/05/2024
2942 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2944: Ma Khôi Dạ Xoa 17/05/2024
2943 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2945: Chẳng lẽ là nàng 17/05/2024
2944 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2946: Uyên Ma chi đạo 17/05/2024
2945 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2947: Xem thế là đủ rồi 17/05/2024
2946 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2948: Có điểm tốt 17/05/2024
2947 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2949: Yêu ma khí tức 17/05/2024
2948 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2950: Mị hoặc nữ yêu 17/05/2024
2949 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2951: Luyện hồn sư 17/05/2024
2950 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2952: Cổ Yêu Thần Thương 17/05/2024
2951 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2953: Hương ba lão 17/05/2024
2952 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2954: Đại ân đại đức 17/05/2024
2953 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2955: Nhiều bằng hữu 17/05/2024
2954 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2956: Tam đại cự đầu 17/05/2024
2955 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2957: Xem trận chê cười 17/05/2024
2956 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2958: Hóa Binh Thần Quyết 17/05/2024
2957 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2959: Bất phân thắng bại 17/05/2024
2958 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2960: Âm Dương Bảo Luân 17/05/2024
2959 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2961: Không thể địch 17/05/2024
2960 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2962: Rút đi bổn nguyên 17/05/2024
2961 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2963: Quỳ xuống nói 17/05/2024
2962 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2964: Đạo bất đồng 17/05/2024
2963 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2965: Ngươi có biện pháp ? 17/05/2024
2964 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2966: Thần Quang Phổ Chiếu 17/05/2024
2965 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2967: Tín ngưỡng chi lực 17/05/2024
2966 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2968: Thánh mạch đại trận 17/05/2024
2967 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2969: Sinh Diệt Chi Đồng 17/05/2024
2968 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2970: Bóp vỡ 17/05/2024
2969 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2971: Bá chủ cao thủ 17/05/2024
2970 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2972: Ở đó xem cuộc vui 17/05/2024
2971 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2973: Tín ngưỡng văn minh 17/05/2024
2972 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2974: Hồi phục 17/05/2024
2973 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2975: Năng lực khôi phục 17/05/2024
2974 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2976: Bất tử bất diệt 17/05/2024
2975 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2977: Hôi phi yên diệt 17/05/2024
2976 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2978: Kiếm gỉ ra 17/05/2024
2977 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2979: Ma quật huyệt động 17/05/2024
2978 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2980: Yêu Ma Giới 17/05/2024
2979 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2981: Bá chủ cự ma 17/05/2024
2980 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2982: Vạn giới thôn phệ 17/05/2024
2981 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2983: Lừa đảo thảm 17/05/2024
2982 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2984: Tần Ma không thấy 17/05/2024
2983 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2985: Phi thăng 17/05/2024
2984 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2986: Diệt Kiếm Tông lão tổ 17/05/2024
2985 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2987: Tiến nhập yêu ma giới 17/05/2024
2986 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2988: Cùng tồn tại nhất giới 17/05/2024
2987 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2989: Ma khí kiếp vân 17/05/2024
2988 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2990: Yêu ma quốc độ 17/05/2024
2989 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2991: Kiếp vân hạ xuống 17/05/2024
2990 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2992: Ma Tôn truyền thừa 17/05/2024
2991 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2993: Thánh Chủ cấm chế 17/05/2024
2992 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2994: Thượng cổ ma thi 17/05/2024
2993 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2995: Thánh Chủ sống lại 17/05/2024
2994 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2996: Lui , chính là tử 17/05/2024
2995 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2997: Tự bạo thánh bảo 17/05/2024
2996 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2998: Thật sự là cao 17/05/2024
2997 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2999: Các loại khí chất 17/05/2024
2998 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3000: Thủ hộ chi sơn 17/05/2024
2999 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3001: Xếp hạng thứ ba 17/05/2024
3000 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3002: Diệu Vô Danh 17/05/2024
3001 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3003: Bách Hoa Tiên Tử 17/05/2024
3002 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3004: Người nọ gọi Tần Trần 17/05/2024
3003 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3005: Tôn giả truyền thừa 17/05/2024
3004 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3006: Tuyệt đối có bí mật 17/05/2024
3005 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3007: Tử Thần Chi Tán 17/05/2024
3006 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3008: Mới xứng làm bằng hữu 17/05/2024
3007 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3009: Từng người mang ý xấu riêng 17/05/2024
3008 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3010: Dễ nói dễ nói 17/05/2024
3009 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3011: Thế Giới Sơn 17/05/2024
3010 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3012: Vạn Ma Thánh vực 17/05/2024
3011 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3013: Thánh ma tịnh hóa 17/05/2024
3012 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3014: Âm dương phế tích 17/05/2024
3013 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3015: Bảo tàng mở 17/05/2024
3014 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3016: Mệnh vận chi thuật 17/05/2024
3015 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3017: Đọa Thần Khế Ước 17/05/2024
3016 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3018: Xe nhẹ chạy đường quen 17/05/2024
3017 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3019: Rất nhiều bảo vật 17/05/2024
3018 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3020: Hoàng Lăng Thái tử 17/05/2024
3019 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3021: Tiểu Yêu Vương 17/05/2024
3020 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3022: Tôn giả đại điện 17/05/2024
3021 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3023: Thánh Chủ thánh mạch 17/05/2024
3022 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3024: Thất Hồn Thải Công 17/05/2024
3023 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3025: Thần Chiếu ngày tận thế 17/05/2024
3024 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3026: Bản mạng hồn quang 17/05/2024
3025 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3027: Trảm diệt hồn đăng 17/05/2024
3026 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3028: Muốn đột phá 17/05/2024
3027 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3029: Thiên địa phong hào 17/05/2024
3028 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3030: Làm rất tốt 17/05/2024
3029 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3031: Tôn giả bí văn 17/05/2024
3030 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3032: Bá chủ ý cảnh 17/05/2024
3031 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3033: Đúng là người đến 17/05/2024
3032 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3034: Hạng người vô danh 17/05/2024
3033 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3035: Thôn Phệ Chi Quyền 17/05/2024
3034 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3036: Lực địch quần hùng 17/05/2024
3035 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3037: Hồ Tiên nhất tộc 17/05/2024
3036 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3038: Châu chấu đá xe 17/05/2024
3037 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3039: Ma tộc bại lộ 17/05/2024
3038 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3040: Điềm đại hung 17/05/2024
3039 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3041: Cấm chế mở 17/05/2024
3040 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3042: Hung hãn động thủ 17/05/2024
3041 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3043: Xích Hổ 17/05/2024
3042 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3044: Ám Hoàng Chi Miện 17/05/2024
3043 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3045: Cốt Thánh truyền nhân 17/05/2024
3044 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3046: Ám Giới Luân Hồi 17/05/2024
3045 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3047: Một chiêu bóp chết 17/05/2024
3046 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3048: Xuyên thủng hư không 17/05/2024
3047 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3049: Huyết vẩy trời cao 17/05/2024
3048 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3050: Phụng dưỡng đại nhân 17/05/2024
3049 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3051: Linh hồn ấn ký 17/05/2024
3050 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3052: Hoang Ma Phệ Thiên 17/05/2024
3051 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3053: Hận đến nghiến răng 17/05/2024
3052 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3054: Rất Hoang Ma tộc 17/05/2024
3053 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3055: Đại nhân đại nghĩa 17/05/2024
3054 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3056: La Sát Ma Tộc 17/05/2024
3055 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3057: Ma tộc thiên hỏa 17/05/2024
3056 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3058: Có bí mật gì 17/05/2024
3057 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3059: Cùng bản thiếu là địch 17/05/2024
3058 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3060: Tế đàn áp chế 17/05/2024
3059 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3061: Có thể làm khó dễ được ta 17/05/2024
3060 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3062: Một quyền trọng thương 17/05/2024
3061 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3063: Vận mệnh chị nhận 17/05/2024
3062 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3064: Cũng có ngươi một cái 17/05/2024
3063 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3065: Tai Ách Minh Hỏa 17/05/2024
3064 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3066: Tai Nạn Chí Tôn 17/05/2024
3065 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3067: Cùng thi triển thần thông 17/05/2024
3066 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3068: Ai dám lên đến 17/05/2024
3067 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3069: Cái gì gọi là vô địch 17/05/2024
3068 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3070: Sa vào nguy cơ 17/05/2024
3069 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3071: Tai nạn văn minh 17/05/2024
3070 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3072: Ma quan mở 17/05/2024
3071 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3073: Uyên Ma lực 17/05/2024
3072 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3074: Lại thấy ánh mặt trời 17/05/2024
3073 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3075: Ma phù ấn ký 17/05/2024
3074 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3076: Bàn tay đen thùi 17/05/2024
3075 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3077: Tôn giả đại chiến 17/05/2024
3076 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3078: Gặp qua công chúa 17/05/2024
3077 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3079: Tư Tư , là ngươi sao 17/05/2024
3078 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3080: Công chúa Ma tộc 17/05/2024
3079 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3081: Chịu tải nguyện vọng 17/05/2024
3080 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3082: Vị đại nhân kia 17/05/2024
3081 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3083: Làm ra tính toán 17/05/2024
3082 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3084: Ngươi lưu lại 17/05/2024
3083 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3085: Vẫn là người sao 17/05/2024
3084 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3086: Mỗi một cái tốt 17/05/2024
3085 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3087: Khẩu vị quá nặng 17/05/2024
3086 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3088: Khắc chế đầu nguồn 17/05/2024
3087 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3089: Tất cả đều nô dịch 17/05/2024
3088 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3090: Yêu tộc tổ tiên 17/05/2024
3089 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3091: Kích hoạt huyết mạch 17/05/2024
3090 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3092: Lão bằng hữu khí tức 17/05/2024
3091 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3093: Vô liêm sỉ bẩn thỉu 17/05/2024
3092 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3094: Hội nghị trọng yếu 17/05/2024
3093 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3095: Đại lục nguy nan 17/05/2024
3094 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3096: Trong truyền thuyết đại lục 17/05/2024
3095 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3097: Hàng lâm 17/05/2024
3096 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3098: Sưu hồn giải khai 17/05/2024
3097 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3099: Đã đầy đủ 17/05/2024
3098 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3100: Lôi quang tái hiện 17/05/2024
3099 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3101: Uyên Ma tộc Ma Tử 17/05/2024
3100 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3102: Củng cố tu vi 17/05/2024
3101 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3103: Trở lại thiên vũ 17/05/2024
3102 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3104: Quên không 17/05/2024
3103 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3105: Ngươi tựu là Tần Trần ? 17/05/2024
3104 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3106: Làm sao lợi hại như vậy 17/05/2024
3105 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3107: Còn không mau mau quỳ xuống 17/05/2024
3106 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3108: Đầu óc không đủ dùng 17/05/2024
3107 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3109: Phòng ấm nha đầu 17/05/2024
3108 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3110: Nhân sinh tác dụng 17/05/2024
3109 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3111: Ma Ảnh Chi Hải 17/05/2024
3110 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3112: Thôn phệ Ma Ảnh 17/05/2024
3111 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3113: Ma phủ thần công 17/05/2024
3112 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3114: Hòa làm một thể 17/05/2024
3113 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3115: Rốt cục thoát khốn 17/05/2024
3114 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3116: Uyên Ma Chi Chủ lôi kéo 17/05/2024
3115 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3117: Cư nhiên tiếp được 17/05/2024
3116 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3118: Không cách nào suy tính 17/05/2024
3117 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3119: Lôi ảnh tái hiện 17/05/2024
3118 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3120: Thời không dung hợp 17/05/2024
3119 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3121: Trấn áp Uyên Ma Chi Chủ 17/05/2024
3120 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3122: Tất cả kết thúc 17/05/2024
3121 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3123: Khai thiên tích địa 17/05/2024
3122 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3124: Truyền đạo thuyết giảng 17/05/2024
3123 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3125: Đây mới là thân nhân 17/05/2024
3124 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3126: Gặp qua lão gia tử 17/05/2024
3125 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3127: Tử Vong Hạp Cốc 17/05/2024
3126 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3128: Thân thể không thấy 17/05/2024
3127 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3129: Bạch cốt trường hà 17/05/2024
3128 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3130: Thánh Chủ thi hài 17/05/2024
3129 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3131: Tử vong phong bạo 17/05/2024
3130 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3132: Đại hiển thần uy 17/05/2024
3131 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3133: Tử vong hàng lâm 17/05/2024
3132 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3134: Ngươi biết ta 17/05/2024
3133 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3135: Thần bí cốt tháp 17/05/2024
3134 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3136: Minh giới thủ hộ giả 17/05/2024
3135 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3137: Phi thăng Thiên giới 17/05/2024
3136 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3138: Tử Vong Chi Đạo 17/05/2024
3137 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3139: Ý chí thức tỉnh 17/05/2024
3138 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3140: Chiến tộc 17/05/2024
3139 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3141: Thiên giới rung động 17/05/2024
3140 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3142: Sưu hồn bọn họ 17/05/2024
3141 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3143: Gặp qua sư tỷ 17/05/2024
3142 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3144: Ngoại nhân 17/05/2024
3143 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3145: Bị mê hoặc 17/05/2024
3144 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3146: Kim Bằng Thần Quyết 17/05/2024
3145 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3147: Đều là bã 17/05/2024
3146 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3148: Mau trở về 17/05/2024
3147 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3149: Dao Trì thông đạo 17/05/2024
3148 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3150: Nội ứng ngoại hợp 17/05/2024
3149 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3151: Hợp tác vui vẻ 17/05/2024
3150 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3152: Bất khả hạn lượng 17/05/2024
3151 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3153: Thay trời hành đạo 17/05/2024
3152 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3154: Đánh lén thất bại 17/05/2024
3153 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3155: Quảng Hàn Phủ phá 17/05/2024
3154 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3156: Đều chớ khẩn trương 17/05/2024
3155 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3157: Bắt ngươi khai đao 17/05/2024
3156 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3158: Lánh đời sát thủ 17/05/2024
3157 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3159: Đóng vào hư không 17/05/2024
3158 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3160: Trấn áp phủ chủ 17/05/2024
3159 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3161: Tuyệt thế thiếu niên 17/05/2024
3160 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3162: Không từ thủ đoạn nào 17/05/2024
3161 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3163: Mười vạn thiên kiếm 17/05/2024
3162 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3164: Thánh Chủ đại trận 17/05/2024
3163 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3165: Đòn sát thủ 17/05/2024
3164 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3166: Không làm gì được 17/05/2024
3165 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3167: Ngoài ý liệu 17/05/2024
3166 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3168: Thôn phệ tam lão 17/05/2024
3167 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3169: Liên tục ngã xuống 17/05/2024
3168 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3170: Thần nữ xuất hiện 17/05/2024
3169 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3171: Cửu Cực Chi Thủy 17/05/2024
3170 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3172: Gánh không được 17/05/2024
3171 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3173: Triệt để sợ 17/05/2024
3172 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3174: Là ở khôi hài sao 17/05/2024
3173 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3175: Nhất niệm sinh tử 17/05/2024
3174 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3176: Đóng cửa hội nghị 17/05/2024
3175 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3177: Có qua có lại 17/05/2024
3176 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3178: Tin tức oanh động 17/05/2024
3177 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3179: thủ hạ tính toán 17/05/2024
3178 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3180: Luyện thi 17/05/2024
3179 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3181: Truyền thừa thành đan 17/05/2024
3180 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3182: Đại quân hàng lâm 17/05/2024
3181 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3183: Lão Thánh Chủ 17/05/2024
3182 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3184: Lão già 17/05/2024
3183 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3185: Trực tiếp diệt sát 17/05/2024
3184 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3186: Thánh Chủ chi quang 17/05/2024
3185 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3187: Đi chợ một dạng 17/05/2024
3186 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3188: Công giáo 17/05/2024
3187 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3189: Thần Chiếu chuông 17/05/2024
3188 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3190: Triệu hoán tiên linh 17/05/2024
3189 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3191: Ai dám động 17/05/2024
3190 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3192: Vạn triều đến cống 17/05/2024
3191 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3193: Viễn cổ Thiên đình 17/05/2024
3192 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3194: Đi xuống xem một chút 17/05/2024
3193 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3195: Tức điên 17/05/2024
3194 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3196: Điên cuồng Tần Trần 17/05/2024
3195 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3197: Hồn Diệt Đại Kiếp 17/05/2024
3196 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3198: Bước vào Thánh Chủ 17/05/2024
3197 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3199: Nhất tề đột phá 17/05/2024
3198 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3200: Hoá thân lôi kiếp 17/05/2024
3199 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3201: Dẫn động ngũ bí 17/05/2024
3200 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3202: Cảm nhận nguy hiểm 17/05/2024
3201 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3203: Hắn nữ nhân 17/05/2024
3202 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3204: Xuân tâm manh động 17/05/2024
3203 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3205: Việc này không nên chậm trễ 17/05/2024
3204 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3206: Thiên giới chỗ vá 17/05/2024
3205 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3207: Bực nào hình ảnh 17/05/2024
3206 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3208: Đánh lén Cửu U 17/05/2024
3207 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3209: Cứ như vậy chết 17/05/2024
3208 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3210: Diệt Thiên giết đến 17/05/2024
3209 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3211: Bao nhiêu bí mật 17/05/2024
3210 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3212: Không trốn 17/05/2024
3211 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3213: Diệt thiên chi lực 17/05/2024
3212 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3214: Bảo vật ra hết 17/05/2024
3213 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3215: Diệt Thiên tức giận 17/05/2024
3214 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3216: Đáng tiếc không có thưởng 17/05/2024
3215 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3217: Triệt để mờ mịt 17/05/2024
3216 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3218: Buồn cười Diệt Thiên 17/05/2024
3217 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3219: Cũng chưa về 17/05/2024
3218 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3220: Ngươi đây tính toán là cái gì 17/05/2024
3219 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3221: Chủ động xuất kích 17/05/2024
3220 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3222: Chớ bảo là không báo trước 17/05/2024
3221 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3223: Cao tầng hàng lâm 17/05/2024
3222 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3224: Thiên Vân trưởng lão 17/05/2024
3223 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3225: Không kiêu ngạo không siểm nịnh 17/05/2024
3224 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3226: Giống như tử thần 17/05/2024
3225 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3227: Quảng Nguyệt Thiên 17/05/2024
3226 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3228: Không gian đại lục 17/05/2024
3227 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3229: Quảng Thành Cung 17/05/2024
3228 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3230: Cùng ngươi có duyên phận 17/05/2024
3229 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3231: Đồng minh đại hội 17/05/2024
3230 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3232: Ngày tháng năm nào 17/05/2024
3231 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3233: Đưa phật đưa đến tây 17/05/2024
3232 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3234: La Thanh y 17/05/2024
3233 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3235: Tiền bối , làm sao ngươi tới 17/05/2024
3234 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3236: Tên là Vô Đạo 17/05/2024
3235 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3237: Còn không tự biết 17/05/2024
3236 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3238: Quá dọa người 17/05/2024
3237 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3239: Không cảm thấy kỳ quái sao 17/05/2024
3238 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3240: Cửu U Chi Thạch 17/05/2024
3239 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3241: Ba cái lý do 17/05/2024
3240 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3242: Nguyệt Thần Trì 17/05/2024
3241 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3243: Như thế nào ? 17/05/2024
3242 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3244: Lại là một cái 17/05/2024
3243 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3245: Tham gia đại hội 17/05/2024
3244 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3246: Long Vương Đảo chủ 17/05/2024
3245 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3247: Sợ bản tọa 17/05/2024
3246 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3248: Thiên Ngu lão nhân 17/05/2024
3247 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3249: Chém giết trung kỳ Thánh Chủ 17/05/2024
3248 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3250: Chung quy khách khanh 17/05/2024
3249 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3251: Huyết Nguyệt Hàng Thế 17/05/2024
3250 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3252: Thiên Long chân quân 17/05/2024
3251 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3253: Chân Long Chi Vương 17/05/2024
3252 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3254: Sát Thần Chi Vương 17/05/2024
3253 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3255: Võ Hồn Chi Tổ 17/05/2024
3254 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3256: Tòng long chi thần 17/05/2024
3255 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3257: Mười phần thành ý 17/05/2024
3256 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3258: Công bằng 17/05/2024
3257 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3259: Chân long linh trì 17/05/2024
3258 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3260: Vô phúc tiêu thụ 17/05/2024
3259 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3261: Thiên Địa Võ Hồn 17/05/2024
3260 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3262: Hạo Thiên Thần Chùy 17/05/2024
3261 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3263: Âm mưu bại lộ 17/05/2024
3262 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3264: Giành giật từng giây đột phá 17/05/2024
3263 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3265: Đột phá cảnh giới 17/05/2024
3264 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3266: Dao thớt thịt cá 17/05/2024
3265 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3267: Nô dịch Hành Thiên Nhai 17/05/2024
3266 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3268: Linh hồn đối kháng 17/05/2024
3267 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3269: Thu lấy long trì 17/05/2024
3268 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3270: Sinh sinh luyện hóa 17/05/2024
3269 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3271: Sinh đứa con trai tốt 17/05/2024
3270 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3272: Ám Đồng Thánh Chủ 17/05/2024
3271 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3273: Đưa một đại lễ 17/05/2024
3272 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3274: Tinh Thần Cung 17/05/2024
3273 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3275: Xích Phong Tông 17/05/2024
3274 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3276: Tra tìm chân tướng 17/05/2024
3275 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3277: Ma khí dính vào người 17/05/2024
3276 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3278: Tinh Thần Đồ 17/05/2024
3277 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3279: Tỏa Thần Liệm 17/05/2024
3278 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3280: Sợ hãi mà đi 17/05/2024
3279 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3281: Có gian tế 17/05/2024
3280 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3282: Đông Quang Thành 17/05/2024
3281 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3283: Đấu giá hội 17/05/2024
3282 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3285: Thụy Mộng tiên nhân 17/05/2024
3283 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3286: Thần Hồn Đan 17/05/2024
3284 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3287: Thần Lưu Thải Y 17/05/2024
3285 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3288: Đao Phượng tiên tử 17/05/2024
3286 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3289: Phá giải bí pháp 17/05/2024
3287 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3290: Bàn Long Hắc Ngọc Giáp 17/05/2024
3288 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3291: Bị người xuyên thủng 17/05/2024
3289 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3292: Không địa phương bỏ 17/05/2024
3290 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3293: Bổ Thiên Chuỳ phát uy 17/05/2024
3291 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3294: Yêu tộc chí bảo 17/05/2024
3292 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3295: Huyết Sắc Cửu Vĩ 17/05/2024
3293 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3296: Khí linh biến hình 17/05/2024
3294 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3297: Quỷ Trận Đại Sư 17/05/2024
3295 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3298: Lưu Hỏa Bảo 17/05/2024
3296 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3299: Chi nguyên quả bán đấu giá 17/05/2024
3297 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3300: Không gian hệ chi nguyên quả 17/05/2024
3298 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3301: Giá trên trời 17/05/2024
3299 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3302: Ngao cò tranh nhau 17/05/2024
3300 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3303: Án binh bất động 17/05/2024
3301 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3304: Phong Đô Đại Trận 17/05/2024
3302 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3305: Hỏa lão cứu ta 17/05/2024
3303 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3306: Đao Vương Mộ Chi Phong 17/05/2024
3304 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3307: Tự bạo quyền sáo 17/05/2024
3305 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3308: Thi Khôi đại trận 17/05/2024
3306 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3309: Nỏ mạnh hết đà 17/05/2024
3307 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3310: Nguyên lai là các ngươi 17/05/2024
3308 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3311: Phản khống Thi Khôi 17/05/2024
3309 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3312: Nô dịch đại pháp 17/05/2024
3310 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3313: Giao cho ta a ! 17/05/2024
3311 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3314: Đại Nhật Tinh Thần Thiết 17/05/2024
3312 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3315: Hỏa diễm thánh mạch 17/05/2024
3313 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3316: Mệnh Vận Chi Luân 17/05/2024
3314 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3317: Nói sớm đi 17/05/2024
3315 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3318: Hữu Tô Tiểu Tiểu 17/05/2024
3316 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3319: Mở đan cửa hàng 17/05/2024
3317 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3320: Thiên Vũ Đan cửa hàng 17/05/2024
3318 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3321: Khai trương đại hạ giá 17/05/2024
3319 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3322: Lò thứ nhất 17/05/2024
3320 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3323: Hỗn Nguyên Quả 17/05/2024
3321 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3324: Đông Quang Thành oanh động 17/05/2024
3322 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3325: Chấm dứt thu thánh dược 17/05/2024
3323 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3326: Một món làm ăn lớn 17/05/2024
3324 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3327: Bản Nguyên Hệ 17/05/2024
3325 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3328: Tiễn khách 17/05/2024
3326 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3329: Đến muốn như thế nào 17/05/2024
3327 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3330: Luyện chế thành công 17/05/2024
3328 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3331: Phúc hậu một điểm 17/05/2024
3329 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3332: Cầu giàu sang trong nguy hiểm 17/05/2024
3330 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3333: Cường thế đối kháng 17/05/2024
3331 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3334: Chiến hậu kỳ Thánh Chủ 17/05/2024
3332 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3335: Ngươi làm sao không chạy 17/05/2024
3333 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3336: Có chuyện muốn nhờ 17/05/2024
3334 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3337: Ở chỗ này luyện chế 17/05/2024
3335 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3338: Ngươi biết cái gì 17/05/2024
3336 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3339: Thiên Hỏa Tủy Nham 17/05/2024
3337 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3340: Thật là đại thủ bút 17/05/2024
3338 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3341: Đơn giản thô bạo 17/05/2024
3339 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3342: Thiên Thông thương hội 17/05/2024
3340 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3344: Dương Oánh Oánh 17/05/2024
3341 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3345: Vội vã muốn chết 17/05/2024
3342 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3346: Luyện hồn quỷ trượng 17/05/2024
3343 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3347: Lại là một cái 17/05/2024
3344 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3348: Thật là đẹp ánh đao 17/05/2024
3345 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3349: Một cái đều không giống 17/05/2024
3346 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3350: Rốt cục nhìn thấy 17/05/2024
3347 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3351: Hẳn nghe nói qua 17/05/2024
3348 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3352: Hư Không Triều Tịch Hải 17/05/2024
3349 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3353: Cảm ngộ hư không 17/05/2024
3350 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3354: Hư Không Ngạc Long 17/05/2024
3351 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3355: Đổ máu Luyện thể 17/05/2024
3352 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3356: Tới chỗ 17/05/2024
3353 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3357: Chiến Vương Tông 17/05/2024
3354 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3358: Chiến Vương Tông chủ 17/05/2024
3355 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3359: Ghi hận trong lòng 17/05/2024
3356 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3360: Hư không mười tám đạo tặc 17/05/2024
3357 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3361: Bố Y tộc 17/05/2024
3358 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3362: Tầng hai cấm chế 17/05/2024
3359 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3363: Tìm được người này 17/05/2024
3360 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3364: Cấm chế phản phệ 17/05/2024
3361 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3365: Ám Bức Thánh Chủ 17/05/2024
3362 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3366: Thánh Chủ dược điền 17/05/2024
3363 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3367: Ẩn giấu thực lực 17/05/2024
3364 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3368: Hoang Vân Tẩu 17/05/2024
3365 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3369: Đặc biệt quái dị 17/05/2024
3366 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3370: Không cần giả vờ 17/05/2024
3367 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3371: Đỉnh cấp không gian thần thông 17/05/2024
3368 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3372: Cũng lưu lại 17/05/2024
3369 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3373: Vĩnh Hằng Chiến Chùy 17/05/2024
3370 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3374: Ma khí thông đạo 17/05/2024
3371 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3375: Trạch tâm nhân hậu 17/05/2024
3372 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3376: Đi thông Ma giới 17/05/2024
3373 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3377: Tiến vào thông đạo 17/05/2024
3374 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3378: Thật muốn làm như thế 17/05/2024
3375 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3379: Nguyệt Ma nhất tộc 17/05/2024
3376 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3380: Lệ nhi 17/05/2024
3377 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3381: Các ngươi không hiểu 17/05/2024
3378 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3382: Hai cái thông đạo 17/05/2024
3379 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3383: Vận Mệnh Vô Thường 17/05/2024
3380 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3384: Khí tức quen thuộc 17/05/2024
3381 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3385: Luyện hỏa đại trận 17/05/2024
3382 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3386: Lấy độc nhập đạo 17/05/2024
3383 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3387: Linh dược nan đề 17/05/2024
3384 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3388: Độc văn minh 17/05/2024
3385 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3389: Độc trận 17/05/2024
3386 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3390: Độc hóa pháp tắc 17/05/2024
3387 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3391: Kiểm duyệt thiên phú 17/05/2024
3388 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3392: Màu đen khí tức 17/05/2024
3389 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3393: Chính là hắn 17/05/2024
3390 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3394: Tôn giả thi hài 17/05/2024
3391 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3395: Tần Trần nghi hoặc 17/05/2024
3392 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3396: Thiên Độc Đan Tôn 17/05/2024
3393 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3397: Độc khí ý thức 17/05/2024
3394 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3398: Hồn Ma Tộc 17/05/2024
3395 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3399: Thiên Độc Thương Hỏa 17/05/2024
3396 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3400: Sớm có chuẩn bị 17/05/2024
3397 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3401: Độc chi đạo 17/05/2024
3398 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3402: Đi một nơi 17/05/2024
3399 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3403: Thiên Đạo Thần Thụ 17/05/2024
3400 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3404: Nhất định là lão đại nữ nhân 17/05/2024
3401 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3405: Lúc nào phát hiện 17/05/2024
3402 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3406: Ngươi không phải ma tộc 17/05/2024
3403 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3407: Trong nháy mắt dẫn bạo 17/05/2024
3404 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3408: Quá huyết tinh 17/05/2024
3405 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3409: Chí Âm Chi Lực 17/05/2024
3406 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3410: Đừng kiếm ta à 17/05/2024
3407 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3411: Thất Tuyệt Sát Trận 17/05/2024
3408 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3412: Cùng bọn họ liều mạng 17/05/2024
3409 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3413: Nhìn thấy người quen cũ 17/05/2024
3410 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3414: Nói tận hơn thế 17/05/2024
3411 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3415: Lưu một người sống 17/05/2024
3412 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3416: Lại có người đến 17/05/2024
3413 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3417: Song trọng hỏa diễm 17/05/2024
3414 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3418: Nguyệt Ma Chi Thực 17/05/2024
3415 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3419: Sưu hồn ma tộc 17/05/2024
3416 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3420: Đám ô hợp 17/05/2024
3417 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3421: Không nhịn được 17/05/2024
3418 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3422: Rõ là tà môn 17/05/2024
3419 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3423: Ma tộc mẫu thụ 17/05/2024
3420 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3424: Người mình 17/05/2024
3421 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3425: Sớm đã có chuẩn bị 17/05/2024
3422 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3426: Lòng độc ác cơ 17/05/2024
3423 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3472: Bí cảnh hủy diệt 17/05/2024
3424 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3428: Còn dám trang bức 17/05/2024
3425 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3429: Lần thứ hai gặp nhau 17/05/2024
3426 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3430: Quả nhiên là cái kia ma đầu 17/05/2024
3427 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3431: Giết lầm thì giết lầm 17/05/2024
3428 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3432: Ma Cổ 17/05/2024
3429 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3433: Ngươi không hiểu chúng ta cảm tình 17/05/2024
3430 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3434: Đại nguy cơ 17/05/2024
3431 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3435: Ma tôn hàng lâm 17/05/2024
3432 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3436: Hư Hải Cấm Địa 17/05/2024
3433 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3437: Là chủ nhân 17/05/2024
3434 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3438: Phong thành 17/05/2024
3435 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3439: Phản bội tộc 17/05/2024
3436 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3440: Huyết Sắc Ma Mâu 17/05/2024
3437 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3441: Vạn Độc Linh Trận 17/05/2024
3438 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3442: Vật chất màu đen 17/05/2024
3439 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3443: Hư Hải thân ảnh 17/05/2024
3440 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3444: Thần đế đồ đằng 17/05/2024
3441 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3445: Màu xám tro bàn tay 17/05/2024
3442 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3446: Bị đánh bạo 17/05/2024
3443 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3447: Xích chó 17/05/2024
3444 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3448: Sớm có dự liệu 17/05/2024
3445 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3449: Diệt Tinh Tôn Giả 17/05/2024
3446 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3450: Giơ ngón tay cái lên 17/05/2024
3447 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3451: Làm ra an bài 17/05/2024
3448 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3452: Nắm giữ đồ đằng 17/05/2024
3449 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3453: Tình Tuyết thế gia 17/05/2024
3450 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3454: Ai chết còn chưa chắc chắn 17/05/2024
3451 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3455: Nhị tiểu thư 17/05/2024
3452 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3456: Nhất kiếm chết thảm 17/05/2024
3453 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3457: Tinh Không Bà Sa Trà 17/05/2024
3454 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3458: Tinh không đại đạo 17/05/2024
3455 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3459: Tự coi nhẹ mình 17/05/2024
3456 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3460: Tinh không nhà ăn 17/05/2024
3457 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3461: Chỉ bảo kiếm pháp 17/05/2024
3458 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3462: Ta không ăn giấm 17/05/2024
3459 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3463: Đại Vũ Thần Sơn 17/05/2024
3460 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3464: Thiếu chút thiệt thòi 17/05/2024
3461 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3465: Huyền Mệnh Chi Pháp 17/05/2024
3462 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3466: Thiên giới đại thế 17/05/2024
3463 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3467: Hư không chợ phiên 17/05/2024
3464 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3468: Kỳ vật giao dịch hội 17/05/2024
3465 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3469: Ta là loại người như vậy sao 17/05/2024
3466 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3470: Hắc Viêm Tâm Liên 17/05/2024
3467 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3471-3470: Đỉnh cấp chiến hạm 17/05/2024
3468 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3473: Huyết mạch hệ Thiên Đạo Thần Đan 17/05/2024
3469 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3474: Thỉnh cầu công đạo 17/05/2024
3470 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3475: Không theo quy củ xuất bài 17/05/2024
3471 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3476: Không Hải tộc 17/05/2024
3472 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3477: Sống lại quỳnh tiên 17/05/2024
3473 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3478: Ngươi tên dâm tặc này 17/05/2024
3474 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3479: Nửa bước Tôn giả 17/05/2024
3475 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3480: ở ngoài dự liệu 17/05/2024
3476 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3481: Như cá gặp nước 17/05/2024
3477 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3482: Cái gì thiên hỏa 17/05/2024
3478 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3483: Chơi đùa với ngươi mà thôi 17/05/2024
3479 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3484: Tà binh không rõ 17/05/2024
3480 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3485: Thật ngu xuẩn 17/05/2024
3481 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3486: Nam Đấu Thành 17/05/2024
3482 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3487: Cực Tham thương hội 17/05/2024
3483 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3488: Chư Cát Phong 17/05/2024
3484 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3489: Sống mái với nhau 17/05/2024
3485 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3490: Điên cuồng đối kháng 17/05/2024
3486 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3491: Ai công kích 17/05/2024
3487 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3492: Triệt để hỗn loạn 17/05/2024
3488 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3493: Nam Đấu Thành chủ 17/05/2024
3489 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3494: Bá Cầu thành chủ 17/05/2024
3490 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3495: Mỗi cái yêu cầu 17/05/2024
3491 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3496: Hòa bình xử lý 17/05/2024
3492 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3497: Chư Cát Đồ Dương 17/05/2024
3493 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3498: Tìm ra manh mối giết 17/05/2024
3494 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3499: Ngọc cốt băng cơ 17/05/2024
3495 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3500: Quỷ Kiến Sầu 17/05/2024
3496 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3501: Dò xét vận mệnh bản nguyên 17/05/2024
3497 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3502: Tuyệt thế lão ma 17/05/2024
3498 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3503: Chiến đấu đề thăng 17/05/2024
3499 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3504: Vận mệnh chi môn 17/05/2024
3500 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3505: Hai đại bảo khí 17/05/2024
3501 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3506: Thực sự là… 17/05/2024
3502 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3507: Nhất tề luyện hóa 17/05/2024
3503 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3508: Vận mệnh công nhận 17/05/2024
3504 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3509: Tìm được … 17/05/2024
3505 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3510: Diệt Kiếm Tông 17/05/2024
3506 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3511: Lòng ta bất an 17/05/2024
3507 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3512: Sắc ma 17/05/2024
3508 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3513: Trời phạt 17/05/2024
3509 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3514: Thiên Cơ Lệnh 17/05/2024
3510 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3515: Dung Tắc Đan 17/05/2024
3511 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3516: Tìm một cái gì sư phụ a 17/05/2024
3512 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3517: Không cảm thấy quá mức sao 17/05/2024
3513 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3518: Đại chiến kinh Nam Thiên 17/05/2024
3514 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3519: Lão già nhất chiến 17/05/2024
3515 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3520: Bị nhìn xuyên 17/05/2024
3516 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3521: Thần hồn thụ thương 17/05/2024
3517 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3522: Tình Tuyết gia con rể 17/05/2024
3518 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3523: Thiên Đãng sơn mạch 17/05/2024
3519 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3524: Ma lang yêu tộc 17/05/2024
3520 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3525: Bá Hùng Tông 17/05/2024
3521 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3526: Vĩnh hằng kiếm trận 17/05/2024
3522 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3572: Ngũ đại yêu tông 17/05/2024
3523 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3528: Man Hùng nhất tộc 17/05/2024
3524 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3529: Cổ Đạo Tông 17/05/2024
3525 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3530: Thiên Nguyên Phái 17/05/2024
3526 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3531: Tâm cảnh đề thăng 17/05/2024
3527 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3532: Tiên lễ hậu binh 17/05/2024
3528 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3533: Cổ Đạo Tông chủ 17/05/2024
3529 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3534: Kiếm Ma 17/05/2024
3530 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3535: Thái thượng tông chủ 17/05/2024
3531 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3536: Thập đại thế lực 17/05/2024
3532 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3537: Trần Đế Các phân bộ 17/05/2024
3533 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3538: Kiếm bài cộng hưởng 17/05/2024
3534 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3539: Tình Tuyết tỷ muội 17/05/2024
3535 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3540: Tinh Chủ 17/05/2024
3536 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3541: Uyên Ma lão tổ 17/05/2024
3537 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3542: Hắc ám bản nguyên 17/05/2024
3538 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3543: Kiếm khí thông thiên 17/05/2024
3539 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3544: Cực Nhất Thánh Chủ 17/05/2024
3540 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3545: Huyết Ảnh Thần Đồ 17/05/2024
3541 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3546: Quỷ Bức nguyên thần 17/05/2024
3542 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3547: Lây truyền độc tố 17/05/2024
3543 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3548: Toàn bộ luyện hóa 17/05/2024
3544 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3549: Hình người Thiên Đạo 17/05/2024
3545 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3551: Kiếm trủng chỗ 17/05/2024
3546 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3550: Mỗi người như long 17/05/2024
3547 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3552: Sinh tử tuần hoàn 17/05/2024
3548 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3553: Ma Ảnh bản chất 17/05/2024
3549 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3554: Tương đối xứng 17/05/2024
3550 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3555: Đừng gọi ta tổ gia gia 17/05/2024
3551 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3556: Ngoại tộc Ma Ảnh 17/05/2024
3552 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3557: Muốn đánh lộn 17/05/2024
3553 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3558: Kinh sợ 17/05/2024
3554 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3559: Nhất tuyến thiên 17/05/2024
3555 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3560: Ma ảnh vương 17/05/2024
3556 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3561: Hỗn loạn ma tinh 17/05/2024
3557 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3562: Tôn giả kiếm gãy 17/05/2024
3558 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3563: Kiếm ý vĩnh hằng 17/05/2024
3559 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3564: Kiếm gãy bầu trời 17/05/2024
3560 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3565: Kiếm trủng cấm địa 17/05/2024
3561 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3566: Quỷ Bức tộc trưởng 17/05/2024
3562 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3567: Lớn mật tặc tử 17/05/2024
3563 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3568: Thiên Nguyên thần thông 17/05/2024
3564 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3569: Một đám đồ hèn nhát 17/05/2024
3565 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3570: Từng bước hạ trại 17/05/2024
3566 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3571: Đi theo ta 17/05/2024
3567 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3573: Bước vào huyệt mộ 17/05/2024
3568 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3574: Tôn cảnh đến 17/05/2024
3569 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3575: Một đạo thân ảnh 17/05/2024
3570 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3576: Nắm tay ta 17/05/2024
3571 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3577: Người tỷ tỷ này thật là đẹp 17/05/2024
3572 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3578: Là Cơ Vô Tuyết 17/05/2024
3573 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3579: Kiếm hà ở dưới đồ đạc 17/05/2024
3574 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3580: Vĩnh Hằng thức tỉnh 17/05/2024
3575 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3581: Kiếm Tâm Lưu Quang Sát Trận 17/05/2024
3576 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3582: Kiếm Bia Lâm (kiếm bia rừng) 17/05/2024
3577 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3583: Bất hủ 17/05/2024
3578 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3584: Tử vong kiếm ý 17/05/2024
3579 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3585: Hắn đáng chết 17/05/2024
3580 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3586: Cổ Tông liên minh 17/05/2024
3581 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3587: Chiến Tôn Giả 17/05/2024
3582 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3588: Tôn giả chi lực 17/05/2024
3583 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3589: Bài toàn ra 17/05/2024
3584 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3590: Sa vào tuyệt vọng 17/05/2024
3585 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3591: Người yêu gặp nhau 17/05/2024
3586 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3592: Hóa Đạo chi lực 17/05/2024
3587 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3593: Tay sai 17/05/2024
3588 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3594: Huynh đệ đồng lòng 17/05/2024
3589 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3595: Cải biến mục tiêu 17/05/2024
3590 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3596: Lão thất phu này 17/05/2024
3591 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3597: Tôn Giả tập hợp 17/05/2024
3592 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3598: Thiên giới tai hoạ 17/05/2024
3593 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3599: Nói xấu Tần Trần 17/05/2024
3594 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3600: Vạn kiếm triều bái 17/05/2024
3595 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3601: Kiếm gỉ uy năng 17/05/2024
3596 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3602: Táng kiếm thâm uyên 17/05/2024
3597 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3603: Vực sâu kiếm khí 17/05/2024
3598 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3604: Quan tài đồng 17/05/2024
3599 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3605: Thần bí thở dài 17/05/2024
3600 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3606: Vực sâu u hồn 17/05/2024
3601 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3607: Chiếu Cổ Kính 17/05/2024
3602 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3608: Kiếm Tổ 17/05/2024
3603 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3609: Chiếu sáng toả nhiệt 17/05/2024
3604 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3610: Chờ ngươi đã lâu 17/05/2024
3605 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3611: Cũng nên nghỉ tạm 17/05/2024
3606 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3612: Hắc ám thức tỉnh 17/05/2024
3607 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3613: Kiếm đến 17/05/2024
3608 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3614: Khỏi bàn cái tên đó 17/05/2024
3609 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3615: Loại khác con đường tu hành 17/05/2024
3610 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3616: Tài quyết lôi đình 17/05/2024
3611 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3617: Kiếm gỉ chân uy 17/05/2024
3612 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3618: Hắc ám đồng hóa 17/05/2024
3613 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3619: Hóa đạo trấn áp 17/05/2024
3614 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3620: Thái Âm hóa đạo 17/05/2024
3615 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3621: Lão hữu đi tốt 17/05/2024
3616 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3622: Lục Đạo Luân Hồi Kiếm Lộ 17/05/2024
3617 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3623: Hắc Ám Vương huyết 17/05/2024
3618 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3624: Ngưng luyện cốt 17/05/2024
3619 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3625: Lục đạo kiếm cốt 17/05/2024
3620 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3626: Bất hủ thân thể 17/05/2024
3621 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3627: Lục Đạo Phù Đồ Sinh Tử Kiếm Quyết 17/05/2024
3622 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3628: không phải Gay* 17/05/2024
3623 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3629: Trăm năm ước hẹn 17/05/2024
3624 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3630: Hỗn loạn Nam Thiên giới 17/05/2024
3625 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3631: Vạn Tộc Tông 17/05/2024
3626 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3632: Vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào 17/05/2024
3627 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3633: Không sợ chết sao 17/05/2024
3628 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3634: Sói con 17/05/2024
3629 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3635: Tình huống không hay a 17/05/2024
3630 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3636: Các ngươi cùng tiến lên 17/05/2024
3631 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3637: Diệt hắn 17/05/2024
3632 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3638: Một thời đại đã tới 17/05/2024
3633 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3639: Mới tông môn 17/05/2024
3634 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3640: Dẫn động Tôn Giả kiếm khí 17/05/2024
3635 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3641: Không dị nghị 17/05/2024
3636 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3642: Vạn tộc chiến trường 17/05/2024
3637 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3643: Lánh đời thái thượng trưởng lão 17/05/2024
3638 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3644: Cường thế thông cáo 17/05/2024
3639 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3645: Thần Cốc Vực 17/05/2024
3640 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3646: Đợi làm thịt cừu con 17/05/2024
3641 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3647: Sư phụ , ta đi cùng ngươi 17/05/2024
3642 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3648: Ngươi tựu là Tần Trần 17/05/2024
3643 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3649: Đoạt công 17/05/2024
3644 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3650: Đại chiến bạo phát 17/05/2024
3645 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3651: Nhổ tận gốc 17/05/2024
3646 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3652: Tiên Dục Trì 17/05/2024
3647 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3653: Giảm bớt mệt mỏi 17/05/2024
3648 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3654: Đem mình làm cái gì 17/05/2024
3649 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3655: Ngươi nghĩ gì thế 17/05/2024
3650 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3656: Bí ẩn Cơ gia 17/05/2024
3651 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3657: Hỗn Độn Độc Tôn 17/05/2024
3652 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3658: Nhanh nhẹn nam tử 17/05/2024
3653 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3659: Một đám lão hồ ly 17/05/2024
3654 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3660: Phá trận quá nhanh 17/05/2024
3655 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3661: Ta nhất kiếm 17/05/2024
3656 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3662: Ta thế nhưng Tôn Giả a 17/05/2024
3657 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3663: Thuộc con rùa 17/05/2024
3658 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3664: Bản thân khó bảo toàn 17/05/2024
3659 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3665: Ta dạy cho ngươi a 17/05/2024
3660 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3666: Long Quỳ Quả 17/05/2024
3661 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3667: Mệnh Thiên Vực 17/05/2024
3662 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3668: Thưởng thức phong cảnh 17/05/2024
3663 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3669: Nam Thiên Báo Nghiệp 17/05/2024
3664 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3670: Phí vào sân 17/05/2024
3665 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3671: Cái này đùa giỡn 17/05/2024
3666 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3672: Đã suy nghĩ kỹ chưa 17/05/2024
3667 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3673: Lão cung phụng 17/05/2024
3668 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3674: Tổ tiên khôi phục 17/05/2024
3669 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3675: Sống sót sau tai nạn 17/05/2024
3670 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3676: Hóa thành tro tàn 17/05/2024
3671 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3677: Ngươi muốn thế nào 17/05/2024
3672 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3678: Tối hậu thư 17/05/2024
3673 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3679: Hư nghĩ bình thai 17/05/2024
3674 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3680: Thần bí không gian 17/05/2024
3675 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3681: Đá trúng thiết bản 17/05/2024
3676 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3682: Cửu U Sinh Diễm 17/05/2024
3677 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3683: Hư vô hỏa diễm 17/05/2024
3678 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3684: Không ai dám trêu chọc 17/05/2024
3679 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3685: La Phó thành chủ 17/05/2024
3680 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3686: Một cước đá bể 17/05/2024
3681 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3687: Sư phụ , ta mất mặt 17/05/2024
3682 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3688: Xuyên Thần Toa 17/05/2024
3683 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3689: Xác định thật thoải mái 17/05/2024
3684 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3690: Viễn cổ đan tông 17/05/2024
3685 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3691: Đại mộng nghìn năm 17/05/2024
3686 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3692: Thiên đạo chấn động 17/05/2024
3687 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3693: Huỷ diệt Diệu Diệt 17/05/2024
3688 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3694: Hắc động mẫn diệt 17/05/2024
3689 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3695: Biết được bí ẩn 17/05/2024
3690 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3696: Cuối cùng đại trận 17/05/2024
3691 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3697: Tàn nhẫn thói quen 17/05/2024
3692 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3698: Không thể buông tha 17/05/2024
3693 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3699: Dĩ nhiên là Tần Trần 17/05/2024
3694 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3700: Tu bổ đại trận 17/05/2024
3695 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3701: Chất khác biệt 17/05/2024
3696 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3702: Đại Thần Ma Tinh Thần Quan Tưởng Đồ 17/05/2024
3697 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3703: Tru diệt cửu tộc 17/05/2024
3698 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3704: Tần Trần biến hóa 17/05/2024
3699 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3705: Điên cuồng nuốt đan 17/05/2024
3700 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3706: Nửa bước Tôn Giả đỉnh phong 17/05/2024
3701 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3707: Làm sao không chạy 17/05/2024
3702 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3709: Thất bại trong gang tấc 17/05/2024
3703 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3710: Ta cũng không tin 17/05/2024
3704 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3711: Độc chiếm 17/05/2024
3705 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3712: Cửu Mệnh Yêu tôn 17/05/2024
3706 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3713: Dân chạy nạn 17/05/2024
3707 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3714: Hoa tâm đại la 17/05/2024
3708 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3715: Kim Lân đại nhân 17/05/2024
3709 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3716: Tập thể tu luyện 17/05/2024
3710 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3717: Đều là yêu nghiệt 17/05/2024
3711 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3718: Tôn Giả đạo 17/05/2024
3712 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3719: Ta muốn 17/05/2024
3713 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3720: Thần hồn dung hợp 17/05/2024
3714 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3721: Thanh âm gì 17/05/2024
3715 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3722: Không hiểu phong tình 17/05/2024
3716 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3723: Làm đều làm 17/05/2024
3717 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3725: Hư Thần Điện 17/05/2024
3718 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3726: Tần Trần là then chốt 17/05/2024
3719 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3727: Có vị đạo 17/05/2024
3720 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3728: Một vị kia ý tứ 17/05/2024
3721 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3729: Quên chính sự 17/05/2024
3722 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3730: Bản nguyên vũ trụ 17/05/2024
3723 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3731: Ban nãy có ai 17/05/2024
3724 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3732: Cho ra đề nghị 17/05/2024
3725 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3733: Tướng lĩnh cấp 17/05/2024
3726 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3734: Một thân một mình 17/05/2024
3727 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3735: Yêu tộc đại quân 17/05/2024
3728 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3736: Trùng tộc 17/05/2024
3729 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3737: Làm huynh đệ 17/05/2024
3730 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3738: Hóa Yêu Thạch 17/05/2024
3731 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3739: Uổng phí hết 17/05/2024
3732 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3740: Trùng tộc đại doanh 17/05/2024
3733 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3741: Liên hợp công kích 17/05/2024
3734 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3742: Trùng tộc chiến trận 17/05/2024
3735 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3743: Ngươi có biết tội của ngươi không 17/05/2024
3736 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3744: Ta tên Ma Trần 17/05/2024
3737 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3745: Đồ Thiên đại nhân 17/05/2024
3738 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3746: Ma Tử 17/05/2024
3739 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3747: Kích động Đồ Ma Vũ 17/05/2024
3740 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3748: Chưởng khống Ngõa Lạt tộc 17/05/2024
3741 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3749: Làm sao trốn 17/05/2024
3742 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3750: Sa vào nguy cơ Tần Trần 17/05/2024
3743 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3751: Sa vào phục kích 17/05/2024
3744 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3752: Ngàn vạn trùng tộc đại quân 17/05/2024
3745 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3753: Thu lấy thần sơn 17/05/2024
3746 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3754: Nghe ta hiệu lệnh 17/05/2024
3747 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3755: Thần bí giới chỉ 17/05/2024
3748 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3756: Thông thiên thông đạo 17/05/2024
3749 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3757: Sắc sát kiếm giới 17/05/2024
3750 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3758: Thân phận ngọc bài 17/05/2024
3751 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3759: Hắc Thị Lệnh 17/05/2024
3752 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3760: 100 triệu công huân 17/05/2024
3753 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3761: Đi tới hắc thị 17/05/2024
3754 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3762: Mẫn diệt phong bạo 17/05/2024
3755 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3763: Tiến vào hắc thị 17/05/2024
3756 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3764: Ám vũ trụ 17/05/2024
3757 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3765: Cùng tắm rửa 17/05/2024
3758 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3766: Thần Quang Ngư 17/05/2024
3759 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3767: Tôn Giả chí bảo 17/05/2024
3760 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3768: Hắc Kim trùng tộc 17/05/2024
3761 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3769: Thần bí ngân hà 17/05/2024
3762 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3770: Này ngư mắc câu 17/05/2024
3763 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3771: Minh Vương Tinh Ngư 17/05/2024
3764 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3772: Hà Nghệ Ngữ 17/05/2024
3765 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3773: Thiên Hồng Cẩm Lý 17/05/2024
3766 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3774: Không thể động võ 17/05/2024
3767 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3775: Mỹ vị đến cực điểm 17/05/2024
3768 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3776: Thần bí dị chủng 17/05/2024
3769 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3777: U Minh Cự Kiềm Hồng Long 17/05/2024
3770 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3778: Trúng mùa lớn 17/05/2024
3771 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3779: Ma Thiên quỷ tộc 17/05/2024
3772 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3780: Bách Mộ Đại Tam Giác 17/05/2024
3773 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3781: Vân bạo khu 17/05/2024
3774 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3782: Song Diện Ma Ngư 17/05/2024
3775 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3783: Không gian thần khí 17/05/2024
3776 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3784: Bảo vật mắc câu 17/05/2024
3777 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3785: Đen thui 17/05/2024
3778 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3786: Chiến thần linh giới 17/05/2024
3779 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3787: Tàn phá chiến giáp 17/05/2024
3780 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3788: Chỉ mành treo chuông 17/05/2024
3781 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3789: Thần bí đá phiến 17/05/2024
3782 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3790: Quy tắc áo nghĩa 17/05/2024
3783 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3791: Tịch Diệt Tinh Bi 17/05/2024
3784 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3792: Đệ nhất trọng 17/05/2024
3785 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3793: Thiên Nhãn tộc 17/05/2024
3786 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3794: San bằng bộ tộc của ngươi 17/05/2024
3787 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3795: Sát Nhiên Địa Tôn 17/05/2024
3788 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3796: Giao dịch hội bắt đầu 17/05/2024
3789 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3797: Hắc thị Chấp Pháp Giả 17/05/2024
3790 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3798: Quy củ sâm nghiêm 17/05/2024
3791 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3799: Hắc thị đấu giá hội 17/05/2024
3792 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3800: Nội Đạo Giáp Y 17/05/2024
3793 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3801: Đức Lỗ Y Chi Tâm 17/05/2024
3794 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3802: Tự nhiên tinh linh 17/05/2024
3795 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3803: Tinh Không Trúc 17/05/2024
3796 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3804: Thiên Niên Quang 17/05/2024
3797 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3805: Phong Ma Đao Tôn 17/05/2024
3798 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3806: Hư Thận Hộ Oản 17/05/2024
3799 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3807: Điên cuồng tranh đoạt 17/05/2024
3800 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3808: Bảo vật tới tay 17/05/2024
3801 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3809: Địa Tôn Đại Hoàn Đan 17/05/2024
3802 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3810: Hắc thị chủ nhân 17/05/2024
3803 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3811: Vạn Tượng Thần Tàng 17/05/2024
3804 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3812: Một lần bán đấu giá 17/05/2024
3805 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3813: Thành công tới tay 17/05/2024
3806 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3814: Rời khỏi hắc thị 17/05/2024
3807 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3815: Thiết lập phục kích 17/05/2024
3808 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3816: Liều mạng 17/05/2024
3809 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3817: Thực có can đảm muốn 17/05/2024
3810 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3818: Hắc sắc cổ bát 17/05/2024
3811 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3819: Chịu nhục 17/05/2024
3812 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3820: Giả Heo ăn thịt Hổ 17/05/2024
3813 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3821: Cuối cùng bao nhiêu bảo vật 17/05/2024
3814 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3822: Thận trọng 17/05/2024
3815 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3824: Ngươi sẽ hối hận 17/05/2024
3816 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3825: Đây là mệnh lệnh 17/05/2024
3817 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3826: Tìm kiếm phương pháp 17/05/2024
3818 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3827: Tán tu trận doanh 17/05/2024
3819 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3828: Phân tích tự nhiên 17/05/2024
3820 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3829: Chân long chi uy 17/05/2024
3821 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3830: Hư không phong tỏa 17/05/2024
3822 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3831: Linh hồn trùng kích 17/05/2024
3823 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3832: Cấm vực không gian 17/05/2024
3824 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3833: Song trọng chí bảo 17/05/2024
3825 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3834: Hẳn là chết đi 17/05/2024
3826 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3835: Bị đùa giỡn 17/05/2024
3827 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3836: Đối với mình hung ác 17/05/2024
3828 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3837: Bàn Cổ Tộc 17/05/2024
3829 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3838: Ỷ Lan sứ giả 17/05/2024
3830 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3839: Ba cái khả năng 17/05/2024
3831 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3840: Kim Đồng trùng tộc 17/05/2024
3832 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3841: Hoàng Kim Ngưu Ma 17/05/2024
3833 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3842: Bàn Thiên 17/05/2024
3834 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3843: Cứng rắn nhất địa phương 17/05/2024
3835 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3844: Lấy ở đâu biến thái 17/05/2024
3836 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3845: Kiếm khí cự long 17/05/2024
3837 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3846: Cự Phong Địa Tôn 17/05/2024
3838 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3847: Tần Trần cảnh giác 17/05/2024
3839 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3848: Âm thầm theo dõi 17/05/2024
3840 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3849: Đừng làm cho ta gặp lại ngươi 17/05/2024
3841 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3850: Hư Vô Khuy Thiên 17/05/2024
3842 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3851: Người nào cho ngươi lòng can đảm 17/05/2024
3843 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3852: Ma Tử đại nhân 17/05/2024
3844 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3853: Vô tận vòng xoáy 17/05/2024
3845 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3854: các tộc cường giả 17/05/2024
3846 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3855: một đạo vạn cổ thân ảnh 17/05/2024
3847 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3856: Không Gian Đái 17/05/2024
3848 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3857: Phi Thần Toa 17/05/2024
3849 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3858: cự nham tộc 17/05/2024
3850 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3859: Vảy giáp màu đen 17/05/2024
3851 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3860: Ba chi đội ngũ 17/05/2024
3852 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3861: Một mảnh lân giáp 17/05/2024
3853 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3863: Tôn Giả vòng xoáy 17/05/2024
3854 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3864: Bế quan đột phá 17/05/2024
3855 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3865: Đột phá Tôn Giả 17/05/2024
3856 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3866: Kinh khủng lôi vân 17/05/2024
3857 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3867: Có trọng bảo 17/05/2024
3858 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3868: Lĩnh vực va chạm 17/05/2024
3859 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3869: địa tôn tự bạo 17/05/2024
3860 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3870: Vạn dặm cực quang 17/05/2024
3861 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3871: Hỗn Độn Chi Thụ 17/05/2024
3862 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3872: Âm Hải Địa Tôn 17/05/2024
3863 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3873: Hải Thiên Đại Trận 17/05/2024
3864 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3874: Hỗn loạn đại chiến 17/05/2024
3865 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3875: Thâm Ngư Địa Tôn 17/05/2024
3866 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3876: Có biết hắn vì sao phải giết ta 17/05/2024
3867 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3877: Cảm giác có hay không hứng thú 17/05/2024
3868 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3878: Chỉ biết cản trở 17/05/2024
3869 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3879: Sẽ tốt vụng như vậy 17/05/2024
3870 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3880: Lôi quang bảo khí 17/05/2024
3871 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3881: Mang tiếng oan 17/05/2024
3872 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3882: Ngươi không phải Nhân Tôn 17/05/2024
3873 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3883: Hỗn Độn Quả thành thục 17/05/2024
3874 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3884: Nhổ ra 17/05/2024
3875 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3885: Cướp đi trái cây 17/05/2024
3876 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3886: Thần thông chi lực 17/05/2024
3877 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3887: Lại thành thục 17/05/2024
3878 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3888: Phế tích dị biến 17/05/2024
3879 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3889: Lôi đình phân thân 17/05/2024
3880 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3890: Vạn Vẫn Địa Tôn 17/05/2024
3881 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3891: Trang Sinh Mộng Điệp 17/05/2024
3882 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3892: Là một cái biến thái 17/05/2024
3883 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3893: Một trảo đánh giết 17/05/2024
3884 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3894: Nói không sai 17/05/2024
3885 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3895: Thục mỹ nhân 17/05/2024
3886 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3896: Mãnh liệt hấp dẫn 17/05/2024
3887 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3897: Quỷ Thiện Địa Tôn 17/05/2024
3888 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3898: Thiên Vũ Bảo Luân 17/05/2024
3889 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3899: Phạm Thiên Vạn Phật Cờ 17/05/2024
3890 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3900: Mị Tộc Tam Tôn 17/05/2024
3891 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3901: Lực địch ba vị 17/05/2024
3892 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3902: Lực không thể đỡ 17/05/2024
3893 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3903: Cốt U Hoàng 17/05/2024
3894 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3904: Mắt mù 17/05/2024
3895 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3905: Ám Hành Địa Tôn 17/05/2024
3896 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3906: Đại Thành Kim Cương Thánh Thể 17/05/2024
3897 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3907: Hỗn loạn hư ảnh 17/05/2024
3898 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3908: Thần Long Mộc 17/05/2024
3899 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3909: Hắc sắc phi trùng 17/05/2024
3900 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3910: Phệ Hư Trùng 17/05/2024
3901 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3911: Không Gian Bản Nguyên Thạch 17/05/2024
3902 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3912: Một mảnh hồ nước 17/05/2024
3903 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3913: Ăn sống trái cây 17/05/2024
3904 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3914: Thủy thảo rương một dạng 17/05/2024
3905 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3915: Hồ nước hung vật 17/05/2024
3906 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3916: Nhĩ Gia 17/05/2024
3907 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3917: Đúng là vật còn sống 17/05/2024
3908 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3918: Một cái phương pháp 17/05/2024
3909 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3919: Tiến vào hồ nước 17/05/2024
3910 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3920: Hạt châu màu đen 17/05/2024
3911 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3921: Thái sơ sinh linh 17/05/2024
3912 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3922: Hồng Hoang Tổ Long 17/05/2024
3913 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3923: Ai thắng ai thua không nhất định 17/05/2024
3914 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3924: Linh hồn không gian 17/05/2024
3915 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3925: Ta không cam tâm 17/05/2024
3916 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3926: Thần hồn thiêu đốt 17/05/2024
3917 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3927: Tu bổ trận pháp 17/05/2024
3918 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3928: Linh hồn tam vấn 17/05/2024
3919 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3929: Hai điều kiện 17/05/2024
3920 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3930: Luyện hóa long châu 17/05/2024
3921 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3931: Hỗn Độn Ngọc Bích 17/05/2024
3922 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3932: Thần hồn lột xác 17/05/2024
3923 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3933: Đem mình lừa 17/05/2024
3924 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3934: Từ kiểm chứng trong sạch 17/05/2024
3925 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3935: Hai bè diễn xong sao 17/05/2024
3926 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3936: Ma thần đặt chân 17/05/2024
3927 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3937: Còn có ai ném bảo vật 17/05/2024
3928 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3938: Hỗn độn thế giới 17/05/2024
3929 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3939: Hỏa giới 17/05/2024
3930 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3940: Công Đức Kim Liên Hỏa 17/05/2024
3931 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3941: Hỏa Loan thế tử 17/05/2024
3932 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3942: Tái kiến Thái tử 17/05/2024
3933 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3943: Tạp mao điểu 17/05/2024
3934 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3944: Thu nhận hỏa diễm 17/05/2024
3935 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3945: Tiến vào chỗ sâu 17/05/2024
3936 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3946: Khiếp sợ Long gia 17/05/2024
3937 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3947: Hỗn độn đạo thổ 17/05/2024
3938 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3948: Đại đạo bình chướng 17/05/2024
3939 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3949: Tạo ra sinh mệnh 17/05/2024
3940 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3950: Hắn không ở 17/05/2024
3941 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3951: Thanh Liên Nghiệp Hỏa 17/05/2024
3942 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3952: Cảm ngộ đạo tắc 17/05/2024
3943 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3953: Có bảo xuất thế 17/05/2024
3944 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3954: Khinh người quá đáng 17/05/2024
3945 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3955: Vạn Cổ Thanh Thiên Nhất Chu Liên 17/05/2024
3946 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3956: Không thoải mái thì như thế nào 17/05/2024
3947 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3957: Đại khai sát giới 17/05/2024
3948 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3958: Tam đại bí pháp 17/05/2024
3949 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3959: Cường thế phá trận 17/05/2024
3950 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3960: Kiếm trảm hỏa loan 17/05/2024
3951 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3961: Đối xử 17/05/2024
3952 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3962: Cho hắn một cái thống khoái 17/05/2024
3953 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3963: Bạch Liên Hoa 17/05/2024
3954 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3964: Hỗn độn tinh hà 17/05/2024
3955 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3965: Linh Quy Địa Tôn 17/05/2024
3956 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3966: Thần Ma Pháp Trận 17/05/2024
3957 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3967: Hỗn Độn Thần Ma 17/05/2024
3958 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3968: Vĩ ngạn đồ sộ 17/05/2024
3959 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3969: Thời không đại đạo 17/05/2024
3960 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3970: Liệt nhật mọc lên 17/05/2024
3961 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3971: Liệt Dương Thần Quy 17/05/2024
3962 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3972: Đám ngu si này 17/05/2024
3963 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3973: La Hầu Ma Tổ 17/05/2024
3964 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3974: Bảo đảm 17/05/2024
3965 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3975: Bạch cốt hoàng tọa 17/05/2024
3966 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3976: Hắc ám ngôi sao 17/05/2024
3967 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3977: Yêu tộc 17/05/2024
3968 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3978: Tần Trần bất an 17/05/2024
3969 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3979: Thôn phệ hỗn độn chi khí 17/05/2024
3970 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3980: Hỗn độn bản đồ 17/05/2024
3971 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3981: Như vậy kinh sợ sao 17/05/2024
3972 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3982: Nhìn là được 17/05/2024
3973 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3983: Đại chiến Cốt U Hoàng 17/05/2024
3974 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3984: Vạn tộc cốt nguyên 17/05/2024
3975 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3985: Kim cốt mãnh thú 17/05/2024
3976 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3986: Cái này lừa hàng 17/05/2024
3977 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3987: Nhanh chóng tới gần 17/05/2024
3978 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3988: Trên ngôi sao vật còn sống 17/05/2024
3979 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3989: Bạch nhãn lang 17/05/2024
3980 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3990: Này con tiểu hồ ly 17/05/2024
3981 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3991: Hỗn độn căn nguyên 17/05/2024
3982 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3992: Khi dễ người a 17/05/2024
3983 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3993: Cường thủ hào đoạt 17/05/2024
3984 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3994: Chỗ bất bại 17/05/2024
3985 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3995: Phản cướp đoạt 17/05/2024
3986 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3996: Hỗn độn bảo vật 17/05/2024
3987 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3997: Lại đưa nhất kiện 17/05/2024
3988 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3998: Thiên phú bí thuật 17/05/2024
3989 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3999: Vạn Tinh Chuông 17/05/2024
3990 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4000: Xích diễm ngôi sao 17/05/2024
3991 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4001: Cướp đoạt bảo vật 17/05/2024
3992 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4002: Hỗn độn vòng xoáy 17/05/2024
3993 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4003: Là ngươi sao 17/05/2024
3994 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4004: Tiến vào vòng xoáy 17/05/2024
3995 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4005: Tinh bích tiểu đảo 17/05/2024
3996 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4006: Ngưng tụ hỗn độn thế giới 17/05/2024
3997 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4007: Hồng mông khí tức 17/05/2024
3998 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4008: Nàng không phải Tư Tư 17/05/2024
3999 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4009: Tái kiến Uyển Nhi 17/05/2024
4000 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4010: Thừa nhận cái gì 17/05/2024
4001 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4011: Huyết Hà Thánh Tổ 17/05/2024
4002 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4012: Chọc phải ai 17/05/2024
4003 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4013: Uyển Nhi , là ta a 17/05/2024
4004 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4014: Sâu nhất ký ức 17/05/2024
4005 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4015: Thu lấy đảo nhỏ 17/05/2024
4006 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4016: Vạn Long Đại Trận 17/05/2024
4007 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4017: Trấn áp Huyết Hà 17/05/2024
4008 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4018: Thu vào hỗn độn 17/05/2024
4009 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4019: Huyết Hà đại trận 17/05/2024
4010 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4020: Hỏa diễm cực hình 17/05/2024
4011 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4021: Kiếm gỉ thôn phệ 17/05/2024
4012 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4022: Hắn sẽ chết 17/05/2024
4013 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4023: Ta nói 17/05/2024
4014 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4024: Vô tận dằn vặt 17/05/2024
4015 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4025: Một con cờ 17/05/2024
4016 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4027: Ta có thể giúp ngươi 17/05/2024
4017 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4028: Chí cao chúa tể 17/05/2024
4018 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4029: Phục tùng khế ước 17/05/2024
4019 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4030: Ma hồn nguyên khí 17/05/2024
4020 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4031: Châu thai ám kết 17/05/2024
4021 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4032: Ngươi thật khờ 17/05/2024
4022 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4033: Ta muốn ngươi 17/05/2024
4023 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4034: Thiên Tôn ngưỡng cửa 17/05/2024
4024 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4035: Vây giết 17/05/2024
4025 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4036: Phế vật lại sử dụng 17/05/2024
4026 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4037: Ma Tinh Chi Sa 17/05/2024
4027 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4038: Thánh ma hồn bạo 17/05/2024
4028 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4039: Giống như thần ma 17/05/2024
4029 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4040: Trắng trợn sát lục 17/05/2024
4030 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4041: Ẩn vào hỗn độn hà 17/05/2024
4031 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4042: Một ngụm nuốt vào 17/05/2024
4032 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4044: Trắng trợn thu lấy 17/05/2024
4033 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4045: Tái kiến chủ nhân 17/05/2024
4034 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4046: Thần tàng kết thúc 17/05/2024
4035 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4047: Thiên Tôn khiếp sợ 17/05/2024
4036 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4048: Ma tộc tức giận 17/05/2024
4037 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4049: Ám Dạ U Thương 17/05/2024
4038 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4050: Gió nổi lên Vạn Tộc Chiến Trường 17/05/2024
4039 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4051: Nhận sai 17/05/2024
4040 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4052: Hải ma tộc 17/05/2024
4041 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4053: Mau trốn 17/05/2024
4042 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4054: Trí mạng gặp nhau 17/05/2024
4043 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4055: Hắc sa lân giáp 17/05/2024
4044 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4056: Rút lui 17/05/2024
4045 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4057: Cổ Hài Bí Cảnh 17/05/2024
4046 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4058: Chân long lão tổ 17/05/2024
4047 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4059: Thiên Tôn đến 17/05/2024
4048 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4060: Thính Thiên Ma Linh 17/05/2024
4049 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4061: Không tìm được 17/05/2024
4050 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4062: Trụy Tinh Thiên Tôn 17/05/2024
4051 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4063: Kém điểm bị lừa 17/05/2024
4052 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4064: Thiên Tôn xuất thủ 17/05/2024
4053 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4065: Chân chính Thiên Tôn chi uy 17/05/2024
4054 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4066: Ngăn trở 17/05/2024
4055 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4067: Kim Long Thiên Tôn 17/05/2024
4056 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4068: Còn đang tu luyện 17/05/2024
4057 Vũ Thần Chú