Thông tin truyện

Vũ Thần Chúa Tể

Tác giả:

Ám Ma Sư

Thể loại:

Tiên Hiệp

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

23469

Vũ Thần Chúa Tể

Thiên Vũ Đại Lục một đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn chí cốt phản bội ngoài ý muốn ngã xuống Vũ Vực. Ba trăm năm sau, hắn chuyển kiếp ở một cái nhận hết khi dễ Vương phủ trên thân con tư sinh, lợi dụng kiếp trước tạo nghệ, ngưng Thần Công, luyện Thần Đan, nghịch thiên chi lộ, quật khởi mạnh mẽ, từ đó bước trên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế hành trình.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 1: Trọng sinh 20/12/2023
2 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 2: Mẫu thân 20/12/2023
3 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 3: Triệu phu nhân 20/12/2023
4 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 4: Giết 20/12/2023
5 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 5: Hầu gia 20/12/2023
6 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 6: Khảo nghiệm 20/12/2023
7 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 7: Cửu Tinh Thần Đế Quyết 20/12/2023
8 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 8: Khí điện 20/12/2023
9 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 9: Lương đại sư 20/12/2023
10 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 10: Ngươi gọi Lương Vũ ? 20/12/2023
11 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 11: Phương pháp phá giải 21/12/2023
12 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 12: Luyện chế 21/12/2023
13 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 13: Thần châm thành 21/12/2023
14 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 14: Bạn bè 21/12/2023
15 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 15: Đoạn tử tuyệt tôn 21/12/2023
16 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 16: Tu Luyện Tháp 21/12/2023
17 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 17: Trọng dựng kinh mạch 21/12/2023
18 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 18: Cổ xưa tiểu kiếm 21/12/2023
19 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 19: Lại nổi lên gợn sóng 21/12/2023
20 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 20: Ngụy Chân 21/12/2023
21 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 21: Ngũ Nhạc Thần Quyền 21/12/2023
22 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 22: Chớ chọc ta 21/12/2023
23 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 23: Gia tộc đại hội 21/12/2023
24 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 24: Thẩm vấn 21/12/2023
25 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 25: Bạo phát 21/12/2023
26 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 26: Thoát khỏi Tần gia 21/12/2023
27 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 27: Huyết mạch thánh địa 21/12/2023
28 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 28: Huyết mạch phòng 21/12/2023
29 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 29: Lôi đình huyết mạch 21/12/2023
30 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 30: Tức giận 21/12/2023
31 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 31: Sợ hãi 21/12/2023
32 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 32: Đông Phương Thanh 21/12/2023
33 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 33: Thái độ thay đổi 21/12/2023
34 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 34: Kim Khách Lệnh 21/12/2023
35 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 35: Thần cấp huyết mạch 21/12/2023
36 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 36: Đều đột phá 21/12/2023
37 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 37: Biệt khuất 21/12/2023
38 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 38: Học Viện kỳ thi 21/12/2023
39 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 39: Mồ hôi lạnh nhễ nhại 21/12/2023
40 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 40: Kỳ thi cuối năm bắt đầu 21/12/2023
41 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 41: Đối chọi gay gắt 21/12/2023
42 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 42: Đối chọi gay gắt 21/12/2023
43 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 43: Tử thủy tinh 22/12/2023
44 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 44: Lực lượng khảo hạch 22/12/2023
45 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 45: Đến lượt Tần Trần lên đài 22/12/2023
46 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 46: Sàng lọc chiến 22/12/2023
47 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 47: Chấn động toàn trường 22/12/2023
48 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 48: Trợn mắt hốc mồm 22/12/2023
49 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 49: Lôi đài thi đấu 22/12/2023
50 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 50: Một chiêu bại địch 22/12/2023
51 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 51: Tần Trần tức giận 22/12/2023
52 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 52: Oan gia đối đầu 22/12/2023
53 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 53: Ai hối hận 22/12/2023
54 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 54: Thiện ác chi gian 22/12/2023
55 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 55: Lương Vũ đại sư 22/12/2023
56 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 56: Thân bại danh liệt 22/12/2023
57 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 57: Tứ cường thi đấu 22/12/2023
58 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 58: Trước tứ cường 22/12/2023
59 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 59: Kiếm pháp so đấu 22/12/2023
60 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 60: Tâm phục khẩu phục 22/12/2023
61 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 61: Đao khách 22/12/2023
62 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 62: Chung kết quyết tái 22/12/2023
63 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 63: So đấu lực lượng 22/12/2023
64 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 64: Quyền pháp cảnh giới 22/12/2023
65 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 65: Vạn chúng chúc mục 22/12/2023
66 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 66: Huyết Linh Trì 22/12/2023
67 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 67: Tái Sinh Đan 22/12/2023
68 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 68: Kẻ chết thay 23/12/2023
69 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 69: Nghi ngờ 23/12/2023
70 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 70: Tinh thần lực tăng vọt 23/12/2023
71 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 71: Thứ nhất 23/12/2023
72 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 72: Thu gặt 23/12/2023
73 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 73: Liên tiếp kích sát 23/12/2023
74 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 74: Lực chiến Tần Dũng 23/12/2023
75 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 75: Phó thống lĩnh 23/12/2023
76 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 76: Tần Dũng bỏ mình 23/12/2023
77 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 77: Sóng to gió lớn 23/12/2023
78 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 78: Tụ Bảo Lâu 23/12/2023
79 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 79: Thanh Cương Kiếm 23/12/2023
80 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 80: Lạnh Mạch Đại Sư 23/12/2023
81 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 81: Nghe lầm 23/12/2023
82 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 82: Đánh cuộc bảo 23/12/2023
83 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 83: Thánh Lạc bí cảnh 23/12/2023
84 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 84: Mua linh dược 23/12/2023
85 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 85: Hèn hạ 23/12/2023
86 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 86: Mị Ngọc 23/12/2023
87 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 87: Bô tiểu 23/12/2023
88 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 88: Tranh phong đối lập nhau 23/12/2023
89 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 89: Chữa trị trận văn 23/12/2023
90 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 90: Rõ là bô tiểu 23/12/2023
91 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 91: Thân bại danh liệt 23/12/2023
92 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 92: Thần bí thiết kiếm 24/12/2023
93 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 93: Tái khởi dao động 24/12/2023
94 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 94: Biện khí 24/12/2023
95 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 95: Nói bậy 24/12/2023
96 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 96: Phải điên 24/12/2023
97 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 97: Nhất định là ngoài ý muốn 24/12/2023
98 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 98: Ta là ngu ngốc 24/12/2023
99 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 99: Đại tẩu tốt 24/12/2023
100 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 100: Huyết mạch ẩn 24/12/2023
101 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 101: Đều đột phá 24/12/2023
102 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 102: Coi trời bằng vung 24/12/2023
103 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 103: Phải khóc 24/12/2023
104 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 104: Một cái tát tai 24/12/2023
105 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 105: Không có mắt 24/12/2023
106 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 106: Giả vờ nghiện 24/12/2023
107 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 107: Học đồ kiểm chứng 24/12/2023
108 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 108: Trần Mộ dược sư 24/12/2023
109 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 109: Lần ba khảo hạch 24/12/2023
110 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 110: Không vừa lòng 24/12/2023
111 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 111: Nộp bài thi 24/12/2023
112 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 112: Học bằng cách nhớ 25/12/2023
113 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 113: Hay a 25/12/2023
114 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 114: Max điểm 25/12/2023
115 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 115: Tức chết người 25/12/2023
116 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 116: Khống hỏa 25/12/2023
117 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 117: Mất mặt 25/12/2023
118 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 118: Cô lậu quả văn 25/12/2023
119 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 119: Chân Nguyên Đan 25/12/2023
120 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 120: Dọa sợ 25/12/2023
121 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 121: Hạng nhất Chân Nguyên Đan 25/12/2023
122 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 122: Các chủ 25/12/2023
123 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 123: Tiêu Nhã 25/12/2023
124 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 124: Làm sao làm được 25/12/2023
125 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 125: Thượng cổ đan phương 25/12/2023
126 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 126: Ký hơp đồng 25/12/2023
127 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 127: Tiêu Nhã suy đoán 25/12/2023
128 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 128: Kim châm điểm huyệt 25/12/2023
129 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 129: Đột Phá Thiên cấp 25/12/2023
130 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 130: Tần Phong quay về 25/12/2023
131 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 131: Vô Địch Hầu 25/12/2023
132 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 132: Tần Phong Vô Địch Hầu 25/12/2023
133 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 133: Đổ ước 25/12/2023
134 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 134: Liên hợp luyện chế 25/12/2023
135 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 135: Khiếp sợ Tiêu Nhã 25/12/2023
136 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 136: Đan thành 25/12/2023
137 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 137: Chiết xuất 25/12/2023
138 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 138: Tả Lập phát uy 25/12/2023
139 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 139: Thổ huyết Tần Phong 25/12/2023
140 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 140: Đột phá Địa cấp 25/12/2023
141 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 141: Tiêu Nhã hoảng sợ 25/12/2023
142 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 142: Đánh hắn cho ta 25/12/2023
143 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 143: So bỉ lực lượng ? 26/12/2023
144 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 144: Quét ngang 26/12/2023
145 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 145: Hủy dung 26/12/2023
146 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 146: Phải có lòng tin 26/12/2023
147 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 147: Chuẩn bị xuất phát 26/12/2023
148 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 148: Gặp quỷ 26/12/2023
149 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 149: Nhận thức quận chúa 26/12/2023
150 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 150: Ngồi chung một xe 26/12/2023
151 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 151: Thiên tài tập hợp 26/12/2023
152 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 152: Cường thế Tần Phong 26/12/2023
153 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 153: Thái tử giá lâm 26/12/2023
154 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 154: Luận bàn 26/12/2023
155 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 155: Một quyền đánh bay 26/12/2023
156 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 156: Khuất nhục quỳ xuống 26/12/2023
157 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 157: Nguyên Phong đại sư 26/12/2023
158 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 158: Thuần Thú Sư 26/12/2023
159 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 159: Ám toán 26/12/2023
160 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 160: Nguỵ biện 26/12/2023
161 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 161: Đánh bay 26/12/2023
162 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 162: Yêu Tổ sơn mạch 26/12/2023
163 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 163: Tử Viêm Điểu 26/12/2023
164 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 164: Không công bình 26/12/2023
165 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 165: Một đao 26/12/2023
166 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 166: Đao ý sơ hình 26/12/2023
167 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 167: Đại bỉ ý nghĩa 26/12/2023
168 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 168: Hiểu sơ một … hai … 26/12/2023
169 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 169: Lầm vào đường rẽ 26/12/2023
170 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 170: Lĩnh ngộ đao ý 26/12/2023
171 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 171: Khiêu khích 26/12/2023
172 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 172: Tào Hằng vương tử 26/12/2023
173 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 173: Cút đi 26/12/2023
174 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 174: Thiên tài tập hợp 26/12/2023
175 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 175: U Thiên Tuyết 27/12/2023
176 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 176: Linh Tủy Dịch 27/12/2023
177 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 177: Gấp năm lần khu vực 27/12/2023
178 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 178: Bị đả kích lớn 27/12/2023
179 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 179: Linh Tủy Tinh 27/12/2023
180 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 180: U Thiên Tuyết 27/12/2023
181 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 181: Uyên ương dục 27/12/2023
182 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 182: Xao động bất an 27/12/2023
183 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 183: Thiên cấp sơ kỳ 27/12/2023
184 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 184: Đúng là ai 27/12/2023
185 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 185: Lạc đường 27/12/2023
186 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 186: Trở thành hài hước 27/12/2023
187 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 187: Sơ thí bắt đầu 27/12/2023
188 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 188: Truy tung khôi lỗi 27/12/2023
189 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 189: Tranh phong đối lập nhau 27/12/2023
190 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 190: Tùy ý giết người 27/12/2023
191 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 191: Chỉ thiếu một chút 27/12/2023
192 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 192: Oan gia ngõ hẹp 27/12/2023
193 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 193: Thiên Nữ Tán Hoa 27/12/2023
194 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 194: Gặp nhau 27/12/2023
195 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 195: Đầu óc có bệnh 27/12/2023
196 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 196: Thiết Bối Minh Lang 27/12/2023
197 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 197: Nguy cơ 27/12/2023
198 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 198: Giao cho ta 27/12/2023
199 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 199: Xem cuộc vui 27/12/2023
200 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 200: Một kiếm xuyên mi 27/12/2023
201 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 201: Tập kích 27/12/2023
202 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 202: Mai phục 27/12/2023
203 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 203: Chiến trận! 27/12/2023
204 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 204: Phi đao 27/12/2023
205 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 205: Hắc Minh Huyền Thiết 28/12/2023
206 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 206: Phá trận 28/12/2023
207 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 207: Lấy một chọi hai 28/12/2023
208 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 208: Kích sát Tào Hằng 28/12/2023
209 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 209: Khói độc 28/12/2023
210 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 210: Hoàng tước tại hậu 28/12/2023
211 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 211: Cuối cùng người thắng 28/12/2023
212 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 212: Phù lục 28/12/2023
213 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 213: Kiều diễm 28/12/2023
214 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 214: Nồng nhiệt 28/12/2023
215 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 215: Thu hoạch 28/12/2023
216 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 216: Tử Lam quả 28/12/2023
217 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 217: Xấu hổ và giận dữ 28/12/2023
218 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 218: Hiểu lầm 28/12/2023
219 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 219: Hoàn thành nhiệm vụ 28/12/2023
220 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 220: Gặp quỷ 28/12/2023
221 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 221: Cực kỳ phẫn nộ 28/12/2023
222 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 222: Sơ thí kết thúc 28/12/2023
223 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 223: Sụp đổ Úy Trì Thành 28/12/2023
224 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 224: Phá tan ghi lại 28/12/2023
225 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 225: Buột miệng 28/12/2023
226 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 226: Ngăn trở 28/12/2023
227 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 227: Biện giải 28/12/2023
228 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 228: Tức đến thổ huyết 28/12/2023
229 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 229: Hiên ngang lẫm liệt 28/12/2023
230 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 230: Cổ Nam Đô 28/12/2023
231 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 231: Không biết xấu hổ 28/12/2023
232 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 232: Tần gia tức giận 28/12/2023
233 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 233: Được nước 28/12/2023
234 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 234: Phường thị 28/12/2023
235 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 235: Trương gia nguy cơ 28/12/2023
236 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 236: Tuyệt vọng 28/12/2023
237 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 237: Cút ngay 28/12/2023
238 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 238: Một bạt tai 28/12/2023
239 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 239: Tín vật 28/12/2023
240 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 240: Cẩu vật 28/12/2023
241 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 241: Định khóc 29/12/2023
242 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 242: Đội chấp pháp 29/12/2023
243 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 243: Phản trời 29/12/2023
244 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 244: Đuổi ra khỏi 29/12/2023
245 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 245: Thật là to gan một cái 29/12/2023
246 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 246: Thứ gì 29/12/2023
247 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 247: Cửu ngưỡng đại danh 29/12/2023
248 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 248: Đặt riêng cửa hàng 29/12/2023
249 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 249: Nữ nhân ngươi 29/12/2023
250 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 250: Chuẩn bị 29/12/2023
251 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 251: Không phải rất mạnh 29/12/2023
252 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 252: Lữ sở trưởng 29/12/2023
253 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 253: Bị hù dọa bất tỉnh 29/12/2023
254 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 254: Nếm thử rau dại 29/12/2023
255 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 255: Định khóc 29/12/2023
256 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 256: Tự có chừng mực 29/12/2023
257 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 257: Đan Các 29/12/2023
258 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 258: Hoa dung thất sắc 29/12/2023
259 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 259: Tại sao lại ở chỗ này 29/12/2023
260 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 260: Cút cho ta 29/12/2023
261 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 261: Đến vừa lúc 29/12/2023
262 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 262: Không hợp luật pháp 29/12/2023
263 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 263: Giằng co 29/12/2023
264 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 264: Hà tất kích động 29/12/2023
265 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 265: Nho nhỏ chấp sự 29/12/2023
266 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 266: Cuồn cuộn sóng ngầm 29/12/2023
267 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 267: Triều đình tranh luận 29/12/2023
268 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 268: Có một ý tưởng 29/12/2023
269 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 269: Hạ chỉ 29/12/2023
270 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 270: Tự thân xuất mã 29/12/2023
271 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 271: Niềm nở như hỏa 29/12/2023
272 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 272: Đòi nợ 29/12/2023
273 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 273: Đối phương đến 30/12/2023
274 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 274: Chủ nhà họ Cát 30/12/2023
275 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 275: Thực có can đảm hành động 30/12/2023
276 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 276: Tổ Từ cấm địa 30/12/2023
277 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 277: Ta đáp ứng 30/12/2023
278 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 278: Huyết Mạch Trận 30/12/2023
279 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 279: Long Hồn Ngọc 30/12/2023
280 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 280: Lĩnh Nam vương 30/12/2023
281 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 281: Quỷ Tiên Phái tông chủ 30/12/2023
282 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 282: Đoạt xá 30/12/2023
283 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 283: Đoạt xá thành công 30/12/2023
284 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 284: Cổ thư phát uy 30/12/2023
285 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 285: Tụ Hồn thành hình 30/12/2023
286 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 286: Hồ đồ 30/12/2023
287 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 287: Xảy ra đại sự 30/12/2023
288 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 288: Thà giết lầm , không tha qua 30/12/2023
289 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 289: Vạn Thần Quyết 30/12/2023
290 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 290: Dâm Đao Cuồng Ma 30/12/2023
291 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 291: Bạt Kiếm Thuật 30/12/2023
292 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 292: Để lộ 30/12/2023
293 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 293: Bình yên vô sự 30/12/2023
294 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 294: Đi sao 30/12/2023
295 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 295: Chém giết 30/12/2023
296 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 296: Kiểm kê thu hoạch 30/12/2023
297 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 297: Thần tốc an bài 30/12/2023
298 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 298: Lăn ra đây 30/12/2023
299 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 299: Bắt ngươi tế đao 30/12/2023
300 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 300: Đại trưởng lão 30/12/2023
301 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 301: Đều phản bội 30/12/2023
302 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 302: Vương Đô rung động 30/12/2023
303 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 303: Không có sợ hãi 31/12/2023
304 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 304: Kịp thời chạy tới 31/12/2023
305 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 305: Tam phương quán trú 31/12/2023
306 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 306: Đều phải chết 31/12/2023
307 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 307: Một chiêu bại địch 31/12/2023
308 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 308: Thiên đạo thệ ngôn 31/12/2023
309 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 309: Tần Phong bỏ mình 31/12/2023
310 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 310: Bệ hạ thân chí 31/12/2023
311 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 311: Quyết đấu đỉnh cao 31/12/2023
312 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 312: Ba chiêu ước hẹn 31/12/2023
313 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 313: Nửa bước Tông sư 31/12/2023
314 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 314: Vô lực ngăn trở 31/12/2023
315 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 315: Cửu Cửu Sinh Tức 31/12/2023
316 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 316: Quân thần trở lại 31/12/2023
317 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 317: Không phải Nhân quân 31/12/2023
318 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 318: Ai dám động đến ta ngoại tôn 31/12/2023
319 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 319: Quay đầu tính sổ 31/12/2023
320 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 320: Cường thế 31/12/2023
321 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 321: Không gì hơn cái này 31/12/2023
322 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 322: Ngũ Hành Tuyệt Sát Trận 01/01/2024
323 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 323: Thi Quỷ Giải Thể Đại Pháp 01/01/2024
324 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 324: Hỏi qua ta sao? 01/01/2024
325 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 325: Bách Quỷ Trớ Chú 01/01/2024
326 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 326: Kết thúc 01/01/2024
327 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 327: Chân tướng 01/01/2024
328 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 328: Phụ thân 01/01/2024
329 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 329: Quyết định 01/01/2024
330 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 330: Bốn cái cách làm 01/01/2024
331 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 331: Cuồn cuộn sóng ngầm 01/01/2024
332 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 332: Vũ Thành 01/01/2024
333 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 333: Đen ăn đen 01/01/2024
334 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 334: Thiết Vũ Ưng 01/01/2024
335 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 335: Kết Sợi Thảo 01/01/2024
336 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 336: Có phải hay không não tàn 01/01/2024
337 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 337: Thuần Thú Sư 01/01/2024
338 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 338: Tam Nhãn Vinh Nguyên 01/01/2024
339 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 339: Một cái nhấc tay 01/01/2024
340 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 340: Vũ Thành Từ gia 02/01/2024
341 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 341: Các ngươi bị lừa 02/01/2024
342 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 342: Chết cho ta 02/01/2024
343 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 343: Giết tính 02/01/2024
344 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 344: Đồng lõa 02/01/2024
345 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 345: Kim châm điểm huyệt 02/01/2024
346 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 346: Chữa khỏi 02/01/2024
347 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 347: Tìm tới cửa 02/01/2024
348 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 348: Quá phận 02/01/2024
349 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 349: Đánh vào 02/01/2024
350 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 350: Đập 02/01/2024
351 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 351: Nộ Mục Cuồng Sư 02/01/2024
352 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 352: Chỉ bảo 02/01/2024
353 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 353: Giết người diệt khẩu 02/01/2024
354 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 354: Sự tình bại lộ 02/01/2024
355 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 355: Có phải là nằm mơ hay không 02/01/2024
356 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 356: Đệ Nhất Đan Các 02/01/2024
357 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 357: Vũ Thành oanh động 02/01/2024
358 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 358: Tràng diện hỗn loạn 02/01/2024
359 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 359: Xuất thủ cướp đoạt 02/01/2024
360 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 360: Bán điên 02/01/2024
361 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 361: Chu gia người đến 02/01/2024
362 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 362: Chuyện gì cũng từ từ 02/01/2024
363 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 363: Chọc nhiều người tức giận 02/01/2024
364 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 364: Chu gia nhận sợ 02/01/2024
365 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 365: Huyết Ưng Cuồng Đao 02/01/2024
366 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 366: Dạ đàm 03/01/2024
367 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 367: Ám sát 03/01/2024
368 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 368: Đắc thủ 03/01/2024
369 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 369: Người đông nghìn nghịt 03/01/2024
370 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 370: Điên cuồng 03/01/2024
371 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 371: Tinh thần lực đột phá 03/01/2024
372 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 372: Thiên cấp hậu kỳ 03/01/2024
373 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 373: Hội trưởng tới chơi 03/01/2024
374 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 374: Thái Huyền Chu Quả 03/01/2024
375 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 375: Huyết Linh Hỏa 03/01/2024
376 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 376: Hợp tác 03/01/2024
377 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 377: Huyễn Cấm Tù Lung 03/01/2024
378 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 378: Thần bí võ tông 03/01/2024
379 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 379: Băng Tủy Thối Thể Dịch 03/01/2024
380 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 380: Bán đấu giá qua 03/01/2024
381 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 381: Tần Trần ra giá 03/01/2024
382 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 382: Không theo lẽ thường xuất bài 03/01/2024
383 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 383: Thanh Liên Yêu Hỏa 03/01/2024
384 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 384: Làm cục 03/01/2024
385 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 385: Tới tay 03/01/2024
386 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 386: Bị vây 03/01/2024
387 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 387: Viện binh đến 03/01/2024
388 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 388: Kinh khủng người khoác áo choàng 03/01/2024
389 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 389: Tứ Hợp Ngũ Hành Trận 03/01/2024
390 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 390: Dẫn bạo chân phù 04/01/2024
391 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 391: Sống chết trước mắt 04/01/2024
392 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 392: Phệ Khí Nghĩ 04/01/2024
393 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 393: Tất cả đều ngã xuống 04/01/2024
394 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 394: Chạy thoát 04/01/2024
395 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 395: Luyện hóa dị hỏa 04/01/2024
396 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 396: Linh trí 04/01/2024
397 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 397: Thôn phệ ý thức 04/01/2024
398 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 398: Khử trừ nguyền rủa 04/01/2024
399 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 399: Lại gặp U Thiên Tuyết 04/01/2024
400 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 400: Đại Uy vương triều 04/01/2024
401 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 401: Đại sư huynh 04/01/2024
402 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 402: Con ếch trong giếng 04/01/2024
403 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 403: Năm quốc không người 04/01/2024
404 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 404: Một người là đủ 04/01/2024
405 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 405: Quyền đạo ý cảnh 04/01/2024
406 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 406: Uy thế của một kiếm 04/01/2024
407 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 407: Lấy đũa là đao 04/01/2024
408 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 408: Nhếch nhác rời khỏi 04/01/2024
409 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 409: Đại sư huynh 04/01/2024
410 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 410: Tam đại thiên kiêu 04/01/2024
411 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 411: Thái thượng trưởng lão 04/01/2024
412 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 412: Bá đạo kiêu ngạo 05/01/2024
413 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 413: Đuổi xuống 05/01/2024
414 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 414: Đế Tâm Thành 05/01/2024
415 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 415: Chính là bọn họ 05/01/2024
416 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 416: Ngươi xứng sao 05/01/2024
417 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 417: Bắt nạt kẻ yếu 05/01/2024
418 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 418: Hắc Nô 05/01/2024
419 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 419: Khảo hạch bắt đầu 05/01/2024
420 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 420: Bị cười nhạo 05/01/2024
421 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 421: Võ đạo chân lý 05/01/2024
422 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 422: Trở thành trò cười 05/01/2024
423 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 423: Xuất hiện sai lầm 05/01/2024
424 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 424: Thứ nhất loại bỏ 05/01/2024
425 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 425: Khó có thể tin 05/01/2024
426 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 426: Sáng mù hai mắt 05/01/2024
427 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 427: Nhất định là trục trặc 05/01/2024
428 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 428: Cửa thứ bảy 05/01/2024
429 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 429: Thứ tám quan 05/01/2024
430 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 430: Đưa tới gây rối 05/01/2024
431 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 431: Đánh giết thành cặn bã 05/01/2024
432 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 432: Thứ nhất thổ huyết 06/01/2024
433 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 433: Còn có tám cái 06/01/2024
434 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 434: Cuối cùng bốn cái 06/01/2024
435 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 435: Lưu ngân thạch bi 06/01/2024
436 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 436: Đáng sợ uy áp 06/01/2024
437 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 437: Không thể lưu vết 06/01/2024
438 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 438: Vô Tướng Kiếp Chỉ 06/01/2024
439 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 439: Ác mộng bắt đầu 06/01/2024
440 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 440: Là một ngoài ý muốn 06/01/2024
441 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 441: Độ cao mới 06/01/2024
442 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 442: Năm quốc thứ nhất 06/01/2024
443 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 443: Nhiều lần phá kỷ lục 06/01/2024
444 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 444: Đứng không vững 06/01/2024
445 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 445: Tần Trần kiểm tra 06/01/2024
446 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 446: Cổ bi lai lịch 06/01/2024
447 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 447: Thiên đạo thần quang 06/01/2024
448 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 448: Đột Phá Huyền cấp 06/01/2024
449 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 449: Liên tiếp đột phá 07/01/2024
450 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 450: Lôi đài thi đấu 07/01/2024
451 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 451: Trận chiến đầu tiên 07/01/2024
452 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 452: Tinh thần công kích 07/01/2024
453 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 453: loại kém 07/01/2024
454 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 454: Thuộc tính đao ý 07/01/2024
455 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 455: Tần Trần tức giận 07/01/2024
456 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 456: Cận Phong 07/01/2024
457 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 457: Hái hoa đạo tặc 07/01/2024
458 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 458: Nhất Tự Điện Kiếm 07/01/2024
459 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 459: Kiếm khách giao phong 11/01/2024
460 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 460: Lôi Kiếm Chi Vực 11/01/2024
461 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 461: Bị thua 11/01/2024
462 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 462: Thủ đoạn thấp hèn 11/01/2024
463 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 463: Thiên kiêu xuất thủ 11/01/2024
464 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 464: Thất Tử Tinh Điểm 11/01/2024
465 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 465: Giáo Tử 11/01/2024
466 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 466: Hai mươi bốn cường 12/01/2024
467 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 467: Thập nhị cường quyết đấu 12/01/2024
468 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 468: Thiên kiêu lực 12/01/2024
469 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 469: Không khuất phục 12/01/2024
470 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 470: Phí phạm danh ngạch 12/01/2024
471 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 471: Ba chiêu bại địch 12/01/2024
472 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 472: Tiêu Kinh Hồng thua 12/01/2024
473 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 473: Đáng sợ phòng ngự 12/01/2024
474 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 474: Trong nháy mắt hồi phục 12/01/2024
475 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 475: Huyết mạch lân giáp 13/01/2024
476 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 476: Sáu vị trí đầu cường 13/01/2024
477 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 477: Quá yếu 13/01/2024
478 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 478: Sắp tức điên 13/01/2024
479 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 479: Vương Khải Minh 13/01/2024
480 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 480: Ba chiêu đánh bại 13/01/2024
481 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 481: Tần Trần đối Hoa Thiên Độ 13/01/2024
482 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 482: Mất mặt xấu hổ 13/01/2024
483 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 483: Nửa bước võ tông 13/01/2024
484 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 484: Đột phá trung kỳ 14/01/2024
485 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 485: Trợn mắt hốc mồm 14/01/2024
486 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 486: Hung hăng nhục nhã 14/01/2024
487 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 487: Tự chui đầu vào rọ 14/01/2024
488 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 488: Ma Uy Vô Cương 14/01/2024
489 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 489: Ngoài ý muốn tam cường 14/01/2024
490 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 490: Quỷ Tiên Phái 14/01/2024
491 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 491: Huyết Ma Giáo 14/01/2024
492 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 492: Mời chào 15/01/2024
493 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 493: Quán quân tranh đoạt 15/01/2024
494 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 494: Sơ suất thụ thương 15/01/2024
495 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 495: Đúng là ai 15/01/2024
496 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 496: Huyết Nhiên đại pháp 15/01/2024
497 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 497: Cuối cùng quán quân 15/01/2024
498 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 498: Tinh không dịch cục 15/01/2024
499 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 499: Tinh thần hạt giống 16/01/2024
500 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 500: Truyền thừa con đường 16/01/2024
501 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 501: Quỷ dị bí văn 16/01/2024
502 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 502: Thần bí chân lực 16/01/2024
503 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 503: Lại lần nữa đột phá 16/01/2024
504 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 504: thần bí công pháp 16/01/2024
505 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 505: Cá trong chậu 16/01/2024
506 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 506: Mâu thuẫn trở nên gay gắt 17/01/2024
507 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 507: Phó môn chủ 17/01/2024
508 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 508: Tạm thời nhường đường 17/01/2024
509 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 509: Di tích bảo tàng 17/01/2024
510 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 510: Ngự Kiếm Thuật 17/01/2024
511 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 511: Lưu Tiên Tông xuất thủ 17/01/2024
512 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 512: Ác độc kế sách 18/01/2024
513 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 513: Huyễn Ảnh Vô Hình 18/01/2024
514 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 514: Sơ suất 18/01/2024
515 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 515: Thần phục bọn ta 18/01/2024
516 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 516: Trái phải khai cung 18/01/2024
517 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 517: Một ánh mắt 18/01/2024
518 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 518: Còn có ai 18/01/2024
519 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 519: Cứu viện đến 19/01/2024
520 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 520: Ân oán cá nhân 19/01/2024
521 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 521: Yếu tiểu tử 19/01/2024
522 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 522: Lãm ở trên người 19/01/2024
523 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 523: Đứng ra cho ta 19/01/2024
524 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 524: Thủ đoạn tàn nhẫn 19/01/2024
525 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 525: Không muốn nhất thời kích động 20/01/2024
526 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 526: Ngũ sắc cổ Kỳ 20/01/2024
527 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 527: Chuẩn bị cho tốt diệt tông 20/01/2024
528 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 528: Ngự Kiếm Thuật 20/01/2024
529 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 529: Kinh khủng cảnh tượng 20/01/2024
530 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 530: Khó khăn trọng trọng 21/01/2024
531 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 531: Đế Tinh Học Viện 21/01/2024
532 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 532: Đan đạo đại bỉ 21/01/2024
533 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 533: Lưu Tiên Tông tức giận 21/01/2024
534 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 534: Dự định 21/01/2024
535 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 535: Mai phục 21/01/2024
536 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 536: Truy tung 22/01/2024
537 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 537: Bọ ngựa bắt ve 22/01/2024
538 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 538: Sa vào mai phục 22/01/2024
539 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 539: Đại trận thành 22/01/2024
540 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 540: Huyết Trùng Nhân Ma 22/01/2024
541 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 541: Hồ lô màu đen 23/01/2024
542 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 542: Hỏa Luyện Trùng 23/01/2024
543 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 543: Song trùng đại chiến 23/01/2024
544 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 544: Biến thành của mình 24/01/2024
545 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 545: Khổ Vận Chi 24/01/2024
546 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 546: Hắc Tử đầm lầy 24/01/2024
547 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 547: Ngươi nghĩ chơi xấu 24/01/2024
548 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 548: Làm ta nô bộc 24/01/2024
549 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 549: Hoàng tước ở sau 25/01/2024
550 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 550: Thiên Ma Phiên 25/01/2024
551 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 551: Tự tìm đường chết 25/01/2024
552 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 552: Đoạt bảo 25/01/2024
553 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 553: Tinh thần khảo vấn 25/01/2024
554 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 554: Khô lâu đà chủ 26/01/2024
555 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 555: Hắc Tử đầm lầy 26/01/2024
556 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 556: Chướng khí bạo phát 26/01/2024
557 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 557: Ngự Thú sơn trang 26/01/2024
558 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 558: Quỳ xuống cho ta 27/01/2024
559 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 559: Quỳ xuống 27/01/2024
560 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 560: Mạc Kình 27/01/2024
561 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 561: Hắc Tu Hội 27/01/2024
562 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 562: An Bắc Song Ma 28/01/2024
563 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 563: Tiền bối tha mạng 28/01/2024
564 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 564: Ngân bài quý khách 28/01/2024
565 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 565: Cự tuyệt mời 28/01/2024
566 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 566: Thông đạo truyền tống 29/01/2024
567 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 567: Mạc Kình khiếp sợ 29/01/2024
568 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 568: Cốc Phong thương hội 29/01/2024
569 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 569: Tàn nhẫn người 29/01/2024
570 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 570: Thị Huyết ma nhân 30/01/2024
571 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 571: Ai dám đả thương Trần thiếu 30/01/2024
572 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 572: Ngươi có mặt mũi sao 30/01/2024
573 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 573: Thanh Nguyên Đan 31/01/2024
574 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 574: Thiên Trận Môn 31/01/2024
575 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 575: Doãn gia huynh muội kích động 31/01/2024
576 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 576: Quỷ dị ngã xuống 31/01/2024
577 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 577: Âm Hồn thú 01/02/2024
578 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 578: Cường địch thăm dò 01/02/2024
579 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 579: Giải Độc Đan 01/02/2024
580 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 580: Khử trừ bệnh kín 01/02/2024
581 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 581: Cường đại Âm Hồn Thú 02/02/2024
582 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 582: Phát hiện hành tung 02/02/2024
583 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 583: Dương đông kích tây 02/02/2024
584 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 584: Uẩn dưỡng cấm chế 02/02/2024
585 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 585: Có người đến 03/02/2024
586 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 586: Bị phát hiện 03/02/2024
587 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 587: Ta là Trận Pháp sư 03/02/2024
588 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 588: Vạn năm Khổ Vận Chi 15/02/2024
589 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 589: Lại người đến 16/02/2024
590 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 590: Lại gặp nan đề 16/02/2024
591 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 591: Lục Hợp Tế Luyện Trận 17/02/2024
592 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 592: Ngu xuẩn phải có thể 18/02/2024
593 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 593: Phản khống trận pháp 19/02/2024
594 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 594: Hắn mới là mạnh nhất 19/02/2024
595 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 595: Tà ác trận bàn 20/02/2024
596 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 596: Kiếm sắt rỉ phát uy 21/02/2024
597 Vũ Thần Chúa Tể – Vũ Thần Chúa Tể – Chương 597: Khổ Vận Đan 22/02/2024

Bình luận