Thông tin truyện

Thần Đạo Đan Tôn

Tác giả:

Cô Đơn Địa Phi

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

23478

Thần Đạo Đan Tôn

Lăng Hàn - Một Đan Đế đại danh đỉnh định mang trong thân mình tuyệt thế công pháp vì truy cầu bước cuối, xé bỏ tấm màn thành thần nhưng thất bại đã phải bỏ mình. Thế nhưng ông trời dường như không muốn tuyệt dường người, Lăng Hàn đã được trọng sinh vào một thiếu niên cùng tên và điều may mắn nhất là "Bất Diệt Thiên Kinh" ấn ký vẫn còn nằm nguyên trong tâm thức hắn. Từ nay về sau sóng gió cuộn trào nổi lên, Đan Đế ngày xưa bây giờ phải cùng tranh phong với vô số thiên tài trẻ tuổi, lại bắt đầu một truyền thuyết mới như để chứng minh với trời đất: Ta, là người mạnh nhất! Phân chia cảnh giới: Luyện Thể, Tụ Nguyên, Dũng Tuyền, Linh Hải, Thần Thai, Sinh Hoa, Linh Anh, Hóa Thần cùng Thiên Nhân Cảnh..... Mỗi cảnh giới chia làm chín tầng: tầng một đến ba là tiền kỳ, tầng bốn đến sáu gọi là trung kỳ và tầng bảy đến chín gọi là hậu kỳ và đỉnh Cảnh giới Đan Sư: Hoàng cấp,Huyền cấp, Địa cấp, Thiên cấp... Thần Cảnh: Nhật Nguyệt Cảnh, Sơn Hà Cảnh, Tinh Thần Cảnh, Hằng Hà Cảnh, Sáng Thế Cảnh Mỗi cảnh giới chia làm: Tiểu Cực Vị, Trung Cực Vị, Đại Cực Vi, Đại Viên Mãn trong một Cực Vị lại chia làm: Tiền kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ, Viên mãn Cảnh giới Tiên Vực:Trảm Trần Cảnh (Nhất Trảm-Nhị Trảm-Tam Trảm-Tứ Trảm-Ngũ Trảm),Phân Hồn Cảnh (Dương Hồn-Âm Hồn-Thiên Hồn-Địa Hồn), Tiên Phủ Cảnh, Thăng Nguyên Cảnh, Tiên Vương có 9 tầng từ 1 đến 9, bên trên Tiên Vương là Thiên Tôn Cảnh giới Đan Sư ở Tiên Vực: Nhất Tinh, Nhị Tinh, Tam Tinh, Tứ Tinh,Ngũ Tinh Đan Sư

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 1: Sống lại 20/12/2023
2 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 2: Cường thế 20/12/2023
3 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 3: Ngươi có bệnh, ta có thể trị 20/12/2023
4 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 4: Mệnh lệnh thứ nhất 20/12/2023
5 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 5: Đánh đau lão cẩu 20/12/2023
6 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 6: Thiên Dược Các 20/12/2023
7 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 7: Chư đại sư 20/12/2023
8 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 8: Thuyết phục 20/12/2023
9 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 9: Chỉ đạo tu luyện 20/12/2023
10 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 10: Chữa trị linh căn 20/12/2023
11 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 11: Luyện Thể tầng bốn! 20/12/2023
12 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 12: Phụ thân trở về 20/12/2023
13 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 13: Lăng Đông Hành tiếc nuối 21/12/2023
14 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 14: Chấp niệm kiếp trước 21/12/2023
15 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 15: Quỳ xuống 21/12/2023
16 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 16: Bò đi ra ngoài! 21/12/2023
17 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 17: Trình Hưởng đến 21/12/2023
18 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 18: Cô Lang Huyết 21/12/2023
19 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 19: Đạp ở dưới chân 21/12/2023
20 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 20: Luyện đan 21/12/2023
21 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 21: Luyện Thể tầng năm 21/12/2023
22 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 22: Gia tộc phiền phức 21/12/2023
23 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 23: Không hiểu chuyện 21/12/2023
24 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 24: Không có đồ đệ như ngươi 21/12/2023
25 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 25: Phản chế Trình gia 21/12/2023
26 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 26: Tin tức Địa Long thảo 21/12/2023
27 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 27: Kiếm Khí 21/12/2023
28 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 28: Thanh Linh Quả 21/12/2023
29 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 29: Tiếp ta một đao 21/12/2023
30 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 30: Hàng Chiến nửa đường giết ra 21/12/2023
31 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 31: Cúi đầu nhận sai 21/12/2023
32 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 32: Đột phá Tụ Nguyên Cảnh 21/12/2023
33 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 33: Ngũ hành nguyên hạch 21/12/2023
34 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 34: Hắc tháp tái hiện 21/12/2023
35 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 35: Ngạo Phong 21/12/2023
36 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 36: Vĩnh Dạ Vương 21/12/2023
37 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 37: Trình gia dự định 21/12/2023
38 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 38: Chiến Trình Khiếu Nguyên 21/12/2023
39 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 39: Đánh giết 21/12/2023
40 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 40: Trần Phong Liệt cúi đầu 21/12/2023
41 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 41: Mã Lãng 21/12/2023
42 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 42: Tính toán 21/12/2023
43 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 43: Hạ độc 21/12/2023
44 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 44: Chiến Mã Lãng 21/12/2023
45 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 45: Giết chết toàn bộ 22/12/2023
46 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 46: Tiến vào Thất Phong Sơn 22/12/2023
47 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 47: Manh mối 22/12/2023
48 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 48: Hang động đại xà 22/12/2023
49 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 49: Chiến giao xà 22/12/2023
50 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 50: Một kiếm kinh diễm 22/12/2023
51 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 51: Phong gia Tam Thiếu 22/12/2023
52 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 52: Siêu Nguyên Đan 22/12/2023
53 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 53: Thân thể Khô Mộc 22/12/2023
54 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 54: Đi tới Đại Nguyên thành 22/12/2023
55 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 55: Dẫn kiến 22/12/2023
56 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 56: Ai thích đan phương của ngươi 22/12/2023
57 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 57: Xếp hàng đi 22/12/2023
58 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 58: Đại quản gia: 53 22/12/2023
59 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 59: Dự tiệc 22/12/2023
60 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 60: Ngồi ở trên cao 22/12/2023
61 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 61: Đại Vương Tử đến 22/12/2023
62 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 62: Giận dữ rời đi 22/12/2023
63 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 63: Sát, đánh sai người 22/12/2023
64 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 64: Ung dung khống tràng 22/12/2023
65 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 65: Đại Nguyên Vương triệu kiến 22/12/2023
66 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 66: Thi đấu bắt đầu 22/12/2023
67 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 67: Một đám cừu mà thôi 22/12/2023
68 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 68: Thứ chiến 22/12/2023
69 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 69: Trước 10 22/12/2023
70 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 70: Thiên Tử Quyền Pháp 23/12/2023
71 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 71: Linh khí 23/12/2023
72 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 72: Liên tục nhường 23/12/2023
73 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 73: 4 đạo kiếm khí 23/12/2023
74 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 74: Lại xuống 1 thành 23/12/2023
75 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 75: Một trận chiến đỉnh cao 23/12/2023
76 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 76: Số một! 23/12/2023
77 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 77: 100 Lần 23/12/2023
78 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 78: Dã nha đầu 23/12/2023
79 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 79: Say rượu nói lỡ 23/12/2023
80 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 80: Trình gia trở mình 23/12/2023
81 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 81: Đại kiếp nạn của Lăng Gia 23/12/2023
82 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 82: Lăng Hàn nổi giận 23/12/2023
83 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 83: Ngươi muốn chết như thế nào? 23/12/2023
84 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 84: Cứu viện phân đến 23/12/2023
85 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 85: Không còn Trình gia 23/12/2023
86 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 86: Lưu Vũ Đồng đột phá 23/12/2023
87 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 87: Hồ Ba 23/12/2023
88 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 88: Kết thù 23/12/2023
89 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 89: Lão quỷ 23/12/2023
90 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 90: Không hết lòng gian 23/12/2023
91 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 91: Tiến vào học viện 23/12/2023
92 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 92: Tật Phong Đan chân chính 23/12/2023
93 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 93: Thuyết phục 23/12/2023
94 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 94: Tranh thu 24/12/2023
95 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 95: Tìm lão sư 24/12/2023
96 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 96: Ngân Nguyệt Tộc 24/12/2023
97 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 97: Truyền thụ 24/12/2023
98 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 98: Liếm hài 24/12/2023
99 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 99: Chiếu đánh 24/12/2023
100 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 100: Kinh sợ 24/12/2023
101 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 101: Ất Tinh Thảo 24/12/2023
102 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 102: Đại Nguyên Bổ Hồn Thuật 24/12/2023
103 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 103: Kiếm Tâm 24/12/2023
104 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 104: Trong túi ngượng ngùng 24/12/2023
105 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 105: Nguyện thua cuộc 24/12/2023
106 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 106: Nghi vấn 24/12/2023
107 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 107: Tứ Tượng Ấn 24/12/2023
108 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 108: Tam hoàng tử 24/12/2023
109 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 109: Vu oan 24/12/2023
110 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 110: Tới cửa 24/12/2023
111 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 111: Bắt! 24/12/2023
112 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 112: Chính chủ giá lâm 24/12/2023
113 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 113: Ngớ ngẩn 25/12/2023
114 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 114: Đánh người 25/12/2023
115 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 115: Đại tin tức 25/12/2023
116 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 116: Lượng lớn Linh khí 25/12/2023
117 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 117: Không trung nghĩa 25/12/2023
118 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 118: Huyết Dũng Sơn 25/12/2023
119 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 119: Vớt linh khí 25/12/2023
120 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 120: Nghi hoặc to lớn 25/12/2023
121 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 121: Bảo đao chi uy 25/12/2023
122 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 122: Lấy công làm tư 25/12/2023
123 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 123: Thiên Thần Chi Quang 25/12/2023
124 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 124: Phá cấm 25/12/2023
125 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 125: Tứ Quý Kiếm Pháp 25/12/2023
126 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 126: Kinh động lão quái 25/12/2023
127 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 127: Thực Cốt Thảo 25/12/2023
128 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 128: Không gian giới chỉ 25/12/2023
129 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 129: Thần dược 25/12/2023
130 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 130: Bị đùa bỡn! 25/12/2023
131 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 131: Phá vào vùng cấm 25/12/2023
132 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 132: Ba sợi rễ 25/12/2023
133 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 133: Dung hợp 25/12/2023
134 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 134: Trở về 25/12/2023
135 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 135: Phạt mao tẩy tủy 25/12/2023
136 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 136: Trứng 25/12/2023
137 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 137: Cút 25/12/2023
138 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 138: Ám sát 25/12/2023
139 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 139: Thái Điểu 25/12/2023
140 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 140: Ngọn nguồn 25/12/2023
141 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 141: Giận dữ rút đao 25/12/2023
142 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 142: Nhà quê 25/12/2023
143 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 143: Khiêu vũ 25/12/2023
144 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 144: Phong Viêm đến rồi 25/12/2023
145 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 145: Bá đạo 26/12/2023
146 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 146: Nghiêm phu nhân 26/12/2023
147 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 147: Đường dài chém xe 26/12/2023
148 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 148: Phong hoa tuyệt đại biến thái 26/12/2023
149 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 149: Rút đi 26/12/2023
150 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 150: Trứng nở 26/12/2023
151 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 151: Phát hiện kinh người 26/12/2023
152 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 152: Quỷ dị 26/12/2023
153 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 153: Bối cảnh của Phong Viêm? 26/12/2023
154 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 154: Chu Vô Cửu tâm phục 26/12/2023
155 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 155: Ác ý hãm hại 26/12/2023
156 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 156: Đi Thiên Dược Các kiếm tiền 26/12/2023
157 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 157: Trúc Cơ Đan 26/12/2023
158 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 158: Luyện chế 26/12/2023
159 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 159: Tỉ lệ thành đan khủng bố 26/12/2023
160 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 160: Đánh tráo 26/12/2023
161 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 161: Linh hồn tà ác 26/12/2023
162 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 162: Nghiêm Thiên Chiếu 26/12/2023
163 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 163: Kim Vô Cực thỉnh cầu 26/12/2023
164 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 164: Lợi thế thân thích 26/12/2023
165 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 165: Đoán chúng ta nhìn thấy ai? 26/12/2023
166 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 166: Gặp rắc rối 26/12/2023
167 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 167: Truy cứu 26/12/2023
168 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 168: Liêu Âm Thối của Hổ Nữu 26/12/2023
169 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 169: Nguyên Sơ đại sư nịnh nọt 26/12/2023
170 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 170: Chẳng lẽ muốn Phó đại sư đứng ra? 26/12/2023
171 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 171: Trị liệu 26/12/2023
172 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 172: Hấp Huyết Nguyên Kim 26/12/2023
173 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 173: Đốn ngộ 26/12/2023
174 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 174: Phong Lạc làm dữ 26/12/2023
175 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 175: Lăng Hàn nổi giận 26/12/2023
176 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 176: Phế định 27/12/2023
177 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 177: Đại hoàng tử giá lâm 27/12/2023
178 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 178: Kính Quang Thể 27/12/2023
179 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 179: Cành ô-liu 27/12/2023
180 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 180: Chân Thị Chi Nhãn 27/12/2023
181 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 181: Ước định 27/12/2023
182 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 182: Nghĩ lại 27/12/2023
183 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 183: Tôn Tử Diễm 27/12/2023
184 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 184: Mời tới lầu ba 27/12/2023
185 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 185: Đấu giá Trúc Cơ 27/12/2023
186 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 186: Tật Vân Phù 27/12/2023
187 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 187: 1 tỉ 27/12/2023
188 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 188: Giá trên trời 27/12/2023
189 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 189: Ý tưởng mười hạch 27/12/2023
190 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 190: Ép bán 27/12/2023
191 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 191: Kim Hoa Nội Thạch 27/12/2023
192 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 192: Đi Địa Thủy Phái đánh nhau (tham quan?) 27/12/2023
193 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 193: Hoàn thành tổ đội 27/12/2023
194 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 194: Ngươi lừa ta? 27/12/2023
195 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 195: Xông vào 27/12/2023
196 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 196: Bồi hay không? 27/12/2023
197 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 197: Báo quan 27/12/2023
198 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 198: Chịu đền 27/12/2023
199 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 199: Thu phục Quảng Nguyên 27/12/2023
200 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 200: Mưu tính của Nghiêm phu nhân 27/12/2023
201 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 201: Thăm dò 27/12/2023
202 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 202: Lựa chọn con đường tu luyện 27/12/2023
203 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 203: Dung hợp chín hạch 27/12/2023
204 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 204: Huyền Nguyên Tam Thức 27/12/2023
205 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 205: Mạnh đến muốn nghịch thiên 27/12/2023
206 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 206: Bắt người 27/12/2023
207 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 207: Không có mắt 28/12/2023
208 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 208: Tàn Dạ 28/12/2023
209 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 209: Thu tiểu đệ 28/12/2023
210 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 210: Ma Thiên bí cảnh 28/12/2023
211 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 211: Xuất phát 28/12/2023
212 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 212: Giết Phong Lạc 28/12/2023
213 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 213: Tiểu Dạ Dạ 28/12/2023
214 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 214: Bình Nguyên Lục Nhân 28/12/2023
215 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 215: Hỏa Nhãn Ngưu 28/12/2023
216 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 216: Thập Phương Câu Phần 28/12/2023
217 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 217: Một kiếm diệt 28/12/2023
218 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 218: Tái ngộ Cố Phong Hoa 28/12/2023
219 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 219: Liên lụy 28/12/2023
220 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 220: Lòng dạ độc ác 28/12/2023
221 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 221: Ghi chép 28/12/2023
222 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 222-223: Thiên Thi Tông – Ngân Giáp Thi 28/12/2023
223 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 224: Xoay người hoa lệ 28/12/2023
224 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 225: Trở mặt không quen biết 28/12/2023
225 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 226: Đồng quan chi uy 28/12/2023
226 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 227: Lựa chọn của Lưu Vũ Đồng 28/12/2023
227 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 228: Hóa Tuyền 28/12/2023
228 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 229: Hắc Tháp mở ra 28/12/2023
229 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 230: Tìm người 28/12/2023
230 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 231: Mắt mờ chân chậm? 28/12/2023
231 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 232: Bắt 28/12/2023
232 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 233: Hậu trường của Phong Viêm 28/12/2023
233 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 234: Bàn hỏi 28/12/2023
234 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 235: Có chút thu hoạch 28/12/2023
235 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 236: Lôi Hà 28/12/2023
236 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 237: Trì Hoa Lan 28/12/2023
237 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 238: Nguyệt Ma Thụ 28/12/2023
238 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 239: Chiến Dung Hoàn Huyền 28/12/2023
239 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 240: Mưa Thi 28/12/2023
240 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 241: Ma khí 28/12/2023
241 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 242: Tu La Ma Đế 28/12/2023
242 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 243: Thật giả? 28/12/2023
243 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 244: Trận pháp hạch tâm 29/12/2023
244 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 245: Ma đầu xuất thế 29/12/2023
245 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 246: Phục sinh 29/12/2023
246 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 247: Luyện hóa ma khí 29/12/2023
247 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 248: Chiến Ma Đế 29/12/2023
248 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 249: Ra bí cảnh 29/12/2023
249 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 250: Phong Viêm lại ra chiêu 29/12/2023
250 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 251: Làm chuẩn bị 29/12/2023
251 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 252: Khuyên 29/12/2023
252 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 253: Thất hoàng tử 29/12/2023
253 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 254: Đi Lưu gia 29/12/2023
254 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 255: Hôn lễ bắt đầu 29/12/2023
255 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 256: Hoá trang lên sân khấu 29/12/2023
256 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 257: Đối kháng chính diện 29/12/2023
257 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 258: Pháp chỉ của Linh Anh Cảnh 29/12/2023
258 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 259: Kiếm ý liên miên 29/12/2023
259 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 260: Cưỡng bức 29/12/2023
260 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 261: Liều hậu trường 29/12/2023
261 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 262: Vũ Hoàng khí phách 29/12/2023
262 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 263: Gặp vua 29/12/2023
263 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 264: Châm biếm 29/12/2023
264 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 265: Mở điều kiện 29/12/2023
265 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 266: Giao dịch 29/12/2023
266 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 267: Bách Độc Ngọc Cao 29/12/2023
267 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 268: Tất cả thả tin tức 29/12/2023
268 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 269: Quái vật ra hết 29/12/2023
269 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 270: Vũ Hoàng đại thọ 29/12/2023
270 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 271: Hai Linh Hải Cảnh 29/12/2023
271 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 272: Đường này là Nữu mở 29/12/2023
272 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 273: Ai mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi? 29/12/2023
273 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 274: Huyết mạch Cuồng Lực Bạo Viên 29/12/2023
274 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 275: Hổ Nữu kinh người 30/12/2023
275 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 276: Bảy đạo kiếm khí 30/12/2023
276 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 277: Cường giả Sinh Hoa Cảnh xuất hiện! 30/12/2023
277 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 278: Vũ Hoàng lại ra tay 30/12/2023
278 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 279: Dự định của ngày sau 30/12/2023
279 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 280: Về Thương Vân Trấn 30/12/2023
280 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 281: Lấy ra thần thông 30/12/2023
281 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 282: Lạc Nguyệt hạp 30/12/2023
282 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 283: Bức tử người 30/12/2023
283 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 284: Vào trấn 30/12/2023
284 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 285: Giết cho ta 30/12/2023
285 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 286: Ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta! 30/12/2023
286 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 287: Ta là Lăng Hàn 30/12/2023
287 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 288: Đánh cược 30/12/2023
288 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 289: Kinh ngạc đến ngây người 30/12/2023
289 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 290: Đan thành 30/12/2023
290 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 291: Cướp đoạt Dị Hỏa 30/12/2023
291 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 292: Thiên Thi Tông tái hiện 30/12/2023
292 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 293: Sử ký 30/12/2023
293 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 294: Muốn mắt mù 30/12/2023
294 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 295: Hai tin tức 30/12/2023
295 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 296: Tụ hội trấn nhỏ 30/12/2023
296 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 297: Thiên tài đối quyết 30/12/2023
297 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 298: Bán nhân sâm linh chi 30/12/2023
298 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 299: Bán sạch còn có 30/12/2023
299 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 300: Cường giả bỗng đến 30/12/2023
300 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 301: Ai dám phản kháng 30/12/2023
301 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 302: Xin mời Lăng đại sư ra tay 30/12/2023
302 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 303: Hai quái vật 30/12/2023
303 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 304: Thành thần tượng 30/12/2023
304 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 305: Bước kế tiếp 31/12/2023
305 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 306: Đối kháng Thần Thai Cảnh 31/12/2023
306 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 307: Theo giết không tha 31/12/2023
307 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 308: Kế hoạch của Thiên Thi Tông 31/12/2023
308 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 309: Cạnh tranh kịch liệt 31/12/2023
309 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 310: Hai đời Lăng Hàn 31/12/2023
310 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 311: Phát hiện khiếp sợ 31/12/2023
311 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 312: Liên tục đắc thủ 31/12/2023
312 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 313: Giúp ta san bằng Đông Nguyệt Tông 31/12/2023
313 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 314: Bán sâm luận anh hùng 31/12/2023
314 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 315: Ngươi rất có hi vọng 31/12/2023
315 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 316: Đấu bồng nữ tái hiện 31/12/2023
316 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 317: Hàn Phong Hội 31/12/2023
317 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 318: Lôi Đình Chiến Giáp 31/12/2023
318 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 319: Bảo gia 31/12/2023
319 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 320: Âm thầm ra tay 31/12/2023
320 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 321: Sát hạch bắt đầu 31/12/2023
321 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 322: Người trong đồng đạo 31/12/2023
322 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 323: Trộm dược viên! 31/12/2023
323 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 324: Hoàng Long Quả 31/12/2023
324 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 325: Cửu Mục Yêu Lang 01/01/2024
325 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 326: Nghênh chiến yêu thú vương giả! 01/01/2024
326 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 327: Tất cả phóng đại chiêu 01/01/2024
327 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 328: Phân tích 01/01/2024
328 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 329: Tàn sát 01/01/2024
329 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 330: Diệt sạch 01/01/2024
330 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 331: Chuẩn bị đột phá 01/01/2024
331 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 332: Hai cái Linh Hải! 01/01/2024
332 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 333: Chiến Tượng Quyền 01/01/2024
333 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 334: Giao lệnh bài 01/01/2024
334 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 335: Ngạo gia thất tử 01/01/2024
335 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 336: Duyệt lại 01/01/2024
336 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 337: Mài giũa quyền pháp 01/01/2024
337 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 338: Biểu ca 01/01/2024
338 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 339: Kết giao bằng hữu chứ! 01/01/2024
339 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 340: Thật cường hào 01/01/2024
340 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 341: Chiến Ngạo gia thất tử 01/01/2024
341 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 342: Làm mất mặt từ Lão Thất bắt đầu 01/01/2024
342 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 343: Lão ngũ 02/01/2024
343 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 344: Tiểu bá vương thương 02/01/2024
344 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 345: Cuộc chiến cuối cùng 02/01/2024
345 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 346: Nham hiểm 02/01/2024
346 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 347: Bại Ngạo Tinh Lai 02/01/2024
347 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 348: Nói suông 02/01/2024
348 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 349: Vu cáo 02/01/2024
349 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 350: Một kiếm làm thịt 02/01/2024
350 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 351: Ngạo Phong xuất hiện 02/01/2024
351 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 352: Quyết định xử phạt 02/01/2024
352 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 353: Tàn phế 02/01/2024
353 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 354: Tài tán gái của ai cao hơn 02/01/2024
354 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 355: Tin tức của mẫu thân 02/01/2024
355 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 356: Ký ức tinh thạch 02/01/2024
356 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 357: Tử Tuyết Tiên 02/01/2024
357 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 358: Tất cả đều là lời nói dối 02/01/2024
358 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 359: Giải phong chiến giáp 02/01/2024
359 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 360: Quỷ trạch? 02/01/2024
360 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 361: Tiến vào lòng đất 02/01/2024
361 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 362: Bí mật của Đoạn gia 02/01/2024
362 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 363: Đại chiến Thi Binh 02/01/2024
363 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 364: Chiến giáp hiển uy 02/01/2024
364 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 365: Ma Âm Đao phỏng chế 02/01/2024
365 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 366: Rời Hải Phong Thành 02/01/2024
366 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 367: Đoạn Chính Chí truy sát 02/01/2024
367 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 368: Biện pháp 03/01/2024
368 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 369: Tái chiến 03/01/2024
369 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 370: Đánh giết Đoạn Chính Chí 03/01/2024
370 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 371: Mở cửa tiệm 03/01/2024
371 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 372: Giở công phu sư tử ngoạm 03/01/2024
372 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 373: Hết thảy đánh đổ 03/01/2024
373 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 374: Cung Nhạc Thiên 03/01/2024
374 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 375: Da mặt dày 03/01/2024
375 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 376: Bắc Vực Thiên Kiêu Bảng 03/01/2024
376 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 377: Mấy thiên kiêu 03/01/2024
377 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 378: Trao đổi linh quả 03/01/2024
378 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 379: Chư Toàn Nhi 03/01/2024
379 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 380: Sinh Cốt Đan 03/01/2024
380 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 381: Lại tới náo loạn 03/01/2024
381 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 382: Gặp trở ngại 03/01/2024
382 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 383: Trợ quyền 03/01/2024
383 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 384: Mở điều kiện 03/01/2024
384 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 385: Trận pháp đại sư 03/01/2024
385 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 386: Trao đổi trận pháp 03/01/2024
386 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 387: Nghiên cứu trận pháp 03/01/2024
387 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 388: Xung đột nhỏ 03/01/2024
388 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 389: Ngươi trêu chọc ta? 03/01/2024
389 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 390: Bị nhìn chằm chằm 03/01/2024
390 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 391: Như bẻ cành khô 03/01/2024
391 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 392: Một trượng thiết thân 03/01/2024
392 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 393: Băng Hỏa Hồ Lô Cốc 04/01/2024
393 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 394: Gặp lại Ngạo Phong 04/01/2024
394 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 395: Chiến đại xà 04/01/2024
395 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 396: Hỗn Loạn Bản Nguyên 04/01/2024
396 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 397: Huyết Quang Lâu đổi chủ 04/01/2024
397 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 398: Thiên Vận Thạch 04/01/2024
398 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 399: Bạch Y Kiếm Vương 04/01/2024
399 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 400: Kiếm Đế đệ nhị? 04/01/2024
400 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 401: Không có ý gây rối 04/01/2024
401 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 402: Cửu Vân Trưởng Lão 04/01/2024
402 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 403: Linh thảo hiện 04/01/2024
403 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 404: Trận đạo sơ thành 04/01/2024
404 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 405: Lại chiêu hận đến 04/01/2024
405 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 406: Cành cây nghênh địch 04/01/2024
406 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 407: Chiến Nguyên Tâm 04/01/2024
407 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 408: Đạo kiếm khí thứ tám 04/01/2024
408 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 409: Kim Huyết Ma Viên 04/01/2024
409 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 410: Không ngốc a 04/01/2024
410 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 411: Đắc thủ Thiên Vận Thạch 04/01/2024
411 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 412: Vũ Hoàng tái hiện 04/01/2024
412 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 413: Núi lở hiện Ma Hồ 04/01/2024
413 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 414: Hỗn Độn Nguyên Thạch 04/01/2024
414 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 415: Dung hợp ma khu 05/01/2024
415 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 416: Âm thảm 05/01/2024
416 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 417: Tìm bồi luyện 05/01/2024
417 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 418: Con đường mạnh nhất 05/01/2024
418 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 419: Luyện hóa Thiên Vận Thạch 05/01/2024
419 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 420: Oanh đi 05/01/2024
420 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 421: Đánh chó 05/01/2024
421 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 422: Thu lấy linh dược 05/01/2024
422 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 423: Chiến Yêu Hồi Nguyệt 05/01/2024
423 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 424: Thắng hiểm 05/01/2024
424 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 425: Trở về Cực Dương Thành 05/01/2024
425 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 426: Thiên Đô Lôi Cương Trận 05/01/2024
426 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 427: Chân đạp Quý Đức Dung 05/01/2024
427 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 428: Lại tìm Thủy Cô Thành 05/01/2024
428 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 429: Chộp tới làm công 05/01/2024
429 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 430: Đặc huấn 05/01/2024
430 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 431: Đệ đệ của Chư Toàn Nhi 05/01/2024
431 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 432: Thành quả đặc huấn 05/01/2024
432 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 433: Bắt đầu báo danh 05/01/2024
433 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 434: Kiểm tra sức chiến đấu 05/01/2024
434 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 435: Sức chiến đấu của Hổ Nữu 06/01/2024
435 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 436: Giá trị sức chiến đấu của Lăng Hàn 06/01/2024
436 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 437: Đào thải chiến 06/01/2024
437 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 438: Xếp hạng kết thúc 06/01/2024
438 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 439: Đại tin tức 06/01/2024
439 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 440: Tiến vào Thần Thai 06/01/2024
440 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 441: Ở đâu bị đạo thương? 06/01/2024
441 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 442: Đăng võ đài tham chiến 06/01/2024
442 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 443: Ung dung thắng lợi 06/01/2024
443 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 444: Tuyệt chiêu của Lỗ Dương 06/01/2024
444 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 445: Tiến vào trận chung kết 06/01/2024
445 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 446: Ác chiến Trương Tam 06/01/2024
446 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 447: Chìa khoá bị cướp 06/01/2024
447 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 448: Hỗn chiến 06/01/2024
448 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 449: Lai lịch của Nghiêm Thiên Chiếu 06/01/2024
449 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 450: Bụi bậm lắng xuống 06/01/2024
450 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 451: Quý nhân Trung Châu đến 07/01/2024
451 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 452: Hậu duệ của đồ đệ 07/01/2024
452 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 453: Đan sư Thiên Cấp thì làm sao 07/01/2024
453 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 454: Mở lô luyện đan 07/01/2024
454 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 455: Đan Kiếp hiện 07/01/2024
455 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 456: Đan sư Thiên Cấp… Lăng Hàn! 07/01/2024
456 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 457: Từng cái sắp xếp 07/01/2024
457 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 458: Đến bí cốc 07/01/2024
458 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 459: Đông vực thiên kiêu 07/01/2024
459 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 460: Hung hăng Văn Nhất Kiếm 07/01/2024
460 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 461: Trừng phạt 07/01/2024
461 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 462: Vào bí cảnh 11/01/2024
462 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 463: Thạch linh 11/01/2024
463 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 464: Đạo kiếm khí thứ mười 11/01/2024
464 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 465: Thạch linh lên cấp 11/01/2024
465 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 466: Thu phục Thạch linh 11/01/2024
466 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 467: Trận pháp đặc biệt 11/01/2024
467 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 468: Cốt văn 11/01/2024
468 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 469: Câu cá 12/01/2024
469 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 470: Đại khai sát giới 12/01/2024
470 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 471: Đại Yêu hiện 12/01/2024
471 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 472: Thạch linh kiến công 12/01/2024
472 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 473: Dám cướp đồ? 12/01/2024
473 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 474: Kiến trúc dưới đáy hồ 12/01/2024
474 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 475: Thần miếu 12/01/2024
475 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 476: Hấp Huyết Trùng 12/01/2024
476 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 477: Dĩ chúng chi danh 12/01/2024
477 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 478: Tiểu Hắc miếu 13/01/2024
478 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 479: Hai Ngũ Hành Chi Linh 13/01/2024
479 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 480: Lông đỏ kỳ quái 13/01/2024
480 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 481: Giết quái vật bất tử 13/01/2024
481 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 482: Thần miếu cuối cùng 13/01/2024
482 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 483: Gắng chống đỡ hai đại Sinh Hoa 13/01/2024
483 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 484: Siêu cấp Trùng Vương 13/01/2024
484 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 485: Thoát thân 13/01/2024
485 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 486: Ngọn nguồn 13/01/2024
486 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 487: Linh dịch 14/01/2024
487 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 488: Khảo nghiệm nơi cửa thành 14/01/2024
488 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 489: Cửa thứ nhất 14/01/2024
489 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 490: Chọn đối thủ 14/01/2024
490 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 491: Mỗi người có thủ đoạn 14/01/2024
491 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 492: Cửu Long Phách Thể Quyết 14/01/2024
492 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 493: Thanh Diễm Điêu 14/01/2024
493 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 494: Trộm trứng 15/01/2024
494 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 495: Đánh lén 15/01/2024
495 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 496: Lấy ngựa chết làm ngựa sống 15/01/2024
496 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 497: Phá trận 15/01/2024
497 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 498: Phù bậc thang đá 15/01/2024
498 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 499: Luyện Thể 15/01/2024
499 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 500: Ba thú dị tượng 15/01/2024
500 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 501: Bù đắp thần quyết 15/01/2024
501 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 502: Diệt Long Tinh Thần Tiễn 16/01/2024
502 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 503: Đánh giết Nghiêm Thiên Chiếu 16/01/2024
503 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 504: Lôi xuống nước 16/01/2024
504 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 505: Chịu thua liền bồi thường tiền 16/01/2024
505 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 506: Nhu tình như nước 16/01/2024
506 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 507: Sự tình không làm thỏa đáng 16/01/2024
507 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 508: Ăn cái sơn môn này 16/01/2024
508 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 509: Ra đòn sát thủ 17/01/2024
509 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 510: Một người địch một tông 17/01/2024
510 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 511: Thoát thân 17/01/2024
511 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 512: Bay một mình 17/01/2024
512 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 513: Phục kích 17/01/2024
513 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 514: Thần Thai sinh Đạo Hoa 17/01/2024
514 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 515: Gài bẫy chết Linh Anh Cảnh 18/01/2024
515 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 516: Chấm dứt nhân quả 18/01/2024
516 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 517: Cha mẹ đoàn tụ 18/01/2024
517 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 518: Nhu tình võng lớn 18/01/2024
518 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 519: Tha hương gặp cố nhân 18/01/2024
519 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 520: Hầm quỷ dị 18/01/2024
520 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 521: Đi Hoàng Đô 18/01/2024
521 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 522: Ba gia thất thiếu 19/01/2024
522 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 523: Tiến vào hầm 19/01/2024
523 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 524: Huyết Sắc Khoáng Thạch 19/01/2024
524 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 525: Phạm nhân tử hình 19/01/2024
525 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 526: Cướp pháp trường 19/01/2024
526 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 527: Na Chi Nhan 19/01/2024
527 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 528: Lấy bạo phục người 20/01/2024
528 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 529: Hải tộc 20/01/2024
529 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 530: Một chiếc lọ 20/01/2024
530 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 531: Hỏa Quốc cúi đầu 20/01/2024
531 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 532: Bình ngọc 20/01/2024
532 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 533: Dị biến 21/01/2024
533 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 534: Thí nghiệm chú khí 21/01/2024
534 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 535: Quân đoàn trên biển 21/01/2024
535 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 536: Công chúa Hải tộc 21/01/2024
536 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 537: Mang vào hầm 21/01/2024
537 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 538: Không đỡ nổi một đòn 22/01/2024
538 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 539: Mất trí nhớ 22/01/2024
539 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 540: Lừa gái 22/01/2024
540 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 541: Lại tới Cực Dương Thành 22/01/2024
541 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 542: Xuất phát Trung Châu 22/01/2024
542 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 543: Nữ lưu manh 22/01/2024
543 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 544: Hai đại thiên tài 23/01/2024
544 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 545: Thiên Đạo Chi Nhãn 23/01/2024
545 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 546: Người trẻ tuổi mạnh mẽ giống như Thần tử 23/01/2024
546 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 547: Hiên Viên Tử Quang 24/01/2024
547 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 548: Tìm kiếm Thương Mang Sơn 24/01/2024
548 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 549: Ngũ Long Nhị Phượng 24/01/2024
549 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 550: Mi xứng sao? 24/01/2024
550 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 551: Lăng đại sư 24/01/2024
551 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 552: Viên gạch 25/01/2024
552 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 553: Gặm bất động 25/01/2024
553 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 554: Lời mời của Mã bàn tử 25/01/2024
554 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 555: Khai thiên 25/01/2024
555 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 556: Bị nhốt 25/01/2024
556 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 557: Chiến Hiên Viên Tử Quang 26/01/2024
557 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 558: Đệ tứ sát trận 26/01/2024
558 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 559: Cảnh khốn khó 26/01/2024
559 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 560: Thiên Thi Tông kéo tới 26/01/2024
560 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 561: Thi Binh khoe oai 27/01/2024
561 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 562: Tây Vực Bàng Hướng Minh 27/01/2024
562 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 563: Vì ngươi mà chiến 27/01/2024
563 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 564: Tha Sơn Chi Thạch 27/01/2024
564 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 565: Thắng 28/01/2024
565 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 566: Một viên gạch đập ngất 28/01/2024
566 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 567: Thực lực tinh tướng 28/01/2024
567 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 568: Cốt kiếm 28/01/2024
568 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 569: Tổ hợp kiếm khí 29/01/2024
569 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 570: Thiên Thi Tông đại bại 29/01/2024
570 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 571: Hầu Nhi Tửu 29/01/2024
571 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 572: Kết nghĩa anh em 29/01/2024
572 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 573: Phong Phá Vân 30/01/2024
573 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 574: Phá trận 30/01/2024
574 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 575: Tiền cứ hậu cung 30/01/2024
575 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 576: Sầu lo 31/01/2024
576 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 577: Kiếm Tâm Thông Minh 31/01/2024
577 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 578: Thôi diễn Vạn Pháp Quy Nhất 31/01/2024
578 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 579: Chọn tài mở lô 31/01/2024
579 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 580: Quyết chiến Hiên Viên Tử Quang 01/02/2024
580 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 581: Cuộc chiến óng ánh 01/02/2024
581 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 582: Thắng 01/02/2024
582 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 583: Lạc Nhật Cung 01/02/2024
583 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 584: Bổ Thiên Học Viện 02/02/2024
584 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 585: Một mũi tên giết chết 02/02/2024
585 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 586: Giải quyết 02/02/2024
586 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 587: Trong hồ Có trộm 02/02/2024
587 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 588: Nguyên tinh pháo 03/02/2024
588 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 589: Ép hỏi 03/02/2024
589 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 590: Hắc Mộc Đảo 03/02/2024
590 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 591: Con rối 15/02/2024
591 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 592: Nguyên hống 16/02/2024
592 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 593: Đáy của hang động 16/02/2024
593 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 594: Vạn La Tán 17/02/2024
594 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 595: Bảo khố của Cổ Vương Triều 18/02/2024
595 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 596: Lôi Động Cửu Thiên 19/02/2024
596 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 597: Không thấy Hải Nữu 19/02/2024
597 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 598: Tiểu Đao Vương giá lâm 20/02/2024
598 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 599: Giao chiến 21/02/2024
599 Thần Đạo Đan Tôn – Thần Đạo Đan Tôn – Chương 600: Con rối hiện 22/02/2024

Bình luận