Thông tin truyện

Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em

Tác giả:

Mặc Vi Đạm

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

233360

Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em

"Cảm giác đau lòng là như thế nào? Sau này chị sẽ dần quen với nó." Chuyện tình này ban đầu là một mình em chủ động, kết thúc là hai ta cùng nhau gánh vác hậu quả. Gỡ mìn: Tỷ đệ luyến, kém nhau 2 tuổi, ngược nam. Cô giáo trẻ đến từ thành phố lớn và thiếu niên thâm tình ở vùng quê nghèo.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 1: 14/06/2024
2 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 2: 14/06/2024
3 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 3: 14/06/2024
4 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 4: 14/06/2024
5 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 5: 14/06/2024
6 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 6: 14/06/2024
7 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 7: 14/06/2024
8 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 10: 14/06/2024
9 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 9: 14/06/2024
10 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 8: 14/06/2024
11 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 17: 14/06/2024
12 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 16: 14/06/2024
13 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 15: 14/06/2024
14 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 14: 14/06/2024
15 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 13: 14/06/2024
16 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 12: 14/06/2024
17 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 11: 14/06/2024
18 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 19: 14/06/2024
19 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 20: 14/06/2024
20 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 18: 14/06/2024
21 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 21: 14/06/2024
22 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 22: 14/06/2024
23 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 23: 14/06/2024
24 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 28: 14/06/2024
25 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 27: 14/06/2024
26 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 26: 14/06/2024
27 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 25: 14/06/2024
28 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 24: 14/06/2024
29 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 29: 14/06/2024
30 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 30: 14/06/2024
31 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 31: 14/06/2024
32 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 32: 14/06/2024
33 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 33: 14/06/2024
34 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 34: 14/06/2024
35 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 35: 14/06/2024
36 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 36: 14/06/2024
37 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 37: 14/06/2024
38 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 38: 14/06/2024
39 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 39: 14/06/2024
40 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 40: 14/06/2024
41 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 41: 14/06/2024
42 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 42: 14/06/2024
43 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 43: 14/06/2024
44 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 44: 14/06/2024
45 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 45: 14/06/2024
46 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 46: 14/06/2024
47 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 47: 14/06/2024
48 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 48: 14/06/2024
49 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 49: 14/06/2024
50 Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Đến Gần Em, Chiếm Hữu Em – Chương 50: 14/06/2024

Bình luận