Thông tin truyện

Thiên Tài Cuồng Phi

Tác giả:

Băng Y Khả Khả

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

6039681

Thiên Tài Cuồng Phi

Nàng, Dạ Nhược Ly, tuyệt thế thiên tài vạn năm không gặp của Thiên Tinh đế quốc, ngoài ý chết đi rồi xuyên qua ngàn năm trước, linh hồn nhập vào thân nhị tiểu thư xác tướng quân phủ không thụ sủng. Nàng, Vân Vãn Ca, vốn nên được hưởng ngàn vạn sủng ái, nhưng một ngày kia, ngoại công(ông ngoại) mất thế, hoàng hậu tiểu di(dì) bị phế, mất đi tất cả sự bao che, nàng cũng không còn là hòn ngọc quý của tướng quân phủ. Nhưng khi nàng trở thành nàng, lại gây nên bao nhiêu sóng gió trên đại lục này? Tại cái nơi phụ thân chỉ vì ích lợi, cùng người khác bày mưu hợp kế đem mẫu thân bán cho người ta làm tiểu thiếp, thì, nàng không tiếp tục do dự mà mang theo mẫu thân cùng nha hoàn thiếp thân khẩn trương thoát khỏi tướng quân phủ. Mười năm sau, nàng trở về một lần nữa, nàng đã danh chấn thiên hạ, cũng sở hữu đại gia nghiệp, đến nỗi hoàng đế cũng sợ hãi ba phần. Vì vậy, một lần nữa đối mặt cùng thân nhân ngày xưa, nàng chỉ giương nhẹ khoé môi, anh mắt cuồng ngạo, mà nói: “Ta đã từng nói qua, nếu ngày đó ta bất tử, sớm muộn sẽ có một ngày ta cho các ngươi chết không chỗ chôn, hiện tại, ta trở về báo thù, các ngươi, đã chuẩn bị tốt sao?”

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 1: Hổ rơi Bình Dương bị khuyển lấn 05/05/2024
2 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 2: Hoàng tử yêu nghiệt 05/05/2024
3 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 3: Lần đầu đối mặt 05/05/2024
4 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 4: Lần đầu tu luyện 05/05/2024
5 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 5: Người Thương gia tới 05/05/2024
6 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 6: Rời đi 05/05/2024
7 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 7: Khảo nghiệm thiên phú, khiếp sợ 05/05/2024
8 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 8: Thế lực kia 05/05/2024
9 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 9: Quận chúa điêu ngoa 05/05/2024
10 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 10: Kết thù 05/05/2024
11 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 11: Năm năm sau 05/05/2024
12 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 12: Thiếu niên dã thú 05/05/2024
13 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 13: Gặp lại Cung Vô Y 05/05/2024
14 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 14: Ngươi nhận nhầm người 05/05/2024
15 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 15: Thanh Long thức tỉnh 05/05/2024
16 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 16: Đây chỉ là giao dịch 05/05/2024
17 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 17: Nguy cơ cận kề 05/05/2024
18 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 18: Lòng người chấn phục (chấn động + phục tùng) 05/05/2024
19 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 19: Hoàng thú? Bắt được đem làm toạ kỵ 05/05/2024
20 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 20: Đã đến 05/05/2024
21 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 21: Thân thế của Bắc Ảnh Thần 05/05/2024
22 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 22: Huyền thú xuất hiện 05/05/2024
23 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 23: Vì chính mình mà sống? 05/05/2024
24 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 24: Hội đấu giá 05/05/2024
25 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 25: Tặng quân đan dược 05/05/2024
26 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 26: Dạ Nhược Ly tính toán 05/05/2024
27 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 27: Nguy cơ hàng lâm 05/05/2024
28 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 28: Kẻ nào dám làm chủ nhân lão tử bị thương 05/05/2024
29 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 29: Chu Tước tức giận 05/05/2024
30 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 30: Quyết định 05/05/2024
31 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 31: An bài 05/05/2024
32 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 32: Ba năm 05/05/2024
33 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 33: Trắc phi? 05/05/2024
34 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 34: Dạ Nhược Ly cường hãn 05/05/2024
35 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 35: Mỗ yêu nghiệt đến rồi 05/05/2024
36 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 36: Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi 05/05/2024
37 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 37: Dạ Nhược Ly ra tay 05/05/2024
38 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 38: Ngươi cho rằng ngươi đủ tư cách sao? 05/05/2024
39 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 1 – Chương 39: Nữ nhân, đừng để ta bắt được ngươi 05/05/2024
40 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 1: Thân phận của Long Thanh Phi 05/05/2024
41 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 2: Lão gia chủ Long gia 05/05/2024
42 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 3: Lão gia chủ khiếp sợ 05/05/2024
43 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 4: Bi kịch của Long Phi Tuấn 05/05/2024
44 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 5: Gặp lại Nam Cung Thần 05/05/2024
45 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 6: Thiên Huyền đại sư 05/05/2024
46 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 7: Dạ Nhược Ly luyện đan 05/05/2024
47 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 8: Sư phụ, ngươi nhận ta làm đệ tử đi 05/05/2024
48 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 9: Thiên Huyền đại sư đến Long gia 05/05/2024
49 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 10: Mau tới bái kiến sư tổ 05/05/2024
50 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 11: Tại sao lại là hắn 05/05/2024
51 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 12: Hôm nay chính là ngày chết của ngươi 05/05/2024
52 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 13: Sau lưng hắn là ta 05/05/2024
53 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 14: Long Phi Thanh đột phá 05/05/2024
54 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 15: Tự tung tự tác 05/05/2024
55 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 16: Ghen 05/05/2024
56 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 17: Phi thiên độc giác thú 05/05/2024
57 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 18: Đại hội bắt đầu 05/05/2024
58 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 19: Chuyện này ta muốn nhúng tay thì sao? 05/05/2024
59 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 20: Kinh ngạc 05/05/2024
60 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 21: Lột mặt nạ xuống 05/05/2024
61 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 22: Mau lăn ra đây chịu chết! 05/05/2024
62 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 23: Gặp lại sau ba năm 05/05/2024
63 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 24: Phế vật hay thiên tài? 05/05/2024
64 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 25: Ai đến đoạt tôn nữ của ta? 05/05/2024
65 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 26: Thực lực tăng lên 05/05/2024
66 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 27: Chúng ta nhận thua 05/05/2024
67 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 28: Huyền thú đại nhân 05/05/2024
68 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 29: Van xin ngươi, bỏ qua cho ta đi! 05/05/2024
69 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 2 – Chương 30: Một năm bế quan, Huyền Hoàng trung cấp 05/05/2024
70 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 3 – Chương 1: Trở về Ly Phong quốc 05/05/2024
71 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 3 – Chương 2: Người thân gặp mặt 05/05/2024
72 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 3 – Chương 3: Huyền thú cấp mười lăm 05/05/2024
73 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 3 – Chương 4: Âm mưu phủ tướng quân 05/05/2024
74 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 3 – Chương 5: Ai dám cướp hắn từ trong tay ta? 05/05/2024
75 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 3 – Chương 6: Tổn thương người nàng, chết! 05/05/2024
76 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 3 – Chương 7: Tìm tới tận của rồi… 05/05/2024
77 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 3 – Chương 8: Nàng ta là người sao? Quá biến thái! 05/05/2024
78 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 3 – Chương 9: Cung Vô Y cảm giác nguy cơ 05/05/2024
79 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 3 – Chương 10: Niệm Khê tới rồi 05/05/2024
80 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 3 – Chương 11: Vân gia tận thế, đã tới chưa? 05/05/2024
81 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 3 – Chương 12: Trưởng lão tiên nhân phẫn nộ 05/05/2024
82 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 3 – Chương 13: Người Thương Khung giới tới 05/05/2024
83 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 1: Thiên tài tuyển bạt thi đấu 05/05/2024
84 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 2: Thương Khung giới cũng gian lận 05/05/2024
85 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 3: Đan trưởng lão vô sỉ 05/05/2024
86 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 4: Không giết ngươi thì làm ngươi tức chết! 05/05/2024
87 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 5: Vương gia, Thương Khung giới 05/05/2024
88 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 6: Lão giả thần bí 05/05/2024
89 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 7: Hoa Lạc Vũ âm hiểm 05/05/2024
90 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 8: Đan chủ Đan gia 05/05/2024
91 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 9: Đột phá, huyền tôn 05/05/2024
92 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 10: Vận may của Dạ Nhược Ly 05/05/2024
93 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 11: Quyết không phụ nàng 05/05/2024
94 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 12: Thúc ép Cung Vô Y 05/05/2024
95 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 13: Dạ Nhược Ly phẫn nộ 05/05/2024
96 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 14: Huyền thánh quyết đấu 05/05/2024
97 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 15: Họa thủy đông dẫn 05/05/2024
98 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 16: Huyền tôn trung cấp 05/05/2024
99 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 17: Gặp lại Thánh Dạ 05/05/2024
100 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 18: Khiếp sợ, tập thể đột phá 05/05/2024
101 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 18-2: Khiếp sợ, tập thể đột phá (2) 05/05/2024
102 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 19: Đặc quyền 05/05/2024
103 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 19-2: Đặc quyền (2) 05/05/2024
104 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 20: Thái thượng Trưởng lão 05/05/2024
105 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 21: Thỉnh cầu của Thái thượng Trưởng lão 05/05/2024
106 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 22: Bảo chủ, ngươi phải làm chủ cho ta 05/05/2024
107 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 23: Thao Thiết* thức tỉnh 05/05/2024
108 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 24: Uy lực của Lôi Đình kiếm 05/05/2024
109 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 25: Nguy cơ của Lâu gia 05/05/2024
110 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 26: Uy phong của Dạ Nhược Ly 05/05/2024
111 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 27: Đan dược phàm phẩm đỉnh phong 05/05/2024
112 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 28: Trở về 05/05/2024
113 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 29: Tiên Địa đánh tới 05/05/2024
114 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 30: Lại hiển lộ uy lực của Lôi Đình kiếm 05/05/2024
115 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 31: Huyền Thánh đỉnh phong tháo chạy thục mạng 05/05/2024
116 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 32: Huyền Thần cường giả đến 05/05/2024
117 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 33: Ai dám đả thương đệ tử của ta 05/05/2024
118 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 34: Phong Thần cường đại 05/05/2024
119 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 4 – Chương 35: Đêm động phòng hoa chúc 05/05/2024
120 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 1: Lạc Nguyệt Quốc, Lạc Sơn Lĩnh 05/05/2024
121 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 2: Sát cơ 05/05/2024
122 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 3: Không có tư cách? 05/05/2024
123 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 4: Lãnh chúa đại nhân 05/05/2024
124 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 5: Lý Hạ vui quá hoá buồn 05/05/2024
125 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 6: Cơn thịnh nộ của Dạ Nhược Ly 05/05/2024
126 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 7: Nhược Ly trở về 05/05/2024
127 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 8: Tới nhà cường giả 05/05/2024
128 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 9: Yêu nghiệt cường thế trở về 05/05/2024
129 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 10: Lời mời của phủ Lĩnh chủ 05/05/2024
130 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 11: Phong ba trên dạ yến 05/05/2024
131 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 12: Không cẩn thận trượt tay một cái 05/05/2024
132 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 13: Ngươi biết ta là ai sao? 05/05/2024
133 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 14: Lão đầu quê mùa? 05/05/2024
134 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 15: Sơ ngộ Y Thanh Ca 05/05/2024
135 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 16: Vấn đề này rất đơn giản 05/05/2024
136 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 17: Đại sư, ngài phải làm chủ cho ta 05/05/2024
137 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 18: Khiếp sợ! 05/05/2024
138 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 19: Đột phá Thần Tướng cao cấp 05/05/2024
139 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 20: Mối nguy của Tán Tu Liên Minh 05/05/2024
140 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 21: Ma quỷ, ngươi là một ma quỷ! 05/05/2024
141 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 22: Lấy đạo của người trả lại cho người 05/05/2024
142 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 23: Vũ Lăng đại sư 05/05/2024
143 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 24: Tỷ thí luyện đan 05/05/2024
144 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 25: Thần Vương Đan 05/05/2024
145 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 26: Cung Vô Y cường đại 05/05/2024
146 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 27: Ngũ Huyền Lão Nhân 05/05/2024
147 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 28: Bầy Tật Phong Lang 05/05/2024
148 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 29: Cường giả Âu Dương gia 05/05/2024
149 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 30: Tần Dao 05/05/2024
150 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 31: Yêu nghiệt hiện thân 05/05/2024
151 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 32: Sóng vai cùng chiến 05/05/2024
152 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 33: Kỳ Lân bộ tộc 05/05/2024
153 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 34: Thần Vương cấp thấp 05/05/2024
154 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 35: Thống nhất Thiên Lạc Thành 05/05/2024
155 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 36: Tần gia mời 05/05/2024
156 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 37: Mạc Nhiên Đại nhân 05/05/2024
157 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 38: Cung Vô Y sợ hãi 05/05/2024
158 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 39: Một năm, chính là cả đời 05/05/2024
159 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 40: Cánh cửa thứ ba 05/05/2024
160 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 41: Bắc Ảnh Phong 05/05/2024
161 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 42: Diệu Nhi rời nhà 05/05/2024
162 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 43: Cữu cữu và chất tử gặp mặt nhưng không biết nhau 05/05/2024
163 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 44: Tỷ đệ gặp nhau 05/05/2024
164 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 45: Ngu ngốc là phải trả giá thật lớn 05/05/2024
165 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 46: Điều khó khăn của Kỳ Lân bộ tộc 05/05/2024
166 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 47: Chủ tớ gặp nhau 05/05/2024
167 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 48: Giải độc 05/05/2024
168 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 49: Tứ Quốc tụ hội 05/05/2024
169 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 50: Nhị Hoàng tử Tử Lăng Quốc 05/05/2024
170 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 51: Cường giả tới từ Trung Châu 05/05/2024
171 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 52: Lỗ Lạc khiếp sợ 05/05/2024
172 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 53: Tỷ thí luyện đan 05/05/2024
173 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 54: Toàn quảng trường khiếp sợ 05/05/2024
174 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 55: Đột phá mười tầng! Xưa nay chưa từng có! 05/05/2024
175 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 56: Siêu thần phẩm luyện đan sư! 05/05/2024
176 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 57: Mối nguy của vương phủ 05/05/2024
177 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 58: Tới cửa nhận lỗi 06/05/2024
178 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 59: Vong ân phụ nghĩa 06/05/2024
179 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 60: Nhược Ly nha đầu, đi mau! 06/05/2024
180 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 61: Vì ngươi, thành ma thì đã sao? 06/05/2024
181 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 62: Chúng thú quyết định 06/05/2024
182 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 63: Đổ thạch* 06/05/2024
183 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 64: Đánh cược 06/05/2024
184 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 65: Ai dám đụng đến người của ta 06/05/2024
185 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 66: Cút ra đây cho ta! 06/05/2024
186 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 67: Huyền Hoàng trung cấp 06/05/2024
187 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 68: Các ngươi quấy rầy ta 06/05/2024
188 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 69: Chu Nam đại sư 06/05/2024
189 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 70: Kim thần hiện thân 06/05/2024
190 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 71: Một năm, đột phá 06/05/2024
191 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 72: Phục Hồn Đan 06/05/2024
192 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 73: Ai dám đụng đến đệ tử ta! 06/05/2024
193 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 74: Tỷ tỷ, tha thứ cho ta đi 06/05/2024
194 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 75: Liên Minh luyện đan mời mọc 06/05/2024
195 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 76: Tế hội Thần Chi 06/05/2024
196 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 77: Lệnh của Phó Minh Chủ 06/05/2024
197 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 78: Hạnh Lâm gặp xui 06/05/2024
198 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 79: Đuổi tới đúng lúc 06/05/2024
199 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 5 – Chương 80: Hoả Vũ Sa 06/05/2024
200 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 1: Tế hội Thần Chi – Gặp nhau 06/05/2024
201 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 2: Quỷ kế của Vân Tiệp 06/05/2024
202 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 3: Cho ta câu trả lời thỏa đáng! 06/05/2024
203 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 4: Thế lực mới nổi ở đại lục 06/05/2024
204 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 5: Vân Tiệp điên 06/05/2024
205 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 6: Người quen 06/05/2024
206 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 7: Ta từ chối 06/05/2024
207 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 8: Sao lại là hắn 06/05/2024
208 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 9: Băng Hỏa Liên 06/05/2024
209 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 10: Nhẫn Huyền Linh? 06/05/2024
210 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 11: Lão tổ tông 06/05/2024
211 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 12: Kinh sợ! 06/05/2024
212 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 13: Chủ trì công đạo 06/05/2024
213 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 14: Đột phá Thần Tôn 06/05/2024
214 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 15: Tế hội bắt đầu 06/05/2024
215 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 16: Tiểu Dạ nhi, ta đã trở về 06/05/2024
216 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 16-2: Tiểu Dạ nhi, ta đã trở về 2 06/05/2024
217 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 17: Cung Vô Y kích động 1 06/05/2024
218 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 17-2: Cung Vô Y kích động 06/05/2024
219 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 18: Thiên địa dị tượng*, đan dược Chí Tôn ra đời! 06/05/2024
220 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 19: Phụ tử 06/05/2024
221 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 20: Thần Tôn trung cấp 06/05/2024
222 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 21: Mộ Thần Tôn mở 06/05/2024
223 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 22: Vũ Bàn Tử bi thảm 06/05/2024
224 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 23: Vũ Bàn Tử đại biến thân 06/05/2024
225 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 24: Lưỡng Phương thành, Tiêu gia 06/05/2024
226 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 24-2: Lưỡng Phương thành, Tiêu gia 2 06/05/2024
227 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 25: Đàn gảy tai trâu? 06/05/2024
228 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 26: Phu thê liên thủ, đồng lòng giết địch 06/05/2024
229 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 27: Lửa giận của Dạ Nhược Ly 06/05/2024
230 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 27-2: Lửa giận của Dạ Nhược Ly 2 06/05/2024
231 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 28: Khôi phục cơ thể 06/05/2024
232 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 28-2: Khôi phục cơ thể 2 06/05/2024
233 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 29: Đông Phương Thế Gia mời mọc 06/05/2024
234 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 30-1: Sinh nhật lão gia chủ 06/05/2024
235 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 30-2: Sinh nhật lão gia chủ 2 06/05/2024
236 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 31-1: Đại kết cục 06/05/2024
237 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 31-2: Đại kết cục 2 06/05/2024
238 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 31-3: Đại kết cục 3 06/05/2024
239 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 31-4: Đại kết cục 4 06/05/2024
240 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 32: Ngoại truyện 06/05/2024
241 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 33: Ngoại truyện: Chương 2: Tứ phủ thành, Vân phủ 06/05/2024
242 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 34: Ngoại truyện: Chương 3: Tiệc ngắm hoa 06/05/2024
243 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 35: Ngoại truyện: Dị năng dần xuất hiện 06/05/2024
244 Thiên Tài Cuồng Phi – Thiên Tài Cuồng Phi – Quyển 6 – Chương 36: Ngoại truyện: Tâm nguyện của tiểu Bàn Tử 06/05/2024

Bình luận