Thông tin truyện

Thế Giới Hoàn Mỹ

Tác giả:

Thần Đông

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

23499

Thế Giới Hoàn Mỹ

Dịch giả: Ronkute, Yencute, Ryuken, kukhoai, bokinhvan, Kensin_Kaoru, Big Bang, Luciferht, Độc Nhân Một hạt bụi có thể lấp biển, một cọng cỏ chém hết mặt trời mặt trăng và ngôi sao, trong nháy mắt ở giữa long trời lỡ đất. Quần hùng cùng nổi lên, vạn tộc mọc lên san sát như rừng, chư thánh tranh bá, loạn khắp đất trời. Hỏi mặt đất bao la, cuộc đời thăng trầm? Một thiếu niên theo trong đất hoang đi ra, tất cả bắt đầu từ nơi này...

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 1: Đại Hoang 20/12/2023
2 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 2: Triều khí bừng bừng 20/12/2023
3 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 3: Cốt văn 20/12/2023
4 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 4: Tế Linh 20/12/2023
5 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 5: Tắm thuốc 20/12/2023
6 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 6: Nâng đỉnh 20/12/2023
7 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 7: Chuẩn bị 20/12/2023
8 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 8: Ngô Mộc Sào 20/12/2023
9 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 9: Thanh Lân Ưng 20/12/2023
10 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 10: Hung uy 20/12/2023
11 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 11: Tổ khí 20/12/2023
12 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 12: Phản tổ 20/12/2023
13 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 13: Bí Cốt Bảo Thư 21/12/2023
14 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 14: Triều khí bừng bừng 21/12/2023
15 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 15: Ngang ngược 21/12/2023
16 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 16: Nhóc tỳ ra oai 21/12/2023
17 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 17: Chịu thua 21/12/2023
18 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 18: Bảo Thuật 21/12/2023
19 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 19: Sơn lâm bạo động 21/12/2023
20 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 20: Tranh đoạt 21/12/2023
21 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 21: Kinh biến 21/12/2023
22 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 22: Toan Nghê 21/12/2023
23 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 23: Địch 21/12/2023
24 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 24: Chém giết 21/12/2023
25 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 25: Bảo cụ 21/12/2023
26 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 26: Tế linh Bái thôn 21/12/2023
27 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 27: Đánh bại 21/12/2023
28 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 28: Kết thúc 21/12/2023
29 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 29: Phong vân chuyển động 21/12/2023
30 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 30: Di luân du phu 21/12/2023
31 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 31: Tiểu Cô Sơn Trấn 21/12/2023
32 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 32: Tẩy lễ 21/12/2023
33 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 33: Lột xác kinh người 21/12/2023
34 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 34: Thiên tài 21/12/2023
35 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 35: Ngôi làng kinh khủng 21/12/2023
36 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 36: Sốc nặng 21/12/2023
37 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 37: Trở mặt 21/12/2023
38 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 38: Ngang ngược 21/12/2023
39 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 39: Quyết đấu Bảo Thuật 21/12/2023
40 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 40: Mạnh và yếu 21/12/2023
41 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 41: Liễu thần 21/12/2023
42 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 42: Cường giả 21/12/2023
43 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 43: Sóng lớn cuộn trào 21/12/2023
44 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 44: Tứ đại cường giả 21/12/2023
45 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 45: Chấn động 22/12/2023
46 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 46: Điềm báo 22/12/2023
47 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 47: Sâu trong dãy núi 22/12/2023
48 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 48: Tai họa kéo đến 22/12/2023
49 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 49: Họa loạn đại địa 22/12/2023
50 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 50: Máu chảy mười vạn dặm 22/12/2023
51 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 51: Lại thấy ánh mặt trời 22/12/2023
52 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 52: Chim tước đỏ như lửa 22/12/2023
53 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 53: Tự cường 22/12/2023
54 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 54: Chu Yếm 22/12/2023
55 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 55: Bàn Huyết (Thay máu) 22/12/2023
56 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 56: Thân thế 22/12/2023
57 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 57: Chí tôn trời sinh 22/12/2023
58 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 58: Đau đớn 22/12/2023
59 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 59: Thạch Tử Lăng 22/12/2023
60 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 60: Phát điên 22/12/2023
61 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 61: Ai dám tranh phong 22/12/2023
62 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 62: Trùng đồng 22/12/2023
63 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 63: Nhóc tỳ 22/12/2023
64 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 64: Nguyên Thủy Chân Giải 22/12/2023
65 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 65: Tu hành 22/12/2023
66 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 66: Thập Vạn Cực Cảnh 22/12/2023
67 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 67: Siêu phàm 22/12/2023
68 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 68: Ngây dại 22/12/2023
69 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 69: Độc Giác Thú 22/12/2023
70 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 70: Đại Hoang huyết lộ hành 23/12/2023
71 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 71: Phá gia chi tử 23/12/2023
72 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 72: Mỹ nữ 23/12/2023
73 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 73: Ra khỏi Đại Hoang 23/12/2023
74 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 74: Một “mình” khác 23/12/2023
75 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 75: Thỏa mãn rời đi 23/12/2023
76 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 76: To gan lớn mật 23/12/2023
77 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 77: Thạch Quốc chấn động 23/12/2023
78 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 78: Trở về 23/12/2023
79 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 79: Nguy cơ 23/12/2023
80 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 80: Hung khấu 23/12/2023
81 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 81: Động Thiên 23/12/2023
82 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 82: Dùng dao mổ trâu giết gà 23/12/2023
83 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 83: Một mình vào ổ cướp 23/12/2023
84 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 84: Cuộc chiến sinh tử 23/12/2023
85 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 85: Chém Tế Linh 23/12/2023
86 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 86: Thu hoạch 23/12/2023
87 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 87: Cây Liễu thông thiên 23/12/2023
88 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 88: Hư Thần giới 23/12/2023
89 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 89: Cực phẩm 23/12/2023
90 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 90: Thích Nhất Uống Sữa Thú 23/12/2023
91 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 91: Cướp giật 23/12/2023
92 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 92: Cướp giỏi nhất 23/12/2023
93 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 93: Vơ vét thành công 23/12/2023
94 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 94: Phá kỷ lục của Thạch Nghị 24/12/2023
95 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 95: Kinh thế 24/12/2023
96 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 96: Trở thành truyền thuyết 24/12/2023
97 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 97: Phong vân tụ hội Bổ Thiên Các 24/12/2023
98 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 98: Nội tình của Tịnh Thổ 24/12/2023
99 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 99: Vượt ải 24/12/2023
100 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 100: Làm một việc lớn 24/12/2023
101 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 101: Chiến trường thứ hai 24/12/2023
102 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 102: Một búa quật ngã 24/12/2023
103 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 103: Thật đáng thương 24/12/2023
104 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 104: Thần vũ ngút trời 24/12/2023
105 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 105: Ung dung bình tĩnh 24/12/2023
106 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 106: Khảo nghiệm kết thúc 24/12/2023
107 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 107: Tội phạm truy nã của Tịnh Thổ 24/12/2023
108 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 108: Vô đề 24/12/2023
109 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 109: Thiên tài doanh 24/12/2023
110 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 110: Xung đột đẫm máu 24/12/2023
111 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 111: Tế Linh của Tịnh Thổ 24/12/2023
112 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 112: Chuyện thần quái từ thời Thượng Cổ 24/12/2023
113 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 113: Là chết hay là cơ duyên 25/12/2023
114 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 114: Thân phận bại lộ 25/12/2023
115 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 115: Vô đề 25/12/2023
116 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 116: Đoạn Không thành 25/12/2023
117 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 117: Bão táp tích trữ 25/12/2023
118 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 118: Bách Đoạn sơn 25/12/2023
119 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 119: Thằng bé hung tàn 25/12/2023
120 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 120: Thu hoạch di chủng 25/12/2023
121 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 121: Bảy Động Thiên 25/12/2023
122 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 122: Cảnh ngộ 25/12/2023
123 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 123: Đánh bại Sư Tử chín đầu 25/12/2023
124 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 124: Thần Quật 25/12/2023
125 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 125: Nướng ra một thần linh 25/12/2023
126 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 126: Ấu Thần 25/12/2023
127 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 127: Vũ tộc 25/12/2023
128 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 128: Săn bắn trong mưa 25/12/2023
129 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 129: Thông Linh 25/12/2023
130 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 130: Người phong ấn 25/12/2023
131 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 131: Vô đề 25/12/2023
132 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 132: Lông chim đầy trời 25/12/2023
133 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 133: Tài cao chót vót 25/12/2023
134 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 134: Thái Nhất Chân Thủy 25/12/2023
135 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 135: Uống sạch 25/12/2023
136 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 136: Khí tức của Chí Tôn 25/12/2023
137 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 137: Đồng lõa 25/12/2023
138 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 138: Đại thắng 25/12/2023
139 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 139: Con cháu Võ Vương phủ 25/12/2023
140 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 140: Thiếu niên hung mãnh 25/12/2023
141 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 141: Giương cao hung uy của nhân tộc 25/12/2023
142 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 142: Ăn như gió cuốn 25/12/2023
143 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 143: Thần triều* 25/12/2023
144 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 144: Chí bảo trong di tích 25/12/2023
145 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 145: Phân Bảo Nhai 26/12/2023
146 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 146: Kiếm cổ 26/12/2023
147 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 147: Vô đề 26/12/2023
148 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 148: Kim Cương thần lực 26/12/2023
149 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 149: Kiếm gãy chém bát phương 26/12/2023
150 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 150: Kim Sí Bằng điểu* 26/12/2023
151 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 151: Anh dũng phục Bằng 26/12/2023
152 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 152: Quét sạch 26/12/2023
153 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 153: Tiến quân 26/12/2023
154 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 154: Thần viên 26/12/2023
155 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 155: Vườn thuốc 26/12/2023
156 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 156: Đả Thần Thạch 26/12/2023
157 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 157: Bất Lão Tuyền 26/12/2023
158 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 158: Tất cả đều là của ta! 26/12/2023
159 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 159: Thắng lợi trở về 26/12/2023
160 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 160: Cấm khu Thiên Cốt 26/12/2023
161 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 161: Trùng Đồng 26/12/2023
162 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 162: Thế giới màu máu 26/12/2023
163 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 163: Cắn lỗ tai 26/12/2023
164 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 164: Trung tâm Bách Đoạn 26/12/2023
165 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 165: Bảo địa của thần hầu 26/12/2023
166 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 166: Rượu Hầu Nhi 26/12/2023
167 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 167: Thu hoạch rất lớn 26/12/2023
168 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 168: Bồ Ma thụ 26/12/2023
169 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 169: Đoạt được Thánh dược 26/12/2023
170 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 170: Sinh linh bên trong kén 26/12/2023
171 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 171: Chín Động Thiên 26/12/2023
172 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 172: Ly khai 26/12/2023
173 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 173: Uy nghiêm của Nhân Hoàng 26/12/2023
174 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 174: Phong ba 26/12/2023
175 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 175: Vô Đề 26/12/2023
176 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 176: Vô Đề 27/12/2023
177 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 177: Kết giao 27/12/2023
178 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 178: Bị đánh 27/12/2023
179 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 179: Kim Tuyền Ba Văn công 27/12/2023
180 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 180: Tế Linh thức tỉnh 27/12/2023
181 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 181: Dung hợp 27/12/2023
182 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 182: Côn Bằng 27/12/2023
183 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 183: Mạnh mẽ nghiền ép 27/12/2023
184 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 184: Ba tên mập 27/12/2023
185 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 185: Quyết đấu Bằng thuật 27/12/2023
186 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 186: Tế Linh chiến 27/12/2023
187 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 187: Gấp rút 27/12/2023
188 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 188: Lôi kiếp 27/12/2023
189 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 189: Thần dịch 27/12/2023
190 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 190: Tận thế 27/12/2023
191 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 191: Khách đến từ Thần Sơn 27/12/2023
192 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 192: Mưa Thần Linh 27/12/2023
193 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 193: Trên dưới một lòng 27/12/2023
194 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 194: Thủy Tổ 27/12/2023
195 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 195: Phá vòng vây 27/12/2023
196 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 196: Đại kiếp nạn chấm dứt 27/12/2023
197 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 197: Lạc Hoàng lĩnh* 27/12/2023
198 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 198: Bát Trân Kê 27/12/2023
199 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 199: Trở lại Thạch thôn 27/12/2023
200 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 200: Vui sướng 27/12/2023
201 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 201: Nơi ký thác tâm linh 27/12/2023
202 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 202: Vô Đề 27/12/2023
203 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 203: Thuần Huyết 27/12/2023
204 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 204: Trở Lại Hư Thần Giới 27/12/2023
205 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 205: Thu Đại Lễ 27/12/2023
206 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 206: Đại Khai Sát Giới 27/12/2023
207 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 207: Đánh đâu thắng đó 28/12/2023
208 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 208: Sách thần Thái Cổ 28/12/2023
209 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 209: Không còn lo âu 28/12/2023
210 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 210: Động thiên phúc địa 28/12/2023
211 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 211: Một mình chiến Vũ Tộc 28/12/2023
212 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 212: Pháp chỉ của Thần Linh 28/12/2023
213 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 213: Xúc phạm Thần Linh 28/12/2023
214 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 214: Tư chất ngút trời 28/12/2023
215 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 215: Vô Đề 28/12/2023
216 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 216: Đại địch 28/12/2023
217 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 217: Hi vọng 28/12/2023
218 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 218: Mười Động Thiên 28/12/2023
219 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 219: Thiếu niên Chí Tôn 28/12/2023
220 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 220: Quét ngang 28/12/2023
221 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 221: Chấn động Hoang Vực 28/12/2023
222 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 222: Tôn Giả Thần Sơn 28/12/2023
223 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 223: Thập Hung Di Thuật 28/12/2023
224 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 224: Thành Giao 28/12/2023
225 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 225: Cực Cảnh Tẩy Lễ 28/12/2023
226 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 226: Tái Diễn 28/12/2023
227 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 227: Lại Biến Hóa 28/12/2023
228 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 228: Thành Công Cực Điểm 28/12/2023
229 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 229: Sơ Văn 28/12/2023
230 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 230: Võ Vương Phủ 28/12/2023
231 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 231: Đơn Giản Và Trực Tiếp 28/12/2023
232 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 232: Bố trí ổn thỏa 28/12/2023
233 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 233: Thiên Thần Sơn 28/12/2023
234 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 234: Xung đột và cường thế 28/12/2023
235 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 235: Bắc Hải 28/12/2023
236 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 236: Vùng đất tử vong 28/12/2023
237 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 237: Câu đố còn sót lại từ Thượng Cổ 28/12/2023
238 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 238: Máu nhuộm biển xanh 28/12/2023
239 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 239: Xé đôi 28/12/2023
240 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 240: Hang ổ thật sự 28/12/2023
241 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 241: Phiêu lưu vạn cổ 28/12/2023
242 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 242: Hậu nhân Hải Thần 28/12/2023
243 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 243: Hỗn chiến 29/12/2023
244 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 244: Tỉnh ngộ 29/12/2023
245 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 245: Thân thể thành linh 29/12/2023
246 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 246: Con đường chân chính 29/12/2023
247 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 247: Đối thủ xinh đẹp 29/12/2023
248 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 248: Thánh Chiến: Đối thủ xinh đẹp 29/12/2023
249 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 249: Đắp lại chân ngã: Đối thủ xinh đẹp 29/12/2023
250 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 250: Xuất quan: Đối thủ xinh đẹp 29/12/2023
251 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 251: Chiến quần hùng: Đối thủ xinh đẹp 29/12/2023
252 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 252: Thiếu niên thiên kiêu: Đối thủ xinh đẹp 29/12/2023
253 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 253: Đại quyết chiến: Đối thủ xinh đẹp 29/12/2023
254 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 254: Thần tàng Côn Bằng mở ra: Đối thủ xinh đẹp 29/12/2023
255 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 255: Đoạt bảo: Đối thủ xinh đẹp 29/12/2023
256 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 256: Bảo tàng 29/12/2023
257 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 257: Thiên Hoang 29/12/2023
258 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 258: Phù cốt Côn Bằng 29/12/2023
259 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 259: Huyết chiến bát Phương 29/12/2023
260 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 260: Giải thoát 29/12/2023
261 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 261: Bảo thuật chân chính đến từ Hóa Ma Động 29/12/2023
262 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 262: Kết thúc ở Cấm Kỵ Hải 29/12/2023
263 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 263: Trở về 29/12/2023
264 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 264: Thập Ngũ gia 29/12/2023
265 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 265: Đại Ma Thần 29/12/2023
266 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 266: Nổi giận 29/12/2023
267 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 267: Gia pháp 29/12/2023
268 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 268: Quả quyết 29/12/2023
269 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 269: Võ Vương 29/12/2023
270 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 270: Quyết đấu ở Hoàng Đô 29/12/2023
271 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 271: Thần tiễn vô song 29/12/2023
272 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 272: Vũ Vương 29/12/2023
273 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 273: Thạch Tử Đằng 29/12/2023
274 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 274: Thần khí 29/12/2023
275 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 275: Lực ép Vũ tộc 30/12/2023
276 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 276: Sinh linh Thần Sơn 30/12/2023
277 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 277: Đại chiến ở Hoàng Đô kết thúc 30/12/2023
278 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 278: Trở về từ hải ngoại 30/12/2023
279 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 279: Lại trở về rồi 30/12/2023
280 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 280: Hồ Ly Tinh 30/12/2023
281 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 281: Quyết định cường thế 30/12/2023
282 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 282: Phòng đấu giá Cốt Cổ 30/12/2023
283 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 283: Thu hoạch cực lớn 30/12/2023
284 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 284: Kỳ trân dị bảo 30/12/2023
285 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 285: Bất Diệt Kim Thân 30/12/2023
286 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 286: Thần vật khó nắm 30/12/2023
287 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 287: Trùng Đồng 30/12/2023
288 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 288: Có bệnh thì phải trị 30/12/2023
289 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 289: Anh kiệt tụ hội 30/12/2023
290 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 290: Tiên tử đến từ vực ngoại 30/12/2023
291 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 291: Ma nữ lại xuất hiện 30/12/2023
292 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 292: Chiến tiên tử 30/12/2023
293 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 293: Tập hợp các lá bài tẩy 30/12/2023
294 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 294: Phong ba 30/12/2023
295 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 295: Trấn áp Ma Chu 30/12/2023
296 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 296: Xung đột càng trầm trọng hơn 30/12/2023
297 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 297: Không khoan nhượng 30/12/2023
298 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 298: Lao tù Hoang Vực 30/12/2023
299 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 299: Tặng đầu người 30/12/2023
300 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 300: Vũ tộc phẫn nộ 30/12/2023
301 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 301: Cường thế thẳng tiến 30/12/2023
302 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 302: Bát Hung kiếm 30/12/2023
303 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 303: Đại náo Vũ Vương phủ 30/12/2023
304 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 304: Vũ Đạo Cửu Trùng Thiên 31/12/2023
305 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 305: Ảnh chiếu Vũ Thần 31/12/2023
306 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 306: Đến tột cùng là người nào 31/12/2023
307 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 307: Phân rõ ra 31/12/2023
308 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 308: Pháp chỉ thê thảm 31/12/2023
309 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 309: Một mình tiến vào Võ Vương phủ 31/12/2023
310 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 310: Ta tên Thạch Hạo 31/12/2023
311 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 311: Chiêu cáo với thiên hạ 31/12/2023
312 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 312: Chiến Thạch Tử Đằng 31/12/2023
313 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 313: Đánh bại 31/12/2023
314 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 314: Không thể chiến một trận 31/12/2023
315 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 315: Song tiên 31/12/2023
316 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 316: Hỗn Thiên 31/12/2023
317 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 317: Hoàng cung 31/12/2023
318 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 318: Bễ nghễ 31/12/2023
319 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 319: Cánh tay trái của Thần 31/12/2023
320 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 320: Tiểu tổ tông 31/12/2023
321 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 321: Uy hiếp sinh linh thuần huyết 31/12/2023
322 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 322: Thiếu niên hung tàn 31/12/2023
323 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 323: Diệt Ma Chu 31/12/2023
324 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 324: Chém tôn giả 01/01/2024
325 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 325: Trận chiến huy hoàng khép lại 01/01/2024
326 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 326: Hoang Thiên hầu 01/01/2024
327 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 327: Cổ điện 01/01/2024
328 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 328: Tổ địa của Hỏa tộc 01/01/2024
329 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 329: Khu vực đỏ đậm 01/01/2024
330 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 330: Thần phủ 01/01/2024
331 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 331: Đột phá cực cảnh ở Thần Điện 01/01/2024
332 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 332: Thăng hoa đến cực điểm 01/01/2024
333 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 333: Kẻ chặn đường đều chém 01/01/2024
334 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 334: Minh Văn 01/01/2024
335 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 335: Một tờ kinh thư 01/01/2024
336 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 336: Phương thuốc cổ xưa 01/01/2024
337 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 337: Thạch Nghị ứng chiến 01/01/2024
338 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 338: Trùng Đồng ước chiến 01/01/2024
339 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 339: Cách không đối lập 01/01/2024
340 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 340: Liên tiếp phá kỷ lục 01/01/2024
341 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 341: Hồ Ma Linh 01/01/2024
342 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 342: Kim thân bất hoại 02/01/2024
343 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 343: Cuộc chiến của thiếu niên Chí Tôn 02/01/2024
344 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 344: Chiến trường Thiên Không 02/01/2024
345 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 345: Tiến hành từng bước 02/01/2024
346 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 346: Ân tình của Hỏa Hoàng 02/01/2024
347 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 347: Mồi câu 02/01/2024
348 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 348: Thu hoạch to lớn 02/01/2024
349 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 349: Xuất quan 02/01/2024
350 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 350: Chu Tước 02/01/2024
351 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 351: Lai lịch 02/01/2024
352 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 352: Thánh Hoàng cung 02/01/2024
353 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 353: Dục hỏa luyện kim thân* 02/01/2024
354 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 354: Bốn kích của Thái Cổ Chu Tước 02/01/2024
355 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 355: Hồ Niết Bàn 02/01/2024
356 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 356: Chí Tôn cốt tái sinh 02/01/2024
357 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 357: Cốt uy 02/01/2024
358 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 358: Bức tường Thần Ma 02/01/2024
359 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 359: Vừa thấy bí ẩn 02/01/2024
360 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 360: Tôi luyện 02/01/2024
361 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 361: Thiếu niên vực ngoại tụ hợp 02/01/2024
362 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 362: Đệ tử Bổ Thiên 02/01/2024
363 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 363: Lựa chọn 02/01/2024
364 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 364: Sát cơ 02/01/2024
365 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 365: Ngông nghênh giết sạch 02/01/2024
366 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 366: Thiên hạ hữu địch 02/01/2024
367 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 367: Gia đình 03/01/2024
368 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 368: Hứng thú trẻ con 03/01/2024
369 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 369: Bão táp nổi lên 03/01/2024
370 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 370: Ngày quyết chiến 03/01/2024
371 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 371: Mở ra chiến trường phủ đầy bụi 03/01/2024
372 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 372: Chu Tước vs Kỳ Lân 03/01/2024
373 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 373: Cuộc chiến giữa hai người mang họ Thạch 03/01/2024
374 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 374: Uy lực của Trùng Đồng 03/01/2024
375 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 375: Cực tốc 03/01/2024
376 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 376: Thiên kiêu quyết chiến 03/01/2024
377 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 377: Thần thông ra hết quyết sinh tử 03/01/2024
378 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 378: Vá trời (Bổ Thiên) 03/01/2024
379 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 379: Thượng Thương kiếp quang 03/01/2024
380 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 380: Chém Trùng Đồng giả 03/01/2024
381 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 381: Khen thưởng phong phú 03/01/2024
382 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 382: Chàng trai bên trong lửa thần 03/01/2024
383 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 383: Hỗn loạn 03/01/2024
384 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 384: Tế sống 03/01/2024
385 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 385: Kiếm ý của thánh nhân 03/01/2024
386 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 386: Tôn giả cùng ra tay 03/01/2024
387 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 387: Càn quét 03/01/2024
388 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 388: Không sợ Bổ Thiên giáo 03/01/2024
389 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 389: Tập kích Vực Sứ 03/01/2024
390 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 390: Pháp khí Hỗn Độn 03/01/2024
391 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 391: Đoạt tạo hóa Thần Linh 03/01/2024
392 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 392: Chí bảo 04/01/2024
393 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 393: Thần phạt 04/01/2024
394 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 394: Cô gái bí ẩn 04/01/2024
395 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 395: Vương mười bốn tuổi 04/01/2024
396 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 396: Liệt Trận 04/01/2024
397 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 397: Một cọng cỏ chém cả ngôi sao 04/01/2024
398 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 398: Thần thụ Tế Linh 04/01/2024
399 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 399: Sinh linh vực ngoại gặp mặt 04/01/2024
400 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 400: Bá đạo 04/01/2024
401 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 401: Không gì địch nổi 04/01/2024
402 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 402: Quần hùng tập trung 04/01/2024
403 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 403: Cầm – Thú đại phát thần uy 04/01/2024
404 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 404: “Người thân” Bất Lão sơn 04/01/2024
405 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 405: Thạch Hạo tái hiện 04/01/2024
406 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 406: Chém Vương 04/01/2024
407 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 407: Ngang tàn tới cùng 04/01/2024
408 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 408: Vòng Ngũ Hành 04/01/2024
409 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 409: Tư thế vô địch 04/01/2024
410 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 410: Tìm kiếm phương pháp đột phá 04/01/2024
411 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 411: Truyền thừa của tổ địa Thạch tộc 04/01/2024
412 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 412: Linh dược quan trọng 04/01/2024
413 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 413: Kim Sí Đại Bằng 04/01/2024
414 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 414: Ngoài Ý Muốn 05/01/2024
415 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 415: Dược Đô 05/01/2024
416 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 416: Hoàng cốt 05/01/2024
417 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 417: Thần cốc kỳ dược 05/01/2024
418 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 418: Linh căn đệ nhất thiên hạ 05/01/2024
419 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 419: Thân thể Kim đan 05/01/2024
420 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 420: Lột xác thành công 05/01/2024
421 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 421: Lai lịch của cô gái áo xám 05/01/2024
422 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 422: Trùng Đồng giả thời thượng cổ 05/01/2024
423 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 423: Kỳ dược 05/01/2024
424 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 424: Bên trên Hoàng kim 05/01/2024
425 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 425: Thế giới hộp báu 05/01/2024
426 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 426: Mở ra 05/01/2024
427 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 427: Xuất thế 05/01/2024
428 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 428: Thức ăn của thần trùng 05/01/2024
429 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 429: Pháp chỉ của Bất Lão sơn 05/01/2024
430 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 430: Thiên Thần Sơn bí mật 05/01/2024
431 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 431: Sự thật đầy đáng sợ 05/01/2024
432 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 432: Vác vợ về thôn 05/01/2024
433 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 433: Kinh động tới Liễu Thần 05/01/2024
434 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 434: Pháp tướng kinh thế 06/01/2024
435 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 435: Thiên Nhân tộc 06/01/2024
436 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 436: Con đường sống 06/01/2024
437 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 437: Bằng tộc giá lâm 06/01/2024
438 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 438: Nhắm vào Kim Sí Đại Bằng 06/01/2024
439 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 439: Sắp loạn 06/01/2024
440 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 440: Thu hoạch khổng lồ 06/01/2024
441 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 441: Rời đi 06/01/2024
442 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 442: Thần tàng Chí Tôn 06/01/2024
443 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 443: Thiên biến 06/01/2024
444 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 444: Đại kiếp nạn 06/01/2024
445 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 445: Thần thánh như cỏ rác 06/01/2024
446 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 446: Dẫn đạo nhập thể 06/01/2024
447 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 447: Tiên tử luận kiếp 06/01/2024
448 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 448: Chân tướng về tám vực 06/01/2024
449 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 449: Xông vào 06/01/2024
450 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 450: Thần uy của Hoang Thiên hầu 06/01/2024
451 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 451: Uy áp các Vương 07/01/2024
452 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 452: Ai cùng tranh phong 07/01/2024
453 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 453: Trung ương Thiên Cung 07/01/2024
454 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 454: Nhân Hoàng Thạch Hạo 07/01/2024
455 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 455: Ngôi vị Hoàng đạo 07/01/2024
456 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 456: Đại chiến chốn hoàng cung 07/01/2024
457 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 457: Uy nghiêm của Hoàng đạo 07/01/2024
458 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 458: Ba giáo thất bại thảm hại 07/01/2024
459 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 459: Lục Thần trận 07/01/2024
460 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 460: Bắt tiên tử 07/01/2024
461 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 461: Phá của 11/01/2024
462 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 462: Bảo tàng hoàng cung 11/01/2024
463 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 463: Điển miếu 11/01/2024
464 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 464: Đồ cầm thú 11/01/2024
465 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 465: Thiết huyết sát phạt 11/01/2024
466 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 466: Vũ tộc diệt 11/01/2024
467 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 467: Chiêu cáo thiên hạ 11/01/2024
468 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 468: Tu sĩ ba giáo 12/01/2024
469 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 469: Chiến Tôn giả 12/01/2024
470 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 470: Một quẻ đoạn sinh tử 12/01/2024
471 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 471: Gió thổi báo giông tố sắp tới 12/01/2024
472 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 472: Ức hiếp người quá mức 12/01/2024
473 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 473: Nhẹ nhàng hạ Tôn giả 12/01/2024
474 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 474: Máu nhuộm hoàng cung 12/01/2024
475 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 475: Quốc sắc thiên hương 12/01/2024
476 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 476: Tuyệt đại song kiều 12/01/2024
477 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 477: Gặt hái thành quả* 13/01/2024
478 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 478: Cấm kỵ tồn tại ở Hạ giới 13/01/2024
479 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 479: Đại nhân vật Thượng giới 13/01/2024
480 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 480: Cuộc chiến của bá chủ Thượng giới 13/01/2024
481 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 481: Thiên địa náo loạn 13/01/2024
482 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 482: Vấn đề và quyết định 13/01/2024
483 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 483: Tìm ba mẹ 13/01/2024
484 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 484: Tinh anh của Thượng giới 13/01/2024
485 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 485: Thiên địa có khuyết 13/01/2024
486 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 486: Giá lâm Bất Lão sơn 14/01/2024
487 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 487: Tần gia 14/01/2024
488 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 488: Tiểu Thạch tức giận 14/01/2024
489 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 489: Kiếm áp Tôn giả 14/01/2024
490 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 490: Nổi giận đùng đùng 14/01/2024
491 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 491: Âm mưu chiếm đại pháp 14/01/2024
492 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 492: Nhìn thấy Thần linh 14/01/2024
493 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 493: Thần 15/01/2024
494 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 494: Anh linh 15/01/2024
495 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 495: Thấp kém 15/01/2024
496 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 496: Hóa Thần 15/01/2024
497 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 497: Ngũ hành sơn 15/01/2024
498 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 498: Sinh linh bất diệt 15/01/2024
499 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 499: Nhân quả các loại cứ đẩy lên người ta 15/01/2024
500 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 500: Gặp lại ba mẹ 15/01/2024
501 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 501: Đoàn tụ 16/01/2024
502 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 502: Bất lão Thiên tôn 16/01/2024
503 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 503: Tất cả đều xuất hiện 16/01/2024
504 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 504: Bảo giới thái cổ 16/01/2024
505 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 505: Liễu Thần vô song 16/01/2024
506 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 506: Thế Giới Hoàn Mỹ 16/01/2024
507 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 507: Bí ẩn 16/01/2024
508 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 508: Biến Kim ô 17/01/2024
509 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 509: Thần thụ Thái dương 17/01/2024
510 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 510: Quyết liệt 17/01/2024
511 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 511: Niết bàn tái sinh 17/01/2024
512 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 512: Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà 17/01/2024
513 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 513: Núi Thế giới 17/01/2024
514 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 514: Luân hồi 18/01/2024
515 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 515: Cổ điện Hỗn độn 18/01/2024
516 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 516: Đối đầu 18/01/2024
517 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 517: Đoạt sách quý Hỗn độn 18/01/2024
518 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 518: Chân giải 18/01/2024
519 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 519: Thiên đế chưa từng đạt được tạo hóa 18/01/2024
520 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 520: Rời đi 18/01/2024
521 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 521: Ma đế 19/01/2024
522 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 522: Thứ thân 19/01/2024
523 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 523: Trấn thần 19/01/2024
524 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 524: Bắt giữ tiên tử 19/01/2024
525 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 525: Mẹ chồng nàng dâu 19/01/2024
526 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 526: Đại chiến giữa mẹ chồng nàng dâu 19/01/2024
527 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 527: Kết hôn 20/01/2024
528 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 528: Ngày tốt cảnh đẹp 20/01/2024
529 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 529: Chủ thân 20/01/2024
530 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 530: Chiến Nguyệt Thiền 20/01/2024
531 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 531: Một thân hai mặt 20/01/2024
532 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 532: Chém giết 21/01/2024
533 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 533: Oa kiếp* 21/01/2024
534 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 534: Được bảo thuật 21/01/2024
535 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 535: Thế ngoại đào nguyên 21/01/2024
536 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 536: Thần thôn 21/01/2024
537 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 537: Thượng giới bí hiểm 22/01/2024
538 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 538: Bảy mươi hai biến 22/01/2024
539 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 539: Tâm nguyện chưa xong 22/01/2024
540 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 540: Liễu Thần vô địch 22/01/2024
541 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 541: Cuộc chiến bá chủ 22/01/2024
542 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 542: Thần dũng 22/01/2024
543 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 543: Cánh cửa 23/01/2024
544 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 544: Tranh nhau lôi kéo 23/01/2024
545 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 545: Phong ba buổi tụ hội 23/01/2024
546 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 546: Thần hỏa bập bềnh 24/01/2024
547 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 547: Không nói thành lời 24/01/2024
548 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 548: Phong thần 24/01/2024
549 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 549: Diệt Thần 24/01/2024
550 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 550: Tâm nguyện của tiểu Thạch 24/01/2024
551 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 551: Thạch Hạo trở nên điên cuồng 25/01/2024
552 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 552: Diệt trừ 25/01/2024
553 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 553: Quy tôn 25/01/2024
554 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 554: Nam Vẫn 25/01/2024
555 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 555: Tây Lăng giới 25/01/2024
556 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 556: Tạo hóa nhỏ 26/01/2024
557 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 557: Vạn Linh đồ 26/01/2024
558 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 558: Không muốn 26/01/2024
559 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 559: Kế hoạch phục sinh Chí Tôn 26/01/2024
560 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 560: Tiểu Niết Bàn đan 27/01/2024
561 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 561: Điểu gia và Tinh Bích đại gia 27/01/2024
562 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 562: Đường đăng thiên 27/01/2024
563 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 563: Phượng Vũ 27/01/2024
564 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 564: Đàn Đồng Tước 28/01/2024
565 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 565: Đại hung Hạo Thiên 28/01/2024
566 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 566: Cường giả như rừng 28/01/2024
567 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 567: Hỏa Kim Đằng Nhất 28/01/2024
568 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 568: Ai dám chiến một trận 29/01/2024
569 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 569: Hành trình ở Linh giới 29/01/2024
570 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 570: Nuốt ngàn vạn sinh linh 29/01/2024
571 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 571: Mãng thần 29/01/2024
572 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 572: Thần linh 30/01/2024
573 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 573: Bình loạn 30/01/2024
574 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 574: Chiến thiên ý 30/01/2024
575 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 575: Huyết tế thiên địa 31/01/2024
576 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 576: Bảy Thần hạ giới 31/01/2024
577 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 577: Ván cờ tất chết 31/01/2024
578 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 578: Ngông cuồng 31/01/2024
579 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 579: Đường cùng 01/02/2024
580 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 580: Dọa phá Thần đảm.* 01/02/2024
581 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 581: Bị tiêu diệt 01/02/2024
582 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 582: Buồn vui 01/02/2024
583 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 583: Chiến y niết bàn 02/02/2024
584 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 584: Thủy tổ tái hiện 02/02/2024
585 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 585: Quỷ gia 02/02/2024
586 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 586: Chuyện sau khi giết chết Thần 02/02/2024
587 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 587: Tiên diện 03/02/2024
588 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 588: Thần mạnh nhất 03/02/2024
589 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 589: Trận chiến cuối cùng 03/02/2024
590 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 590: Vận dụng Chí Tôn cốt 15/02/2024
591 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 591: Tuyệt cảnh 16/02/2024
592 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 592: Kết thúc 16/02/2024
593 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 593: Tiểu Thạch chết non 17/02/2024
594 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 594: Sinh mệnh còn không nhiều 18/02/2024
595 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 595: Thiên hạ sôi trào 19/02/2024
596 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 596: Lựa chọn khó khăn 19/02/2024
597 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 597: Các vương 20/02/2024
598 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 598: Vạn giáo đều tới 21/02/2024
599 Thế Giới Hoàn Mỹ – Thế Giới Hoàn Mỹ – Chương 599: Hồ Niết bàn 22/02/2024

Bình luận