Thông tin truyện

Anh Đến Cùng Rạng Đông

Tác giả:

Mạch Ngôn Xuyên

Thể loại:

Ngôn Tình , Sủng

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

63075

Anh Đến Cùng Rạng Đông

Gặp được em, cả cuộc đời này không còn muốn ai khác. Trong khu mới có một người đẹp xuất hiện, đối xử với ai cũng tốt, lại rất nhiệt tình nhưng chỉ riêng với Tưởng Xuyên lại dùng thái độ kính nhi viễn chi mà đối đãi. Bạn bè anh đều ngạc nhiên hỏi: "Cậu đã trêu chọc gì cô ấy sao?" Tường Xuyên: "Lúc nhỏ chính là có hôn qua cô ấy một cái, cô ấy liền khóc đến trời long đấy lở..." Bạn bè: "Trời ạ, không ngờ lúc nhỏ cậu đã lưu manh đến vậy rồi? Mà không đúng, lúc nhỏ không phải cậu vẫn ở trong nơi thâm sơn u cốc sao? Sao có thể quen với đại tiểu thư như cô ấy được?” Tưởng Xuyên liếm môi, liếc nhìn về phía Tần Đường, trong người nóng lên… - Nam chính lưu manh VS nữ chính bạch phú mỹ. - Nam chính tuy lưu manh nhưng là người tốt. - Nhân vật chính: Tưởng Xuyên - Tần Đường. - Ps1: Cp này là đời F2 của Bình hoa giới giải trí đó :))

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 1 24/01/2024
2 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 2 24/01/2024
3 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 3 24/01/2024
4 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 4 25/01/2024
5 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 5 25/01/2024
6 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 6 25/01/2024
7 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 7 25/01/2024
8 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 8 26/01/2024
9 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 9 26/01/2024
10 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 10 26/01/2024
11 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 11 26/01/2024
12 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 12 26/01/2024
13 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 13 27/01/2024
14 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 14 27/01/2024
15 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 15 27/01/2024
16 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 16 27/01/2024
17 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 17 28/01/2024
18 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 18 28/01/2024
19 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 19 28/01/2024
20 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 20 28/01/2024
21 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 21 29/01/2024
22 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 22 29/01/2024
23 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 23 29/01/2024
24 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 24 30/01/2024
25 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 25 30/01/2024
26 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 26 30/01/2024
27 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 27 30/01/2024
28 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 28 31/01/2024
29 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 29 31/01/2024
30 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 30 31/01/2024
31 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 31 31/01/2024
32 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 32 01/02/2024
33 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 33 01/02/2024
34 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 34 01/02/2024
35 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 35 01/02/2024
36 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 36 02/02/2024
37 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 37 02/02/2024
38 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 38 02/02/2024
39 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 39 02/02/2024
40 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 40 03/02/2024
41 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 41 03/02/2024
42 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 42 03/02/2024
43 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 43 15/02/2024
44 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 44 16/02/2024
45 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 45 17/02/2024
46 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 46 18/02/2024
47 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 47 18/02/2024
48 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 48 19/02/2024
49 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 49 20/02/2024
50 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 50 21/02/2024
51 Anh Đến Cùng Rạng Đông – Anh Đến Cùng Rạng Đông – Chương 51 21/02/2024

Bình luận