Thông tin truyện

Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại

Tác giả:

Ma An

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

223288

Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại

Tác giả: Ma An. Chuyển ngữ: SAC Tag: Cổ đại, Cung đình hầu tước, HE, Ngọt, Oan gia, Nham hiểm, Sạch, Cưng chiều, Ngây thơ, Song trọng sinh, Nữ truy Giới thiệu: Công chúa Kim Ngọc tại ngoại, cô nàng mê muội. Phò mã y quan tại ngoại, anh chàng tham lam. Văn Tử Hi may mắn sống lại. Kiếp trước nàng tác oai tác quái đánh mất mạng sống của mình. Kiếp này nàng cảm động trời đất một lòng một dạ với Ninh Hoài Nhưng từ sau khi nào gả đi mới phát hiện điều gì đó, Ninh Hoài kiếp này phong cách không giống khi xưa. Nam chính trước khi thành hôn ngây thơ, sau khi thành hôn trở thành “sói đói”

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 1 22/11/2023
2 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 2 22/11/2023
3 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 3 22/11/2023
4 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 4 22/11/2023
5 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 5 23/11/2023
6 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 6 23/11/2023
7 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 7 25/11/2023
8 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 8 25/11/2023
9 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 9 25/11/2023
10 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 10 25/11/2023
11 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 11 25/11/2023
12 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 12 25/11/2023
13 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 13 25/11/2023
14 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 14 25/11/2023
15 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 15 25/11/2023
16 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 16 26/11/2023
17 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 17 26/11/2023
18 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 18 26/11/2023
19 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 19 26/11/2023
20 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 20 26/11/2023
21 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 21 26/11/2023
22 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 22 26/11/2023
23 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 23 26/11/2023
24 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 24 26/11/2023
25 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 25 26/11/2023
26 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 26 26/11/2023
27 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 27 26/11/2023
28 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 28 26/11/2023
29 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 29 26/11/2023
30 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 30 26/11/2023
31 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 31 27/11/2023
32 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 32 27/11/2023
33 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 33: [sắc] 27/11/2023
34 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 34 27/11/2023
35 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 35 27/11/2023
36 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 36 27/11/2023
37 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 37 27/11/2023
38 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 38 27/11/2023
39 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 39 27/11/2023
40 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 40 27/11/2023
41 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 41 27/11/2023
42 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 42: [sắc] 27/11/2023
43 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 43 27/11/2023
44 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 44: [sắc] 27/11/2023
45 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 45 27/11/2023
46 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 46 27/11/2023
47 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 47 28/11/2023
48 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 48: [sắc] 28/11/2023
49 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 49 28/11/2023
50 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 50 28/11/2023
51 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 51 28/11/2023
52 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 52 28/11/2023
53 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 53 28/11/2023
54 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 54 28/11/2023
55 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 55 28/11/2023
56 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 56 28/11/2023
57 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 57 28/11/2023
58 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 58 28/11/2023
59 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 59 29/11/2023
60 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 60 29/11/2023
61 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 61 29/11/2023
62 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 62 29/11/2023
63 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 63 29/11/2023
64 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 64 29/11/2023
65 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 65 29/11/2023
66 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 66 29/11/2023
67 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 67 29/11/2023
68 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 68: Hoàn chính văn 29/11/2023
69 Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Công Chúa Kim Ngọc Tại Ngoại – Chương 69: Ngoại truyện – Hoàn toàn văn 29/11/2023

Bình luận